تحقیق مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول    ۱
روسپیگری    ۲
روسپی کیست    ۲
فحشا بی پروایی جنسی         ۲
انواع فواحش    ۳
بیان مساله    ۴
اهمیت و ارزش موضوع         ۴
هدف های پژوهش         ۵
فرضیه ها و سوالات پژوهش       ۶
متغیرهای مورد مطالعه         ۷
متغیر وابسته    ۷
متغیر مستقل    ۷
بیان فرضیه    ۹
تعریف عملیاتی متغیرها         ۹
فصل دوم    ۱۱
ادبیات و پیشینه پژوهش         ۱۲
فصل سوم    ۴۲
جامعه مورد مطالعه         ۴۳
روش جمع آوری اطلاعات       ۴۳
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۴۴
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)   ۴۵
مقدمه      ۴۶
فصل پنجم    ۵۳
بحث و نتیجه گیری         ۵۴
محدودیت    ۵۸
پیشنهادات    ۵۹
منابع      ۶۲

منابع :

۱-      احمدی ، ( ۱۳۷۱ ) روانشناسی جوانان و نوجوانان ، تهران ، انتشارات ترمه و مشعل .

۲-      ادیبی ، حسین انصاری ، عبدالمعبود ( ۱۳۵۸ ) نظریه های جامعه شناسی ، تهران ، انتشارات جامعه .

۳-      باستانی پاریزی ، محمد ابراهیم ( ۱۳۶۵ ) ، خاتون هفت قلعه ، تهران ، انتشارات روز بهانی .

۴-      دانش ، تاجمان ( ۱۳۶۹ ) مجرم کیست ، جرم شناسی چیست ؟ ، تهران انتشارات کیهان.

۵-      زند مقدم محمود ( ۱۳۶۵ ) قلعه تهران ، انتشارات مازیار .

۶-      ستوده ، هدایت الله ( ۱۳۶۷ ) مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی ، تهران انتشارات آوای نور .

۷-      ستوده ، هدایت الله ( ۱۳۷۳ ) آسیب شناسی اجتماعی ، جامعه شناسی انحرافات ، تهران انتشارات آوای نور .

۸-      فرجاد ، محمد حسین ( ۱۳۷۲ ) آسیب شناسی اجتماعی ستیزه های خانواده و طلاق ، تهران انتشارات منصوری .

۹-      فرمان فرئیان ، ستاره ( ۱۳۴۹ ) روپسیگری در شهر تهران ، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی .

۱۰-  کی نیا ، مهدی ( ۱۳۷۰ ) مبانی جرم شناسی ، جلد دوم ، تهران انتشارات دانشگاه تهران .

۱۱-  میلانی فر، بهروز ( ۱۳۷۳ ) بهداشت روانی ، تهران نشر قومس.

۱۲-  مساواتی آذر ، مجید ، آسیب شناسی اجتماعی ایران.

 

پایان نامه ها و تحقیق ها :

۱-    بررسی عوامل موثر در گرایش به روپسیگری ، شهین علیایی زند ، سازمان بهزیستی کشور ۱۳۶۹٫

۲-  علل فرار دختران از خانه ، سرهنگ داوود حبشان ، دانشگاه علوم انتظامی معاونت پژوهش و مدیریت پژوهش ۱۳۸۰ .

۳-    کمبودهای جنسی زنان در استان تهران ، اکرم ضبیحی ۱۳۷۹ ، دانشگاه آزاد رودهن .

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر به منظور مقایسه زنان عادی و ویژه پرداخته شده است . ابتدا مقدمه ای راجع به مسئله و تعریف موضوع مورد بحث پرداخته ایم . یعنی به تعریف روسپی و روسپیگری پرداخته ایم . بر هیچ کس پوشیده نیست که اهمیت مسئله فحشا و عواقب شوم آن ها را به سوی مطالعه این مساله کشانیده است . انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی رنج برده است و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است . دادن اطلاعات پیرامون این موضوع به دختران جوان بی گناهی که ممکن است روزی بر اثر یک برخورد تصادفی یا پیش آمدی شوم به بدترین سرنوشت دچار شوند خدمت به سزایی است و جز وظایف هر شخص نسبت به اجتماعش است که باید ادا شود .

