مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اتوماسیون سیستم های توزیع نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه ۷
-فصل اول: کلیاتی در مورد اتوماسیون ۱۰
انواع روشها و سیستمهای اتوماسیون شبکه توزیع ۱۲
اجزاء سیستم اتوماسیون ۱۵
انتخاب وظایف اتوماسیون ۱۶
سطوح اتوماسیون ۱۹
اتوماسیون و اقتصاد ۳۳
– فصل دوم : سیستم جمع آوری، پردازش وانتقال اطلاعات ۵۱
نیازهای پست ۵۲
نیازهای کابینت telecontrol 53
RTU و اجزاء آن ۵۳
RTUCAN (نمونه داخلی) ۶۷
Sectionalizer 70
Recloser 74
Capacitor control 94
– فصل سوم : مخابرات اتوماسیون ۹۸
مخابرات دیجیتال ۱۰۱
اجزاء سیستم مخابراتی دیجیتال ۱۰۲
مدولاسیون ۱۰۶
ضرورت مدولاسیون ۱۰۷
انواع مدولاسیون ۱۰۸
ISI و BER 120
همزمانی(synchronization) 124
QPSK 128
OQPSK 131
MSK 132
GMSK 134
کدکننده ها ۱۴۳
کنترل خطا ۱۴۵
فرمت داده ۱۴۷
نمونه عملی ۱۴۹
مودم رادیویی UHF ، NRM-400 151
سیستمهای مخابراتی ۱۵۶
سیستمهای رادیویی ۱۵۶
مایکروویو ۱۵۸
TDMA 159
سیستم رادیو بسته ای ۱۶۰
سیستم رادیویی سلولی ۱۶۱
مودم رادیویی ۱۶۲
تکنولوژی spread spectrum 163
VSAT 167
DLC 173
امکانات شرکت مخابرات ایران ۱۷۸
شبکه تلفن عمومی ۱۷۸
شبکه داده X. ۱۸۰
کابل مخابراتی ۱۸۰
مخابرات فیبر نوری ۱۸۱
مزایا و معایب روشهای مختلف مخابراتی ۱۸۷
نمونه هایی از شبکه های مخابراتی ۱۹۲
– فصل چهارم : بررسی اتوماسیون در دیگر کشورها۱۹۶
هندوستان ۱۹۷
سنگاپور ۲۰۰
کره جنوبی ۲۰۷
پروژه اتوماسیون مقیاس بزرگ امریکا ۲۱۲
سیستم اتوماسیون ژاپن ۲۲۱
اتوماسیون توزیع در کانادا ۲۲۵
– منابع و مآخذ ۲۳۷

 

منابع و مآخذ:

۱٫ William B. Jones , “introduction to optical fiber communication Systems”, translated into persian by Qassem shahabolmiki.

2. Fred kostedt, James C.Kemerling, “Practical GMSK data transmission”, MX. Com, INC., www. Mxcom. Com., 1998.

3. Yanpeng Guo, “Philips FM/IF Systems for GMSK/GFSK receivers” philips semicon ductors, 1994.

4. Jim coates, “TLC 320 AD 77C clock and timing issues”, Texas intruments, 2002.

5. J.frosrt, “Digital Modulation and GMSK”, University of Hull, 1999.

6. R.B.yet, “FSK modem”, TDK semiconductor corp, April 2000.

7. K. Murota and K. Hirade, “GMSK modulation for digital radio” IEEE transactions on communications, July 1981.

8. “Cellurar Digital packet data system Specification”, ۱۹۹۳٫

۹٫ Lee, Jae Hun, “Operation & maintenance of distribution lines” KEPCO Headg uarter.

10. D.S.chauhan, Abhishek sing, “Distribution Automation for improved Energy Management”, Banaras Hindu University.

11. Oliver K. Hung & William A. Gough, “Elements of a power system risk analysis and reliability study”. Universal dynamice technologies Inc.

12. Jackson C. FONG, “ Integration of substation protection, control & data acguisition systems”.

۱۳٫ K.Sam shanmugam, “Digital & Analog communication systems”, translated by; M.R.Aref.

14. David Dolezileh, schweitzer Engineering Laboratories, Inc.pullman, wA USA. 1999.

15. F. Soudi and K. Tomsovic. School Electricel Engineering and Computer science, washington state university. Pullman wA99164, 1999.

16. USEA CC mitigation options Hand book, version 100 june 1999.

17. F. Sovedi, k Tomsovic, optimel distribveion protection design, washington state university prll man wA 99764- 2752-1999.

18. Fantozzi, George. Distributed Generation Impact on Distribvtion Artomation planning, conference, Miami Beach, FL, 2000.

