مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

–  مقدمه   ۱
–  فصل اول کلیات   ۴
–  اهداف کلینیک   ۵
–  آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای یک کلینیک گیاه پزشکی   ۷
–  طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماریهای گیاهی   ۷
–  مشخصات نمونه خوب   ۸
–  اصول جمع آوری گیاهان   ۹
–  تهیه اسلاید موقت میکروسکوپی   ۱۲
–  آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت   ۱۴
–  طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه آفات به آزمایشگاه   ۱۶
–  نمونه برداری از حشرات جونده   ۱۸
–  طریقه شمارش حشرات روی نباتات   ۱۸
–  اتاله کردن نهایی پروانه   ۲۱
–  برچسبهای نمونه حشرات   ۲۳
–  نکاتی که باید در موقع کاشت درختان رعایت کنیم   ۲۴
–  هرس درختان  ۲۵
–  برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی  ۲۷
–  برخی از آفات مهم درختان فضای سبز   ۳۳
–  برخی بیماریهای گیاهان زینتی فضای سبز   ۴۷
–  مصرفی یک بیماری مهم در گیاهان فضای سبز – مرگ نارون   ۴۹
–  معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل آنها   ۵۱
–  روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن   ۵۹
–  انواع علف کش ها   ۶۱
–  لیست بیماریهای مهم تهران و اطراف آن   ۶۵
–  لیست آفات مهم تهران و اطراف آن   ۶۶
–  لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن   ۶۷
–  فصل دوم – گزارش کارآموزی  ۶۸
–  درخت صنوبر و انواع آن   ۶۹
–  آفات مهم صنوبر
–  پروانه گالزای صنوب   ۸۷
–  پروانه برگخوار صنوبر   ۸۹
–  کرم ریشه خوار صنوبر  ۹۰
–  پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر  ۹۲
–  پروانه مینوز صنوبر   ۹۵
–  سوسک برگخوار صنوبر   ۹۶
–  پروانه گالزای صنوبر   ۹۸
–  شته گال کوزه‌ای صنوبر  ۱۰۰
–  شته گال کیسه‌ای صنوبر  ۱۰۲
–  شته گال مارپیچی صنوبر   ۱۰۴
–  شته گال تاج خروسی صنوبر   ۱۰۶
–  شته مومی صنوبر   ۱۰۷
–  سوسک شاخدار صنوبر   ۱۰۸
–  سوسک شاخک بلند خالدار صنوبر   ۱۱۱
–  سوسک مینوزی صنوبر   ۱۱۳
–  بیماریهای مهم صنوبر
–  لکه برگی صنوبر  ۱۱۵
–  بیماری فتیله نارنجی صنوبر  ۱۱۶
–  بیماری لکه قهوه‌ای برگ صنوبر  ۱۱۸
–  منابع  ۱۲۰

منابع مورد استفاده

۱٫      ادلین هربرت – کتاب درختان – ترجمه:مهندس نصری،مهندس علایی
۲٫      بیماریهای گیاهی – مهندس عدالت.ع.۱۳۸۱٫
۳٫      جلد ۱ محصولات زراعی و باغی، سال ۸۳-۱۳۸۲- آمارنامه کشاورزی،
۴٫      حوزه معاونت فضای سبز-مرکز آموزش گل و گیاه – جزوه نکاتی چند پیرامون نگهداری فضای سبز
۵٫      دکتر امانی-منوچهر – مقاله/ مرداد۱۳۸۳
دکتر بهداد ابراهیم- آفات و بیماری های درختان و درختچه های جنگلی و گیاهان زینتی ایران
۷٫      معاونت فضای سبز-حفظ نباتات – جزوه سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۸٫      مهندس کریمی – کتاب فرهنگ رستنی ها

 

معرفی یک بیماری مهم در گیاهان فضای سبز:

مرگ نارون

وابستگی های زیستی قارچ بیماری زای Ophiostoma ulmi Buisman با درختان میزبان و حشرات ناقل و نقش آن ها در مدیریت تلفیقی مبارزه و پیشگیری بیماری هلندی نارون

 

در کشور ما بیماری هلندی نارون، که دامنه انتشار آن در سال های اخیر از جنگل های شمال البرز به دامنه های جنوبی آن منتقل و درختان زینتی در پارک ها و فضاهای داخل شهری مخصوصا در تهران بزرگ را به نابودی کشانده، پدیده ای همه جایی و بد فرجامی است، که نام بیماری مرگ نارون، به درستی به آن داده شده است. طغیان های جهانی این بیماری در درختان نارون ابتدا در اروپا و نخستین آن در کشور هلند در سال ۱۹۱۸ بروز کرد که از این جهت نام بیماری هلندی نارون Duch elm disease به آن داده شده است.
به طور کلی در برنامه تحقیق، با هدف دستیابی به مدیریت تلفیقی (IPM) مبارزه و پیشگیری بیماری مرگ نارون، با توجه به خصوصیات زیست محیطی قارچ عامل بیماری (Ophiostoma ulmi (Buism))، تعیین ارتباط های بین گونه ای آن با میزبان های درختی و حشرات ناقل آن Scolytidae ضرورت اصولی داشته و در موارد زیر انجام گردیده است:

– خصوصیات زیستی عامل قارچی بیماری O. ulmi و جنبه های بیماری زایی و روند انتشار آن در منطقه.

– خصوصیات میزبانی درختان نارونیان (Ulmaceae) نسبت به قارچ بیماری زا و وابستگی آن به میزبان در رفتارهای زیستی از نوع حساسیت و مقاومت درختان نسبت به بیماری در شرایط گلخانه ای و طبیعی (پارک، جنگل و غیره).

– خصوصیات زیست محیطی حشرات ناقل اسکولیتیده مخصوصا گونه Scolytus multistriatus (March.) فعال در منطقه، و هم بستگی های زیستی آن ها با عامل قارچی بیماری مرگ نارون، شناسایی گونه های کنترل طبیعی اسکولیت ها و ارزیابی نقش کلیدی و حمایت از کارایی آن ها از طریق قطع سمپاشی های متداول.
– بررسی مقایسه ای کاربرد سموم شیمیایی در مبارزه مستقیم با بیماری مرگ نارون و شرایط کاربرد آن در جهت کاهش مصرف و تامین سلامت محیط زیست.

– مبارزه مستقیم با عامل بیماری O.ulmi در مدیریت تلفیقی (IPM) با به کاربری عوامل باکتریایی Pseudomonas spp. و با تلفیقی از کاربرد سموم شیمیایی گروه بنزیمیدازول به روش تزریقی.

– پیش گیری غیر مستقیم بیماری در مدیریت تلفیقی با شناختی از روند مقاومت میزبانی نارونیان و شرایط تقویت کننده میزبان های درختی و دشمنان طبیعی حشرات ناقل اسکولیتیده و سایر آفات جنبی، از جمله برگ خوار نارون (Xanthogaleruca luteola (Muller))، با حذف برنامه های مبارزه شیمیایی متداول در پارک ها و سایر فضاهای سبز شهری.

– تاکید بر اعمال به موقع روش های بهداشتی، (Sanitation) که در ضمن تقویت کننده استراتژی مورد نظر در مدیریت تلفیقی مبارزه و پیشگیری بیماری مرگ نارون و قابل توصیه در مناطق مختلف کشور می باشد.

