تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های مدیران موفق مدارس متوسطه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های  مدیران موفق مدارس متوسطه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مقایسه نظرات مدیران و دبیران درباره ویژگی های  مدیران موفق مدارس متوسطه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
سیر تطور تاریخی مدیریت
مبانی تئوریک مدیریت
نظریه های مدیریت
آموزش مدیران و سرپرستان
دوره های آموزش مدیران و معاونان
کارائی و بهره وری
نوآوری و ابتکار
فصل سوم
روش و روش شناسی پژوهشی
مقدمه
روشهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار
روش و جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

 

منابع و مأخذ:

–     اقتداری، علی محمد، سازمان مدیریت سیستم و رفتار سازمانی تهران، انتشارات مولوی (۱۳۶۶).

–     شفیع آبادی، عبدالله، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای.

–     عباس زادگان، سید محمد، مکاتب و مبانی مدیریت، تهران (۱۳۷۲).

–     علاقه بند، علی، مدیریت رفتار سازمانی، کاربرد منابع انسانی، تهران، انتشارات امیرکبیر (۱۳۷۵).

–     میرسپاسی، ناصر، در جستجوی راه، مدیریت دولتی بی تا شماره (۱۳۲۹،۱۳۳۰).

–     میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی (۱۳۷۳).

–     مری پارک فالت، نقل از مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بند.

 

–     لئونارد نالر، مدیریت و پیشرفت منابع انسانی ترجمه گروه برنامه ریزی انسانی شرکت نفت ایران، تهران (۱۳۷۶).

–     سعیدی، قربانعلی، آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش دوره چهارم (۱۳۷۵).

–     جیمز، م. لی فام، مدیریت مدارس، مبانی و تئوری ها، ترجمه نائلی، محمدعلی.

–     پرهیزگار، کمال، تئوری های مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی (۱۳۶۸).

–     جزوه درس نگارش اقتضایی دانشگاه پیام نور( نموداری از توالی مباحث علم مدیریت).

–     الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، انتشارات نشر نی.

–     امین فر، مرتضی، مقاله افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۷ و ۸ (۱۳۶۵)

–     بازرگان، زهرا، آموزش مدیران ازطریقمدیران، فصلنامه مدیریتدرآموزش و پرورش شماره۳، (۱۳۷۳).

–     جرام، محمد حسین، مدیریت آموزشی، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران (۱۳۶۴).

–     تصدیقی، محمدعلی، پایان نامه فوق لیسانس، تهران (۱۳۶۵).

–     بانوئی، جاسم، پایان نامه فوق لیسانس، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تهران (۱۳۷۲).

سیر تطور تاریخی مدیریت:

در کشور ما نیز دانش مدیریت به لحاظ تاریخی دارای یک سابقه طولانی است. تعالیم اسلام در زمینه رهبری تجارب ارزشمندی که از به کارگیری این اصول در قرون گذشته فراهم آمده است قابلیت استنباط و اجتهاد وسیعی را در خود دارد که می تواند در تبیین اصول مدیریت نقش بسزایی داشته باشد. از آنجا که ورود دانش نوین مدیریت به کشورها نزدیک به یکصد سال سابقه دارد این حوزه از معرفت بشری در کشور ما جدید نیست بنابراین بازنگری تجاری که پس از انقلاب مشروطه در ایجاد سازمان ها و تشکیلات اداری بویژه در بخش دولتی بدست آمده است می تواند منجر به تدوین الگوهای مناسب مدیریت گردد.

 

مبانی تئوریک مدیریت:

نهائی ترین مرحله ای که هم جنبه علمی و هم جنبه عملی را داراست مرحله تئوری است. گروهی از دانشمندان وجود دارند که بر پایه بکار بستن تئوریهای مدیریت استوار است آنها معتقدند که تنها بکار بردن شیوه ها، تکنیک ها و داشتن خلاقیت ذاتی مدیریت برای ادارة امور یک گروه انسانی کافی نبوده بلکه بایستی عقاید و نظرات دانشمندان گذشته که بر اساس و پایه سیستم های علمی و تجربی استوار هستند در سازمان مربوطه مورد استفاده قرار گیرند تا به طور کامل موفقیت نصیب دستگاه مدیریت گردد.

