مقاله آموزش بزرگسالان و نوسوادان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آموزش بزرگسالان و نوسوادان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آموزش بزرگسالان و نوسوادان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه
هدف از آموزش بزرگسالان    ۳-۱
ویژگیهای آموزشی بزرگسالان    ۶-۳
ماهیت آموزشی بزرگسالان    ۸-۶
ویژگیهای مواد سواد آموزی برای بزرگسالان    ۱۰-۸
آموزش بزرگسالان و تفاوتهای آن با خردسالان    ۱۲-۱۰
برخی مسائل مربوط به روش تدریس بزرگسالان    ۲۳-۱۲
همکاری بین المللی در زمینه آموزش بزرگسالان    ۲۳-۱۲
نحوه همکاری آموزشی بزرگسالان    ۲۷-۲۳
نقش  و رسالت دولت ومسئولین در پیشبرد اهداف سواد آموزی بزرگسالان    ۳۱-۲۷
روشهای حل مسئله بی سوادی در جامعه    ۳۵-۳۱
آموزش بزرگسالان در جوامع انقلابی     ۳۸-۳۵
منابع و مؤاخذ

منابع :

۱-  باغچه بان ، ثمنیه ، روش تدریس کتاب اول دبستان . ] تهران [ ، وزارت فرهنگ ، ۱۳۴۰ .

۲- صباغیان ، زهرا . درسهای سواد آموزی ، دفتر بین المللی آموزش سازمان یونسکو .تهران ، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، ۱۳۷۲ .

۳-یونسکو – راهنمای علمی سواد آموزی تابعی . ترجمه احمد قاسمی ، تهران ، کمیته ملی پیکار جهانی با بی سوادی ، ۱۳۵۳ .

هدف از آموزش بزرگسالان

اگر یک ماهی به من بدهی یک روز مرا سیر کرده ای ، اگر صید ماهی را به تن بیاموزی دیگر هرگز گرسنه نخواهم ماند .                            (( کنفوسیوس))

به طور کلی نظام آموزشی بزرگسالان بر اساس شرایط اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای متفاوت است و اهداف خاصی را دنبال می کند . ولی معمولاً کشورهای جهان سوم ، از جمله ایران ، اکثراًبودجه و امکانات آموزشی بزرگسالان را در درجه اول صرف برنامه های سواد آموزی می کنند . و در درجه دوم در اختیار آموزش حرفه ای و سایر برنامه های سواد آموزی بزرگسالان قرار می دهند اما در کشور های صنعتی که اکثریت افراد جامعه باسوادند ، بیشتر بودجه و امکانات آموزشی صرف برنامه های آموزش حرفه ای و سایر بخشهای آموزش مداوم می شود با توجه به نکات ذکر شده ، در اینجا اهداف سواد آموزی و آموزش حرفه ای بزرگسالان را بررسی می کنیم هدف سواد آموزی بر خلاف آنچه که معمولاً تصور می شود تنها فرا گرفتن خواندن و نوشتن و ریاضیات پایه نیست ، مهمترین اهداف را می توان به این ترتیب بیان کرد.

۱- فراهم کردن آموزش ابتدایی و دادن امکان دیگری به بزرگسالان برای کسب مهارتهای که در طول دوران کودکی و جوانی از آنها محروم بوده اند .

۲-  افزایش توانایی و مهارت بزرگسالان برای شرکت در برنامه های اجرایی دولت و جامعه .

۳- تهیه برنامه ها و تشکیل کلاسهایی که به گسترش فکری بزرگسالان اختصاص یافته است و هدف آن ، کسب مدرک یا دریافت شغل بهتر نیست .

۴-  افزایش اعتماد به نفس در بزرگسالان از طریق افزایش آگاهی و دانش آنان.

۵- بالا بودن سطح آگاهی بزرگسالان در زمینه مصالح جامعه و گسترش علاقه مندی آنان به مشارکت در تصمیم گیری.

۶-  افزایش آگاهی شهر وندان نسبت به حقوق ، وظایف و مسئولیتهای خود .

۷-  گسترش تواناییهای بزگسالان برای حل مسائل و مشکلات شخصی و اجتماعی خود .

۸-  گسترش دانش افراد درباره مبانی و میراث فرهنگی خود .

هدفهای آموزش حرفه ای دارای چند هدف اساسی به شرح زیراست :

۱-  مجهز کردن بزرگسالان به مهارتهای لازم برای امرار معاش.

۲- فراهم کردن نیروی انسانی لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور ، با توجه به اینکه بر آوردن نیاز های جامعه و رسیدن به خود کفایی ، لزوم تربیت نیروی انسانی ماهر را ایجاب می کند .

۳- تحقق مساوات اجتماعی و تساوی حقوقی و همچنین از میان بردن تفاوتهای موجود میان اقشار جامعه .

۴-  تربیت کارگرانی که بتوانند خود را با شرایط متغیر صنعتی و استخدامی جامعه منطبق کنند .

