مقاله آفات مهم غلات وگیاهان و راه های مبارزه با آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آفات مهم غلات وگیاهان  و راه های مبارزه با آن مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آفات مهم غلات وگیاهان  و راه های مبارزه با آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه: ۱

محیط های کشت : ۲

وسایل مورد نیاز در مزرعه. ۳

مشخصات نمونه خوب.. ۳

بیماری مهم در غلات.. ۴

عامل بیماری Fusarium  Graminearum.. 4

کنترل : ۴

عامل بیماری   Septoria Tritici 4

کنترل : ۵

عامل بیماری      Erysiphe Graminis. 5

کنترل : ۵

عامل بیماری      Puccinia Strii formis. 6

کنترل : ۶

بیماری ها در مرکبات.. ۶

آنتراکنوز مرکبات : ۶

شکل شناسی : ۸

نماتد مرکبات.. ۸

تحریک به تولید اسپور با ایجاد شرایط رطوبتی مطلوب: ۹

آیا ریشه سالم است یا بیمار ؟. ۱۰

بررسی ریشه گیاهان علفی: ۱۰

جداسازی عوامل بیماریها: ۱۰

طبقه بندی قارچ ها ۱۱

اسپور یک سلولی داخلی پیکنید، رنگ روشن: ۱۱

اسپورها با جداره عرضی و طولی ، تیره رنگ: ۱۲

رشته های هیف و کنیدی برها: ۱۳

قارچ های نازا ۱۳

قارچ های عامل مرگ گیاهچه PYTHIACEAE.. 13

سیاهک ها SMUTS. 14

زنگ ها  RUSTS. 14

بیماری پوسیدگی طوقه برنج: ۱۴

تاریخچه ، انتشار ، اهمیت.. ۱۴

نشانه های بیماری.. ۱۵

زیست شناسی: ۱۷

مبارزه : ۱۷

سفیدک دروغی یا داخلی سیب زمینی : ۱۸

تاریخچه ، انتشار ، اهمیت.. ۱۸

نشانه های بیماری: ۱۹

سس… ۲۴

اهمیت: ۲۴

مشخصات سس: ۲۶

بیماری پژمردگی بوته گوجه فرنگی: ۲۶

تاریخچه ، انتشار ، اهمیت.. ۲۶

نشانه های بیماری : ۲۷

مبارزه: ۲۹

منابع : ۳۰

« سومین جایی که زمین شادمان ترین است ، آنجاست که یکی از خداپرستان بیشترین غله را کشت کند و بیشترین گیاه را بکارد. »

مقدمه:

جانوران روی زمین ، برای ادامه زیست و بقایای نسل خود نیاز به مقدار معینی انرژی دارند که به تقریب تمام آن توسط نور خورشید تأمین می گردد. در ابتدا نور توسط گیاهان سبز ، تا به انرژی شیمیایی تبدیل شود. تا سایر جانداران بتوانند با تغذیه این گیاه نیروی مورد نیاز خود را بدست آورند.

محصول های کشاورزی که برای غذا ، مورد حمله گیاهان پست و جانوران مختلف قرار می گیرند. در اثر حمله دچار کم رشد و کم محصولی می شوند.
و از آغاز کشاورزی ، انسان با این مشکل روبرو بوده است. به طور کلی ، می توان جاندارانی را که به گیاهان خسارت وارد می سازند به سه گروه علف های هرز ، عوامل بیماری زا  و آفات تقسیم نمود. با اینکه نتیجه فعالیت هر سه گروه کم و یا نابود شدن محصول و بالارفتن هزینه تولید است. هر گروه با شیوه ای ویژه خود خسارت هایی وارد می آورد.

محیط های کشت :

امروزه محیط های کشت آماده بصورت پودر یا قرص در بازار موجود بوده و برای صرفه جویی در وقت با حل نمودن آنها در آب ، محیط غذایی آماده مصرف خواهد بود و بهترین محیط های کشت به قرار زیرند :

۱)Potato Dextrose Agar ( سیب زمینی،اکستروز،آگار ): اکثر قارچ ها در این محیط به خوبی رشد می نمایند و از این محیط برای جدا سازی اکثر قارچ ها استفاده می شود.

۲)Beef-Extract Agar یا عصاره گوشت گاو – آگار – Potato Dextrose Peptone Agar یا سیب زمینی اکستروز پیتون آگار ، این دو محیط بیشتر برای
جدا سازی باکتری های پاتوژن مصرف می شوند.

۳)Water Agar (آب آگار) : این محیط کشت تهیه شده از آگار و آب به نسبت
۵/۱ %  محیط مناسبی برای جدا سازی باکتری ها از قارچ های تیوم و فوزاریم
می باشد. ضمناً گلوکز آگار نیز یک محیط کشت کم پروتئین محسوب می شود.

