تحقیق مهم‌ترین گیاهان انگلی و نیم‌انگلی ایران و اکوفیزیولوژی آنها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق مهم‌ترین گیاهان انگلی و نیم‌انگلی ایران و اکوفیزیولوژی آنها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق مهم‌ترین گیاهان انگلی و نیم‌انگلی ایران و اکوفیزیولوژی آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه:   ۱
اصطلاحات و لغاتی که در توصیف گیاهان انگلی بکار میرود:   ۴
مشخصات کلی سس:   ۶
کلید شناسائی سس‌های مهم:   ۷
قسمت‌های کاسبرگ نازک:   ۹
کپسول داخل جام:   ۹
کپسول آشکار:   ۱۰
چرخه زندگی:   ۱۰
طریقه گسترش:   ۱۱
کنترل سس:   ۱۲
مشخصات کلی گل جالیز:   ۱۴
کلید تشخیص گونه‌های اصلی گل جالیز:   ۱۵
جوانه‌زنی:   ۱۹
چـرخـه زنـدگـی:   ۲۰
کنترل گل جالیز:   ۲۱
مشخصات کلی دارواش:   ۲۵
کلید شناسائی جنس‌ها   ۲۶
طریقه گسترش:   ۲۶
چرخه زندگی:   ۲۷
کنتـــرل   ۲۸
هـــــرس   ۲۸
سایه   ۲۹
حاصلخیزی و مدیریت:   ۲۹
پیشگیری   ۲۹
مشخصات کلی استرایگا   ۳۰
کلید تشخیص گونه‌های استرایگا:   ۳۱
جوانه زنی:   ۳۳
محرک‌های طبیعی جوانه‌زنی   ۳۴
انتقال به میزبان:   ۳۵
کنترل استرایگا:   ۳۶
کندن با دست:   ۳۶
تناوب، گیاهان میزبان و گیاهان تله   ۳۷
تاریخ کاشت   ۳۷
مصرف کودهای ازته   ۳۸
الف) کاهش ترشحات ریشه   ۳۸
الف) کاهش ترشحات ریشه.   ۳۸
آفتابدهی   ۳۹
سوزاندن   ۳۹
ارقام مقاوم و متحمل   ۳۹
تعریف اکوفیزیولوژی :   ۴۰
پراکنش گیاهان انگلی:   ۴۰
تقسیم‌بندی گیاهان انگلی از لحاظ نحوه عمل   ۴۱
ارتباط بین انگل و میزبان   ۴۱
جوانه زدن   ۴۲
تاثیر نور:   ۴۳
تأثیر درجه حرارت   ۴۴
تأثیر رطوبت خاک   ۴۴
انتخاب میزبان   ۴۵
اتصال به میزبان   ۴۵
نموهاستوریوم   ۴۵
اشتراک منابع بین انگل و میزبان   ۵۰
روابط آبی   ۵۰
سیستم‌های انتقال   ۵۱
تبادل مواد غذایی   ۵۲
تغییرات هورمونی   ۵۳
ناسازگاری بین انگل و میزبان   ۵۴
دفاع گیاه میزبان در مقابل حمله انگل   ۵۴
نتیجه‌گیری:   ۵۵
منابع و مأخذ:   ۵۶

منابع و مأخذ:

A : ایرانشهر، موسی. ۱۳۷۸٫ گیاهان گلدار انگلی و نیم‌انگلی ایران، سازمان تحیقات، اموزشی و ترویج کشاورزی.

B : موسوی، سیدرضا. پرویز، شیمی. ۱۳۷۶٫ علفهای هرز انگلی جهان. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین.

C : مجله علمی تخصصی کشاورزی زیتون. ۱۳۸۵، شماره ۱۷۲٫

E : مداح، محمدباقر. علی مظاهری. ۱۳۷۹٫ سی یونجه و مبارزه با آن، انتشارات ترویج، شماره ۱۶۳٫

F : مازوجی، م . ۱۳۸۴٫ گیاهان انگلی و نیمه‌انگلی، انتشارات دانشگاه همدان.

