مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مفهوم اول   ۱
مقدمه   ۱
اصطلاحات عمومی   ۳
اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill-Related PF   ۸
واقعیاتی درباره اجزای آمادگی جسمانی   ۱۸
مفهوم دوم   ۲۱
اصلاحات   ۲۳
منابع   ۲۵

مفهوم اول

آمادگی جسمانی خوب، تمرین منظم و سطح مطلوب تندرستی برای همه مردم، مهم هستند.

مقدمه

درگزارش مرکز جراحی عمومی و در خصوص فعالیتهای جسمانی که در سال ۱۹۹۶ به چاپ رسید، بر روی ارتباط بین فعالیت جسمانی و سلامت مناسب تا ۵ قرن قبل از میلاد و سلامت (۲۵ قرن گذشته ) بررسی شد. در این گزارش بحث ارتباط سلامت و تمرین ،از یونان  باستان  تا عصر حاضر پی گیری شده است . یادداشتهای اولیه ای که فعالیت را به عنوان امری مفید، برای سلامتی بیان می کند ، اکنون به عنوان اسنادی معتبر شناخته می شوند . مدارکی وجود دارند که فقدان تمرینات منظم را به عنوان عاملی در ضعف آمادگی جسمانی تأیید می کنند . افرادی که تناسب فیزیکی نداشته و بی تحرک هستند، اغلب از فقر حرکتی و شرایط بوجود آمده ناشی از آن رنج می برند و در مجموع این موارد در اینجا به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت. همانطوریکه ، تمدنهای غربی ، به طرف ماشینی شدن پیش می روند ، تلاش  فیزیکی اهمیت کمتری به عنوان بخشی از زندگی روزمره افراد پیدا می کند . با وجود این نه تنها نیاز به تمرینات منظم کاهش پیدا نکرده است، بلکه این نیاز روز به روز بیشتر هم می شود . در این شرایط ، فعالیتهای جسمانی منظم ، می تواند در بسیاری از روش های زندگی ، سلامتی و تندرستی را افزایش دهد. مدارک علمی اخیر ، که به صورت خلاصه شده ، از گزارش مرکز جراحی عمومی و همین طور دیگر مدارک جدید ، پیسشنهاد می کنند که” با یک روش  زندگی سالم ، بیش از هر عاملی دیگری می توان به تندرستی مطلوب رسید :. این بدان معناست که هر یک از ما می توانیم در سبک زندگیمان برای تقویت آمادگی جسمانی در طول عمر ، سلامت و یک تندرستی ، تغییراتی را بوجود آوریم .

اصطلاحات عمومی

در طول کتاب ، اصطلاحات کلیدی که برای نخستین بار مطرح می شوند ، به شکل برجسته ارائه شده اند . شما ممکن است مایل باشید تا تعریف هر اصطلاح را هنگام مطالعه ، کنترل کنید.

–    تراکم استخوانی (Bone Integrity) : به معنی توده استخوان با تراکم بالا و عدم وجود نشانه های زوال استخوان (ساییدگی استخوانی).

–    تمرین (Exercise) : در اینجا به طور قرار دادی تمرین به عنوان انجام فعالیت جسمانی با هدف رسیدن به آمادگی جسمانی ، تعریف شده است. اما فعالیتهای جسمانی ، به طور عام و به عنوان یک اصطلاح با مفهوم گسترده تر ، همه اشکال (انواع) حرکات با عضلات بزرگ ، شامل ورزشها، رقص ، بازیها، کار، فعالیتهای در طول زندگی و تمرینات برای رسیدن به آمادگی جسمانی را در بر می گیرد. در این کتاب ، تمرین و فعالیتهای جسمانی ، اغلب به جای یک دیگر مورد استفاده قرار می گیرند تا تکرار کمتری برای خواننده وجود داشته و علاقه بیشتری برای مطالعه کتاب بوجود آید.

–    سلامتی (Health) :   سلامتی ، سطح مطلوبی از تندرستی است که در کیفیت زندگی ، نقش دارد. این مفهوم چیزی چیزی فراتر از رهایی از کسالت و بیماری است، اگر چه رهایی از بیماری برای سلامتی مناسب مهم است . منظور از سطح مطلوب تندرستی ، عبارت است از ، سطح بالای کیفیت روانی، اجتماعی ، هیجانی ، روحی و آمادگی جسمانی با توجه به محدودیتهای وراثتی و ناتوانی شخص یک انسان .