۵- در کشورهای  صنعتی برای آموزش حرفه ای بزرگسالان اهمیت ویژه ای قایلند و آن را سرمایه گذاری سودمند قلمداد می کنند . و از آنجا که گسترش آموزش حرفه ای بزرگسالان می تواند درصد بیکاری را با توجه به ایجاد تخصص ذر بزرگسالان تا حدودی کاهش دهد ، برای مسئولان امور اهمیت خاصی دارد . به همین دلیل در اغلب  کشورهای صنعتی ، از جمله آلمان و فرانسه قوانینی به تصویب رسیده است که به افراد اجازه می دهد با استفاده از حقوق و مزایا ، کار خود را ترک کرده و در کلاسهای آموزش حرفه ای شرکت کنند . زیرا در این گونه کشورها به این نتیجه رسیده اند که به علت نو آوری در صنایع و تکنولوژی کار آیی کارگران نسبتاً به سرعت تنزل می کند و دانش و مهارتهای آنها غیر قابل استفاده می شود . به همین دلیل از تعداد مشاغل برای افراد غیر ماهر روزبه روز  کاسته و به میزان مشاغلی که نیاز به مهارت بیشتری دارد افزوده می شود . بر خلاف جوامع صنعتی ، کشورهای عقب نگه داشته شده برای گسترش آموزش حرفه ای با مشکلات متعددی مواجه هستند . زیرا آموزش حرفه ای دارای پنج رکن مهم زیر است :

الف : برنامه کار

ب: وسایل و لوازم ، از قبیل ساختمان و محل مناسب برای کار و آموزش.

ج: معلم با تجربه و متخصص در رشته های مختلف و حرفه ای

د : بزرگسالانی که واجد شرایط و دارای معیارهای لازم برای کسب آموزش حرفه ای باشند :

 

ویژگیهای آموزشی بزرگسالان

به طور کلی شرایط و خصوصیات اجتماعی ، اقتصادی و خانوادگی بزرگسالان همچنین وظایف و مسئولیتهایشان ایجاب می کند که برنامه های آموزشی مربوط به آنان دارای مشخصات خاصی باشد . عدم توجه به این خصوصیات سبب می شود که بزرگسالان امکانات کمتری برای شرکت در کلاسها و استفاده از فرصتهایی داشته باشند که بر ایشان فراهم می شود موارد مهمی که باید مد نظر قرار گیرد عبارتند از :

۱- انعطاف در زمان

در گذشته یکی از موانعی که معمولاً بر سر راه یادگیری و پیشرفت بزرگسالان قرار داشت .غیر قابل انعطاف بودن زمان و برنامه دروس بود . ولی اکنون در اغلب کشورها به این نکته توجه کرده که سرعت و زمان یادگیری باید در حد توانایی و امکانات بزرگسالان باشد . قابل انعطاف بودن زمان یادگیری ، یکی از اصول اساسی برنامه آموزشی بزرگسالان است . زیرا شرکت کنندگان در کلاسها باید بتوانند به رغم مسئولیتها و مشاغل مختلفی که دارند . به سهولت و آزادانه از فرصتی که فراهم آمده است استفاده کنند .

انعطاف در زمان به این معنی است که نه تنها باید زمان کلاسها و برنامه ها برای بزرگسالان مناسب باشد ، بلکه ، علاوه بر آن باید امکانات لازم برای مطالعه مستقل فراهم شود . برای مثال امکان مطالعه در منزل ، کتابخانه و غیره برای بزرگسالان فراهم  شود . علاوه بر این باید به بزرگسالان این آزادی داده شود که هر زمان تمایل داشتند کلاس را ترک و در زمان مناسبتر ودر آن شرکت کنند و برنامه های آموزشیشان را ادامه دهند .

۲- انعطاف در مکان

یکی از ابعاد انعطاف پذیر بودن مکان این است که افراد جامعه بتوانند بدون در نظر گرفتن محل زندگی خود به مطالعه و پیشبرد  دانش و معلومات خود بپردازند. مثلاً بزرگسالان باید در دوره افتاده ترین روستا ها نیز ، مانند افرادی که در شهر یا حومه شهر زندگی می کنند . از برنامه های آموزشی استفاده کنند . بعد دیگر انعطاف پذیری مکان این است که مسئله اختصاص بودن مکان آموزشی اصولاَ مطرح نباشد . و کار آیی، دانش و مهارتی که فرد در یک مکان آموخته است ، در مکانهای دیگر نیز قابل قبول باشد . به عبارت دیگر ، آموزش بزرگسالان نباید تنها به آموزش کلاسیک و رسمی محدود شود ، برای مثال باید اطلاعات و معلومات بزرگسالان در موارد مختلف و درباره موضوعهای متفاوت ، که در اثر تماسها و برخورد های گوناگون اجتماعی به دست آمده است . در ارتقای سطح معلومات و درجه تخصص آنان منظور شود . مثلاَ اگر فردی به علت مسافرت مکرر به نقاط مختلف کشور اطلاعات از وضع جغرافیایی شهر های مختلف به دست آورد . نباید او را وادار کرد تا برای گذراندن کلاس ششم و گرفتن مدرک ، درس جغرافیا را مانند سایرین ، از ابتدا تا انتها بخواند ، بلکه باید دانش و معلوماتش را برطبق معیارهای که از قبیل تعیین شده است ارزشیابی کنند و بپذیرند.