19. R-NALL an and M. solva, Evalation of Relability Indices and ovtage cost in Dist ribvtion sysytem 94 SM576-9 PWRS.

20. Ying, He & Goran Anderson & RON N. Allan, “Distribution Automation”, NORDAC, May 2000.

21. R. Dugan, “Electrical power system guality”.

 

کلیاتی در مورد اتوماسیون

در ابتدا برای آشنایی با مفهوم اتوماسیون و وارد شدن به بحث اتوماسیون توزیع لازم است تا توضیحات و چشم‌اندازی کلی از اتوماسیون مطرح شود.

مفهوم اتوماسیون، مفهوم جدیدی نیست. بحث اتوماسیون در جنبه‌های مختلف زندگی بشر وارد شده و ریشه آن به ابتدای دوران انقلاب صنعتی بر می‌گردد. در واقع با اختراع ماشین بخار، ورود سیستم‌های اتوماتیک که بتوانند وظایف مختلفی را در سطوح گوناگون زندگی بر عهده گیرند، آغاز شد.

سیستم‌های مختلف ماشینی در زمینه‌های اداری و صنعتین نمونه هایی از اتوماتکی شدن محسوب می‌شوند، اما با گذشت زمان و افزایش و گستردگی این شبکه‌های مختلف ماشینی با سطوح تکنولوژیکی متفاوت سبب شد تا توجه بهره برداران، به سوی سیستم‌هایی برای کنترل و بهره‌برداری از این شبکه‌های ماشینی معطوف شود. این سیستم‌های کنترلی و نظارتی در واقع با هدف کاهش خطای انسانی و بالابردن سرعت کنترل سیستم‌های مختلف بوجود آمده و روز به روز پیشرفت کردند. با گذشت زمان و آشکارشدن قابلیت این سیستم‌های کنترلی در ارتباط بین سیستم‌های مجزا و بعضاً ناهمگون، عرصه برای ورود سیستم‌های اتوماسیون به سطوح غیرماشینی نیز می‌باشد. از آن جمله می‌توان به سیستم‌های اتوماسیون اداری و بایگانی اشاره کرد. در اینجا همین نکته مهم را یادآور می‌شویم که با ورود اتوماسیون خواه ناخواه سیستم‌های ماشینی نیز به عرصه وارد می‌شوند. یعنی برای اجرای اتوماسیون برای سیستم بایگانی و ارتباط آن با دیگر مراکز، ابتدا باید این مراکز به تجهیزات مربوطه مجهز شوند که به این مجهز کردن در اصطلاح. مکانیزاسیون گفته می‌شود. پس اجرای هر طرح اتوماسیون با شرط اجرای مکانیزاسیون میسر خواهد بود.

شبکه‌های برق نیز با گستردگی و پیچیدگی خود شاید بیش از سایر سیستم‌ها به اجرای اتوماسیون محتاج باشند. در این راستا موضوع اتوماسیون در این زمینه مطرح شد. البته این نیاز در سطح توزیع، به خاطر پیچیدگی زیاد شبکه بیشتر احساس می‌شود.

هر طرح اتوماسیون بدون انجام مکانیزاسیون عملاً بازدهی نخواهد داشت. از همین رو مقدمة اجرای طرح، تغییر در وضعیت وسایل و تجهیزات موجود در سیستم توزیع خواهد بود. در این بخش به بررسی سطوح مختلف اتوماسیون توزیع می‌پردازیم.

انواع روشها و سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع

در این قسمت به بررسی انواع طرح‌های اتوماسیون شبکه توزیع و قسمتهائی از شبکه توزیع که امکان اجرای اتوماسیون را دارند می‌پردازیم.

انواع سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع (Distribution Monitoring)

سیستم مانیتورینگ توزیع اولین نسل از سیستم‌های اتوماسیون شبکه توزیع بوده و یک سیستم جمع‌آوری اطلاعات (Data Acquisition) و پردازش اطلاعات می‌باشد. با اجرای این سیستم، امکان نظارت بر سیستم توزیع و آگاهی از وضعیت تجهیزات شبکه نظیر کلیدها، سکسیونرها و.. نیز مقادیر کمیتهای مهم نظیر ولتاژ، جریان، ضریب قدرت و… در پستها و فیدرهای تحت نظارت ایجاد می‌شود.

سیستم جمع‌آوری اطلاعات و کنترل نظارتی توزیع (Distribution SCADA)

 در این سیستم، علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر کمیتهای مهم، امکان ارسال فرمان از طرف اپراتور سیستم به تجهیزاتی نظیر کلیدها، سکسیونرها، تپ ترانسها و … وجود دارد.

