مقاله ازدواج آگاهانه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله ازدواج آگاهانه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله ازدواج آگاهانه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه
نظریۀ مثلثی عشق
هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ
تسهیل کننده های عشق
عشق ناگهانی
عشق مانیایی
عشق یک سویه
آگاهی از عشق
اظهار عشق
عشق زنده به گور شده
چرا ازدواج مهم است؟
ترس ازازدواج:مسئله این است!
اهمیت وضرورت ازدواج در اسلام
مناسب ترین فصل ازدواج جوانان
عقد ازدواج
ضرورتهاوکارکردهای عقد
تجربه عقد بدون تجربه نامزدی
تجربه زندگی مشترک بدونتجربه عقد (عقد وعروسی با هم)
مسائل وموضوعات دوران عقد
مشکلات وموانع ازدواج
چاره اندیشی وراه حل ها وبرنامه های راز مدت
چاره اندیشی وراه حل های کوتاه مدت
مشکل داشتن خواهر یا خواهران بزرگتر
معیارها وملاک های گزینش همسر
ایمان ودینداری
اصالت خانوادگی
اخلاق نیک
عقل وهوش
جمال و زیبای
انتخابی عاشقانه از قرانی
معیارهای یک همسر نیکو شایسته از نظرقران
افرادی که برای ازدواج با همدیگر مناسب نیستند
ملاک هاومعیارهای ازدواج موفق
تفاهم
چرا ازدواج های فامیلی نه؟
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع وماٌخذ

منابع و مأخذ :

نام کتاب : راهنمای ازدواج ، نام خانوادگی نویسنده : محمودی الیگودرزی  نام نویسنده کتاب : امیر ملک

نام کتاب : آموزش پیش از ازدواج ، نام خانوادگی نویسنده: میر محمد صادقی نام نویسنده : مهدی

مقدمه

الذین امنو ابایاتنا وکانو مسلمین ،ادخلوالجنه انتم وازواجکم تحبرون

«هان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند وتسلیم بودند ،به آنها خطاب می شود به شما وهمسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید.»

«انسان»،اصالتاٌ موجودی است اجتماعی ونخستین بستر فعالیت یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی ،به طور قطع«کانون مقدس خانواده » است.

خانواده اولین ،مهم ترین وپر برکت ترن نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ وتمدن انسانی است.در فرهنگ اسلامی خانواده به مثابه ی دژی استوار ونهادی مقدس ،بیشترین مسولیت را در رشد وتحول تربیت وتعالی وسعادت وجود انسان بر عهده دارد.

خانواده با پیمان ازدواج وپیوند همسری زن ومردی هوشمند وآگاه وبرخوردار از بلوغ فکری ،اخلاقی ،فرهنگی وقابلیتهای اجتماعی پایه گذاری می شودواین زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را تشکیل می دهند.

بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت وپویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی نظام خانواده به نحوه ی گزینش همسر وشیوه های همسر داری وروابط بین اعضای خانواده بستگی دارد.

حال باید بدانیم دختر وپسری که با یکدیگر پیمان ازدواج وتشکیل زندگی مشترک می بندند چگونه وبا چه اوصافی می توانند در یک عهد وپیمانی که خودشان بنیانگذارش بوده اند، پایبند باشند؟یقیناٌشناخت دختر وپسر از یکدیگر ،آشنایی کامل از خصوصیات رفتاری ،روحی ،عاطفی ،اخلاقی،اجتماعی وفرهنگی می تواند از سهم بسزایی در موفقیت ،انتخاب درست وشایسته ،کامیابی ،خوشبختی وسعادت در زندگی زناشویی پیوند ازدواجی که باهم خواهند بست ایفا نماید.

پس لازم وضروری است که دختر وپسر قبل از هر کاری وپیش از این که تصمیم به این امر بگیرند وخود را برای وارد شدن به یک مرحله ی تازه ای از زندگی آماده نماید ،حتما یکسری اطلاعات ومعلومات ،در زمینه چگونگی برقرای پیوند مناسب زناشویی کسب کنند تا با دیدی واقع بینانه تر وعمیق تر خود را برای این امر حیاتی آماده سازند.

زوجیت در نظام آفرینش

خداوند متعال نظام آفرینش را طوری خلق کرده که همه ی پدیده ها بصورت جفت هستند.گیاهان درعالم خود این چنین اند حیوانات با همه ی تنوعی که دارند به صورت جفت نر وماده اند در نهاد این زوجیت مساٌله ی تکمیل وتکامل نهفته شده است .در آفرینش ،موجودات به صورت فرد وتک کامل نیستند ویا    نمی توانند راه کمال را بپیمایند.

