مقاله آئین و آداب مسلمانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آئین و آداب مسلمانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله آئین و آداب مسلمانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

آیین مسلمانی ۵
۱- نماز ۵
۲- روزه گرفتن در طول روزهای ماه رمضان ۶
۳- سفر به مکه (حج) ۶
۴- صدقات ۷
اماکن مقدس مسلمانان ۸
آئین قربانی ۱۱
اقسام قربانی ۱۲
اشکال قربانی ۱۳
نتیجه‌گیری ۱۶
شناخت زیارتگاههای مورد تحقیق ۱۸
پیشینة تاریخی ۲۲
بنای اولیه امام زاده یعقوب (ع) ۲۵
بنای کنونی امامزاده یعقوب (ع) ۲۸
نحوه اداره امام زاده یعقوب (ع) ۳۱
زائر سرا ۳۳
قربانی ۳۴
نزورات ۳۵
امام زاده یحیی (ع) ۳۸
باورهای زیارتگاهها ۴۴
۲- کارکرد تاریخی ۴۷
۳- کارکرد هنری ۴۹
۴- کارکرد روانشناسی ۵۰
۵- کارکرد سیاسی ۵۲
۶- کارکرد اقتصادی ۵۳
۷- کارکردهای اجتماعی و فرهنگی ۵۵
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق و نتیجه‌گیری ۵۷
منابع و مأخذ ۷۶

 

منابع و مأخذ:

۱- آشفته تهرانی- امیر، جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی و برنامه‌ریز نیروی انسانی انتشارات پرشکوه- چاپ اول ،‌۱۳۸۲٫
۲- الیاده، سر چاه رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، انتشارات سروش چاپ اول، ۱۳۷۲٫
۳- برو،‌آسن، فرهنگ علوم اجتماعی،‌ ترجمه دکتر باقر ساروخانی، انتشارات کیهان چاپ دوم، ۱۳۷۱٫
۴- حسین، هرو، تاریخ هنر، ترجمه پرویز مرزبان، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی- چاپ دوم، ۱۳۶۸٫
۵- یوسفی جولندان، منصور، پایان نامه نقش زیارتگاهها در زندگی اقوام تالش، واحد مرکزی دانشکده علوم اجتماعی تهران، ۱۳۸۳٫
۶- روح‌الامینی، محمد، زمینه فرهنگ شناسی ، انتشارت عطار، چاپ اول، ۱۳۶۵
۷- روح الامینی محمود، مبانی انسان شناسی، انتشارات زمان چاپ دوم، ۱۳۶۲٫
۸- رکنی یزدی، محمد مهدی، شوق دیدار، ناشر اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی چاپ اول ۱۳۶۲٫
۹- عسگری، خانقاه، اصغر ، مردم شناسی (روش ، بینش، تجربه) انتشارات شب تار ، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۱۰- گرابار، انگ، مسجد نمونه هنر دینی در اسلام، ترجمه محمد سعید رضایی کاشانی، فصلنامه هنر، شماره ۲۶، پائیز ۱۳۷۳٫
۱۱- مستوفی، حمدالله، نزهه القلوب، انتشارات طه- چاپ اول ۱۳۷۸
۱۲- سترنج، گی، جغرافیایی تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمد عرفان انتشارات علمی فرهنگی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، چاپ سوم ۱۳۶۷٫
۱۳- فضائی، یوسف، سیر تحولی دینهای یهود و مسیح، چاپ تهران، ۱۳۵۶
۱۴- جان ناسن، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکم، چاپ تهران، ۱۳۴۴٫
۱۵- فضائی، یوسف، بنیانهای اجتماعی دین، چاپ تهران، عظائی. ۱۳۵۶٫
۱۶- شیبانی، ژان، سفر اروپائیان به ایران، ترجمه سید ضیاءلدین دهشیری- انتشارات علمی فرهنگی ۱۳۸۱٫
۱۷- هیوم، رابرت، ادیان زنده جهان ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ الهدای – ۱۳۷۳٫
۱۸- ثبوتی، هوشنگ، بناهای آرامگاهی استان زنجان، انتشارات زنگان، چاپ اول ۱۳۷۷٫
۱۹- زنده دل، حسن، مجموعه راهنمای ایرانگردی استان زنجان- نشر ایرنگردان، ۱۳۳۱
۲۰- دکتر نواجش، مهرداده درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های مردم شناسی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، چاپ اول ۱۳۸۲٫
۲۱- خانم سخنی، ژینوس، جزوه مردم شناسی شهری، دانشگاه آزاد واحد مرکزی، ۱۳۸۲٫
۲۲- دکتر فرید، محمد صادق، جزوه تاریخ اندیشه‌های مردم شناسی- دانشکده علوم اجتماعی- ۱۳۸۳٫
۲۳- حکمت، علی اصغر، تاریخ ادیان، نشر ابن سینا، چاب سوم، اسفند ۱۳۴۵
۲۴- جمشید آزداگان، تحقیق در توتمیسم، نشر میراث ملل، چاپ اول ۱۳۷۳
۲۵- هیس، هر. ر. ، تاریخ مردم شناسی، ابوالقاسم طاهری – انتشارات ابن سینا چاپ اول ۱۳۴۰٫
۲۶- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷٫
۲۷- گروه آموزشی جغرافیا- جغرافیای استان زنجان، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، سال انتشار، ۱۳۷۸٫
۲۹- آقا محمدی، محمد ابهر گذری و نظری، انتشارات زنگان، چاپ دوم ۱۳۷۷٫
۳۰- امام علی(‌ع) نهج البلاغه، ترجمه مصطفی زمانی، انتشارات نبوی چاپ هشت، ۱۳۷۵٫
۳۱- زمرشیدی، حین، طاق و قوس در معماری ایران، تهران، انتشارات کیهان چاپ دوم ۱۳۷۳٫
۳۲- توسلی- غلامعباس- نظریه‌های جامعه شناسی- انتشارات سمت- چاپ دوم پائیز ۱۳۷۰٫

