تحقیق مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه   ۹
۱-۲ بیان مسئله    ۱۴
۱-۳ اهداف و ضرورت پژوهش    ۱۶
۱-۴سوالات پژوهش    ۱۷
۱-۵فرضیه های پژوهش    ۱۷
۱-۶ متغیرهای پژوهش    ۱۸
متغیرهای مستقل    ۱۸
متغیرهای وابسته    ۱۸
۱-۷تعاریف مفهومی    ۱۸
۱-۸تعاریف عملیاتی   ۱۹
فصل دوم – پیشینه و ادبیات تحقیق
۲-۱ دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار   ۲۱
۲-۲ تعاریف و دیدگاه های نظریه پردازان در رابطه با اضطراب   ۲۴
۲-۳ اختلالات اضطرابی   ۳۸
۲-۳-۱ اضطراب تعمیم یافته   ۳۹
۲-۳-۲ وسواس فکری – عملی   ۴۰
۲-۳-۲-۱ ویژگی های اختلالات وسواس   ۴۲
۲-۴ علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف)   ۴۳
۲-۴-۱ دیدگاه زیست شناختی   ۴۴
۲-۴-۲ دیدگاه روان پویایی   ۴۴
۲-۴-۳ دیدگاه رفتار گرایی   ۴۷
۲-۴-۴ دیدگاه شناختی   ۴۹
۲-۴-۵ دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی   ۵۲
۲-۴-۶ دیدگاه اجتماعی   ۵۷
۲-۵ تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی    ۵۷
۲-۶ درمان اختلالات اضطرابی   ۵۷
۲-۶-۱ دیدگاه زیست شناختی   ۵۷
۲-۶-۲ دیدگاه تحلیل روانی   ۵۸
۲-۶-۳ دیدگاه یادگیری   ۵۹
۲-۶-۴ دیدگاه شناختی   ۶۱
۲-۷ وسواس – اجباری   ۶۴
۲-۸ ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی   ۶۷
۲-۹ نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی   ۶۸
۲-۹-۱ نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD    ۷۳
۲-۹-۲ نظریه های رفتاری و شناختی   ۷۴
۲-۹-۳ درمان روانکاوی   ۷۵
۲-۹-۴ درمان رفتاری هیجانی خردمندانه    ۷۶
۲-۹-۵ درمان شناختی   ۷۶
۲-۹-۶ درمان بیولوژیکی   ۷۷
۲-۱۰ ویژگی های بالینی OCD    ۷۸
۲-۱۱ تشخیص اختراقی OCC    ۸۱
۲-۱۲ فوبی (ترس مرضی)   ۸۲
۲-۱۲-۱ فوبی های خاص   ۸۳
۲-۱۳ نظریه ها و درمان فوبی خاص   ۸۸
۲-۱۴ بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل    ۹۵
۲-۱۵ اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط   ۹۸
۲-۱۶ ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن   ۱۰۱
۲-۱۷ نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل    ۱۰۲
۲-۱۸خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی    ۱۰۷
۲-۱۸-۱دلایل آغاز بیماری    ۱۰۸
۲-۱۸-۲ سابقه ی مشکل و شیوع آن    ۱۰۹
۲-۱۸-۳ سیر بیماری   ۱۱۱
فصل سوم – روش تحقیق
جامعه آماری    ۱۱۶
نمونه و روش نمونه گیری    ۱۱۶
روش اجرا    ۱۱۶
ابزار اندازه گیری    ۱۱۷
نمونه گیری آزمون    ۱۱۷
اعتبار آزمون    ۱۱۸
پایانی آزمون    ۱۱۹
روش جمع آوری اطلاعات    ۱۲۱
روش آماری    ۱۲۱
فصل چهارم
مقدمه    ۱۲۳
مقایسه میاگین ها    ۱۲۴
آزمون فرضیه    ۱۲۴
فصل پنجم
نتیجه گیری    ۱۳۰
محدویت ها و پیشنهادات   ۱۳۲
پیوست     ۱۳۴
منابع    ۱۵۴

منابع فارسی

۱-   آزاد، حسین (۱۳۷۷) ، آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات رشد.

۲-   اتکینسون، ریتا، ل – اتکینسون ، ریچارد ، س- وهیلگارد، ارنست، د (۱۳۸۴) ، زمینه ی روانشناسی براهنی، محمدتقی و همکاران (جلد اول) ، انتشارات رشد.

۳-   شاملو، سعید (۱۳۷۸) ، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد.

۴-   سلیکمن و روزنهان (۱۳۸۵) ، آسیب شناسی روانی (جلد ۱)، ترجمه سیدمحمدی، یحیی، تهران، نشر ساوالان.

۵-   کارلسون، نایل ، آر (۱۳۸۴)- ترجمه پژهان، مهرداد- اصفهان- انتشارات غزل.

۶-   گنجی، حمزه (۱۳۸۲) – بهداشت روانی- انتشارات ارسباران.