معرفی برخی علف های هرز موجود در فضای سبز و روش های کنترل آنها:

 بارهنگ سرنیزه ای(کاردی)

علف هرزی است چندساله،از خانواده Plantaginaceae که از طریق بذر و ساقه هایی که از ریشه منشا میگیرند تکثیر می یابد.ریشه ها سطحی،سفت و محکم و ریشه چه ها سیلندری شکل هستند. دارای ساقه های راست ،سیلندری وبدون برگ است.در قسمت انتهایی ساقه گلها به صورت مجتمع و خوشه ای دیده میشوند.دارای برگها منشعب،ساده،نیزه ای شکل،طویل و باریک و به سمت قاعده در سمت دمبرگ باریک شده اند.دارای رگبرگهایی طویل و محکم بوده،و دارای گلهای سفید و متمرکز در خوشه میباشد


علف هفت بند

گیاهی است یکساله از خانواده polygonaceae به طول۳۰ تا۶۰ سانتی متر که دارای گلهای کوچک و صورتی رنگ و ساقه صورتی رنگ است. این گیاه ریشه سطحی دارد و از طریق بذر تکثیر میابد. ساقه های این علف ممکن است در قسمتهای تحتانی تولید ریشه های فرعی کند.برگهای باریک و نیزه ای شکل آن به صورت متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند و غالباً بر روی سطح آنها لکه های بنفش یا صورتی به شکل عدد ۷ مشاهده میشود.

گره های آن مشخص است مانند سایر گونه های این خانواده دارای غلاف غشایی مشخص است.

گلهای ریز صورتی یا قرمز رنگ ان به صورت خوشه های فشرده انتهایی و جانبی به حالت افراشته دیده میشوند. گل آذین خوشه ای،۱-۵گلبرگ کوچک که گلها در بغل برگها قرار میگیرندعلفهای هرز جنس polygonum ممکن است با تو لید ماده سمی خاصی بر روی پوست حیوانات(سفیدمو)اثر کرده،باعث ایجاد خارش،تورم پوستی و کاهش وزن در آنها شوند.

علف هفت بند در باغها، مزارع چغندرقند، سبزی و صیفی، توتون،مراتع و زمینهای بایر میروید.

روشهای کنترل:

برای مبارزه با این علف هرز می توان از وجین دستی استفاده کرد

خرفه(پروین)

گیاهی است یکساله و چهار کربنه که بوسیله بذر تکثیر می یابد،با ساقه های گوشتی لطیف و منشعب از ناحیه طوقه که یک توده متراکم خزنده را به وجود می آورد. برگهای گوشتی،براق و لطیف که بصورت مجتمع بر روی ساقه ها قرار دارند واجتماع آنها به صورت متناوب قرار میگیرد.برگها فاقد دمبرگ بوده،متقابل یا چتری بر روی ساقه قرار میگیرند.

گلها با گلبرگهای ۵تایی زردرنگ که فاقد دمگل میباشند به صورت منفرد بر روی محور گل دهنده قرار گرفته اند.در روزهای آفتابی گلها باز میشوند. تولید کپسول بذر میکنند بذرها داخل کپسولها به رنگ سیاه متمایل به قهوه ای،ریز،قلوه ای شکل وکمی فشرده و در انتها دارای یک حفره توخالی میباشد.

خرفه به علت داشتن قدرت تطابق با شرایط مختلف آب و هوایی،طول روز،درجه حرارت ونیز داشتن بذرهایی با قوه نامیه بالاو دوره خواب طولانی در اکثر نقاط دنیا جزء علفهای هرز باغهای چای،مزارع سبزی و صیفی، پنبه، توتون وزمینهای غیر زراعی به شمار می رود.

روشهای کنترل:

در مزارع ذرت ازETCP(EC82%)+ایمن کننده دی کلراید به نسبت۴-۶لیتر در هکتار قبل از کشت و مخلوط با خاک در عمق۱۰سانتیمتر استفاده میشود.

در مزارع سویا از علفکش بنتازون(SL48%)به نسبت۳لیتر در هکتار بعد از ۲ تا۳برگی شدن سویا استفاده میشود.