G : مجله علمی تخصصی کشاورزی زیتون. ۱۳۸۶، شماره ۱۷۹٫

H : کوجکی، عوض، افشین سلطانی، مهدی عزیزی. ۱۳۷۶٫ اکوفیزیولوژی گیاهی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

مقدمه:

گیاهان انگلی گیاهانی هستند که رابطه انگلی با گیاهان دیگر داشته و حیات آنها وابسته به سایر گیاهان می‌باشد. این گیاهان متجاوز از ۳۰۰ گونه گیاهی بوده و درون ۸ راسته، ۱۷ تیره و ۱۸۶ جنس قرار دارند. از میانه این تیره‌ها تنها ۸ تیره به شرح زیر دارای انگلهای مهمی از نظر کشاورزی هستند.(B)

1-   Scrophulariaceae (تیره گل میمون):

جنسهای  Striga (علف جادو) و Alectra و تعدادی دیگر نیز که اهمیت کمتری داشته و نیمه پارازیت هستند از این خانواده بشمار میروند. این گیاهان انگل ریشه بوده و بسیاری از نباتات زراعی مثل غلات و بقولات را در مناطق حاره مورد حمله قرار میدهند.

۲-                  Orobanchaceae (تیره گل جالیز):

جنسهای Orobanche (گل جالیز) که انگل بقولات و جالیز و سبزیجات بخصوص در حوزه مدیترانه می‌باشند و همچنین جنسهای Aeginetia و Christisonia از این خانواده‌اند. همه این گیاهان انگل کامل بوده و بر روی ریشه گیاه میزبان فعالیت میکنند.

۳-                   Santalaceae (تیره صندل):

شامل تعدادی از جنشهای نیمه انگلی سبزینه‌دار و درختی هستند که روی درختان جنگلی بسر میبرند ولی جنسهای علفی مانند Thesium نیز از این خانواده بشمار میروند که روی ریشه نباتات زراعی فعالیت دارند.

 ۴-                   Balanophoraceae:

گیاه Thonningia sanguinea یک گیاه دائمی انگل است که در مناطق باران خیز روی ریشه درختان زندگی میکند.

۵-                  Convolvulaceae (تیره پیچک صحرایی):

Cuscuta یا سس که یک انگل کامل از این خانواده می‌باشد. بعضی از مؤلفین نیز آنرا در یک خانواده جداگانه با نام Cuscutaceae رده‌بندی می‌کنند.

۶-                   Lauraceae (تیره برگ‌بود):

جنس Cassytha از این خانواده است که به Cuscuta شباهت دارد.

۷-                   Viscaceae and Loranthaceae (تیره دارواش یا شیرینک):

دو خانواده نیمه انگلی سبزینه‌دار سهتند که به انگلیسی Mistletoes نامیده میشوند و به قسمت‌های هوایی درختان و درختچه‌ها حمله می‌کنند. یکی دو خانواده دیگر نیز از Mistletoes وجود دارد که اهمیت اقتصادی خاصی ندارد.(B)

در بعضی از تیره‌ها همه جنس‌ها انگل یا نیم‌انگل هستند. و در بعضی دیگر از تیره‌ها معدودی از جنس‌ها زندگی انگلی دارند.

بدین معنی که گیاه انگل به دلیل نداشتن کلروفیل، برگ و ریشه بطور کامل به میزبان خود (Holo parasitism) وابسته می‌باشند. و تمامی مواد موردنیاز خود را از گیاه میزبان درریافت می‌کنند. مثل گیالهان انگل سس و گل جالیز در برخی موارد این ارتباط انگلی کامل نیست، بلکه به صورت نیمه‌انگلی (Hemiparasitism) می‌باشد.(A)

این گیاهان انگل داری ریشه، برگ و اندام سبز می‌باشند و قادرند برخی از مواد را خودشان از محیط دریافت کرده و یا سنتز کنند. با اینحال برخی از مواد آلی موردنیاز را که خود قادر به ساختن آن نمی‌باشند، بایستی از گیاه میزبانت دریافت کنند. مثل گیاه انگل دارواش، استرگیا و … (A)