هدف از پژوهش حاضر ، شناخت عوامل موثر در جامعه و هم خانواده که زمینه ساز به فحشا کشیده شدن زن ها می شود و اینکه با استفاده از داده ها و نتایج آماری شیوع این مساله را سنجیده و گستردگی آن را مورد بررسی قرار دهد . در این تحقیق جامعه مورد مطالعه در مورد زنانی است که در مراکز و کانون اصلاح و ترتبیت ویژه زنان تحت عناوین مرکز امیدوار و شفق نگه داری می شوند . و هم چنین زنان عادی که در کانون خانواده زندگی می کنند . روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس است که تعداد نمونه در این تحقیق بالغ بر ۸۰ نفر می باشد که ۴۰ نفر آن ها از بین زنان ویژه و ۴۰ نفر آن ها از بین زنان عادی  انتخاب شده اند و مورد مطالعه قرار گرفته اند . و پرسشنامه را در اختیار آن ها قرار داده و این پرسشنامه ، پرسشنامه ای خود ساخته بوده است .

در این پژوهش ۵ فرضیه را مد نظر قرار داده ایم که به شرح زیر     می باشد :

۱-    مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان رضایتمندی زناشویی

۲-    مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اعتقاد به مسائل مذهبی

۳-    مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اعتماد به همسر

۴-    مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اجبار در ازدواج

۵-    مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان تحصیلات

بعد از تجزیه و تحلیل داده های آماری به محاسبات آماری پرداخته ایم.

در این پژوهش ۵ فرضیه در نظر قرار گرفتند با توجه به سطح معنی داری ۰۵/۰ ≥ p مورد تایید قرار گرفته است . در پایان نیز سعی شده خلاصه ونتیجه گیری قابل قبولی ارائه شود و پیشنهادها و راهکارهایی برای هموار کردن راه محققان بعدی ارائه شود . محدودیتها نیز از نظر پوشیده نمانده است و به بررسی آن ها پرداخته ایم و لیستی از منابع مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است .

روسپیگری :

روسپیگری تسلیم وقاحت و بی شرمی شدن است . روسپیگری نوع خاصی از رابطه جنسی میان مرد و زن است که بر اساس برخی شرایط بر قرار ذیل است :

۱-    بدون قاعده و آشفته است .

۲-    مبتنی بر روابط پولی است .

۳-    مبتنی بر فقدان احساسات است . ( داریا پور. ۱۳۷۳ . ص ۷۸ )

روسپی کیست ؟

روسپی زنی است که از راه خود فروشی امرار معاش می کند و جز این پیشه ای ندارد و تحت نظامات خاص این پیشه به کار خود ادامه می دهند . روسپی زن یا دختری است که به خاطر پول و برای ارضاء میل جنسی مرد به او تسلیم می شود و در این ارضاء خود نه اختیار داشته باشد و نه از نظر جنسی حظی ببرد . ( فرمانفرئیان . ۱۳۴۹ . ص ۳۸ )

فحشاو بی پروایی جنسی:

اصطلاحاتی است که برای روابط هرج و مرج نامشروع که معمولاً زودگذری باشد و پس از انجام یافتن مقاربت از بین می رود وضع شده است . مفعول در اینجا غالباً دخترانی هستند که کمتر از ۱۸ سال دارند و اگر چه ممکن است در قبال این عمل هدایا و حتی پول دریافت دارند ولی این روابط برای آنها جنبه تجاری ندارد ونمی توان فقر و احتیاج مادی را عامل آن دانست که در این پژوهش این طبقه از زنان و روابط آنها مد نظرماست زنان متاهل ، بیوه ، و یا مطلقه ای که دچار این بی بند و باری و فحشا می شوند . البته نباید زنان روپسی این ۳ مورد نام برده شده را از یاد برد .

