تحقیق وضعیت شبکه آب و فاضلاب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق وضعیت شبکه آب و فاضلاب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۶
پیشنهادات   ۷
نتیجه گیری   ۸
مقدمه   ۱۰
۱- ویژگی های جغرافیایی شهر   ۱۱
۲- زمین شناسی هیدروژنولوژی   ۱۱
۳- آب شهری   ۱۲
الف- منابع تأمین آب:   ۱۲
۵- محاسبات:   ۱۴
شرکت آب و فاضلاب مازندران   ۲۰
مشخصات لوله گذاری:   ۲۰
آخرین تغییرات پمپ و موتور:   ۲۱
فصل اول- کلیات   ۲۵
پیشگفتار   ۲۵
فصل دوم   ۲۷
بررسی وضعیت کشاورزی   ۲۷
جمعیت شهری و روستایی   ۲۷
پراکندگی جغرافیایی جمعیت   ۲۸
الف- موقعیت جغرافیایی و جمعیت   ۲۹
فصل سوم   ۳۱
وضعیت اقلیم   ۳۱
الف- هواشناسی   ۳۱
۱- توده هوایی قاره ای قطبی   ۳۱
۲- توده هوایی قاره ای قطبی با مبداء سیبری   ۳۲
۳- توده هوایی دریای قطبی با مبداء اقیانوس اطلس شمالی   ۳۲
۴- توده هوایی دریایی قطبی منجمد   ۳۲
ب- بارش های جوی و تبخیر   ۳۲
ب- دما   ۳۳
فصل چهارم   ۳۵
آب های سطحی   ۳۵
فصل پنجم   ۴۱
زمین شناسی   ۴۱
۱- دوران اول: Paleozoic   ۴۱
۲- دوران دوم(Mwsozoic)-Secondary   ۴۲
۳- دوران سومTertiary   ۴۶
۴- دوران چهارم   ۴۸
بخش دوم زمین شناسی منطقه ای دامنه ای (تپه ماهوری)   ۴۸
بخش سوم: زمین شناسی منطقه دشت   ۴۹
فصل ششم   ۵۲
منابع آب های زیرزمینی   ۵۲
کیفیت آب های زیرزمینی   ۵۵
طبقه بندی آب از نظر شرب و صنعت کشاورزی   ۵۸
فصل هفتم   ۶۰
وضعیت موجود شبکه های آبیاری   ۶۰
مدیریت بهره برداری آب کشاورزی   ۶۰
واحد حفاظت منابع آب   ۶۰
واحد بهره برداری   ۶۰
واحد فنی   ۶۱
واحد اداره عمومی   ۶۱
واحد حریم و بستر   ۶۱
کارایی شبکه ها و انهار سنتی   ۶۱
مشکلات و تنگناهای موجود در زمینه آبیاری   ۶۲
روش های آبیاری   ۶۲
بهره برداری از منابع آب موجود سطحی   ۶۳
منابع در دست بهره برداری   ۶۳
از منابع آب های زیرزمنی   ۶۴
توسعه آبیاری و کشاورزی- شرب- صنعتی منطقه   ۶۴
فصل هشتم   ۶۵
مسیل خاک   ۶۵