انگلهای گلدار یکی از مشکلات مهم کشاورزی در اغلب نقاط جهان بشمار میروند. این گیاهان قادرند تا تمام محصول یک مزرعه را نابود سازند. علاوه بر آن بدلیل تولید بذر فراوان موجب آلودگی شدید مزرعه شده و به لحاظ دوام اعجاب‌اگیزی که این بذور در خاک دارند و گاه متجاوز از پنجاه سال است زمین را برای مدت مدیدی از حیز انتفاع خارج ساخته و زارع را مجبور به کشت نباتاتی میکنند که احتمالاً از نظر اقتصادی و یا مسایل دیگر مطلوب او نیست. علفهای هرز انگلی بدلیل تنوعی که دارند اغلب محصولات زراعی را در خطر آلودگی قرار میدهند. (B)

غلات به استراگیا، صیفی‌جات و جالیز و یونجه و توتون و باقلا به گل جالیز، بسیاری از نباتات دولپه‌ای به سس و درختهای مختلف به انواع دارواش آلوده میشوند و صدها گونه گیاه انگلی روی نباتات خودرو فعالیت دارند که خود خطری بالقوه برای محصولات زراعی محسوب میگردند. در کشور ما اگرچه این گیاهان از دیرباز مورد توجه بوده و تحقیقاتی در زمینه بیولوژی و مبارزه با آنها صورت گرفته است اما بدلیل کمبود متخصص پیشرفتها کافی نبوده و سبب شده است تا آلودگیهایی که بوجود میآید زارعین را به مشکل لاینحلی مواجه سازد.(B)

اصطلاحات و لغاتی که در توصیف گیاهان انگلی بکار میرود:

Parasite (انگل): گیاهانی که بخشی یا تمامی نیاز غذای خود را از گیاهان دیگر بدست می‌آورد. (B)

Hemi – parasite  یا Semi – parasite (نیمه انگلی): گیاهی است که بصورت نسبی پارازیت بوده و سبزینه‌دار است و توانایی کربن‌گیری را دارد و ممکن است انگل اختیاری و یا انگل اجباری باشد. (B)

Holoparasite (انگل کامل): گیاهی که زندگی کاملاً انگلی دارد. بدون کلروفیل است و بنابراین قادر به تولید مواد آلی نیست. (B)

Obligate parasite (انگل اجباری): گیاهی که قادر است بدون وجود میزبان تثبیت شده و رشد نماید. (B)

Facultative parasite (انگل اختیاری): گیاهی که قادر است بدون میزان نیز تثبیت شده و رشد نماید ولی بطور معمول بصورت پارازیت مواد غذایی موردنیاز خود را از گیاهان دیگر دریافت می‌کند. (B)

Haustorium (مکینه): بافتی است که انگل را با گیاه میزبان مرتبط می‌سازد. معمولاً بافتی متورم است که ترکیبی از بافت انگل و میزبان است. این بافت وظیفه انتقال مواد غذایی از میزبان به انگل را عهده‌دار است. (B)

دامنه میزبانی: اصطلاح بکار برده شده برای کلیه گیاهانی است که میتوانند میزبان یک انگل باشند، بطور دقیق‌تر، یک توده، نژاد و ساسویة بخصوص از گونه خاصی از یک انگل، اهمیت این اطلاعات در استفاده از تناوب برای کنترل انگل با حذف کلیه میزبانهای محصولی و علف هرز میباشد. (B)

در مورد گونه‌های سس باید تفاوت بین میزبان‌های اولیه و ثانویه مشخص گردد. میزبانهای اولیه گیاهانی هستند که سس میتواند از زمان جوانه‌زنی روی آنها مستقر شود. میزبانهای ثانویه گیاهانی هستند که سس نمیتواند از هنگام جوانه‌زدن روی آنها مستقر شود ولی پس از استقرار روی میزبان اولیه، میتواند مکینه‌های خود را داخل میزبان ثانویه نماید و به رشد خود ادامه دهد.

