تحقیق مقایسه سلامت روان کارمندان زن و مرد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه سلامت روان کارمندان زن و مرد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه سلامت روان کارمندان زن و مرد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده   ۱
فصل اول :   ۳
طرح تحقیق   ۳
مقدمه:   ۴
بیان مسئله:   ۷
هدف پژوهش:   ۷
ضرورت پژوهش:   ۷
سوال پژوهش :   ۸
تعریف مفهومی:   ۹
تعریف عملیاتی:   ۹
فصل دوم   ۱۰
ادبیات و پیشینه تحقیق   ۱۰
تاریخچه سلامت روان:   ۱۱
تاریخچه سلامت روانی در ایران:   ۱۲
تعریف سلامت روانی:   ۱۴
مفهوم سلامت روانی:   ۱۶
فرق بین سلامت روان بهداشت روانی:   ۱۸
تعریف سلامت روانی بر اساس مکاتب مختلف روان شناسی:   ۱۸
مکتب روان کاوی:   ۱۹
مکتب رفتار گرایی:   ۱۹
مکتب انسان گرایی:   ۱۹
نظریات موجود درباره سلامت روان:   ۲۰
قلمرو موضوع و زمینه های سلامت روان:   ۲۲
اصول سلامت روانی :   ۲۳
اصول سلامت روانی در محیط کار:   ۲۴
نشانه های سلامت روانی:   ۲۵
اهداف سلامت روانی در محیط کار:   ۲۶
علایم مشکلات روانی در محیط کار:   ۲۷
اختلالات و مشکلات روانی در محیط کار چگونه به وجود میآید:   ۲۸
پژوهش های انجام شده:   ۲۹
فصل سوم :   ۳۲
روش تحقیق   ۳۲
جامعه آماری:   ۳۳
نمونه آماری   ۳۳
ابزار اندازهگیری:   ۳۳
روش اجرا:   ۳۵
روش آماری   ۳۵
فصل چهارم :   ۳۶
تجزیه و تحلیل دادهها   ۳۶
فصل پنجم :   ۴۷
بحث و نتیجه گیری   ۴۷
مقدمه:   ۴۸
بحث و نتیجه گیری:   ۴۹
نتایج:   ۴۹
محدودیت ها:   ۵۲
پیشنهادات:   ۵۳
منابع:   ۵۴

منابع:

بیابانگرد اسماعیل. بررسی رابطه، منبع کنترل عزت نفس . رساله کارشناسی ارشد .(۱۳۷۱)
پورافکاری.نصرت الله . نشانه شناسی بیمار روانی. انتشارات آزاده .تهران (۱۳۷۶)
پرسشنامه عمومی گلدبرگ( ۱۹۷۹) .ترجمه یعقوبی و پالاهنگ (۱۳۷۴)
ساپنیگتون. آندرو . بهداشت روانی . ترجمه حمید رضا حسین شاهی . انتشارات رشد تهران (۱۳۷۹ )
ساعتچی . محمود. روان شناسی کاربردی برای مدیران درخانه . مدرسه . سازمان .نشر ویرایش تهران (۱۳۷۹)
شاملو.بهداشت روانی . انتشارات رشد. تهران (۱۳۷۸)
شفیع آبادی .عبدالله .ناصری .غلامرضا . نظریات مشاوره و درمانی . نشر دانشگاه چاپ اول- تهرات (۱۳۷۸)
شولتش. روال .(۱۹۷۷) روان شناسی کمال. الگوهای شخصیت سالم. ترجمه گیتی خوشدل. انتشارات شهرنو. تهران .(۱۳۶۹)
شهیدی . شهریار .حمیدیه، مصطفی. اصول مبانی بهداشت روانی . انتشارات سمت تهران (۱۳۸۱)

. گنجی . حمزه بهداشت روانی . انتشارات ارسبارا ن. تهران (۱۳۸۳)

. میلانی فر. بهروز. بهداشت روانی. انتشارات قوس. تهران (۱۳۷۶)

. همشهری .چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۷۹ شماره ۲۰۹۱

. یعقوبی ، محمود .مقایسه سلامت روان در تیپ های شخصیتی. رساله کارشناسی ارشد(۱۳۷۵)

تاریخچه سلامت روان:

درحقیقت روان پزشکی را می­توان قدیمیترین حرفه و تازه ترین علم بشمار آورد. قدیمیترین چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در ۳۷۷تا ۴۶۰ سال قبل از میلاد عقیده داشت که بیماران روانی را باید مانند بیماران جسمی درمان کرد.

