مقاله آمادگی برای آموزش مهارتهای ورزشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آمادگی برای آموزش مهارتهای ورزشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آمادگی برای آموزش مهارتهای ورزشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

آمادگی برای آموزش مهارتهای ورزشی   ۱
آشنایی با مسئولیتهای آموزشی مربیان   ۱
برنامه ریزی و طرح مسئولیتهای آموزشی   ۲
فصل پیش از مسابقات   ۲
مرحله تعیین اهداف آموزشی   ۲
مرحله ۲ انتخاب مواد موضوعی برای هر هدف   ۳
فهرست کنترل موضوعی:   ۴
مرحله ۳ تنظیم و سازماندهی مواد موضوعی برای آموزش   ۵
مرحله ۴ ارزیابی  سطح مهارت و دانش اولیه ورزشکاران   ۶
مرحله ۵ طراحی ، بکارگیری و ارزیابی هر تمرین   ۸
روش آموزش:   ۹
محیط تمرین:   ۱۰
طراحی یک برنامه تمرین   ۱۰
تمرین  مهارتهایی که قبلاً آموزش داده شده اند:   ۱۳
سرد کردن:   ۱۵
مرحله ارزیابی سطح مهارت و دانش نهائی  ورزشکاران   ۱۶
مرحله ۶- ارزیابی سطح مهارت و اطلاعات نهائی  ورزشکاران   ۱۶
مرحله ۷ ارزیابی  کل برنامه آموزشی  و عملکرد  کادر مربیگری:   ۱۷
مرحله ۸- ارزیابی کل برنامه آموزشی و کادر مربیگری :   ۱۷
« فصل دوم »   ۱۸
شناخت فرایند یادگیری مهارتها   ۱۸
یادگیری  مهارت، یک فرایند نامرئی   ۱۸
مرحله  ابتدائی  یادگیری مهارت   ۱۹
مرحله  میانی  یادگیری  مهارت   ۲۰
طول مدت مرحله میانی یادگیری  مهارت   ۲۰
مرحله  پیشرفته یادگیری مهارت   ۲۰
ویژگیهای  ورزشکاران در مرحله پیشرفته   ۲۱
طول مدت مرحله پیشرفته   ۲۱
فصل سوم   ۲۲
توجه و متغیرهای موثر بر آن   ۲۲
برانگیختگی و توجه   ۲۳
مهارتهای ظریف در برابر مهارتهای زمخت   ۲۵
مهارتهای  باز در مقابل مهارتهای بسته   ۲۶
حواس و توجه   ۲۷
عوامل موثر بر توجه انتخابی   ۲۷
واکنش سوگیری   ۲۸
علاقه   ۲۸
نگرش   ۲۹
کمک به ورزشکاران در انتخاب نقطه تمرکز و توجه   ۲۹
نتیجه گیری   ۳۱

آمادگی برای آموزش مهارتهای ورزشی

          آموزش مهارتهای ورزشی برای اینکه کار آمد باشد به برنامه ریزی مناسب آموزشی و شناخت فرایند یادگیری مهارت در خلال  آموزش نیاز دارد.

          شما  باید برنامه ریزی کنید که چیزی را چگونه و چه وقت آموزش دهید و اینکه چطور به اهداف خود نائل شوید. پس شما را باید با فرایند  یادگیری  مهارت آشنا  بوده و مراحل مختلف یادگیری را که ورزشکاران برای توسعه  مهارت خود سپری  می کنند، به بحث بگذارید. شما با آگاهی از این اطلاعات  به راحتی  می توانید  مهارت ورزشکارانتان را که یاد گرفته اند، مشاهده  و ارزیابی  کنید. تشخیص بخشهای صحیح  مهارت، مربیان را  در تخصصی نمودن آموزش برای تک تک ورزشکاران یاری نموده و موجب می شود که آموزش بر اساس نیازها و علائق هر یک از ورزشکاران تنظیم شود.

آشنایی با مسئولیتهای آموزشی مربیان

          در این بخش ، یک چارچوب نظامداری برای مراحل گوناگون آموزش  مهارتهای ورزشی ارائه شده است. این مراحل مربی را در تلفیق نظریه های یادگیری و آموزش  یاری خواهد کرد.