مشخصات کلی سس:

دادِر نام انگلیسی سس است و معنی لغوی آن «لرزش ضعیف» است. ظاهراً ارتباطی بین معنی لغوی و سس وجود ندارد. لیکن این انگل واقعاً باعث ضعف میزبان خود می‌گردد. دلیل این امر انحراف مسیر قندها از میزبان به انگل می‌باشد. به طوریکه بسیاری از اوقات میزبان قادر به تشکیل میوه نمی‌گردد. (F)

اسم جنس آن(Cuscuta) با خانواده Cuscutaceae تعلق داشته که بعضی‌ها از آن به عنوان تنها عضو انگلی خانواده (Conrolvulacea) (پیچک) یاد می‌کنند. و تقریباً در تمام نقاط دنیا گسترش دارد. گاه آن را زلف شیطان، پیچش جهنم و ابریشم شبدر نیز می‌نامند، نام محلی (آذری) این گیاه انگل ابریشم می‌باشد. این گیاه فاقد ریشه، برگ و کلروفیل بوده و دارای ساقه‌هایی به رنگهای مختلف زرد، نارنجی تا سفید و گلهایی کوچک و میوه دوحجره‌ای می‌باشد. سس دارای ۱۶۰ گونه شناخته شده است که هر یک از آنها میزبان‌های مشخصی دارند و به گیاهان علفی و درختی حمله‌ور می‌شوند. در ایران گزارش شده که سس قادر است به سیب، گلابی، گیلاس و مو حمله کرده و موجب خشک شدن آنها گردد. سس در ایران روی گیاهانی نظیر یونجه، همیشه بهار، اطلسی، گل میمون، کتان، خارشتر، شب‌بو، ریحان، پنیرک و …
اهمیت دارد. (E)

بذر گیاه سس به مدت طولانی در خاک می‌ماند و گاه تا ۱۲ سال در خاک دوام می‌آورد و قادر به جوانه‌زدن می‌باشد. (E)

کلید شناسائی سس‌های مهم:

A دارای یک خامه، دوکلالة نگهدارنده (بخش Monogyna):

کلاله کوتاهتر از خامة کشیده شده، گلها ۸-۶ میلیمتر، سفیدرنگ با حاشیه صورتی. کاسبرگ خیلی کوتاه. کپسول مخروطی ۸-۵ میلیمتر، بذر ۵/۳-۳ میلی‌متر. محل رویش بیشتر در مرکز و شرق آسیا …………………………………………………………………………….. C.reflexa . (B)

خامه و کلاله هم‌قد و بسیار کوتاه، گلها ۴-۳ میلمتر، کاسبرگ دارای قسمت های گوشتی و پهن، تقریباً هم‌اندازه لوله جام. کپسول کشیده و مخروطی به طول ۶ میلیمتر. بذر ۵/۳-۳ میلیمتر . اکثر در خاورمیانه ……………………………………………………………………….. C.monogyna. (B)

خامه تقریباً دو برابر کلاله، گلها ۴-۳ میلیمتر بصورت دسته‌های بلند، گاهی با نقطه‌های قرمز، کاسبرگ خیلی کوتاهتر از لولة جام و قسمت‌های آن بارکیتر از گونة قبل. بذر ۳-۲ میلیمتر . محل رویش بیشتر در اروپا ……………………………………………………… C.Lupuliformis. (B)

خامه خیلی بلندتر از کلالة کوتاه، گلها ۶-۳ میلی‌متر بصورت دسته‌های بلند، بذر ۳ میلی‌متر بیشتر در منطقة شرق آسیا ……………………………………………………………… C. Japonica

B دارای دو خامه، کلالة خطّی بدون دکمه (بخش Cuscuta) پوشش گل اغلب چهار قسمتی:

گلها ۳-۲ میلی‌متر با دمگل در کپه‌های ۸-۳ گل. کلاله تقریباً بدون پایه. کپسول گرد و احاطه‌شده توسط جام. بذر حدود ۲۵/۱ میلی‌متر. بیشتر در مناطق غرب و مرکزی
آسیا ………………………………………………………………………………………. C.Pedicellata   (B)

گلها ۲-۵/۱ میلی‌متر، بدون دمگل و در کپه‌های متراکم ۶-۴ میلی‌متری؛ قسمت‌های جام دارای کلاهک‌های ایستاده. کپسولهای گرد . بذر حدود ۱ میلی‌متر. بیشتر در منطقه شرق مدیترانه ………………………………………………………………………………………………. C.palaestina    (B)

 پوشش گل اغلب پنج‌قسمتی:

قسمت‌های کاسبرگ گوشتی (لااقل در انتها)، گلها ۵/۲ – ۵/۱ میلمتر بصورت  کپه‌های
۶-۵ میلی‌متر و بدون دمگل. کپسولهای گرد داخل جام . بذر حدود ۱ میلیمتر. رویش در کیله مناطق ………………………………………………………………………………………………… C.planiflora

