تحقیق کار و بیکاری و تاثیر آن در زندگی انسان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق کار و بیکاری و تاثیر آن در زندگی انسان   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق کار و بیکاری و تاثیر آن در زندگی انسان   نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
طرح تحقیق    ۱
طرح مسئله تحقیق    ۱
پیشینه ی تحقیق    ۱
اهمیت و وضعیت تحقیق    ۲
اهداف و کاربردهای تحقیق    ۲
سوالهای تحقیق    ۳
فرضیه های تحقیق    ۳
ساختار تحقیق    ۴
روش تحقیق    ۴
فصل اول: تعاریف و کلیات
۱- واژه کار در لغت    ۶
۲- واژه ی کار و مقارنات آن در قرآن و حدیث    ۶
۳- کار در اصطلاح اقتصادی    ۷
۴- واژه فقر در لغت    ۷
۵- واژه ی فقر در اصطلاح    ۷
۶-واژه بیکاری در لغت    ۸
۷- واژه ی بیکاری در اصطلاح    ۸
۸- واژه ی اجتماع در لغت    ۸
۹- واژه ی اجتماع در اصطلاح    ۸
۱۰- کار و اهمیت آن در اقتصاد اسلامی    ۹
۱۱- اسلام دین کار و تلاش    ۱۰
۱۲- کارهای حلال و حرام    ۱۳
۱۳- کارهای شایسته و ناشایسته    ۱۴
۱۳-۱- کارهای شایسته    ۱۵
۱۳-۲- کارهای ناشایست    ۱۷
فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه

۱۴- ملاک و معیار انتخاب کار در اسلام    ۱۸
۱۴-۱- علاقه    ۱۸
۱۴-۲- توانایی    ۱۸
۱۴-۳- انجام وظیفه    ۱۹
فصل دوم : نقش کار در زندگی اسلام
مقدمه    ۲۱
نقش کار در زندگی انسان    ۲۱
۲-۱- تاثیرات فردی کار    ۲۱
۲-۱-۱- نوعی عبادت    ۲۱
۲-۱-۲- ضرورتی دین    ۲۳
۲-۱-۳- عامل تربیت و بهداشت روانی    ۲۴
۲-۱-۴- کار و احساس شخصیت    ۲۸
۲-۴-۱- سازندگی و خلاقیت    ۲۹
۲-۲- تاثیرات اجتماعی کار    ۳۱
۲-۲-۱- تامین نیازهای فرد و جامعه    ۳۱
۲-۲-۲- گسترش اخلاق اجتماعی    ۳۴
۲-۲-۳- رشد استقلال اقتصادی جامعه    ۳۸
فصل سوم: نقش بیکاری در زندگی انسان
۳- نقش بیکاری در زندگی انسان    ۴۱
۳-۱- بیکار ملعون است    ۴۱
۳-۲- عاملی برای فساد جوانان    ۴۱
۳-۳- بیماری روحی و افسردگی    ۴۲
۳-۴- بیکاری و غربگرایی جوانان    ۴۳
۳-۵- فقر    ۴۴
۳-۵-۱- انواع فقر    ۴۵
۲-۵-۱-۱- فقر جسمی    ۴۵
فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه

۳-۵-۱-۲- فقر فرهنگی    ۴۶
۳-۵-۱-۳- فقر روحی    ۴۶
۳-۵-۱-۴ – فقر اقتصادی    ۴۷
۳-۵-۲- آثار فقر    ۴۷
۳-۵-۲-۱- آثار اقتصادی    ۴۷
۳-۵-۲-۲- آثار فرهنگی    ۴۹
ضعف علمی    ۵۱
اضطراب و ناراحتی های روحی    ۵۲
فساد اخلاقی و سلب شخصیت    ۵۳
۳-۵-۲-۳- آثار اجتماعی    ۵۵
فقر و جرم    ۵۶
انحراف جنسی    ۵۷
اعتیاد    ۵۸
سرقت    ۵۸
آثار سیاسی    ۵۹
منابع و ماخذ    ۶۱
نتیجه گیری    ۶۵

منابع و ماخذ

قرآن کریم.