۳- انعطاف سن  

فرصتهای آموزش مخصوص سن خاصی نیست و استفاده از آن باید برای همه ، بدون در نظر گرفتن سن آنان ، میسر باشد ، در حقیقت ، برنامه های آموزشی باید برای استفاده افراد در سنین مختلف تهیه و تنظیم شود .

۴- انعطاف در پذیرش

هیچ بزرگسالی نباید بی دلیل از آموزش محروم شود و احساس کنیم که شرایط لازم را برای پذیرفته شدن در کلاس  ندارند ، البته مراد این نیست که مثلاً فردی بدون داشتن سوابق تحصیلی برای شرکت در کلاسهای دانشگاه پذیرفته شود ، منظور این است که پذیرش بزرگسالان در برنامه های آموزشی رد سطوح مختلف ، با توجه به امکان استفاده از فرصتی که فراهم شده است ، باید بر اساس تجارب و میزان دانش و معلومات آنان باشد ، نه بر اساس معیارهایی از قبیل دیپلم درجه و کلاس تحصیلی .

۵- توام شدن آموزش و مسئولیتهای شغلی

بزرگسالان باید بتوانند در طول مدتی که به کار اختصاص دارد در کلاسهای آموزشی شرکت کنند ، به عبارت دیگر ، حضور آنان در کلاس باید بخشی از کارشان محسوب شود . این اصل در برخی از کشورها در مورد سواد آموزی اجرا می شود . به این معنی که کارگران و سایر افراد شاغل کم سواد و یا بیسواد مجازند که یک ساعت از کار روزانه خود را صرف شرکت در کلاسهای درسی کنند . این موضوع در سایر موارد ( به غیر از سواد آموزی) کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در حالی که در همه موارد بزرگسالان باید بتوانند کار و آموزش  را با هم توام کنند . افراد شاغل باید بتوانند با استفاده از فرصتهای آموزشی و دریافت حقوق و مزایایشان به بالا بردن سطح آگاهی ، دانش و مهارتهای خود بپردازند . حسن این کار این است که در بسیاری از موارد تئوری و عمل با یکدیگر تلفیق می شود . برای مثال آموزش در حین خدمت برای معلمان ، کارکنان و کاگران علاوه بر افزایش دانش و معلوماتشان به بالا بردن کار آیی آنان نیز کمک می کند .

ماهیت آموزش بزرگسالان

برای اغلب مردم آموزش بزرگسالان بمعنی درس خواندن و یا به مدرسه شبانه رفتن است . بسیاری از ما سر گرم افزایش معلومات و اصلاح مهارتهای خود از طریق شرکت کردن در کلاسهای کارخانه ها ، مساجد ، بیمارستانها یا روستاها هستیم . فعالیت آموزشی که ما پی گیری مینمائیم  ممکن است چیزی بین آموزش ابتدایی یا اساسی و آموزش عالی پیچیده  باشد . تمام این را می توان بطور دقیق تر بعنوان برنامه های آموزشی یا دروس بزرگسالان توصیف نمود . عده بیشماری از مردم در (( کلاسهای مذهبی)) شرکت مینمایند و این آموزش نیز بخشی از حوزه یادگیری گسترده ایست که آموزش بزرگسالان نامیده می شود . دانشگاهها و دانشکده ها دروس بخصوص و بدون واحد و برنامه سخنرانی را علاوه بر وظائف اصلی خود عرضه می نمایند و منظور از این دروس و سخنرانیها همان برنامه آموزش بزرگسالان است بطور کلی ، اگر آموزش بزرگسالان را هر نوعی از یادگیری که باعث تغییر نحوه تفکر ما نسبت به چیزی شود ، رفتار ما را تغییر دهد و چیزی به اطلاعات و معلومات ما بیفزاید در نظر بگیریم در اینصورت برنامه های مذکور در فوق فقط بخشی از حوزه گسترده آموزش بزرگسالان را تشکیل می دهد . نظریه وسیع تری از آموزش بزرگسالان میبایستی تماس روزانه با زندگانی را که هر بزرگسالی تجربه می نماید در بر گیرد . البته در صورتی که از این جریان آگاه باشد . شرکت در مراسم مذهبی – گوش دادن به رادیو ، تماشا کردن تلویزیون و… نوعی آموزش بزرگسالان است . یکی از وظایف اساسی مربی که شغل او آموزش بزرگسالان است مطالعه انتقادی در اساس و شالوده آموزش بزرگسالان جهت مشخص کردن ساختمان و عمل کردن آن می باشد . لذا اگر کوششی بعمل آید تا معانی گوناگون اصطلاح (( آموزش بزرگسالان )) از طریق بررسی دقیق تر هر یک معین گردد کمک بزرگی خواهد بود .

50,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آموزش بزرگسالان
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.