۷-   محمدی، مینا- پایان نامه کارشناسی ، بررسی و مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان دختر و پسر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – مرکز، مجتمع ولیعصر (عج)

۸-   نعمتی، لیلا- پایان نامه ی کارشناسی، بررسی ارتباط OCD در بین زنان ۲۰ تا ۳۵ سال ، دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۵)

۹-   DSM-IV-IR ، راهنمای تشخیصی اختلالات روانی (انجمن روان پزشکی امریکا) ترجمه نیکخو، محمدرضا(۱۳۸۵)، تهران.

۱۰- هالجین، ویتبورن (۱۳۸۵)، آسیب شناسی روانی (جلد ۱) ، ترجمه سیدمحمدی، یحیی- تهران، نشر روان.

دیدگاه و نظریه ها در رفتار ناسازگار :

عقیده بر آن است که اضطراب و تحمل ناپذیری نقش مهمی در رفتار ناسازگار دارند . اضطراب وقتی ایجاد می شود که با کشمکش هایی= رو می شویم که باید به آن پاسخ بدهیم . شروع سال جدید درس ، مواجه با مرگ افراد خانواده یا زندگی در محیط جنایت آمیز نمونه هایی از این کشمکش ها هستند . از طریق کوششی که درباره شناخت اضطراب به عمل می آوریم به آن واکنش نشان می دهیم . برای مثال : وقتی خانه ی همسایه ی ما را دزد می زند ممکن است یک سیستم دزدگیر در منزل نصب نماییم اما ممکن است برخی از افراد پاسخ های کم اثری را بر گزینند . مثلا ممکن است در مقابله با اضطراب زندگی در یک ناحیه جنایت آمیز تفنگ هایی را بخرند و سگ محافظ تهیه نمایند یا بعد از تاریک شدن هوا از منزل خارج نشومد . روان شناسی نابهنجار، درباره ی رفتاری بحث می کند که از شکست در انصباق موثر در مقابل تقاضا ها ، فشارها و فرصت هایی که همه ما در طی زندگی آن را تجربه می کنیم نتیجه می دهد . (پور افکاری ، ۱۳۶۹ ، ص ۴۰ )

شکست های انسان در سازگاری که مربوط به روان شناسی نا بهنجاری می شود ، معمولا نمی توان تنها با تجربه اضطراب تبیین نمود . اگر بخواهیم رفتار ناسازگار[۱] مردم را بشناسیم و کاری را برای انها انجام بدهیم ، لازمم است سرچشمه های آسیب پذیری افرادی را که دچار چنین شکست هایی هستند به خوبی مورد بررسی قرار دهیم . بین افراد از جهت غلبه بر اضطراب تفاوت های بزرگی وجود دارد . هیچ کس شخصی خارق العاده نیست . همگی در مقابل تجارب معینی که نوع آن به حساسیت فردی شخصی بستگی دارد و آسیب پذیر هایی داریم . وقتی که دکمه ها فشار وارد شود کارایی در مقابل اضطراب کاهش می یابد و احساس می کنیم ناشایسته و ناخوشنودتر از معمول هستیم . قهرمان جنگی ، که با تهدید طلاق گرفتن از طرف همسرش مواجه است درحالی که او را دوست دارد و کودکی که با معلمان خود خشنود است اما نمی تواند با همکلاسی های خود کنار بیاید هر دو نشان می دهند که ممکن است افراد در موقعیت های معینی آسیب پذیر باشند و در واقع دیگر قدرت مقاومت بیشتری در برابر دشواری ها داشته باشند . (بیرشک ، ۱۳۷ ، ص ۱۴)نقش نظریه در روان شناسی نابهنجاری : هر کس ، از جمله دانشمندان مایلند بدانند که چرا این امور اتفاق می افتند . نظریه های علمی آنچه را می دانیم سازمان می دهد و آن ها را تبیین می کند . چون را های مختلفی در نگاه کردن به آنچه می دانیم وجود دارد و چون ما تمام مطالب را نمی دانیم ، نظریه های ما هرگز کامل نیستند . اما حتی یک نظریه ناکامل نیز به شکلی که دیدگاهی برای بررسی اطلاعاتی تهیه نماید سودمند است . نظریه ی خوب همچنین در تعیین اطلاعات جدید مورد نیاز به ما کمک می کند . متخصصان و محققان بالینی بر اساس نظریه های مرسوم عمل می کنند و نیز نظریه های غیر مرسوم که بر اساس تجارب گذشته بنا شده است به کار می برند . روانپزشک ، روان شناس بالینی و مددکار اجتماعی که بر روی یک مورد کار می کنند برای تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که راجع به افراد مبتلا گرد آوری شده است از دیدگاه نظریه ی خاصی استفاده می کنند . دیدگاه و نظریه ها مانند عدسی هایی هستند که مفاهیم مربوط به ماهیت انسان را منعکس می نمایند و به آن شکل می دهند و ما را وا می دارند که انواع معینی از سوالات را مطرح نماییم . برای مثال سرماخوردکی شدید نظریه یک فرد به عنوان عفونت ویروسی و طبق نظریه ی فرد دیگر دو (خواست خدا) ، مطابق نظر ما در آن شخص دو« تقصیر خود فردها» محسوب می شود .