–    فقر حرکتی(Hypo Kinetic) : هیپو در لغت به معنای پایین و خیلی کم و کنیتک از حرکت می آید . پس هیپو کنتیک یعنی فقر حرکتی ، حالت فقر حرکتی حالتی است که در آن فاقد فعالیت جسمانی بوده و یا تمرینات کم و ناچیزی را شاهد باشیم . مثالی از این حالتها را در موارد زیر می بینیم : بیماری های قلبی ، کمر درد، دیابت و…

–    بیماری (Illness) :  بیماری همان احساس کسالت و یا علائم ویژه ای همراه با کسالت است، به عبارت دیگر وضعیتی که در آن تعادل حیاتی بر هم بخود ، بیماری است.

–       روش زندگی(Lifestyle) : سبکهای زندگی، الگوهای رفتاری، یا یک نمونۀ زندگی فردی است.

–   آمادگی جسمانی (Physical Fitness): آمادگی جسمانی ، توانایی بدن برای فعالیت به طور مؤثر و کار آمد است. آمادگی جسمانی مرکب از آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت و آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت است حداقل ۱۱ بخش مختلف داردو هر بخش، به نوعی در مجموع کیفیت زندگی نقش دارد . آمادگی جسمانی با توانایی فرد در کار کردن مؤثر ، لذت بردن از اوقات فراغت سالم بودن ، ممانعت از فقر حرکتی و قدرت مواجه با وضعیت های فوق العاده (to meet emergency situations) ارتباط دارد. این مفهوم اگر چه با سلامت ، تندرستی و جنبه های روانی ، اجتماعی ، هیجانی و روحی در ارتباط است، اما باآنها تفاوت دارد. ضمن اینکه بهبود امادگی جسمانی در اثر توجه به مواردی زیادی قابل حصول است ، اما در میان این موارد ، نقش اصلی بر عهده تمرینات منظم است که بدون آن ، آمادگی جسمانی ، قابل حصول نیست .

–    تندرستی  ( Wellness) : تندرستی ، همان ارتباط مناسب بین اجزاء و امادگی جسمانی (همچون ذهنی ، اجتماعی ، هیجانی، روحی و روانی) است .که توان بالقوه (پتانسیل) فرد را برای زندگی و کار مؤثر افزایش داده باعث حضور جدی در جامعه می شود . تندرستی ، احساس فرد(یک احساس تندرست بودن) درباره زندگی ، به همراه توانایی فرد، برای کار کردن مؤثر است. تندرستی ، به عنوان موضوع مقابل بیماری، مفهومی است که بخشهای مثبت سلامت مناسب را منعکس می کند .

اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با سلامت(P.F Health-Related)

-نوع پیکری (Body composition) : در صدهای نسبی از عضله ، چربی ، استخوان و دیگر بافتهای بدن که ترکیب بدن را شکل می دهند در یک فرد دارای تناسب اندام درصد چربی بدن (میزان  چربی ) ، پایین تر از افراد چاق است.

– آمادگی قلبی- عروقی (Cardiovascular Fitness) : توانایی قلب، عروقی خونی ، خون و سیستم تنفسی در تأمین سوخت و اکسیژن لازم به عضلات وتوانایی عضلات در امکان استفاده از سوخت در تداوم تمرین است. یک شخص آماده می تواند بدون ایجاد فشار اضافی ، در دوره های زمانی نسبتاً طولانی به فعالیت جسمانی ادامه دهد.

– انعطاف پذیری (Flexibility ) : به میزان حرکت موجود در یک فصل گفته می شود . این مسئله متأثر از طول عضله ، ساختمان مفصل و دیگر عوامل قابل شناسایی است، یک شخص آماده می تواند ، مفاصل بدن خود را در طول یک دامنه حرکتی در کار و بازی ، حرکت دهد .

– استقامت عضلانی ( Mascular Endurance) توانایی عضلات  در تکرار حرکات . یک شخص آماده می تواند بدون خستگی در دوره های زمانی بلند مدت ، حرکات را تکرار کند.

– قدرت(Strength) : توانایی اعمال یک نیروی بیرونی یا بلند کردن یک وزنه سنگین می باشدیک شخص آماده ، کارها یا بازیهایی که به نیرو نیاز دارد را بهتر انجام می دهد مثل بلند کردن وزنه یا کنترل وزن در حرکات .

اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill-Related PF

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله آمادگی جسمانی
 • تحقیق رابطه بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با وضعیت اقتصادی اجتماعی (ses) دانش آموزان
 • مقاله آمادگی جسمانی و ایروبیک
 • مقاله تاریخچه ورزش
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.