 

1-  نماز:

قرآن مکرراً تکلیف نماز را در مورد سفارش قرار می‌دهد، و از مناره مساجد روزانه پنج بار صدای اذان به گوش می‌رسد. قرآن از پیروانش می خواهد که در طول روز چند وقت نماز بخواند. در طلوع آفتاب، ظهر، و شب از اول فجر تا طلوع آفتاب نماز صبح، در ظهر پس از عبور آفتاب از نصف النهار هر محل، نماز عصر پس از ادای نماز ظهر، نماز مغرب پس از عبور سرخی خورشید از بالای سر، و نماز عشا پس از ادای نماز مغرب (سوره هود آیه ۱۱۶ سوره بنی اسرائیل آیات ۸۱-۸۰، سوره طه آیه ۱۳۰، سوره روم آیات ۱۷- ۱۶،  سوره ق آیات ۳۹-۳۸) نماز همواره در جهت مسجد مقدس مکه، که قبله گاه مسلمین است و خانه توحید کعبه، که توسط حضرت ابراهیم ساخته شد، خوانده می شود. خواندن نماز در مساجد به صورت جماعت فضیلت بیشتری دارد. اولین مسجد توسط رسول گرامی اسلام در شهر مدینه ساخته شده و مهمترین مرکز عبادی، سیاسی مسلمانان بشمار آمد. از آن پس با گسترش دین اسلام، در هر جائی از مناطق مسلمان نشین، شهری و روستائی ساختن مسجد معمول گردید،  و در حال حاضر نیز مساجد از اماکن مذهبی و مقدس مسلمانان بشمار می‌آید.

۲- روزه گرفتن در طول روزهای ماه رمضان:

«ای مؤمنین، تکلیف روزه بر شما نوشته شد و واجب گردید، همانگونه که بر کسانی که قبل از شما بودند واجب گردیده بود. در ماه رمضان. . . . پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید روزه بگیرد. . . . بخورید و بیاشامید تا لحظه‌‌ای که پدیدار شود رشته سپیدی در سیاهی شب . . . از آن زمان تا فرا رسیدن شب روزه بدارید» سوره بقره آیات ۱۸۷-۱۸۱)

البته روزهای دیگری هم هستند، که جنبه تکلیف و اجبار ندارند و هر فرد مسلمان جهت بردن اجر و ثواب روزه داری می کنند. همانگونه که خود حضرت محمد (ص) غالباً در روزهای دیگری از ماه هم روزه می گرفت. حدیثی از پیامبر نقل شده است: «در هر کار خوبی که کسی انجام دهد بین ده تا هفتصد برابر پاداش مقرر گردیده است، اما ثواب روزه داشتن بی از این حرفهاست»

۳- سفر به مکه (حج):

در میان مردم حجم را اعلام نمای، بگذار که آنها پای پیاده و یا سوار بر هر شتری لاغر، از جانب هر دره ژرف به حج یایند» سوره حج آیه ۲۸) از تکالیف خدا بر مردم یکی هم حج بیت‌ا . . . الحرام است، برای هر کسی که بتواند این کار را به نحوی انجم دهد. سوره آل عمران آیه ۹۷) بنابراین بر هر مسلمان مستطیع که از نظر مالی و جسمی توانائی دارد واجب است، در طول زندگی خود یکبار به خانه خدا و مکه مشرف شود، تا خانه کعبه را طواف نموده و مناسک دیگر حج، مانند، بستن احرام، سعی و صفا و مروه، صحرای منا و عرفات، رجم شیطان، قربانی، تقصیر و . . .  بجا آورند.