تازه ترین علم برای اینکه از ۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین کنگره بین الملی سلامت روانی بود که روان پزشکی به صورت جزیی ازعلوم پزشکی شد و سازمانهای روان پزشکی و مراکز درمان در کشور یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند.

از اسناد و مدارک موجود چنین استنباط می­شود که تا اواخر قرن هجدهم و همزمان با انقلاب کبیر فرانسه از تاریخچه سلامت روانی اطلاعات کافی در دسترس نیست.

اولین روان پزشک به نام جان وییر که در سال ۱۵۱۵ در آلمان به دنیا آمد علاقمند مطالعه درباره رفتار انسانی و بیماریهای روانی شد. درسال ۱۵۶۳ کتابی نوشت که امروزه اهمیت زیادی درباره تاریخچه روان پزشکی دارد. اولین پزشک در کشور انگلستان ویلیام بتی در سال ۱۷۵۳ بود. به طور خلاصه در اوایل قرن ۱۹ اصطلاح روان پزشکی درکشورهای اروپایی به جای دیوانگی بنا نهاده شد.

درسال ۱۸۹۵ انیستوی روان پزشکی در بیمارستان نیویورک تحقیقات درباره مسائل روان پزشکی را شروع کرد. و درسال ۱۹۰۲ آدولف مایرروان پزشک سوئیسی جزء پزشکان این انیستو شد.

در سال ۱۹۰۸ کمیته وابسته به سلامت روانی که پس از یکسال تبدیل به انجمن شد. درسال ۱۹۳۰ اولین کنگره بین المللی سلامت روان با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکیل شد و مسائل روانی کشورها از قبیل تأسیس بیمارستان ها، مراکز درمانی و … را مورد مطالعه قرار گرفت.

در سومین کنگره بین المللی سلامت روان در سال ۱۹۴۸ که در لندن تشکیل شد اساس فدراسیون جهانی سلامت روانی بنیان گذاری شد و درهمان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو در آمد.(میلانی فر، ۱۳۷۶)

تاریخچه سلامت روانی در ایران:

اگر چه از تاریخچه سلامت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست . در سال ۱۲۶۷ شمسی دارالشفایی دریزد به فرمان خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوانی در باغی بزرگ بنا شد این بیمارستان دارای بخشهایی برای بیماران روانی بود. تا سال ۱۲۹۳ به علت جنگ داخلی و هجوم قبایل بیگانه پیشرفت سلامت روانی انجام نگرفت.

درسال ۱۲۹۷ نگهداری و سرپرستی بیماران روانی و جلوگیری از حوادث ناگوار به شهربانی واگذار شد ودرسال ۱۳۰۰ درزمان صدارت سید ضیاءالدین طباطبایی مدیریت و اداره دارالمجانین از شهربانی به شهرداری منتقل شد. درسال ۱۳۱۰ اولین متخصص اعصاب و روان در بیمارستان مشغول به کار گردید.

درسال ۱۳۱۹ ساختمان جدید دانشکده پزشکی توسط پرفسور ابرلین تأسیس و با ایجاد کرسی بیماریهای روانی و تدریس بیماریهای روانی در دانشکده پزشکی تهران، تدریس روان پزشکی در دانشسرای عالی اجرا گذاشته شد. درسال ۱۳۲۵ بیمارستان روزبه جهت بیماران روانی اختصاص یافت در سال ۱۳۳۶ برنامه سلامت روانی از رادیو آغازشد. در سال ۱۳۳۸ اداره بهداشت روانی در وزارت بهداری تشکیل شد و در سال ۱۳۴۳ اولین مرکز بهداشت و سلامت روانی در تهران تأسیس شد در اردیبهشت سال ۱۳۵۷ پس از انحلال سازمان توان بخشی فعالیت بهداشتی و درمانی این سازمان به سازمانهای بهداری منطقه تهران و فعالیت اموزشی آن به انیستوی روان پزشکی تهران واگذار شد.