اختلاف نظریه ها در روان شناسی نا بهنجاری زیاد است . در اینجا ما شش دیدگاه و نظریه را که به خصوص امروزه نفوذی دارند ، مرور می کنیم هر کدام از این نظریه ها توجه خود را بر انواع معینی از روابط متمرکز نموده اند . این تئوری ها عبارتند از : ۱- دیدگاه زیست شناختی (بیولوژیکی) که بر نقش فرایندهای بدنی تاکید دارد .۲- دیدگاه روان پویایی که بر نقش اضطراب و تعارض درونی تاکید می کند . ۳- دیدگاه شناختی که در آن به نقض تفکر و حل مسئله به عنوان علل اضطراب (نابهناری رفتاری) نگاه می شود . ۴- دیدگاه اصالت انسان : اصالت وجود که بر فردیت افراد = آزادی تصمیم گیری درباره ی خود تاکید دارد . ۵- دیدگاه اجتماعی .

دیدگاه اجتماعی که به نقش روابط اجتماعی و تایید شرایط اجتماعی-           اقتصادی بر رفتار نابهنجار اشاره می کند

از نظر فرهنگ لغت اضطراب را به آشفتگی ،لرزیدن،بی تابی و بی قراری معنی کرده است اگرچه اضطراب و دلهره از مدت ها پیش از این به عنوان یکی از عوامل نابسامانی روانشناختی شناسایی شده بود ولیکن درقرن حاضر به لحاظ اهیت زیر بینایی اضطراب در بروز سایر دست اند کاران ذیربط قرار گرفته است یا به همین دلیل نیز تعاریف زیادی که هر یک از جنبه ای خاص به اضطراب می نگرند صورت گرفته است . (شاملو ۱۳۶۸ ، ص ۴۴)

تعریف اضطراب

اضطراب یک هنجان طبیعی است که درجه متوسط ان می تواند به سبب افزایش دادن ، کوشش فرد،نیروی مفیدی به شمار آید .اما در جهات زیاد آن ، کارایی را کاهش می دهد و مانعی به حساب می آید اضطراب یک احساس منتشر ،بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند گونه از احساسات جسمی همراه می مگردد .

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است خبر از خطری قرییب الوقوع می دهد و خود شخص را برای مقابله باتهدید اماده می سازد . ( پور افکاری ، ۱۳۷۰ ص ۲۰ )

اضطراب درد روانی است که دران عامل مولد مشخص نیست اضطراب در حقیفت ترس از جدایی است وهمان ترس است که ایجاد اضطراب می کند . ترس از اینده بدون دلیل موجب اضطراب می شود مهمترین ویژگی اضطراب این است که منشا معینی ندارد  و ممکن است به هر چیز و هر موضوعی ارتباط یابد به همین دلیل ان را اضطراب شناور یا سیال می نامند .

اضطراب شایع ترین بیماری عصبی است که معمولا علت آن واضح نیست و بر خلاف عصبانیت های دیگر این واکنش بیمار در چننگال اضطراب گرفتار می شود و به هیچ طریقی نمی تواند از شدت ان بکاهد اضطراب ،در نهایت ،ترس از حوادث و رویدادهای احتمالی است که هیچ منشا خارجی ندارد چاپ سوم فرهنگ و بستر اضطراب  را چنین تعریف می کند :حالت مضطرب بودن یا احساس ترکیبی نیرومند یا مستولی از عدم تعیین ،بی تابی ،بیم وترس ریشه دار و عمیق درباره یک اتفاق احتمالی ،نا آرام ،هراس ،ترس ناخوشایند با احساس خطر قریب الوقوع که منبع آن قابل شناخت نیست . (براهنی ۱۳۶۶ ، ص ۵۶ )

از دیدگاه روانشناختی به نظر رولومی[۲] اضطراب عبارت است از : ترس که در اثربه خطر افتادن یکی از ارزشهای اصولی زندگی مشخص ،ایجاد می شود . (شاملو ، سعید ، ۱۳۶۹ ، ص ۱۷۴ و ۱۷۵)

واستون به توان ،اولین کسی که رفتار گرایی رامطرح ساخت ،اضطراب را واکنشی می دانست .در رفتارگرایی نیز که بر اساس قوانین یادگیری قابل توجیه است ،یعنی این رفتار زاده تصور فرد در یادگیری طرح های رفتاری مناسب است وفرد اصولا پاسخ های لازم را نیاموخته است در صورتی که اضطراب بنا بر تعریف زاگرمن (۱۹۷۷)، صنعتی است که اینگونه تعریف شده است :نیاز به تنوع،نوجویی،موقعیت ها وتجارب پدیده ها،تعامل به ریسک های فیزیکی ،استفاده از داروها به خصوص ماری جوانا ،حشیش ،امفتامین ها ،داروهای روان پریش زا ،تجربه جنسی در دانشجویان ،کالج ها ،کشیدن سیگار،پرداختن به ورزش های ریسکی مانند چتر بازی وعواملی که ارتباط معنی داری با نمرات اضطراب دارند .

اصطلاح انگیزش[۳] همان طور که از معنای آن بر می آید ،به علت وچرایی رفتار انسان اشاره دارد و روانشناسان مفهوم انگیزش را به عواملی محدود می سازد که به رفتار نیرو می بخشد و به آن جهت می دهد و در واقع هر عاملی که باعث فعالیت (داخلی یا خارجی ) موجود زنده می شود خود انگیزه محسوب می شود.

