مقاله استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع    نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۱
برنامه ریزی استراتژیک ۲
مدل¬های برنامه ریزی استراتژیکی ۴
مجموعه اطلاعات ۱۲
ابزار و ارزشیابی ۱۴
مدل پیشنهاد شده ۱۷
ایده ۲۱
ماموریت ۲۳
اهداف ۲۴
سیاست کیفیت و مداخله برنامه ریزی ۳۳
ارزش مدیریت نتیجه طبیعی برای ارزش آگاهانه است ۴۴
برنامه ریزی اجرایی ۴۶
ارزیابی و بازخورد ۴۷
نتیجه گیری ۴۸
منابع ۵۱

منابع:

۱- بهروز ریاحی – مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی- نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
۲- مهربان، رضا – در چارچوب مدیریت کیفیت جامع- نشر پیکان.
۳- به سوی مدیریت جامع کیفیت- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

 

مقدمه :

       مدیریت کیفیت جامع TQM  ، برای فرازیر(۱۹۹۷) پیوستگی پیشرفت کیفیت است .
(CQT) ، CQT‌ صرفاً واژه فنی نیست .دلایل مهمی برای معنی کلی وجود دارد . اینجا تاکید در تداوم (پیوستگی) کوشش ها در پیشرفت کیفیت است ، بعلاوه کیفیت
مثل یک سفر بی پایان است . مثل یک موضوع تمرین شده  کیفیت بطور قرار دادی
در لیست آیتم هایی که در موسسه آموزشی مدیریت می شود شکل نمی گیرد .
سطوح مدیریت کیفیت شبیه دلفین ها است مثلاً زمانیکه یک بحرانی یا یک
رانش ناگهانی که بستگی به تغییر در گارد نگهبان موسسه دارد یا چالش های خارجی و تهدید و غیره وجود دارد .

       چالشی که از پس جهانی شدن می آید در یک مقایسه تند ، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشویق می کند . این دلالت بر این دارد که روش اینجا و حالا یا مدیریت وضع کننده مناسب نیست ، موسسه نیاز به ایده آتی جائیکه آن قصد رفتن به ۵ سال یا ۱۰ سال بعدی را دارند . ایده و پیش بینی درون اهداف و فعالیت ها تبدیل شده اند ، روشهای کامل کننده آنها به دقت توضیح داده شده بودند . از این رو برنامه ریزی یک عنصر سازنده ضروری در قبول TQM در موسسات آموزشی
می شود . تقریباً هر نویسنده ای عبارت  «برنامه ریزی استراتژیک  » را نسبت به برنامه ریزی به کار برده است . چرا برنامه ریزی استراتژیک ؟
آن چه معنی ای می دهد ؟

 

برنامه ریزی استراتژیک :

       کلمه « استراتژی  یک  معنی ضمنی از روش های قبول مقدماتی در جنگ دارد. معنی هندی کلمه , استراتژی “ ران – نی تی است (ران برای جنگ و نی تی برای روش یا اصول  ) . اما چه دلیلی باید برای  ا همیت کلمه استراتژی از زبان میانجی جنگ درناحیه مدیریت  کارخانه ای خدمات یا آموزش باشد ؟

در جنگ ، استراتژی تمرکز در یک هدف مفرد دارد : پیروزی و پیروزی ، نه برنامه ریزی برای شکست .

آن حتی تصور مفهوم یادگیری از شکست را ندارد . دومین و شرکت کننده
دستور برای پیروزی آخرین بهای زندگی انسان ،‌مجهز سازی و پول است
سومین ، جنگ باید در کوتاهترین زمان به پیروزی بیانجامد .
چهارمین جنگ برای حمله کردن بیشترین درجه جراحت پذیر ی
در مخالفت با بزرگترین قدرت برنامه ریزی می شود .

پنجمین زمانبندی حمله بینهایت برای استراتژی جنگ مهم است .
ششمین صف آرایی ماهرانه ارتش ، نیروی دریایی و نیرویی هوایی تعیین
کننده است بنابر این آنها همدیگر را کامل می کنند و جمع افزایی را در
مقابل جنگ بوجود می آورند . اینجا می تواند تعداد جزئیات دیگری
از استراتژی جنگ باشد . اما چطور آنها برای آموزش و مدیریت کیفیت مهم هستند ؟ در نتیجه ما با عبارات زیر آنرا تعبیر می کنیم :

        ·  آغاز کردن استراتژیک TQM مثل یک حمله به کیفیت ضعیف است .

        · حمایت یک تلاش ابتکار ی شبیهه TQM از شکست است .

        · موفقیت مجمع کیفیتی در آخر ارزش دارد .

    · بهتر کردن کیفیت در زمان کوتاه ، کاهش دوره رشد نهفته و
آغاز کردن زمان .

