مقاله آفات کشاورزی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آفات کشاورزی مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۷۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آفات کشاورزی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار. ۱

بخش اول: خاک را دریابیم. ۲

آغازه ۳

شناخت خاک… ۴

لایه ها و محیط های تشکیل دهنده خاک و یا مرتبط با آن عبارتند از: ۵

عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک… ۶

الف:عناصر آب وهوایی.. ۷

ب: موجودات زنده ۹

هوموس چیست؟. ۹

هوموس های اسیدی یا نارس(  خام) ، قهوه ای، و خاکستری.. ۱۰

ج:  نوع سنگها ۱۱

د: آبهای زیرزمینی.. ۱۲

ه: ناهمواریها ۱۳

و: انسان. ۱۳

ز: زمان. ۱۴

تغییرات منفی خاک… ۱۵

۱- کم شدن ذخیره بازی و موادغذایی درخاک… ۱۵

۲- سفت وسخت شدن زمین مزروعی.. ۱۸

۳-  کاهش یا نابودی هوموس خاک… ۱۹

تأثیرات مختلف هوموس عبارتند از: ۱۹

عوامل کاهندة هوموس عبارتند از: ۲۰

راههای حفظ و افزایش هوموس خاک… ۲۰

۱- راههای جلوگیری از کاهش هوموس: ۲۰

الف: خودداری از شخم های متعدد و بیش از اندازه ۲۱

ب: خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی.. ۲۲

ج: خودداری از کشت گیاهان وجینی به صورت متمادی در یک زمین. ۲۲

د: خودداری از مصرف بقایای گیاهی بعنوان ماده سوختنی.. ۲۳

ه: خودداری از چرانیدن احشام در زمین پس از جمع آوری محصول. ۲۳

۲-راههای افزایش مستقیم و غیرمستقیم هوموس.. ۲۳

راههای ورود علفهای هرز به زمین. ۲۷

علل افزایش بیش از حد علف های هرز در زمین مزروعی.. ۲۸

عدم رعایت تناوب در کشت.. ۲۹

شخم نامناسب با ابزارقدیمی.. ۲۹

ناکافی بودن آب آبیاری.. ۲۹

چه خاکی آلوده است؟. ۳۱

آلوده کننده های خاک کدامند؟. ۳۱

کودهای شیمیایی: ۳۳

سموم: ۳۳

راههای پیشگیری از آلودگی های کشاورزی.. ۳۳

شور و قلیایی شدن خاک ها ۳۵

چه خاکی شور یا قلیایی است؟. ۳۵

عوامل شوری یا قلیایی بودن خاک… ۳۵

مقایسه خاک شور باخاک قلیایی.. ۳۶

نمک های زیان آور و بی ضرر خاک… ۳۶

چگونگی شور و قلیایی شدن خاک ها: ۳۷

شور و قلیایی شدن طبیعی: ۳۷

شور و قلیایی شدن مصنوعی.. ۳۷

آبها چگونه شور می شوند؟. ۳۸

طبقه بندی آبهای شور. ۳۸

تأثیرات نامطلوب شوری خاک… ۳۹

الف تأثیر شوری برکمیت و کیفیت محصول. ۳۹

ب: تأثیر شوری درنامساعدشدن شرایط زیست و پیشروی کویر. ۴۰

بخش دوم: «عمران کویر» شورِ شیرین.. ۴۱

کویر این پهنه پاک گسترده برشرده وسیع سرزمین ما ایران:! ۴۲

اصلاح خاک… ۴۴

اقدامات لازم جهت اصلاح خاک… ۴۵

انواع زهکش ها ۴۶

زمان مناسب برای شستشو. ۵۳

مقایسه روش کرتی و نشتی: ۵۸

معایب روش کرتی: ۵۹

راهکار مناسب جهت بکارگیری روش کرتی و نشتی.. ۵۹

روش کشت و آبیاری پشته ای.. ۵۹

تداوم اصلاح. ۶۱

خاک های شور ایران و چگونگی شورشدن آنها ۶۳

علل شوری خاک در ایران. ۶۳

منابع : ۶۶

پیشگفتار

به حکم وظیفه جهت ارائه تحقیق به موضوعات مخلتفی فکر کردم ولی خوشبختانه در نهایت حکم وظیفه جای خود را به حکم علاقه داد و بیش از  همه سه موضوع نظرم را به خود جلب کرد – جمع آوری اطلاعات در مورد پرورش و نگداری گلهایی که قدمت داشته و از کودکی علاقه زیادی به آنها داشتم.

