مقاله آموزش جغرافیا و بینش توحیدی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله آموزش جغرافیا و بینش توحیدی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله آموزش جغرافیا و بینش توحیدی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده:   ۱
واژگان کلیدی:   ۲
منابع:   ۹

چکیده:

یکی از ضرورتهای دستیابی به توسعه پایدار و شهروندی سالم این است که دانش آموزان به کسب مهارتهای زندگی در محیط آموزشی رسمی و غیررسمی دست یابند و اینگونه مهارتها بنا به نیاز و محیط های گوناگون جغرافیایی  بنا به تفاوتهای طبیعی و فرهنگی و اجتماعی و…متفاوت می باشد.بطوریکه درکشور ایران که رگه های دینی و مذهبی در ابعاد مختلف زندگی مردم عجین گشته است خدایابی و معرفت به وجود هستی و کسب دیدگاه توحیدی یکی از گزینه های بسیار مهم مهارتهای زندگی می باشد.از طرفی جغرافیا بعنوان علمی که خداوند در قرآن کریم در آیات مختلف بعنوان راهی بسوی معرفت شناسی(راه تجربی) به موازات راه فطری و عقلی ستوده و این علم این پتانسیل را دارد که به دانش آموزان یک دید ترکیبی و نگرشی سیستمی به جهان هستی و درنهایت به دید توحیدی هدایت نماید که لازمه این امر این است که معلم جغرافیا دانش آموزان را از طریق بکارگیری الگوی ساخت گرایی  به یک درک عمیق و معنادار از جهان هستی برساند.مقدمه:پایه و اساس ادیان الهی را توحید و یکتا پرستی تشکیل می دهد.چنانچه هر فرد به فهم دقیق و معنا دار این مقوله پی ببرد انسانی می شود که در همه ابعاد زندگی دیدگاه توحیدی داشته و در این روزگار پیچیده که انسان بعنوان بازیگر اصلی نقش موثری را ایفاء می کند کمتر به خطا رفته و در نهایت تبدیل به یک شهروند سالم در زندگی فردی و اجتماعی می گردد. از طرفی نیازهای زندگی امروز ، تغییرات سریع اجتماعی فرهنگی ، تغییر ساختار خانواده ، شبکه گسترده و پیچیده ارتباطات انسانی و تنوع ، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی انسان ها را با چالشها ، استرس‌ها و فشارهای متعددی روبرو نموده است که مقابله مؤثر با آنها نیازمند توانمندی‌های روانی- اجتماعی می باشد . فقدان مهارتها و تواناییهای عاطفی ، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل و مشکلات آسیب پذیر نموده و آنها را در معرض انواع اختلالات روانی ، اجتماعی و رفتاری قرار می‌دهد لذا ضرورت کسب مهارتهای زندگی در محیط آموزش های رسمی و غیر رسمی برای دانش آموزان آشکار می گردد.

واژگان کلیدی:

جغرافیا-مهارتهای زندگی-خدایابی-الگوی ساخت گراییمهارتهای زندگی چیست؟مهارتهای زندگی شامل مجموعه ای از توانایی‌ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می‌دهند . در نتیجه شخص قادر می‌شود بدون این که به خود یا دیگران صدمه بزند ، مسئولیت‌های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش‌ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل مؤثر روبه‌رو شود  اسمیت و گری (۲۰۰۵) نیز نشان دادند آموزش مهارتهای زندگی اثر معنی‌داری بر توانائیهای رهبری و مدیریت در جوانان دارد.(۱)سازمان بهداشت جهانی ده مهارت اصلی زندگی را به شرح ذیل مشخص نموده است.(۲)۱

