مقاله اخلاق و نسبیت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اخلاق و نسبیت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اخلاق و نسبیت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

پیشگفتار :   ۱
تعریف علم اخلاق :   ۲
تاریخچه علم اخلاق :   ۳
مکتبهای اخلاقی   ۳
١- اخلاق در مکتب خدا پرستان   ۵
٢- اخلاق مادّیگری   ۶
٣- اخلاق از دیدگاه فلاسفه عقلی   ۷
۴- اخلاق در مکتب غیر گرایان   ۷
۵- اخلاق از دیدگاه وجدان گرایان   ۷
نتیجه :   ۹
اخلاق و نسبیّت   ۱۰
اسلام نسبی بودن اخلاق را نفی می کند   ۱۲
منبع و مآخذ   ۱۵

پیشگفتار :

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مسائل اخلاقی در هر زمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده ولی در عصر و زمان ما اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا :

١. از یک سو عوامل و انگیزه های فساد و انحراف در عصر ما از  هر زمانی بیشتر است و اگردر گذشته برای تهیه مقدمات بسیاری از مفاسد اخلاقی هزینه ها و زحمتها لازم بود در زمان ما از برکت پیشرفت صنایع بشری همه چیز در همه جا و در دسترس همه کس قرار گرفته است !

٢. ازسو ی دیگر ، با توجّه به این که عصر بزرگ شدن مقیاسهاست و آنچه در گذشته بطور محدود انجام می گرفت در عصر ما به صورت نا محدود انجام می گیرد، قتل و کشتار انسانها به برکت وسایل کشتار جمعی ، و مفاسد اخلاقی دیگر به کمک فیلمهای مبتذلی که از ماهواره ها در سراسر دنیا منتشر می شود و اخیراً که به برکت « اینترنت» هر گونه اطّلاعات مضر در اختیار تمام مردم دنیا قرار می گیرد ، مفاسد اخلاقی بسیار گسترش پیدا کرده ومرزها را در هم شکسته و تا اقصا نقاط جهان پیش می رود تا آنجا که صدای بنیانگذاران مفاسد اخلاقی نیز در آمده است.

اگر در گذشته تولید مواد مخدر در یک نقطه ، یک روستا و حداکثر شهرهای مجاور را آلوده می کرد امروز به کمک سوداگران مرگ به سراسر دنیا کشیده می شود.

٣.از سوی سوم ، همان گونه که علوم و دانشهای مفید و سازنده در زمینه های مختلف پزشکی و صنایع و شوون دیگر حیات بشری گسترش فوق العاده ای پیدا کرده ، علوم شیطانی و راهکارهای وصول به غیر انسانی و  غیر اخلاقی نیز به مراتب گسترده تر از سابق شده است به گونه ای که بدارند گان فساد اخلاق اجازه می دهد از طرق مرموزتر و پیچیده تر گاه ساده تر و آسانتر به مقصود خود برسند.

در چنین شرایطی توجّه به مسائل اخلاقی و علم اخلاق از هر زمانی ضروری تر به نظر می رسد و هر گاه نسبت به آن کوتاهی شود فاجعه یا فاجعه هایی در انتظار است.

اندیشمندان دلسوز و عالمان آگ باید همگی دست به دست هم دهند و برای گسترش اخلاق در دنیای امروزکه اخلاق به خطرافتاده تا آن حدکه بعضی آن را بکلّی انکار کرده یاغیرضروری دانسته اند و بعضی دیگر هر کار و خصلتی که انسان را به خواسته سیاسی اش بر ساند اخلاق شمرده اند ، تمام تلاش و کوشش خود را به کار گیرند.

تعریف علم اخلاق :

در این جا لازم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخلاق برویم ؛«اخلاق» جمع «خلق» (بر وزن قفل) و «خلق» . (بر وزن افق ) می باشد ، به گفته « راغب» در کتاب « مفردات » ، این دو واژه به یک ریشه باز می گردد ، خلق به معنی هیئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم مبیند و خلق به معنی قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده می شود.

بنابر این می توان گفت : « اخلاق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است » و به گفته بعضی از دانشمندان ، گاه به بعضی از اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود ، نیز اخلاق گفته می شود ( اوّلی اخلاق صفاتی است و دومی اخلاق رفتاری ).

******

تاریخچه علم اخلاق :

بی شک بحث های اخلاقی از زمانی که انسان گام بر روی زمین گذارد آغاز شد ، زیراما معتقدیم که حضرت آدم (ع) پیامبر خدا بود، نه تنها فرزندانش را با دستورهای اخلاقی آشنا ساخت بلکه خدوانداز همان زمانی که او را آفرید و ساکن بهشت ساخت مسائل اخلاقی را با اوامر و نواهی اش به او آموخت.

