تحقیق چگونگی کاهش اضطراب سوادآموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق چگونگی کاهش اضطراب سوادآموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق چگونگی کاهش اضطراب سوادآموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده :   ۱
مقدمه   ۲
بیان مسئله (توصیف وضعیت موجود)   ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش   ۶
اهداف تحقیق   ۷
فرضیه های کلی پژوهش   ۸
تعاریف عملیاتی واژه ها   ۹
پیشینة نظارت آموزشی و راهنمای تعلیماتی   ۱۰
منابع اقتدار راهنمایان آموزشی   ۱۲
نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان رفتار سازمانی   ۱۳
نظارت و راهنمای تعلیماتی و جایگاه آن در آموزش و پرورش   ۱۴
اضطراب   ۱۵
سطوح اضطراب   ۱۷
حالات اضطراب   ۱۸
کنترل اضطراب و کاهش آن   ۱۸
شیوه های مقابله : راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه کنار آمدن   ۱۸
اضطراب تحصیلی   ۱۹
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور   ۲۰
روش پژوهش   ۲۱
گردآوری اطلاعات شواهد (۱)   ۲۲
تجزیه و تحلیل اطلعات شواهد (۱)   ۲۳
روش انجام کار   ۲۴
گردآوری شواهد (۲)   ۲۶
تجدید نظر در روش های انجام گرفته   ۲۶
نتایج   ۲۷
پیشنهادات   ۲۸
فهرست منابع   ۲۹
پرسشنامه   ۳۰

فهرست منابع

۱- عباسپور ، عباس : «نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان رفتار سازمانی» فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، تهران ، دوره چهارم

۲-   عسکریان، محمد، «نظارت و راهنمایی » بپی کپی ، تهران ، دانشگاه پیام نور، ۱۳۷۱

۳- نیکنامی، مصطفی «نظارت و راهنمایی تعلیماتی و جایگاه آن در آموزش و پرورش»، تهران سال دوم شماره ۵، بهار ۱۳۷۳

۴- پرداختچی، محمد حسن : «منابع اقتدار راهنمایان آموزشی » فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، تهران سال دوم ، شماره ۵ زمستان ۱۳۸۷

۵- نیکنامی ، مصطفی : «نظارت و راهنمایی تعلیماتی» تهران ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ۶۵-۱۳۵۴

۶-   دلاور، علی : «روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی» چاپ پنجم ، انتشارات پیام نور

۷-   نظارت در مدیریت ، مرکز آموزش عالی فرهنگیان ، خرم آباد، ۱۳۷۴

۸- نیک نژاد، حمید «بررسی اثرات نقش راهنمایان تعلیماتی در بهبود کیفیت تدریس معلمان» خرم آباد، مرکز آموزش عالی آیت اله کمال وند ۱۳۷۴

چکیده :

این پژوهش تحت عنوان «چگونگی کاهش اضطراب سوادآموزان هنگام بازدید راهنمایی تعلیماتی» ؛ در مرکز یادگیری محلی شهید ادیبی شهرستان دزفول انجام گرفت. هدف اصلی آن شناسایی علل و عوامل اضطراب سوادآموزان در هنگام بازدید راهنمای تعلیماتی و برطرف کردن و یا کاهش این علل و عوامل بوده است. اقدام صورت گرفته که عبارت از ، تغییر در نگرش در رفتار آمزشیار و سوادآموز نسبت به راهنمایی تعلیماتی اثربخش کردن بازدید در زمینه بهبود کیفیت تدریس بود، باعث گردید تا پژوهش گر به اهداف گفته شده دست یابد . در جریان پژوهش مشخص شد که توجه به اصول و فنون بازدید و تغییر نگرش آموزشیار و سوادآموزان نسبت به بازدید و اجرای آن در کلاس ها تأثیر شگرفی در نگرش های عاطفی سوادآموزان ، نتایج بازدید و حتی خود پندارة راهنمای تعلیماتی نسبت بر فعالیت شغلی و ویژگی های شخصیت خود بر جا می گذارد.