]حدا حجم و زیارت خانه محترم خود را، که آن را قبله مردم قرار داد، برای شما واج گردانیده است. خدا حجم را علامت تواضع مردم و عظمت خدا و اعتراف ملت به این عظمت قرار داد. خدای عزیز مسجد الحرام را پرچم اسلام و پناهگاه پناهندگان قرار داد ، و احترام آنرا واجب و زیارتش را فرض قرار داد ، و دستور داد به سوی آ کوچ کنید. «زمانی ۱۳۷۵ ص ۲۶»

۴- صدقات:

این تکلیفی است، که به روشنی در مورد مسلمانان با ایمان و معتقد وضع گردیده است. (سوره بقره آیه ۴۰، سوره تغابن آیه ۱۶، سوره بینة‌ آیه ۴) قبول اسلام بطور مسلم شامل پرداخت، این مالیات اسلامی است. (سوره توبه آیات ۱۱-۵)

«هنگامی که در جنگ غنیمتی بدست آوردید، بدانید که یک پنجم آن برای خدا و رسول و نزدیکان، یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان می باشد.» (سوره انفال آیه ۴۱) بنابراین صدقات، همان مالیات برای حمایت و تقویت از دولت می‌باشد، که به مصرف هزینه‌های مؤسسات مذهبی، و نگهداری از فقراء و بینوایان و غیره می رسد. و علاوه بر آن هزینه سایر فعالیتهای دولتی نیز تأمین می‌شود.


اماکن مقدس مسلمانان:

بیت‌الحرام کعبه معظمه در شهر مکه ، قبله گاه مسلمین، مقدس‌ترین و مبارک‌‌ترین مکان مورد احترام و تقدیس مسلمانان جهان می‌باشد. هر ساله میلیونها مسلمان از اطراف و  اکناف جهان از کشورهای مختلف در صفوفی فشرده به زیارت خانه خدا می‌شنابند. و اجتماع میلیونی آنها عظمت و شکوه اسلام و مسلمین را، متجلی می‌سازد.

مدینه النبی اولین شهر مسلمانان جهان، که اولین حکومت اسلامی در آن تأسیس شد، دومین شهر مقدس و محترم مسلمانان جهان، که اولین حکومت اسلامی در آن تأسیس شد، دومین شهر مقدس و محترم مسلمانان جهان است. مدفن رسول گرامی اسلام با گنبد خضرای آن، و قبرستان بقیع و آرامگاه امامان شیعه و دیگر صحابه و مهاجرین و انصار رسول گرامی اسلام، در آن واقع شده است، که مورد زیارت میلیونی مسلمانان، در موسم حج تمتع و عمره، می باشد. بیت المقدس قبله گاه نخستین مسلمین می باشد و مورد احترام مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، جهان است. شهرهای مقدس نجف، کربلا، کاظمین، سامرا در عراق و مشهد مقدس و شهر قم در ایران، که سالیانه میلیونها مسلمان و شیعه ، برای عرض ارادت به خاندان نبوت و عصمت و طهارت، برای زیارت امامان معصوم خویش، به این شهرها  سفر می‌کنند.

د- تصوف و عرفان (میستی سزم- Mrsticism)

مذهب عرفان «میستی سزم»که در فرهنگ اسلامی به عنوان تصوف نیز خوانده می شود، بر خلاف نظر اغلب متکلمان، که آن را وابسته به ادیان بزرگ و غیره مستقل دانسته‌اند، مکتب و نحله‌ای است، مستقل که دارای اساس ویژه و جهان بینی خاصی است، که با گونه و اساس ادیان بزرگ یک خدائی فرق و تباین دارد، و از نظر طرز بینش دینی و توجیه الهیات، به عنوان یک فلسفه ذوقی و نه مذهبی یک مرحله بازتر و آزادتر می  باشد.