سایر پیامبر الهی یکی پس از دیگری به تهذیب نفوس و تکمیل اخلاق که خمیر مایه سعادت انسانها است پرداختند ، تا نوبت به حضرت مسیح (ع) رسید که بخش عظیمی از دستوراتش را مباحث اخلاقی تشکیل می دهد ، و همه پیروان و علاقه مندان او ، وی را به عنوان معّلم بزرگ اخلاق می شناسد.امّا بزرگترین معّلم اخلاق پیامبر اسلام (ص) بود و در میان فلاسفه نیز بزرگانی بودند که به عنوان معّلم اخلاق از قدیم الاّیام شمرده می شدند ، مانند : افلاطون ، ارسطو ، سقراط و جمعی دیگر از فلاسفه یونان .

مکتبهای اخلاقی

در علم اخلاق مکاتب فراوانی است که بسیاری از آنها انحرافاتی است و به ضدّ اخلاق منتهی می شود ، و شناخت آنها در پرتو هدایتهای قرآنی کار مشکلی نیست ؛ قرآن می گوید :

وَ اَنَّ هذا صِراطِی مُستَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بّکُم عَن سَبِیلِه ذالِکُم وَ صّاُکم بِه لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ .                                                        (سوره انعام، آیه١۵٣)

آیه فوق که بعد از ذکر بخش مهـّمی از عقاید و برنامه های علمی و اخلاقی اسلام در سوره انعام آمده، ومشتمل بر فرمانهای دهگانه اسلامی است ، می گوید : « به آنها بگو این راه مستقیم من است، از آن پیروی کنید و از راههای مختلف (وانحرافی) پیروی مکنید که شما را از راه حق دور می سازد؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش فرموده تا پرهیزگار شوید. »

مکتب های اخلاقی همانند سایر روشهای فردی و اجتماعی از « جهان بینی » و دید گاههای کلّی درباره جهان آفرینش سر چشمه می گیرد و این دو، یک واحد کاملا به هم پیو سته و منسجم است.

آنها که «جهان بینی» را از «ایدئولوژی» (و« هستها » رااز « بایدها») جدا می سازند و می گویند رابطه ای بین این دو نیست زیرا جهان بینی و هستها از دلائل منطقی و تجربی سر چشمه می گیرد در حالی که « بایدها» و« نبایدها » یک سلسله فرمانها و دستورها است، ازیک نکته مهـم غفلت کرده اند، و آن این که: فرمانها و« بایدها » هنگامی حکیمانه است که رابطه ای با « هستها » داشته باشد ، وگرنه امور اعتباری  بی محتوا و غیر قابل قبولی خواهدبود.

در اینجا مثالهای روشنی داریم که این مطلب را کاملا باز می کند: هنگامی که اسلام می گوید : « شراب نخورید! » و یا قوانین بین المللی می گوید: « مواد مخدر ممنوع است! » اینها فرمانهای الهی یا مردمی است که بی شک از ،  یک سلسله هستها

سر چشمه گرفته ؛ زیرا ، واقعیت عینی چنین است که شراب و مواد مخدر تاثیر بسیار مخرّبی در روح و جسم انسان دارد به گونه ای که هیچ بخشی از آن، از شر این مواد ویرانگر در امان نیست؛ این واقعیت، سبب آن باید و نباید می شود.

این که می گوئیم احکام الهی از مصالح و مفاسد سر چشمه می گیرد، درست اشاره به همین رابطه است، این که می گوئیم « کلما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هر کاری را عقل حکم به خوبی یا بدی آن کند، شرع نیز مطابق آن فرمان میدهد! » نیز اشاره به وجود رابطه تنگاتنگ میان وقعیت ها و احکام (بایدها و نبایدها) می باشد.

و اینکه در مجالس قانون گذاری در جوامع بشری می نشینند پیامدهای فردی و اجتماعی هر پدیده ای را بررسی بر اساس آن قانون وضع میکنند نیز دقیقا در همین راستا است.

کوتاه سخن این که ، محال است یک حکم حکیمانه بی ارتباط با واقعّیتهای موجود در زندگی بشر باشد ؛ در غیر این صورت ، حکم و قانون نیست بلکه گزافه گوئی و خرافه و قلدری است ؛ و چون واقعیت یکی بیش نیست طبیتا راه مستقیم و محکم و قانون صحیح هم بیش ازیکی نمی تواند باشد و این مساله  سبب می شود که ما تمام تلاش و کوشش خود را برای پیدا کردن واقعیتها و احکام و قوانین نشأت گرفته از آن به کار گیریم .

ازآنچه در بالا گفته شد رابطه دیدگاههای کلّی در مجموعه  هستی و آفرنش انسان

با مسائل اخلاقی روشن می شود و منشأ پیدایش مکتبهای ،  مختلف نیز همین است .

اکنون با توجه به مطالب فوق به سراغ مکاتب اخلاقی می رویم :

١- اخلاق در مکتب خدا پرستان

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله اخلاق و فرهنگ آفرینی
 • مقاله اخلاق و عرفان اسلامى
 • مقاله اخلاق پیامبر اعظم (ص)
 • مقاله علم اخلاق
 • مقاله ارسطو در مباحث اخلاق
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.