مقاله ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارائه طرح های خلاق و ایده های نو در آموزش شیمی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۳
نمونه ای از یک نقشه مفهومی   ۷
سطوح مختلف یادگیر یو طرح پرسش های استاندارد   ۷
آ. سطح حافظه یا به خاطر سپردن   ۸
ب. سطح درک و فهم   ۸
پ. کاربرد   ۹
ت. تجزیه و تحلیل   ۹
ث. ترکیب و نوآوری   ۱۰
ج. سطح داوری و ارزشیابی   ۱۰
ارائه تکلیف دانش آموزی   ۱۱
آموزش شیمی به صورت انفرادی و گروهی   ۱۲
چند پیشنهاد   ۱۳
واژگان کلیدی   ۱۴
منابع:   ۱۵

منابع:

۱- فضلی خانی، منوچهر، روش های فعال تدریس، انتشارات تربیت ۱۳۷۸٫

۲- ادوارد کنرادراگ و جورج براون، توضیح دادن در دبیرستان، مترجم: دکتر علیرضا کیامنش- کامران گنجی، انتشارات رشد، ۱۳۸۳٫

۳- مجله رشد آموزش شیمی، تابستان ۱۳۷۸، ویژه نامه سومین کنفرانس آموزش شیمی ایران.

۴- مجله رشد تکنولوژی آموزشی، اسفند ۱۳۷۶ و فروردین ۱۳۷۳٫

۵- مجله رشد معلم، دی ۱۳۶۷، آذر۱۳۶۶، مهر ۱۳۶۶، آبان۱۳۶۶٫

۶- مجله تربیت، سال چهارم، تابستان ۱۳۶۸٫

چکیده

زندگی بدون یادگیری و آموزش، همچون مردابی در حال تقلیل و فساد است. از زمانی که آموزش و یاددادن شروع شد، نحوه انجام دادن این فعالیت یعنی چگونگی آموختن و روش های تدریس مورد توجه دست اندرکاران قرار گرفت.

در مسیر تاریخ، فنون، مهارت های گوناگون در زمینه روش های تدریس، تولید و ارائه شده است و روش های تدریس جزو مهارت های فنی و حرفه ای معلمان محسوب می شود و هنر معلم در کیفیت انتقال و اجرای آنهاست.

در این تحقیق  انواع روش های تدریس فعال که بتواند یادگیری مؤثر و اکتشافی ایجاد کند و همچنین فعالیت های دانش آموز را تقویت کند ارائه شده تا معلم بتواند با ابتکارات و نوآوری های خود در تدریس خود از روش علمی استفاده کند.

یادگیری دارای سطوح مختلفی است که شامل به خاطر سپردن- درک و فهم- کاربرد- تجزیه و تحلیل- ترکیب و نوآوری و داوری و ارزشیابی است. معلم با آگاهی از این سطوح باید تدریس فعال و دو سویه انجام دهد. همچنین در طرح پرسش های امتحانی از تمامی این سطوح سئوالات طرح نماید تا دانش آموز بتواند مطالب آموخته شده را عمیق تر درک نموده و خود نیز فعالیت علمی انجام دهد و همچنین از نمره خود احساس رضایت و تلاش بیشتر داشته باشد به بیان دیگر نمره وسیله ای شوق انگیز باشد نه برای شلاق زدن برای اینکه دانش آموزان به طور عملی فعال شوند باید کلاس را گروه بندی کرد طبق تحقیقات انجام شده فقط گروه های ۳ تا۴ نفره کارآیی لازم را دارند و چون دانش آموزان از نظر ویژگی های عاطفی و درسی متفاوتند بهتر است کار گروه بندی با توجه به علایق و سطح درسی شان انجام شود تا همه‌ی افراد گروه فعال و مسئول باشند.

تکلیف مناسب حلقه اتصال و انتقال آموخته های کلاس به فضای خارج از کلاس است اما باید دانست تمرین وسیله ای برای یادگیری نیست بلکه عاملی برای ایجاد مهارت است و باید در انتخاب تکلیف و تمرین به دانش آموز دقت و توجه خاص داشت.


مقدمه

با کنار رفتن مفهوم قدیمی یادگیری که بیشتر بر روی انتقال انبوهی از معلومات به مغز دانش آموزان تأکید می کرد و با توجه به مفهوم جدید یادگیری های رفتاری برای حل مسائل فردی و اجتماعی در آموزش و پرورش گام های بلندی برداشته شده است. هم اکنون میزان یادگیری را در توانایی و مهارت او در به کار بستن دانستنی ها و اصول علمی هنگام قرار گرفتن در موقعیت های جدید و برخورد با شرایط متغیر زندگی علمی و اجتماعی می دانند.

به این ترتیب روش قدیمی و سنتی عرضه کردن واقعیت های علمی فراوان در کتاب ها و انتقال یکطرفه آنها به وسیله معلم و بالاخره به خاطر سپردن موقت آنها توسط دانش آموز و پس دادن آنها به هنگام امتحان مورد نظر نیست. زیرا در عمل ارزش قابل توجهی ندارد و تغییر مؤثری در رفتار او از لحاظ طرز تفکر،‌کسب مهارت و پرورش نگرش ها و معیارهای مطلوب علمی و اجتماعی به وجود نمی آورد.