برنامه ریزی و طرح مسئولیتهای آموزشی

فصل پیش از مسابقات[۱]

          برنامه ریزی آموزشی شامل چهار مرحله ابتدائی می باشد، که در بر گیرنده : تعیین اهداف آموزشی ، انتخاب مواد موضوعی[۲] برای  هر هدف، سازماندهی مواد موضوعی برای آموزش و ارزیابی سطح مهارت و دانش اولیه ورزشکاران می باشد.

مرحله تعیین اهداف آموزشی

          اهداف آموزشی، شامل مواردی  است که  از ورزشکاران خود انتظار دارید که در پایان فصل  یاد بگیرند، و باید جهت مقایسه با میزان دستیابی ورزشکاران به آنها در پایان فصل، به صورت مدون در آیند. هر یک  از اهداف باید به طور  واضح  در برگیرنده سه مقیاس ذیل باشند:

–      بیان چگونگی اجرا، در قالب واژه های قابل مشاهده و اندازه گیری

–      بیان اینکه اجراء[۳] تحت چه شرایطی باید انجام گیرد.

–      تعیین مقیاسی که بتوان میزان دستیابی به هدف را ارزیابی نمود.

به عنوان مثال: کشتی گیران نشان خواهند داد که توانایی لازم را در اجرای مهارتهای پایه پیدا می کنند و جهت شرکت موفقیت آمیز در تمرین و مسابقه تیمی  در سطح ابتدایی آمادگی دارند.

–      اجرا = نمایش و نشان دادن آگاهی از قوانین اساسی در طول بازی.

–      شرایط= در شرایط تمرین و مسابقه.

–      مقیاس= دقت و توجه کامل در سراسر فصل  مسابقات.

پس  از اینکه مربی  اهداف آموزشی را برای فصل مشخص کرد باید از آنها یه سه طریق استفاده کند:۱- مرور اهداف مورد نظر با ورزشکاران در ابتدای فصل و زمانهای مشخصی  در طول دوره تمرینات، اهمیت زیادی دارد که ورزشکاران بدانند چه انتظاری  از آنان دارید. ۲- تشریح اهداف برای والدین، کمک مربیان و افراد دیگری که علاقمند به آگاهی از اهداف نهایی شما از تمرینات این فصل  هستند. ۳- نهایتاً ، استفاده  از آنها به عنوان اساس اهداف مرحله بعدی و انتخاب مواد موضوعی برای آموزش.

مرحله ۲ انتخاب مواد موضوعی برای هر هدف

          مواد موضوعی را که مربی انتخاب می کند، بستگی به اهداف آموزشی دارد و شامل : اطلاعات ، مهارتهای ورزشی، استراتژیها و رفتارهای جوانمردانه می باشد.از خودتان بپرسید، که ورزشکاران در یادگیری و رسیدن به هدف آموزشی ویژه، به چه چیزی نیاز دارند؟ پاسخ این پرسش ، فهرستی از: مهارتها اطلاعات و رفتارهائی خواهد بود که ورزشکاران شما در رسیدن به آن هدف نیاز دارند و در مجموع  مواد موضوعی  را تشکیل می دهند.

          پس از  اینکه مربی برای هر هدف آموزشی، مواد موضوعی را مشخص کرد، از  فهرست ذیل جهت ارزیابی آنها استفاده کند.

فهرست کنترل موضوعی:

–      آیا مهارت واقعاً خطر آفرین نیست؟

–      آیا ورزشکاران قدرت بدنی لازم را برای اجرای آن دارند؟

–      آیا ورزشکاران هماهنگی حرکات کافی را برای آغاز یادگیری مهارت دارا هستند؟

–      اگر مهارت جدید نیاز به مهارتهای پیش نیاز دارد، آیا ورزشکاران در آنها کاملاً تسلط پیدا کرده اند.

–      آیا مواد موضوعی برگزیده شما، در رسیدن به هدف مورد نظر بهتر موثرتر از انتخابهای احتمالی دیگر است؟

–   آیا ورزشکاران علاقمندی به یادگیری آن مواد موضوعی هستند؟ اگر نه، آیا می توان علاقمندی  برای یادگیری آنها در این سطح ایجاد نمود؟

–      آیا  مواد موضوعی دقیق  انتخاب شده اند؟

–      آیا ورزشکاران از نظر عقلانی  و عاطفی برای شروع یادگیری  این مواد آماده هستند؟

اگر پاسخ به برخی  از پرسشها منفی است، آنرا حذف نموده و مواد موضوعی دیگر را جایگزین نمائید. در مورد تک تک مواد موضوعی ، این پرسشها را مطرح نموده و در صورت منفی بودن جواب هر پرسش ، آن ماده موضوعی را حذف و ماده موضوعی دیگری جایگزین نمائید.