۴)اسید لاکتیک : برای جلوگیری از رشد باکتری های پاتوژن و ساپروفیت به هر ۱۰ میلی لیتر محیط کشت ذوب شده قبل از ریختن به داخل ظروف لیتری ، یک یا دو قطره اسید لاکتیک اضافه می گردد.

وسایل مورد نیاز در مزرعه

۱- حداقل وسایل مورد نیاز : یک ذره بین تاشو با قدرت بزرگ نمایی ده برابر یک چاقوی جیبی تیز ،تخته پرس و کاغذ برای خشک کردن گیاهان و مقداری کیسه پلاستیکی و …

۲- وسایل استاندارد : هرس دستی ، اره تاشو ، بیل دسته دار ، تخته پرس ، دوربین عکاسی مجهز به Close up و فیلم رنگی ، کیسه های پلاستیکی برای مجزا نگاه داشتن ، نمونه های گیاهی ، برچسب ، کاغذ یادداشت .

مشخصات نمونه خوب

نمونه بایستی شامل تمام مراحل رویشی پاتوژن باشد. و برای اینکه نمونه تازه و شاداب باشد بهتر است در کیسه پلاستیکی و داخل یخدان نگهداری شود. نمونه بایستی از بخش مورد حمله پاتوزن برداشته می شود.

بیماری مهم در غلات

Scab ( Head Blight ) ( بادزدگی سنبله )

عامل بیماری Fusarium  Graminearum

علائم لکه های کوچک آبسوخته کمی قهوه ای رنگ در قاعده یا وسط پوسته یا محور سنبله ، علامت اولیه بیماری است . در امتداد لبه پوسته ها یا در قاعده سنبلکها رشد مسیلیومی صورتی تا قرمز رنگ تشکیل می شود. در هوای گرم و مرطوب ، سنبلکهای آلوده با ظهور پرتیس های آبی – سیاه رنگ ، خالدار می گردند .

کنترل :

 ستخم عمیق زیر بقایای گیاهی

تناوب زراعی حداقل یکساله با گیاهان غیر گندمیان

ضد عفونی بذر با قارچکش

Septoria Leaf  Blotch : سپتوریوزبرگ

عامل بیماری   Septoria Tritici

علائم : بصورت لکه های کوچک نامنظم و قهوه ای مایل به قرمز ظاهر می شوند که توسط رگبرگها محدود شده ، به صورت طولی گسترش می یابند. و خالهای سیاه ریز (بیکنیدها) بر روی لکه ها ایجاد می شود.

کنترل :

۱-   کاشت بذور گواهی شده و عاری از بیماری و ضد عفونی شده با قارچکش

۲-   شخم زیر بقایای گیاهی

۳-   کشت ارقام مقاوم

۴-   استعمال یک قارچکش برگی در شرایط مساعد برای گسترش بیماری

۵-   تناوب گندم با یک گیاه غیر میزبان هر سه تا چهار سال

Downy  Mildew  سفیدک سطحی

عامل بیماری      Erysiphe Graminis

علائم : روی همه میزبان ها ، نخستین علائم قابل مشاهده این بیماری ، کلنی های سفید تا خاکستری کمرنگ ، پودری و پنبه مانند میسیلیوم ها و کنیدی ها روی سطح بالایی برگها و غلاف برگها و گاهی روی سنبله است. این مواد قارچی به آسانی با انگشت از روی برگ جدا می شوند.

کنترل :

 استفاده از ارقام مقاوم

استعمال قارچکش برگی ، در صورت صرفه اقتصادی

Yellow  Rust   رنگ زرد

عامل بیماری      Puccinia Strii formis

علائم : جوشهای رنگ نواری که حاوی یورید یوسپورهای زرد تا زرد مایل ، نارنجی رنگ هستند ، معمولاً نوارهای باریکی را روی برگ می سازند . جوشها علاوه بر برگ ، روی غلاف برگ ها ، گردن سنبله و گلومها قابل مشاهده اند.

کنترل :

۱- استفاده از ارقام مقاوم

     ۲- استفاده از قارچکش های برگی

۳- تقویت مناسب کود خاک به ویژه از نظر پتاسیم

۴- هوای خنک در بهار ، مقاومت گیاهان بالغ حساس به دها را در برخی ارقام ، به تأخیر می اندازد.

۵- ضد عفونی بذور با قارچکش

بیماری ها در مرکبات

آنتراکنوز مرکبات :

قارچ عامل           Collectorichum   Gloesporiodes

اسپورتک سلولی و شفاف و به شکل بیضی پهن و کشیده ، خسارت آن وقتی بیشتر می شود که درختان در اثر عواملی نظیر کم آبی ، کمبود عناصر غذایی سرمازدگی ، آفات و بیماری ها و نامساعد بودن شرایط فیزیکی خاک و عدم مراقبت ها ضعیف شده اند حمله می کنند.