در حقیقت تئوری جنبه های فعل و انفعالات سازمان را بر پایة تجربیات و آزمایش رد یا قبول     می کنند. در صورتی که تئوری های مدیریت نابجا و ناروا و در سازمان های اداری بکار برده         می شوند، صحت اصول و مفاهیم آن تئوری ها صادق نمی باشد. ولی در صورتی که مدیریت بر اساس جنبه های علمی بنا نهاده شود چنین نیست بنابراین کاربرد تئوری های مدیریت اساس و عمده کلیه فعالیت های سازمانی خواهد بود. عده زیادی از محققان معتقدند که جنبه های تجربی یا تکنیکی مدیریت بیشتر می توانند مشکلات حقیقی سازمانی را حل نموده و کاملاً روابط بین علت ومعلول را روشن می سازد. در اصول و قواعد عرضه تئوری های مدیریت می توان تا حدود زیادی فرضیات ضد و نقیض را دریافت نمود و استفاده و یا عدم استفاده از آنها را در اختیار مدیران واگذار نمود. در حقیقت تئوری های مدیریت مانند نقشه یا الگوهایی هستند که بنا به ضرورت شکل و فرم ظاهری سازمانی راه حل هایی را برای ما روشن می سازد ولی نمی توان گفت که با اجرای اصول و مفاهیم تئوری های مدیریت موفقیت صددرصد تضمین می باشد. بلکه درجه موفقیت زیادتر از عدم کاربرد آنهاست. به طور کلی در اداره امور یک سازمان استفاده از نقشه یا تئوری های مدیریت اجتناب ناپذیر است. بدین معنی که کلیه فعالیت های اجرائی مدیران سازمانی بایستی بر اساس برهان های خاص باشند و از مدل و الگوهای تعیین شده پیروی نمایند در غیر این صورت فعالیت های مدیران به صورت سیستماتیک نبوده و آنطور که باید و شاید نمی توان درستی یا عدم صحت آنها را تشخیص داد.

کاربرد تئوری های مدیریت در سازمان های امروزی کاری بس مشکل و پیچیده و به طور کامل نمی توانیم آنطور که باید و شاید زمان، مکان، موقعیت سازمانی را بر طبق خواص تئوری های مربوطه بوجود آوریم در نتیجه بکار بستن تئوری های مدیریت کاری است بی فایده، بی ثمر و نتایجی که بدست می آید متضاد و مخالف تئوری عرضه شده می باشد.
بکار بستن تئوری های مدیریت در قلمرو سازمان و عملیات اجرائی مدیران باعث انحصار آزادی و قضاوت فردی مدیران می گردد.
از آنجا که تئوری های مختلفی در رشته مدیریت وجود دارد و هر کدام دارای تواتر محدودی می باشند و برای مدت معین و مشخص بوجود آمده اند بنابراین بکار بستن آنها در سازمان های امروزی مشکلاتی را ببار خواهد آورد و نه اینکه مشکلات ما را حل نمی نماید بلکه مشکلات جدیدی به مشکلات سازمانی اضافه خواهد کرد.
به کار بستن اصول و مفاهیم مختلف تئوری های مختلف ممکن است مدیران را از ابداع فرضیات جدید دور ساخته و پدیده های مدیریت را در حال سکون نگهدارد. و هیچ گونه فرضیه یا تئوری دیگری بوجود نیاورد.
بکار بستن اصول و مبانی یک تئوری به تنهایی کاری است ناپسند و غیر منطقی.

نظرات کلا درسی و گتسلز درباره کاربرد تئوری های مدیریت در سازمان های اجتماعی امروز از جنبه های منفی اشاره می گردد.

نظریه های مدیریت:

الف) تئوری کلاسیک: اگر چه تاریخ تئوری مدیریت مدرن از ابتدای قرن بیستم با کار تیلور شروع شده ولیکن مطالعات جدی و تئوریک در زمینه مدیریت از چند دهة قبل آغاز شده است. در حقیقت توسعه علم مدیریت به روزهای که افراد با هم به صورت گروهی اولین تلاششان را برای رسیدن به اهداف به کار می بردند باز می گردد. تیلور به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته شده است و احتمالاً تنها فردی است که نقش زیادی در توسعه مدیریت داشته است. توجه عمده وی در طول زندگی اش افزایش کارایی تولید بود که این کار را تنها از طریق پایین آوردن هزینه بلکه با پرداخت پاداش افزایش تولید را برای کارگران ممکن ساخت. چهارچوب مسائل عمده مدیریت علمی تیلور به صورت زیر خلاصه می شود:

جایگزین کردن قوانین نفوذی با علم؛
دستیابی به هماهنگی در عملکرد گروهی؛
تحقق همکاری بیشتر؛
کار کردن برای حداکثر بازدهی؛
سوق دادن تمام کارگران تا حد امکان برای سعادت خود و سازمان.

