مقاله ارزش معنوی جهاد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزش معنوی جهاد مربوطه  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۳۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزش معنوی جهاد نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه. ۱

ارزش معنوی جهاد: ۲

جهاد اکبر: ۳

مقام اول. ۳

۱ـ  اشاره به مقام اول. ۳

۲ـ  در تفکر است‌… ۴

۳ـ  درعزم است… ۶

۴ـ در آفات عزم است… ۷

۵ـ در مشارطه و مراقبه و محاسبه است… ۷

۶ـ در تذکر است… ۹

مقام دوم. ۱۲

۱ـ نزاع جنود رحمانی و شیطانی باطنی نفس…. ۱۲

۲ـ در اشاره به بعضی قوای باطنیه است… ۱۵

۳ـ دربیان جلوگیری انبیا از اطلاق طبیعت… ۱۷

۴ـ در بیان ضبط خیال است… ۱۸

۵ـ در موازنه است… ۲۰

۶ـ در معالجه مفاسد اخلاقیه. ۲۸

فهرست منابع و مؤاخذ. ۳۲

مقدمه

« الحمدلله رب العالمین ، والصلاه علی محمد و آله اجمعین ، ولعنه الله علی احداهم الی یوم الدین »

خداوندا! آینه دل را با لوز اخلاص روشنی بخش ، وزنگار شرک و دوربینی را از لوح دل پاک گردان ، و دو بینی را از لوح دل پاک گردان ، و شاه راه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حسرت و ضلالت بنما ، و مار ابه اخلاق کریمانه متخلص فرما ، و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه است ما را نصیبی ده ، لشگر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آن ها جایگزین کن ، و ما را با حب خود و خاصیان درگاهت از این سرای در گذران ، و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما ، و عاقبت کار ما را با سعادت مهمترین کن بحق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین.

 ارزش معنوی جهاد:

عن الباقه علیه السلام انه قال:

لا فضیله کالجهاد و لاجهاد کمجاهده الهوی

امام باقر علیه السلام فرمود:

هیچ فضیلتی بالاتر و بقدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی همانند مجاهده در راه غلبه بر هوای نفس نیست.

عن الکاظم علیه السلام انه قال لهشام بن حکم فی خبر طویل:

و جاهد نفسک لترد ها عن هواها فانه واجب علیک کجهاد عدوک

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ضمن حدیث مفصلی به هشام بن حکم فرمود:

با نفس خود جهاد کن تا آنرا از هوی و تمایلات ناروایش بازداری. چه مجاهده با نفس ، مانند پیکار با دشمن بر تو واجب و لازم است.

عن موسی بن جعفر علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضولاجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. قیل یا رسول الله و ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس.

پیغبر اکرم به سربازانی که جبهه جنگ برگشته بودند فرمود:

در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده آنان باقی مانده است. عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است ، فرمود جهاد با نفس.

 جهاد اکبر:

فقه الرضا علیه السلام:

فروی ان سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله رأی بعض اصحابه منصرفاً من بعث کان بعثه و قدانصرف بشعثه و غبار سفره و سلاحه یرید منزله فقال (ص) انصرفت من الجهاد الصغر الی الجهادالکاکبر فقال له اوجهاد فوق الجهاد بالسیف. قال نعم: جهادالمرأ نفسه.

حضرت رضا علیه السلام فرموده:

رسول اکرم (ص) در رهگذر با یکی از اصحاب خود که از جبهه جنگ بر می گشت مواجد شد ، اوژولیده وغبار آلوده و مسلح بطرف منزل خود میرفت . حضرت به وی فرمود : از جهاد اصغر برگشته ای و به جهاد اکبر باز می گردی .عرض کرد مگر جهادی بالاتر از جنگ با شمشیر هست ؟

فرمود : بلی ،جهاد آدمی با نفس خود.

مقام اول

۱ـ  اشاره به مقام اول

بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن ، منزل ملک وظاهر و دنیای آن است که اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس و بنیه ظاهره تابیده ، و او را زندگانی عرضی بخشیده ،و تجییش جیوش در این بدن کره ، و میدان جنگ آن همین بدن است ، و قوی ظاهره آن ، لشکر آن است که در اقالیم سبعه ملکیه – یعنی گوش و چشم و زبان و شکم و فرج و دست و پا – بسط پیدا کرده . و تمام این قوای منتشر در این ممالک سبعه ، در تحت تصرف نفس است به مقام و هم ، زیرا که و هم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس است . پس اگر وهم حکومت نمود در آن ها به تصرف خود یا شیطان ، این قوا ، جنود شیطان گردند و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود ، و لشکر رحمان و جنود عقل مضمحل گردند ، و شکست خورده رخت از نشاء ملک و دنیای انسان در کشند و هجرت نمایند ،و حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل و شرع باشد ، مملکت رحمانی و عقلانی شود ، وشیطان وجنودش از آن رخت برندند و دامن در کشند.

پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است ، در این مقام عبارت است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود ، و آنها را درتحت فرمان خالق قرار دادن ، و مملکت را از لوث وجود قوای شیطان وجنود آن خالی نمودن است.

۲ـ  در تفکر است‌

بدان که اول شرط مجاهده با نفس وحرکت به جانب حق تعالی ،‌تفکر است ، و بعضی از علمای اخلاق آن را در بدایات در مرتبه پنجم قرار داده اند ، و آن نیز در مقام خود صحیح است .

و تفکر در این مقام عبارت است از آن که؛ انسان لااقل درهر شب و روزی مقداری ولو کم هم باشد فکر کند در این که آیا مولای او که او را در این دنیا آورده ، و تمام اسباب آسایش و راحت را از برای او فراهم کرده ، وبدن سالم وقوای صحیحه ،‌که هر یک دارای منافعی است که عقل هر کس را حیران می کند ، به او عنایت کرده ، و این همه بسط بساط نعمت و رحمت کرده ، و از طرفی هم این همه انبیا را فرستاده ، و کتاب نازل کرده ، و راهنمایی ها نموده ،‌و دعوت ها کرده است، آیا وظیفه ما با این مولای مالک الملوک چیست ؟

آیا تمام این بساط ،فقط برای همین حیات حیوانی و اداره کردن شهوت است که با تمام حیوانات شریک هستیم ،یا مقصود دیگری درکار است ؟

آیا انبیاء کرام ، و اولیاء معظم،و حکماری بزرگ ،و علمای هر ملت که مردم را دعوت به قانون عقل و شرع میکردند ، و آنها را از شهوات حیوانی ،‌و از این دنیای فانی پرهیز میدادند ، با آنها دشمنی داشتند دارند ، یا راه صلاح ما بیچاره ای های فرورفته در شهوات در مثل ما نمی دانستند؟

اگر انسان عاقل لحظه یی فکر کند ومی فهمد که مقصود از این بساط ، چیز دیگر است ، و منظور از این خلقت ، عالم بالاتر و بزرگ تری است ، و این حیات حیوانی ، مقصود با لذات نیست ، و انسان عاقل باید در فکر خودش باشد ، و به خال بیچارگی خود رحم کند و با خود خطاب کند : ای نفس شقی ! که سالهای دراز در پی شهوات ،عمر خود را صرف کردی ،و چیزی جز حسرت نصیبت نشد ،خوب است قدری به حال خودرحم کنی ،از مالک الملوک حیا کنی ، و قدری در راه مقصود اصلی قدم زنی ، که آن موجب حیات همیشگی و سعادت دائمی است ، و ساعاد همیشگی را مفروش به شهوات چند روزه فانی ، که آن هم به دست نمی آید حتی با زحمت های طاقت فرسا .

قدری فکر کن در حال اهل دنیا از سابقین تا این زمان که می بینی ، ملاحظه کن رحمت های آن را و رنج های آن ها در مقابل راحت آنها چقدر زیادتر وبالاتر است ،در صورتی که برای هر کسی هم راحتی و خوشی پیدا نمی شود.آن انسانی که در صورت انسان ، و از جنود شیطان است و از طرف اومبعوث است ، و تو را دعوت به شهوات می کند ، و می گوید زندگانی مادی را باید تأمین کرد ، قدری (در ) حال خود او تأمل کن ، و قدری اورا استنطاق کن ، ببین آیا خودش از وضعیت راضی است ؟ یا آن که خودش مبتلا است ومی خواهد بیچاره دیگری راهم مبتلا کند؟

و در هر حال از خدای خود با عجز و زاری تمنا کن که تو را آشنا کند به وظایف خودت که باید منظور شود ما بین تو و او . و امید است این تفکر که به قصد مجاهده با شیطان و نفس اماره است ،راه دیگری برای توبنمایاند و موفق وی به منزل دیگر از مجاهده.

۳ـ  درعزم است

 

35,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تفاوت ابلیس با شیطان
 • مقاله فرهنگ جهاد و شهادت
 • مقاله شیطان پرستی
 • مقاله معاد
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.