مقاله ارزش‌های خانوادگی و روش‌های تحقق آن از دیدگاه اسلام


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزش‌های خانوادگی و روش‌های تحقق آن از دیدگاه اسلام مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزش‌های خانوادگی و روش‌های تحقق آن از دیدگاه اسلام نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
مفهوم شناسی   ۳
مفهوم خانواده   ۳
مفهوم ارزش   ۳
مفهوم ارزش خانوادگی   ۴
روشهای تحقق ارزشهای خانوادگی   ۵
روشهای تحقق ارزشهای خانوادگی از دیدگاه اسلام   ۶
روش اعطای بینش   ۶
پیش از ازدواج   ۶
هنگام ازدواج   ۸
پس از تشکیل خانواده   ۹
روش تحمیل به نفس   ۹
روش الگویی   ۱۱
همسرداری   ۱۱
شوهرداری   ۱۲
تربیت فرزند   ۱۲
رعایت حقوق والدین   ۱۲
روش دعا   ۱۳
درخواست همسر شایسته   ۱۳
دعا برای خانواده   ۱۳
دعا برای والدین   ۱۴
دعا برای فرزندان   ۱۴
روش تمثیل   ۱۴
همسران   ۱۵
زن   ۱۵
شوهر   ۱۶
فرزند   ۱۷
روش موعظه   ۱۸
موعظه زنان   ۱۸
موعظه مردان   ۱۸
موعظه فرزندان   ۱۹
موعظة والدین   ۲۰
جمع بندی و نتیجه گیری   ۲۱
منابع   ۲۲

منابع

آشتیانی، میرزااحمد و شاگردان(۱۳۶۲)، طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز، تهران، کتابخانه صدوق.

ابن طاووس، سیدرضی­الدین(۱۳۸۰)، لهوف، ترجمة سیدابوالحسن میرابوطالبی، قم، دلیل ما.

اربلی، علی­بن­عیسی(۱۳۸۲)، کشف الغمه، ترجمه و شرح علی بن حسین زواره­ای، تهران، اسلامیه.

باقری، خسرو(۱۳۸۰)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، مدرسه.

پاینده، ابوالقاسم (۱۳۸۲)، نهج الفصاحه مجموعه کلمات قصار حضرت رسولˆ، تهران، دنیای دانش.

جزایری، سیدنعمت الله(۱۴۰۴)، النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین، قم، آیت الله مرعشی.

جناتی­شاهرودی، حسین(۱۳۸۰)، آرامش دل داغدیدگان، قم، روح.

حاجی­ده­آبادی، محمدعلی(۱۳۷۷)، درآمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.

حجازی، سیدمهدی و دیگران (۱۴۱۹)، درر الاخبار، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.

حسین­خانی، هادی(۱۳۹۰)، معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسلام و ساخت مقیاس آن، پایان نامه دکترا، رشته علوم تربیتی قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ،.

حکیمی، محمدرضا،  ودیگرن (۱۳۸۰)، الحیاه، ترجمة احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

حلی، احمدبن­فهد(۱۴۰۷)، عده الداعی و نجاح الساعی، قم، دارالکتاب الاسلامی.

خرمشاهی، بهاء­الدین و مسعود انصاری(۱۳۷۶)، پیام پیامبر، تهران، منفرد.

خوانساری، جمال­الدین(۱۳۶۶)، شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم، تهران، دانشگاه تهران.

الدیلمی، الحسن­بن­ابی­الحسن (۱۴۱۲)، ارشاد القلوب الی الصواب، قم، شریف رضی.

راوندی، سیدفضل الله(۱۳۷۶)، النوادر للراوندی، ترجمة احمد صادقی­اردستانی، تهران، بنیاد کوشانپور.

رسولی­محلاتی، سیدهاشم(۱۳۶۹)، صحیفه علویه، تهران، اسلامی.

رضایی، سیدعبدالحسین(۱۳۶۴)، کتاب الروضه در مبانی اخلاق، تهران، اسلامیه.