 

شاید پدر واقعی تئوری مدیریت مدرن صنعتگر فرانسوی باشد. وی نیاز به آموزش و مسائل عمده مدیریت را تشخیص داده و در نتیجه چهارده موضوع مهم از چنین مسائلی را معرفی کرد. تعدادی از این مسائل به شرح ذیل است:

قدرت و مسئولیت: فایول اعتقاد دارد که قدرت و مسئولیت با هم در ارتباط اند و از پذیرش مسئولیت، قدرت حاصل می گردد. ولی قدرت را به عنوان یک ترکیب اداری می داند که از وضع و موقعیت مدیران و نیز عوامل مشخصی استنتاج می گردد.
وجدت بین فرمان ها: بدین معنی است که کارکنان باید دستورات را فقط از یک نفر مافوق دریافت کنند.
سلسله سنجش: فایول به این مسئله به عنوان یک سلسله مافوق از بالاترین به پایین ترین درجه فکر می کنند.
هوش و ذکاوت گروه: بدین معنی است که در اتحاد قدرت وجود دارد ضمناً یک تعمیم مسئله فوق وحدت فرمان هاست و بالاخره فایول عناصر مدیریت را کارهای ویژه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل به حساب می آورد.

فایول در کتاب مشهور خود تحت عنوان اداره امور سازمان های صنعتی و عمومی عمیقاً اعتقاد دارد که هر یک از کارمندان و اعضای سازمان های اداری و مؤسسات صنعتی، صرف نظر از موضوع شغل و حرفه یا رتبه اداری و سازمانی محتاج به فراگرفتن اطلاعاتی و معلوماتی در زمینه مباحث اداری و مدیریتی می باشد. فایول کوچکترین شک و تردیدی به خود راه نمی دهد اما میزان آن و تواناییهای لازم مدیریت برای هر طبقه از کارمندان را یکسان نمی انگارد و معتقد است که مقدار معلومات لازم بسته به اینکه فرد در چه مرحله ای از نردبان سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد تفاوت پیدا می کند. به گفته فایول هر یک از اعضاء اعم از کارگر و مدیر و رئیس اداره و حتی وزیر همه سهمی کوچک یا بزرگ در اداره و مدیریت سازمان خویش را بر عهده دارند. آنان ناگزیر باید واجد معلومات و توانایی های اداری باشند تا بتوانند در عمل از آن معلومات استفاده کنند. منظور فایول از معلومات اداری دو دسته توانایی است که یکی را تحت عنوان توانایی های مطلق اداری آورده است و دیگری را سایر توانایی های مدیریت می نامد. معلومات دسته اول را شامل برنامه ریزی و سازماندهی، فرماندهی، و صدور دستور، ایجاد هماهنگی، و کنترل می داند. حال آنکه معلومات دسته دوم یا سایر توانایی های مدیریت را به معلومات زمینه های مالی، بازرگانی، حفظ و حراست جان افراد و مایملک سازمان و بالاخره حسابدای تعمیم می دهد. فایول از یک طرف معلومات و توانایی های مدیریت را برای کلیه کارمندان و حتی برای کارمندان و اعضاء سازمان در پایین ترین طبقه از طبقات سلسله مراتب اداری ضروری می داند و از طرف دیگر اطلاعات و معلومات مربوطه به حرفه و تخصص های فنی خاص سازمان را برای کلیه افراد در سطوح مختلف سازمان و حتی برای مدیران و رهبران آن لازم می پندارد. به طور خلاصه می توان گفت تحقیقات تیلور و فایول بر اساس تولیدات بیشتر از کارایی نیروی انسانی و انرژی حاصله از عوامل فیزیکی و مکانیکی سازمانی استوار بوده است. تیلور نظریات خود را دربارة مدیریت در مورد تقسیم هر سرپرستی کارکنان به صورت گروهی در سطوح پایین سازمانی ابراز داشته و فایول این تئوری را دنبال نموده و وی بر روی اثرات و بکار بردن اصول و قواعد علمی مدیریت خویش در اداره امور آن گروه پایین سازمانی تأکید نموده است. از این رو پژوهشگران فوق، سازمان را از دو جنبه مورد بررسی قرار داده اند:

هر دو معتقدند که پایه و اساس هر سازمانی داشتن بنیه قوی مادی و اقتصادی می باشد.
پایه و اساس هر سازمان متکی به همکاری گروهی با داشتن سیستم کنترل در کار اعضاء سازمان می باشد. به هر حال هر دو معتقدند کهرمز موفقیت و کامیابی مدیران یک گروه انسانی داشتن رهبری صحیح می باشد.