–   تصمیم گیری     ۲- حل مسایل .   ۳-   اندیشه خلاق .    ۴-  تفکرخلاقانه .      ۵-تفکرنقادانه ۶-.  مهارت های ارتباطی .    ۷-  مهارت های بین فردی    ۸-  فایق آمدن بر عواطف .    ۹-  فایق آمدن بر فشار های روحی . ۱۰ خودآگاهی وهمدلی  پیشرفت علمی و تجهیز تکنولوژیکی که به تنوع روزافزون نیازهای انسان در ابعاد مختلف منجر گردیده است. انسان بعنوان مهمترین عنصر بیولوژیک  دریک جامعه شهری و مهمترین عامل در توسعه پایدار نقش خود را زمانی بخوبی ایفاء می نماید که در طول آموزشهای رسمی و کسب علم مهارتهای فراتر از علم رابا عنوان مهارتهای زندگی کسب کند که این مهارتها به رغم تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد که بهترین سن برای آموزش بین ۶تا۱۶سالگی است به طوریکه آموزش جهانی مهارتهای زندگی قبل از دوران دبستان شروع می شود و به تدریج کامل تر می شود و سعی می شود با توجه به تنوعی که از آن برخوردارند به گونه ای  برنامه ریزی شود که با شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه هماهنگ باشد.زیرا برحسب نیاز در موقعیت های خاص جغرافیایی می تواند متفاوت باشد.تاریخ اجتماعی ایران نشان می دهد که دین و ایمان به خدا  و اصول و فروع دینی در تمامی کالبد ایرانی عجین شده است و این اعتقاد بدرستی درشکل و ماهیت رفتار و کردار و گفتار انسان ایرانی مسلمان تاثیر بسزایی گذاشته است و درنهایت یک فضای فرهنگی و اجتماعی با عناصر غالب دینی را در تمام عرصه زندگی اش مشاهده می کنیم.خداجویی یکی از خواست ها و نیازهای اساسی انسان است و از این دیدگاه تمامی ملل در شاهنامه به رغم نژاد و فرهنگ و جغرافیای متفاوت یکسان می نمایند چنان که همه آنان هنگام شادی وغم و شکست و قدرت و ناتوانی و…به نوعی روی به درگاه او می آورند.(۳) بنابراین معرفت صحیح و دقیق به وجود خدا که پایه های آن در کودکی و نوجوانی گذاشته می شود یکی از ضروریات و گزینه ای برای مهارتهای زندگی در زندگی یک انسان ایرانی مسلمان قلمداد می گردد.پرسش اساسی دراین مقاله این است آیا علم به معنای عام و جغرافیا در معنای خاص قادر است در توسعه و تقویت مهارتهای زندگی و معرفت به خدا و خدایابی نقش داشته باشد و دلایل متقن و کاملی می تواند دراین رابطه بیان نماید. در صورت تایید این نظر علم جغرافیا چگونه و از چه طریقی می تواند به این هدف دست یابد.دیدگاه قرآن نسبت به علم و علم جغرافیاجغرافیا به عنوان یکی از شاخه های علوم می باشد و قرآن کریم به علم اهمیت بسزایی داده است بطوریکه علامه طباطبایی دراین باره می نویسد: تجلیل و تمجیدی که قرآن کریم از علم و دانش نموده نظیر آن در هیچ کتاب آسمانی دیگر یافت نمی شود و در ایات بسیاری به تفکر در آیات آسمان و ستارگان و اختلافات عجیبی که در اوضاع آنها پدید می اید و نظام متقنی که برآنها حکومت می کند دعوت می کند.(۴) قرآن راههای زیادی برای خدایابی و خداشناسی معرفی می کند و یک راه که بیش از هر راه دیگر روی آن تکیه شده است خدایابی از طریق رجوع و توجه به طبیعت و خلقت که اولین و همگانی ترین روش خداجویی است و  قران کریم دراین مورد مسنتدات بسیاری را ارائه و موجود می باشد.

۱-    در سوره نمل آیه۸۸ به حرکت کوهها(۵)وتری الجبال تحسبها جامده وهی تمرمرالسحاب صنع الله الذی اتقن کل شی ء انه خبیر بما تفعلون)  و در آن روز کوهها را بنگری و جامد و ساکن تصور کنی درصورتیکه مانندابر درحرکتند و………..

۲-    در سوره ذاریات آیه۴۷ به توسعه خلقت(۶)والسماءبئینها بایید و انا لموسعون)   کاخ آسمان را مابقدرت خود برافراشتیم و مائیم که برهر کار عالم مقتدریم.آیه مورد بحث دلالت دارد بر اینکه ما آسمانها راباقدرتی بناکردیم که با هیچ مقیاسی توصیف واندازه گیری نمی شود ومادارای وسعتی درقدرت هستیم که هیچ چیز آن قدرت رامبدل به عجز نمی کند.

۳-    در سوره طه آیه۵۳ به زوجیت گیاهان(۷)الذی جعل لکم الارض مهدا ویلک لکم فیها سبلا وانزل من السماء ماء فاخر جنابه ازواجا من نبات شتی) همان خدایی که زمین راآسایشگاه شما قرارداد ودرآن راه ها برای روابط و سفر و حوائج خلق پدید آورد و هم از آسمان آب نازل کرد تا باآن آب آسمانی انواع نباتات مختلف از زمین برویانیم.

 

15,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.