مقاله اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اصول حسابداری در شرکتها و ادارات مختلف نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

عملکرد   ۲
چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:   ۸
تحلیل فعالیتها:   ۸
جمع آوری هزینه ها:   ۹
هزینه های پرسنلی:   ۱۰
هزینه های غیرپرسنلی:   ۱۰
ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:   ۱۱
ارزیابی اقدامات انجام شده:   ۱۱
تحلیل هزینه ها:   ۱۱
محرکهای اصلی هزینه   ۱۲
محرکهای فرعی هزینه   ۱۲
نتیجه گیری و پیشنهادات   ۲۸
مقدمه   ۲۸
نتایج تحقیق   ۳۰
مدل پیشنهادی فعالیتی هزینه   ۳۰
منابع:   ۳۲

منابع:

فارسی:

ـ رشاد عبدالخلیق و آجین کیا ـ پژوهش های تجربی در حسابداری ـ دیدگاه
روش شناختی ـ ترجمه محمد نمازی از انتشارات دانشگاه شیراز ۱۳۷۹

ـ مشاور هامونپاد ـ طرح جامع مطالعات توسعه اقتصادی و اجتماعی شیلات شمال تکثیر طبیعی و مصنوعی آبزیان دریای خزر

ـ سالنامه آماری شیلات ۸۰ ـ ۱۳۷۱

ـ فصلنامه حسابرسی ـ نشریه شماره ۱۶

ـ حسابداری مدیریت چاپ ششم ـ نشریه ۱۳۱ سازمان حسابرسی

ـ مسعود ابراهیمی ـ بررسی شرایط لازم برای بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکتهای تولید لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ـ ۱۳۷۷

– محسن ابراهیمی – ارزیابی اثرات اقتصادی فعالیت رهاسازی ماهیان استخوانی – شرکت سهامی شیلات ایران – اسفند ۱۳۸۰

انگلیسی:

– J.I. BOOK HOLDT . phd . cpa . cma . Accounting Information systems . MCCRAW HILL 1999

– ABC Guide book – Department of Defense 1995

چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC:

در فصل دوم تحقیق چگونگی انجام هزینه یابی برمبنای فعالیت تشریح گردیده است که مراحل انجام کار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشریح شده شکلی ایده آل و اصولی از پیشبرد کار می باشد. این کار بصورت عملی مانند موارد فصل دوم بشرح زیر انجام گردیده است.

تحلیل فعالیتها:

با بررسی عملکرد مالی و گزارشات منتشره از سوی کارگاه و با مصاحبه های انجام شده با مدیران ارشد شیلات و کارگاه، فعالیت اصلی تکثیرو پرورش ماهیان استخوانی جهت بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر می باشد. این فعالیتها که شامل تکثیر ماهیان و پرورش ماهیان بهمراه پاره ای از پروژه های تحقیقاتی که بصورت مقطعی و بصورت غیرمستمر می باشد، انجام می شودکه این فعالیتها از فعالیتهای اصلی کارگاه بهمراه هزینه های مربوطه از فعالیت  اصلی کسر و جدا شده است. در تحلیل فعالیتها، فعالیت اصلی تکثیر ماهی و پرورش ماهی می باشد که بصورت تکثیر و پرورش ماهی سفید و تکثیر و پروش ماهی سیم است. در شکل ظاهر کار تکثیر و پرورش ماهی یک فعالیت تشخیص داده می شود. این در حالی است که حدود ۴۰% از بچه ماهیان رهاسازی شده از بخش خصوصی خریداری می شود. لارو بچه ماهیان تولید شده از سوی شیلات به این بخش تحویل می گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ایشان خریداری می گردد. جدول زیر قیمت خرید هر قطعه بچه ماهی رهاسازی شده از بخش خصوصی را نشان می دهد.

جمع آوری هزینه ها:

مرحله بعد از تحلیل فعالیتها اقدام به جمع آوری هزینه بوده است. اطلاعات هزینه ای مربوط به سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ می باشد که شامل حدود ۲۵۰۰ سند بوده که در دو بخش اعتبارات داخلی و ملی تقسیم و نگهداری می شده است. جمع آوری
هزینه ها با مراجعه به تراز کل و معین جهت تعیین سقف هزینه آغاز و سپس با اقدام به سندرسی و با کمک از کارشناسان شاغل در کارگاه اعم از مالی و تخصصی به تفکیک هزینه در غالب هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی شد. برمبنای فعالیت تکثیر و فعالیت پرورش طبقه بندی گردید.