علائم :

به صورت زرد و خشک برگهای انتهایی و ریزش اکثر با تمامی آنها جلب توجه می کند. شیارهایی کوچک و بزرگ در امتداد طولی ایجاد می شود که از به هم پیوستن آنها شیار بزرگی به وجود می آید از حرکت مواد غذایی ممانعت می کند. و موجب خشکیدگی سرشاخه ها می شود. طول شاخه های خشک شده
۲۰ تا cm40 و گاهی بیشتر است.

میوه لکه های کم عمق و سطحی با قطر cm5/1 به رنگ خاکستری متمایل به
نقره ای ظاهر می شوند. چنانچه لکه ها روی پوست میوه به سمت عمق پیشروی می نمایند. میوه به پوسیدگی نرم مبتلا می شود و پوست آلوده به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری تغییر رنگ می دهد.

کنترل :

تقویت درختان ، دفع آفات و علفهای هرز ، استفاده از کود مناسب ، آبیاری کافی ، هرس شاخه های خشک شده در کاهش بیماری موثرنده در اوایل زمستان محلول پاسی با استفاده از یک کیلو گرم سولفات مس ، یک کیلوگرم سولفات روی ،
دو کیلوگرم آهک در ۱۰۰ لیتر آب .

مرکبات (Citrus root nematode  ) : یکی از مهمترین بیماری مرکبات از نظر خسارت و انتشارها میباشد که باعث کاهش محصول و زوال تدریجی (Slow Decline) در درختان آلوده می گردد. برای اولین بار در سال ۱۹۱۲ روی پرتقال از کالیفرنیا توسط هوجو (Hodges) مشاهده و جمع آوری شد. در ایران اولین بار این نماتد توسط ایزد پناه و سفریان و امیدوار در سال ۱۳۴۷ روی مرکبات گزارش گردید.

شکل شناسی :

نماتد مرکبات

این نماتد جانوری است از راسته Tylenchida  با نام علمی  Tylenchulus  که انگلی اجباری. نیمه داخلی ، غیر مهاجر و دارای دوشکلی جنسی می باشد. نرهای بالغ کرمی شکل بوده و اندازه آنها بین ۳۲/۰ تا ۴۱/۰ میلیمتر با نسبت طول به عرض ۴۰ و ماده های بالغ متورم و بیضوی شکل که اندازه آن
۳۵/۰ تا mm 40/0 با نسبت طول به عرض ۵/۴ که نیمه اول بدن در داخل ریشه نفوذ کرده و نامنظم است. انتهای دم دارای خمیدگی به طرف شکم می باشد.

علائم بیماری :

نشانه های بیماری روی اندامهای هوایی شامل : ضعف عمومی ، کوچکی برگها و میوه ها و ریزش آنها در خصوص برگها ریزش از داخل شاخه ها شروع شده که معمولاً درختان آلوده علائم کمبود مواد غذایی را نیز نشان می دهند. نشانه های بیماری روی اندامهای زیرزمینی شامل تورم و کم شدن رشد و انشعابات
ریشه های فرعی می باشد. در قسمت خارجی پوست لایه ای از ذرات خاک به ریشه می چسبند که نتیجه ترشحه مواد ژلاتینی از بدن نماتد در خاک می باشد ، معمولاً روی ریشه های درختان آلوده ، نماتد های ماده را می توان به راحتی مشاهده کرد.

انتقال لارو توسط آب ، انتقال خاک و نهال توسط انسان ، حیوانات ، ماشین آلات و ادوات کشاورزی قابل انتشار و جابجایی است .

حداقل درجه حرارت برای شروع فعالیت نماتد ۱۴ درجه و حرارت مناسب شو و نما ۲۵ تا ۳۱ درجه بوده که در حرارت ۴۵ درجه غیر فعال و ۵۰ درجه از بین
می رود. اکسیژن نقش مهمی در تولید مثل نماتد دارد به همین دلیل خاک های سبک و اسیدیته ۶/۵ تا ۶/۶ مناسب جهت فعالیت نماتد می باشد.

تحریک به تولید اسپور با ایجاد شرایط رطوبتی مطلوب:

اگر در سطح میزبان آلوده به قارچ اسپور مشاهده نشود غالباً با فراهم کردن شرایط رطوبتی مطلوب اسپورها در محل آلوده بافت میزبان تشکیل خواهند شد. برای این منظور بهتر است قطعات cm22 شاخه یا سر شاخه مورد نظر را از ابتدا در آب فرو کرده و بعد داخل استوانه شیشه ای به طول cm30 که محتوی ۵/۲ تا ۲
میلی متر آب است قرار داده و سر ظرف را توسط تکه کاغذ آلومینیومی مسدود نمود. نمونه باید هر روز مورد بررسی قرار گیرد.

آیا ریشه سالم است یا بیمار ؟

 

35,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.