مقاله اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل ۱٫ ۱

مطالعات و تحقیقات… ۱

مقدمه: ۲

چکیده: ۴

شبکه. ۵

تقسیم بندی شبکه ها: ۵

تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف: ۵

تقسیم بندی بر اساس توپولوژی: ۸

سه نوع توپولوژی رایج در شبکه های LAN… 9

توپولوژی BUS.. 9

مزایای توپولوژی BUS.. 9

معایب توپولوژی BUS.. 10

توپولوژی STAR… 10

مزایای توپولوژی STAR… 11

معایب توپولوژی STAR… 12

توپولوژی RING… 12

مزایای توپولوژی RING… 13

معایب توپولوژی RING… 14

تقسیم بندی بر اساس حوزه جغرافی تحت پوشش…. ۱۴

شبکه های LAN… 14

شبکه های MAN… 15

شبکه های WAN… 15

کابل در شبکه. ۱۵

کابل  به هم تابیده ( Unshielded Twisted pair )UTP.. 16

مزایای کابل های بهم تابیده : ۱۷

معایب کابل های بهم تابیده : ۱۸

کابل کواکسیال.. ۱۹

مزایای کابل های کواکسیال : ۱۹

معایب کابل های کواکسیال : ۲۰

فیبر  نوری.. ۲۱

مزایای فیبر نوری : ۲۱

معایب فیبر نوری : ۲۲

اجزائ تشکیل دهنده یک مسیر یاب(Router) : 23

پورت ها: ۲۳

پورت کنسول(CONSOLE): 23

پورت آکس(AUX): 23

پورت تل نت(TELNET): 23

پورت اترنت(ETHERNET) : 24

پورت سریال(SERIAL) : 24

پورت ای-سینک  (A-SYNCH): 25

کلمه عبور(PASSWORD): 25

گذاشتن PASSWORD  رویCONSOLE PORT: 25

گذاشتن  PASSWORD  روی AUX PORT: 27

گذاشتن  PASSWORD  روی TELNET PORT: 27

لایه های شبکه. ۲۸

لایه   Physical 28

لایهData link.. 28

لایه Network.. 29

لایه Transport 29

لایه Session.. 32

لایهpresentation.. 32

لایهapplication.. 32

مسیریابی به صورت ایستا(Static route): 35

مزایا: ۳۵

معایب: ۳۵

مسیریابی به صورت پویا (Dynamic route): 36

Routing protocol basics: 36

پروتکل های مسیریابی (Routing protocol): 37

ROUTING INFORMATION PROTOCOL(RIP) 37

پیکربندی مسیریابی  ( CONFIGORING RIP ROUTING) RIP.. 38

INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL(IGRP) 38

پیکربندی مسیریابی(CONFIGURING IGRP ROUTING) IGRP.. 39

DIFFUSING UPDATE ALGORITHMS (DUAL) 41

OPEN SHORTEST PATH FIRST (OSPF) 42

شبکه های محلی مجازی(VLAN) 44

V LAN basic. 45

کنترل Broadcast 47

امنیت… ۴۷

انعطاف پذیری و گسترش پذیری.. ۴۷

VLAN membership.. 48

شناسایی شبکه های مجازی محلی.. ۴۸

Link های مختلف بر روی Valn: 48

Access link: 48

Trunk link: 49

اتصالات trunk: 49

پروتکل های trunking: 50

روش های شناسایی شبکه های مجازی.. ۵۱

Inter-switch link(ISL) 51

IEEE 802.1Q… 51

پروتکل (Vlan trunking protocol)  VTP.. 52

حالت های مختلف VTP domain.. 53

سرویس دهنده ۵۴

سرویس گیرنده ۵۴

Transparent : 54

هرس VTP.. 55