ب) تئوری نئوکلاسیک: اصول و مکتب تئوری کلاسیک که مبتنی بر حداکثر بهره وری از ماشین و انسان بود بتدریج عده ای از علما و دانشمندان مدیریت را بر آن داشت که انتقاداتی به نحوة اداره امور سازمان های صنعتی وارد سازند و مکتبی جدید را در دانش مدیریت ابداع نمایند. پیش قدم مکتب جدید را یک نفر استرالیایی بنام التون مایوکه پدر مدیریت نئوکلاسیک می باشد بوجود آورد. جان دیوئی فیلسوف معروف تعلیم و تربیت و همچنین کرت لوین به این تئوری عقاید و ایده های جدیدی را اضافه نمودند. تئوری روابط انسانی از تضادهایی که فلسفة تئوری کلاسیک با روح و روان انسان داشته سرچشمه گرفته و بیشتر بر روی وجود انسانی با مطالعه فرد شروع می شود. از خلاصه نتایجی که از تحقیقات التون مایو به عنوان بنیان گذار تئوری نئوکلاسیک حاصل گردیده است      می توان چنین نتیجه گرفت که در علم مدیریت برای مدیران لایق و کاردان امروز، لازمه موفقیت کار آنها داشتن انعطاف و دریافت احساس های روانی و عاطفی افراد سازمانی بوده و منحصراً با اصول خشک تئوری های کلاسیک نمی توان کلیه عوامل مادی و معنوی اعضای سازمانی را برطرف ساخت بلکه در نظر گرفتن احساسات درون و همچنین شرایط زیست محیط اجتماعی می توان سطح تولید و رضایت خاطر کارکنان را چندین برابر کرد. فالت اولین فردی بود که در رشته مدیریت ارزش و اهمیت مسائل روان شناسی و روان کاوی را جلوه داد. و معتقد بود که مدیران می توانند بر اساس تجربیات علمی روان شناسی مشکلات سازمانی را به خوبی درک نمایند. مشکلاتی را که فالت مورد بررسی قرار داده است آن دسته از انعکاسات درونی بود که افراد به تنهایی با محیط اجتماعی خویش داشته و برای افراد سازمانی در نزد یکدیگر و یا حتی برای خود افراد روشن و واضح نبود. فالت معتقد است که لازمه حیات و ادامه یک سازمان رعایت اصولی است که از همبستگی آنها کارایی سازمان حاصل می گردد. و وی معتقد است که در اجتماعات دموکراسی وظیفه مدیریت عبارت است از بوجود آمدن انگیزه همکاری و هماهنگی در بین افراد اجتماع با طیب خاطر و رضایت کامل آنها.

در مجموع نئوکلاسیک ها معتقدند که داشتن اصول خشک و بی روح شرط اصلی بازدهی سازمان نبوده، بلکه در کارگران کنش ها و واکنش هایی را ایجاد می نماید که از نظر دستگاه مدیریت سبب بروز مشکلات و نارسایی های سازمانی می گردد. تئوریسین های نئوکلاسیک معتقدند سازمانی که رضایت خاطر کارگران را فراهم نماید سازمانی خواهد بود که حداکثر کارایی سازمانی را از افراد خود درخواست نموده و افراد با طیب خاطر و میل خویشتن بر آنند که درجه رضایت خاطر، خوشبختی و رفاه کارگران یک کارخانه را از راه برقراری روابط رسمی سازمانی حاصل نگردیده و تنها رضایت مادی را برطرف کننده نیازهای معنوی نخواهد بود، بلکه می توان از راه برقراری دوستی و صمیمیت رضایت بیشتری بوجود آورد.