۱-   ابراهیمی . محمد حسین.  نظام اقتصادی اسلامی. قم. تامین. چاپ دوم . ۱۳۸۸

۲-   ابن ابی الحدید.  شرح نهج البلاغه. ج ۳و۷٫ بی جا. دارالاحیاالتراث العربیه. چاپ اول. بی تا.

۳-   بابازاده. علی اکبر.  زمینه های فساد در جامعه و راه درمان. ج ۱و۲ . قم. قدس. چاپ سوم . بی تا.

۴-   بهشتی. محمد. اقتصاد اسلامی . ج ۱  تهران. دفتر نشر فرهنگ. چاپ اول ۱۳۶۲

۵-   بهشتی. محمد. نهج الفصاحه. بی جا گردآورنده ابوالقاسم پاینده. بی جا . جاویدان- چاپ اول. بی تا.

۶-    جمالی. عیسی. مدیریت و سازماندهی امور جوانان ( در خانواده . مدرسه. دانشگاه. جامعه) تهران. فردابه.

۷-  حرانی. ابومحمد. تحف العقول عن آل رسول. مترجم: صادق حسن زاده، قم. آل علی. چاپ چهارم. ۱۳۸۲٫ چاپ سوم . ۱۳۸۷٫

۸-  حر عالی. محمد- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. ج ۴-۱۲-۱۳- تهران. درالکتب الاسلامیه . چاپ هفتم- ۱۳۷۸٫

۹-  حکیمی . محمد . معیارهای اقتصادی و تعالیم رضوی. قم. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی- چاپ سوم ۱۳۷۶٫

۱۰- حکیمی. محمدرضا. الحیاه. ج ۱و۴٫ تهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ دوم. ۱۳۸۰٫

۱۱-خادمی کوشا. محمد علی. جوان در پرتو اهل بیت (ع) قم. بوستان کتاب. چاپ اول  ۱۳۷۶٫

۱۲- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. درآمدی بر اقتصاد اسلامی   تهران. سمت  ۱۳۷۷٫

۱۳- دهخدا. علی اکبر . لغت نامه دهخدا. ج ۱و۴و۱۱و۱۲ – تهران . انتشارات چاپ و نشر دانشگاه تهران. چاپ نهم. ۱۳۷۷

۱۴- دشتی. محمد. نهج البلاغه. گردآورنده سید رضی (ره) . تهران . انتشارات معین. چاپ چهارم ۱۳۷۶٫

۱۵- رسول محلاتی . هاشم. غررالحکم و دررالکلم. ج ۱/۲/۵/۶/ تهران. نشر فرهنگ اسلامی . چاپ پنجم. ۱۳۸۲

۱۶- رضایی. مجید. کار و دین. تهران. کانون اندیشه جوان. چاپ اول ۱۳۸۷

۱۷- سازمان برنامه و بودجه. مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی.

۱۸- سبحانی. جعفر. مبانی حکومت اسلامی. مترجم: داوود الهامی. تهران. موسسه فرهنگی سیدالشهداء. چاپ اول. ۱۳۷۰

۱۹- سبحانی نیا. محمد. جوان و آرامش. قم. بوستان کتاب. چاپ اول. ۱۳۸۷

۲۰- ستوده. هدایت ا… ، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات). تهران. آوای نور. چاپ دوم ۱۳۸۸٫

۲۱- سیف اللهی. سیف ا..، جامعه شناسی (اصول مبانی، مسائل اجتماعی) گناباد. مرند . چاپ اول. ۱۳۷۳٫

۲۲- شریف القرشی. باقر. کار حقوق کارگر. مترجم: ادیب لاری و محصل یزدی، تهران. دارالکتب الاسلامیه. چاپ اول ۱۳۶۶٫