 قسمت‌های کاسبرگ نازک:

گلها ۳ میلی‌متر در کپه‌های ۱۵-۱۰ میلی‌متری. خامه و کلاله کوتاهتر از تخمدان. کپسول تقریباً گرد. بذر حدود ۲/۱ میلی‌متر. بصورت گسترده فقط در
مزارع کتان…………………………………………………………………………………………… C.epilinum

ساقه باریک و قرمز رنگ. گلها ۴-۳ میلیمتر در کپه‌های متراکم ۱۰-۷ میلی‌متری. خامه و کلاله کمی بلندتر از تخمدان. بذر حدود ۱ میلی‌متر. بیشتر در اروپا
یافت میشود ……………………………………………………………………………. C.epithymum.   (B)

 C دو خامه، سرسان، دکمه‌دار (بخش Grammica):

گلها جودانه‌ای و پوشیده از برجستگیها، ۵/۲-۲ میلی‌متر و دارای دمگل مشخص. بذر حدود ۵/۱ میلی‌متر. بیشتر در منطقه آمریکای مرکزی و شمالی و کارائیبر گلها جو دانه‌ای
نیستند: …………………………………………………………………………………………. C.indecora  (B)

کپسول داخل جام:

گلها ۴-۲ میلی‌متر، دارای دم، بصورت کپه‌های غیرمتراکم، کمی جو دانه‌ای، قسمتهای جام خوابیده. جام بصورت کلاهک روی کپسول باقی میماند. بذر حدود ۵/۱ میلی‌متر. بیشتر در منطقه آمریکای شمالی …………………………………………………………………………………….. C.gronovii

گلها ۵/۳-۲ میلی‌متر در کپه‌های متراکم. قسمت‌های جام گوشتی در انتها کپسول ۴-۳ میلیمتر در داخل جام و مجری. بذر ۲-۱ میلی‌متر. بیشتر در منطقه
شرق آیا ……………………………………………………………………………………. C.chinensis  (B)

کپسول آشکار:

گل ۲ میلی‌متر بصورت کپه‌های متراکم. قسمت‌های جام گرد در انتها. بذر حدود ۵/۱ میلی‌متر. کپسول‌ گاهی داری جو دانه‌های قرمز. فرورفتگی‌های مشخص بین خامه‌ها. دارای دو ردیف فلس در زیر پرچم‌ها. در اروپا و آسیا ……………………………………………….. C.australis

گلها ۳-۲ میلی‌متر بصورت کپه‌های ۱۲-۱۰ میلی‌متری. قسمت‌های جام پوشیده نشده است. فلسهای زیرپرچم آشکار و شرابه‌ای . بذر ۵/۱-۱ میلی‌متر. تقریباً در کلیه
نقاط دنیا …………………………………………………………………………………… C.campestis   (B)

چرخه زندگی:

بذرهای سس در مزرعه و یا مخلوط با بذور گیاهان دیگر زمستان گذرانی کرده و در فصل زراعی جوانه زده و ساقه‌های زرد رنگ خود را تولید می‌کند. این ساقه فاقد ریشه است و با رشد خود به دنبال میزبان می‌گردد، در صورت نیافتن میزبان چند هفته به حالت دورمانت در زمین باقی مانده و سپس از بین می‌رود. در صورت مؤفقیت در پیدا کردن میزبان، روی ساقه، چند دور می‌پیچد و هاستوریوم‌ها یا مکینه‌هایی را تولید می‌کند و از طریق آنها مواد غذایی موردنیاز خود را از میزبان دریافت می‌کند. هر بوته سس حدود ۳۰۰۰ بذر بوجود می‌آورد که قادرند پس از آنکه روی زمین ریخته شوند جوانه زده و فرد جدیدی را بوجود آورند. بذور سس ممکن است توسط حیوانات، آب، ادوات کشاورزی، کودهای حیوانی (پس از خورده شدن و دفع توسط حیوان)، باد و بذور آلوده گیاه میزبان انتشار یابند. (D)

طریقه گسترش:

بذر سس هنگامی که در شرایط مساعد قرار می‌گیرد جوانه می‌زند و یک ساقه زیر زمینی تولید می‌کند که این ساقه زیرزمینی بطور بسیار جالبی در خاک حرکت می‌کند تا به ریشه گیاه میزبان برسد. نحوه حرکت سس به این صورت است که پس از اینکه تمامی محتویات بذر صرف رشد ساق زیرزمینی شد جوانه انتهایی ساقه زیرزمینی انرژی خود را برای رشد از خود ساقه میگیرد به این صورت که مواد غذایی موجود در انتهای ساقه زیرزمینی را میگیرد و صرف رشد خود ساقه زیرزمینی می‌کند به این تزتیب از انتهای ساقه زیرزمینی کاسته و به ابتدای آن اضافه می‌شود و ساقه زیرزمینی روبه جلو حرکت می‌کند. جهت حرکت هم‌اتفاقی است این حرکت تا به آنجا ادامه می‌یابد که یا ساقه زیرزمینی به ریشه گیاه میزبان می‌رسد و با ترشه آنزیمهایی دویاره سلولی را شکافته و اندام مکنده خود را وارد ریشه می‌کند و از مواد غذایی ساخته شده توسط گیاه میزبان برای رشد و تولید مثل خود استفاده می‌کند و یا در این مدت به هیچ گیاهای برخورد نمی‌کند و مواد غذایی خود را تماماً استفاده می‌کند و از بین میرود. ساقه سس زرد رنگ می‌باشد و روی طیف وسیعی از گیاهان رشد می کند و باعث از بین رفتن یا ضعیف شدن گیاه میزبان می‌شود. (E)

کنترل سس:

–                     استفاده از بذر سس‌گیری شده هنگام کاشت محصول.

–           در صورت استفاده از کود حیوانی باید حتماً از نوع پوسیده آن استفاده شود تا اگر به بذر سس آلوده باشد از میان برود.

–                     علف‌های هرز واسطه مناسبی برای اتصال سس به محصول می‌باشند لذا کنترل علف‌های هرز و باغ یکی از بهرتین راه‌های مبارزه با سس می‌باشد.

–           از  تعلیف دام در محل‌های آلوده به سس بذر نشته خودداری شود زیرا این بذرها می‌توانند توسط فضولات دام به مناطق دیگری انتقال یابند.

–           سس را قبل از به بذر نشستن به هر طرق ممکن نابود نمایید: مکانیکی، شیمیایی، سوزانیدن و غیره. زیرا همین بذرها خاک را برای سال آینده آلوده می‌سازد.

–           هر قطعه از رشته‌های سس در طول فصل بهار و تابستان به تنهایی می‌تواند رشد کرده و آلودگی ایجاد نماید. لذا به هنگام مبارزه مکانیکی کلیه سس‌های کنده شده باید در جایی به دور از محصول جمع‌آوری و روی آن نیز خاک ریخته شود. یا بهتر این که سوزانیده شوند تا بذرهای موجود نیز از میان بروند.

–                     ایجاد تناوب زراعی در زمین‌های آلوده به سس با کاشت محصولات مقاوم مانند: گندم، جو، ذرت و یا سویا.

–           شخم عمیق بذرهای جدید سس را به عمق خاک می‌برد و از جوانه زدن آنها جلوگیری به عمل می‌آورد. زمین‌های که به این منظور شخم‌زده می‌شوند باید تا چندین سال بعد شخم عمیق زده نشوند تا از بالا آمدن بذور دفن شده جاوگیری به عمل آید. البته این عمل باعث می‌شود تعدادی از بذرهای دفن‌شده در عمق در بهار جوانه‌های سس را نابود می‌سازد.

–           کنترل سس‌های حواشی مزرعه با رشو‌های توصیه شده (مکانیکی، شیمیایی، سوزانیدن و غیره) برای پیشگیری از انتقال بذر آن از طرق کانل‌های آبیاری، حیوانات و غیره.

تأخیر در آبیاری محصول تا حد زیادی که به آن آسیبی وارد نشود و در نتیجه خشک نگه داشتن خاک تا عمق ۲ سانتیمتر مانع از جوانه زدن بذر سس می‌شود. (E)

مشخصات کلی گل جالیز:

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.