انواع فواحش

فواحش از دو حیطه خارج نیستند :

۱-    آنها که شغلشان فاحشگی است .

۲-  آنهایی که کار دیگری داشته و زیر این سرپوش دست به فحشا می زنند و می توان به آنها فاحشه خانگی یا فاحشه اتفاقی نام نهاد .

ریتمن فواحش را به چند دسته تقسیم می کند :

۱-    فاحشه های جوان که دختران ۱۰ – ۱۵ سال هستند .

۲-    دختران تلفنی که از طریق تلفن ارتباط برقرار می کنند .

۳-    فاحشه های بالقوه که حاضرند در ازای پول خدمات جنسی ارائه دهند ، اما شرایط برایشان مهیا نیست .

۴-    فواحش پیر که مراکز فساد را اداره می کنند .

۵-    فاحشه های غیر حرفه ای که در منازل خود ، خود فروشی می کنند .

۶-    ولگردان خیابانی که مسافر خانه ها و مکانهای دیگر خود فروشی می کنند .

۷-    درماندگان که شامل افراد معتاد به مواد مخدروالکی هستند . ( مانسینی . ۱۹۵۸ . ص ۱۳۶۹ )

اهمیت و ارزش موضوع  

بر هیچ کس پوشیده نیست که تقریباً در همه جا زنانی برای پول خود فروشی می کنند . آیا دانستن این مطلب نباید موجب تفکر شده و انسان را وادار به درک عمل اجتماعی و خاص این موضوع نماید . به عبارت دیگر چه وقت ، کجا و به چه نحو و چرا زنی تن به خود فروشی می دهد ؟ آیا باید تاثیر این موضوع را در اجتماع نادیده بگیریم و یا با درک صحیح و روش قاطع در رفع این درد اجتماعی کوشا باشیم . انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی رنج برده است و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است . ( ستوده ۱۳۷۲ . ص ۸ ) . برای کسانی که به کار تعلیم و تربیت مشغولند و با جوانان سر و کار دارند مساله فحشا پیوسته باعث تفکر و نگرانی می باشد و عمق این درد هولناک اجتماع که به مراتب از مرض سرطان خطرناک تر است کاملاً مخفی و ناشناخته می باشد . دادن اطلاعات پیرامون این موضوع به دختران جوان بی گناهی که ممکن است روزی بر اثر یک برخورد تصادفی یا پیش آمدی شوم به بدترین سرنوشت ها دچار شوند خدمت بسزایی است که جز به وظایف دینی هر شخصی نسبت به اجتماعش است که باید ادا شود . تردید نیست که مهم ترین علت سقوط زنان و دختران جوان و ساده دل ، گرفتار شدن آنان درپنجه های بی رحم دستگاه فحشا ، عدم اطلاع و زودباوری و فریب خوردن است . ( مانسینی ، فروغ ، شهاب ۱۳۷۷ )

اجتماع نمی تواند نسبت به عواقب وخیم عمل فحشا از لحاظ بهداشتی و خطر سرایت امراض مقاربتی بی تفاوت بماند . خصوصاً در این زمان که بیماریهایی هم چون ایدز و هپاتیت به راحتی از راه تماس های نامطمئن و پر خطر منتقل می شود و امکان آلوده کردن هدفدار را دارند . نباید تا تاثیر گذاری فحشا غافل ماند . هم چنین یک مادر فاحشه چه تاثیری می تواند بر روی فرزندخود بگذارد . آیا نباید به این مساله توجه کرد که او یک دختر فاحشه و یک پسر ابالی تحویل جامعه می دهد و آینده ای شوم برای فرزندان خود رقم می زند .