طبق همین قانون نظام آفرینش ،خداوند انسان را به گونه ای آفریده است که بصورت فردی وتنهایی      نمی توانند به حیات سعادت مندانه ای دست یابند .آنها هم زوج وجفتی دارند.آدمی وقتی که به مرحله ی بلوغ جسمی ،عقلانی ،اجتماعی ،جنسی و….،رسید وتوانست خود را سر پا نگه دارد ،وظیفه تشکیل خانواده برعهده او گذارده می شودواو مسولیت آن را پذیرا باشد.

ازدواج چیست؟

ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل جمعیت زندگی خانوادگی است که آدم در سایه آن در خط سیر معین وشناخته شده ای از زندگی قرار می گیرد.این قرارداد با رضایت وخواسته ی طرفین، بر مبنای آزادگی کامل دوطرف منعقد شده ودر سایه آن روابطی بس نزدیک بین آن دو پدید می آید.

 نظریه ی مثلثی عشق

اشترنبرگ (۱۹۸۷)در نظریه ی مثلثی عشق خود،عشق را به سه بخش قسمت می کنند:

الف_میل  ب_صمیمیت وج_تعهد

میل به انگیزه هایی اشاره دارد که به عشق رهنمون می شود .(انگیزه هایی مانند جذابیت وتمایلات جنسی ) اما از طرف دیگر به نیازهایی از قبیل عزت نفس ،نزدیک بودن،وخود شکوفایی هم اشاره دارد. « میل » در عین حال بسیاری از هیجانها رانیز در برمی گیرد.(هیجانی از قبیل آرزو،شرم،آسیب پذیری،تحسین واشتیاق.) پس میل دومولفه ی هیجانی وانگیزشی عشق را در برمی گیرد.

 « صمیمیت » به رفتارهایی اطلاق می شود،که نزدیکی عاطفی را افزایش می دهد.نزدیک بودن عاطفی شامل حمایت ودرک متقابل ،ارتباط برقرار کردن وسهیم کردن خود،فعالیت ها ودارائیها یمان با دیگری است.

« تعهد »به دوگونه تصمیم باز می گردد.ابتداتصمیم کوتاه مدتی مبنی براین که آیاآنچه که هست را عشق بنامیم یا نه ودوم تصمیم براین که آیا برای حفظ آن عشق به سوی آینده ای قابل پیش بینی تلاش کنیم یا نه.تعهد بیشتر کارکرد شناختی داردتا کراکردهیجانی وشامل قصدهشیارانه واراده می شود.

درروانشناسی سه مولفه رفتار،شناخت وهیجان در دهه های اخیر ،اساس وبنیان پدیده های روانی شناخته شده است وعشق نیزبه عنوان یک پدیده ی روانی از این موضوع مستثنی نیست.بنابراین می توانیم بگوییم که «میل»مولفه هیجانی عشق ،« صمیمیت» رفتاری و«تعهد »قسمت شناختی آن است.

 هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ

اشترنبرگ هشت نوع عشق را مطرح می کند.

انواع عشق

میل

صمیمیت

تعهد

فقدان عشق

ضعیف

ضعیف

ضعیف

عشق دوستانه

ضعیف

قوی

ضعیف

عشق شهوانی

قوی

ضعیف

ضعیف

عشق پوچ

ضعیف

ضعیف

قوی

عشق خیال انگیز

قوی

قوی

ضعیف

عشق مشفقانه

ضعیف

ضعیف

قوی

عشق ابلهانه

قوی

ضعیف

قوی

عشق کامل

قوی

قوی

قوی

فقدان عشق

در این رابطه هیچ یک از عناصر عشق حضور ندارند.این رابطه را در زندگی روزانه با مردم عادی داریم .اگر احساستان درباره شریک زندگی تان از این نوع باشد،می توان گفت که رابطه تان درمعرض خطر است.

عشق دوستانه:

این احساس زمانی دست می دهد که میل وتعهد به مقدار کم وجود داشته باشدیا اصلاًوجود نداشته باشد،اما صمیمیت درحد بالای حضور دارد.این احساس را معمولاًدر رابطه با دوستان صمیمی داریم.

عشق شهوانی

میل در این عشق بیشتر حضور دارد.هیجانات ومیل زیادی در این رابطه وجود دارد،اما صمیمیت وتعهد در سطح ضعیفی قرار دارد.

عشق پوچ  

این عشق زمانی احساس می شودکه تعهد قوی باشد،اما میل وصمیمیت در سطح پایینی قرار داشته باشد یا اصلاًوجود نداشته باشد.این ویژگی اغلب در زوجهایی دیده می شود ،که مدت زیادی از ازدواج آنها می گذرد وبه خاطر بچه ها در کنار یکدیگر زندگی می کنندومی خواهندرابطه را حتی اگر از نظر روانی وجسمی یکدیگر را ارضاءنکنند،حفظ کنند.

