مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی :   ۲
مواد و روشها   ۸
شرایط عمومی مرحله اول برای حداکثر سازی سود به صورت زیر است   ۱۰
داده ها   ۱۰
نتایج   ۱۱
مقادیر مصرف واقعی و بهینه کود شیمیایی در سال زراعی ۱۳۷۹_۸۰   ۱۴
بحث و نتیجه گیری   ۱۷
با توجه به این توضیحات می نوان چنین نتیجه گیری کرد که:   ۱۹
پیشنهادها:   ۲۰
۲٫سیاست های حمایتی و ترویجی:   ۲۱
منابع   ۲۴

 منابع

۱٫ اخطاری ، حمیرا (۱۳۸۱) ، نگرشی اجمالی بر مدیریت مصذف کود شیمیایی در کشور (۱۳۷۴-۱۳۸۰) ، گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط محیط زیست انسانی ، تهران ، ایران .

۲٫ بای بوردی محمد و محمد جعفر ملکوتی (۱۳۷۹ ) ، تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار ، وزارت کشاورزی ،سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی.

۳٫ دژپسند ، فرهاد (۱۳۷۰ ) ، بررسی تغییر سوبسید کود شیمیایی درتولید چغندر قند، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی .

۴٫ عوض علیپور ، محمد صادق (۱۳۷۲) ، بررسی اثر تغییر سوبسید کود شیمیایی بر تولید برنج ف پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید  بهشتی .

۵٫ وزرات جهاد کشاورزی ، بانک هزینه تولید .

۶٫ وزارت جهاد کشاورزی ، آمارنامه کشاورزی ،سالهای ۷۸ لغایت ۸۱٫

۷٫ هژبر کیانی ، کامبیز (۱۳۷۶ ) ، بررسی و تعیین مقدار بهینه اقتصادی استفاده از نهاده ها در کشت گندم .

۸٫Isik , M. & M khanna , (2003) , Stochastic  technology,risk  preferens, &  adoption   of   Site-Specific  technologies , American Journal of  Agricultural Economic , Vol.85 , issue 2.

مقدمه

       یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.در گوشه و کنار جهان هزاران کارشناس و محقق دست به کار شده اند تا ضمن مطلع کردن جوامع بشری و دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی از مخاطرات بیش روی محیط زیست به راهکارهایی برای صیانت از این میراث مشترک دست یابند.

از میان بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد.این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است.از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جانب دیگر مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر موارد شیمیایی در این بخش صدمات جبران نابذیری به محیط زیست وارد می کند.خطرناکترین موقعیت زمانی است که این ارتباط به شکل یک دور باطل در می آید به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی ۱۳۷۹)

 مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند.برداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهای جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.در واقع هدف اصلی از این کار ترویج و ارتقاع نقش نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد.کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات کشاورزی امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز به وجود آورند.لیکن چسبندگی(۱) سیاست های دولت سبب می شود تا حتی بس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین برداخت یارانه های مذکور تدوام بیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه ی منابع گردد.

بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی :

– استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی در کشاورزی منجر به آلوده شدن آب و مواد غذایی مصرفی مردم و در نهایت بروز عوارض خطرناکی در آنها می‌شود. در صورتی که استفاده از کودهای شیمیایی به صورت بی رویه باشد، وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت از طریق محصولات کشاورزی وارد غذای انسانها می شود

– میزان مصرف و نوع کودهای شیمیایی در کشاورزی در صورتی که بیش از حد لازم باشد علاوه بر ضرر اقتصادی که به جامعه وارد می‌کند مواد غذایی مصرفی مصرف‌کنندگان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در صورت استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی در کشاورزی نیترات‌های اضافه آن وارد آب می‌شود، آب توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرد و در نهایت در بدن به ترکیبات سرطان‌زا تبدیل خواهد شد.

