مقاله اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده    ۵
کلیات    ۷
معنای عرفی حسن و سوء عاقبت    ۸
سه هنگامه مخاطره انگیز    ۱۱
الف: مقایسه ناگواری های سه هنگامه    ۱۱
چرا افراد خوب از بد عاقبتی ناگهانی غفلت می کنند؟    ۱۳
آیات بیدار کننده    ۱۵
روایات هشدار دهنده    ۱۹
الف: راز امکان  تحول روحی    ۱۹
ب: غربال شدن شیعیان    ۲۰
نمونه هایی از حسن عاقبت و سوء عاقبت    ۲۳
ابلیس خوش سابقه ترین  بدعاقبت    ۲۴
الف: عبرتهای داستان ابلیس    ۲۴
ب: قابیل ( اولین انسان بدفرجام )    ۲۵
عاقبت های عبرت آموز از بنی اسرائیل و دروان حضرت موسی(ع)    ۲۹
خوش عاقبتان بنی اسرائیل    ۳۵
اعمال موثر در حسن عاقبت    ۳۹
مرگ در حال بعضی از اعمال  عاقبت به خیری است.    ۴۳
نمازهای موثر در حسن عاقبت    ۴۵
نتیجه گیری    ۴۸
منابع و مآخذ    ۵۰

منابع و مآخذ:

*       قرآن کریم

*       نهج البلاغه

*       مفاتیح الجنان

۴- ابن ابی الحدید، عزالدین ابی حامد، شرح نهج البلاغه، تحقیق: شیح حسین اعلمی، قم انتشارات مرعشی

۵-جباران، محمد رضا، علم اخلاق، مرکز نشر هاجر، چاپ دهم، بهار ۹۱

۶- راغب اصفهانی، محمد، مفردات راغب، قم موسسه انتشارات هجرت، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۲

۷-طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن ( بیروت، لبنان، موسسه الاعلمی، چاپ اول)

۸-طباطبایی، سید محمد حسین، الرسائل التوحیدیه، تهران، نشر مشعر۱۳۸۴

۹- علامه مجلسی، الشیخ محمد باقر، بحارالانور (بیروت، لبنان، ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳ می شود)

۱۰-عروسی الحویزی، شیخ عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تحقیق سید علی عاشور، چاپ اول

۱۱-فیض کاشانی، الهولی محسن، تفسیر الصافی، مشهد، دارالمرتضی، نشر بیتا،چاپ اول

۱۲- فارس بن ذکریا، ابوالحسن احمد، معجم المقاییس اللغه به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قم، نشر المکتب

۱۳- قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار، تهران، دارالاسوه، چاپ ۳

۱۴- قمی، حاج شیخ عباس، منازل الآخره، تصحیح سید محمد صفحی، قم انتشارات شهاب ۱۳۷۳

۱۵- قوچانی، سید آقا نجفی، سیاحت غرب، چاپ اول، تهران، نشر ادب

۱۶-کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اصول کافی ترجمه سید جواد مصطفوی تهران، نشر بیتا

۱۷- محمدی اشتهاردی، محمد، قصه های قرآن به قلم روان، تهران، انتشارات نبوی، ۱۳۸۰ چاپ سوم

۱۸- هلال، سلیم بن قیس، اسرار آل محمد، تالیف اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی، چاپ ۱۳

چکیده:

« أَلّهمَ أحسِن عاقِبتِنا فی الأمورِ کُلّها » (العلامه المجلسی، الشیخ محمد باقر، بحارالانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الطهار، ج ۷۸، ص ۱۸۸

حسن عاقبت و سوء عاقبت به زندگی معنوی انسان مربوط می شود. افرادی که دچار سوء عاقبت شدند یا بر اثر غفلت، یا جهل و ناآگاهی از زشتی گناه و عقوبت آن یا وسوسه های شیطان و نفس اماره و یا پیروی از شهوات نفسانی خود بوده درباره بسیاری از اهل ایمان که به هر کدام از دلایل بالا دچار سوء عاقبت شدند. بعضی موارد استثناء وجود دارد. ممکن است پس از مدتی کوتاه یا بلند به عذاب الهی در جهنم سوزان گرفتار آیند و پس از آن با توجه به گناهان متفاوتشات در بین زمان مرگ تا قیامت نجات می یابند. عده ای با شفاعت اولیاء و انبیاء البته با اجازه خداوند نجات می یابند و گروهی هم حتی پس از قیامت هنوز در آتش  مخلداند اما سرانجام به لطف خدا نجات می یابند . عقل سلیم می گوید ای انسان اصلاً چرا باید کاری کنی که بد عاقبتی به دنبال داشته باشد و طعم آتش جهنم را بچشد آیا بهتر نیست مستقیماً و با عزت به درجات رفیع بهشت وارد شوی. پس چرا عاقبت خویش را جدی نمی گیری تو باید بین خوف و رجا  زندگی کنی. نگران باشی از مبتلا شدن به عذاب الهی و امیدوار باشی به کرم خداوند یکتا . زیرا خوف و رجا رابطه مستقیم با عاقبت تو دارد. امکان سوء عاقبت برای همه آدم حتی خوبان وجود دارد. افرادی چون عابد مستجاب الدعوه برصیصای عابد، بهلول عابد، قارون عالم و دانشمند. بلعم باعوای دانشمند و زاهد، غافل شدند از اهل و مبدأ وجودشان به وسیله حسد، حسرت، تکبر، مال دوستی غقلت از مرگ و وسوسه های شیطان و کسانی چون ساحران موسی، جریع عابد و …. به یک نظر الهی ره صدساله را یک شبه رفتند. قوت روح و استقامت در سختی ها از عاقبت به خیری، تسلیم امر خداوند و انبیاء بودن، دقت در آیات و روایات هشدار دهنده و بیدار کننده وحی الهی، عبرت گرفتن از داستان های خوش سابقه ترین بد عاقبتشان چون ابلیس و قابیل اولین انسان بد فرجام دنیا. بررسی ریشه های انحراف خوبان و هوشیار شدن از سرنوشت شوم آنها می تواند جلوی خیلی از بدعاقبتی ها و فرجام های بد را بگیرد. در این مجال به اعمال و دعاهایی که موجب حسن عاقبت شدند مثل باورهای صحیح، داشت نیت پاک و خیر برای آدم ها و نگران بودن نسبت به سوء عاقبت، پیروی از عقل، زیاد گفتن ذکر لااله الله، خواندن دعای عدیله، نمازهای موثر در حسن عاقبت اشاره شده است.