عشق خیال انگیز

 این عشق در بین زوجهایی مشاهده می شود که رابطه ی آنهاتا اندازه ای تازه است..میل وصمیمیت شدیداست،امازوجها به اندازه کافی ،زندگی مشترک یا تجربه های مشترک ندارندکه متقابلاًاحساس تعهد کنند.

عشق مشفقانه

دراین عشق صمیمیت وتعهد شدید است، امامیل ضعیف است.عشق مشفقانه دربین زوجهایی دیده می شود که به مدت تقریبا ًطولانی با هم هستندواز یکدیگر رضایت دارند ،اماجاذبه جنسی آنها از بین رفته است.

 عشق ابلهانه

در این عشق میل وتعهدبالاست اما صمیمیت ضعیف است.عشق ابلهانه دربین زوجهایی دیده می شود که یک عنصر مشترک قوی دارندوبه همین دلیل تصمیم می گیرند ازدواج کنند،حتی اگریکدیگر را اصلاً نشناسند.

عشق کامل

این عشق سه عنصر را بطور سخاوتمنددر خود جای داده است.عشقی است که همه ما آن را درخواب       می بینیم.همانطور که اشترنبرگ می گوید،رسیدن به این مرحله خیلی آسانترازنگه داشتن آن است.جدول زیر آنچه را که در باره روابط دو نفر،یا هشت شیوه دوست داشتن گفتیم ،که بطور خلاصه نشان می دهد.

تسهیل کننده های عشق

عشق در برخی از زمانها موقیتهاوشرایط راحت تربه سراغ آدمی می آیدوگو این آدمی آماده پذیرش عشق است.این عوامل تحت سه عنوان عوامل عمومی ،عوامل موقیعتی وعوامل فردی در زیربه صورت خلاصه آمده است.

الف-عوامل عمومی

۱-آشنایی:گذراندن وقت با هم،نزدیک یکدیگرزندگی کردن ،با هم مواجه شدن،به هم اندیشیدن وانتظارتعامل با هم داشتن.

۲-خصوصیات مثبت:ظاهر،ویژگیهای فیزیکی ،خصوصیات شخصی مانند مهربانی ،هوش ،بذله گویی وغیره.

۳-شباهتها:نگرشهای مشابه ،ویژگی های شخصیتی وروشهای فکری مشابه.

۴-دوستی متقابل: فهمیدن اینکه دیگری ما را دوست دارد.

۵-هنجارهای اجتماعی : هنجارهای جذابیت اجتماعی ،مانند موقعیت ،شیوه زندگی ،اهداف مورد تائید جامعه، تائید دیگران ومقبولیت اجتماعی.

۶-برآوردن نیاز: برآوردن نیازهایی همچون عاطفه،دوستی ،عزت نفس،امنیت ،حمایت وکمک.

ب-عوامل موقعیتی

۷-غیر معمول بودن موقعیت : مکان ویژه یا ناآشنا،تجربه ًداستان گونه،فعالیتهای غیر تکراری وغیر روزمره مانند سفر.

۸-رازآلودگی وابهام: چه در موقعیت وچه در خود فرد یا در آیندهً ارتباط.

۹-برانگیختگی فیزیولوژیک:برانگیختگی ناشی از هیجان یا فعالیت جسمانی همچون تهییج ،اضطراب، تعارض، خنده ،فعالیت ماهیچه ای وغیره.

 ۱۰-انزوا از دیگران وتنها بودن.

ج-عوامل فردی

۱۱-خصوصیات فردی : برخی از خصوصیات فرد مانندصدا،چشمها ،حالت چهره ،قیافه یا حرکاتی که به شخص جذابیت می دهد.

۱۲-آمادگی فردی: برای ورود به یک ارتباط ،دلبستگی های قبلی ،هنجارهای جامعه دربارۀ زمان همسر گزینی وعوامل موقعیتی ،شخصی وروانشناسی.

(منبع،آرون،دیوتن،آرون وایورسیون،۱۹۸۹)

عشق ناگهانی :

می دانیم که بسیاری از محققان،اندیشه وفکر را بر هیجان عشق مقدم می دارند .آنها معتقدندکه احساس عشق به تدریج بین دونفری که ارتباط با هم می اندیشند ،رشد می کند.

( دوک ومی،۱۹۹۱)

از سوی دیگراکثر افرادی که هیجان را بر فکر مقدم می دانند،عشق را بیشتر به صورت یک برانگیختگی زیستی یا زیستی-اجتماعی می شناسند.در اکثر فیلم های سینمایی،معمولاٌ عشق به صورت طغیان ناگهانی به نمایش در می آید.احتمالا عامل موثر در ایجاد عشق ناگهانی ،احساس ناتوانی در کنترل هیجانی عشق است.این احساس عدم کنترل وناتوانی در کنترل ،احساس عشق ناگهانی را به همراه می آورد.