ج) تئوری سیستم ها: از ابتدای آفرینش، انسان ها برای نگرش به جهان هستی، سعی در نظم بخشیدن به نظام فکری خود نموده و طی قرون و اعصار عمدتاً در دو مسیر عمومی گام برداشته اند. مسیر اول تفکر کل گرایی و مسیر دوم خرد گرایی خوانده می شود. اصل مسلم رویکرد خردگرایانه به جهان این بوده است که موجود راکه هر قدر پیچیده باشد می توان به اجزایی تقسیم نمود و از این راه تحقیق و در وجود و رفتار آن اجزاء به شناخت موجودیت آن نائل آمد. خردگرایی که در علوم مادی نتایج رضایت بخشی را برای دانشمندان ببار آورده است. در شعب دیگر معرفت نیز پیروانی یافت پیروان این مکتب هر پدیده ای را متشکل از اجزایی می دانند و اعتقادشان بر این است که این پدیده از لحاظ تشکیلاتی و از لحاظ رفتاری مجموع آن اجزاء می باشد. هیچ خاصیتی را در مجموعه نمی توان یافت که به گونه ای در عناصر متشکل آن وجود نداشته باشد. شیوة دیگر تفکر در باره جهان بر بینش کل گرایانه از جهان استوار است بنابراین جهان مجموعه ای در هم و تصادفی از اتم ها و حوادث به شمار نمی آید بلکه بر عکس، و جهان و هر آنچه در آن است از نظر کل گرایان از وحدت و ارتباطات ذاتی برخوردار می باشد. کلیه موجودات و پدیده ها در جهان به هم مرتبط اند و میان آنها پیوند هایی برقرار است. پیدایش و زوال موجودات و وقوع حوادث در این جهان موضعی و تصادفی نیست. بلکه از روندی کلی و عمومی پیروی می کند. نظریه سیستم ها پیچیده و دارای مواد استعمال بسیاری است و در علوم و فنون مختلف بکار گرفته می شود. دانشمندان مدیریت از نظریة سیستم ها در سطح سازمان استفاده های وسیعی نموده اند و شیوه هایی مانند ارزشیابی و بررسی برنامه و بودجه برنامه ریزی را بوجود آورده اند. مغزهای الکترونیکی کلیة سیستم های خودکار بدون استفاده از نظریه سیستم ها قابل طراحی و ساخت نبوده اند. نظریه سیستم ها طریقی از تفکر است و مدیریت باید با استفاده از روش تفکر با سیستم منظم و پویا همه فعالیت های سازمان را از طریق ساده کردن و جهت یابی مداوم انواع روش ها هدایت نماید. مدیریت باید با مشخص کردن همه برنامه ها و ارزیابی مجدد آنها در مقاطع مختلف و تدوین خط مشی کلی سازمان را به طرف اهداف از پیش تعیین شده هدایت نمایند. با توجه به نظریه سیستم ها سازمان مجموعه ای از عناصر وابسته به هم تشکیل می گردد. این اجزاء عبارتند از: افراد سازمان رسمی، سازمان غیررسمی و محیط کار که شامل وسایل و ساختمان و غیره می باشد.

ارتباطات عبارتند از: مبادله اطلاعات و انتقال مفاهیم، این انتقال اطلاعات و مفاهیم ممکن است شفاهی، کتبی، محرمانه، آشکار، از نزدیک یا از راه دور باشد. از این رو به سه عامل ویژگی های مدیریت، تکنیک ها،  و تئوری مدیریت بستگی دارد:

ویژگی های مدیریت: بعضی از دانشمندان معتقدند که آرتیست ها و هنرمندان بالفطره دارای استعداد ذاتی، نبوغ، جذابیت فطری می باشد و همگی قادر به ابداع و عرضه آثار هنری خویش می باشد. فن مدیریت هم به سهم خویش دارای ویژگی ها و نشانه ذاتی و فطری می باشد با در نظر گرفتن عقاید این دسته از دانشمندان، مدیر شخصی است بایستی ذاتی، هوش و فراست فطری قارد به درک فهم، تجزیه و تحلیل و سلوک و رفتارهای گروه انسانی می باشد.

ویژگی های مدیریت را می توان چنین تعریف نمود: امتناع از جمع آوری قوانین و مقررات بر اساس اصول و استدلال های علمی یا به زبان ساده تر ویژگی های مدیریت عبارتند از هنر اداره کرده یک گروه انسانی بدون بکار بستن اصول و قواعد مدیریت. بر اساس تعریف فوق مدیران موفق کسانی هستند که دارای خصوصیات مثبت ذاتی در زمینه عملیات اجرائی که همان بالفطره بودن خصوصیات شخصی مدیران است.