رجعت یک فاحشه و اصلاح زندگی او در اجتماع تنها بوسیله مقررات قانونی و حتی بوسیله بودجه هنگفت میسر نیست و این مساله بیشتر جنبه اخلاقی دارد . در وضع فعلی فقط مقدار زیادی اراده و حس نیت رایگان لازم است . . ( مانسینی . فروغ . شهاب ۱۳۷۷ . ص ۱۹۷ )

هدف های پژوهش

بطورکلی در این پژوهش ۲ هدف هدف عمده مد نظر قرار گرفتند :

الف ) هدف نظری : شناخت عوامل موثر هم در جامعه و هم در خانواده که زمینه ساز به فحشا کشیده شدن زنها بعد از این که ازدواج می کنند:

۱-    عوامل اجتماعی دخیل در به فحشا کشیدن زن ها .

۲-    عوامل خانوادگی که راه را برای انحراف هموار کردند .

۳-    راهکارهایی ارائه شود که بتوان هر چند ناچیزاز اشاعه این انحراف جلوگیری شود .

۴-  این پژوهش امید دارد بتواند برای تحقیقات بعدی سرآغاز و یک پیشینه باشد و راهی را برای پرداخت به این مشکلات جامعه بازکرده باشد .

ب) هدف عملی  با استفاده از داده ها و نتایج آماری :

۱- شیوع این مساله را سنجیده و گستردگی آن را مورد بررسی قرار دهد .

۲- بعنوان یک پژوهش که پرسش نامه را بعنوان وسیله سنجش خود انتخاب کرده اطلاعات و مسائلی را که در جایی دیگر مجال مطرح شدن آنها وجود ندارد ارائه دهد .

۳- زنگ خطری باشد برای خانواده ها و مسئولین که از زنان و دختران تنها و بی پناه در جامعه غافل نشوند .

فرضیه ها و سوالات پژوهش :

۱-    آیا فقر و احتیاج مالی دلیل قانع کننده ای برای به فحشا کشیده شدن است ؟

۲-    مسائل معنوی و دین تا چه حد افراد را از انحراف دور نگه می دارد ؟

۳-    آیا  جبر اجتماعی و محیط زمینه ساز گرایش به فحشا محسوب می شود ؟

۴-    ازدواج تا چه حد می تواند فرد را از انحراف و فحشا دور کند؟

۵-    آیا ازدواج های اجباری می تواند زن را به فحشا بکشاند ؟

۶-    آیا می توان عدم رضایت زناشویی را از دلایل انحراف زن متاهل دانست ؟

۷-    خانواده و پدر و مادر چه تاثیری در انحراف افراد دارد و زمینه خانوادگی تا چه حد موثر است ؟

۸-    آیا طلاق و از بین رفتن مؤاى زنان می تواند از عوامل ازدیاد فحشا در جامعه باشد ؟

متغیرهای مورد مطالعه

متغییر یک یا چند مفهوم است که بیش از ۲ یا چند ارزش با عدد به آن اختصاص داده می شود و ویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند متغییر نامیده می شود . ( دلاور . ۱۳۷۶ . ص ۳۵ )

متغیر وابسته :

متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا متغیر مستقل بر آن مشخص شود . ( دلاور ۱۳۷۶ ، ص ۳۶ )

متغیر مستقل :

متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود به این متغیر ، محرک یا درون داد نیز گفته می شود ، متغیری است که توسط پژوهش گردست کاری می شود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود . ( دلاور ، ۱۳۶۷ ، ص ۳۶ )

در این پژوهش عواملی هم چون اقتصادی ، مذهبی ، فرهنگی ،اجتماعی ، خانوادگی به عنوان متغیر مستقل مطرح است .

متغیر کنترل :

متغیری است که تاثیر آن در تعیین رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته باید خنثی و یا ثابت نگه داشته شود . ( تاکمن ، ۱۹۷۸)

در این پژوهش مسئله ازدواج این زن ها باید بعنوان متغیر کنترل ثابت نگه داشته شود . یعنی این که تمام این زن ها باید ازدواج کرده باشند . متاهل یا مطلقه یا بیوه باشند و بعد از اینکه ازدواج کرده اند به فحشا روی آورده اند و قبل از ازدواج دارای این انحراف نبوده اند .