سالاری­فر، محمدرضا (۱۳۸۵)، خانواده در نگرش اسلام وروان شناسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

سیف، علی­اکبر(۱۳۸۸)، روانشناسی پرورشی نوین، تهران، نشر دوران.

شریفی، احمدحسین(۱۳۸۸)، خوب چیست؟ بد کدام است؟، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

شعیری، تاج­الدین (۱۴۰۵)، جامع الاخبار، قم، رضی.

صدوق، محمدبن­علی (۱۴۰۴)، من لا یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طبرسی، حسن (۱۳۷۰)، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی.

طبرسی، فضل­بن­الحسن(۱۳۸۰)، الآداب الدینیه للخزانه المعینیه، ترجمة احمد عابدی، قم، زائر.

ـــــ ، (۱۳۸۵ق)، مشکاه الانوار فی غرر الاخبار، نجف، حیدریه.

فتحعلی، محمود و جمعی از نویسندگان(۱۳۸۱)، درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی(فلسفی، کلامی، سیاسی)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

قرائتی، محسن (۱۳۷۶)، تفسیر نور، قم، مؤسسه در راه حق.

القرشی، باقرشریف(۱۳۷۲)، تحلیلی از زندگانی امام سجاد†، مترجم محمد رضا عطایی، مشهد، آستان قدس رضوی.

کلینی، محمدبن­یعقوب (۱۳۶۵)، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

المالکی­الاشتری، ورام­بن­ابی­فراس(بی تا)، مجموعه ورام، قم، مکتبه الفقیه.

محمدی­ری­شهری، محمد (۱۳۸۷)، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، با همکاری عباس پسندیده، ترجمة حمید رضا­شیخی، قم، دار الحدیث.

ـــــ ، (۱۳۸۱)، میزان الحکمه، ترجمة حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث.

محمدیشاهرودی، عبدالعلی(۱۳۷۷)، معانی الاخبار، ترجمة محمدی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳)، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء.

ـــــ ، (۱۳۸۴)، حیات القلوب، قم، سرور.

مروجی­طبسی، محمدجواد(۱۳۸۷)، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام، قم، موسسه بوستان کتاب.

مشایخ، فاطمه(۱۳۸۱)، قصص الانبیاء(قصص قرآن)، تهران، فرحان.

مشکینی، علی(۱۴۲۴)، تحریر المواعظ العددیه، قم، الهادی.

مطهری، مرتضی(۱۳۷۳)، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران، صدرا.

Brandenburg, Mark, Top ten ways to teach values to your kids,

Goodwin, Y. Paula. (2003). African American and European American Women’s Marital WellـBeing. Journal of Marriage and family. vol. 65, no.3, pp.550ـ ۵۶۰٫

Khaula Shah(2009) MUHAMMADSAW: THE RESTORER OF FAMILY VALUES,

Kruger, Sherri (2010) Top 10 Essential Family Values,/

Kvols, Kathryn(2008) 8 Ways to Teach Your Child Values‏

Markham, Howard., Kim. Halford., and Kristin. Lindahi. (2000). Marriage, Encyclopedia of Psychology.

Onedera, Jill Duba (2008) The Role of Religion in Marriage and Family Counseling,Taylor & Francis Group,LLC.

چکیده

 

ارزش‌های خانوادگی اثری فراوان بر حاکمیت دارد و سبب گسترش ارزش‌ها در جامعه می‌شود. متأسفانه در جوامع امروزی این‌گونه ارزش‌ها کم‌اهمیت شده‌اند و به‌طور جدی تهدید می‌شوند. با بررسی منابع اسلامی به این نکته دست می‌یابیم که اسلام از روش‌های گوناگونی برای تثبیت و تقویت ارزش‌های خانوادگی بهره برده است. در نوشتار حاضر، شش روش تربیتی مهم را به‌منظور تحقق ارزش‌های خانوادگی بررسی می‌کنیم. این روش‌ها عبارت‌اند از: اعطای بینش، تحمیل به نفس، الگویی، دعا، تمثیل و موعظه که محور مباحث این مقاله را در جهت تحقق ارزش‌های خانوادگی از دیدگاه اسلام تشکیل می‌دهد.