مسیریابی داخل شبکه های مجازی محلی: ۵۵

پیکربندی شبکه های مجازی محلی.. ۵۷

اختصاص پورت های سوئیچ به شبکه های مجازی: ۵۸

پیکربندی پورت هایTrunk : 59

Trunking با سوئیچ های مدل ۳۵۵۰ کاتالیست سیسکو. ۶۱

پیکربندی inter-vlan routing. 61

انواع پیام های vtp  : ۶۴

بررسی صحت تنظیمات و فعال بودن VLAN : 65

پیکر بندی اقدامات امنیتی: ۶۶

شماره های تخصیص یافته به  vlan : 66

پارامتر  configuration revision : 68

تعریف سوئیچ: ۶۸

سوئیچینگ: ۶۸

سرویس های سوئیچینگ: ۶۹

مفهوم پروتکل STP: 69

مکانیسم عملکرد STP : 69

Transparent Bridge. 70

تشخیص چرخه ها یا loopهای ایجادی: ۷۱

تشریح یک شبکه بدون loop: 71

استاندارد ۸۰۲٫ID STP : 72

پیکر بندی Root Switch: 73

مکانیسم انتخاب یک switch به عنوان root : 74

انواع حالت های یک پورت در STP : 75

Blocking: 76

Listening: 76

Learning: 76

Forwarding: 77

Disabled: 77

بر قراری ارتباط با switch: 78

مفهوم عملیات Routing بین Vlanها: ۷۸

سوئیچ های Multilayer: 78

فعالیت switchهای Multilayer در لایه ۲: ۸۰

فعالیت Multilayer Switch ها در لایه ۳: ۸۲

استفاده از switchهای لایه ۳  درمسیریابی شبکه های مجازی: ۸۳

پیکربندی SVI: 84

پروسه سوئیچینگ لایه ۳: ۸۶

CEF-based Multilayer Switching. 87

CEF-based Multilayer Switch: 88

مکانیسم CEF در یکی از دو نوع زیر اجرا می شود: ۸۹

Central CEF mode. 89

Distributed CEF mode. 89

مکانیسم انتقال اطلاعات توسط سوئیچ لایه ۳: ۹۰

جداول مربوط به دستورات سوئیچ وVlan.. 91

استفاده از مد پایگاه داده شبکه های مجازی: ۹۲

اختصاص پورت ها به شبکه مجازی : ۹۳

استفاده از دستور رنج: ۹۴

نمایش ودیدن نتایج: ۹۴

حذف کردن پیکر بندی شبکه مجازی: ۹۵

پروتکل پویای trunking: 96

ست کردن نوع بسته: ۹۶

پروتکل Trunking بر روی شبکه های مجازی: ۹۷

استفاده از پایگاه داده شبکه مجازی : ۹۷

مشاهده vtp : 97

لیست دسترسی (Access List)  : ۹۹

لیست دسترسی استاندارد: ۹۹

لیست دسترسی گسترش یافته: ۹۹

لیست دسترسی به صورت in bound : 100

لیست دسترسی out bound : 100

لیست دسترسی استاندارد: ۱۰۰

Wildcard masking: 101

لیست دسترسی گسترش یافته: ۱۰۲

کنترل لیست دسترسی : ۱۰۶

فصل ۲٫ ۱۰۷

شرح پروژه: ۱۰۸

اختصارات… ۱۱۵

کلید واژه ها ۱۱۸

منابع.. ۱۳۶

مقدمه:

 مقاله ی حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی طراحی شبکه های محلی مجازی ( اختصارا در این مقاله، شبکه های مجازی یا VLAN ) تهیه شده است.   شبکه ی مورد مطالعه case study   ارائه شده توسط شرکت تجاری “ایپک یول” ، طرف کارفرما در مناقصه درخواست پیشنهاد همکاری طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی شبکه  ارتباطی آن شرکت می باشد.