اضطراب یک هیجان طبیعی است که درجه متوسط ان می تواند به سبب افزایش دادن کوشش فرد نیروی مفیدی به شمار می اید و انگیزه ای محسوب گردد و اما درجات زیاد آن کارایی را کاهش می دهد و مانع به حساب می اید .اضطراب یک احساس منتشر،بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یاچند گونه از احساسهای جسمی همراه می گردد .ماروین زاگرمن ،اعتقاد داشت که این صفت با اضطراب یک خصیصه ذاتی برای سبک تنوع تازگی و تجارب پیچیده است .او ابراز می نمود افراد با صفت حس اضطراب بالا همواره به دنبال کسب تجربه جدید هستند و از فعالیت های یکنواخت و کلیشه ای خوششان نمی اید افرادی که صفت حس اضطراب بالایی دارند،این گونه تنوع طلبی را درتمام زمینه های زندگیشان وارد میکنند .یعنی حتی در یک شغل بی سروصدا فعالیت چندانی را نمی توانند انجام بدهند.یعنی آنها دایما شریک جنسی خود را عوض می کنند وبه دنبال شریکهای جنسی جدیدی هستند .این تنوع طلبی در تفریحات اینگونه افراد دیده می شود .آن ها هرگز تفریحات یکسان را انجام نمیدهند و اگر هم فعالیتهای هنجان انگیز را انجام بدهند بعد از مدتی این فعالیت های هیجان خود را از دست می دهند .بنابر این اگر فرد زندگی تهییج بر انگیزی را دوست داشته باشد و سطح ترک مطلوب آن حد بالایی باشد، .تحت عنوان فردی معرفی می شود که صفت حس اضطراب بالادارد و به دنبال کسب تجارب جدید و فعالییتهای خطرناک است و شلوغی را بر آرامش ترجیح می دهد.

آلبرت آلیس[۴] معتقد است که در این گونه افراد ناراحتی ها واضطراب های هر فرد زاییده افکار غیر عقلانی آنها است وباید افکار منطقی تر وعقلانی تر را جایگزین افکار غیر منطقی کرده ومراجع را از شر آنها نجات دهد .چون فرد ذاتا احساس بی کفایتی و بی ارزشی می کند ،نمی تواند با خطراتی که تهدیدش می کند به نحو رضایت بخشی مواجه شود و در نتیجه برای نجات خود ،کاری انجام دهد .

به عبارت دیگر درحالت اضطراب فرد درباره ی خود ارزشیابی های بسیار بدبینانه ،منفی بافانه واخلاقی دست می زند وتوان مقابله ومواجه با مشکل و حل وفصل آن را از خود سلب می کند .به نظر الیس افکار و عواطف کنش های های متفاوت و جداگانه ای نیستند .از این رو تا زمانی که تفکر غیر عقلانی ادامه دارد ،اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند .از نظر ولپی[۵] رفتار روان نژندی هر نوع عادت پایدار از رفتار ناسازگار است که در ارگانیزمی که از نظر فیزیولوژیکی طبیعی است از راه یادگیری حاصل شود واضطراب جزء سازنده معولی یا هسته ای رفتار روانژندی ،به شمار می آید .فروید بار اول در نخستین آثارش اضطراب را نتیجه مستفیم سرکوب گری دانسته است .این مکانیزم بر اساس بیرون راندن تجسم شکاننده ای به خارج ازمیدان هوشیاری ،موجب می شود که بخشی ازلیبیدوبه کار گرفته نشود وهمین بخش است که بلافاصله تبدیل به اضطراب می گردد .

اضطراب نوروزی یک محصول لیبیدو است .همچنان که سرکه که محصول شراب است .( شفیع آبادی ، عبدالله ، ناصری ، غلامرضا ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۰۲)

درصورتی که هاروین زاکرمن[۶] اضطراب را به عنوان کششی می دانست که باسن ارتباط دارد و با افزایش سن تغییر می یابد .

زیرا افراد جوانتر مایل هستند تجارب جدیدی را کسب نمایند .وخود رابیشتر به مخاطره بیاندازند .داده هایی که از تحقیقات به دست آمده است این موضوع را تایید میکند .با مطالعه دوران نوجوانی و اشخاص شصت ساله ،مشخص شده است که اضطراب با افزایش سن کاهش می یابد و این کاهش تقریبا از سن ۲۰ سالگی شروع می شود .( فدایی ، ۱۳۶۹ ، ص ۶۱)