    · پیدا کردن یک موضوع ثبت شد ه امن ، بکار گیری اصول  کازین برای شناسایی یک منطقه جائیکه موفقیت می تواند حتمی شود و تلاش آتی و موفقیت ساخته شود .

        · زمانبندی وتربیت  وقایع در TQM برای بدست آوردن بهترین فواید

        · تضمین جایگیری از بهترین منابع انسانی و کارتیمی برای تضمین اصلاح مداوم .

پس برنامه ریزی استراتژیکی باید برای توسعه دادن برنامه ریزی طولانی
مدت با  برنامه ریزی های داخلی متوسط و کوتاه مدت برای کسب
ماموریت ها و اهداف سازمانی در زمانی درزمان کوتاه با آخرین بها توسط جایگزین منابع در دسترس و به حد کمال رساند ن قابلیت های انسانی دلالت داشته باشد در این فصل ، ما تعداد ی مدل های موجود از برنامه ریزی استراتژیکی را که توسط مدل در نظر گرفته شده در موسسات هندی پیروی شده است را تجدید نظر خواهیم کرد.

مدل های برنامه ریزی استراتژیکی :

       چندین مدل های برنامه ریزی استراتژیکی  وجود دارد . مورگاتورید و
مور گا ن (۱۹۹۳)  یک کالبد جالب بر آنچه که پارامتر های برنامه ریزی می تواند مناسب باشد را پیشنهاد کردند . آنها چهار مدل کلی بر پایه دو پارامتر – دسترسی و خدمات توسط تقسیم شدن هر دو دسترس و خدمات درون دسترسی با ز و موقعیت خوب ،‌ و به ترتیب  خدمات اصلی و افزودنی ساختند . موسسات دسترسی باز نظیر موسسات جائیکه هر شخصی می تواند در آن قدم بزند و بدست آوردن پذیرش اگر اویکمرد یا او یکزن کیفیت  های معلوماتی ضروری را تکمیل کند .

محدودیتی در اساس شایستگی ، طبقه ، عقیده ، مذهب ، جنس ، زبان ، کلاس اقتصادی و غیره نیست .

موسسات با دسترسی موقعیت خوب اینها جائی هستند که ورود دانشجویان در آن ضوابط از پیش تعریف شده کنترل شده است .

 درصورتیکه میانگین اهداف مدارس دولتی و کمک دولتی موسسات با دسترسی باز هستند ، دستمزد مدارس خصوصی ، مدارس دختران و مدارس فرقه ای موسسات با دستر س موقعیت خوب هستند .

مدارسی  که پیشنهاد کردن که دوره های معمولی را در طول تحصیل
با فعالیت های با هم برنامه درسی معمولی می تواند مثل موسسات گسترده یا خدمات اصلی طبقه بندی می شوند مدارسی که ویژه اند حرفی در
ورزش ها یا هنر های خلاق یا علوم آموزشی دارند  مثل موسسات
با خدمات افزونی دسته بندی می شوند تا آنها هم خدمات اصلی را مهیا کنند . نویسندگان چهار مدل کلی را در شکلی به صورت یک ایده ارائه دارند.(شکل۱-۱۰)

شکل ۱-۱۰ چهار استراتژی کلی

اصلی – باز :

       اغلب مدارس و دانشکده های هندی متعلق به این دسته اند تا آنها ،
تحت قوانینی اجازه پذیرش به همه بدون توجه به طبقات ، جنس
و غیره دارند . در سطح دوم آموزشی ، تقریباً ۰۰۰/۰ ۱۳هزار مدرسه
و بالد ی  ۰۰۰/۱۴ دانشکده متعلق به دسته اصلی – باز هستند .
هیچ مدل برنامه ریزی استراتژیکی برای این دسته برای اغلب موسسات
هندی در خواست خواهد شد . گر چه پذیرش باز باقی می ماند، برنامه ریزی استرااتژیکی برای TQM بر پیشرفت کیفیتی خدمات اصلی تاکید دارند. خدمات اصلی می توانند برای دانشجو یان برنامه آموزشی و برنامه آموزشی مشترک ؛
ورضایت و تشخیص معلمان و دیگر کارمندان باشند . برنامه ریزی
پایه ارزیابی موسسه ای ، تشخیص سازمانی بهتری و تحلیل SWOT ،
یک مدرسه ممکن است یک یا  بیشتر از یک ناحیه را برای پیشرفت انتخاب کند .

برای مثال ، یک میانگین ، وابسته به تصمیمات مدرسه برای تضمین این دارد
که همه دانشجویان در مدرسه ثبت نام کرده ۱۰ امتحان پایانی کلاسی
را بگذرانند .

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت اصول برنامه ریزی
 • مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم
 • مقاله مدیریت استراتژیک
 • مقاله برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی
 • مقاله مدیریت استراتژیک
 • برچسب ها : , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.