البته احتمالا عشق به هر دوصورت ناگهانی وتدریجی تجربه می شود.چگونگی عاشق شدن شما بر فردمقابل تاثیرمی گذارد.چگونگی عاشق شدن شما می تواند تعبیری باشد از این که شما چگونه آدمی هستید.اگر شما ناگهانی عاشق شوید وفرد مقابل تدریجی،ممکن است قضاوت او درباره ی شما این باشد که شما یک آدم معمولی با هیجانهای انفجاری هستیدواگر شما به تدریج عاشق شوید واوعشقی آتشین داشته باشد احساس می کند که شما فردی حسابگر وبدون ثبات عاطفی هستید.

حسادت وآرزو دویار جدایی ناپذیرعشق هستند به خصوص وقتی به اوج ناتوانی در کنترل هیجانی می رسیم. حسادت وآرزو بیانگر احساس «ناامنی»عاشق است .هرچه ناامنی بیشتر باشد،حسادت وآرزو قویتر می شود.

عشق مانیایی

یکی از انواع عشق،عشق مانیایی است .عشق مانیایی عشق دیوانه وار است،همراه با اشتغال ذهنی وسواس گونه،حسادت ،احساس مالکیت ،ناامنی ،علائم جسمانی وهیجانات شدیداً نوسانی. بسیاری از روانشناسان تاکید می کنند که عشاق مانیایی به لحاظ روان شناسی دچار مشکل می شوند.

عشق مانیایی اغلب در اولین عشق دیده می شود.سوالات زیرتا حدی می تواند ما را نسبت به عشق مانیایی هشیار کند. وبه این سوالات از ۵تا۱نمره دهید.۱کمترین ارزش و۵بالاترین ارزش را دارد.

۱-زمانی که بین ما کارها درست پیش نمی رود؛دلم آشوب می شود،با این که احساس می کنم حال تهوع دارم.

۲-اگر من و او از هم جدا شویم آن قدر افسرده می شوم که به فکر خودکشی بیفتم .

۳-گاهی آن قدر از عشقش به هیجان می آیم که خوابم نمی برد.

۴-وقتی که او به من توجه نمی کند ،احساس می کنم که همه ی بدنم ناخوش است.

۵-از وقتی که عاشق او شده ام تمرکزم دچار مشکل شده است.

۶-اگر شک کنم که او با یک نفر دیگر است،نمی توانم آرام باشم.

۷-اگر برای مدتی به من توجه نکند،گاهی با کارهای احمقانه تلاش می کنم توجهش را به خودم جلب کنم.

نمرات را با هم جمع کنید .هرچه نمرهی بدست آمده به ۳۵ نزدیکتر باشد،عشق مانیایی در شما شدت بیشتری دارد وهر چه نمره ی شما به ۷ نزدیکتر باشد عشق مانیایی خفیف تر است.

عشق یک سویه

عشق به کسی که هیچ احساسی در قبال ما ندارد،یا حتی از عشق ما به خودش خبر هم نداردعشق یک سویه است.عشق یک سویه بیشتر یک عشق ناکام است،آمیخته با رنج وسعادت،معجونی از سیه روزی ونعمت که سه چهارم دانشجویان حداقل یک بار آن را تجربه می کنند(آرون وآرون،۱۹۹۱).شدت ناکامی بستگی به میزان ایده آل سازی از ارتباط دارد.هر چه جذابیت ارتباط در نظر آنها بیشتر باشد ،طبیعتا ًناکامی آنها نیز شدیدتر خواهد بود.

عشق

عشق یک سویه در اولین عشق می تواند به یادگیری عشق کمک کند (هارنر،۱۹۹۲).آلاپاک (۱۹۸۴)متذکر می شود که اولین عشق نوجوان به طور طبیعی شامل همان عناصر واجزای اتحاد معنوی است .که ما در عاشقان ناکام وعاشق عارف مسلک می یابیم .

این عناصر عبارتند از :۱-حضور فراگیر معشوق ۲-واژه های مطلق ونهایی برای توصیف معشوق ۳-بی نظیر بودن ۴-کمال مطلوب بودن ۵-آرمان گرایی سرشار از رویا۶-اتحاد روحانی ۷-معطوف به آینده بودن.

عشق یک سویه می تواند بر عزت نفس تاثیر داشته باشد.برآورد عشق از احتمال پذیرفته شدن توسط معشوق با عزت نفس که اوارتباط دارد.افرادی که عزت نفس پایینی دارند ، از طرد شدن توسط معشوق

می هراسند.

(بام اشتایروواتمن، ۱۹۹۲)

 

آگاهی از عشق

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تأثیر ازدواج
 • مقاله ازدواج و آثار آن
 • پاورپوینت ازدواج و طلاق
 • تحقیق علل افزایش سن ازدواج در جوانان گروه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال
 • مقاله عشق در ادبیات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۴ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.