هزینه های پرسنلی:

با عنایت به زمان تکثیر و نفرات شاغل در امر تکثیر اقدام به استخراج هزینه های پرسنلی گردید که با استخراج هزینه های تکثیر و تسهیم هزینه های سایر قسمتها که در امر تکثیر مشارکت نمودند مابقی هزینه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.

هزینه های غیرپرسنلی:

بخش عمده هزینه ها که درصد کمی از کل هزینه ها را نیز به خود اختصاص داده است مربوط به هزینه های غیرپرسنلی است. استخراج اطلاعات غیرپرسنلی نیز برمبنای
هزینه های مستقیم تکثیر و پرورش و هزینه های مشترک که متناسب با فعالیت تسهیم گردیده استخراج و طبقه بندی گردید. از مشکلات عمده جمع آوری هزینه ها، مشکل دسترسی به اسناد هزینه های ملی بوده است که بدلیل اجازه در انجام هزینه تا پایان تیرماه سال بعد دستیابی به آن مقدور نبوده است و این امر جمع آوری اطلاعات را که از مراحل اصلی کار بود برای اطلاعات سال ۱۳۸۱ مشکل نمود و موجبات تأخیر در تهیه تحقیق گردید. ضمناً در طبقه بندی هزینه های غیرپرسنلی هزینه های غیرمرتبط از مجموع هزینه ها کسر و مابقی بعنوان هزینه در فعالیتها گنجانیده شده است. وجود مغایرت در عملکرد و فعالیت ناشی از مورد اخیر است.

ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها:

مرحله سوم چگونگی انجام کار ردیابی هزینه ها تا فعالیت ها می باشد که شاید از عوامل اصلی محرکهای هزینه می باشند که با مراجعه به هزینه ها رابطه مستقیم فعالیت با هزینه معلوم می گردد و بنحوی که مثلاً در صورت عدم خرید هیپوفیز جهت فعالیت تکثیر این بخش از کار با مشکل روبرو می گردد. پس می توان چنین بیان نمود که هزینه ها موجبات فعالیت و در مقابل فعالیت ایجاد هزینه نموده است.

ارزیابی اقدامات انجام شده:

اطلاعات طبقه بندی شده هدف اصلی تحقیق را که موجبات تهیه و استخراج بهای تمام شده فعالیت تکثیر را نشان دهد تأمین نموده است. لیکن زمینه مقایسه آن را با برآورد شیلات که بصورت مکتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با این وجود شاید این تحقیق اولین مکتوب باشد که اقدام به تعیین بهای تمام شده هر قطعه لارو تولیدی
ماهی سفید در کارگاه شهید انصاری رشت نموده است، اگرچه افزایش دقت در تعیین بهای تعیین شده نیازمند یک کار کارشناسی بلندمدت به همراه تیمی متشکل از تخصصهای گوناگون به همراه حسابدار فعالیت می باشد لیکن اطلاعات استخراج شده چون مبنای واقعی دارند لذا از ضریب اطمینان بالایی برخوردارند.

تحلیل هزینه ها:

آخرین مرحله انجام هزینه یابی تحلیل هزینه ها می باشد که در فصل پایانی بصورتی از آن صحبت خواهد گردید. روند هزینه های کارگاه طی ۳ سال مورد تحقیق از نظر رشد روندی معقول دارد لیکن توزیع آن در منابع داخلی و ملی با توجه به راهکارهای قانونی دارای نوسان بوده است.

جداول صفحات بعد بیان کننده اطلاعات گفته شده است که بصورتی قابل فهم ترسیم گردیده است.

در یک مدل فعالیتی شناسایی محرکهای اصلی هزینه موجبات تسهیل در طراحی مدل دارد بنابراین محرکهای اصلی هزینه به شرح زیر می باشد.

 

محرکهای اصلی هزینه

35,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.