–        مبارزه بیولوژیکی با آفات کشاورزی

–         احیای کویر

–         در رابطه با موضوع اول جز در چند مورد مطالب زیادی نیافتم.

–        در مورد موضوع دوم هیچ چیز نیافتم

در رابطه با موضوع آخر موفق به یافتن مطالبی در سایت های اینترنتی و چند کتاب البته نه چندان جدید شدم که خوشبختانه از نظر نحوه نگارش و ارائه مطالب بسیار خوب و حتی به کتب جدید نیز ارجحیت داشتند. بنابراین حین موضوع را اصل قرار داده و به جمع آوری اطلاعات در این زمینه پرداختم. البته چون به مطالب جامعتری دست یافتم احیا( عمران) کویر را بخشی از تحقیق قرار داده و« خاک و ما» را جهت عنوان کلی درنظر گرفتن که شامل دو بخش« خاک را دریابیم» و« عمران کویر، شور شیرین» می باشد. امیدوارم که مورد تأئید استاد گرامی نیز قرار گیرد.

 آغازه

 زمین که خود به ظاهر جماد و بی جان می نماید پناهگاه موجودات زنده و منشأ رویش و بالندکی و بستر و زیست گاه امن گیاهان و جانوران و انسان بوده و از آنچه را  که در اختیار داشته و دارد به موقع و به اندازه و با کمال سخاوت به هر خواهنده ای هدیه کرده و می  کند.

 و اما انسان!

با کمال تأسف باید گفت که انسان امروزی در مقابل دریافت تمامی هدایای بی دریغ  زمین که خود شعاعی از لطف و رحمت پروردگارند، جز فقر و نابودی ارمغانی برای آن نداشته و باخودخواهی، کوته نظری، لحظه نگری و بی توجهی به چشم انداز دور عملکرد غیر عادلانه و غیرمنطقی خود نه تنها داشته های زمین را به نابودی کشانده بلکه عدم سلامت جهانی را نیز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی عاید بشر کرده است. والحق نیز اندیشیدن به منافع آنی و نادیده گرفتن عواقب آن در ر درازمدت نتیجه ای جز این نباید داشته باشد. پس بیائیم همه با هم دست به سوی آن یکتای لطیف بلندکرده و از او بخواهیم که انسان را از این همه خودخواهی و لحظه اندیشی نجات داده و او را بیش از پیش متوجه روح لطیف ولی خفته و غبارگرفته خویش گرداند تا شاید با خود و سرشت خود و با طبیعت پیرامون جز این باشد که هست.

شناخت خاک

  خاک این گنجینه حیات؛ نزد انسان به ودیعه گذاشته شده است.  البته ودیعه ای با حق استفاده از طرف خاک مالک حقیقی. پس انسان نه تنها به عنوان یک امانتدار موظف به حفظ آن است بلکه باید تلاش کند تا بهتر از آنچه که پیشنیان تحویل گرفته، به آیندگان تحویل دهد.

لازمه حفظ و حفاظت از خاک شناخت آن در جنبه های مختلف تشکیل، حاصلخیزی، کاهش حاصلخیزی، آلودگی ها و عوامل مثبت و منفی مؤثر در آن می باشد و این شناخت در نهایت باید منجر به ارائه راهکار هائی مناسب جهت تقویت عوامل مثبت و سازنده و تضعیف و دفع عوامل منفی و مخرب گردد.

خاک سطحی ترین قسمت پوستة جامد زمین است که به صورت لایه نازکی سنگهای زیرین را پوشانده است.

 ضخامت این لایه در شرایط مختلف معمولاً از(۲-۵/۰) متر متغیر بود و در مواردی به کمتر از ۵/۰  متر هم می رسد.

 قشر خاک بین آتمسفر یعنی پوشش هوایی زمین و بخش سخت و تخریب نشده زمین یعنی لیتوسفر قرار دارد. این لایه علیرغم ضخامت بسیار ناچیز خود در مقایسه با سایر لایه ها، منبع تولید و درآمد و محل زندگی موجودات زنده بوده و اساس تمدن مادی است.

 خاک حاوی مواد معدنی( ریگ، شن، ماسه و رس) و مواد آلی( بقایای گیاهی و جانوری) و آب وهوا می باشد.

حال ببینیم که خاک چگونه تشکیل شده و در تعامل با عوامل گوناگون چه وضعیتی پیدا می کند.