 از آنجایی که مطالب تئوریک و عملی در این زمینه ارتباط تقریبا اندکی دارند، فعالیت بر اساس این مورد مطالعه (Case Study) ملزم مطالعه و تحقیق عملی در بازار کار و کتب موجود بود. لذا در این مقاله ابتدا به زبانی ساده به بررسی و معرفی تقسیم بندی شبکه ها بر اساس نوع وظایف , توپولوژی ها,حوزه جغرافیایی تحت پوشش ، کابل های شبکه، مزایا و معایب استفاده از آنها، اجزای تشکیل دهنده ی یک مسیریاب، معرفی پورت های مختلف، طریقه ی Password گذاشن بر روی پورت ها، معرفی لایه های شبکه بر اساس استاندارد OSI ، انواع مسیریابی میان مسیریاب ها، انواع پروتکل های مسیریابی به همراه دستورات مورد نیاز می پردازیم.

 همچنین مجموعه گردآوری شده شبکه های مجازی(VLAN) ، روش های شناسایی آن ها و پروتکل های مورد نیاز مسیریابی داخل شبکه های مجازی پیکربندی آنها بررسی صحت تنظیمات و فعال بودن آن ها و در نهایت سوئیچ های لایه ۲ و ۳  مکانیسم عملکرد آن ها نحوه برقراری ارتباط با مسیریاب ها و شبکه های مجازی لیست های دسترسی (Access List) و کاربرد آن در شبکه های مجازی به همراه دستورات آنها را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات کامل و نحوه ی استفاده از آن ها را در اختیار شما قرار می دهد.

 مقاله ای که در پیش رو دارید حاوی دو بخش کلی شامل توضیح و پیاده سازی شبکه می باشد. مطالب جمع آوری شده از کتاب ها و سایت های مختلف وهمچنین ترجمه ی کتاب هایCisco Certified Network associate (CCNA)  و Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN-CCNP)  به منظور معرفی شبکه های مجازی و کاربرد آن در شرکت ها سازمان ها و نهادها می باشد.

 رشد و توسعه ی شبکه های کامپیوتری بر کسی پوشیده نیست و امروزه تمامی سازمان ها و نهادها برای برقراری ارتباط با هم و تبادل اطلاعات در میان خود و دیگر سازمان ها از شبکه های کامپیوتری استفاده می کنند و اینترنت پدیده ایست که به این امر کمک می کند. استفاده از شبکه های مجازی در نهاد ها وسازمانها به منظور کاهش ترافیک شبکه و کنترل دسترسی کاربران به بخش های مختلف شبکه داخلی می باشد.

 شایان ذکر است که جداول استفاده شده صرفا برای نمایش دستورات و پیکربندی دستگاه های به کار رفته در پروژه می باشد.

قسمت مربوط به پیاده سازی این مقاله، بیانگر نحوه ارتباط بین دپارتمان های مختلف وابسته به سازمان در نقاط مختلف شهر تهران میباشد که در آن از  برنامه نرم افزاری GNS 3 ، VISIO و BOSON NETSIM استفاده شده است .

شبکه

یک شبکه شامل مجموعه ای از دستگاهها ( کامپیوتر ، چاپگر و … ) بوده که با استفاده از یک روش ارتباطی ( کابل ، امواج رادیوئی ، ماهواره ) و به منظور اشتراک منابع فیزیکی ( چاپگر) و اشتراک منابع منطقی ( فایل )  به یکدیگر متصل می گردند. شبکه ها می توانند با یکدیگر نیز مرتبط شده و شامل  زیر شبکه هائی باشند.

تقسیم بندی شبکه ها:

.شبکه های کامپیوتری را بر اساس مولفه های متفاوتی تقسیم بندی می نمایند. در ادامه به برخی از متداولترین تقسیم بندی های موجود اشاره می گردد .