مقدمه

مسئله مبارزه با بی سوادی و گسترش آموزش بزرگسالان از مسائل عمده ای است که مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است. و به دلیل ارتباط و همبستگی رشد اخلاقی ، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه با افزایش تعداد
بی سوادان، سرمایه گذاری در این زمینه و تلاش برای مبارزه با بی سوادی و ریشه کن کردن آن در هر جامعه بویژه در جامعه اسلامی یک ضرورت اجتماعی ، اخلاقی و انسانی و الهی است. که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی با درک عمیق از مشکلاتی که بر اثر بی سوادی مردم در جامعه بروز ظهور می یابد.، طی فرمانی موضوع بسیج سوادآموزی را صادر کرد و در هفتم دی ماه سال ۱۳۵۸ سازمان نهضت سوادآموزی با هدف باسواد کردن خیل عظیم
بی سوادان کشور تشکیل شد. حضرت امام(ره) به منظور تقویت برنامه سوادآموزی حجة الاسلام والمسلمین قرائتی را به عنوان نماینده خویش در این سازمان منصوب نمود مهم ترین هدف های نهضت سوادآموزی عبارتند از: آموزش خواندن و نوشتن ، یادگیری شکل نوشتاری و شفاهی زبان و درک پیام های کتبی و شفاهی ، شناخت فرهنگ ملی و محلی ، درک اهمیت اتحاد و همبستگی ، دریافت اهمیت بهداشت و تنظیم خانواده و تغذیه مطلوب تر. برای رسیدن به این هدف ها بررسی وضعیت سواد و عواملی که در حیطه ی کار سوادآموزی درگیر می باشند و مبارزه با موانع و مسائل و مشکلات موجود بر سر راه آموزش در کشور، استان و شهرستان از اهمیت خاصی برخوردار است ، چرا که بدون توجه به آن امکان دست یابی به یک حرکت مفید و ثمربخش غیر ممکن است. امروزه نظارت و راهنمایی بخش حیاتی از مدیریت هر سازمانی است. کاربرد آگاهانه نظارت با سازمان و تمامیت آن پیوند جدایی ناپذیری دارد. ضرورت امر نظارت در مدیریت سازمانی آن گاه قابل تشخیص خواهد بود که مسئولیت اساسی هر مدیری را در نهایت حفظ موجودیت سازمان بدانیم . در مقام مقایسه با سایر سازمان ها آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان پیشرفته و پیچیده برای حفظ و مداومت فعالیت های آموزشی به راهنمایی و نظارت اثربخش نیاز دارد. امّا چطور و چگونه؟[۱]

در همین راستا در نهضت سوادآموزی شهرستان دزفول مرکز یادگیری محلی شهید ادیبی در صدد بر آمدیم تا دلایل ایجاد اضطراب سوادآموزان هنگام بازدید راهنمای تعلیماتی را (به عنوان یک هدایت گرو مدیر) در بعد نظارتی مورد بررسی قرار دهیم. علت انتخاب این موضوع به این دلیل است که امروزه فشارزاهای روانی مانند اضطراب که در محیط آموزشی ما وجود دارد به گونه ای است که باعث خلل در بهداشت روانی فرد و در نتیجه کاهش کیفیت آموزش آن ها می شود. و با توجه با این که سوادآموزان ما در معرض چنین خطری هستند لذا ما در این پژوهش سعی داریم که تا با یاری خداوند این عوامل را شناسایی و با کاهش آن ها به بهبود آموزش بپردازیم و سلامت روانی سوادآموزان را تأمین نماییم. ان شاءا…

بیان مسئله (توصیف وضعیت موجود)

این پژوهش به بررسی علل و عوامل ایجاد اضطراب سوادآموزان هنگام بازدید راهنمایی تعلیماتی و راه های کاهش و یا برطرف کردن آن می پردازد.

اضطراب به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دارد این پدیده مهم شناختی – هیجانی که نقش بسزایی در عملکرد تحصیلی سواد آموزان ایفا می کند. چند دهه است که مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است[۲].

عوامل متعدد و بی شماری هستند که باعث اضطراب می شود و یا اضطراب را تشدید می کنند برای سهولت کار، اضطراب تحصیلی سواد آموزان بزرگسالی را که، با وجود مسائل و مشکلات زندگی روزمره خود به امر تحصیل مبادرت کرده اند را دسته بندی و به آن دسته از مسائل می پردازیم که در حیطه آموزشی و کلاس درس برای او بوجود می آید. امروزه اکثر صاحب نظران آموزشی بزرگسالان معتقدند که سواد آموزی یک تخصصی بوده و برای آن افراد متخصص و کارآمد لازم است فلذا باید عاملان سواد آموزی از کارایی و مدیریت آموزشی لازم برخوردار باشند. یکی از مسائل و مشکلات و نارسائی های موجود در مسیر سواد آموزی نگرشی است که از بازدید راهنمایان تعلیماتی در ذهن همگان بویژه سواد آموزان و آموزشیاران موجود می باشد. که زیر بنای آن از زمان های گذشته پایه ریزی شده و فعلاً هم وجود دارد. این امر موجب می شود اضطراب سواد آموزان و آموزشیار بسیار زیاد گردد به طوری که آن ها هنگام بازدید راهنمای تعلیماتی عملکرد طبیعی و مناسب از خود نشان ندهند که البته این امر می تواند معلول عواملی چند از قبیل، نگرش اداری و بازرسی گونه راهنمای تعلیماتی، ناتوانی در ارائه مهارتهای لازم به سواد آموز از سوی آموزشیار، عدم حضور پیوسته سواد آموز در کلاس درس، روابط اداری و غیر عاطفی بین آموزشیار و راهنمای تعلیماتی بی توجهی به سواد آموز و عدم شناخت صحیح سواد آموز از وضعیت تحصیلی خویش و …….. می باشد. برای این که گامی در جهت رفع مشکل فوق برداشته شود پژوهش گر موضوع اضطراب سوادآموزان هنگام بازدید راهنمای تعلیماتی و راه های کاهش و یا برطرف کردن آن را در نهضت سوادآموزی شهرستان دزفول انتخاب نموده است. امید است بتوان با انجام این تحقیق گامی در جهت رفع مشکلات سوادآموزی و ریشه کن کردن معضل اجتماعی بی سوادی از جامعه و کشور اسلامی این برداشته باشیم . (ان شاء ا…)

