تحقیق مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق  مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۰   صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق  مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     ۵
مقدمه    ۶
بیان مسئله    ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۱۰
اهداف نظری و عملی تحقیق    ۱۰
اهداف تحقیق     ۱۱
فرضیه و سئوالات تحقیق     ۱۲
متغیرها     ۱۳
تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق    ۱۳
ملاحظات اخلاقی و  محدودیتها     ۱۴
هوش هیجانی    ۱۶
تاثیرهیجانها بر ذهن    ۱۶
تعریف هوش هیجانی    ۱۷
مولفه‌های هوش هیجانی    ۱۸
۱٫ادراک، ارزیابی و بیان هیجانها    ۱۸
۲٫تسهیل هیجانی تفکر    ۱۸
۳٫فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی    ۱۹
۴٫ نظم بخشی هیجان    ۲۰
تعریف جرأت ورزی    ۲۱
انواع رفتار جرأت مندانه    ۲۱
۱ – رد جرأت مندانه    ۲۱
۲- درخواست جرأت مندانه    ۲۱
۳ – بیان جرأت مندانه    ۲۲
هدف‌های جرأت مندی    ۲۲
نه مقدس    ۲۴
مواردی که رفتار جرأت مندانه توصیه نمی شود     ۲۶
مهارت‌هایی برای ابراز جرأت مندی     ۲۷
پیشینه تحقیق     ۳۰
جامعه آماری     ۳۳
نمونه آماری     ۳۳
ابزار اندازه گیری     ۳۳
پرسشنامه هوش هیجانی     ۳۴
پرسشنامه ی جرأت ورزی گمبریل و ریچی     ۳۵
روش تحقیق     ۳۶
یافته‌های پژوهش    ۳۸
بحث و نتیجه گیری    ۴۶
منابع    ۴۸

 

منابع

۱٫    البرتی، رابرت. ایمونز، رایک ( ۱۹۸۳ ). روان شناسی ابراز وجود. ترجمه :‌ مهدی قراچه داغی ( ۱۳۷۴ ). تهران :‌ انتشارات علمی چاپ دوم.
۲٫    امالی، شهره ( ۱۳۷۳ ). بررسی و مقایسه ی میزان کارآیی روش جرأت آموزی توأم با بازسازی شناختی بر روی برخی از نوجوانان مضطرب اجتماعی پایان نامه ی کارشناسی ارشد. انیستیتو روانپزشکی.
۳٫    ایرانمنش، مطهره ( ۱۳۸۲ ). مقایسه هوش هیجانی دختران عادی و ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۴٫    برادبری، ‌تراویس و گریوز، جین ( ۲۰۰۵ ). هوش هیجانی، مهارت‌ها و آزمون ها. ترجمه ی مهدی گنجی. تهران : ساوالان ( ۱۳۸۴ ).
۵٫    بهرامی، فاطمه ( ۱۳۷۵ ). تأثیر روش‌های جرأت ورزی به دانش آموزان کم جرأت دختر دبیرستانی با شیوه‌های پزشکی، بهناز ( ۱۳۷۳ ). مقایسه ی هوش هیجانی در دختران کم بینا و عادی شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه ی طباطبایی.
۶٫    حیدری، مریم و همکاران ( ۱۳۸۴ ). رابطه بین هوش هیجانی، فراشناخت، سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه همدان مقالات سومین بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه علم و صنعت.
۷٫    دهشیری، غلامرضا ( ۱۳۸۱ )، هنجاریابی پرسشنامه ی هوش بهر هیجانی « بار – ان » در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران و بررسی ساختار عاملی آن. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
۸٫    دژکام، نجمه ( ۱۳۸۱ ). بررسی رابطه ی عزت نفس و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
۹٫    زارع، محسن ( ۱۳۸۰ ). سهم هوش هیجانی و هوش عمومی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های شهر شیراز. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰٫    قمرانی، امیر. جعفری، حمیدرضا ( ۱۳۸۳ ). در آمدی بر هوش هیجانی و نابینایی. مجله ی تعلیم و تربیت استثنایی، شماره ی ۳۱ ص ۲۵ تا ۳۰٫
۱۱٫    کاظمی، فرنگیس ( ۱۳۷۸ ). تأثیر آموزش جرأت ورزی در میان جرأت وری و عزت نفس دانش آموزان کم جرأت پسر در ناحیه ۱ قم. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۲٫    لشکری، کبری ( ۱۳۸۱ ). سنجش و اندازه گیری و تهیه آزمون هوش هیجانی و بررسی اعتبار و روایی و نرم یابی آن بر روی دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
۱۳٫    مکتبی، غلام حسین ( ۱۳۸۴ ). بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی و جرأت ورزی دانشجویان دانشگاه شهید چمران.

