مقاله اصول سرپرستی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اصول سرپرستی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اصول سرپرستی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول:  کلیات   ۱
عامل زمان در سرپرستی صحیح:   ۱
دستگاههای مرتبط در اجرای یک پروژه:   ۱
اصول زمانبندی:   ۱
هزینه‌های کلی یک طرح   ۲
فصل دوم:   ۲
بررسی قوانین کار   ۳
مفاهیم اولیه:   ۳
۱٫ شرایط صحت قرارداد   ۳
۲٫ مواردی که در آن باید مشخصی باشد:   ۴
۳٫ مدت آزمایشی:   ۴
۴٫ تغییر حقوقی کارفرما:   ۴
۵٫ تعلیق کار:   ۴
موارد تعلیق کار:   ۵
خاتمه قرارداد کاری:   ۵
قصور کاری کارگر:   ۶
حق‌السعی:   ۶
انواع مزد:   ۶
تشکلهای کارگری و کارفرمایی   ۱۱
مقررات و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار:   ۱۲
الف) نکات کلی:   ۱۳
ب) مایعات قابل احتراق:   ۱۴
ج) پخت قیر و آسفالت:   ۱۴
د) برشکاری و جوشکاری با گاز و برق:   ۱۵
ه‍( خطوط فشار قوی برق:   ۱۵
و) تجهیزات اطفای حریق:   ۱۶
سازه‌های حفاظتی:   ۱۶
مشخصات استاندارد در راهرو:   ۱۷
وسائل حفاظتی فردی:   ۱۸
ایمنی هنگام کار با ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی:   ۱۹
نکات ایمنی تجهیزات مکانیکی:   ۲۰
نکات ایمنی وسائل موتوری بالابر:   ۲۰
نکات ایمنی موتوری جابجایی مصالح ساختمانی:   ۲۰
وسائل و تجهیزات برقی:   ۲۱
نکات ایمنی در اجرای عملیات ساختمانی:   ۲۲
نصب اسکلت:   ۲۳
اجرای اسکلت بتونی:   ۲۳
سیم کشی و نصب تجهیزات:   ۲۳
اهداف سرپرستی طرح:   ۲۳
عوامل مؤثر در سرپرستی صحیح:   ۲۴
انتخاب بهترین شیوة تأمین پرسنل:   ۲۴
انتخاب محل بهینه امکان پرسنل:   ۲۴
تأمین بهینة ماشین‌آلات و تجهیزات:   ۲۵
ایجاد یک سیستم اطلاعاتی صحیح:   ۲۵
ایجاد یک سیستک ارتباطی صحیح:   ۲۵
ایجاد یک سیستم حفاظتی و ایمنی:‌   ۲۵
ایجاد سیستم پاسخکویی و عکس‌العمل به نحوة کار پرسنل:   ۲۶
انتخاب صحیح پیمانکار جزء:   ۲۶
ایجاد سیستم ارتباط صحیح با عوامل نظارت کارفرما:   ۲۶
اصول پایه در ایجاد برنامه زمانبندی کامل کارگاه   ۲۶
نکاتی که از این سخنی حاصل می‌شود:   ۲۸
اصول زمانبندی تهیه برنامة زمانی سرمایه‌گذاری   ۳۱
اصول اقتصاد مهندسی:   ۳۱
ویژگیها و وظایف سرپرستی کارگاه:   ۳۷
ب) وظایف سرپرست کارگاه:   ۴۱
تجهیز در راه‌اندازی کارگاه   ۴۷
دستگاه مشاور:   ۴۷
نحوة اجرای پروژه:   ۴۹
نگهداری و تعمیرات تجهزات کارگاهی   ۷۳
فصل سوم:   ۷۷
برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه:   ۷۷
الف) مقدمه: مدیریت و راه‌اندازی کارگاه   ۷۷
ب) اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه‌ریزی پروژه:   ۷۷

فصل اول:  کلیات

علل لزوم سرپرستی صحیح: ۱- جلوگیری از اتلاف زمان کارکنان ۲- جلوگیری از اتلاف زمان ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار مورد استفاده ۳- جلوگیری از صرف هزینه اضافه و نادرست ۴- جلوگیری از افزایش کیفیت اجرا مثل آرماتور A3کیفیت آرماتور مصرفی را پایین می‌آورد و دوباره هزینه بر سرپرست می‌افتد. ۵- حفظ ایمنی و حفاظت در حین اجراء: حفظ ایمنی افراد و کارکنان کارگاه در مجاورت کارگاه حفظ ایمنی ابزار و وسایل