از دیدگاه پرز[۷] اضطراب فاصله و شکاف میان حال و اینده است .انسان بدان دلیل مضطرب می شوند که وضعیت موجود را رها می کند و درباره ی آینده و نقشه های احتمالی که ایفا می کند و به تفکر می پردازد ،دلهره ومشغولیت درزمینه فعالیت های آینده باعث ترس صحنه ای می شود . ارس صحنه ای از توقع و انتظار فرد از اتفاقات بد و ناگوار در رفتار و نقشه های آینده ی او به وجود می آید . فرد باتشخیص اینکه این اضطراب از چه منبعی حاصل می شود باید به خود اید ودر زمان حال زندگی کند . اگر فرد در زمان حال به سر برد ،مضطرب نخواهد شد .زیرا هیجان وتحریک به فوریت در فعالیت خود به خودی او جریان یابد و خلاق و مبدا  متنوع وجدید هستند . این افراد ممکن است برای این چنین فعالییت های از قبیل گروه های مواجه آموزش آرامش سازی یا کسب تجارب جدید روانشناختی داوطلب شوند . افراد هیجان خواه دیگر این فعالیت را ادامه نمی دهند .زیرا تجارب نمی توانند به حدی طولانی نیازی را که برای تحریک شدن لازم است به وجود آورند .کسانی که اضطراب بالایی دارند در مقایسه با افرادی که اضطراب پایینی دارند.داروهای مخدر بیشتر مصرف می کنند ،بیشتر سیگار می کشند ،الکل می نوشند ،سریع رانندگی می کنند و تجارب متعددی در روابط جنسی دارند .علاوه بر آن ۱۶% از تحریک جویان با نمره پایین در فعالیت های هم جنس گرایان شرکت می کنند .قمار بازی نوع دیگری از عوارض وضعیت هنجان طلبی بالا است .تحریک جویان با نمره بالا در آزمون اضطراب درمقایسه با نمرات پایین در آنچه که زاکرمن خطر سازی جسمانی می نامد متفاوت هستند ،به عنوان مثال ،اسکی بازان آب ،آتش بازان ،بازرس گروه پلیس ،رانندگان مسابقات اتومبیل رانی نمرات بالایی در مقایسه با گروه کنترل کسب کرده اند .در حالی که افرادی با نمره پایین در آزمون اضطراب رفتارهایی اجتنابی وگریز از خود نشان می دهند .در یک بررسی از رفتاهای تحریک خواهان با نمره بالا ونمره پایین تر سه موقعیت مقایسه شدند .

۱٫نزدیک شدن به یک مار و دست زدن به ان

۲٫سقوط آزاد از طبقه شش یک ساختمان

۳٫محبوس شدن در یک اتاق تاریک

افرادی که در آزمون اضطراب بالایی کسب نموده اند ،رفتارهایشان قابل پیش بینی بوده و از طریق اندازه گیری اضطراب ،پیش بینی دقیق رفتارشان تایید شد . (احمدی ، ۱۳۵۶ ، ص ۱۸)

نظریه های لذت گرایی مثل نظریه فرایند متضاد که بر اساس آن فرد انگیخته شود تا در جست وجوی اهداف لذت بخش و پرهیز ازمحرکهای نامطلوب باشند ویانظریه سطح بهینه با تاکید بر جنبه های فیزیولوژیکی موجود زنده سعی بر تعیین علت رفتار داشتند .بر اساس نظریات سطح بهینه انگیختگی رفتاری مستقیما به سوی جست وجوی یک سطح بهینه از انگیختگی وتعامل زیستی در فرایندهای درونی فیزیولوژیکی هدایت می شود .به تدریج با گذشت زمان علم گسترش یافت و تایید عوامل مورد بررسی  وتحقیق قرار گرفت و هر نظریه در پی نظریه ،دیگر نظریه های قبلی را تشکیل می نمود و تقایص ان را روشن می شناخت .(اعتقاد ، ۱۳۷۱ ، ص ۳۶)

نتیجه آنکه آنگیزش ادمی تنها تحت تاثیر کاوش سابق به وجود نمی آید ،بلکه انسان هانیاز به تحریک جستجو  کاوشگری دارند و  حتی برآورده شدن تمامی نیازهای فیزیولوژیک نیز می توانم  باعث شود تا انگیزه انسان از بین برود .این نیاز به تحریک جنبه های زیستی دارد و اهمیت ان به حدی است که ارگانیسم بدون تحریک ،حس تعامل خود را از دست می دهد .ادمیان نیازمند ،که تحریکات متنوعی را دریافت می کنند و محدودیت حسی از تحریک برایشان ناخوشایند است . (براهنی و همکاران ، ۱۳۶۶ ، ص ۲۷۳)

بنابر توضیحاتی که درگذشته این بحث خواندیم .مازلو نیز عقیده داشت که اضطراب از نظر نیازهای جسمی ،ایمنی ،وابستگی ،تعلق به عشق و دلبستگی ،خود شیفتگی ،ارزش گذاری به خود بررسی می گردد از بر خواسته های جسمی ارزش زیادی قایل بود.تلاش انسان را در رشد و نموشان استعدادهای خود مطرح میکرد . (مجد ، ۱۳۶۵ ، ص ۷)

درسال ۱۹۲۶ ،فروید[۸] نظریه اضطراب خود را بازنگری میکند و این بار،سرکوب گری رامبنای اضطراب نمی داند ،بلکه ان را به منزله نتیجه اضطراب تلقی      می کند .در واقع هنگامی که یک جسم گشاینده ای خطرناک ،تهدید کننده یا گناه کارانه تلقی می شود .به ایجاد اضطراب درسطح من منتهی می گردد و آن وقت است که سرکوب گری وارد میدان می شود چنین اضطرابی یک اضطراب خود مختاری نیست بلکه اضطراب به منزله علامت محرک است که پیشرفت سازد و تحول یافتی ،پر اهمیتی را درکودک نشان میدهد .