پیشگفتار

اهمیت آب بر کسی پوشیده نیست زیرا این ماده حیات بخش لازم و اصلی زندگی است این ماده مهم حیاتی در آینده نه چندان دور، می رود تا به صورت یک کالاهای مهم اقتصادی- سیاسی جلوه گر شده و نقش مهم خود را در معاملات سیاسی و منطقه ای تحکیم بخشد، چنان که هم اکنون آثار و تبعات آن را شاهد هستیم. اهمیت آب نه در امروز بلکه از قدیم الایام نیز مورد توجه بوده است در متون دینی و مذهبی ملل مختلف این موضوع همواره مورد توجه و دقت قرار گرفته است چنان که اسلام به مصداق آیه شریفه (و من الماء کل شی حی) آب را مایه حیات می داند. نگاهی گذرا به تاریخ جهان نشان می دهد که تمدن های باستان در کنار رودخانه ها همانند میان رودان «بین النهرین»- کارون- نیل و… شکل گرفته اند. بدیهی است که در هر کشوری که آب فراوان تر باشد تمدن هم پیشرفته تر خواهد بود. محدودیت میزان آب از یک سو و نیاز روزافزون جامعه بشری به آن از سوی دیگر لزوم ایجاد تشکیلاتی جهت جمع آوری- توزیع- مدیریت منابع آب را اجتناب ناپذیر ساخته است این تشکل ها ابتدائاً بسیار ساده بوده و متشکل از آبیاران میرابان محلی بوده و به تدریج روند تکامل یافته تری پیدا نمود. در این شهرستان نیز همانند دیگر مناطق استان نخست بار توزیع آب توسط میرابان و آبیارانی که توسط مالکین انتخاب می گردید انجام می شد و نخستین تشکل را در این زمینه شاید بتوان هیئت مالکین دانست که به این امر اشتغال می ورزید، آنگاه در سال۱۳۲۴ خورشیدی بنگاه های مستقل آبیاری شکل گرفت که آبیاران و میرابان را تحت پوشش خود داشت، با فروپاشی نظام ارباب رعیتی آب به صورت یک کالای ملی درآمده و کلیه امور مربوط به آب زیر پوشش وزارت نیرو «آب و برق سابق» درآمد، در این موقعیت اداره ای به نام حوزه آبیاری آمل و نور امر مدیریت منابع آب و توزیع آب را در دو شهرستان آمل و نور را به عهده گرفت. آنگاه در سال های بعد نام حوزه آبیاری به ناحیه آب آمل و نور تغییر یافت، پس از استقلال آبیاری نور از آبیاری آمل نام اداره به ناحیه آب آمل و محمودآباد و سپس به امورآب آمل و محمودآباد تغییر یافت. علیرغم اینکه داشتن شناسنامه و یا به عبارت بهتر داشتن اطلاعات از خود، برای هر فرد- سازمان- ارگان و یا اداره ای از ضروریات بدیهی می باشد متأسفانه شرکت آب منطقه‌ای و به ویژه امورات تابعه تا کنون به این مهم عنایتی نداشته اند جز اینکه در سال۷۳ توسط حفاظت منابع آب امور آب آمل جزو کوچکی زیر عنوان نگرشی بر وضعیت آب و آبیاری شهرستان آمل تهیه گردید که حاوی مطالب فشرده و مفیدی در رابطه با وضعیت آب می باشد، بنابراین در کتابچه حاضر از جزوه یاد شده بهره خواهیم جست. خوشبختانه در سال جاری با توجه به تصویب جلسه مدیران مقرر گردید امورات تابعه زیر عنوان سیمای آب مطالبی را تهیه و تدوین نمایند. لذا این نوشتار تهیه که امید است بتواند سیمای کلی از وضعیت شهرستان اعم از سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و به ویژه در امر آب ارائه نماید.

فصل دوم

بررسی وضعیت کشاورزی

وقوع رودخانه پر آب هراز و بارندگی مناسب از یکسو و محدود بودن دشت از شمال به دریای خزر و از جنوب به رشته کوه های البرز در جنوب از سوی دیگر موجب رواج کشاورزی در این منطقه شده است به طوری که حدود ۴۰ هزار هکتار از اراضی منطقه زیر کشت شالی و مقداری نیز تحت کشت مرکبات- درختان سیاه ریشه و غلاتی از قبیل گندم و جو می باشد وجود چراگاه های مناسب موجب رونق دامداری نیز در منطقه شده است و پرورش زنبور عسل در منطقه رواج دارد در مناطق کوهستانی نیز کشت غلات سیب زمینی رونق دارد و دامداری و پرورش زنبور عسل نیز مرسوم می باشد و اخیراً پرورش ماهیان سردابی و قزل آلا نیز در منطقه شیوع یافته و هم اکنون حدود ۷ استخر پرورش ماهی سردابی در منطقه لاریجان فعال می باشد ضمن اینکه اکثر آبندان های دشت نیز به طور دو منظوره مورد استفاده بوده و پرورش ماهی در آنها انجام می شود.

