مطالعه مبانی نظری و تئوریک مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

چکیده:

در دنیای واقعی واحدهای بازرگانی تحت شرایط عدم اطمینان فعالیت می کنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضای واحد تولیدی از اهمیت اساسی برخوردار است ، بدین منظور در این تحقیق پس از مطالعه مبانی نظری و تئوریک مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادی مورد مطالعه به مسایل و مشکلات عمده در امر تقاضا پرداخته می شود و در نهایت به استراتژی لازم جهت برنامه ریزی تولید و توسعه محصول و سایر شرایط اشاره می گردد.و به این نتیجه دست پیدا می کنیم که با توجه به مشکلات مشاهده شده در بنگاههای اقتصادی می توان به فقدان چهارچوب علمی و نظری، در واحدهای اقتصادی در اقتصاد ایران اشاره نمود که باعث به هدر رفتن بسیاری از منابع اقتصادی   می گردد.و اینجاست که اقتصاد مدیریت به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد مدیریت به تصمیم گیری واحدهای اقتصادی کمک می کند و آن را در جهت گام برداشتن به هدف مخصوص خویش سوق می دهد.


فهرست:

بخش اول نظریة مطلوبیت و رجحان

۱- مقدمه                                                                                                                    ۶

۲- نظریة رجحان مصرف کننده                                                                       ۷

۳- مطلوبیت ورجحان                                                                                                  ۸

۴- منحنی بی تفاوتی                                                                                                   ۸

۵- نرخ نهایی جانشینی                                                                              ۸

۶- تحلیل منحنی بی تفاوتی رفتار مصرف کننده                                              ۹

۷- ترجیح و بی تفاوتی                                                                               ۹

بخش دوم نظریة جدید کردار مصرف کننده

۱- خط بودجه                                                                                          ۹

۲-منحنی درآمد ـ مصرف                                                                                ۱۱

۳-منحنی انگل                                                                                                                        ۱۲

۴-منحنی قیمت ـ مصرف                                                                                             ۱۲

۵-منحنی تقاضا                                                                                                                       ۱۲

بخش سوم عنوان هایی درباره تقاضای مصرف کننده

۱-مقدمه                                                                                                                                 ۱۳

۲-اثر جانشینی و اثر درآمدی                                                                                        ۱۳

۳-اثر درآمدی در حالت کالای نرمال و کالای پست                                           ۱۳

۴-کشش متقاطع                                                                                                         ۱۵

۵-کاربرد تحلیل منحنی بی تفاوتی: انتخاب بین استراحت و درآمد                                    ۱۵

بخش چهارم  مشخصات تقاضای بازار

۱-انتقال از تقاضای انفرادی به تقاضای بازار                                                       ۱۵

۲-تعیین کننده های تقاضا                                                                                            ۱۶

۳-تعیین تقاضای بازار                                                                                                  ۱۷

۴-منحنی تقاضا برای یک بنگاه در وضعیت رقابت کامل                                      ۱۷

بخش پنجم

۱-اثر قیمت و قانون تقاضا                                                                                            ۱۹

۲-اثر تغییرات درآمد مصرف کننده                                                                               ۲۰

۳-تغییر در سلیقه و ترجیح مصرف کننده                                                                       ۲۰

۴-روش خصوصیات در انتخاب مصرف کننده                                                   ۲۰

۵-محدودیت بودجه و مرز کارایی                                                                                 ۲۱

۶-تغییر در قیمت و قانون تقاضا                                                                         ۲۲

بخش ششم  تقاضای بازار برای تصمیم گیری

۱-مقدمه                                                                                                                              ۲۲

۲-تابع و منحنی تقاضا                                                                                                  ۲۳

۳-متغیر های مستقل در تابع تقاضا                                                                                             ۲۳

بخش هفتم  روابط قیمت ، درآمد کل و درآمد نهایی

بخش هشتم

۱-حساسیت تقاضا نسبت به قیمت ،درآمد نهایی و درآمد کل                                           ۲۶

۲-کمانی از پیش از حساسیت تقاضا نسبت به قیمت                                                         ۲۷

۳-حساسیت تقاضا نسبت به قیمت                                                                                              ۲۷

۴-حساسیت تقاضا نسبت به درآمد                                                                                             ۲۸

۵-کاربردهای بازرگانی حساسیت درآمدی تقاضا                                                                       ۲۹

بخش نهم  تخمین تابع تقاضا

۱-مقدمه                                                                                                                                             ۳۱

۲-روش مستقیم و غیر مستقیم تخمین تقاضا                                                                                ۳۱

۳-مصاحبه ، تحقیق و تجربه                                                                                                     ۳۲

۴-شبیه سازی شرایط بازار                                                                                                        ۳۳

بخش دهم  مشکلات تقاضای شرکت مربوطه                                            ۳۳

بخش یازدهم نتیجه گیری                                                                     ۳۶

بخش دوازدهم فهرست منابع                                                                           ۳۸


مقدمه:

با توجه به اینکه نظریة اقتصادی اصول مهمی را برای عملیات تجاری دربر دارد و کاربرد آن در مسایل بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است ابتدا مبنای نظری و تئوریک مربوط به تقاضا را از کتب مربوط به این زمینه را مطالعه نموده و ملاحظه کردیم که تابع تقاضا برای یک بنگاه ، تابعی است از متغیر های قیمت ، تبلیغات ، درآمد مصرف کننده ، ترجیحات و سلیقه مصرف و غیره.

و سپس با توجه به مبنای تئوریک نظری و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادی مورد مطالعه به مسایل و مشکلات عمده در امر تقاضا برای بنگاه پرداخته می شود.و سپس استراتژی لازم برای برنامه ریزی تولید ، توسعة محصول جدید، سرمایه گذاری و سایر شرایط که تصمیم گیرنده در بلند مدت دارد ، اشاره می نماییم.


عنوان: تقاضا

بخش اول: نظریة کردار مصرف کننده و تقاضا

۱- نظریة مطلوبیت و رجحان

30,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.