بنا بر گزارش وزارت بهداشت در سال (۱۳۷۶) درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر ۲۰۰ مرکز روان پزشکی در ایران فعالیت دارد. تعداد پزشکان ایران حدود ۲۴۰۰۰ نفرمی­باشد ازبین آنها فقط ۳۸۵ نفر روان پزشک هستند و با توجه به کل جمعیت ایران برای هر یک میلیون نفر ۵ تا ۶ روان پزشک داریم به همین علت ۸۵ درصد بیمارا ن روانی به پزشکان غیر روانی پزشک مراجعه می­کنندحدود بیست بیمارستان عمومی دارای بخش روان پزشکی هستند تعداد تخت های بیمارستانی در کشور ۸۹۰۰۰ می­باشد که تعداد ۵۸۵۰ از آنها به بیماران روانی اختصاص دارد۰ (میلانی فر ، ۱۳۷۶)

تعریف سلامت روانی:

سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی را چنین تعریف می­کند: سلامت روانی دردرون مفهوم کلی سلامت جای می­گیرد و سلامت روانی یعنی توانایی کامل برای ایفا نقشهای اجتماعی، روانی، جسمانی (گنجی ، ۱۳۸۳)

تعریف انجمن بهداشت روانی کانادا: انجمن بهداشت روانی کانادا دریک دید جامع سلامت روانی را در سه قسمت(نگرش های مربوط به خود، نگرشهای مربوط به دیگران ، نگرش مربوط به زندگی )تعریف می­کند.

و از نظر این انجمن سلامت روانی یعنی توانایی سازگاری با دیدگاههای خود، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی

در واقع سلامت روانی فرایندی است که از طریق ان و با استفاده از راه کارهای مناسب به حفظ و نگهداری آنچه با ارزش است می­پردازیم (شهیدی وحیدیه، ۱۳۸۱)

سلامت روانی توصیف کننده یک توازن در خور بین افراد گروه اجتماعی و محیط بزرگتر پیرامون آنها این سه مولفه ترکیب می­شود برای بالابردن هماهنگی روانی و اجتماعی ، حس بهتر بودن، خودشکوفایی و تسلط محیطی

تعریف گینزبرگ درمورد سلامت روانی عبارت است از تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط به خصوص در سه فضا مهم زندگی عشق ، کار ، تفریح این شخص و همکارانش برای توضیح بیشتر می­گویند استعداد ادامه کار.داشتن خانواده. ایجاد محیط خانوادگی خرسند .فرد را از مسائلی که با قانون درگیری دارد. لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصتهای ملاک تعادل و سلامت روان است (میلانی، ۱۳۷۶)

درسال ۱۹۴۸ کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روانی برای سلامت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه داده است:

سلامت روانی حالتی است که از نظر جسمی،روانی، عاطفی در حدی که با سلامت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوبترین رشد را ممکن می­سازد.
جامعه خوب جامعه­ای است که برای اعضاء خود چنین رشدی فراهم می­آورد و در عین حال رشد خود را تضمین می­کند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می­دهد(گنجی، ۱۳۸۴) درفرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی در تعریف سلامت عمومی و یا سلامت روانی آمده است علم و کار حفظ سلامت و کفایت روانی مطلوب سازی رفتارهای شخصی و اجتماعی به منظور استفاده مثبت از تواناییها و استعدادهای فکری و پیشگیری و درمان اختلالات روانی (پور افکاری، ۱۳۷۶) سلامت روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تغیر و اصلاح فردی و اجتماعی و حل تضادها  وتمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه و مناسب را گویند (میلانی فر، ۱۳۷۴)

سلامت روانی به نحوه تفکر و عمل شخص بستگی دارد به طور کلی کسی که از سلامت روانی برخوردار است نسبت به زندگی نگرش مثبت دارد و آماده بر خورد با مشکلات زندگی است و در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارد و محیط کار روابطشان مسولیت پذیر می­باشند زیرا وقتی ازسلامت روانی بر خوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم.