این فرمانها برای تغییر توپولوژی شبکه به هنگام خطا، تعمیرات و… اعمال شده و باعث سهولت در بهره برداری و کاهش هزینه‌ها می‌شود. در عمل طرحهای انجام شده در سیستم توزیع در سطح جهان از این مرحله شروع می‌شوند و سیستم نظارت توزیع نسبت به این طرح توجیه اقتصادی کمتری دارد. مزایای اقتصادی سیستم‌های اتوماسیون توزیع در قسمتهای بعدی بررسی خواهد شد.

سیستم جمع‌آوری اطلاعات و کنترل خودکار توزیع (سیستم اتوماسیون توزیع)(Distribution Automation sysytem- DAS)

این سیستم نسل سوم از سیستم‌های اتوماسیون توزیع می‌باشد. این سیستم در واقع همان سیستم بند ۲-۱-۲-۳- می‌باشد که قابلیتهای جدیدی به آن اضافه شده است. ویژگی‌های این سیستم این امکان را می‌دهد که در مواردی نظیر وقوع خطا که نیاز به تصمیم‌گیریهای فوری و انجام یک سری از عملیات ضروری می‌باشد، خود سیستم با استفاده از قابلیتهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، عملیات مورد نیاز را به منظور تسریع در کارها بدون دخالت اپراتور نیز بتوانند انجام دهد.

در حال حاضر سیستم‌های مدرن اتوماسیون توزیع موجود در سطح جهان عمدتاً از این نوع می‌باشند.

البته یادآور می‌شود که گاهی اوقات عبارات DAS و Distribution SCADA به عنوان معادل به کار می‌روند و مثلاً ممکنست سیستم SCADA اعمال خودکار را نیز انجام دهد.

به عنوان مثال تعریف IEEE از سیستم اتوماسیون توزیع عبارتست از: (سیستمی که شرکت توزیع برق را قادر به انجام نظارت، ایجاد هماهنگی در سیستم و بهره‌برداری از تجهیزات شبکه توزیع بصورت زمان حقیقی (Real- Time) و از راه دور می‌سازد). که این تعریف Distribution SCADA را هم‌میتواند شامل شود. در اکثر موارد موارد منظور از سیستم اتوماسیون توزیع همان سیستم DAS می‌باشد.

سیستم‌های اتوماسیون توزیع هوشمند

سیستم‌های اتوماسیون توزیع برای انجام وظائف خود نیاز به تصمیم گیری دارند و برای تسهیل در این امر از سیستم‌های هوشمند، نظیر سیستم‌های خبره، فازی و… استفاده می‌کنند. این مرحله از سیستم اتوماسیون توزیع در حال طی مراحل تکاملی است و در حال حاضر، جزء پیشرفته‌ترین نوع سیستم‌های اتوماسیون توزیع محسوب می‌شود.

اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع

بطور کلی سیستم اتوماسیون توزیع به سه جزء مشخص تقسیم می‌شود:

اتوماسیون پست

اتوماسیون پست شامل کنترل نظارتی و بعضاً خودکار کلیدها (C.B)، سکسیونرها (DS) تپ چنجرهای زیر بار (OLTC)، رگولاتورها (AVR) و بانکهای خازنی پستها می‌شود. جمع آوری اطلاعات از راه دور برای استفاده اپراتور نیز جزء احتیاجات این بخش است.

اتوماسیون فیدر

اتوماسیون فیدر شامل جمع‌آوری دیتا و کنترل نظارتی یا خودکار تجهیزات خط از قبیل کلیدها، ریکلوزرها، رگولاتورهای خطوط، خازنها، سکسیونرها و مجزا کننده‌ها (Sectionalizers) می‌باشد. نظارت از راه دور بر نمایشگرهای خطا  fault indicator) و تحلیل گرهای خطا (Fault Analyzer) نیز می‌تواند شامل این قسمت باشد.

اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان

اتوماسیون ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان شامل قرائت کنتورها از راه دور، برنامه‌ ریزی و قرائت کنتورهای چند تعرفه (Time Of Use- TOU)، سرویس قطع و وصل مصرف‌کننده‌ها، کنترل بارهای مصرف‌کنندگان و ارسال سیگنالهای TOU می‌باشد.