از طرفی زاکرمن ابراز می نمود که افراد با صفت حس اضطراب بالا همواره به دنبال کسب تجربه جدید هستند و از فعالیت های پیچیده خوششان می آید .آنها دوست دارند که رفتارهای خطرناک را انجام دهند .

از فعالیت های یک نواخت و کلیشه ای خوششان نمی آید .افرادی که صفت حس اضطراب بالایی دارند .این گونه تنوع طلبی را درتمام زمینه های زنگیشان وارد میکنند .یعنی حتی هریک شغل بی سروصدا فعالیت چندانی را نمی توانند انجام بدهند.یعنی آنها دایما شریک جنسی خود را عوض می کنند و به دنبال شریکهای جنسی جدیدی هستند .این تنوع طلبی در تفریحات این گونه افراد ،دیده می شود .انها هرگز تفریحات یکسان را انجام نمی دهند واگرهم فعالیتهای پر هیجان انجام بدهند .بعد از حتی این فعالیتهای هیجانی خود را از دست می دهند .بنابراین اگر فردی زندگی تهییج برانگیزی را دوست داشته باشد و سطح تحریک مطلوب ان در حد بالایی باشد تحت عنوان افرادی معرفی می شوند که صفت حس اضطراب بالا دارند به دنبال کسب تجارب جدید و فعالیتهای خطرناک هستند و شلوغی را بر آرامش ترجیح می دهند .

زاکرمن اعتقاد داشت که از دیدگاه مردم ،آن ها واکنشی عمل می کنند .یعنی افرادی که دارای صفت حس اضطراب بالایی هستند .به دنبال خطررخدادهای خیال انگیز هستند ،این افراد تمایل دارند که در آنها احتمالا به کوه صعود میکنند ،بدون ماسک ایمنی به قله کوه دست می یابند .

اسکی روی آب ،غواصی و موج سواری می کنند ،البته این فعالیت ها رانیز دایما انجام نمی دهند ،زیرا حتی این تقریحات نیز از هیجان دایمی برخوردار نیستند ،این افراد د رمقایسه با اشخاص دیگر که ،صفت حس اضطراب پایین ،دارند با موتور سیکلت حرکت می کنند و در رانندگی با ماشین تا حداقل ممکن به پیش میروند .

این گونه افراد دایما از داروهای تحریک زا استفاده می کنند ،افرادی که صفت حس اضطراب بالا دارند .

به راحتی از داروهای تحریک زا استفاده می کنند .افرادی که صفت حس اضطراب بالادارند .به راحتی در فعالیت های دیگر می روند که نسبت به انها آگاهی کمتری دارند .بنابراین به سهولت در گردهمایی های حساسیت زدایی شرکت می کنند و در انجمن هیپنوتیزم ،فعالیت هایی را عهده دار می شوند ،به طور کل آنها به دنبال فعالیت های می روند ،که قبلا در آن زمینه تجربه ای را کسب نکرده اند ،این افراد که از حس اضطراب بال بهره مند هستند در فعالییت های جنسی فراوان شرکت می کنند و از شریکان متعددی بهره می جویند .آنان همواره و تنها با یک شریک نمی توانند لذت جویی کنند .زیرا فرد شریک جنسی بعد از مدتی جذابیت جسمانی خود را از دست می دهد و دیگر برای فردی که حس اضطراب بالایی دارد،تحریک زا نیست .در حالی که فروید اضطراب را به عنوان واکنشی در برابر خطر یا اضطراب تعریف می کند .

او بین دو نوع موقعییت اضطراب نیز تفاوت می گذارند .انگیزش سبب اضطراب میشود که توانایی ارگانیسم را برای اقدام افزایش می دهد .در نوع دیگر فروید فرض کرد که انرژی روانی به سبب سانسور و منع ها که باعث جلوگیری از بروز آن میشود جمع می شود .این انرژی متراکم شده ،ممکن است به نقطه ای برسد که بر کنترل من غلبه کند .وقتی این امر اتفاق بیافتد یک حالت وحشت یا ضربه ی روانی دست می دهد . روانکاوان قبول دارند که این حالات روانی ضربه زننده احتمالا در کودکان رخ می دهد که نمی دانند چگونه از عهده محیط خود برآیند .(آزاد ، ۱۳۶۷ ، جزوه ص ۱۴)

یونگ اضطراب را در رابطه با ناخود آگاهی از مسایل ناخود آگاه شخصی وناخود آگاه جمعی با دخالت منظومه کشمکش و سمبل هایش مطرح کرد یونگ گذشته شخصی را شدیدا مورد توجه قرار می دهند

اریک فروم در ارتباط با جامعه و احساس محبت درشخص و آموزش عشق ونیازهای فراوان آدمی ،انسان را موجود پیچیده و تحت تاثیر جامعه اش می بیند و اضطراب او را در رابطه با مجموعه واکنش های جامعه و نیازهای خود بررسی کرده است .او به اصل تضاد عقیده دارد و در پدیده دفاعی فرار و رفتارهای تخریبی  گریز آدمی از خواسته های انجام نشده به طرف بیمار گونگی رامطرح می کند . (مجد ، ۱۳۶۵ ، ص۱۶)