مفهوم سلامت روانی:

سلامت روانی مفهومی است در کنار ابعاد جسمی و روانی به گونه ای که در مفهوم عام سلامت سازمان جهانی بهداشت مورد توجه قرار گرفته است . جنبه اجتماعی سلامت روانی را با محور قراردادن مورد بررسی قرار می­دهد نخستین نقد پژوهشی به مفهوم سلامت روانی در بررسی (بلوک و برسلو) در ایالت کالیفرنیای آمریکا مشاهده شد آنها اول بار در سال ۱۹۷۲ به تعریف و ساختن شاخص سلامت اجتماعی پرداختند و آن را مترادف با (درجه عملکرد اعضاء جامعه) می­دانستندآنان تلاش کردند تا با طرح پرسشها گوناگون در ابعاد جسمی و روانی و اجتماعی سلامت فرد به میزان فعالیت و عملکرد فرد در جامعه برسند به این ترتیب اولین گامهای عملی در این زمینه بر اساس نگرشهای پژوهشی مدارانه و مبتنی بر مطالعات میدانی آغاز می­شوداین مفهوم را چند سال بعد (دونالد) و همکارانش در سال ۱۹۷۸ مطرح کردند و استدلال آن این بود که سلامت امری فراتر از گزارش علایم بیماری،قابلیت کارکردی فرد است . که رفاه و آسایش فردی امری متمایز از سلامت جسمی و روانی است بر اساس برداشت آنان سلامت اجتماعی در حقیقت هم بخشی ازارکان وضع جسمی محسوب می­شود و هم می­تواند تابعی از آن باشد البته باید اشاره کنیم در همان دوره واژه دیگری نیز گاه به صورت مترادف با واژه سلامت کم وبیش با همان محتوا به کار می­رفت و آن اصطلاحی بود که اول بار در مطالعات مربوط به بیمه در آمریکا استفاده قرارگرفت و برای آن شاخص سازگاری گردید واقعیت آن است که سنجش محتوای سلامت روانی و اجتماعی از ابتدا از طریق تمرکز به (فرد) و در رابطه با تعاملات میان فردی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت و در اندازه­گیری آن ارکان عینی و ذهنی هر دو تعریف منظور شده بود.

(همشهری-چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۷۹- شماره ۲۰۹۱ )

 

فرق بین سلامت روان بهداشت روانی:

دراین جا لازم است به تفاوت میان سلامت روانی و بهداشت روان که دربسیاری موارد مترادف در نظر گرفته شده­اند اشاره کنیم اگر چه این دو مفهوم بسیار نزدیکی با هم دارند ولی باید توجه داشت که یکجا نیستند در حالی که در بهداشت روانی مرکز ثقل فعالیتهای روی پیشگیری است ولی سلامت روان درنتیجه فعالیتهای انسان در زمینه پیشگیری، درمان و در کل فعالیتهایی است که می­شوند.

تعریف سلامت روانی بر اساس مکاتب مختلف روان شناسی:

مکتب زیست گرایی: در مطالعه رفتار انسان بیشترین اهمیت ر ابر بافتها و اعضای بدن قایل می­شود این مکتب که پایه اصلی روان پزشکی را تشکیل می­دهد. بیشتر بر بیماریهای روانی توجه دارد نه سلامت روانی زیرا بیماری روانی را جزء سایر بیماری ها به حساب می­آورد و درباره فر د دید تعادل حیاتی دارد رابطه برقرار کند.


مکتب روان کاوی:

معتقد است سلامت روانی یعنی کنش متقابل موزون بین سه عنصر مختلف شخصیت ، نهاد ، من ، من برتر بدین صورت که من باید بتواند بین تعارض های نهاد و من برتر .

