مقاله ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب:                


مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

۱-۱-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران۱۳

۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست ۱۵

۳-۱- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ۱۵

۴-۱- روشهای جلوگیری از آلودگی ۱۶

۵-۱- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان۲۲

۶-۱- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ۲۲

۱-۶-۱-  ساختارهای حمایتی و هدایتی۲۲

۱-۱-۶-۱- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ۲۳

۲-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی۲۳

۳-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن۲۴

۲-۶-۱-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی ۲۵

۳-۶-۱- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی ۲۵

۱-۳-۶-۱-  ارزیابی اثرات توسعه ۲۷

۲-۳-۶-۱-  سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۸

۳-۳-۶-۱-  بهره وری سبز ۲۹

۴-۳-۶-۱- تولید پاکتر ۲۹

۵-۳-۶-۱-  بازیافت مواد ۳۰

۶-۳-۶-۱-  ممیزی محیط زیست ۳۰

۴-۶-۱-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ۳۰

۱-۴- ۶-۱- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل ۳۱

۲-۴-۶-۱- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن ۳۲

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت ۳۳

۱-۲- نادیده گرفتن مشکل ۳۴

۲-۲- رقیق کردن۳۴

۳-۲- کنترل آلودگی در انتهای خط ۳۴

۴-۲- پیشگیری از آلودگی ۳۸

۵-۲- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر ۳۹

۶-۲- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر ۴۰

۱-۶-۲-تنوع و گستردگی ۴۰

۲-۶-۲- حفاظت محیط زیست ۴۱

۳-۶-۲- سادگی ۴۱

۴-۶-۲- خلاقیت و نوآوری ۴۲

۵-۶-۲- مقبولیت ۴۲

۶-۶-۲- بازدهی اقتصادی ۴۳

۷-۲- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر ۴۴

۸-۲- تولید پاکتر و توسعه پایدار ۴۷

۹-۲- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر ۴۸

۱۰-۲- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر ۴۹

۱۱-۲- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر ۵۰

۱-۱۱-۲- موانع ناشی از فقدان درک صحیح ۵۰

۲-۱۱-۲- موانع ساختاری ۵۰

۳-۱۱-۲- موانع مربوط به کمبو الاعات ۵۰

۴-۱۱-۲- موانع فنی ۵۰

۵-۱۱-۲- موانع اقتصادی ۵۰

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست ۵۱

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست ۵۲

هدف۵۳

وظایف اساسی سازمان ۵۵

تشکیلات سازمان ۵۵

۱-۳- دفاتر مستقل۵۵

۱-۱-۳- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست ۵۵

۲-۱-۳- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل۵۵

۳-۱-۳- اداره کل نظارت و بررسی ۵۶

۴-۱-۳-حراست ۵۶

۵-۱-۳- ادارات کل استان ها۵۶

۲-۳- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی ۵۶

۳-۳- دفتر آموزش زیست محیطی ۵۶

۴-۳- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی ۵۷

۵-۳- دفتر مشارکت های مردمی ۵۷

۶-۳- معاونت محیط زیست انسانی۵۷

۱-۶-۳- دفتر ارزیابی زیست محیطی ۵۹

۲-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی هوا ۵۹

۳-۶-۳- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک ۵۹

۴-۶-۳- دفتر امور آزمایشگاه ها ۵۹

۷-۳- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ۵۹

۱-۷-۳- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق ۶۱

۲-۷-۳- دفتر امور حیات وحش و آبزیان۶۲

۳-۷-۳- دفتر موزه تاریخ طبیعی ۶۴