مرحله ۳ تنظیم و سازماندهی مواد موضوعی برای آموزش

          مواد موضوعی را که مربی جهت رسیدن به اهداف  آموزشی انتخاب نموده است در یک جدول آموزشی تنظیم می کند. جدول آموزشی کامل ، شامل همه  مواد موضوعی هست که  در مرحله دوم انتخاب گردیده  است که تنظیم آن به مربی کمک خواهد کرد تا برنامه مدون و کاملی  داشته باشد.

          در نوشتن  یک جدول آموزشی، ابتداء شروع به تنظیم مهارتها و قرار دادن آنها در گروههای ویژه  می نمائیم. مثلاً : مهارتها را به دو دسته، مهارتهای پایه و پیچیده طبقه بندی می کنیم، که این فهرست ، ترتیب آموزش مهارتها را مشخص خواهد کرد. هم چنین جدول آموزشی، باید شامل مدت زمان  لازم برای هر مهارت در طول : الف) هر جلسه تمرین ب) هر هفته ج) هر ماه  د) برای کل فصل باشد. جدول آموزشی باید دارای انعطاف باشد و باید سرعت یادگیری افراد و اهداف شخصی یادگیری[۴] ورزشکاران را در طراحی آن در نظر گرفت. علاوه بر این برنامه و طرح ریزی مربی بر اساس میزان پیشرفت ورزشکاران در طول فصل تنظیم گردد.

          اگر شما مربی با سابقه ای هستید و با گروهی  از ورزشکاران کار می کنید، حتماً می دانید که باید جدول آموزشی را طوری  طرح کنید که نیاز به تعدیل  کمتری داشته باشد، لیکن اگر به تازگی به حرفه مربیگری روی آورده اید در طراحی  جدول آموزشی، باید از نظرات  مربیان  مجرب  و معلمین  ترتبیت  بدنی استفاده  کنید، مشورت  با  این دسته  شما را یاری خواهد کرد  تا به طور کار آمدتر به طراحی  یک جدول واقعی بپردازید. اگر شما مربی کم تجربه ای هستید، احتمالاً در پیش بینی مدت زمان لازم برای آموزش  مهارتهای مختلف  ورزشی با مشکل مواجه خواهید شد.  در این صورت اگر نمی توانید با مربیان با سابقه  مشورت  کنید، از یک طرح کوتاه مدت یک یا دو هفته ای  استفاده کنید. به این ترتیب تمرین را تا پایان فصل ادامه  دهید. این روش ، اصلاح  جدول را آسانتر  می کند.

          طراحی  یک جدول کامل ، نیاز  به تمرین  و تلاش  بیشتری دارد. بنابراین در موقع تنظیم  جدول، آنرا آزمون  و مرور کنید، زیرا  در موقع  اجرای آن ،  دیگر نمی توانید  تغییرات زیادی در آن انجام دهید و ممکن است طرح پیشنهادی  شما مطابق با واقعیات نباشد  و تا فصل دیگر نیز ادامه یابد.

مرحله ۴ ارزیابی  سطح مهارت و دانش اولیه ورزشکاران

          پس از سازماندهی مواد موضوعی برای آموزش، مربی باید سطح مهارت و میزان اطلاعات ورزشکاران را در ارتباط با مواد موضوعی مورد  نظر خود ارزیابی کند . این کار را می توان با استفاده  از فرم ارزیابی تیمی (شکل ۱) یا فرم دیگری که خود مربی تنظیم می کند در طول چند جلسه اول فصل اجرا کرد. هر نوع فرمی که مربی برای ارزیابی خواهد استفاده کند، باید  در برگیرنده کلیه مواد موضوعی جدول آموزشی باشد.

          شاید بهترین روش ارزیابی سطح مهارت، شروع از مهارتهای ساده و حرکت به سوی مهارتهای پیچیده باشد. با این  کار ورزشکاران نیز می توانند از قابلیتهای خویش آگاهی یابند.

