مقاله آشنایی با برخی از مراجع حرفه ای حسابداری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آشنایی با برخی از مراجع حرفه ای حسابداری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آشنایی با برخی از مراجع حرفه ای حسابداری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه ..۳
حسابداری.۵
تاریخچه حسابداری۷
هدف حسابداری ….۸
ماهیت حسابداری .۹
هدفهای تدوین استانداردهای حسابداری ۹
تاریخچه تدوین استانداردهای حسابداری ..۱۱
مراجع تدوین استانداردها ی حسابداری.۱۳
تاریخچه استانداردهای بین المللی حسابداری ….۳۰
هیات تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری. ۳۴
سابقه تدوین استانداردهای حسابداری در ایران .۳۶
منابع و مآخذ ..۳۸

منابع و مآخذ

۱- حسابداری میانه ۱   ، تالیف چیستین ، فلاهوتی ، اوکاند . ترجمه دکتر ایرج نوروش

۲- تئوریهای حسابداری ، تالیف احمد ریاحی بلکوئی ، ترجمه دکتر علی پارسائیان

۳- تئوریهای حسابداری ، جلد اول ، تالیف ال دان اس . هندریکسان – میکل ال . ون یدوا ، ترجمه دکتر علی پارسائیان

۴- فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی ، شماره ۱۰ ، بهار ۱۳۸۰

۵- فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی ، شماره ۱۱ ، تابستان ۱۳۸۰

مقدمه

پیشرفت شتابان علوم و تکنولوژی در سده کنونی ، حجم و دامنه اطلاعات تولید شده و اطلاعات مورد نیاز جوامع بشری را چندین و چند برابر کرده ، ارتباطات را با سرعت های بسیار زیاد ممکن و گسترده کرد و اخذ تصمیم در هر زمینه ای را مستلزم کسب اطلاعات کامل مربوط ، صحیح و به موقع گرداند . پیدایش دانشهای جدیدی چون انفورماتیک و سیبرنتیک که اطلاعات زیر بنای آنها را تشکیل می دهد ، و دست آوردهای تکنولوژیک بدیعی چون پردازش الکترونیک اطلاعات که انبوهی از اطلاعات را در زمانی بسیار کوتاه پردازش می کند ، زمینه رشد اندیشه های نوینی چون تفکر و رویکرد سیستمی را در تحلیل پدیدارها فراهم آورد و افقهای تازه ای بر روی انسان امروز گشود .

حسابداری که از دیرباز پیشاهنگ گردآوری ، پردازش و آماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه بوده ، اگر چه با کمی تانی ولی به سرعت به قافله پیشروان پیوست و یکی از نخستین رشته هایی بود که راه را بر ورود و کاربرد علوم و تکنولوژی های تازه گشود و کامپیوتر را در خدمت سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات مدیریت قرار داد .

نیاز گسترده و روز افزون به اطلاعات مالی برای هرگونه تصمیم گیری از یک سو ، و لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای اداری واقتصادی و کسانی که با آنها سر و کار دارند از سوی دیگر ، ضرورت کاربرد مقیاسهای مشترک اندازه گیری و مفاهیم هم معنا را تشدید کرد و در نتیجه تدوین اصول و استاندادهای حسابداری در سراسر جهان شتاب گرفت .

سابقه تدوین اصول حسابداری را میتوان در نخستین ادوار تمدن بشری جستجو کرد و کاربرد پول ( سکه ) به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری معاملات و رویدادهای مالی که امروزه اندازه گیری بر حسب پول نامیده می شود یکی از برجسته ترین نمودهای این جریان در تمدنهای باستانی است .

تکامل و پیچیدگی پدیده ها و روابط اقتصادی در طول قرون ،به پیدایش حسابداری دو طرفه در قرن پانزدهم میلادی انجامید که کنترلی خودکار را بر ثبت و ضبط اطلاعات مالی استوار نمود و زمینه تفکیک شخصیت موسسه را از مالک یا مالکان آن آماده و امکان مشارکت افراد متعدد را در قالب بنگاههای اقتصادی فراهم آورد.  حسابداری دو طرفه هنوز هم یکی از بدیع ترین و عملی ترین ابزارهای رویکرد سیستمی برای تحلیل وقایع مالی است .

کوشش اندیشمندان ، مولفان و مراجع حرفه ای حسابداری در تدوین مفروضات و اصول بنیادی حسابداری در نیمه اول قرن بیستم ، علاوه بر آنکه نخستین سنگهای زیر بنای نظری این رشته از دانش را فراهم آورد ، کاربرد حسابداری را در حل مسائل مربوط به کسب و کار بهبود بخشید . با وجود این ، تدوین اصول و استانداردهای عملیاتی حسابداری که تواماً اصول پذیرفته شده حسابداری یا اصول متداول حسابداری نامیده می شوند در نیمه دوم قرن حاضر و در هماهنگی و تبعیت از پیشرفت علوم اطلاعات و اطلاع رسانی و در پاسخ به نیاز روز افزون به اطلاعات مالی هم مفهوم و هم مقیاس آغاز گردید .