 

کلیدواژه‌ها: ارزش، ارزش‌های خانوادگی، روش تحقق ارزش‌ها، ارزش‌های اسلامی.

 

مقدمه

 

ارزشهای خانوادگی با همة اهمیتی که دارند، در جهان امروز، رو به افول میروند؛ برای نمونه میتوان به موارد ذیل که نشاندهندة زنگ خطری برای ارزشهای خانوادگی در غرب است اشاره کرد:

 

در امریکا برای نخستین بار، زنان بیشماری بدون همسر به سر میبرند. به گزارش نیویورک تایمز، آمار اینان که در سال۱۹۵۰، ۳۵ درصد و در سال۲۰۰۰، ۴۹ درصد بود، در سال ۲۰۰۵، به ۵۱ درصد رسیده است؛ هماکنون در امریکا، تنها ۲۵ درصد از کودکان در خانوادههای رسمی و با والدین حقیقی خود زندگی میکنند. در سال ۱۹۶۰، تنها ۵/۱۷ درصد از کودکان بدون پدر زندگی میکردند؛ بهرغم افزایش فناوری پزشکی و امید به زندگی، در سال ۱۹۹۰، ۳/۳۶ درصد کودکان دور از پدرانشان به سر میبردند. این رقم در آغاز قرن ۲۱ به ۵۰ درصد رسیده است؛ در امریکا هر سال ۳۵۰ هزار دختر نوجوان بدون ازدواج، مادر میشوند. در سال ۱۹۹۴، شمار زایمان دختران نوجوان، به ۴/۴۶ در هزار رسید، حال آنکه این میزان در سال ۱۹۶۵، ۷/۱۶ در هزار بوده است؛ براساس نتایج پژوهشی که سال ۲۰۰۷ در امریکا انجام شد مردان بزرگسالی که در خانوادههای تکوالدی پرورش یافتهاند، در دوران کودکی، بیش از دیگر مردان مورد سوء استفادة جنسی قرار گرفتهاند؛ در این کشور سالیانه بین سه تا پنج میلیارد دلار، صرف هزینههای پزشکی مربوط با خشونتهای خانگی میشود؛ کودکآزاریِ جنسی، کاری عادی تلقی میشود. ۴۲ درصد از زنان بزرگسال امریکا گزارش دادهاند که در دوران کودکی توسط یک بزرگسال یا بزرگتر از خود مورد تعدی جنسی قرار گرفتهاند (خاولا شاه، ۲۰۰۹).

 

هرچند فروپاشی خانوادگی برای همة گروههای نژادی در امریکا بالاست، این میزان در میان امریکاییهای افریقاییتبار در مقایسه با اروپاییتبارها نمایانتر است؛ برای نمونه، درحالیکه ۳۲ درصد ازدواج امریکاییهای اروپایی در مدت ده سال پایان مییابد، ۴۷درصد ازدواج افریقاییتبارها در خلال همین مدت به طلاق میانجامد (گودوین، ۲۰۰۳، ص۵۵۰).

 

دادههای اخیر از ژاپن نیز نشان میدهد که از اواسط دهة ۱۹۸۰ میزان طلاق در میان زوجهای گروه سنی ۲۰ تا ۲۹سال رو به افزونی است (مارکهام و هالفورد و لینداهی، ۲۰۰۰، ص۱۱۰).

همة این موارد حاکی از تضعیف ارزشهای خانوادگی در غرب است که متأسفانه در حال تسری به کشورهای اسلامی و شرقی نیز میباشد. اسلام روشهای متعددی برای حفاظت و تقویت ارزشهای خانوادگی بهکار گرفته است. مقالة پیش رو درصدد است با بررسی منابع اسلامی، مهمترین روشهای تحکیم ارزشهای خانوادگی را ترسیم کند و از اینمنظر زمینه را برای رفع نگرانیهای یاد شده فراهم سازد.