چکیده :

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مقطع متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. بدین منظور ۱۸۰ دانش آموز دختر و پسر ( ۱۲۰ دانش آموز عادی و ۶۰ دانش آموز نابینا ) به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های هوش هیجانی « بار – ان » و جرأت ورزی گمبریل و ریچی پاسخ دادند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی کلی دانش آموزان دختر و پسر عادی و نابینا تفاوت وجود دارد، به طوری که هوش هیجانی دانش آموزان عادی بیشتر از دانش آموزان نابینا است و نمرات دانش آموزان نابینا در مولفه‌های خود آگاهی هیجانی، ابراز وجود، خود شکوفایی، استقلال، روابط بین فردی، ‌حل مسأله، انعطاف‌پذیری، تحمل استرس، کنترل تکانه و شادکامی پایین تر از دانش آموزان عادی است.

مقدمه

هوش هیجانی، شکلی از هوش اجتماعی و پیش‌بینی کننده مناسبی در کارآمدی کلی و کارآمدی در حیطه‌های خاص نظیر عملکرد شغلی است و توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود ودیگران، تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و عمل فرد را در بر می‌گیرد ( سالووی و مایر [۱]، ۱۹۹۰ ). هوش هیجانی با شناخت فرد از خودش و دیگران، ارتباط با دیگران، سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآوردن خواست‌های اجتماعی لازم است، مرتبط است. هوش هیجانی، توانمندی تاکتیکی [۲] در عملکرد فردی است (بار – ان، ۲۰۰۰ ). هوش هیجانی تأثیر بسیار زیادی بر شادی و رضایت افراد دارد. کسانی که هوش هیجانی خود را به کار می‌گیرند و با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به نفس بالایی نشان می‌دهند و از توانایی خود آگاهند. رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی خوب و سالم نشان می‌دهد که توجه به هیجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از انها در راهنمایی کردن رفتار، اهمیت زیادی دارد ( برادبری، گریوز ۲۰۰۵ ).

افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند، از توانش‌های اجتماعی موثرتری نیز برخوردارند و به واسطه ی آن روابط بین فردی مطلوبی را ایجاد کرده، می‌توانند هیجانات خود را درک و ابراز کنند و توانایی درک هیجان‌های دیگران را نیز داشته باشند ( سالووی و مایر، ۱۹۹۰ ). با توجه به ا ینکه مهارت‌های هیجانی و اجتماعی در ارتباط با دیگران آموخته می‌شوند و لازمه کسب بسیاری از این مهارت‌ها داشتن قدرت بینایی است، در نتیجه افراد نابینا به واسطه ی نقص بینایی خود، از به دست آودرن چنین تجربیاتی محروم هستند. این تجربیات می‌توانند تأثیر زیادی بر بالیدگی هیجانی و تعامل اجتماعی افراد نابینا داشته باشند ( قمرانی و جعفری، ۱۳۸۳ ).


۱- Salovey & Mayer

2- Tactical Functioning

بیان مسئله :

هوش هیجانی، شکلی از هوش اجتماعی در حیطه‌های خاص نظیر عملکرد شغلی ایت و توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دگیران، تمایز میان آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و عمل فرد را در بر  می‌گیرد معلولیت بینایی می‌تواند عامل مؤثری در هوش هیجانی باشد، به طوری که دانش آموزان نابینا، دارای هوش هیجانی پایین تری نسبت به همسالان عادی خود هستند. قابل توجه است که معلولیت بینایی، برخی از مؤلفه‌های هوش هیجانی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد، به طوری که دانش آموزان نابینا در مؤلفه‌های خودآگاهی هیجانی ابراز وجود، خود شکوفایی، استقلال، روابط بین فردی، حل مسأله، انعطاف‌پذیری، تحمل استرس، کنترل تکانه و شادکامی نمرات پایین تری نسبت به دانش آموزان عادی کسب کردند.