۴-۷-۳- دفتر محیط زیست دریایی ۶۴

۵-۷-۳-معاونت پشتیبانی و امور مجلس۶۴

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر ۶۶

۱-۴- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی ۶۷

۱-۱-۴- کسب توافق مدیریت واحد ۶۷

۲-۱-۴- تشکیل تیم پروژه ۶۸

۳-۱-۴- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی ۶۹

۴-۱-۴- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر ۶۹

۲-۴- فاز دوم – پیش ارزیابی ۶۹

۱-۲-۴- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی ۷۰

۲-۲-۴- بازرسی عینی و دقیق ۷۱

۳-۲-۴- انتخاب نقاط تمرکز ۷۲

۳-۴- فاز سوم – ارزیابی۷۲

۱-۳-۴- جمع آوری اطلاعات کمی ۷۳

۲-۳-۴- موازنه مواد۷۴

۳-۳-۴- شناسایی گزینه های تولید پاکتر ۷۴

۴-۳-۴- ثبت و مرتب سازی گزینه ها ۷۵

۴-۴- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی ۷۶

۱-۴-۴- امکان سنجی اولیه ۷۶

۲-۴-۴- امکان سنجی فنی ۷۷

۳-۴-۴- امکان سنجی اقتصادی ۷۸

۴-۴—۴- امکان سنجی زیست محیطی ۷۸

۵-۴-۴- ملاحظات مراحل ارزیابی ۸۰

۶-۴-۴- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ۸۰

۵-۴- فاز پنجم – اجرا و استمرار ۸۰

۱-۵-۴-آماده سازی یک برنامه اجرایی۸۰

۲-۵-۴- اجرای گزینه های منتخب ۸۰

فهرست منابع ۸۱

فهرست منابع

 ۱-    پرکینز ، هنری . (۱۳۷۶) . ” آلودگی هوا ” . انتشارات دانشگاه تهران .

 ۲-    چاپ و نشر ایران . (۱۳۷۴) . ” جغرافیای استان تهران ” .

 ۳-    شرکت کنترل کیفیت هوا . (۱۳۷۶ ) . ” طرح کاهش آلودگی هوای تهران ” .

 ۴-    شرکت مطالعات حمل و نقل . (۱۳۷۸) . ” سرب از ۰ تا ۱۳ ” . شماره ۱۵۳ .

 ۵-    شهرداری تهران . (۱۳۷۳ ) . ” آلودگی هوا و صدا ” . جلد سوم .

 ۶-    کارکن ، محمدرضا . (۱۳۷۸ ) . ” آلوده سازی محیط موازین پیشگیری حقوقی ” . صنعت حمل و نقل . شماره ۱۲۹ .

 ۷-    محرم نژاد ، ناصر . (۱۳۶۳) . مقدمه ای بر آلودگی هوا ” . نشر گلگشت .

 ۸-    مهرابیان ، سهراب . ( ۱۳۷۳ ). ” عقاید تازه پیرامون لایه اوزون ” . صنعت حمل و نقل . شماره ۱۷۰ .

 ۹-    وزارت نیرو و معاونت انرژی . (۱۳۷۶ ) . ” انرژی و محیط زیست ” .

 ۱-۱-  تاریخچه فعالیت های صنعتی در ایران:

سرزمین ایران بدلیل موقعیت جغرافیایی زیستی و وجود سرزمین های حاصلخیز، یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین تمدن های بشری بوده است. اگر تعریف جامع صنعت به صورت صورت ذیل مد نظر قرار گیرد:

«صنعت به کلیه فعالیت هایی اطلاق می گردد که در جهت تغییر فیزیکی یا شیمیایی مواد از طریق فرآیندهای صنعتی به منظور تبدیل و یا آماده سازی این مواد به محصولات و خدمات قابل مصرف، صورت می پذیرد» ایرانیان باستان در شمار قدیمی ترین صنعت کاران و صاحبان فن قرار می گیرند. در این دوران بعلت شیوه زندگی و نوع اقتصاد و روابط اجتماعی، تولیدات صنعتی عمدتاً تامین کننده مایحتاج داخلی اقوام بوده است:

در قرون شانزدهم و هفدهم بتدریج با توسعه جوامع و تحول وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فعالیتهای تولیدی و صنعتی نیز گسترش یافت و کارگاه های صنعتی با تعداد کارگر زیاد که اغلب وابسته به حکومت و دربار بودند پدیدار گشتند. در همین دوره تحول شگرفی در صنعت جهان پدیدار گشت و رشد اقتصادی، صنعتی آنها به سرعت فزونی یافت. این زمان فرصت مناسبی جهت پیشرفت صنعتی ایران بود که متاسفانه بدلایل متعدد از جمله ضعف حکومتها، شیوه زندگی سنتی، قوم گرایی و ساختار اقتصادی چنین نشده و صنعت ایران تا یالها به همان صورت ابتدایی و غیر ماشینی و در حد تامین نیازهای داخلی، باقی ماند. در دهه ۱۲۶۰ هجری با جلب توجه سرمایه گذاری خارجی صنعت بصورت نوین و ماشینی بتدریج به ایران وارد شد.