تقسیم بندی بر اساس نوع وظایف:

کامپیوترهای موجود در شبکه را با توجه به نوع وظایف مربوطه به دو گروه عمده : سرویس دهندگان (Servers) و یا سرویس گیرندگان (Clients) تقسیم می نمایند. کامپیوترهائی در شبکه که برای سایر کامپیوترها سرویس ها و خدماتی را ارائه می نمایند ، سرویس دهنده  نامیده می گردند. کامپیوترهائی که از خدمات و سرویس های ارائه شده توسط سرویس دهندگان استفاده می کنند ، سرویس گیرنده نامیده می شوند .

 در شبکه های Client-Server ، یک کامپیوتر در شبکه نمی تواند هم بعنوان سرویس دهنده و هم بعنوان سرویس گیرنده ، ایفای وظیفه نماید.با توجه به شکل (۱-۱)

   یک شبکه LAN  در ساده ترین حالت از اجزای زیر تشکیل شده است :

– دو کامپیوتر شخصی . یک شبکه می تواند شامل چند صد کامپیوتر باشد. حداقل یکی از کامپیوترها می بایست بعنوان سرویس دهنده مشخص گردد.   ( در صورتیکه شبکه از نوع Client-Server باشد ). سرویس دهنده، کامپیوتری است که هسته اساسی سیستم عامل  بر روی آن نصب خواهد شد.

– یک عدد کارت شبکه (NIC) برای هر دستگاه. کارت شبکه نظیر کارت هائی است که برای مودم و صدا در کامپیوتر استفاده می گردد.  کارت شبکه مسئول دریافت ، انتقال ، سازماندهی و ذخیره سازی موقت اطلاعات در طول شبکه است . بمنظور انجام وظایف فوق کارت های شبکه دارای پردازنده ، حافظه و گذرگاه اختصاصی خود هستند.

 تقسیم بندی بر اساس توپولوژی:

 الگوی هندسی استفاده شده جهت اتصال کامپیوترها ، توپولوژی نامیده می شود. توپولوژی انتخاب شده برای پیاده سازی شبکه ها، عاملی مهم در جهت کشف و برطرف نمودن خطاء در شبکه خواهد بود. انتخاب یک توپولوژی خاص نمی تواند بدون ارتباط با محیط انتقال و روش های استفاده از خط مطرح گردد. نوع توپولوژی انتخابی جهت اتصال کامپیوترها به یکدیگر ، مستقیما” بر نوع محیط انتقال و روش های استفاده از خط تاثیر می گذارد. با توجه به تاثیر مستقیم توپولوژی انتخابی در نوع کابل کشی و هزینه های مربوط به  آن ، می بایست با دقت و تامل به انتخاب توپولوژی یک شبکه همت گماشت . عوامل مختلفی جهت انتخاب یک توپولوژی بهینه مطرح    می شود. مهمترین این عوامل بشرح ذیل است :

– هزینه . هر نوع محیط انتقال که برای شبکه محلی LAN انتخاب گردد، در نهایت می بایست عملیات نصب شبکه در یک ساختمان پیاده سازی گردد. عملیات فوق فرآیندی طولانی جهت نصب کانال های مربوطه به کابل ها و محل عبور کابل ها در ساختمان است . در حالت ایده آل کابل کشی و  ایجاد کانال های مربوطه می بایست قبل از تصرف و بکارگیری ساختمان انجام گرفته باشد. بهرحال می بایست هزینه نصب شبکه بهینه گردد.

– انعطاف پذیری . یکی از مزایای شبکه های محلی LAN ، توانائی پردازش داده ها و گستردگی و توزیع گره ها در یک محیط است . بدین ترتیب توان محاسباتی سیستم و منابع موجود در اختیار تمام استفاده کنندگان قرار خواهد گرفت . در ادارات همه چیز تغییر خواهد کرد.

( لوازم اداری،  اتاقها و … ) . توپولوژی انتخابی می بایست بسادگی امکان تغییر پیکربندی در شبکه را فراهم نماید. مثلا” ایستگاهی را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال و یا قادر به ایجاد یک ایستگاه جدید در شبکه باشیم .