۲۳- شکوهی. علی. عوامل و ریشه های دین گریزی از منظر قرآن و حدیث. قم . بوستان کتاب. چاپ هشتم. ۱۳۸۸٫

۲۴- شیخ الاسلامی. جعفر. کار و پویایی و حرکت از دیدگاه قرآن. تهران. مهربان . چاپ پنجم. ۱۳۸۱٫

۲۵- صدر. محمد باقر. اقتصاد ما. ج۲٫ قم. کنگره ی بین المللی شهید صدر. ۱۳۷۹٫

۲۶- صنعت کار. حسن. اخلاق در بازار. قم. مرکز انتشارات تبلیغات اسلامی. چاپ دوم ۱۳۷۵٫

۲۷- عاملی. کریم. حالا که جوان هستید، قم. جلال. چاپ اول. ۱۳۸۰

۲۸- عباس نژاد. محسن. قرآن و اقتصاد. مشهد. بنیاد پژوهشهای قرآن حوزه و دانشگاه. چاپ اول ۱۳۸۶٫

۲۹- عمید. حسن. فرهنگ عمید. تهران. امیر کبیر. چاپ دهم. ۱۳۷۴

۳۰- عیوضلو. حسین. قرآن و اقتصاد ( مجموعه مقالات). تهران. بنیاد پژوهشهای قرآن حوزه و دانشگاه امام صادق. چاپ اول ۱۳۸۷٫

۳۱- فراهانی فرد. سعید. نگاهی به فقر و فقرزدایی از دید گاه اسلام. بی جا. کانون اندیشه جوان. چاپ اول. ۱۳۷۸

۳۲- فرید . مرتضی. الحدیث ج ۲٫ تهران. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. چاپ چهارم. ۱۳۷۷

۳۳- فقیهی. علی نقی. تربیت جنسی مبانی اصول و روشها. ازمنظر قرآن و حدیث. قم. دارالحدیث. چاپ اول. ۱۳۸۱

۳۴- حکیمی. رازی. محمد. اصول کافی. ج ۱٫ بی جا. اسوه. چاپ سوم ۱۳۷۲

۳۵- حکیمی. رازی. محمد. کافی. ج ۲/۳/۵/۸٫ تهران. دارالکتب الاسلامیه. ۱۳۵۰

۳۶- مجلسی . محمد باقر. بحارالانوار. ج ۳/۱۰/۱۴/۱۷/۲۳/۷۲/۷۴/تهران. سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۹

۳۷- محمدی ری شهری. محمد. تولید اقتصادی برپایه ی قرآن و حدیث. ج ۱/۲٫ قم. دارالحدیث- چاپ سوم. ۱۳۸۲٫

چکیده:

کار کردن یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان است که علاوه بر تامین مایحتاج زندگی؛ دررشد و سلامت جامعه نیز تاثیر بسزایی دارد؛ به طوری که بیکاری را ریشه همه مفاسد دانسته اند. با کارکردن تمام نیازهای روانی، اجتماعی و مخارج زندگی انسان تامین می شود، کارکردن، یکی از اساسی ترین حقوق انسانی به حساب می آید، اسلام به کارکردن اهمیت زیادی داده است. البته این اهمیت دادن درزمینه ی کارهای حلال، نه حرام می باشد. انسان قبل از انتخاب کار باید ملاک هایی برای نوع انتخابش داشته باشد، کارکردن نه تنها اثرات مادی داشته و باعث تامین نیازهای شخصی می شود بلکه در شخصیت فرد و جامعه تاثیرات فراوانی و مهمی دارد، و دربرابر کار و تلاش، بیکاری اثرات مخرب و زیان باری را درفرد و جامعه بوجود می آورد. به طوری که بیکاری ریشه همه مفاسد دانسته شده است و از مهمترین واثرگذارترین، آثارآن می توان فقر نام برد. همچنین سپردن کار به افراد وانجام هرکاری دارای شرایط و ضوابطی است از جمله اینکه نیروی کار باید از همه لحاظ صلاحیت داشته باشد، نیروی کار و کارفرما هرکدام دربرابر یکدیگر دارای وظایف حقوقی هستند که اگر به خوبی انجام دهند، فعالیتهای آنها جهت گیری بهتر و رشد بهتری خواهد داشت.

