تحقیق نقش مذهب در کاهش پرخاشگری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق نقش مذهب در کاهش پرخاشگری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق نقش مذهب در کاهش پرخاشگری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدّمه   ۲
روش‌ها و مواد   ۴
یافته‌ها   ۵
نتیجه‌گیری   ۷
پی نوشت   ۱۰
منابع   ۱۲

منابع

ـ اسماعیلی دهقی، بررسی فراوانی پرخاشگری در پرسنل پرستاری بخش‌های اطفال بیمارستان‌های علوم پزشکی اصفهان ـ و ارتباط آن با پاره‌ای از ویژگی‌های دموگرافیک پرستاران در سال ۱۳۸۵، پایان‌نامه دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پزشکی۱۳۸۵٫

– Poloma MM, pendeltion BF. “The effects of prayer and prayer experiences on measures of general well-being”. Journal of psychology and theology. 1999: 71-83.

– Sloan E. Effects of religiosity on mental health. 2005: 18-14.

– Saudia TL, Kinnery MR, Brown KC. Health locus of control and helpfulness of prayer. 1991: 60-65.

– Galanter M,larson D, Rubenstone T. “the impact of evangelical belief on clinical practice”. American Journal of psychiatry. 2000: 90-95.

– Loren G, Karl A. the remarkable health and longevity benefits of participating regularly in a community of faith environ health prospect. 2003: 14-20.

– Phillips SJ, whisnant JP. Psychiatry undermines religion to create a mental health state. 2003: 12-20.

– Najjarian B. constructing and validity an instrument of measuring aggression in Iranian adolescent. Doctorate dissertation in general psychology school of psychology & educational science shahid chamran university. Ahvaz. 1996.

– Pajevic I. Sinanovic o, Hasanovic M. “Religiosity and mental health”. Psychiatric Danub. 2005 Jun; 17(1-2): 84-9.

– Sima F. Landau. The effect of religiosity on direct and indirect aggression among males and females. 2001.

– Wells H, Danald M, Mark J. “Adolescent affective aggression and intervention model”. Journal of adolescence. 1999: 206-213.

– Koenig HJ. Choen DG. “Religious coping and depression”. Am J Psychiatry: 1999:1693-1780

 

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش مشارکت افراد در مراسم مذهبی مساجد و برگزاری آداب مذهبی مشترک، در کاهش و کنترل پرخاشگری می‌پردازد. این مقال با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ۴۲۰ شرکت کننده در مساجد شهر اصفهان با ۴۲۰ غیر شرکت کننده در سال ۱۳۸۵ انتخاب گردیدند و با مقیاس پرخاشگری از طریق پرسش‌نامه AGQ مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج نشان می‌دهد که، بین دو گروه (مسجدی و غیر مسجدی) در میزان پرخاشگری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین دفعات حضور در مسجد و میزان پرخاشگری رابطه معکوس وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان دفعات مراجعه به مسجد بیشتر باشد، از میزان پرخاشگری کاسته می‌شود. همچنین میزان پرخاشگری در مردان بیش از زنان و افراد مجرد بیش از افراد متأهل می‌باشد.

کلید واژه‌ها: پرخاشگری، مسجد، مذهب، مراسم مذهبی.

 

 

مقدّمه

رفتار دینی انسان‌ها حاکی از آن است که بشر در طول تاریخ نیازمند به دین بوده و حریم خاص و مشخصی را برای انجام فرایض خود اختصاص داده است. اسلام دین صلح و آرامش است و در آیین و قالب آیات الهی، روایات و احادیث، پیروان این دین به حسن خلق، آرامش و صلح جویی دعوت شده‌اند. وانگهی، جامعه جهانی با بزرگ‌ترین تهدید، یعنی پرخاشگری از نوع سادة لفظی تا انواع فیزیکی آن و در نهایت، ترور روبه‌روست. با علم به اهمیت این پدیده، جا دارد تا رفتار و تمایلات پرخاشگرانه در انسان‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

سؤال عمده‌ای که وجود دارد این است: آیا شرکت در مراسم مذهبی در قالب حضور در مکان‌های مقدس، نظیر مساجد، می‌تواند ارتباطی با کاهش پرخاشگری داشته باشد؟ از آن‌رو که از مساجد به عنوان پایگاهی مستحکم در جهت برگزاری آداب مذهبی و نیز فراهم آوردن یک کانون حمایت اجتماعی در کنار برگزاری مراسم مشترک مذهبی یاد می‌شود، بر آن شدیم به مقایسة میزان پرخاشگری افراد مراجعه کننده به مساجد شهر اصفهان با افراد غیرمراجعه کننده بپردازیم. با تحقیق و بررسی در کتب اسلامی، مقالات و مجلات درمی‌یابیم که مانند همه وجوه زندگی، کامل‌ترین دستورات و توصیه‌ها و الگوهای نمونه اخلاقی در اسلام و تاریخ اسلامی وجود دارد. روح و محتوای فرهنگ دینی ما بر پایة ارتباط، صمیمیت، تعاون، همدردی و عاطفه استوار است، به گونه‌ای که در همه جا انسان‌ها به آرامش و دوری از پرخاشگری توصیه شده‌اند. جلوه‌های این فرهنگ بالنده نیز در دستورالعمل‌های اخلاق اسلامی دیده می‌شود و همواره مساجد در طول تاریخ اسلام پایگاهی برای تبلیغ و ایجاد آگاهی در مورد این مسائل بوده است.