در ابتدای دهه ۱۳۰۰ با ظهور سلسله پهلوی و بدنبال تقویت و اقتدار حکومت مرکزی و افزایش درآمدهای دولت از طریق فروش نفت سرمایه گذاری دولتی در صنایع بشدت افزایش یافت. بطوریکه در طی مدت هفت سال از ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۷ حدود ۶۳ کارخانه جدید با بیش از ۳۰ هزار کارگر در کشور راه اندازی شد و روند صنعتی شدن ایران از این دوران به صورت جدی تر ادامه یافت. از مهمترین ویژگیهای صنعت در این دوران می توان به توسعه صنایع مونتاژ، عدم توجه به تربیت نیروی متخصص داخلی و اتکاء به کارشناسان خارجی و تکیه بر درآمدهای نفتی اشاره کرد.(۹)

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ اولین اولویت بخش صنعت رفع وابستگی و استقلال اقتصادی اعلام گردید. در این راستا برنامه ریزی هایی در برنامه اول توسعه صورت پذیرد که بعلت جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی با مشکلات زیادی روبرو شد ولیکن این اهداف در برنامه دوم توسعه تحقق یافت و اکنون نیز تمرکز اصلی برنامه سوم در بکارگیری کامل از ظرفیت های ایجاد شده در برنامه های اول و دوم توسعه می باشد.

در نخستین برنامه پنجساله توسعه، ۸۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی از سوی بخش خصوصی و دولتی در بخش صنعت انجام شد که حدود ۵۰ درصد آن در زیر مجموعه صنایع کوچک و متوسط و مابقی در صنایع پتروشیمی و فلزات بود. سرمایه گذاری انجام شده و سایر برنامه های حمایتی و اصلاحی موجب شد که سهم بخش صنعت در تولید ناخالص مالی در سال ۱۳۷۴ به ۱۷ درصد برسد. رشد سرمایه گذاری بخش صنعت در برنامه دوم سالانه ۲/۵ درصد پیش بینی گردید و عملکرد سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ نشان دهنده رشد ۵ درصدی می باشد که خوشبختانه این امر تحقق یافته است.(۶)

۲-۱- توسعه صنعتی و محیط زیست :

توسعه صنعتی فرآیندی است که پس از انقلاب صنعتی و خصوصا در قرن اخیر سرعت قابل توجهی یافته و اغلب کشورهای دنیا بطور اجتناب ناپذیری با آن مواجه بنده اند. در آغاز این دوره خروج دود تیره از دودکش کارخانه ها نشان اشتغال، رونق اقتصادی و قدرت بود و موجب افتخار دولتها و مردم می گردید. بتدریج با افزایش روند توسعه صنعتی و بدلیل محدود شدن ظرفیت پذیرش آلاینده ها توسط محیط زیست، مفهوم این نماد تغییر کرد بطوریکه امروزه، آلوده نمودن محیط زیست علاوه بر منع قانونی، عمل خوشایند و مطلوبی نبوده و توسط عموم و افکار عمومی نیز مورد اعتراض قرار می گیرد.(۵)

صنایع نیز بناچار  متناسب با این کاهش توان خودپالایی محیط زیست و اعتراضات مردمی تغییر نمودند. چنانکه در چند دهه پیش، در طراحی و اجرای تکنولوژیها و طرحهای صنعتی، جایگاهی برای کنترل های زیست محیطی در نظر گرفته نمی شد در حالیکه امروز نه تنها صنایع براساس قوانین و مقررات ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی هستند (و این امر بتدریج باعث شده تا پیش بینیهای زیست محیطی در طراحی تکنولوژی و اجرای طرحهای صنعتی در نظر گرفته شود)، بلکه بر اثر وجود اهرم هایی از قبیل تخفیفهای مالیاتی و استانداردهای بین المللی زیست محیطی، صاحبان صنایع نیز بطور داوطلبانه اقدام به کنترل آلودگی ها و انجام اصلاحات زیست محیطی می نمایند.

 ۳-۱- نمای عمومی فرآیند تولید در واحدهای صنعتی:

وضعیت توسعه صنعتی در تمام کشورها در مرحله یکسانی نمی باشد. کشورهای توسعه یافته با دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و دانش فنی مورد نیاز، اهمیت بیشتری به مسایل زیست محیطی می دهند در حالی که در کشورهای در حال توسعه بدلایل مختلف، هنوز آلودگیهای زیست محیطی ناشی از صنعت، کم و بیش وجود دارد. آنچه در این میان تمام جهان بسوی بهبود کیفیت زیست محیطی می باشد.