کلید واژه:

کار، بیکاری، اجتماع، فقر.

مقدمه:

بقاء جهان و پیشرفت تمام ملتها و تکامل مادی و معنوی انسان ها همیشه درپرتوی کار و کوشش بوده است زیرا همه می دانیم که بشر درهرزمانی به واسطه کارو فعالیت نیازمندی های خود را تامین کرده و به زندگی خود نشاط بخشیده است. جامعه ی بشریت دراثر کارو کوشش، غذای خود را از علف بیابان به بهترین خوراکی های لذیذ رسانیده و چراغ خود را از شعله های آتش و شمع به برق، و مرکب خود را از حیوان به هواپیما و منزل خویش را از غارهای کوهها به کاخ های آسمان خراش و لباسهای خشن و بدقواره به عالی ترین و زیباترین لباس های امروزه و… تبدیل کرده است. با کوشش و فعالیت از نظر مذهبی ، اخلاقی، تربیتی و نیزمزیت های بدست آورده است و بالاخره انسان با کارو تلاش توانسته بیشتر مشکلات فردی و اجتماعی و معنوی خود را ازبین برده و بسیاری از نابسامانیها دردها، محرومیت ها و گرفتاریهای خویش را برطرف کرده و رشد فکری و روحی، علمی و اخلاقی خود را به دست آورد.

و تردیدی نیست که اکثر بدبختی های مادی و معنوی جامعه و تمام ذلتها، فقرها، محرومیتها، مفاسد فردی و اجتماعی مردمی به واسطه تنبلی و بیکاری و هوس رانی چنان که بیشتر تجاوزات به مال و جان و نوامیس جامعه و افتادن دردامن ستمگران و گرفتاری به اعتیادهای خطرناک و آلودگی به زشتی و گناهان و خلاصه بزرگترین عامل اسارت و شکست و سقوط ملتها دراثر سستی و بیکاری و تن پروری می باشد. و از آنجا که دین مقدس اسلام تنها دین کامل و جاودانه و صحیح الهی است که برای سعادت دنیا و آخرت مردم و تکامل مادی و معنوی آنان آمده و تمام شئون فردی و اجتماعی انسان و از جمله درمورد کار و کوشش و جلوگیری از بیکاری و سستی عالی ترین قانون و بهترین برنامه دارد.  ” وان لیس للانسان الا ماسعی” و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.

ب: طرح مسئله تحقیق

در مکتب حیات بخش اسلام کارو شغل دارای ارزش و اهمیت ویژه ای بوده و ازهرفردی به اندازه وسع و توانانی اش خواسته شده که به منظور رفع نیازهای زندگانی و همچنین نیازمندی های جامعه اش در جهت کسب و کار سودمند که شارع مقدس اسلام آن را پذیرفته باشد تلاش کند اگر افراد جامعه به طور نسبی بتواند کارو شغل مناسب به دست آورند و شغل آن مناسب با استعدادها، توانایی ها و علایق آنها باشد .زمینه برای نوآوری، ابتکار، رشد و پیشرفت در ابعاد مختلف انحصاری، اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود می آید، و برعکس اگر زمینه های اشتغال و کار در جامعه محدود و تقاضا برای کار بسیار باشد به تدریج بیکاری افزایش می یابد و گسترش بیکاری منجر به پیامدها وآسیب های ناگوار درجامعه می شود بنابراین دراین پروژه برآنیم تا اهمیت کارو بیکاری بررسی کنیم و سپس به بررسی تاثیرآنها درزمینه های انحصاری، اجتماعی و .. اشاره ای داشته باشیم.