 لایه ها و محیط های تشکیل دهنده خاک و یا مرتبط با آن عبارتند از:

–        آتمسفر : (هوا و آب نزولات جوی)

–        لیتوسفر: سنگهای تحخریب نشده

–        بیوسفر: گیاهان و جانوران و موجودات ذره بینی

–         مجموع محیط ها یا لایه های فوق پدوسفر یعنی محیط واقعی خاک را تشکیل می دهند.

–          خلاصه اینکه خاک از مواد و قسمت های مختلفی تشکیل شده و تحت تأثیر عناصر آنها در حال تغییر و تکامل دائمی است. البته تغییرات با هدف رسیدن به نقطه و یا شکل خاصی صورت نمی گیرد، بلکه مداوم بوده و به منظور برقراری توازن و تعادل بین تخریب و تشکیل صورت گرفته و پیوسته تکرار می شود.

–         بعنوان مثال در اثر عواملی موادی مانند آهن، آلومینیوم، رس و ماده هوموسی که از اجزاء خاک هستند پدید می آیند. ولی این مواد به همین شکل و صورت ثابت در زمین باقی نمی مانند بلکه آنها نیز علاوه بر کاربردهای اولیه تغییر وتحول یافته یا روی خاک انباشته شده یا به زیر خاک انتقال می یابند و با تخریب و تجزیه مود جدیدی را بوجود می آورند.

 بنابراین خاک برخلاف سنگ یک ماده کامل و تمام شده نیست بلکه پیوسته تغییر وتکامل یافته وطبق اصول و قواعد صحیح خود را با تغییرات داخلی و خارجی تطبیق داده وهرگز به سکون نمی رسد.

عوامل گوناگون محیطی و تأثیر آنها در تحول و تشکیل خاک

 محیط و خاک دو جزء لاینفک بوده و پیوسته در حال تأثیر و تأثرند. هر یک از لایه های متشکله خاک با عوامل خاص خود خاک را تحت تأثیر قرار داده و موجب تغییراتی در آن می گردند. این عوامل عبارتند از:

 الف: عناصر آب وهوایی

ب: موجودات زده

 ج: نوع سنگها

 د: آب اضافی

 ه: ناهمواریها

و: انسان

ز: زمان

 عوامل فوق ضمن تأثیرگذاری بر خاک بر یکدیگر نیز مؤثر واقع می شوند. مانند تأثیر نوع سنگها و لایه ها در میزان نفوذ آب و یا تجمع آب اضافی در زمین و یا تأثیر آب وهوا در پیدایش نوع خاصی از موجودات زنده و …..

الف:عناصر آب وهوایی

عناصر آب وهوایی عبارتند از:

 ۱- رطوبت:

تغییرات فیزیکی وشیمیایی خاک پیوسته تابع رطوبت و آب ناشی از نزولات جوی است. بگونه ای که افزایش نزولات سبب تسریع در تغییر شکل مواد آلی و معدنی شده و کاهش شدید آن سبب کندی یا عدم تشکیل خاک می گردد، و همچنین افزایش و کاهش شدید دما. مثلاً  در بیابانهای خیلی خشک و در قطبها خاک تشکیل نمی شود. زیرا در بیابانها به عللی از جمله  خشکی فوق العاده و در قطب ها به دلیل سرمای شدید گیاه نمی روید و در نتیجه  هوموس تشکیل نشده و تخریب شیمیایی نیز صورت نمی گیرد.

 افزایش و کاهش رطوبت تنها تابع میزان بارندگی نبوده  و به نوع و پراکندگی و فصل ریزش آنها نیز بستگی دارد. ضمن اینکه سایر عوامل نیز به نوبه خود تأثیرگذار هستند.

 ۲- دما

  دما نیز از عوامل مؤثر در خاک می باشد. این عامل در شرایط مختلف زمانی و مکانی تأثیرات متفاوتی از خود بجا می گذارد. بعنوان مثال در آب وهوای اقیانوسی خاک یخ نمی زند و امکان شستشوی خاک در تمام سال وجود دارد ولی در  آب وهوای خشک با زمستان سخت خاک معمولاً تا عمق زیادی یخ زده و در طول این مدت شستشو و تجمع مواد در خاک اتفاق نمی افتد. یعنی با یک عامل واحد الزاماً، تغییر یکسان و مشابهی را بدنبال نخواهد داشت بلکه نوع این تأثیر و تغییر بسته به شرایط و موقعیت متفاوت خواهد بود.