در مزارع کنجد از الاکلر(EC48%)به نسیت۵لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کنجد در یک نوبت استفاده میشود.

 

مرغ (بندواش)

گیاهی است چندساله و چهار کربنه که توسط بذر،ریزوم و استولون تکثیر می یابد.از خانواده poaceae که به ان پنجه مرغی و بندواش نیز می گویند.علفی با ریزومهای فلسی که قسمتهای هوایی از ریزوم ها خارج میشود و زمین را مثل چمن میپوشاند این گیاه در برابر لگدکوبیها مقاومت زیادی دارد.ارتفاع ساقه های مرغ بین۱۰تا۳۰سانتیمتر و طول برگهای ان به۱۰تا۲۰سانتیمتر میرسد.برگها به رنگ خاکستری تا سبز مایل به ابی هستند.

گل آذین پنجه مرغی سنبله چندتایی به طول۱۴تا۳۰سانتیمتر است که حاوی۴تا۶سنبله متصل به هم بوده که در قسمت انتهایی ساقه قرار دارند.بذر این گیاه بسیار کوچک است.در هر کیلوگرم بذر مرغ بین۳میلیون تا۴میلیون و گاهی تا بیش از این مقدار دانه وجود دارد قدرت جوانه زدن بذر مرغ غالباً ضعیف است.

پنجه مرغی در خاکهای حاصلخیز با عمق کافی به سرعت رشد میکند.در هر دو نوع خاک رسی سنگین و ماسه ای سبک رشد کرده و در برابر غرقاب شدن تا حدودی مقاوم است ولی در زمینهایی که سطح اب در آنها بالا باشد رشد خوبی ندارد.این گیاه به اسید، قلیا،و تا حدودی به نمک سازگاری دارد. در زمینهایی که کود داده میشود واکنش ان در برابر کود بسیار مساعد است.

مرغ از علفهای هرز مزارع: برنج،گندم، توتون، چغندرقند، پنبه، بادام زمینی،ذرت، یونجه، جو، مراتع و باغهای سبزی و صیفی است.

روشهای کنترل:

برای مبارزه با این علف هرز میتوان از علفکشهایی مانند دالاپون به میزان ۴تا ۸کیلوگرم در هکتار و امیترول به میزان۲٫۵کیلوگرم در هکتار و گلیفوزیت به میزان۲٫۳تا۴٫۵کیلوگرم در هکتار استفاده کرد. روش مبارزه در مزارع مختلف متفاوت است.

هویج وحشی

هویج وحشی گیاهی دو ساله از خانواده umbelifera به ارتفاع۶۰ تا۱۲۰سانتی متر که با بذر تکثیر میابد. درسال اول حالت روزت داشته، دارای یک ریشه اصلی عمیق است و در سال دوم ساقه گل دهنده و گلها به وجود آمده و ریشه های زیر زمینی محکم و چوبی میشوند. ساقه های آن افراشته و تو خالی بوده که اغلب منشعب هستند. برگها به صورت متناوب قرار گرفته، به شکل قطعات بریده بریده باریک متصل به هم در آمده اند.

در حاشیه برگها و رگبرگها، کرکهای کوچکی دیده میشوند. گلهای ان به رنگ سفید و به صورت چتری در انتهای ساقه گل دهنده آرایش یافته اند. هویج وحشی دارای میوه های تخم مرغی شکل بوده،ریشه معطر آن بوی هویج میدهد.

این گیاه درمناطق خشک و خاکهای صخره ای و همچنین در باغهای سبزی و صیفی، مزارع گندم و جو و حاشیه جاده ها دیده میشود.

 

فرفیون(شیرسگ)

گیاهی است یکساله از خانواده Euphorbiaceae که ساقه های ان متعدد،بلند و راست است.که از طریق بذرتکثیر می یابند.طول ساقه۱۵تا۵۰سانتیمتر و رنگ ان سبز تیره است.برگها متناوب و با آرایش مارپیچی روی ساقه قرار گرفته اند انتهای برگها مدور ودمبرگ کوتاه دارند.برگها بیضی شکل و برگها ی پایینی کم وبیش چرمی شکل و سفیدرنگ و برگهای فوقانی سبز تیره تا سبز مایل به زرد هستند.