 

مفهوم شناسی

 

در این نوشتار، مهمترین مفهوم اساسی که نیازمند تعریف است، مفهوم ارزش خانوادگی است. برای دستیابی به تعریف ارزش خانوادگی، لازم است نخست به مفاهیم خانواده و ارزش توجه و مفاهیم آن معرفی شود.

 

مفهوم خانواده

 

براساس تعالیم اسلامی، خانواده مجموعهای است از افراد با رابطههای سببی (عقدِ ازدواج) و نسبی (والدینی ـ فرزندی، خواهری و برادری). این افراد در برابر هم، متناسب با نوع نسبت و ارتباط، مسئولیتهای اجتماعی، حقوقی، تربیتی، رفتاری، اقتصادی و دینی دارند (سالاریفر، ۱۳۸۵، ص۱۳).

 

مفهوم ارزش

 

مسئلة ارزش در علوم گوناگون و از جهات مختلف، کانون بررسیهای دقیق قرار گرفته است (شریفی، ۱۳۸۸، ص ۲۳). یکی از محققان غربی با مطالعة حدود چهار هزار اثر منتشر شده در زمینة ارزش، درنهایت حدود ۱۴۰ تعریف متفاوت از واژة ارزش به دست میدهد (فتحعلی و همکاران، ۱۳۸۱، ص ۳۹). درعینحال، استاد شهید مطهری در بیان منشأ پیدایش ارزش میگوید:

 

اگر چیزی به هرنوعی مفید باشد و منظوری را تأمین بکند و کمالی برای یک درجه از درجات وجود انسان و یک قوه از قوههای انسان باشد، و از طرف دیگر رایگان نباشد، یعنی بهسادگی در دسترس او نباشد، و قابل انحصار هم باشد، اینجا ارزش پیدا میشود… امور معنوی هم به همین دلیل ارزش پیدا میکند. و فرض این است که به همان دلیلی که انسان بالفطره بهسوی امور مادی کشش دارد، به امور معنوی هم کشش دارد (مطهری، ۱۳۷۳، ص ۲۳۳).

 

مفهوم ارزش خانوادگی

 

براساس تعریف ارائه شده از خانواده و ارزش، میتوان ارزش خانوادگی را به این صورت تعریف کرد: همة اموری همچون افکار خوب، نیات خیر و اعمال نیک که برای اعضای خانواده، اعم از افراد دارای روابط سببی و نسبی مفید بوده، به کمالی در آنها منجر شود». بر این اساس، بسیاری از امور را میتوان در زمرة ارزشهای خانوادگی بهشمار آورد، چنانکه برخی کارشناسان به شمارش اهم آنها پرداختهاند؛ برای نمونه، کراگر (۲۰۱۰) ده ارزش اساسی خانوادگی را عبارت از موارد ذیل میداند: تعلق داشتن، انعطافپذیری، احترام گذاشتن، امانت، گذشت، سخاوت، کنجکاوی، ارتباط، مسئولیت و سنتها. همچنین جف (۲۰۰۹) به پنج ارزش خانوادگی اشاره میکند که مورد نیاز کودکان و کارمندان بانک است:

سخت کار کن و کار خود را به بهترین وجه انجام ده؛

حقیقت را بگو و امین باش؛

به خود یا دیگران آسیب نرسان؛

آنچه متعلق به تو نیست، در اختیار مگیر؛

آنگونه با دیگران رفتار کن که دوستداری با تو رفتار شود.

در اسلام به ارزشهای خانوادگی بسیاری توجه شده است که مهمترین آنها عبارت است از: اعتقاد به خداوند و اولیای او، محبت اولیای الهی، بندگی خداوند، پاکدامنی و رعایت پوشش اسلامی، ابراز محبت، حسن خلق، آراستگی، سخاوتمندی، غیرت، خوشگمانی، آرامشبخشی، استقامت در برابر مشکلات، وفاداری و نرمخویی (حسینخانی، ۱۳۹۰). در این مقاله به آن دسته از ارزشهای خانوادگی میپردازیم که در منابع اسلامی، یعنی قرآن کریم و احادیث معصومان‰ بیان شده است.