مذهب عرفان، که اساس بینش و شناخت را ذوقی و از راه تزکیه و اشراق قلبی می داند، در هر محیط دینی تقریباً سعی می کند، به رنگ و صیغه‌ای محیطی جلوه نماید. از این جهت تصوف اسلامی، در محیط تسنن به رنگ تسنن و در محیط تشیع، به شیوه تشیع ظاهر شده است. هم چنین در محیط مسیحی به صورت رهبانیت و در محیط هندی به شکل «جینیزم» یعنی مذهب ریاضت، و در محیط یونانی قدیم به صورت «گنوستی» عرض اندام کرده است. روی این اصل مکتب عرفان در محیط‌های مخلتف فرهنگی و جوامع متفاوت فلسفی و دینی دارای گونه‌ها و شیوه‌های متفاوت و گوناگون شده در بعضی خصوصیات ظاهری با هم جدائی یافته‌اند «یوسف فضائی – ۱۳۵۶ ص ۴۳»

طریقه‌های عرفان، اگر چه بر مبنای یک خدائی و توحید نهاده شده‌اند، اما عرفا در عرفان خدا را مانند موحدان ادیان بزرگ، دارای شخصیتی معین و صفاتی مشخص، که صفات ثبوتی و سلبی داشته باشد نمی‌شناسند، بلکه او را وجود مطلق و حقیقت کلی در جهان می دانند، که با موجودات و مخلوقات جهان از نظر، مفهوم و جود مساوی است. یعنی به عقیده عارفان مکتب عرفان، وجود همه موجودات و مخلوقات، از وجود کلی و حقیقی خدا نشأت گرفته و جدا شده‌اند. از این نظر، موجودات با خدا از نظر وجود- نه ماهیت- وحدت و پیوستگی ناگسستنی دارند، و به قول عارفان هند، خدا و یا آن حقیقت کلی مکتب عرفان بنام برهمن روح جهان است، چنانکه آتمن روح و حقیقت در بدن انسان است. نظر و عقیده عرفا درباره‌‌ی توجیه مفهوم خدای عرفان بسیار جالب و لطیف است. او را بالاتر ا آن خصوصیات و صفات شبه جسمانی می‌دانند، که موحدان ادیان مرحله‌ی قبلی در ادیان بزرگ برای او قائلند به عقیده پیروان مکتب عرفان چه در ادیان هندی و چه در مسیحیت و اسلام همه اشیاء به اندازه استحقاق خود، بهره‌ای از وجود مطلق و باصطلاح از فیض مسدام خدای مکتب عرفان دارا هستند. در طریقه‌ی عرفان، عقیده بر این است که، انسان دارای جوهر و روحی است از روح کلی خداند، که به علت مقید شدن به جسم و خصوصیات جسمانی در بدن،

از اصل و منشأ خود، که خدا باشد، دور افتاده و تنزل کرده است و گرفتار علائق مادی گشته است. از این رو، در مکتب تصوف و عرفان در اسلام، و مکاتب دیگر عرفان جهان، هر سالک طریقه‌ای عرفان باید بکوشد به وسیله‌ی طی منازل و مقامات عرفانی، که آمیخته به آداب و مناسک ریاضت و تزکیه و تخلیه نفس است، روح خود را از علائق مادی و تمایلات حیوانی خلاص و رها نماید، تا بتواند دوباره به اصل و منشأ خود، یعنی خدا و حقیقت مطلق برسد. «پیشین»

در عرفان هندی در دین هندوی قدیم، خدا را به عنوان روح کلی جهان، و بنام برهمن و روح جزئی انسان را بنام «آتمن» خوانده‌اند هدف اصلی عارف هندی در مذهب قدیم هندو اینست که، از راه ریاضت و ترک دنیا آتمن را به برهمن متصل گردانند.. یعنی روح انسانی را به روح جهانی برسانند. در دین بودائی ، که در قرن ششم پیش از میلاد به وسیله بودا تشریع شده است، عارفان آن حقیقت کلی و روح جهانی (خدا) را بنام نیروانا خوانده‌اند. نیروانا همان است که ، عارفان مناطق قدیم شرقی ایران اسلامی، مانند با یزید و ابوسعید ابی الخیر، آن را به عنوان مقام و متربه‌ی «فنا» نامیده‌اند. (جان، ناس، ۱۳۴۴، ص ۱۰۲)

بعضی از دین شناسان گفته‌اند: عقیده‌ی اینکه روح انسان از منشاء اصلی جدا شده و تنزل کرده، و باید از راه تزکیه و تجلیه‌ی نفس دوباره به مبدأ اصلی متصل شود، از عقیده‌ی «گنوستی سزم» مکتب فلسفی نو افلاطونی مدرسه‌ی عرفان، اسکندریه یوننی در عرفان اسلامی نفوذ و سرایت کرده است. پیشوای فلسفه‌ی عرفانی نوافلاطونی در اسکندریه «فلوطین» بوده است. (یوسف فضائی، ۱۳۵۶ ص ۴۶)

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سیری در دین مبین اسلام
 • مقاله انسان کامل
 • مقاله توارث مسلمان و کافر
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.