گلهای فرفیون جانبی ومنفردند،دمگل به۱۷ تا۲۱ میلیمتر میرسد،گلهای انتهایی ۴تا۶تایی به صورت چتر با دمگلی به طول ۲۰تا۲۵میلیمتر دیده میشوند.

گل اذین ان سیاتیوم است که همانند چتری با۵ پرتو کوتاه کرکدار،ابتدا ۳ قسمتی سپس ۲ قسمتی دیده میشود.این گیاه به علت داشتن ریشه های قوی(که تا پنج برابر اعضای هوایی میرسد)یکی از علفهای هرز مهم محسوب میگردد.طول ریشه این علف هرز گاهی بیش از یک متر در عمق زمین نفوذ میکند و بدین ترتیب با عوامل نامساعد محیط به خوبی میتواند مقابله کند.از قطعات ریشه میتواند گیاه جدیدی به وجود آید.از خصوصیات مهم دیگر این گیاه،داشتن لاتکس یا شیرابه درساقه و رگبرگهای آن است.

گونه های جنس فرفیون دارای مقادیر زیادی گلوکوزید سیانوژنیک بوده،در صورت تعلیف دام ممکن است باعث مسمومیت آنها شود.از گونه های دیگر فرفیون که به عنوان علف هرز هستند

میتوانE.hetvadenaوE.strictaو E.chamaecysرا نام برد.

فرفیون در اغلب مزارع گندم،جو،بادام زمینی،باغهای سبزی و صیفی،نقاط مرطوب و کنار نهر ها میروید و ایجاد مزاحمت میکند.

روشهای کنترل:

برای مبارزه با فرفیون میتوان از علفکش تری فلورالین قبل از رویش و تو-فور-دی بعد از رویش استفاده کرد.( ازمصرف ۲-۴-d بروی گیاهان پهنبرگ جدداً خوداری شود).

 

سلمه تره(سلمک)

گیاهی است از خانواده اسفناجیان(chenopodiaceae) و یکساله با ساقه های ایستا و انشعابات فراوان که غالباً دارای خطوط صورتی یا بنفش هستند. ارتفاع آن بر حسب آب و هوا و نوع خاک تغییر میکند.

برگهای سلمک کشیده، تخم مرغی شکل و دندانه دار است. برگهای قسمت فوقانی گیاه باریکتر و دارای حاشیه صاف است. کرکهای سفیدرنگی برگ و ساقه های این گیاه را پوشانده است.گل آذین آن از نوع سنبله و سبز رنگ است. میوه نیز سبز رنگ ودارای بذرهای ریزی است.این گیاه در اکثر مزارع به خصوص مزارع صیفی و غلات زیاد دیده میشود.تکثیر ان از طریق بذر صورت میگیرد. گیاهان این جنس تولید مقادیر زیادی گلوکوزیدسیانوژنیک کرده باعث مسمومیت دام میشوند.

روشهای کنترل:

برای مبارزه با سلمک در مزارع چغندر و پنبه میتوان از علف کش ترفلان به نسبت ۲٫ ۱تا۲٫۴لیتر در هکتار قبل از رویش گیاه مخلوط با خاک استفاده کرد. در مزارع غلات با استفاده از تو-فور-دی((۲-۴-Dبه نسبت ۳لیتر درهکتاربعد از رویش اقدام کرد.همچنین در باغات میتوان از پاراکوات(گراماکسون) استفاده کرد.