اهمیت و ضرورت پژوهش

برای کسانی که با تعلیم و تربیت سواد آموزان سروکار دارند و همواره می خواهند سوادآموزان را در مسیر رشد علمی و تربیتی کمک و هدایت نمایند بسیار ضروری است که از عوامل تأثیر گذار بر آموزش آن ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند با تنظیم برنامه های تحصیلی و تربیتی خود گام مؤثری در این راه پر اهمیت و خطیر بردارند. برای برقراری ارتباط هر چه بیشتر سوادآموزان با آموزشیاران لازم است که آن ها را به باورهای خود آشنا سازند و احساس خودپنداری مثبت را در آن ها تقویت نمایند. راهنمای تعلیماتی فردی است که این چنین ارتباطی را بهتر از دیگران می تواند برقرار کند . او می تواند به آموزشیاران در ترجمة نیات برنامه تحصیلی یاری رساند. یعنی چگونگی و چرایی تدریس یک فصل را بررسی کند و مطالب کلیدی و مفید را دقیقاً مشخص نماید. امّا گاهاً مشاهده می شود که این هدایت تغییرات مطلوبی را در زمینه آموزشی ایجاد نمی کند و از لحاظ عاطفی جو مناسبی برای فعالیت سوادآموزان ایجاد نمی شود. از آن جا که مهارت ایجاد یک جو مناسب از نظر عاطفی برای کار و فعالیت سوادآموزان از چند لحاظ قابل توجه می باشد. کلاس درس یک جامعه کوچک است و سوادآموزان عضو گروهی هستند که به ظاهر کلاس نام دارد. و اگر در چنین کلاسی احساس امنیت نکنند به کار آموزش لطمه وارد می شود[۳] عملکرد نامناسب سوادآموزان در محیط کلاس و اضطراب هایی که در بعضی اوقات آنان هنگام بازدید راهنمای تعلیماتی به آن مبتلا می شوند باعث افت تحصیلی و در بعضی مواقع به ترک تحصیل می انجامد. لذا ضروری است که بدانیم چه عوامل و مشکلاتی باعث استرس و اضطراب در سوادآموزان می شود. که در نتیجه عملکرد نامناسب و افت تحصیلی و بخطر افتادن سلامت روانی و بهداشت روانی آن ها را به همراه خواهد داشت. شناسایی این عوامل باعث می شود تا بتوان برای رفع آن ها و یا به حداقل رساندن آن ها تلاش کرد زیرا در یک کلاس درس مجموعه عوامل گوناگونی از قبیل : رفتار آموزشیار، راهنمای تعلیماتی، همکلاسی ها و غیره در ایجاد اضطراب برای سوادآموزان بسیار مؤثر است. لذا در این پژوهش به بررسی هر کدام از این عوامل و نقش آن ها در ایجاد اضطراب سوادآموزان می پردازیم.

اهداف تحقیق

هدف کلی پژوهش شناسایی علل و عوامل اضطراب سوادآموزان در هنگام بازدید راهنمای تعلیماتی و برطرف کردن و یا کاهش این علل و عوامل می باشد. دیگر اهداف این پژوهش عبارتند از:

۱- رشد و پرورش همجانبه سوادآموزان با ارشادات راهنمای تعلیماتی

۲- کاهش اضطراب و فشارزاهای روانی در محیط کلاس درس

۳- ارتقاءِ و ترفیع کیفیت کار آموزشیاران از طریق تلاش مستمر راهنمایان تعلیماتی

۴- اثر بخش بودن راهنمایان تعلیماتی در زمینه بهبود کیفیت تدریس آموزشیاران در نظام آموزشی

۵- ارائه الگوی مناسب عملی جهت راهبرد راهنمایان تعلیماتی

۶- معرفی راهنمای تعلیماتی به عنوان یک یار صمیمی به آموزشیار و سوادآموزان

فرضیه های کلی پژوهش


۱٫عباس ، عباسپور ، نظارت و راهنمایی آموزش به عنوان رفتار سازمانی – تابستان ۱۳۷۹

[۲] . مجله علوم تربیتی و روانشناسی، ساخت و اعتبار یابی مقایسی برای سنجش اضطراب امتحان در دانش آموزان عباس ابوالقاسمی ، عزیزه اسدی مقدم، دکتر بهمن نجاریان، دکتر حسین شکر کن، سال سوم، پاییز و زمستان

[۳] . راهبردهای تدریس، دونالدسی، اورلیچ، رابرت چی، هاردر ، ترجمه دکتر سیامک رضا مهجور

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.