متغیر مزاحم :  

متغیری است که به صورت فرضی بر پدیده مشاهده شدن تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده و اندازه گیری و دستکاری نیست و تاثیر باید از طریق تاثیر متغیرهای مستقل و تعدیل کننده بر رویدادهای قابل مشاهده مشخص شود . ( تاکمن ۱۹۷۸)

برای این پژوهش مسائلی از قبیل سوگیریهای بد اجتماعی ، افکار عمومی ، شرایط بد برای پر کردن پرسش نامه و سختی و مشقت کار و تاثیرات سوء بر محقق بعنوان متغیر مزاحم مطرح است .

بیان فرضیه

۱-    از لحاظ میزان رضایت زناشویی بین زنان عادی و ویژه تفاوت معنا داری وجود دارد .

۲-    از لحاظ میزان اعتقاد به مسائل مذهبی ، بین زنان عادی و ویژه تفاوت معناداری وجود دارد .

۳-    از لحاظ میزان اعتماد به همسر بین زنان عادی و ویژه تفاوت معنا داری وجو دارد .

۴-    از لحاظ میزان اجبار در ازدواج بین زنان عادی و ویژه تفاوت معنا داری وجود دارد .

۵-    از لحاظ میزان تحصیلات بین زنان عادی و ویژه تفاوت معنا داری وجود دارد .

تعریف عملیاتی متغیر ها

۱-  روسپی : زنی که از راه خود فروشی امرار معاش می کند و جز این پیشه ای نداشته باشد و تحت نظامات خاص این پیشه به کار خود ادامه دهد .

۲-    روسپیگری : پیشه روسپیگران

۳-    روسپیان خیابانی : زنانی که مکان ثابتی برای پیشه خود ندارند و در خیابانای سطح شهر به روسپیگری مشغولند .

۴-  واسطه ها : مردان یا زنانی که برای روسپیان مشتری می برند و در ازای آن پولی از مشتریان یا روسپی یا هر دو دریافت می کنند .

۵-    ارتکاب جرم : دست زدن به عمل غیر قانونی که منجر به تعقیب و مجازات شده باشد

۶-  محل فساد : اماکنی که برقراری آن را قانون منع کرده باشد و اعمالی که در آن اماکن واقع می شود موجب تباهی و آسیب اجتماعی گردد .

۷-  زنان مطلقه : زنانی که بنا به هر دلیلی به طور قانونی ازر همسر خود جدا شده باشند و این طلاق بر اساس قوانین رایج ممکن اتفاق افتاده باشد .

۸-    زنان بیوه : زنانی که همسر آنها فوت شده باشد و به عقد مرد دیگری در نیامده باشند .

۹-    زنان متاهل : زنی که دارای همسر قانونی است و با توجه به قوانین به عقد دائم یا موقت مردی درآمده باشد .

۱۰-ازدواج اجباری : ازدواجی که بنا به هر دلیلی بدون میل و رغبت یکی از زوجین اتفاق بیافتد .

 فصل دوم

 ادبیات و پیشینه پژوهش

 روسپیگری از کهن ترین و با سابقه ترین انحرافات بشری است که رد پای آن را می توان در طول تاریخ مشاهده کرد . متجاوز از چهار هزار سال پیش در تاریخ مصر از این پدیده نام برده شده است . این آسیب اجتماعی در میان آشوریان ، بایلیان وعبریان  رایج بوده است . در دین مبین اسلام ، انحراف جنسی عملی زشت ومذموم  به حساب آمده و در آیات متعدد ، مجدد رفتار مذکور منع شده است . در طول تاریخ از جمله جماعتی که در کنار برخی از لشکر و سپاه سرافراز فاتحان حرکت می کردند همین روسپیان بوده اند . بعلاوه در مواقعی نیز از نتایج دهشت آور فتح بلاد رواج روسپیگری بوده است . ( زند مقدم . ۱۳۶۵٫ص ۴۰)