ج. پیشینه ی تحقیق

درمورد کاردراسلام کتب متعددی نگاشته شده و همچنین مقالات بسیاری که کار و اهمیت آن را از دیدگاه اسلام و به خصوص امام علی (ع) کرده است، البته این مجموعه ها بیشتر به جنبه اخروی و اعتقادی درمورد کار پرداخته و کمتراثرات دنیوی آن بخصوص دربطن جامعه را مورد توجه قرارداده اند دراین بین کتاب کارو دین نوشته مجیدرضایی تا حدودی به صورت مفصل جنبه های کار دراسلام را بررسی کرده است.

د. اهمیت و وضعیت تحقیق

دردنیای رو به توسعه امروز با مسائل پیچیده ای روبرو است که اگر مسائل مربوط به آنها به درستی شناخته نشده باشد منجربه ایجاد بحران پدیده توسعه و عوامل موثربرآن می گردد. که موجب فساد و ابتذال جامعه بشرمی گردد به همین سبب ناهنجاریها و خسارات به وجود آمده به راحتی قابل اصلاح و جبران نیست پس بهتر است قبل از گرفتار شده در غرقاب توسعه به مسائل مربوط به آن به خوبی پرداخته شود و پیش زمینه های آن به خوبی فراهم گردد. و معیارها و شاخص های موثردرتوسعه به درستی دیده شود. یکی از مسائل مورد نیاز درفرآیند توسعه فرهنگ کار و مسائل مربوط به آن است که نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.

ه. اهداف و کاربردهای تحقیق

۱- جامعه انسانی نیازمند برخوردای از شناخت و فرهنگ سازی مناسب دیدگاههای اسلامی است که با بهره مندی از آن بعنوان مبانی در راهبردها و راهکارها و اصول و دستورالعمل و قانون کاردرفراهم شدن زمینه مناسب چرخش زنجیره ای کار ایجاد محیطی سالم و پویا با نتایجی مفیدتر تاثیر بسزایی خواهد داشت. ۲- کوششی درجهت کمک به جامعه اسلامی.

و. سوالهای تحقیق

۱- اهمیت و ارزش و تاثیر کاردر زندگی انسان چیست؟

۲- اثرات سوء بیکاری و فقر در زندگی انسان چیست؟

ز. فرضیه های تحقیق

۱- کار سرمایه ذخیره ملی است و می تواند به رشد تمدن کمک کند و به موجب پیشرفتهای اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی جامعه و پرهیز از استثمار توسط بیگانگان شود و همچنین کار از مهمترین عوامل ترتیب فردی است و درایجاد تعامل جسمی و روانی و رشد شخصیت و ایجاد در روابط دوستانه با یکدیگر و بحسب محبوبیت فرد و تامین مایحتاج زندگی تاثیر مستقیم دارد.

۲- بیکاری نه تنها به رشد فردی و اجتماعی انسان کمک نمی کند بلکه او را از جامعه و حتی آن ارزش و شخصیت فردی خود شخص دور می کند و از اموری است که ملعون شمرده شده و عاملی برای فساد جوانان نام برده شده است. و به دنبال این خطر بزرگ برای جامعه، اثرات زیان بار دیگری از جمله فقر را به دنبال دارد.

س. ساختار تحقیق

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. فصل اول: تعاریف و کلیات که به بررسی لغوی و اصطلاحی واژه های کار، بیکاری، فقر، اجتماع پرداخته و مقارنات کار در قرآن و حدیث بیان کرده و درمورد کار و انواع کارهای حلال و حرام، ملاک و معیار انتخاب کار دراسلام بررسی شده است. فصل دوم: تاثیرات فردی و اجتماعی کار فصل سوم: تاثیرات فردی و اجتماعی بیکاری که در واقع در مجموع این سه فصل تاثیر کار و بیکاری را برزندگی فردی و اجتماعی انسان ، بیان می کند.

ش. روش تحقیق

این پژوهش به روش و شیوه ی کتابخانه ای می باشد.

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کار، انرژی، توان
 • مقاله بیکاری
 • تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با بیکاری در بین دانشجویان
 • مقاله کار و پول و بازار
 • مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.