جمعیت شهری و روستایی

برابر آخرین آمار سرشماری انجام شده در سال۱۳۷۵ و پس از جدا شدن محمودآباد جمعیت این شهرستان۳۰۰۰۰۰ نفر است که حدود۵۳% آن را جمعیت شهری و۴۷% آن را جامعه روستایی تشکیل می دهد، به طوری که هم اکنون تعداد۰۰/۱۴۰ نفر آن در روستاها سکونت دارند نرخ رشد جمعیت در حال حاضر۷/۱ درصد برآورد شده است.

طوایف مهم شهرستان عبارتند از:

طایفه اسکی- طایفه ایرائی- طایفه نوائی- طایفه لاسمی- طایفه نیاکی- طایفه شاهاندشتی- طایفه مشائی- طایفه امیری- طایفه بهرستاقی- طایفه دلارستاقی- طایفه آملی- طوایف متفرقه از قبیل کاشی- گرجی- نوری- و غیره.

پراکندگی جغرافیایی جمعیت به شرح جدول پیوست می باشد.

پراکندگی جغرافیایی جمعیت

تعداد خانوار

کل جمعیت

تعداد مرد

تعداد زن

تعداد کلی مردگان

شهر آمل

۳۶۶۴۳

۸۰۸/۱۵۸

۶۱۳/۷۹

۱۹۵/۷۹

۶۱۴/۳۱

افزایش جمعیت نیست به سال ۷۰   ۳۸۳/۲۲ نرخ رشد جمعیت ۷/۱

شهر رینه

۲۲۳

۱۳۱۷

۸۷۸

۴۳۹

۸۶

دهستان هرازپی جنوبی

۳۳۵۵

۱۸۴/۱۶

۸۰۸۰

۸۱۰۴

۶۵۱

دهستان دشت سر

۸۶۰۷

۴۲۱۲۷

۹۱۶/۲۰

۲۱۲۱۱

۱۸۰۱

دهستان دابوی جنوبی

۷۵۲۶

۳۵۷/۳۶

۱۸۱۴۷

۱۸۲۱۰

۱۶۲۹

دهستان چلاو

۸۵۲

۹۳۷/۳

۱۹۵۳

۱۹۸۴

۲۶۸

دهستان پایین خیابان لیتکوه

۳۶۲۸

۶۷۴/۱۷

۸۹۱۲

۸۷۶۲

۸۴۸

دهستان بالا خیابان لیتکوه

۲۸۲۱

۲۶۵/۱۴

۷۲۲۲

۷۰۴۳

۸۳۲

دهستان لاریجان سفلی

۷۲۶

۳۱۲۰

۱۶۱۳

۵۰۷

۲۷۴

دهستان علیا

۱۱۰۲

۴۷۶۶

۲۳۹۰

۲۳۷۶

۷۴۴

کل جمعیت شهری

۱۶۰۱۲۵

۸۰۴۹۱

۷۹۶۳۴

۱۰۷۰۰

کل جمعیت شهرستان آمل بالغ بر سیصد هزار نفر می باشد که در سال ۱۳۷۵ پس از تفکیک محمودآباد سرشماری گردید.