 ۳- باد

 باد سبب خشکی و خشکی سبب عدم تشکیل خاک می گردد. زیرا در این شرایط پوشش گیاهی تنگ و ضعیف شده و نیروی مقاومت خاک در مقابل باد کاهش می یابد  در نتیجه موجبات کنده شدن خاک توسط باد و تشکیل ماسه بادی فراهم گشته و فرآیند تشکیل خاک ضعیف می گردد.

 ب: موجودات زنده

۱-  گیاهان

گیاهان خاک را در مقابل فرسایش ناشی از تأثیرات باد، باران و تابش شدید خورشید محافظت می کنند.

 ریشه های عمیق گیاهان، مخصوصاً درختان جنگلی اب را به اعماق هدایت کرده و در شرایطی با ترشحات اسیدی خود گیاهان در مناطق شور به حل شدن آهن و سایر اجزاء حل شدنی خاک کمک می کنند مقدار زیادی از کلرورسدیم و سولفات سدیم ر جذب کرده و مانع تأثیرات بد آنها در خاک می گردند.

  گیاهان از طریق ایجاد هوموس در تشکیل خاک و نوع آن مؤثر واقع شده و به حفظ حاصلخیزی آن کمک می کند که نتیجه آن افزایش محصول خواهد بود.

 هوموس چیست؟

  هوموسها بقایای گیاهی هستند که با گذشت زمان و تحت شرایط خاص تشکیل شده و با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع و تیپ خاک منطقه انواع متفاوت و تأثیرات متفاوتی دارند. مانند:

هوموس های اسیدی یا نارس(  خام) ، قهوه ای، و خاکستری

هوموس های اسیدی: معمولاً در خاک های فقیر نواحی مرطوب تشکیل شده و بنا به عللی مانند فقر مواد آلی،ا سیدی بودن محیط و عدم فعالیت موجودات مفید خاکزی، باکتریها و کرمها، با خاک مخلوط نشده وقادر به محافظت آن در مقابل عوامل فرسایش نیستند.

 هوموس های قهوه ای: در دو نوع اسیدی و کمی قلیایی دیده می شوند و در مقایسه با هومس های اسیدی دارای مواد آلی بیشتری هستند، بیشتر تجزیه می شوند و تا حدی با ذرات معدنی خاک مخلوط می شوند در نتیجه بهتر از هوموس های اسیدی قادر به محافظت از خاک هستند.

 هوموس های خاکستری: این نوع هوموس ها از لحاظ مواد غذایی نسبتاً غنی بوده وبیشتر زیر گیاهان استپی و در جنگلهای درختان پهن برگ تشکیل می شوند.

هوموس خاکستری بهترین نوع هوموس محسوب می شود و به دلیل مخلوط شدن با مواد  معدنی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود بخشیده و در مقابل عوامل فرسایش از خاک محافظت می کند.

۲- جانوران

موجودات ذره بینی و حیوانات کوچک خاکزی

قبلاً گفته شدکه بیوسفر زمین زیست گاه موجودات زنده از جمله موجودات ذره بینی و حیوانات خاکزی است. این موجودات دو دسته هستند که هر یک نقش و تأثیری متفاوت با دیگری داشته و در تشکیل و تکامل خاک دخالت دارند. این دو دسته عبارتند از:

 ۱- فلورا = باکتری ها و قارچها

این دسته در تجزیه مواد آلی و تبدیل آنها به مواد معدی، ایجاد هوسوس و قابل جذب شدن مواد برای گیاهان مؤثرند.( تأثیرشیمیایی)

۲-  فونا- کرم، هزارپا، موش، خرگوش و ….  

این دسته بیشتر در کندن خاک و مخلوط کردن آن با مواد آلی و ایجاد مجاری و منافذ برای نفوذ آب، هوا وریشه گیاهان مؤثرند( تأثیر فیزیکی)

 ج:  نوع سنگها

سنگ ها به دلیل تفاوت در بافت و ترکیب تأثیرات متفاوتی در تشکیل خاک دارند،علاوه بر این میزان این تأثیر بسته به مراحل تکامل و منطقه آب و هوایی نیز متفاوت است. مثلاً تأثیر آنها در خصوصیات خاک در مراحل اولیه تکامل بیشتر از سایر عوامل بوده و بتدریج این تأثیر ضعیف می گردد و یا اینکه در مناطق حاره تأثیرگذاری آن در خاک کمتر از مناطق معتدل و مرطوب است.

د: آبهای زیرزمینی

 

70,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کودهای شیمیایی
 • مقاله روند تاریخی مصرف کودهای شیمیایی
 • مقاله سموم سیانوباکتریایی
 • مقاله اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده
 • مقاله خاک و کویر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.