اریک فرویم با جامعه واحساس محبت در شخض و آموزش عشق ونیازهای فراوان آدمی انسان را موجود پیچیده و تحت تاثیر جامعه اش می بیند واضطراب او رادر روابط بامجموعه واکنش های جامعه ونیازهای خود بررسی کرده است . او به اصل تضاد عقیده دارد و در پدیده دفاعی فرار و رفتارهای تخریبی ،گریز آدمی ازخواسته های انجام نشده به طرف بیمار گونگی ر مطرح می کند .( مجد ، ۱۳۶۵ ، ص۱۶)

کارن هورنای پس از سالهای زیاد بررسی در مطالعه به این نتیجه رسید که انگیزه اصلی رفتار انسان احساس امنیت است و هر چند که این احساس امنیت را در رابطه با اجتماع وبه خصوص در کودک در ارتباط با حانواده مختلف   می سازد ،درفرد اضطراب اساسی ایجاد می کند .(کریمی ، ۱۳۶۸، ص۲۹)

هورنای اضطراب اساسی را عبارت می داند از :احساس منزوی شدن ،بیچارگی و بی پناهی در دنیای که بالقوه خطرناک وترسناک است .عواملی باعث احساس ناامنی درکودک از طرف اجتماع و مخصوصا خانواده اش می شود که عبارتند از:تسلط زیاد ،بی تفاوتی رفتار،بی ثبات ،عدم اقدام برای حتیاجات کوچک ،توجه و مpبت افراطی عدم گرمی وصمیمیت کافی ،تبعیض ،محافظت شدید واگذاری مسیولیت زیاد و یا عدم آن پرخاشگری وخشونت برای بدست آوردن احساس امنیت با توجه به موضعی که کودک در خانواده دارد از بیان احساسات خصومت آمیز خویشتن داری می کند ، این احساسهای خصومت آمیز شده واین موقعیت نا امن خانواده به احساس ناامنی و اضطراب عمیق منجر می شود .واکنش کودک در برابر این احساس بی پناهی و عدم امنیت ،اغلب به صورت انجام اعمال و رفتارهای تهاجمی و ایجاد مزاحمت است به عنوان مثال بچه شیطنت می کند . (۱۳۷ ، ص ۷۳۰)

هورنای اضطراب اساسی را علت نوروزها دانسته و عقیده دارد که می توانند بارفتارهای مناسب ، سنجیده و ابرز محبت واقعی نسبت به کودکان به نحوی که مشخصا خود را موجودی مورد علاقه احساس نماید از پیدایش این حالت مرضی پیشگیری نمود . (سیاسی ، ۱۳۷ ، ص ۷۴)

گلاس معتقد است که رفتار مسئولانه افراد باعث بروز اضطراب و ناراحتی روانی می شود ،نه اینکه اضطراب وناراختی روانی سبب اعمال غیر مسولانه در افراد گردد ،فرد غیر مسئول برای خود ارزش قایل است ونه برای دیگران .در نتیجه خود را رنج می دهد یا دیگران را ازرده خاطر می کند ،تمرکز بر بعد مسئولیت ،هسته اساسی کار تعلیم وتربیت روان درمانی است و پذیرش مسولیت به مثابه ی نشانه بارز سلامتی تلقی می شود ،از نظر گلاس[۹] اکثرُ بیماران به انحراف و بیماری خواد واقفند .

زیرا می دانند که جامعه آنها را وارد کرده است .و با دیگران متفاوت هستند، بیماران رفتارشان به نحوی است که مانع از ارضای نیازهایشان می شود وآن ها در صددند که به علت نادرستی رفتارشان پی برند بنابراین قضاوت بیمار در باره درست یا نادرست بودن رفتارش الزامی است وتا چنین قضاوتی صورت نگیرد تغییری هم در رفتاری وی پدیدار نخواهد شد .( شفیع آبادی ، ناصری ، ۱۳۶۸ ، ص ۲۵۲)

اختلالات اضطرابی

اضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است ،نشانه ی بسیاری از اختلالات روان شناختی محسوب می گردد که اغلب به وسیله ی رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم وآیین کاهش می یابد .به هر حال ،اضطراب نشانه ی اصلی و مشترک تمام اختلالاتی است که در این طبقه قرار می گیرد .این اختلالات عبارتند از :اضطراب تعمیم یافته ، اختلال رعبی ،فوبی ،وسواس فکری و عملی و اختلال استرس پس از ضایعه روانی .در DSMII  ،این اختلالات نوروز محسوب شده ،اضطراب  تعمیم یافته ،تحت عنوان اضطراب مزمن ، اضطراب رعبی ، تحت عنوان حمله های اضطرابی حاد ؛ فوبی ،تحت عنوان نوروز فوبی ؛ و اختلال وسواس فکری وعملی ،تحت عنوان نوروز وسواس فکری و عملی طبقه بندی شده بودند .