روسپیگری گرچه از حرفه های کرض است نسبتاً تازه پیدا شده است و تاریخ آن از زمان پیدایش موفقیت و مالکیت خصوصی و ازبین رفتن آزادی عمل جنسی پیش از زناشویی دورتر نمی روند . آری . گاه گاهی در اینجا و آنجا دخترانی بنظر می رسیدند که خود را می فروختند تا جهیزی تهیه کنند یا پولی برای پیش کش کردن به معابد  بدست آورند .  ( ویل دورانت . ۱۹۹۷ . ص ۵۶ )

مفهوم عفت از آن چیزهاست که تازه پیدا شده است . آنچه دختربکر   در زمانهای اولیه از آن نگرانی داشت از دست دادن بکارت نبود . بلکه از آن می ترسیدند که مبادا شایع شود فلان دختر « ناز » است . اگر زنی پیش از ازدواج فرزندی می آورد این عمل بیشتر به شوهر رفتن وی کمک می کرد چون آنگاه معلوم می شد این زن عقیم نیست . حتی اجتماعات اولیه پیش از ظهور مالکیت خصوص ، به دختر بکر با نظر تحقیر می نگریستند و این را دلیل عدم توجه مردان می دانستند .دربنت مادران با کمال جدیت دنبال کسی می گردند که مهر بکارت از دخترانشان بردارد . اگر چنین نشود قادر به رفتن به خانه شوهر نخواهند بود . آیا چه شد که بکارت که روزی قبیح و گناهی محسوب می شد امروز جزو فضائل به شمار می رود ؟

بدون شک هنگامی که مالکیت خصوصی در جریان زندگی حاکم گردید در امر بکارت هم این تحول به وقوع پیوست . هنگامیکه مرد مالک زن شد می خواست که مالکیت برای مدت بیش از ازدواج امتداد پیدا کند . به همین جهت لازم شد که زن در دوران پیش از ازدواج هم عفت را برای شوهر و مالک آینده خود نگاه دارد . بکارت نشانه امانت وفاداری زن نسبت به شوهر شد . چه مردان نسبت به چنین امانتی محتاج بودند تا ترس و نگرانی آنان از این که اموالشان به بچه های نا مشروع برسد مرتفع گردد ولی مردان هرگز درصدد آن نیفتاده اند که چنین قیودی را نیز خود مراعات کنند . در تمام تاریخ حتی یک نمونه نمی توان یافت که اجتماعی از مرد خواسته باشد که تا هنگام ازدواج عفت خود را حفظ کند در هیچ یک از زبان های عالم نمی توان لغتی یافت که معنی آن مرد کبر باشد .هاله بکارت همیشه برگرد سر صورت دختران دیده شده و از بسیاری جهات سبب خرد کردن و از پای درآوردن آنان شده است . ( ویل دورانت . ۱۹۹۷ . ص ۵۴ )

با پیشرفت مالکیت خصوصی ، زنا ، که سابق بر آن از گناهان صغیره به شمار می رفت در زمره ی گناهان کبیره قرار گرفت . هنگامی که مرد به مالکیت خصوصی رسید نه تنها از زن وفاداری کامل می خواست بلکه به این زودی به این نکته متوجه شد که زن نیز ملک اوست . حتی وقتی که زن خود را ، از لحاظ جسم و روح خود می دانست . زنده سوزی مرحله نهایی از طرز تفکر بود . زن را مجبور می ساخت با سایر اشیا مرد پس از مردن وی در قبر برود و با او دفن شود . ( ویل دورانت . ۱۹۹۷ . ص ۶۰ )

ابعاد تاریخی فحشا       

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.