الف- موقعیت جغرافیایی و جمعیت

شهرستان آمل یکی از پرجمعیت ترین شهرستان های مازندران و از نظر وسعت نیز بسیار وسیع می باشد به طوری که جمعیت آن بالغ بر سیصد هزار نفر و مساحت آن در حدود ۲۷۰۰ کیلومتر مربع می باشد این شهرستان دارای۲ بخش به نام های بخش مرکزی- بخش لاریجان- سه شهرداری شامل آمل- رینه- پلور۳۲۲ روستا می باشد طول و عرض جغرافیایی دشت آمل عبارت است از محدوده بین۵۱و۴۴ تا۳۳و۵۲ طول جغرافیایی و محدوده بین۴۶و۳۵ تا۴۱و۳۶ عرض جغرافیایی ارتفاع آن در محدوده شهری بین۶۳ متر از سطح دریای آزاد «در پست ترین نقطه» تا۱۳۰ متر در بالاترین نقطه نوسان دارد البته قابل یادآوری است که طبق پنج مارک «پلاک آلمونیمی» منصوبه روی پل معلق توسط سازمان نقشه برداری کشور برابر ۷۲۸/۹۲ متر می باشد.

تعداد بخش ها و دهستان ها

همانگونه که گفته شد این شهرستان دارای۲ بخش به نام های مرکزی و لاریجان می‌باشد

که دهستان های آن به ترتیب زیر می باشد.

بخش مرکزی : دارای دهستان های بالا خیابان لیتکوه- پایین خیابان لیتکوه- چلاو- دشت سر- دابوی جنوبی- هرازپی جنوبی.

بخش لاریجان : شامل دو دهستان به نام های بالا لاریجان و پایین لاریجان می باشد.

فصل سوم

وضعیت اقلیم

الف- هواشناسی

در این حوزه دیواره مرتفع و عملاً بدون بریدگی البرز در مجاورت پهنه گسترده آب‌های خزری یکی از شگرف ترین مرزهای اقلیمی جهان را به وجود آورده است. به قسمی که همبستگی بین عوامل هیدروکلیماتولوژی ایستگاه های هواشناسی مناطق شمالی کشور در عبور از این دیواره ضخیم در فواصلکم به ناگهان تنزل می نماید و در خیلی از موارد از نظر آماری بسیار جالب توجه می گردد. به این اعتبار سلسله جبال مرکزی البرز یک مرز انفصال اقلیمی است که نظایر ان در دنیا چندان متعدد نمی باشد توده های هوائی که حوزه مزبور را تحت تأثیر قرار می دهند، به شرح زیر است:

۱- توده هوایی قاره ای قطبی

با مبداء اقیانوس اطلس شمالی و شمال اروپا که در فصول سرد و زمستان از سمت شمال غرب وارد ایران می گردد و شاخه ای از آن مناطق شمالی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۲- توده هوایی قاره ای قطبی با مبداء سیبری

این توده هوایی که خشک و سرد است از جهت شمال شرقی وارد ایران می گردد، و موجب بارندگی های زیاد به خصوص در اواخر تابستان و پاییز در مناطق ساحلی و دشت های شمالی می گردد.

۳- توده هوایی دریای قطبی با مبداء اقیانوس اطلس شمالی

با جریان هوایی مدیترانه ای که از مراکز پرفشار اقیانوس اطلس جریان یافته و از سمت شمال و شمال غرب وارد کشور می گردد این جریان به دلیل عبور از دریای مدیترانه و دریای سیاه دارای رطوبت زیاد بوده و سبب ریزش های جوی فراوانی می گردد.

۴- توده هوایی دریایی قطبی منجمد

که در فصول سرد و زمستان از سیبری و یا شمال اروپا به طرف ایران کشیده می شود که هوایی بسیار خشک و سرد بوده و سبب برودت بسیار شدید می شود.