           توجه: اجرای  برخی مهارتها خطرناکتر از ما بقی است، بخصوص  پیش از  فصل، که ورزشکاران  به دلیل تمرین ناکافی  از شرایط  جسمانی  خوبی  برخوردار نیستند، در  این صورت مربی آنرا تشخیص  داده و سعی  می کند  که در طول فصل پیش از مسابقات  آنرا ارزیابی کند، و آن مهارت را از فهرست آزمون اولیه حذف کند. هم چنین کسی را که خواهان اجرای یک مهارت نیست، در  اجرا و نمایش آن مجبور  نسازد.

مرحله ۵ طراحی ، بکارگیری و ارزیابی هر تمرین

          در این مرحله  مربی مواد موضوعی را برای آموزش، مرور، اصلاح و تنظیم  برای هر جلسه انتخاب  می نماید. باید با مرور جدول آموزشی آنچه را  که می خواهد آموزش  دهد و مدت زمان مورد  نیاز برای تدریس آن را تعیین کند. هم چنین میزان پیشرفت  آنها را نسبت به جلسات  قبلی مشخص  کند، و آنچه را که واقعاً  یاد گرفته اند، در مقایسه با جدول  آموزشی معین نماید. هم چنین به اطلاعات و پیشنهادات رسیده از جانب  کمک مربیان و ورزشکاران توجه نموده و مدت زمانی را که برای تمرین در دسترس دارد، آگاه باشد. مربی در انتخاب مواد موضوعی برای تمرین روزانه ، نیاز به تطبیق و توجه به همه عوامل فوق دارد.


روش آموزش:

اهمیت دانستن نحوه آموزش ، کمتر از دانستن آنچه را که باید آموزش داده نیست . بلافاصله پس از انتخاب مواد موضوعی ، روش آموزش آنها را نیز تعیین کنید ، که این فرایند شامل تصمیمات آموزشی متعددی است :

ü    آیا مهارت  به روش کل یا به روش جزء آموزش داده خواهد شد؟

ü    در آموزش و تمرین مهارت، به چه مواد آموزشی نیاز دارید؟ (از جمله : ویدئو، آئینه، تابلوی زمین فوتبال ، ….)

ü    مهارت به چه نحو معرفی  و توضیح داده خواهد شد؟

ü    مهارت چگونه و توسط  چه کسی نمایش داده خواهد شد؟

ü  اگر در ابتدای آموزش همه یا اکثر  ورزشکارانتان در اجرای مهارت توانایی نداشتند،  شما چه اقدامی  خواهید کرد؟

ü    پس از اینکه مهارت یاد گرفته  شده، به چه نحوی تمرین صورت می گیرد؟

ü    به چه صورت از بازخورد[۵] در طول تمرین جهت ارائه اطلاعات، تقویت[۶]، انگیزش و در صورت ضرورت از تنبیه استفاده خواهد شد؟

ü  نحوه تجزیه و تحلیل عملکرد  ورزشکارانتان ، که به طور موثرتر تمرین  کرده و چگونگی تصحیح اشتباهات را مشخص کنید؟

اینها از جمله  مواردی بودند  که برای کار آمد ساختن آموزش، باید قبل از شروع تمرین و آموزش مد نظر قرار گیرند.

محیط تمرین:

به خاطر داشت که برای آموزش و تمرین و شیوه تدریس مواد موضوعی، نیاز به محیط مناسبی است. برای مثال: اگر به ورزشکاران جوان نحوه دریبل فوتبال  یا بسکتبال  را در خلال یک الگوی  پیچیده آموزش  می دهد. باید موانعی را در محل تمرین نصب  کند، یا اگر نحوه بهبود دقت  در ضربات را به بازیکنان تنیس  آموزش دهد، باید بر روی دیوار علائمی را مشخص کند. و علامت گذاری  روی دیوار، حتماً پیش از شروع تمرین صورت گیرد. سعی  کند از منتظر نگهداشتن ورزشکاران پرهیز  کند و قبل از  ورود  آنان به محیط تمرین، تمامی تمهیدات لازم را مهیا کند.

طراحی یک برنامه تمرین


[۱]- Preseason

[2] – subject matter

[3] – Preseason

[4] Parsonol learning goals

[5] – Feed back

[6] – Reinforcement

40,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.