عامل زمان در سرپرستی صحیح:

برنامه زمانبندی: پیمانکار نسبت به برنامه زمان‌بندی دو وظیفه دارد: ۱- پیمانکار در صورت تأخیر از این برنامه باید به دنبال تأخیرات مجاز باشد که ناشی از عقب ماندگیهای از برنامه زمان‌بندی است که از قصور این گونه عقب ماندگی به مدت کار اضافه می‌شود. ۲- تهیه برنامه جزئی: پیمانکار با توجه به امکانات خودش برنامه جزئی تهیه می‌کند تا هم در چهارچوب برنامه کلی پیش برود.

دستگاههای مرتبط در اجرای یک پروژه:

۱- کارفرما ۲- مهندس مشاور- دستگاه نظارت ۳- پیمانکار

اصول زمان‌بندی:

۱- در نظر گرفتن شیفت‌های کاری ممکن- یک شیفت- دو شیفت- سه شیفت

۲- در نظر گرفتن وظائف شغلی- گروه جوشکاری- گروه اجرای بتون‌ریزی

۳- اصل تقسیم کار

۴- شرائط کاری پرسنل: در این حالت اطمینان به اجراء صحیح کار دیگر نیست و پرسنل کاری کار را نمی‌توانند درست انجام دهند مثل بتون‌ریزی یک دیوار برشی که در یک زمان روز پشت سرهم آن پرسنل توانایی کار را دیگر ندارند.

۵- قابلیت کاری اجراء اجرایی: مانند قبلی است ولی فرق آن این است که در مورد ابزار مصالح مثل اینکه حجم آبی که برای بتن‌ریزی مداوم که ریخته می‌شود در نظر گرفته نشده است و یا تأمین آب.

هزینه‌های کلی یک طرح

۱- مواد و مصالح مصرفی

۲- کارگر یا کارمند «پرسنل»: داشتن اطلاعات کافی در مورد تعداد نفرات و تخصص شغلی آنها

۳- تجهیزات و ماشین‌آلات: حد مشخصی وجود دارد که اگر از این حد بیشتر شود ضرر به وجود می‌آورد و اگر تأمین حد باشد کار را سریعتر پیش می‌برد یعنی تعداد ماشین‌آلات شخص تا آن حد است.

فصل دوم:

– ایمنی و حفاظت در اجراء

ایمنی عمومی:

 ۱- ایمنی پرسنل مرتبط با پروژه

۲- ایمنی افراد مجاور پروژه و عابرین

۳- ایمنی ابنیه، وسایل، تجهیزات کارگاه و مجاور آن

بررسی قوانین کار

مفاهیم اولیه:

کارگر: شخصی است که در مقابل گرفتن حق‌السعی به دستور کارفرما برای او کار می‌کند.

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر در مقابل حق‌السعی در مقابل برای او کار می‌کند.

کارگاه: محلی است که انجام پروژه به دستور کارفرما انجام می‌گیرد.

قرارداد کار: قراردادی است کتبی یا شفاهی که مدت‌دار است که رابطه کارگری و بین کارگر و کارفرما را تثبیت می‌کند.

۱٫ شرایط صحت قرارداد

۱- معین بودن موضوع قرارداد

 ۲- شرعی بودن قرارداد یا مشروعیت قرار

۳- عدم ممنوعیت طرفین قرارداد

۲٫ مواردی که در آن باید مشخصی باشد:

 ۱- مشخصات دقیق باید مشخص باشد ۲- نوع کار یا وظیفه کاری ۳- دستمزد کارگری ۴- ساعات کار و تعطیلات و مرخصی ۵- محل اجرای کار ۶- تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد

۳٫ مدت آزمایشی:

مدتی است که از طرف کارفرما اجرا می‌شود هر کدام از طرفین قرارداد می‌توانند یکطرفه و بدون اعلام قبلی قرارداد را فسخ نمایند اگر این فسخ به دستور کارگر باشد فقط مدتی را کار نکرده دستمزد نمی‌گیرد اگر ۳ ماه با آن قرار بسته و او ۲۰ روز کار کرده فقط ۲۰ روز را می‌گیرد و از طرف کارفرما باشد ۳ ماه را می‌گیرد برای غیرمشخص ۱ ماه: کارگر  و برای متخصص ۳ ماه: تکنسین، مهندس

۴٫ تغییر حقوقی کارفرما:

اگر کارفرما عوض شود مثل اینکه فوت کرده باشد و شخصیت حقوقی کارفرما عوض شود یا ادغام در یک سازمان دیگر در مفاد قرارداد کاری هیچ تغییری حاصل نشده و کارفرمای جدید موظف به انجام تعهدات کارفرمای قبلی خواهد بود.