کلید واژه:

عاقبت، فرجام، سرانجام، تطوع

فصل اول: مفهوم شناسی(ابوالحسن احمد، ابن فارس بن ذکریا، معجم المقاییس اللغه، ص ۳۲۸)

معنای لغوی واژه حسن عاقبت و سوء عاقبت کاملاً روشن است. مراد از آن در این بحث اخلاقی و کاربرد واژه سوء عاقبت، درباره مسلمانی است که کافر شده و در همین حال بمیرد. درباره شیعه ای که قبل از مرگ دست از ولایت اهل بیت علیه السلام بردارد. این واژه را می توان  در مورد کسی که مسلمان و با تقوا بوده و سرانجام به فسق و فجور درآمده هم صادق است و به کار می رود. همچنین درباره کسی که به انجام واجبات و ترک محرمات پای بند بوده اما با یک تحول روح و وسوسه های شیطانی به تمام عقاید و مقدسات پشت کرده می توان استفاده کرد. واژه حسن عاقبت را می توان درباره کسی به کار برد که در تمام  عمر خویش از حق و حقیقت غافل بوده تا اینکه با یک تحول عظیم و به لطف خدا مسلمان می شود و اهل تقوی می گردد و عاقبتی نیک که اثرات ابدی است را برای خویش رقم می زند. مراد از این دو واژه « سوء» و «حُسن» نفع و ضرر معنوی می باشد نه مادی ( در لغت و اصطلاح قرآنی، گذشتن و خلاص شدن از چیزی و دست یابی به خیر می باشد).

معنای عرفی حسن و سوء عاقبت: (بحارالانوار، علامه مجلسی، ص ۳۶۴، ج ۶۸)

این دو واژه از واژه های اخلاقی است که به زندگی معنوی انسان مربوط است که در جهان آخرت تبلور می یابد. واژه های اختصاصی سوء عاقبت و حسن عاقبت دو کلمه حسن و سوء می باشد که به کمال و نقص حقیقی انسان ارتباط دارد. جون نقص و کمال انسان به حیات پس از مرگ او بستگی دارد و حیات دنیوی نمی تواند معیار سنجش حسن و قبح و سوء و خیر قرار گیرد. از آنجا که می دانیم نقص و کمال اخروی با عقاب و پاداش همراه است، پس مراد از حسن عاقبت، پایان یافتن زندگی انسان در حالی است که بهشت و پاداش الهی همراه داشته باشد و سوء عاقبت هم به معنای پایان یافتن زندگی در حالی است که با عقاب و عذاب الهی همراه باشد و چون عذاب الهی به کفار اختصاص ندارد، بلکه اهل فسق و فجور از مسلمانان را هم در بر می گیرد، پس سوء عاقبت فقط به مرگ با کفر و شرک اختصاص ندارد.

کاربرد عرفی سوء عاقبت اینکه انسان پس از مرگ با عذاب الهی روبرو شود یعنی اعمال او به گونه ای باشد که طبق موازین شرعی فاعل آن استحقاق عذاب شود. مطابق با این تحلیل تمام کسانی که بدون اعتقاد به اصول اعتقادی دین و مذهب می میرند و کسانی که اهل فسق و فجورند و بدون توبه از دنیا می روند افرادی اند که به سوء عاقبت مبتلا شده اند و کسانی که به ایمان به دین و مذهب حق و با اعمال صالح می میرند و اگر گناهی کرده اند زمینه های بخشش آن را فراهم کرده اند از کسانی اند که دارای حسن عاقبت شده اند.

کاربرد سوء عاقبت درباره کسانی که کمالات برتری را از دست داده اند اما شایسته عذاب الهی هم نیستند و همچنین کاربرد حسن عاقبت درباره کسانی که مقامات معنوی بالاتری از عموم مومنین به دست آورده اند کاربردی رایج نیست.

تغییر حال معنوی پس از مرگ (علامه طباطبایی، الرسائل التوحیدیه، ص ۲۱۷-۲۱۸)

سرانجام همه انسان ها به هنگام مرگ نهایی می شود. اهل سعادت و شقاوت به هنگام مرگ کاملاً جدا می شوند یعنی پرونده اعمال بسته می شود و دیگر فرصتی برای تحول روحی باقی نمی ماند اهل کفر و اهل ایمان نیز از همدیگر جدا می شوند و این سخن بدان معنا نیست که هرکس پس از مرگ دچار عذاب می شود به هیچ وجه نمی تواند از عذاب الهی رهایی یابد بلکه درباره بسیاری از اهل ایمان موارد استثناء وجود دارد.

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.