شرکت در مراسم مذهبی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از ابتلا به مشکلات روانی فرد داشته باشد. انجمن آموزش از کشیشان تمام مذاهب خواسته که نقش مؤثری در کمک به بیماران روانی داشته باشند و در مبارزه با ناهنجاری‌های ناشی از بیماری‌های روانی پیشقدم باشند.[۲۰۶]

این امر برای متخصصان بهداشت روان مهم است که اعتقادات و مراسم مذهبی مراجعانشان را بشناسند و از آن به عنوان یک منبع جایگزینی مهم و حمایتی استفاده کنند. اسلون[۲۰۷] و همکارش امیلیاگلیلا[۲۰۸] که در مرکز بهداشت دانشگاه کلمبیا کار می‌کنند، با بررسی‌هایی که انجام دادند، بر تأثیر مکان‌های مذهبی در کاهش پرخاشگری و آرامش روانی افراد تأکید کرده‌اند.[۲۰۹]

طبق مطالعات دانشگاه دوک،[۲۱۰] عبادت با روحیه بالاتر، آشفتگی کمتر، احساس تنهایی کمتر و نارضایتی کمتر از زندگی و توانایی بیشتر در سازگاری با فشارها رابطه دارد.[۲۱۱]

همچنین مطالعه کارولینای شمالی نشان داد که هر چه افراد در فعالیت‌های مذهبی مشارکت منظم‌تری دارند، از سلامتی بیشتری برخوردارند.[۲۱۲]

مطالعه مذهب کاتولیک نشان می‌دهد که عبادت مرتب و مکرر، روی سلامت فرد تأثیر می‌گذارد و این نوع عبادت سلامت روان فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.[۲۱۳]

طبق بررسی‌هایی که در کلینیک «میو»[۲۱۴] در «راچستر»[۲۱۵] انجام شده، رابطه مثبت بین شرکت در مراسم مذهبی و کاهش اختلالات رفتاری از جمله پرخاشگری تأیید شده است.[۲۱۶]

با توجه به صنعتی شدن جوامع و افزایش محرک‌های استرس‌زا شاهد افزایش روزافزون رفتارهای نابهنجار از جمله پرخاشگری هستیم. پرخاشگری از عواملی است که آثار مخربی در روابط اجتماعی به جا می‌گذارد. با توجه به پیشینة مطالعه درمی‌یابیم که شرکت منظم در آداب مذهبی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از ابتلا به مشکلات روانی فرد از جمله پرخاشگری داشته باشد.

با ذکر این مقدّمه و نگاهی به مطالعات پیشین، درمی‌یابیم که این مطالعات بیشتر در زمینه ادیان غیر از اسلام بوده و به موضوع خاص پرخاشگری نیز در این حیطه توجه کمتری شده است. توجه به این نکته مهم است که برای یافتن راه حلی در جهت تعالی یک جامعه، باید فرهنگ و مردم آن جامعه را شناخت و با توجه به آن از علایق، گرایش‌ها و فرهنگ آن ملت در جهت نیل به این هدف سود جست. آنچه مسلم است در جامعه ما شرکت در مراسم مذهبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از مساجد همواره به عنوان پایگاهی مستحکم در جهت برگزاری آداب مذهبی و همچنین فراهم آوردن یک کانون حمایت اجتماعی در کنار برگزاری مراسم مشترک مذهبی یاد می‌شود. از این‌رو، بر آن شدیم تا افراد مراجعه کننده به مساجد را از نظر یکی از اختلالات رفتاری، یعنی پرخاشگری، نسبت به افراد غیر مراجعه کننده به مسجد مورد بررسی قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا شرکت در مراسم مذهبی در قالب حضور در مساجد می‌تواند ارتباطی با کاهش پرخاشگری داشته باشد؟

روش‌ها و مواد

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق علل پرخاشگری کودکان ، ناسزاگویی و بدهنی فرزندان و دانش آموزان
 • مقاله تاثیر عوامل سیاسى بر منازعات مذهبى اصفهان (از قرن چهارم تا هفتم هجرى)
 • تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی
 • مقاله علل پرخاشگری
 • تحقیق پرخاشگری در دانش آموزان و راههای کاهش آن در مدرسه
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۵
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.