 

پیچک صحرایی:

 با نام علمی  Convolvulus arvensis گیاهی است چندساله از خانواده Convolvulaceae که از طریق بذر و ریزوم های زیر زمینی تکثیر می یابد. ریزوم ها به رنگ سفید بوده و در تمام جهات گسترده شده اند و گوشتی و آبدار هستند. دارای ریشه های بسیار گسترده و در هم پیچیده و ساقه های خزنده روی زمین(استولون)به درازای۳۰ تا۱۲۰سانتیمتر،برگهای ان متقابل وپیکانی شکل،گلهایش سفید تا سفید صورتی و شیپور مانند است. گلدهی آن مختص فصل خاصی نیست و گلهای ان به تدریج باز میشوند.تولید کپسول بذر میکنند که تخم مرغی شکل بوده و محتوی۱-۴عدد بذر میباشد.بذرها به رنگ سیاه و گاه قهوه ای متمایل به خاکستری است.بذرها دارای دو سطح مسطح و یک سطح محدب(گرد)میباشد.ریشه کنی پیچک صحرایی به دلیل وجود ریشه های عمیق با انشعابات فراوان، استولون و بذرهای بادوام(حفظ قوه نامیه تا ۵۰سال)غیر ممکن است. گونه های دیگر آن شاملC.strachidifolius ,C.pilosellaefolius میباشد.
پیچک صحرایی از علفهای هرز مزارع توتون، گندم، جو، پنبه، باغهای چای و زمینهای بایر است.

روشهای کنترل :

بهترین سم علفکش برای مبارزه با پیچک، مخصوصاً زمانی که در منتهای فعالیت است، تو-فور-دی میباشد. در مزارعی که به کارگیری این سم خطرناک است میتوانMCPA را به کار برد.

 

روشهای انتشار و گسترش علفهای هرز در چمن:

اکثر علفهای هرز متداول در چمن قادر به تولید بذر می باشند که انتشار آن توسط باد، آب، پرندگان، حیوانات و انسان به نقاط مختلف انجام میگردد.

انتشار علف های هرز در چمن از طریق اندامهای رویشی نظیر ریزوم، استولون، پیاز، پیازچه و غه بطور معمول کمتر اتفاق می افتد و بیشتر انتقال آنها با وسایل کشاورزی در هنگام انجام عملیاتهای کشاورزی نظیر قیچی، چمن زن و ماشین های کشاورزی می باشد.

 

-علف های هرز موجود در چمن کاریها و چگونگی کنترل آنها:

کاشت چمن در اکثر محوطه های مربوط به فضای سبز مرسوم می باشد. یکی از مطالب مهم در راستای ارتقاء سطح کیفی فضای سبز، ایجاد چمنکاریهای عاری از علفهای هرز می باشد. وجود علفهای هرز در سطح چمنکاریها سبب اختلاف ظاهری در فرم، اندازه، رنگ و نهایتاً کاهش کیفیت چمنها خواهد شد لذا دقت در حذف آنان و نحوه کنترل آنان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. قبل از اقدام به مبارزه علیه علفهای هرز در چمن به منظور کاهش رشد آنها، شناسایی انواع آنها به همراه شناخت و ویژگیهای زیستی علفهای هرز بسیار ضروری می باشد و این عوامل عبارتند از:

۱- دوره خواب علفهای هرز

حفظ قوه نامیه و مقاومت در برابر شرایط نامساعد و نامطلوب محیطی به مدت طولانی یکی از ویژگیهای خاص علف هرز می باشد. دوره خواب بذر حالتی است که حتی با وجود مناسب بودن شرایط محیطی نظیر رطوبت و حرارت بذرها جوانه نمی زنند و مدت طولانی در خاک زنده می مانند.

۲-  عوامل آب و هوایی

این عوامل شامل حرارت، نور و رطوبت می باشد. با تغییرات هر یک از این عومال علف های هرز در میان چمنها رشدهای متفاوت خواهند داشت.