روشهای تحقق ارزشهای خانوادگی

 

کارشناسان امور خانواده راههای متعددی برای ارتقای ارزشهای خانوادگی عرضه کردهاند؛ مثلاً برندربورگ ده راه عمده برای آموزش ارزشها به کودکان برشمرد:

 

نقل سرگذشت زندگی والدین برای فرزندان خود؛

عمل والدین بر طبق ارزشها؛

آشناسازی فرزندان با دین، اعتقاد یا معنویت والدین؛

توجه والدین به دیگر افرادی که ارزشها را به کودکانشان میآموزند؛

پرسیدن سؤالاتی که کودکان را به گفتوگو دربارة ارزشها برمیانگیزد؛

صحبت آسان و راحت با آنها در باب ارزشها؛

محدود ساختن تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی؛

درگیر ساختن فرزندان به یاری دیگران؛

گفتوگوی زیاد والدین دربارة ارزشها در منزل؛

امیدواری فراوان به نظامهای ارزشی فرزندان.

 

همچنین کلز (۲۰۰۸) موارد ذیل را به منزلة هشت راه برای آموزش ارزشها به کودکان عنوان کرده است:

ارزشهایی را که میخواهید، مشخص کنید؛

برای ارزشهای خود مقرراتی وضع کنید؛

دربارة ارزشهای خود کوتاه نیایید؛

رفتارهای خود را با کلمات مورد تأکید قرار دهید؛

در جستوجوی فرصتهایی برای آموزش باشید؛

اولویت دادن به امور را به فرزندتان یاد دهید؛

رفتار را با گفتار سازگار سازید؛

کشمکش با ارزشهایتان را به بحث بگذارید.

 

روشهای تحقق ارزشهای خانوادگی از دیدگاه اسلام

 

منابع اسلامی روشهای متعددی برای تحقق ارزشهای اسلامی اثرگذار بهدست دادهاند، اما در اینجا با توجه به محدودیت مقاله، تنها شش روش از مهمترین آنها را بررسی میکنیم:

 

روش اعطای بینش

 

در این روش سعی بر آن است که تلقی آدمی از امور دگرگون شود؛ زیرا نوع تلقی یکی از مبانی مؤثر بر نوع رفتارها و اعمال است (باقری، ۱۳۸۰، ص ۷۵). در منابع اسلامی تلاش شده است آگاهیهای عمیق و گستردهای در خصوص ارزشهای خانوادگی و نحوة تحقق آنها ارائه شود؛ بدینترتیب، زمینه برای تحکیم اینگونه ارزشها در خانواده فراهم میگردد. بینش بخشیدن دربارة مراحل گوناگونِ ازدواج، یعنی پیش، هنگام، و پس از ازدواج و تشکیل خانواده از جملة این موارد است.

 

پیش از ازدواج

 

منابع اسلامی مجموعة وسیعی از بینشها را در مرحلة قبل از ازدواج ارائه میکنند که برخی از آنها عبارتاند از:

 

اهمیت و قداست ازدواج: اسلام ازدواج را محبوبترین بنا نزد خداوند بهشمار میآورد: وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ† قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِˆ مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ التَّزْوِیج» (صدوق، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۳۸۳)؛

 

قرآن ازدواج را میثاقی محکم» میداند و آن را مایة آرامش و موجب دوستی و رحمت بین زنومرد قلمداد میکند: وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ میثاقاً غَلیظا» (نساء: ۲۱)؛

 