سه نوع توپولوژی رایج در شبکه های LAN

BUS
STAR
RING

توپولوژی BUS

یکی از رایجترین توپولوژی ها برای پیاده سازی شبکه های محلی LAN است . در مدل فوق از یک کابل بعنوان ستون فقرات اصلی در شبکه استفاده شده و تمام کامپیوترهای موجود در شبکه ( سرویس دهنده ، سرویس گیرنده ) به آن متصل می گردند.با توجه به شکل (۱-۲)

مزایای توپولوژی BUS

– کم بودن طول کابل . بدلیل استفاده از یک خط انتقال جهت اتصال تمام کامپیوترها ، در توپولوژی فوق از کابل کمی استفاده می شود.موضوع فوق باعث پایین آمدن هزینه نصب و ایجاد تسهیلات لازم در جهت پشتیبانی شبکه خواهد بود.

– ساختار ساده . توپولوژی BUS دارای یک ساختار ساده است . در مدل فوق صرفا” از یک کابل برای انتقال اطلاعات استفاده می شود.

– توسعه آسان . یک کامپیوتر جدید را می توان براحتی در نقطه ای از شبکه اضافه کرد. در صورت اضافه شدن ایستگاههای بیشتر در یک سگمنت,  می توان از تقویت کننده هائی به نام  ریپیتر Repeater استفاده کرد.

معایب توپولوژی BUS

– مشکل بودن عیب یابی . با اینکه سادگی موجود در تویولوژی خطی BUS امکان بروز اشتباه را کاهش می دهند، ولی در صورت بروز خطاء کشف آن ساده نخواهد بود. در شبکه هائی که از توپولوژی فوق استفاده می نمایند ، کنترل شبکه در هر گره دارای مرکزیت نبوده و در صورت بروز خطاء می بایست نقاط زیادی بمنظور تشخیص خطاء بازدید و بررسی گردند.

– ایزوله کردن خطاء مشکل است . در صورتیکه یک کامپیوتر در توپولوژی فوق دچار مشکل گردد ، می بایست کامپیوتر را در محلی که به شبکه متصل است رفع عیب نمود. در موارد خاص می توان یک گره را از شبکه جدا کرد. در حالتیکه اشکال در محیط انتقال باشد ، تمام یک سگمنت می بایست از شبکه خارج گردد.

– ماهیت تکرارکننده ها . در مواردیکه برای توسعه شبکه از تکرارکننده ها استفاده می گردد، ممکن است در ساختار شبکه تغییراتی نیز داده شود. موضوع فوق مستلزم بکارگیری کابل بیشتر و اضافه نمودن اتصالات مخصوص شبکه است .

 توپولوژی STAR

در این نوع توپولوژی همانگونه که از نام آن مشخص است ، از مدلی شبیه “ستاره” استفاده می گردد. در این مدل تمام کامپیوترهای موجود در شبکه معمولا” به یک دستگاه خاص  با نام ” هاب ” متصل خواهندشد.با توجه شکل(۲-۲)

 مزایای توپولوژی STAR

– سادگی سرویس شبکه . توپولوژی ستاره ای STAR شامل تعدادی از نقاط اتصالی در یک نقطه مرکزی است . ویژگی فوق تغییر در ساختار و سرویس  شبکه را آسان می نماید.

– در هر اتصال یک دستگاه . نقاط اتصالی در شبکه ذاتا” مستعد اشکال هستند. در توپولوژی ستاره ای STAR  اشکال در یک اتصال ، باعث خروج آن خط  از شبکه و سرویس و اشکال زدائی خط مزبور است . عملیات فوق تاثیری در عملکرد سایر کامپیوترهای موجود در شبکه نخواهد گذاشت .