مسائل مطرح برای شرکتهای توزیع هنگام انتخاب سیستم اتوماسیون

شبکه توزیع

انتخاب وظایف موردنظر برای سیستم اتوماسیون شبکه توزیع

برای انتخاب وظایف موردنظر یک سیستم اتوماسیون توزیع (DAS) باید موارد زیر بررسی شود:

–        مشخصات شبکه

–        مشخصات بار

–        سیاستهای قیمت گذاری (تعرفه)

–        مسائل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی

وظائف مناسب سیستم DAS باید برای هر مورد خاص پس از بررسی موارد فوق انتخاب شود اما به طور معمول موارد زیر توسط شرکتهای توزیع مورد بررسی قرار می‌گیرند:

وظائف مناسب در اتوماسیون پست

–        نظارت بر وضعیت تجهیزات پست

–        نظارت بر ولتاژها و جریانها

–        کنترل نظارتی یا خودکار پست

–        جمع آوری اطلاعات آماری در مورد پست

–        مجزاسازی خطا، تشخیص اضافه بار و بازیابی سرویس

–        کاهش تلفات ترانسفورماتورها

–        تقسیم بار روی ترانسفورماتورها

–        تقسیم بار روی فازهای مختلف

–        کنترل جریان چرخشی ترانسها

–        کنترل ولتاژ باسها

وظائف مناسب در اتوماسیون فیدر

–        جداسازی خطا و بازیابی سرویس

–        کلیدزنی از راه دور

–        جمع‌آوری اطلاعات آماری در مورد فیدرها

–        کنترل از راه دور رگولاتورها

وظائف مناسب در اتوماسیون مصرف‌کننده‌ها

–        قرائت از راه دور کنتورها، کنتورهای چند تعرفه (TOU) و کنتورهای پیک بار

–        کشف دستکاری کنتور و انشعاب غیرمجاز

–        نظارت بر کارکرد صحیح کنتور

–        قطع و وصل مجدد برق از راه دور

–        بررسی مشخصات و ویژگیهای بارها (Load survey)

کنترل بار و مدیریت مصرف (Load Control and Demand side Management- DSM)

 

–        اعمال خاموشی در مواقع اضطراری (Load Shedding)

–        کنترل بارهای خاص مصرف‌کنندگان، نظیر سیستم‌های تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش و مصارف عمومی

کنترل ولتاژ و توان راکتیو

–        کنترل از راه دور تپ چنچرهای تحت بار (OLTC)

–        کنترل توان راکتیو فیدرها (کنترل بانکهای خازنی)

–        جبران افت ولتاژ فیدرها

–        کنترل توان راکتیو در پستها (کنترل بانکهای خازنی)

–        کنترل ولتاژ نقاط مهم در فیدرها بوسیله کنترل رگولاتورهای ولتاژ خط

حفاظت سیستم

–        کنترل ریکلوزرها

–        حفاظت باس بارها

–        حفاظت جریان زیاد (O.C) لحظه‌ای

–        حفاظت ترانس پست

–        حفاظت جریان زیاد (O.C) با منحنی زمان معکوس

در این بخش به بیان نکات تکمیلی در مورد هر سه سطح اتوماسیون می‌پردازیم.

الف) اتوماسیون در سطح پست:

در اتوماسیون پست می‌بایست تمام تجهیزات عظیم و جاگیر از قبیل رله‌ها، دستگاه‌های اندازه‌گیری، سوئیچ بردها و… با تجهیزات هوشمند جدید عوض شوند که این سیستم‌ها علاوه بر کارآیی و دقت بالا باعث افزایش طول عمر تجهیزات می‌شوند که وظیفه‌ی این تجهیزات هوشمند، جبران‌سازی افت ولتاژ، باز و بستن کلیدها از راه دور، متقارن کردن بار تراسنفورماتورها و غیره می‌باشد. دستگاهایی که برای کنترل به کار می‌روند بهتر است که از ساختمانی یکپارچه، قدرت پردازش بالا، محدوده‌ی عملکرد کنترلی و حفاظتی گسترده و دارای سیستم مخابراتی که برای ارسال و دریافت اطلاعات با کمترین نویز موجود باشد و حتی این دستگاه‌ها قادر به ثبت اتفاقات، خطاها و تغییر تپ ترانسفورماتورها و حفاظت باس‌های اطلاعاتی را نیز داشته باشد.

یکی از بهترین‌های کنترل در این قسمت اتوماسیون، کنترل ولتاژ و توان اکتیو می‌باشد که با کنترل از راه دور تپ چنجرهای زیر بار و کنترل بانک‌های خازنی ثابت و اتوماتیک صورت می‌گیرد.

الویت بندی پست

 

140,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پروژه طراحی برنامه اتوماسیون ۶ سیلو بطور اتوماتیک
 • مقاله اتوماسیون گلخانه
 • مقاله بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC
 • مقاله ارتباطات تحریک پذیر زمانی در پروتکل شبکه
 • مقاله اتوماسیون و روباتیک پلی به سوی آینده معادن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.