ازدواج در اسلام تقدسی خاص دارد و زمینهساز تکمیل نیمی از دین به شمار آمده است: وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» (روم: ۲۱)؛ هُوَ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُنَ إِلَیْها» (اعراف: ۱۸۹). ازاینرو، اجتناب از ازدواج و تشکیل خانواده نهتنها ارزشی معنوی محسوب نمیشود: قَالَˆ یُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِالرَّحْمَةِ فِی أَرْبَعِ مَوَاضِعَ عِنْدَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَعِنْدَ نَظَرِ الْوَلَدِ فِی وَجْهِ الْوَالِدَیْنِ وَعِنْدَ فَتْحِ بَابِ الْکَعْبَةِ وَعِنْدَ النِّکَاح» (شعیری، ۱۴۰۵، ص۱۰۱)، بلکه در منابع اسلامی بهشدت از آن نهی شده است: مسند ابن حنبل عن انس: کان رسولاللهˆ یامر بالباءة وینهی عن التبتل نهیا شدیداً (ابنحنبل، ج۴، ص۴۸۸؛ به نقل از محمدی ری شهری، ۱۳۸۷، ص۳۸) و فاصله گرفتن از پیروی رسول خداˆ دانسته شده است: وَقَالَˆ: النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی» (شعیری، ۱۴۰۵، ص۱۰۱)؛ همچنین ازدواج سبب حفظ عفت میشود: وَقَالَˆ: یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاهَ فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیُدْمِنِ الصَّوْمَ فَإِنَّ [الصَّوْمَ لَهُ وِجَاء]» (طبرسی، ۱۳۷۰، ص۱۹۷) و امیال را از راه شرعی تأمین میکند.

 

براساس دیدگاه اسلامی ازدواج اساس تشکیل خانواده است و مسلمانان به ازدواج ترغیب میشوند (الجبالی، ۲۰۰۰، به نقل از اندرا، ۲۰۰۸، ص۹۱). با توجه به اهمیت ازدواج، مسلمانان موظفاند زمینة ازدواج فرزندان خود را فراهم سازند: وَقَالَˆ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ: یُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتَابَةَ وَ یُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۷۱، ص۸۰) و حتی مساعی خود را برای همسر دادن دیگر افراد مجرد جامعه به کار گیرند و ناتوانی مالی آنان را مانعی برای ازدواجشان به حساب نیاورند: وَأَنْکِحُوا الْأَیامى‏ مِنْکُمْ وَالصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ» (نور: ۳۲).

 

معیارهای همسرگزینی: معیارهای اصلی گزینش همسر از دیدگاه اسلام عبارتاند از:

 

دینداری و ایمان: شامل انگیزة الهی در ازدواج، همسانی دینی، همسانی در مراتب دینداری، و محبت اولیای الهی در زنان و مردان؛ انجام وظایف دینی، بندگی و بازگشت از گناه به سوی خدا با تأکید بر زنان؛

 

ارزشهای اخلاقی: شامل حسن خلق، مهرورزی، نیکوگفتاری، عفت در نگاه و گفتوگو با نامحرم، پرهیز از ارتباط صمیمانه با جنس مخالف، وفاداری در زنان و مردان؛ نرمخویی، سپاسگزاری، پرهیز از پرخاشگری، رعایت پوشش اسلامی، حضور حداکثری در منزل، تعقل و استقامت در برابر مشکلات با تأکید بر زنان، و غیرت، حسن ظن، پرهیز از شرابخواری با تأکید بر مردان؛

 

خصوصیات جسمی: شامل توانایی باروری، بکارت، جذابیت ظاهری، و تمایل جنسی در زنان؛

صلاحیت خانوادگی: شامل شایستگی بستگان نزدیک، نیکوکاری در حق والدین با تأکید بر مردان؛

عزتمندی زن در بین خانواده؛

 

خصوصیات اقتصادی: شامل پرهیز از انگیزههای مادی در انتخاب همسر در زنان و مردان؛ مسئولیتپذیری، طلب روزی حلال، و سخاوتمندی در مردان، و قناعت، کمهزینه بودن، مهریة اندک، منت ننهادن، و محافظت از امانتهای مالی در زنان (حسینخانی، ۱۳۹۰، ص ۱۰۹).

 

هنگام ازدواج

 

20,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.