– کنترل مرکزی و عیب یابی . با توجه به این مسئله که نقطه  مرکزی  مستقیما” به هر ایستگاه موجود در شبکه متصل است ، اشکالات و ایرادات در شبکه بسادگی تشخیص  و مهار خواهند گردید.

– روش های ساده دستیابی . هر اتصال در شبکه شامل یک نقطه مرکزی و یک گره جانبی است . در چنین حالتی دستیابی به محیط انتقال حهت ارسال و دریافت اطلاعات دارای الگوریتمی ساده خواهد بود.

معایب توپولوژی STAR

– زیاد بودن طول کابل . بدلیل اتصال مستقیم هر گره به نقطه مرکزی ، مقدار زیادی کابل مصرف می شود. با توجه به اینکه هزینه کابل نسبت به تمام شبکه ، کم است ، تراکم در کانال کشی جهت کابل ها و مسائل مربوط به نصب و پشتیبنی آنها بطور قابل توجهی هزینه ها را افزایش خواهد داد.

– مشکل بودن توسعه . اضافه نمودن یک گره جدید به شبکه مستلزم یک اتصال از نقطه مرکزی به گره جدید است . با اینکه در زمان کابل کشی پیش بینی های لازم جهت توسعه در نظر گرفته می شود ، ولی در برخی حالات نظیر زمانیکه طول زیادی از کابل مورد نیاز بوده و یا اتصال مجموعه ای از گره های غیر قابل پیش بینی اولیه ، توسعه شبکه را با مشکل مواجه خواهد کرد

– وابستگی به نقطه مرکزی . در صورتیکه نقطه مرکزی ( هاب ) در شبکه با مشکل مواجه شود ، تمام شبکه غیرقابل استفاده خواهد بود.

 توپولوژی RING

 در این نوع توپولوژی تمام کامپیوترها بصورت یک حلقه به یکدیگر مرتبط می گردند. تمام کامپیوترهای موجود در شبکه ( سرویس دهنده ، سرویس گیرنده ) به یک کابل که بصورت یک دایره بسته است ، متصل می گردند. در مدل فوق  هر گره به دو و فقط دو همسایه مجاور خود متصل است . اطلاعات از گره مجاور دریافت و به گره بعدی ارسال می شوند. بنابراین داده ها فقط در یک جهت حرکت کرده وازایستگاهی به ایستگاه دیگر انتقال پیدا   می کنند.

مزایای توپولوژی RING

– کم بودن طول کابل . طول کابلی که در این مدل بکار گرفته می شود ، قابل مقایسه به توپولوژی BUS نبوده و طول کمی را در بردارد. ویژگی فوق باعث کاهش تعداد اتصالات ( کانکتور) در شبکه شده و ضریب اعتماد به شبکه را افزایش خواهد داد .با توجه به شکل (۳-۲)

 – نیاز به فضائی خاص جهت انشعابات در کابل کشی نخواهد بود.بدلیل استفاده از یک کابل جهت اتصال هر گره به گره همسایه اش ، اختصاص محل هائی خاص بمنظور کابل کشی ضرورتی نخواهد داشت .

– مناسب جهت فیبر نوری . استفاده از فیبر نوری باعث بالا رفتن نرخ سرعت انتقال اطلاعات در شبکه است.  چون در توپولوژی فوق ترافیک داده ها در یک جهت است ، می توان از فیبر نوری بمنظور محیط انتقال استفاده کرد.در صورت تمایل می توان در هر بخش ازشبکه از یک نوع کابل بعنوان محیط انتقال استفاده کرد . مثلا” در محیط های ادرای از مدل های مسی و در محیط کارخانه از فیبر نوری استفاده کرد.

معایب توپولوژی RING

 

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شبکه
 • مقاله نقش Router در مسیریابی
 • مقاله کاربرد سوئیچ در شبکه و اینترنت
 • مقاله کاربرد الگوریتم ژنتیک در مسیریابی شبکه
 • کارآموزی مدیریت شبکه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.