مسایل و مشکلات عمده زیست محیطی را در صنعت می توان بدو صورت مصرف مواد اولیه و ایجاد آلودگی بیان نمود.

بطور کلی تمامی صنایع دارای یک فرآیند یکسان شامل مصرف مواد اولیه و تولید محصولات نهایی می باشند. اما از نظر زیست محیطی، مواد ذیل دارای اهمیت است:

اولاً ) مواد اولیه صنایع اغلب انواع مختلفی از منابع طبیعی می باشند که یا میزان ذخیره آنها ثابت است و یا قابل تجدیدند که در مورد اخیر نیز در صورت بهره برداری نامناسب قابلیت تجدید خود را از دست داده و به منابع تجدید ناپذیر تبدیل می شوند.

ثانیاً ) محصولات نهایی حاصل از فعالیت کارخانه تنها شامل تولیدات برنامه ریز شده مورد نظر نمی باشد بلکه در کنار آنها غالباً محصولات فرعی ناخواسته ای نیز تولید می گردد. این محصولات ناخواسته فرعی، براساس نوع صنعت و فناوری تولید، متفاوت می باشند و به گونه های مختلف از قبیل پسماندهای جامد، پساب صنعتی، گازها و ذرات معلق، انرژی و صوت منتشر می شود. ورود مقادیر مختلف این محصولات فرعی ناخواسته صنعتی به محیط زیست، باعث ایجاد انواع آلودگیهای زیست محیطی در زمینه آب، خاک، هوا، صوتی و دیداری می گردد.

 ۴-۱- روشهای جلوگیری از آلودگی :

جلوگیری از این آلودگی ها به دو صورت عمده امکان پذیر می باشد:

۱-    اقدام جهت کنترل و تقلیل اثرات سوء مواد آلاینده پس از تولید

۲-    کاهش انواع و میزان محصولات فرعی ناخواسته

روش اول با طراحی و اجرای سیستم های کنترلی جنبی و اقدامات اصلاحی در مدیریت فرآیند تولید، تحقق می یابد و روش دوم عمدتاً با استفاده از تغییر در مدیریت، طراحی فرآیند تولید و استفاده از فناوریهای جدید امکان پذیر می باشد.

۵-۱- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان:

پراکنش صنایع در ایران در اثر عوامل متعددی از جمله قابلیتهای منطقه ای، زیر ساختها، سیاستگذاریها، امکانات آموزشی و خدماتی، موقعیت جغرافیایی، خدمات صنعتی، ویژگیهای منابع طبیعی و زیست محیطی بطور یکنواخت و همگن صورت نگرفته است. مطالعات انجام شده در زمینه نابرابریهای منطقه ای در ایران که رد سال ۱۳۷۰ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران انجام شد بیانگر وجود نواحی فعال صنعتی در برابر کم فعال می باشد.

براساس این مطالعات علاوه بر اختلاف میان مناطق از نظر فعالیتهای اقتصادی، در درون هر منطقه نیز اغلب نابرابریهای چشمگیری وجود دارد که گاه از اختلافات میان مناطق نیز بیشتر است.

بررسیهای انجام شده در مورد واحدهای فعالی صنعتی در دو مقطع زمانی ۱۳۶۷ و ۱۳۷۵ نشان می دهد که سهم استانهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، خراسان و آذربایجان شرقی چه از نظر تعداد کارگاههای صنعتی و چه از نظر تعداد شاغلان در این بخش همواره با اختلاف زیادی از سایر استانها بیشتر بوده است. در همین دوره سهم استانهایی نظیر کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، اردبیل و کردستان در این زمینه ناچیز بوده است. به همین جهت و در راستای رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال مناطق و استانهای محروم در سالهای اخیر با اعمال سیاستهای اتخاذ شده سعی گردید تا این عدم تعادل برطرف گردد. کاهش سهم اشتغال صنعتی استانهای تهران (از ۸/۳۶ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۳ /۳۳ درصد در سال ۱۳۷۵) و اصفهان به نفع افزایش این سهم در استانهای محروم و غیربرخوردار و همچنین افزایش سهم اشتغال صنعتی به نسبت جمعیت استانهای مذکور حکایت از عملکرد مثبت سیاستهای اتخاذ شده دارد.(۶)

پراکنش ناهمگون صنایع در سطح کشور و متمرکز کردن آنها در برخی مناطق و استانها پیامدهای منفی متعددی بدنبال دارد که علاوه بر افزایش بیکاری و کاهش رونق اقتصادی در سایر استانها موجب تشدید مهاجرت بین  استانی شده و با افزایش جمعیت مناطق صنعتی و مسایل اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی مشکلات زیست محیطی عدیده ای را نیز بدنبال داشته است.