درست است که آموزش بر پرورش تقدم عملی دارد، یعنی پرورش بدون آموزش مطلوب، امکان پذیر نیست. با این حال هدف، پرورش دادن افراد با کیفیت های مطلوب و مطابق با معیارهای انسانی و اسلامی است. درس شیمی دبیرستان نیز یکی از این عوامل است یعنی هدف از آموزش شیمی دبیرستان، تربیت یک شیمیدان ماهر نیست. بلکه درس شیمی نیز وسیله ای برای پرورش است و در صورت پذیرفتن این موضوع اهمیت روش تدریس بر محتوا بیشتر پدیدار می شود.

روش های تدریس فعال

روش های تدریس از زوایای گوناگون قابل تقسیم بندی است. بعضی ها تقسیم بندی زیر را ارائه داده اند.

الف) روش تاریخی

۱- روش سقراطی

۲- نظام مکتبی در ایران

ب) روش های جدید

۱- روش توضیحی               ۲- روش سخنرانی               ۳- روش اکتشافی

۴- روش حل مسئله             ۵- روش مباحثه ای             ۶- روش پرسش و پاسخ

۷- روش انفرادی                ۸- پروژه (واحد کار)            ۹- روش نمایشی

۱۰- روش دریافت مفهوم      ۱۱- روش استقرایی             ۱۲- روش آزمایش و کاوشگری و…[۱]

بعضی از روش های تدریس، دانش آموز را منفعل و معلمان را فعال می کند. زیرا اطلاعات به صورت یک سویه داده می شود و در تدریس تعامل اندکی وجود دارد. این روش ها اکتشافی نیستند و معمولاً نمی توان از آنها به تنهایی برای اجرای تدریس استفاده کرد زیرا خسته کننده و ملال آورند.

بعضی دیگر از روش های تدریس معلم و فراگیرندگان را به نحو مطلوب فعال می کند و یاددهی- یادگیری با ارتباطات دو سویه اتفاق می افتد. در این روش ها تدریس به صورت منظمی شروع می شود و تا دریافت مفهوم ادامه می یابد، مانند  روش های استقرایی، حل مسئله، ایفای نقش و کاوشگری و… .

اگر فراگیران خود را در بطن فرایند آموزش ببینند و نقش راهبردی «اکتشاف مفاهیم و علوم» را درک کنند، در این صورت با علم تولید شده شریک می شوند، با کمال میل از آن دفاع و پشتیبانی می کنند و به کاربرد علوم اعتقاد و ایمان راسخ می یابند. در این جریان یادگیری در همه ابعاد (مهارت های ذهنی، مهارت های فیزیکی و طرز تفکر) اتفاق می افتد.

بنابراین معلم باید ویژگی ها و خصوصیات روش های تدریس یاددهی- یادگیری فعال را بداند و برای دست یابی به آنها اهتمام ورزد. در تدریس خود از روش علمی استفاده کند. اگر مجموععه فعالیت های یک معلم بر اساس موارد زیر باشد او در تدریس خود از روش علمی استفاده کرده است.

۱) آغاز و پایان کار خود را پیش بینی کند.

۲) فعالیت ها و تجارب آموزشی مناسبی تنظیم کند.

۳) ابزارها و وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم را به درستی انتخاب کند.

۴) آزمون های ارزشیابی را به طور دقیق و مؤثر تهیه کند.

۵) طرح خود را با مهارت و اطمینان کامل در کلاس اجرا کند.

۶) تغییر رفتار مطلوب در دانش آموزان به وجود آورد.

توضیح دادن در دبیرستان

توضیح دادن یعنی فهماندن مطلب به فرد دیگر.

توضیح دادن می تواند به افراد در درک و فهم مفاهیم، علت و معلول، شیوه ها، هدف ها و مقصدها همبستگی (رابطه ها) و فرایندها کمک کند.

چون اغلب در تدریس از شیوه‌ی توضیح دادن استفاده می شود باید چندین نکته را مدنظر داشت.

۱- نوع صدا و حرکت ها می تواند توضیح ها را تقویت کند.

۲- هدف از توضیح کاملاً روشن و مشخص باشد.

۳- اگر مخاطبان توضیح را نفهمند، یا حقایق بیان شده را از قبل بدانند، توضیح عالی نیز می تواند بی فایده باشد و به بی حوصلگی منجر شود.

۴- از وسایل کمک آموزشی مناسب بهره گرفته شود.

۵- نکته های کلیدی (مفاهیم اساسی، اصول) مشخص شود.

۶- در هنگام توضیح از سئوال های متوالی برای بررسی عمیق تر یک مسئله یا درک در سطوح بالاتر استفاده کرد[۲].

۷- تسلط چشمگیر بر تمام موضوع هایی که تدریس می کنند.

۸- مشارکت دادن دانش آموز در توضیح.

نمونه ای از یک نقشه مفهومی[۱] – امان الله صفوی، روش ها و فنون تدریس (متن کامل) چاپ ششم، تهران، معاصر، ۱۳۶۷،ص۸۹٫

[۲] – توضیح دادن در دبیرستان: دکتر علیرضا کیامنش- کامران گنجی.

15,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.