مکتب رفتار گرایی:

در تعریف سلامت روانی بر سر سازگاری فرد با محیط تأکید دارد این مکتب معتقد است که رفتار ناسالم نیز مثل سایر رفتارها در اثر تقویت آموخته می­شود بنابر این سلامت روانی رفتاری است آموخته شده.

مکتب انسان گرایی:

معتقد است که سلامت روانی یعنی ارضاء نیازهای سطوح پایین و رسیدن به سطح خودشکوفایی هر عاملی که فرد را در سطح ارضای نیازهای سطوح پایین نگهدارد و از خود شکوفایی او جلوگیری کند اختلال رفتاری به وجود خواهد آورد.

مکتب بوم شناسی :یعنی مطالعه محیطهای زندگی موجودات با یکدیگر و با محیط این دیدگاه معتقد است که عوامل موجود در محیط فیزیکی مثل سر وصدا و آلودگی هوا. زیادی جمعیت کوچکی محل سکونت به خطر افتادن می­تواند بهداشت روانی را به خطر می­اندازد.(گنجی ، ۱۳۸۳)

در این پژوهش به تعریف مکتب رفتارگرایی بیشتر توجه می­شود چون یک تعریف جامع است و سازگاری فرد با محیط بیشتر مد نظر است.

نظریات موجود درباره سلامت روان:

دراین مورد نظریه پردازان مختلف بسته به دیدگاه خود نظرات متفاوتی ارائه کرده­اند که به چند مورد اشاره می­کنیم:

زیگموند فروید- انسان متعارف را کسی می­داند که مراحل رشد روانی را با موفقیت طی کرده و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد و از نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می­آید  و هر فردی به نحوی غیر متعارف (شفیع آبادی، ناصری، ۱۳۷۸)

فرلو- فردی را دارای سلامت روانی می­داند که چهار مرحله ازسلسله مراتب نیازهای یعنی نیازهای فیزیولوژی و ایمنی، محبت ، تعلق و نیاز به احترام را طی کرده و به تحقیق خود دست یابد (شولتس، ۱۳۶۷، تر جمه خوشدل، ۱۳۶۹)

اریک فروم-با تأکید بر اینکه شخیصت انسان بیشتر محصول فرهنگ جامعه است سلامت روان را بسته به اینکه می­داند که جامعه تا چه اندازه نیازهای اساسی افراد را بر آورده می­کند نه اینکه فقط تا چه اندازه خودش را با جامعه سازگار نماید از نظر سلامت روان بیش از آنکه یک مدل فردی باشد سلسله­ای اجتماعی است عامل اصلی این است که جامعه تا چه اندازه نیازهای انسان را ارضاءمی­کند (شولتس، ۱۳۶۷، تر جمه خوشدل)

راجرز- نیز مانند فرلو انسان سالم را انسان تحقق یافته با کنش کامل می­داند و این چنین انسان را دارای پنج ویژگی آمادگی- کسب تجربه- زندگی هستی دار- اعتماد به ارگانیسم خود و احساس آزادی و خلاقیت می­شناسد( شولتس، ۱۳۶۷، تر جمه گیتی خوشدل)

از دیدگاه یونگ- انسان سالم را انسان فردیت یافته­ای است که دارای خصوصیات نظیر پذیرش خود، پذیرش و شکیبایی. پذیرش ناشناخته و مرموز خودشناسی و بیان خود است ( شولتس، ۱۳۶۷، تر جمه گیتی خوشدل)

 ویکتور فرانکل- در تعریف سلامت روان به اراده معطوف به معنا اهمیت می­دهد و انسان سالم را انسانی می­داند که دارای اراده معطوف به معناست و از سه جوهر معنویت .آزادی. مسئولیت بر خوردار است.