۵٫ تعلیق کار:

توقف انجام یا روند پروژه است

موارد تعلیق کار:

وقتی که به وسیله کارگر به دلیلی موجهی نمی‌تواند دیگر کار کند ۱- خدمت نظام وظیفه ۲- حوادث غیرمترقبه که باعث تعطیلی کارگاه می‌شود. ۳- مرخصی بدون حقوق مدت‌داری که بین کارگر و کارفرما است. ۴- توقیف کارگر اگر منجر به محکومیت نشود کارفرما باید بعد از محکومیت او را به کار بازگرداند جهت ادامه کار به کارفرما مراجعه نماید.

 مواردی که بعد از اتمام زمان تعلیق کارگر به سر کار برنمی‌گردد: ۱- اگر کارگر ظرف ۳۰ روز پس از عامل تعلیق محسوب می‌شود و علاوه بر حقوق باقیمانده و مطالبات وی با ازای هر سال خدمت ۳۰ روز آخرین حقوق به عنوان حق سنوات با وی تعلق می‌گیرد. ۲- اگر از طرف کارفرما باشد و بدلیل موجه باشد حق سنوات معادل ۴۵ روز آخرین حقوق خواهد بود.

خاتمه قرارداد کاری:

 ۱- فوت کارگر ۲- بازنشستگی کارگر ۳- از کارافتادگی کلی کارگر به ازای هر سال کار کارگر ۲ ماه آخرین حقوق را باید کارفرماها به کارگر بدهند ۴- انقضای مدت قرارداد ۵- پایان کار موضوع قرارداد مثل گچ کاری یک بخش ماده شده وقتی که گچ‌کاری تمام شد قرارداد هم تمام شده فرض می‌شود. ۶- استعفای کارگر به ازای هر سال ۳۰ روز به عنوان سنوات آخرین حقوق برای کارگر در نظر گرفته می‌شود. قصور کاری کارگر اگر ثابت شود سالی ۳۰ روز است.

قصور کاری کارگر:

اگر در شورای اسلامی یا در انجمن کار ثابت شود. اگر نشود ارجاع به هیئت تشخیص و اگر باز رأی صادره مورد توافق طرفین نباشد کار به هیئت حل اختلاف می‌رسد.

حق‌السعی:

عبارتست از کلیه دریافتهای قانونی که بر مبنای قرارداد به کارگر پرداخت می‌شود اعم از مزد، حقوق، حق مسکن، تشویقی

مزد: وجه نقدی یا غیرنقدی که صرفاً در قبال انجام کار به کارگر تعلق می‌گیرد.

انواع مزد:

۱- ساعتی: بر مبنای ساعت انجام شده کار توسط کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود.

۲- کارمزد: در قبال کار انجام شده یا محصول تولید شده به کارگر پرداخت می‌شود.

۳- کارمزد ساعتی: در یک مدت زمان معین به کارگر پرداخت می‌شود مانند کارمزد است.

مزد ثابت: مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

مزد + مزایا به تبع کار یا شغل ← سرپرستی ، صعوبت کار ، فوق‌العاده

مزایای رفاهی جزء تبع شغل نیستند. حق مسکن، حق فرزند.

پرداخت مزد: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین باید پرداخت شود که حداکثر این فاصله زمانی برابر ۳۰ روز که اگر برابر ۲۰ روز باشد این فرد حقوق نامیده می‌شود.

حداقل مزد: حداقل مزد از طرف یا سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود. بر مبنای تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و توسط نقدی پرداخت می‌شود.

پرداخت مزد کاگران کارمزد: به ازای روزهای تعطیل رسمی و جمعه‌ها به آنها حقوق تعلق می‌گیرد مبنای محاسبه کارمزد در روزهای تعطیل کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه است.

دیون کارگر به کارفرما: اگر کارگر به هر دلیلی به کارفرما بدهکار باشد.