زادگاه اصول و استانداردهای حسابداری همان زادگاه دانشها و تکنولوژیهای تازه ، یعنی ، کشورهای پیشرفته صنعتی است . با این حال ، به رغم شباهتهای فراوان ، تفاوت در شالوده های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و مناسبات حقوقی جوامع صنعتی ، مانع آن شد که اصول و استاندارهای یگانه ای برای حسابداری وضع می شود در زمینه حسابداری مالی که حلقه اصلی ارتباط بین استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و واحدهای اقتصادی است ، کوششهای بسیاری از دهها سال پیش در کشور های صنعتی آغاز شده و در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان ، فعالیتهایی در زمینه تدوین استاندادهای مالی در جریان است .

 حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمیگردد . پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی برمیگردد که در این سرزمین پا گرفت ، و مدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت ، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است . در طول تاریخ ، روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد ، که در پاسخ به نیازهای زمان ، سیر تحولی و تکاملی داشته است . ممیزی املاک در تمدن ساسانی ( در جریان اصلاحات انوشیروان ، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی ، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت ، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت میگردد .) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان  نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی ، حساب سیاق می نامند .حسابداری سیاق که احتمالاً در دوران سلجوقیان تکامل یافته ، روشی است که بر اساس آن ، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به آن ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری میشده است که خلاصه جمع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط ، در آن به خط سیاق نوشته می شده است . این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه ( دفاتر ۵ گانه ) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری میشده است و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته آن است . با این حال حسابداری نوین ( دو طرفه ) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر ، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت . و در جریان تحولات اقتصادی اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد . حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد . در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود . معمولاً کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل میدادند وظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را به طور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به نظام مالی جامعی برقرار بود و (summer) ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز میپرداختند ، از جمله در تمدن باستانی سومر کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی ، به نحوی موجودی غلات ، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه میکردند است و قدمت آن به ۳۶۰۰ (Babylon ) نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان ، لوحهای سفالین از تمدن سومر در بابل سال قبل از میلاد میرسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد .

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر ( ۵۲۵-۵۰۰۰ ق . م ) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن ، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم ، میسر میکرده است ، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است . شواهد و مدارک بدست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد . از جمله حساب معبد پارتنون در لوحهای مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از آن هنوز هم باقی است ابداع گردید . ( لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای (Lydia ) سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی آخرین پادشاه آن از کوروش ( Croesus ) قرار داشت . کرزوس (  caria ) و کاری (  mysia ) صغیر ، کنار دریای اژه بین میزی شکست خورد . ) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت . در از ان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی ( نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸٫۴۱گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام «شکل» هر یک به وزن ۵٫۶ گرم مبادله میشده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره (۳/۱۳۱ ) ) جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ضبط  و نگهداری میشده است .

در روم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم میشده است . یک جمعدار ، یک مأمور دولت و یا شخصی که محافظت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس میداده است . برای اینکار رو فهرست تفضیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول ، وزن یا مقیاس دیگری تهیه میشد که جمع آن دو مساوی بود . فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی ، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تأدیه میشد . این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت .

همانطور که ملاحظه فرمودید ، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر میگرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت و ضبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد ، فاصله بسیاری داشت .

تاریخچه حسابداری

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفتهای علمی و صنعتی و اقتصادی میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار میباشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد . در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری میکردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف میرساندند در آن زمان یکی از وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات بود . از دیگر وظایف حسابداران آن زمان میتوان به تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشتند اشاره کرد . این گزارش در پایان هر سفر تهیه میگردید و هدف از آن تعیین سود و زیان مربوط به آن سفر بود .

در قرن سیزدهم و چهاردهم به دلیل رشد عملیات تجارتی ، تحولاتی در سیستم نگهداری حسابها بوجود آمد . لوکا پاچیولی ( luca pacioli ) یک کشیش ایتالییایی و در واقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دو طرفه در سراسر اروپا گردید وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری است توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دو طرفه بکار برد . با وجود اینکه در این کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و  و نگهداری حسابهای مربوط به داراییهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

از زمان به وقوع پیوستن انقلاب صنعتی در انگلستان ، نیاز به حسابداری به شکل چشمگیری افزایش یافت . پس از انقلاب صنعتی امریکا هم از آنجا که سرمایه های شخصی زیادی در شرکتها وارد گردید و موجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه باعث به وجود آمدن غولهای صنعتی قرن بیست و یکم شد سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند و حسابداری نیز با پیشرفت وضعیت اقتصادی توسعه و تکامل پیدا نمود .

هدف حسابداری

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکلها و مدلهای خاص انجام میگیرد . تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانکها ، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند . به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد ، بیشتر دفتردار است تا حسابدار . چرا که گزارشهای این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمیشود و بیشتر تراز حسابها می باشد . برای مثال یک حسابدار تجربی نمیتواند براحتی بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمیداند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد

حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات ، داده های خام مالی را دریافت نموده ، آنها را به نظم درمی آورد .