تکنیک های مدیریت: عامل دیگری که در موفقیت مدیران و رهبران سازمانی تأثیر بسزایی دارد عبارت است از نحوة صحیح برداشت از تکنیک های مدیریت در عملیات اجرائی سازمان.

تکنیک های مدیریت عبارتند از: بکار بردن راه حل های منطقی و حساب شده متناسب با زمان و مکان و موقعیت سازمانی به طریق دقیق و مستدل جهت کسب موفقیت در تمام شئون امور اجرائی سازمانی. راه حل مشکلات و معضلاتی که در اداره امور یک سازمان گروه سازمانی وجود دارد متضمن آن است که مدیران بدانند از چه شیوه ها یا تکنیک صحیحی بایستی استفاده نمایند تا در کار مدیریت موفقیت حاصل کنند. اگر مدیر تکنیک ها یا تاکتیک ها و شیوه فنی مدیریت را کاملاً بشناسد و بداند که در مراحل مختلف نباید به مقتضیات سازمانی، مکانی، موقعیت سوق الجیشی از کدام یک استفاده کند و آنها را بکار نبرد می تواند مدیر موفقی باشد.

 

تئوری های مدیریت:

نظریه مازلو: مازلو که نیازهای بشری را بر طبق سلسله مراتب ذکر نموده معتقد است که یک فرد عادی در کودکی بیشتر تحت تأثیر نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی قرار می گیرد. در سنین اولیه زندگی نیاز به عشق و محبت ظاهر می شود ولی در سال های بعد و طی دوران رشد شخصیت بتدریج نیازهای قدر و منزلت و خودیابی بر رفتار او حاکم می شود. به نظر مازلو در سازمان های امروزی به نیازهای خودیابی کارکنان کمتر توجه می شود و همین امر مانع رشد شخصیت و خویشتن شناسی و احساس تعهد خدمت می گردد. و نتیجتاً تعارض و ناسازگاری بین نیازهای روانی فرد به خودیابی از یکسو و نیاز سازمان به ازدیاد کارایی از سوی دیگر ظاهر می شود.

طبقه بندی نیازهای مازلو به ترتیب عبارتند از:

۱- نیازهای فیزیولوژی عمومی، ۲- نیازهای تأمین و ایمنی، ۳- نیازهای اجتماعی،

۴- نیازهای منزلت و احترام، ۵- نیازهای خودیابی و کمال.

لیکرت: بهنظرلیکرتچهارنوع سیستم مدیریت معمولاً در سازمان ها بکار میرودکه عبارتند از: ۱- استثمار گرایانه، ۲- استبداد خیرخواهانه، ۳- مشاوره جویانه، ۴- مشارکت گورهی

در دوره سوم تاریخ مدیریت که به دوره مدرن معروف است علوم رفتاری مهمترین نقش را در شکل گیری نگرش سازمان ها و مدیریت ایفا می کنند. این دوره با انتشار نظریات چستر بارنارد در کتاب معروف وظایف مدیر آغاز می گردد. وی سازمان ها را سیستم های اجتماعی دانسته و بر اهمیت محیط در مطالعه سازمان تأکید می نماید. در این دوره سایمون برنده جایزه نوبل سال ۱۹۷۸ در رشته اقتصاد به تحلیل تازه ای از فرآیند تصمیم گیری ارائه داده است که رفتار اداری کاملاً عقلانی نیست در نظریه های نوین یا تحلیل سیستمی یا تئوری سیستم علاوه بر توجه به متغیرهای ساختار سازمانی و روابط انسانی که در نظریه های قبلی مطرح بود به متغیرهای مهم دیگری – محیط سازمانی – توجه می گردد. طرفداران این شیوه معتقدند که نگرش سیستمی بهترین طریق وحدت بخشیدن مفاهیم و نظریه های مدیریت به منظور دستیابی به یک نظریه جامع است. سیستم مجموعه ای از عناصر و اجزای مرتبط و در حال کنش و واکنش متقابل است. بنابراین تعریف، سازمان یک سیستم است. نگرش سیستمی سازمان را به صورت یک کل و یک سیستم می نگرد و برای درک و شناخت این کل شناخت اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن و نیز روابط واکنش های میان اجزاء و عناصر ضروری است.

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.  

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.