موارد مجاز بر کسر حقوق کارگر: ۱- مساعده: حق خود کارگر قبل از اینکه کار کرده باشد می‌دهند از حقوق خود کارگر است. ۲- وام  ۳- پرداخت اشتباه قبلی  ۴- اجاره خانه سازمانی  ۵- پرداخت کارگر برای اجناس ضروری از شرکت تعاونی همان کارفرما

حداکثر میزان کارفرما مجاز است از مزد کارگر کم کند ¼ مزد کارگر است حداکثر و به شرط اینکه از مزد حداقل کمتر نشود.

مأموریت: موردی که کارگر برای انجام کار به دستور کارفرما حداقل km50 کیلومتر از محل کار اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد یک شب در آنجا بخوابد.

حق مأموریت: حداقل برابر مزد ثابت یا مبنای روزانه کارگر به ازای هر روز مأموریت و همچنین تأمین وسیله نقلیه مناسب توسط کارفرما است.

مدت کار: مدت زمانی که کارگر وقت برای کار می‌گذارد: یا عبارت از زمانی که نیرو یا وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد حداکثر مدت کار ۸ ساعت در شبانه‌روز، در هفته حداکثر ۴۴ ساعت، برای کارهای سخت و زیرزمینی حداکثر ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته

کار روز: از ساعت ۶ تا ۲۳                   کار شبانه: از ساعت ۲۲ تا ۶

کار متناوب: کاری است که نه در ساعات متوالی بلکه در ساعاتی از روز انجام می‌شود انتخاب زمان کاری به عهده کارگر است. جمع ساعات کار وتناوب برای کار متناوب حداکثر ۱۵ ساعت در شبانه‌روز است.

کار نوبتی: کاری است در طول ماه گاهی صبح، گاهی عصر و گاهی شب انجام می‌شود در کار نوبتی جمع ساعات کار در ۴ هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر باشد.

فوق‌العاده نوبت کاری: اگر کار صبح یا عصر باشد ۱۰% مزد

اگر کار صبح یا عصر یا شب ۱۵% مزد

اگر کار صبح یا شب ۵/۲۲% مزد

اگر کار عصر یا شب ۵/۲۲% مزد

اضافه مزد کار در شب: برای کار در شب به کارگران غیرنوبتی ۳۵% مزد ساعت کار در شب تعلق می‌شود.

اضافه کاری: با دو شرط مجاز است: ۱) توافق کارگر ۲) پرداخت ۴۰% مزد به صورت اضافه برای هر ساعت کار اضافی در حداکثر اضافه کاری ۴ ساعت کار در روز در شرایط عادی در شرایط خاص حداکثر این اضافه کاری به ۸ ساعت در روز افزایش پیدا کند.

نکته۱: در صورت افزایش اضافه کاری بیش از ساعت کار در روز کارفرما باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به اداره کار اطلاع دهد تا شرایط خاص برای اداره کار احراض شود.

شرائط خاص: ۱- جلوگیری از حوادث ناشی از شرایط قابل پیش‌بینی ۲- اعاده فعالیت کارگاه

نکته۲: اگر شرایط خاص برای اداره کار احراض نشود کارفرما باید به ازای ساعات کار اضافه به قانون باید خسارت بدهد.

نکته ۳: اضافه کاری برای کارهای شبانه یا کار سخت و زیان‌آور ممنوع است.

تعطیلات و مرخصی‌ها:

تعطیلی با حقوق اجباری هفته: در هر هفته یک روز تعطیلی با حقوق برای کارگران اجباری است مثل روز جمعه یا روز دیگری در هفته- حقوق جمعه کارگر ۴۰% افزایش می‌یابد.

نکته ۱: اگر روزهای کاری هفته از ۶ روز کمتر باشد مزد روز تعطیل هفتگی برابر  مجموع مزد روزهای کاری در هفته است.

نکته ۲: اگر ۵ روز کار در هفته و یا ۴۴ ساعت کار در کارگاه دایر باشد حقوق هر ۲ روز تعطیل برابر مزد روزانه کارگر است.

نکته ۳: مرخصی استحقاقی کارگر: معادل ۳۰ روز به ازای سال است که شامل ۴ جمعه هم دارد و سایر تعطیلات رسمی مرخصی استحقاقی حساب نمی‌شود و شامل کارگاه‌هایی است که از قانون کار تبعیت می‌کند. مرخصی استحقاقی کارگران برای کارهای سخت و زیان‌آور معادل ۵ هفته در سال است که حتی‌المکان در ۲ نوبت و با تناوب ۶ ماه تعلق می‌گیرد.

ذخیره مرخصی استحقاقی فقط ۹ روز از آن شامل می‌شود بقیه سوخت می‌شود.