محصول نهایی نظام حسابداری گزارش و صورتهای مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذی نفع ( مدیران ، سرمایه گذاران ، دولت و . . . ) قرار میگیرد .

ماهیت حسابداری

یک حسابدار متخصص ، در آینده میتواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی میتواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر بر اساس دانش آکادمیک خود میتواند بگوید که از چه طریقی باید تأمین مالی کرد . و مجموع این فعالیتها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است .

« حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک میکند تا سرمایه گذارها ، اعتبار دهندگان ، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند ، تصمیم بگیرند . برای مثال اگر شخصی بخواهد در یک شرکتی سرمایه گذاری کتد ، تمایل دلرد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیاتی آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند . موضوعاتی که به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهیه میشود .

 هدفهای تدوین استانداردهای حسابداری

امکان دارد تدوین و اعمال یک استاندارد حسابداری به نفع عده ای و به زیان برخی دیگر باشد . در واقع ، تدوین استانداردها ، یک گزینه اجتماعی است . این پدیده تدوین کنندگان استانداردها را ناگزیر می سازد یک فرایند سیاسی را در پیش  گیرند تا از این طریق بتوانند از برخی از تسهیلات بهره مند گردند . اگر برای توجیه تدوین و اعمال یک استاندارد از شاخص رفاه اجتماعی استفاده شود ، در آن صورت مشروعیت هر گروه تدوین کننده استاندارد که منتخب مردم نباشند بحث انگیز خواهد شد . در چنین صورتی موضوع اصلی تعیین روش مناسب جهت رویایی با پرسش هایی می باشد که در زمینه سیاست حسابداری مطرح می شوند ، می توان به دو روش اشاره کرد :

۱ . روش مبتنی بر ارائه صادقانه و مطلوب اطلاعات

۲ . روش مبتنی بر توجه به پیامد های اقتصادی اطلاعات .

روش نخست طرفدار گزارشگری بی طرفانه و رعایت صداقت در ارائه اطلاعات است . این ویژگی ها در فرایند تدوین استانداردها مورد توجه قرار می گیرند . در اجرای چنین روشی ، حسابداری نوعی نقشه برداری مالی است و این نقشه ها باید دقیق و صادق (قابل اعتماد ) باشند . در روش دوم پذیرفتن استانداردهایی مورد توجه قرار می گیرند که به پیامد های خوب اقتصادی ( و نه پیامد های بد اقتصادی ) بینجامد . در اجرای چنین روشی استانداردهایی تدوین و اعمال می شوند که برفاه اجتماعی اثری مثبت ، یا دست کم ، اثرغیر منفی داشته باشند . می توان تفاوتهای بین این دو روش را به بهترین شکل با عبارت زیر ابرازکرد :

اگر درصد دستیابی با هدفهای اقتصادی هستیم ، در آن صورت سیاست گذاران حسابداری باید عامل ارائه اطلاعاتی باشند (نشانه هایی را انتقال دهند )که مسیر تصمیمات استفاده کنندگان از این اطلاعات را مشخص نمایند . در مرحله عمل ، چنین وضعی باعث می شود که سیاست گذاران در نقش تصمیم گیرندگان به ایفای نقش بپردازند . اگر قرار باشد هدفهای مبتی بر معیارهای استفاده از اطلاعات تامین شود ، در آن صورت سیاست گذاران حسابداری باید به استفاده کنندگان اطلاعاتی ارائه دهند که فرایند تصمیم گیری آنها تسهیل گردد . اگر در  مرحله عمل ، اطلاعاتی ارائه شده ، صادقانه باشند و بر اساس نیازهای استفاده کننده ارائه شود ، در آن صورت استفاده کننده قادر خواهد بود نقش تصمیم گیرنده ایفا کند. روش دیگری بر اساس این دیدگاه قرار دارد که سیستم اقتصاد سیاسی آشکار در حسابداری باید مورد توجه باشد . کوپر و شرر در این ارتباط میگویند :

موضع ما مبنی بر این که اصولاً هدفهای حسابداری (و تامین هدفهایی برای حسابداری ) مورد توجه است ، بر خاسته از این دیدگاه است که حسابداری نمایا نگر محتوایی خاص از مسائل سیاسی و اجتماعی است . سیاست حسابداری نه تنها الزاماً سیاسی است ، از دیدگاه که در سایه جدل های سیاسی در کل جامعه به وجود می آید ، بلکه ره آورد سیاست حسابداری است که الزاماً جنبه سیاسی به خود میگیرد ،  بدان سبب که در جامعه منافع برخی از گروهها را تامین می کند و به زیان برخی دیگر است . چنین به نظر می رسد که اگر روشهای حسابداری بدون اعمال نظر انجام شوند میزان رفاه اجتماعی افزایش می یابد و نیز اینکه ره آورد های راهبردی روشهای حسابداری در جامعه منافع گروه خاصی را تامین می کند و زبان گروه دیگر است .

تاریخچه تدوین استانداردهای حسابداری

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.