۳- خاک

عوامل زیر در دوام و میران رقابت علفهای هرز تنقش بسزایی دارند:

–          اثر متقابل خاک بر روی بذر علفهای هرز به لحاظ اسیدی و قلیایی بودن خاک

–          میران آب موجود در خاک بر اساس علفهای هرز خشکی پسند و یا رطوبت پسند

–          حاصلخیزی خاک و میزان مواد غذایی که در میزان زشد و تهاجم علفهای هرز چمن عامل بسیار مهمی است.

–          میران زهکشی خاک که در رشد و گسترش علفهای هرز موثر می باشد.

–          درجه حرارت خاک

۴-  شیوه مدیریت و نگهداری چمن

عبارتند از:

–          ارتفاع چیدن

–          میزان و دفعات کوددهی

–          نحوه و میزان آبیاری

–        چگونگی تهویه چمن

 

انواع علف کشها:

الف) علف کشهای تماسی: این علف کشها قسمتی از گیاه را که در تماس با مواد شیمیایی باشند از بین می برد. علف کشهای تماسی به هیچ وجه از طریق سیستم آوندی به سایر اندامهای گیاه منتقل نمی شوند. معمولاً پس از مصرف علف کشهای تماسی بیشتر در مورد علفهای هرز یکساله و به منظور از بین رفتن اندامهای هوایی استفاده می شود. از علف کشهای تماسی می توان پاراکوآت و ترکیبات آرسنیکی را نام برد.

ب) علف کشهای سیستمیک: این علف کشها توسط ریشه و اندام های هوایی گیاه جذب شده و از طریق سیستم آوندی گیاه به بافتهای دیگر منتقل می گردد. تاثیر این علف کش ها در اثر تجزیه و اختلال در فرآیندهای متابولیکی گیاه سبب می شود با سرعت کمتری گیاه را از بین ببرد و معمولاً بین ۴-۱ هفته نابودی علف هرز بطول می انجامد.

اکثر علف کشهای انتخابی برروی علفهای هرز چمن کاریها از انواع سیستمیک می باشند. از علف کشهای سیستمیک می توان ترکیبات هورمونی(D-4،۲) توفوردی و دو پلوسان سوپر را نام برد.

کنترل علفهای هرز چند ساله می بایست با علف کش سیستمیک با دز مناسب صورت گیرد، بدلیل اینکه علفهای هرز چند ساله می بایست با علف کش سیستمیک با دز مناسب صورت گیرد، بدلیل اینکه توصیه مقادیر بالا سبب مسمومیت در برگهای علفهای هرز گشته و اختلال در عمل جذب و انتقال علف کش به بافتهای گیاه می گردد، در نتیجه تاثیر مصرف علف کش مطلوب نخواهد بود.

در هنگام مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم انتخابی علیه برخی از علفهای هرز چند ساله مانند قاصدک که معمولاً در سطح چمن کاریها بیشتر مشاهده می گردد رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

  الف-دقت در عدم انتشار سم به گلها و درختچه های اطراف چمن کاریها

  ب-ترجیحاً سم بر روی علف هرز مورد نظر و بطور موضعی استفاده شود.

ج-نصب تابلو هشدار دهنده در اطراف چمن کاریها جهت اطلاع  رسانی و پیشگیری از تماس و ورود شهروندان خصوصاً کودکان به داخل چمن کاریها

د- جلوگیری از سمپاشی در هنگام باد و باران

ه- استفاده از نازل های باد بزنی به طوریکه سم با فاصله کمتری با علف هرز تماس داشته باشد

و- سم توفوردی(۲,۴-D) به میزان ۵/۱ -۲ لیتر در هکتار و سم دوپلوسان سوپر(Duplosan super) به میزان ۵/۲-۲ لیتر در هکتار مصرف گردد

به علت بخار حاصله از سم توفوردی که سبب خسارت به گیاهان مجاور خواهد شد مصرف دوپلوسان سوپر در اولویت می باشد.

۳-مبارزه تلفیقی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.