نکته ۴: تعیین زمان مرخصی با توافق کارگر و کارفرما است اما در صورت عدم توافق رأی اداره کار محل تعیین کننده است.

نکته ۵: در کارهایی که حضور حداقل یعنی از کارگران را ایجاد می‌کند کارفرما باید جدول مرخصی سالانه کارگران را ظرف ۳ ماه آخر هر سال بعد تهیه و به طریق شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان کارگران برسد.

نکته ۶: مرخصی کمتر از ۱ روز کاری جزء مرخصی استحقاقی حساب می‌شود مثل مرخصی‌های ساعتی در صورت فسخ و خاتمه قرارداد مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به او پرداخت می‌گیرد مثلاً اگر مرخصی نرود پول مرخصی‌ها را به او می‌دهند.

نکته ۷: در موارد ذیل کلیه کارگران حق استفاده از ۳ روز مرخصی استحقاقی را دارند.

۱- ازدواج دائم ۲- فوت همسر، والدین یا فرزندان

نکته ۸: مدت مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کاری و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود.

تشکلهای کارگری و کارفرمایی

انجمن اسلامی: مستند به اصل ۲۶ قانون اساسی- انجمن اسلامی می‌توانند یک کانون هماهنگی درست کنند که در حد «استان» و کانون عالی هماهنگی در حد «کشور»

انجمن صنفی: مستند براصل ۲۶ قانون اساسی- می‌تواند کارفرمایی هم باشد. انجمن صنفی می‌تواند یک کانون هماهنگی در حد «استان» و کانون عالی هماهنگی در حد «کشور» درست کند.

شرکت تعاونی مسکن: مستند بر اصل ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی: مثل بالایی است- کانون هماهنگی- کانون عالی هماهنگی «اسکان» که به اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگران یا اسکان هم می‌گویند و اساس در وزارت کار ثبت شود.

شرکت تعاونی مصرف: مستند بر اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی: مثل بالایی- کانون هماهنگی- کانون عالی هماهنگی «امکان» که به اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران یا امکان هم می‌گویند و اساسنامه در وزارت کار ثبت می‌شود.

کارگران یک واحد تنها می‌توانند یکی از ۳ مورد زیر را داشته باشد:

۱- شورای اسلامی کار ۲- انجمن صنفی ۳- نمایندگان، کارگران

مقررات و آئین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار:

۱- ایمنی عمومی: اهداف ایمنی عمومی:

۱) ایمنی کارگران و افراد مرتبط با پروژه

۲) ایمنی افراد مجاور طرح

۳) ایمنی ابنیه، وسایل، تجهیزات در کارگاه و مجاور آن

ایمنی عمومی شامل موارد زیر است:

۱٫ نظارت بر محل قرارگیری تجهیزات و مصالح ساختمانی و تعبیه علائم مشخص کنندة آن

۲٫ محصور نمودن محوطه عملیاتی در صورت نزدیکی آن به معابر

۳٫ جلوگیری از مسدود شدن معابر و یا در صورت نیاز تعبیه معبر جدید

۴٫ محصور نمودن اطراف حفره‌ها و سوراخهای ابنیه حین اجراء مثل محل آسانسور یا داکت‌های لوله‌کشی در داخل ساختمان

۵٫ کنترل ورود و خروج پرسنل و مصالح به کارگاه

۶٫ کنترل شرایط کارگران مشغول کار با سیستمهای حساس

۲- ایمنی در مقابل حریق و برق گرفتگی:

۱) ایمنی در مقابل حریق: جلوگیری از انبار مواد اشتعال‌زا بدون نیاز فوری و بدون رعایت اصول ایمنی

۲) انبار کردن مایعات اشتعال‌زا در فاصله ایمنی از مصالح قابل احتراق

۳) ‌بهره‌گیری از وسایل حفاظتی نظیر ماسک، سپر و توری در عملیات خاص بمانند برش و جوشکاری با برق و گاز

۴) مراقبت و نگهداری از سیلندرهای تحت فشار

۵) مراقبت از مسیر عبور کانالها و کابلهای برق فشار ضعیف و قوی و اجرای مسیر عبور این کانالها به صورت شبکه‌ای منظم

۶) لزوم وجود کمکهای اولیه منطبق بر استاندارهای بهداشتی به گونه‌ای که حین حادثه در دسترس باشد.