ب- بارش های جوی و تبخیر

بارندگی منطقه معلول دو فرایند جداگانه و در عین حال متداخل می باشد نخست هسته‌های کم فشار باران زائی که کلاً در جهت عمومی غربی- شرقی مهاجرت می نماید و بارش های فلات ایران معلول آنهاست که بخش عمده آن مدیترانه ای بوده و از رطوبت اقیانوس اطلس- دریای سیاه- مدیترانه ای و حتی دریای خزر تغذیه می شوند دوم پدیده لغزش توده های هوای سرد شمال بر بستر آب های خزری، نم گیری هوا به علت تبخیر سطحی آب دریا و بالاخره صعود گرافیک توده ای هوای مرطوب به ارتفاعات جنوبی حوزه خزر باعث بارش منطقه ای قابل ملاحظه ای می گردد. میانگین سالانه بارندگی در حوزه ساحلی از۱۴۰۰ میلیمتر در نواحی ساحی و تا کمتر از۲۰۰ میلی‌متر واقع در دره رودخانه نمارستاق متغیر است و روند تغییرات آن در عرض سال شبیه مدیترانه ای است، حداقل و حداکثر بارش ماهانه در حوزه ساحلی به ترتیب در ماه‌های خرداد و یا تیر و مهر حادث می گردد، به طور کلی می توان گفت که میزان ریزش های جوی سالانه آن با توجه به پارامترهای کلیماتولوژی به طور متوسط در حدود۹۰۴ میلیمتر و متوسط رطوبت آن نیز۸۲ درصد و تبخیر سالانه آن در حدود ۶۴۰ میلیمتر می باشد.

ب- دما

میانگین سالانه دمای متوسطه روزانه حوزه ساحلی از ۱۶ درجه سانتی گراد در حوزه پست ساحلی تا۵/۲ درجه در ارتفاعات دماوند و حداقل مطلق آن در «در لاروپلور» تا ۲۹- درجه سانتی گراد و حداکثر مطلق آن گاه ندرتاً تا بیش از چهل سانتی گراد می‌رسد. «در منطقه دشت»

ضمناً جدول آمار بارندگی و درجه حرارت ایستگاه های کره سنگ- سرخرود- محمودآباد- آمار ده ساله درجه حرارت ایستگاه بررسی برنج آمل همچنین جدول آمار تبخیر در ایستگاه کره سنگ «در یک پریود پنج ساله» پیوست است.

جدول           آمار ده/۱۰ ساله ایستگاه برنج آمل

ماه

درجه حرارت متوسطC

درجه حرارت حداقل مطلق

درجه حرارت حداکثر مطلق

میزان بارندگی (میلیمتر)

میزان تبخیر (میلیمتر)

روزانه

حداقل

حداکثر

ژانویه

۸/۷

۱/۳

۴/۱۲

۷/۰-

۰/۱۹

۳/۵۹

فوریه

۶/۷

۰/۳

۱/۱۲

۲/۲-

۸/۱۹

۱/۷۴

مارس

۴/۹

۳/۵

۵/۱۳

۳/۰

۳/۲۳

۶/۵۹

آوریل

۵/۱۵

۸/۱۰

۳/۲۰

۹/۴

۹/۲۶

۳/۲۶

مه

۹/۱۹

۶/۱۵

۵/۲۵

۲/۱۰

۳/۳۲

۱/۲۷

ژوئن

۷/۲۳

۶/۱۹

۷/۲۷

۴/۱۶

۴/۳۳

۶/۲۱

ژولای

۱/۲۶

۹/۲۱

۲/۳۰

۷/۱۸

۹/۳۳

۶/۱۹

اوت

۸/۲۵

۳/۲۱

۴/۳۰

۶/۱۷

۵/۳۳

۶/۳۵

سپتامبر

۶/۲۳

۰/۱۹

۱/۲۸

۱/۱۴

۷/۳۲

۸/۴۶

اکتبر

۷/۱۷

۸/۱۲

۶/۲۲

۲/۷

۴/۲۹

۹/۱۲۷

نوامبر

۷/۱۳

۶/۸

۸/۱۸

۸/۳

۸/۲۶

۷/۷۵

دسامبر

۴/۹

۷/۴

۲/۱۴

۵/۰

۲/۲۲

۷/۹۲

جمع

۳/۶۶۶


فصل چهارم

آب های سطحی

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.