پراز-انسان سالم را انسانی می­شناسد که در زمان حال زندگی کند و با اینکه می­تواند برای آینده برنامه ریزی کند دچاره اضطراب ناشی از اینکه فرد چه خواهد شد می­شود (شولتس، ۱۳۶۷، تر جمه خوشدل)

 تعریف سلامت روان در این پژوهش تعریف سازمان جهانی است که عبارت است از سلامت روانی دردرون مفهوم کلی سلامت جای می­گیرد و سلامت یعنی توانایی کامل برای ایفا نقش های اجتماعی روانی، جسمانی (گنجی ، ۱۳۸۳)

قلمرو موضوع و زمینه های سلامت روان:

بر اساس آنچه که از تعریف مختلف سلامت روان می­توان نتیجه گرفت در ارزیابی این موضوع مواردی که علاوه بر ابعاد جسمی روانی باید به عنوان محتوای موضوعی و در مقیاس فردی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از مجموع وقایع و امور موثر بر فرد، عواطف و احساسات و اندیشه­ها ، اقدامات و فعالیتها و بالاخره مجموعه موفقیتهای فردی که طیف گسترده ای از ابعاد اجتماعی و سلامت روانی را شامل می­­شود حال اگر خواسته باشیم در یک نگاه کمی تقریباً تمامی حوزه­های اصلی موضوعی مرتبط با سلامت روانی در یک محدوده مشخص جمع کنیم به حداقل ۱۰ حوزه زیر اشاره می­کنیم:

علایم و مظاهر بیماری
موقعیت و شرایط بدن
فعالیتهای مرتبط با نقش اجتماعی
عملکرد کلی در جامعه
قدرت های شناختی
خواب و استراحت به قدر ضروری
انرژی و سرزندگی
وضع و موقعیت عاطفی
احساسات فردی از سلامت

. رضایت کلی از زندگی

(همشهری – چهارشنبه ۲۴ فروردین – ۱۳۷۹- شماره ۲۰۹۱)

اصول سلامت روانی :

یکی از شرایط اصول سلامت روانی احترام شخص به خود است و اینکه فرد خود را دوست بدارد و بر عکس یکی از علایم غیر عادی بودن، تنفر از خویشتن. هر کس با سه اصل می­تواند حدس بزند تا چه اندازه اولین اصل سلامت روانی را دارد:

آیا دیگران را دوست دارد؟
آیا به خود احترام می­گذارد و علاقمند به خویشتن است
آیا احساس می­کند دیگران او را دوست دارد

فرد سالم یا بهنجار احساس می­کند افراد جامعه او را پذیرا هستند و او نیز موافق به آنان می­نگرد و برای خود ارزش و احترام قایل است . و بر عکس فرد نابهنجار اغلب چنین احساس و اندیشه­ای ندارد و او معمولاً بدبین است و اذعان می­کند که هیچ وقت دوست واقعی در زندگی نداشته وخود نیز به کسی اعتماد ندارد لازم به ذکر است احترام به خود و خود دوست داشتن هرگز به معنای خودخواهی نیست بلکه به این معناست که هر فردی اساساً نیاز دارد که خود را با ارزش و با کفایت احساس کند

پس اصول سلامت روانی عبارت است از:

احترام فرد به شخصیت خود و دیگران
شناسایی محدودیت در خود و دیگران
دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی
آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست
شناسایی نیازها و محرک هایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می­شود

(شاملو، ۱۳۷۸)

اصول سلامت روانی در محیط کار:

ایجاد شرایطی که کارکنان سازمان با اعتقاد قلبی و صمیمیت برای خود و همکاران خود احترام قائل باشند
پرهیز از اعمال روشهایی مبتنی بر زور و اجبار در محیط کار
شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان
شناسایی دلیل کم کاری .غیبت از کار. بی حوصلگی. بی علاقگی از کار. کم توجهی بی دقتی کارکنان

. آشنا ساختن کارکنان با واقعیت های محیط کار و حذف آن دسته از معیارهای و عوامل سازمانی که ازلحاظ اخلاقی ، انسانی، فرهنگی سازمانی صحیح تلقی می­شود.

نشانه های سلامت روانی:

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی
 • مقاله تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان
 • تحقیق مقایسه سطح افسردگی و سلامت روان دانشجویان
 • پایان نامه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیرشاعر
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.