اما در صورت استفاده از کو دهای حیوانی و طبیعی و همچنین با یک برنامه ریزی مناسب با جمع آوری مواد قابل بازگشت به محیط (از قبیل برگ درختان و … ) می توان هم فضولات را با برگنداندن به چرخه گردش و بازگرداندن به اکو سیستم از آلودگی ها وبیماری قابل شیوع توسط این (فضولات ) جلوگیری کرد و هم به دلیل اینکه چون این کودها عموما از جنس محیط هستند به لحاظ کیفیت و تاثیر گذاری در محیط ، بازدهی و کیفیت خوبی را از خود بجا خواهند گذاشت و راحت تر به چرخه باز میگردند.

 متاسفانه با توجه به اینکه هم نوع سموم شیمیایی و هم میزان آن در کشاورزی، آزمایشگاه‌ها و … نیاز به نظارت بیشتری دارد در کشور شاهد کنترل ضعیف بر این مساله هستیم به طوریکه برای مثال در برخی از آزمایشگاه‌ها با توجه به منبع مصرف برخی از انواع سموم هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در بخش کشاوری موجب شیوع سرطان معده می‌شود. مصرف غیر منطقی و بی‌رویه کودهای شیمیایی در مزرعه‌ها و باغ‌ها مهمترین عامل شیوع سرطان معده در کشور محسوب می‌شود.

 استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی خاک را آلوده می کند در زمینه استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کنترلی نمی‌شود.

وجود بالای نیترات در موادغذایی و آب آشامیدنی توسط باکتریها در معده به ماده سرطان‌زای نیتریت تبدیل می‌شود.

 سرطان معده شایع‌ترین سرطان در ایران است کشاورزان بااین باور غلط که کودهای شیمیایی موجب بازدهی بهترمحصولات آنها می‌شود، کودهای شیمیایی را باقیمت‌های بالا از بازار سیاه تهیه می‌کنند. استفاده بی‌رویه کودهای شیمیایی درمزارع سبزیکاری رواج بیشتری دارد. در صورت ساماندهی نکردن آن علاوه بر محصولات، سفره‌های‌آب زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار می‌گیرند.

 چنانچه کشاورزان بر اساس نتایج آزمون‌های آب و خاک و توصیه‌های کارشناسان مبادرت به مصرف منطقی کودهای شیمیایی کنند هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمدکشاورزی‌ پایدار با تاکید بر استفاده‌ بهینه‌ از سموم‌ و کودهای‌ شیمیایی‌« با تاکید بر اینکه‌ کودهای‌ شیمیایی‌ سبب‌ تخریب‌ حیاتی‌ خاک‌ و تعادل‌ موجود در آن‌ می‌شوند.

 کاربرد نامتعادل‌ کودهای‌ ازته‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ کاهش‌پ‌ک‌ و کم‌ شدن‌ قابلیت‌ دسترسی‌ گیاهان‌ به‌ فسفر شود.

 همچنین‌ استفاده‌ مداوم‌ از کودهای‌ مصنوعی‌ سبب‌ کاهش‌ عناصر کمیاب‌ مانند روی‌، آهن‌، مس‌ و منگنز خواهد شد که‌ بر روی‌ سلامت‌ گیاهان‌، جانوران‌ و انسان‌ تاثیر خواهند گذاشت‌.

 مصرف‌ کودهای‌ ازته‌ در شالیزارهای‌ شمال‌ ایران‌ زیاد بوده‌ و از طرفی‌ سطح‌ آب‌ زیرزمینی‌ بالاست‌، بنابراین‌ امکان‌ آلوده‌ شدن‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ نیترات‌ در این‌ منطقه‌ زیاد است‌.