فروید معتقد بود که اضطراب می تواند ماهیتی سازشی داشته باشد و آن در صورتی است که ناراحتی همراه آن ،فرد را به سوی راههای جدید و مبارزه انگیز زندگی سوق دهد .اگر شخصی از این حیث با شکست مواجه شود ، نتیجه ی آن اختلال و اضطراب مرضی است . (آسیب شناسی روانی ، آزاد حسین ، ص۱۵۴)

اضطراب تعمیم یافته

ویژگی عمده این احتمال ترس از آینده است .این ترس بی اساس بود و به موضوع معینی مربوط نمی شود .به طوری که هر آن ممکن است بیمار ترس از موضوعی خاص مانند بیماری فرزند ،مرگ همسر ،اخراج از کار و از این قبیل را نام ببرد و از رخ نمودن حوادث نامعلومی که اساس و پایه ی واقعی ندارند در هراس باشد .به همین دلیل اس که اضطراب شناور ،یعنی اضطرابی که به هیچ موقعیتی بستگی ندارد نامیده شده است.علاوه بر نامشخص بودن منبع اضطراب در این اختلال ،نشانه های مرضی شایع عبارتند از :ناتوانی در تمرکز ،ناتوانی در تصمیم گیری ،حساسیت زیاد ،اختلال درخواب ،عرق کردن زیاد ،تنش مداوم عضلانی .این نشانه ها رامی توان در چهار زمینه طبقه بندی کرد که عبارتند از :

۱٫تنش حرکتی ،که نشانه های ان شامل :ناتوانی در آرامش عضلانی ،به صورت لرزش یا از جا پریدگی است

۲٫واکنش های خودکار ،که نشانه های ان شامل :فعالیت بیش از اندازه ی دستگاه عصبی سمپاتیک و پارا سمپاتیک مانند عرق کردن زیاد ،گیجی ،تپش قلب ،سردی دستها و تکرر ادرار است

۳٫احساسات تشویش آفرین درباره آینده ،از قبیل نگرانی بی دلیل درباره آنچه برای خود آنان ،یا افراد نزدیکشان پیش خواهد آمد

۴٫مراقبت بیش از اندازه از قبیل بررسی دایمی محیط اطراف برای احتراز از خطرات احتمالی

آنچه دراین اختلال نا بهنجار به حساب می آید تجربه ی اضطراب نیست ،بلکه بی تناسب بودن احساس اضطراب نسبت محرک بیرونی وبه ظاهر مواد آن است . ( آسیب شناسی روانی ، آزاد حسین ، ص ۱۵۴ و ۱۵۵)

وسواس فکری وعملی

در وسواس فکری وعملی به نظر می رسد که شخص مجبور است درباره ی چیزهایی فکر کند که همواره آرزو می کند بتواند راجع به آنها نیندیشد .یا ناچار است اعمالی را انجام دهد  که دایما به خود می گوید :ای کاش می توانستم آن ها را انجام ندهم .بدین ترتیب وسوس های فکری شامل اندیشه ها ،تکانه ها و عقاید ناخواسته و مداومی هستند که شخص قادر به خودداری از آنها نیست .اما وسواس های عملی ،رفتارهای به ظاهر نامعقول به صورتی ثابت وتکراری انجام می شوند ،دربر می گیرند افرادی که اختلال وسواس فکری وعملی دارند از ماهیت اضطراب آور وناتوان کننده ی وسواس های خود ، آگاهند ،ولی احساس می کنند که قادر نیستند آنها را متوقف سازند .وسواس فکری وعملی غالبا ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند .مثلا شخصی که به کثیف بودن دستهای خود یا گناه آلود بودن انها معتقد است امکان دارد که دستها ی خود را هر چند دقیق یکبار بشویند .فرد دیگری که افکار وسواسی دارد ممکن است بکوشد تا از طریق تمرکز برشمردن قدمهایش آنها را از ذهن خود دور کند .همه افراد افکاری را که تا حدی حالت وسواسی دارند تجربه کرده اند مثلا افکار مصرانه درباره ی مسافرت یا رسیدن وعده ی ملاقات که به نظر می رسد شخص نمی تواند خود را از آن خلاص کند ،یا بعضی از دانشجویان درست قبل از یک امتحان مهم ،تکرار بعضی اشعار یا آوازهای معروف یا صداهای نا بهنجار آگهی های تجارتی را درذهن خود گزارش می دهند شیوع اختلالات وسواسی در افراد دارای درآمد بالا و تا حدودی در گروه های روشنفکرتر بیشتر است غالبا از واحد نوجوانی و اوایل بزرگسالی آغاز می شود و احتتمال بروز آن در زن و مرد یکسان است . ( راچ من[۱۰] ، هاجسون[۱۱] ، ۱۹۸۰)

 .بعضی از تحقیقات پیش رویدادی حاکی از آنند که در حدود ۵۰%از افراد مبتلا از دواج نکرده اند .

زبان وتکلم افراد وسواسی بیانگر آن است که آنان توجهی اغراق آمیز نسبت به جزییات دارند .خواهان فضایی جویانه هستند و درتصمیم گیری دچار اختلال اشکال اند . ( آسیب شناسی روانی ، آزاد ، حسین ، ص ۱۶۱ ، ص ۱۶۲)

ویژگی های اختلالات وسواس


[۱] -maladjastment behaviour

[2] Boolumy

[3] – Motivation

[4] – A.Ellis

[5] volpy

 ۱٫Zaker man

[7] .perz

[8] Sigmund freud

[9] – Glasser

[10] – Rochman

[11] – Hodgson

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.