از آنجاییکه ظرفیت پذیرش محیط زیست محدود می باشد، تمرکز بی برنامه صنایع باعث تکمیل ظرفیت پذیرش محیط و ایجاد آلودگی می شود. چنین حالتی آلودگی مستقیم ناشی از صنایع می باشد در حالیکه اثرات ثانویه این تمرکز از طریق افزایش پیش بینی  نشده جمعیت، افزایش حمل و نقل و سایر خدمات در منطقه نیز بر محیط زیست اعمال می گردد.

از دیدگاه زیست محیطی ویژگیها و مشکلات صنایع از دو دیدگاه خانواده صنعتی و تعداد واحدهای صنعتی در سطح کشور قابل تقسیم بندی است. خانواده های صنعتی با توجه به شباهتهای ساختاری دارای شاخصهای زیست محیطی کم و بیش یکسانی هستند، همچنین تعداد آنها، چگونگی پراکنش صنایع بزرگ و کوچک در رابطه با چگونگی امکان و توان سرمایه گذاری زیست محیطی و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد آنها حایز اهمیت است.

جدول شماره ۲ نشان دهنده درصد تعداد کارگاه های صنعتی و همچنین درصد اشتغال ایجاد شده و ارزش محصول تولید شده توسط این واحدها در سال ۱۳۷۵ براساس تعداد کارکنان می باشد. همانطوری که در این جدول مشاهده می گردد کارگاههای کوچک (کمتر از شش نفر) با اختصاص ۷/۴۹ درصد از کل اشتغال بخش صنعت، ۹/۹۲ درصد از کل تعداد واحدهای صنعتی تحت نظارت وزارت صنایع را شامل می گردند.

در حالی که صنایع بزرگ (بیش از پنجاه نفر) با ۷/۲۳ درصد از اشتغال، تنها ۵/۰ درصد تعداد واحدهای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.(۸)

تعداد واحدهای صنعتی کوچک و کم بودن تعداد واحدهای بزرگ از دیدگاه مدیریت محیط زیست مشکلاتی را در پی دارد:

اولاً : واحدهای کوچک بدلیل سرمایه گذاری کم و توان پشتوانه مالی اندک اغلب برای سرمایه گذاریهای زیست محیطی با مشکلات زیادی مواجه هستند.

ثانیاً : تعداد زیاد آنها باعث افزایش تعداد خروجیهای آلودگی به محیط زیست می گردد که علاوه بر اینکه موجب افزایش آلودگی محیط زیست می شود امکان نظارت زیست محیطی را نیز کاهش می دهد.

علاوه بر این، برنامه های یکپارچه زیست محیطی و به اجرا در آوردن آنها برای این قبیل صنایع غالباً مشکل و گاه غیر عملی است.

همانطوری که اشاره گردید، تقسیم بندی صنایع به گروه های هم خانواده می تواند نمایانگر وضعیت برخی شاخص ها در رابطه با محیط زیست باشد. چنانچه صنایع گروه های مشابه بدلیل همسانی و تشابه در فرآیندهای تولیدی و مواد اولیه مصرفی غالباً دارای جنبه های زیست محیطی کم و بیش همانندی می باشند.

البته لازم به یادآوری است که مشکلات زیست محیطی در صنایع هم خانواده نیز براساس قدمت تکنولوژی مورد استفاده، نحوه و کیفیت مدیریت کارخانه و ملحوظ داشتن ملاحظات زیست محیطی در فرآیندهای مختلف تولید و همچنین میزان سرمایه گذاری های انجام شده بابت رفع مشکلات و روش های تقلیل اثرات سوء متفاوت می باشد.