 بنابر نتایج‌ یک‌ تحقیق‌، غلظت‌ نیترات‌ درچاههای‌ آب‌ اطراف‌ شالیزارهای‌ بابل‌ تعیین‌ و مشخص شد که‌ بین‌ مصرف‌ کودهای‌ ازته‌ و آلودگی‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ به‌ نیترات‌ همبستگی‌ مثبت‌ وجود دارد

– با توجه‌ به‌ حد مجاز ازت‌ نیتراتی‌ که‌ به‌ وسیله‌ سازمان‌ جهانی‌ بهداشت‌ ۴۵ میلی‌گرم‌ در لیتر می‌باشد، ۲۵ درصد از چاه‌های‌ نمونه‌برداری‌ شده‌ آب‌ مشروب‌ شهر بابل‌ دارای‌ غلظتی‌ بیش‌ از حد مجاز بود.

 به‌ دلیل‌ مصرف‌ زیاد سموم‌ و کودها در استان‌ مازندران‌، آمار سرطان‌های‌ گوارشی‌ و تنفسی‌ چندین‌ برابر میانگین‌ متوسط‌ کشور است‌.

 کودهای‌ شیمیایی‌ مصرفی‌ درکشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و درحال‌ توسعه‌ سبب‌ تشدیدخطرات‌ جانی‌ ناشی‌ از افزایش‌ اکسید ازت‌ در اتمسفر و استراتوسفر می‌شود.
در استراتوسفر جو فوقانی‌ اتمسفر۲ج سبب‌ کاهش‌ ازن‌ و در نهایت‌ افزایش‌ درجه‌ گرمای‌ جهانی‌ می‌شود که‌ این‌ پدیده‌ به‌ اثر گلخانه‌یی‌ موسوم‌ است‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ عدم‌ ثبات‌ آب‌ و هوا خواهد شد.

نظارت ارگان‌های دارو و غذا، کشاورزی و محیط زیست بر این مساله باید با جدیت بیشتری پیگیری شود

مزایا و معایب مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی

از مزایای کودهای شیمیایی، بهای ارزان، کاربرد سهل و آسان، درآمد کاذب کوتاه مدت (بدون توجه به استهلاک سرمایه اصلی یعنی خاک و مواد آلی آن) است.

شیوع بیماری ها و آفات متعدد مثلا شیوع آتشک گلابی در باغ های گلابی کرج و قزوین، نماتد در مزارع چای و حتی شانکر مرکبات در جنوب کشور عمدتا زاییده مصرف نامتعادل کودها می باشد.

نظرات بانک جهانی درباره مصرف کودهای شیمیایی در ایران می تواند مؤید مصرف نامتعادل کود در کشور باشد که به شرح زیر می باشد:

توزیع نابرابر کودهای شیمیایی، بخش خصوصی جایگاهی ندارد (تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن امکان رقابت فعالانه، ایجاد یک محیط تجاری و حقوقی صحیح و اتخاذ یک خط مشی پایدار و فعال از جانب دولت برای تقویت مشارکت بخش خصوصی)، نظام قیمت گذاری سبب اسراف در مصرف کود شیمیایی می شود، عدم توازن بین کود شیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق در کاربرد کود.

تجارب سایر کشورها در کنترل مصرف کود شیمیایی می تواند به مصرف متعادل کود در کشور کمک کند که در زیر به دو مورد اشاره می شود: در انگلستان تولید گندم در هر هکتار در حدود ۷.۵تن تثبیت شده و تولید بیشتر از آن را وزارت کشاورزی صرفا به خاطر مسایل زیست محیطی ممنوع شده است.

در این مطالعه محصول گندم به عنوان شاخصی از کل محصولات زراعی کشور انتخاب و سطح بهینه مصرف کود شیمیایی برای این محصول برآورد شده است.با توجه به اینکه گندم بیشترین سطح زیر کشت را نسبت به محصولات دیگر به خود اختصاص داده و محصولی است که جایگاه راهبردی در بحث امنیت غذایی کشور دارد بنابراین می تواند شاخص بسیار مناسبی برای تعیین وضعیت کلی مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی ایران باشد.(اخطاری ۱۳۸۱)

مواد و روشها

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله ضرورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها
 • پاورپوینت هدفمند کردن یارانه در کاهش فقر
 • مقاله پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران
 • تحقیق پرداخت یارانه
 • مقاله بـررسی تأثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.