دراین تحقیق نشان خواهیم داد که معلولیت بینایی به طور یکسان دختران و پسران را تحت تأثیر قرار نمی دهد و برخلاف عدم تفاوت در دانش آموزان عادی، هوش هیجانی دختران نابینا، کمتر از پسران است همچنین دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان نابینا از میزان جرأت ورزی بالاتری برخوردار بودند.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به اهمیت هوش هیجانی در سازگاری فردی و اجتماعی، به نظر می‌رسد افرادی که دچار نارسایی بینایی می‌باشند، ‌مشکلاتی در ارتباط با سازگاری فردی و اجتماعی داشته باشند. چنین مشکلاتی ممکن است بر هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن در افراد نابینا مؤثر باشند و موجب تفاوت هوش هیجانی در افراد نابینا و بینا گردند. به طور کلی مسأله ای اساسی پژوهش حاضر این است که آیا افراد نابینا و عادی از نظر هوش هیجانی و جرأت ورزی متفاوت هستند ؟ و آیا بین هوش هیجانی و جرأت ورزی رابطه وجود دارد ؟

اهداف نظری و عملی تحقیق:

مفهوم هوش هیجانی، توانمندی تاکتیکی  در عملکرد فردی است ( بار – ان، ۲۰۰۰ ). هوش هیجانی تأثیر بسیار زیادی بر شادی و رضایت افراد دارد.

کسانی که هوش هیجانی خود را به کار می‌گیرند و با محیط اطراف خود سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به نفس بالایی نشان می‌دهند و از توانایی خود آگاهند. رابطه مستقیم بین هوش هیجانی و زندگی خوب و سالم نشان می‌دهد که توجه به هیجان ها، آگاه بودن و آگاه ماندن از آنها و استفاده از انها در راهنمایی کردن رفتار، اهمیت زیادی دارد ( برادبری[۱]، گریوز[۲] ۲۰۰۵ ).

کسانی که قادر نیستند از مهارت‌های هوش هیجانی خود استفاده کنند، به احتمال زیاد، برای مدیریت روحیه و خلق خود از روش‌های دیگری که کمتر اثر بخشی دارند، بهره می‌گیرند. احتمال دارد که آنها دو برابر بیشتر از دیگران مضطرب، افسرده یا معتاد شوند و حتی افکار خودکشی به سرشان بزند ( برادبری، گریوز ۲۰۰۵، ترجمه گنجی ۱۳۸۴ ).

چنین مشکلاتی ممکن است بر هوش هیجانی و مولفه‌های آن در افراد نابینا موثر باشند و موجب تفاوت هوش هیجانی در افراد نابینا و بینا گردد.

اهداف تحقیق :

هدف کلی :

مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

اهداف فرعی :

بین افراد نابینا و عادی از نظر هوش هیجانی و جرأت ورز ی در مدرسه تفاوت وجود دارد.
بین افراد نابینا و عادی از نظر هوش هیجانی و جرأت ورز ی و عامل جنسیت تفاوت وجود دارد.
بین افراد نابینا و عادی از نظر هوش هیجانی و جرأت ورز ی عامل معلولیت بینایی تفاوت وجود دارد.
بین افراد نابینا و عادی از نظر هوش هیجانی و جرأت ورز ی تعامل جنسیت و معلولیت تفاوت وجود دارد.

فرضیه و سئوالات تحقیق :

بین افراد نابینا وعادی از نظر هوش هیجانی و جرأت ورزی ارتباط وجود دارد .
بین افراد نابینا وعادی از لحاظ عامل جنسیت ارتباط وجود دارد .
بین افراد نابینا  عادی از  نظر عامل معلولیت بینایی ارتباط وجود دارد .
بین افراد نابینا وعادی از نظر تعامل جنسیت و معلولیت ارتباط وجود دارد .


[۱] – Bradberi

[2] – Geriuz

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
 • مقاله هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار
 • پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شاته
 • پرسشنامه هوش هیجانی شات
 • پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.