۶-۱- فعالیتهای زیست محیطی بخش صنعت و معدن ایران:

 ۱-۶-۱-   ساختارهای حمایتی و هدایتی:

بخش صنایع و معادن با تدوین استراتژی جهت دستیابی به توسعه پایدار صنعتی و معدنی براساس استفاده بهینه از مزیتهای نسبی بخش مطالعات طرح های جامع را جهت توسعه اقتصادی کشور در قالب توسعه پایدار تهیه کرده است. از عمده ترین اهداف زیست محیطی این طرح ها شناسایی روش های نوین بهره برداری از مواد اولیه و ذخایر معدنی با روش های پیشرفته منطبق بر ملاحظات زیست محیطی بمنظور تعیین زمینه های فرآوری و تداوم رشد سریع و پیوسته فعالیت های صنعتی و معدنی توام با حفظ سرمایه های زیست محیطی کشور و همچنین ارتقاء سطح دانش فنی، مهارت و نوآوری در حوزه مهندسی و مدیریت زیست محیطی بمنظور افزایش سطح تکنولوژی همسو با تکنولوژیهای پیشرفته در جهت توسعه خوداتکایی در طراحی و ساخت تجهیزات و خدمات مهندسی مزبور و نهایتاً دستیابی به جایگاه مناسب زیست محیطی همگام با توسعه صنعتی و معدنی بوده است.

بر این اساس اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:

 ۱-۱- ۶-۱- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی:

از سال ۱۳۷۵  با توجه به آیین نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون برنامه سوم توسعه، دفتر محیط زیست وزارت صنایع تاسیس گردید که بعنوان محل تمرکز فعالیتهای زیست محیطی وزارتخانه، پیگیری امور مربوطه را عهده دار شد و با تعیین محورهای فعالیت مرتبط با صنعت و معدن در وزارتخانه، ساختار اساسی عملکرد زیست محیطی وزارتخانه تعیین گردید. مهمترین اقدامات این بخش، ایجاد جایگاه کارشناسی در ادارات صنایع و معادن استانها و سایر سازمانها و شرکت های تحت پوشش و یکنواخت سازی روند تدوین قوانین و مقررات زیست محیطی متناسب با تواناییهای موجود در کشور و خواسته های سازمان محیط زیست و همچنین واحدهای صنعتی و معدنی می باشد.

 ۲-۱-۶-۱-  اقدامات زیست محیطی در شهرکهای صنعتی:

از سال ۱۳۷۷ و با توجه به لزوم پی ریزی فعالیت کارشناسی زیست محیطی در شهرکها، دفتر محیط زیست در شرکت شهرکهای صنعتی ایران تاسیس گردید. از آن زمان مطالعات لازم جهت اجرای طرحهای جمع آوری فاضلاب صنایع مستقر در شهرکها و سپس تصفیه آن در دستور کار این دفتر قرار گرفت و نتیجه این امر در حال حاضر، احداث و بهره برداری بیش از ۳۸ شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی، طراحی و شروع عملیات احداث شبکه جمع آوری برای ۲۷ شهرک صنعتی دیگر، شروع عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب صنعتی جهت ۳۲ شهرک صنعتی و همچنین ایجاد سیستم مدیریت فضای سبز برای ۱۵ شهرک صنعتی می باشد.(۶)

علاوه بر موارد فوق، توجه ویژه ای به تصفیه فاضلاب در شهرکهای صنعتی تخصصی صورت پذیرفته است که بعنوان نمونه می توان به اتمام مطالعات تفضیلی پایلوتی و شروع ساخت تصفیه خانه چرمشهر ورامین اشاره نمود (این طرح از نظر حجم عملیاتی، بعد از تصفیه خانه شهر صنعتی البرز، بزرگ

ترین طرح تصفیه خانه کشور است) و نکته قابل تامل در طرح پیش بینی مدولهای مختلف می باشد که این موضوع در نوع خود منحصر بفرد بوده و بر این اساس هر مدول متناسب با توسعه شهرک احداث می گردد. از سوی دیگر با توجه به مصوبه شورایعالی محیط زیست در خصوص اجرای پروژه ارزیابی زیست محیطی اثرات توسعه (EIA) جهت شهرکهای صنعتی با وسعت بیش از یکصد هکتار، این پروژه در بیش از ۵ شهرک صنعتی (از قبیل چناران، ایوانکی و ازنا) بانجام رسیده است.

 ۳-۱-۶-۱- اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن:

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران
 • مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی
 • پایان نامه راه های حفاظت از محیط زیست و بهبود روش های زندگی
 • مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست
 • مقاله ترافیک و محیط زیست
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.