۳- ایمنی در کار با ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی

۴- ایمنی در کار با ماشین‌آلات برق و مکانیکی

۵- ایمنی در حین اجرای عملیات ساختمانی: ۱) تخریب ۲) گودبرداری «عملیات خاکی» ۳) اجرای اسکلت

۶- تأمین وسایل و سازه‌های حفاظتی و تأسیساتی و تسهیلاتی بهداشتی

نکات ایمنی در جلوگیری از حریق و برق گرفتگی

الف) نکات کلی:

 ۱) نکات مذکور در این بخش در مواردی که برشکاری و جوشکاری یا انبار مواد قابل احتراق وجود دارد لازم‌الاجراء است.

۲) نصب علائم: علائم ممنوعیت استعمال دخانیات در محلهای حساس باید نصب شود.

۳) جمع آوری کهنه‌های روغنی و یا روغن و گریسکاری روی ماشین‌آلات و تجهیزات و یا در مجاور آنها جایز نیست.

۴) فاصله حداقل گرم کنندة موقت یا دائم از دیوارها و قطعات چوبی ۱ متر و از جدا کننده‌های برزنتی ۳ متر

۵) سوزاندن ضایعات در محل کارگاه، ساختمانی جایز نیست.

ب) مایعات قابل احتراق:

۱) قبل از سوخت گیری باید موتور همة ماشین‌آلات و تجهیزات خاموش بشود.

 ۲) کلیه مایعات با نقطه اشتعال کمتر از ۷ درجة سانتیگراد نباید روی سطح زمین انبار شود مگر در ظروف کاملاً محافظت شده.

 ۳) محل خروجی یا سرریز مخازن سوخت نباید جایی باشد که نشت از آنها باعث احتراق گردد مانند نزدیکی تابلوهای برق و یا موتور روشن تأسیسات

  ۴) وقتی که محیطی در مجاورت بخار مواد اشتغال‌زا وجود دارد تجهیزات جرقه‌زن نباید قرار گیرد.

ج) پخت قیر و آسفالت:

۱- بشکه‌های پخت باید در جاهای خود در زمین محکم شود و در خارج ساختمان قرار گیرند و در محوطه‌های بسته نگهداری نشوند.

۲- وسایل اطفاء حریق اولیه حریق باید در نزدیکی محل کار موجود باشد.

۳- کارگران باید به دستکش، ساعد حفاظتی مجهز باشند.

۴- بالا بردن قیر یا آسفالت داغ توسط کارگر به هر اندازه از نردبان ممنوع است.

د) برشکاری و جوشکاری با گاز و برق:

۱- مجهز بودن عوامل کار به وسایل حفاظتی چون ماسک، سپر و توری الزامی است.

۲- اگر عملیات در مجاورت مایعات یا مواد قابل استعال صورت گیرد دسترسی به کمکهای اولیه و همچنین حضور فرد کمکی در محل الزامی است.

۳- هنگامی که عملیات روی فلزات با پوشش قلع و روی انجام می‌شود ایجاد تمهیدات خروج سریع دود از محل الزامی است.

۴- شیرآلات و اتصالات سیلندرهای گاز  باید از روغن و گریس دور باشد و همچنین هنگام باز شدن باید با دست باز شود و با ضربه شدن نباشد.

۵- سیلندرهای گاز باید در شرایط غیرکاری خارج ساختمان و دور از نور مستقیم خورشید و گرمای مستقیم باشد.

۶- حفظ فاصله ایمن بین سیلندرها و محل جوشکاری باید رعایت شود، به گونه‌ای که جرقه و براده به آن نرسد.

ه‍( خطوط فشار قوی برق:

خطوط فشار قوی خطوطی است که برق را با ولتاژ ۱۰۰۰ یا بیشتر عبور می‌دهد.

۱- قبل از عملیات گودبرداری این خطوط باید کاملاً محافظت و ایزوله بشود.

۲- تعمیر و نصب وسایل و تجهیزات برقی یا سیم کشی موقت در فاصله کمتر از ۳ متری این خطوط مجاز نیست.

و) تجهیزات اطفای حریق:

۱) وسایل اطفای حریق اولیه مانند سطلهای ماسه و یا کپسولهای خاموش کننده در بخش‌های مختلف کارگاه نصب می‌گردد. ۲) ریختن مصالح ساختمانی و یا ضایعات حاصل از عملیات در فاصله کمتر از ۲ متری شیرهای آتش‌نشانی و یا در حد فاصل این شیرها و خیابان ممنوع است.

سازه‌های حفاظتی:

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.