مقاله اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
اهمیت و ضرورت مسئله
بیان مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف واژه ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
فرماندهی و اصول رهبری نظامی
شجاعت
صلاحیت
خستگی ناپذیری
آموزش صحیح زیر دست
هدایت و کنترل
توانایی نظامی
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
مقیاس درجه بندی
روایی و پایائی اندازه گیری
ابزار تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهاد برای موضوعهای پژوهشی
محدودیتهای تحقیق
ضمائم
پرسشنامه
فهرست منابع

مقدمه:

موضوع مدیریت و بخصوص بحث هدایت و رهبری، موضوعی است که همراه با زندگی اجتماعی انسان و حتی قبل از آن مطرح بوده است و نقشی که رهبران و مدیران در تغییر و تحولات تاریخی، پیروزیها و شکستها، هدایت ها و گمراهی ها، سازندگی‌ها و ویرانگری ها و بالاخره رشد و تکامل جامعه انسانی داشته اند، همواره نقش بسیار مهم و اساسی بوده است به طوری که برخی آنرا تنها عامل تعیین کننده در همة این تغییر و تحولات می دانند و برخی دیگر آنرا کلید پیشرفت جوامع و سازمانها در قرن اخیر معرفی می‌نمایند.

تا اواخر قرن نوزدهم میلادی، دانش مدیریت نیز مانند بسیاری از علوم دیگر در قلمرو فلسفه قرار داشت پس از انقلاب صنعتی در غرب و از اواخر قرن نوزدهم دانش مدیریت نیز همچون علوم پزشکی ، مهندسی و فلسفه و غیره جای خود را در دانشگاههای معتبر باز کرده و به تدریج در ردیف سایر علوم دانشگاهی قرار گرفت.

رهبری و مدیریت می‌تواند از محدوده یک انسان شروع شود و تا تمامی جهان گسترش یابد بین این دو سطح نیز سطوح مختلفی می تواند مطرح شود و تقسیم بندیهای متنوعی صورت پذیرد که افراد، گروهها و سازمانها، کشورها و جهان ، چهار سطح از این تقسیم بندی است.

مدیریت و رهبری سازمانهای پیچیده و بوروکراتیک دنیای امروز که برخی آنرا جهان سازمانی و عهد مدیریت نامیده اند،‌ فراگیری دانش مدیریت را بیش از هر زمان دیگر طلب می‌کند. به دنبال تغییر و تحولات و پیچیدگیها و تکامل روز افزون، مسئولیت مدیران سنگین تر، کارشان تخصصی تر و نقش آنان در هماهنگی و اداره سازمانها حساس تر می شود به طوری که امروز کمبود مدیران متعهدی که بتوانند سازمانها و مؤسسات ما را چه دولتی چه غیر دولتی اداره کنند یکی از تنگناها و مشکلات اساسی اجتماع پس از پیروزی انقلاب است.

عنوان مدیریت و فرماندهی از یکدیگر تفکیک شدنی نیست. فرماندهی با رعایت اصول مدیرتی کامل می گردد در حقیقت با دانستن فنون این دو علم کیاست را با سیاست خدمتی می‌توان توأم کرد.

فرماندهی و اصول رهبری نظامی:

در عمل نمی توانیم از یک فرمانده انتظار داشته باشیم که برای همیشه شکست ناپذیر باشد. از زمان بسیار قدیم تا کنون تعداد اینگونه سرداران بسیار کم بوده. آنچه که ما می‌خواهیم سرداری است که ضمن دلیر بودن، مطلع، باهوش و با فراست باشد که بتواند معمولاً در جنگها پیروزی را به خود اختصاص می‌دهند. به عبارت دیگر فرماندهی که بتواند متضادترین خصایص یعنی عزم و احتیاط و دلیری و رشادت را در وجود خود یکجا جمع کند. او همانند ساده ترین سربازان زیردست خود غذا می‌خورد و یا لباس می‌پوشد و در سخت ترین و دشوارترین مرارتهای زندگی نظامی با سربازان خود شریک و دمساز می ‌باشد. اگر فرمانده بیش از اندازه نسبت به سربازان باگذشت خطاپوش و پوزش پذیر باشد ولی در موقع لزوم نتواند آنها را بکار بگیرد و یا اگر آنها را خیلی دوست داشته باشد اما عرضه تحمیل اراده و قدرت قبولاندن اجرای به موقع دستورات خود را نداشته باشد و رویهم رفته نتواند آنها را در مشت خود گرفته و به اصطلاح قبضه کند.

چنین فرماندهی از فن رهبری بهره نداشته و نخواهد توانست مأموریتهای واگذاری را با موفقیت اجرا کند. همچنین از اصول دیگر فرماندهی آن است که فرمانده باید آرام، متین، نفوذناپذیر و در هر حالت بر اعصاب و کردار خود مسلط باشد.

از دیگر صفات بارز یک فرمانده این است که اوامر و دستورات رسیده از رده های بالاتر را بدون ترشروئی و اکراه اجرا نماید. هنگامیکه فرمانده از لحاظ روحی ضعیف و ناتوان بوده و از قدرت و صلابتی که شایسته مفهوم این کلمه است بی بهره باشد وقتیکه دستورات او صراحت و قاطعیت نداشته باشد و برای هدایت و رهبری افسران وافراد قواعد و معیارهای مشخصی وجود نداشته و سازمانها فاقد نظم و ترتیب بوده و دارای وضع ثابت و استواری نیستند در این صورت یگان از مسیر اصلی خود منحرف و گمراه می‌شود. از دیگر اصول رهبری نظامی این است که یک فرمانده برای حسن انجام وظیفه و مأموریت خود باید تعادل و توازنی را بین اغماض و چشم پوشی و شدت و خشونت برقرار نمائید. پاداشها و تشویقات روز به روز نشان دهنده آن است که برای فرمانده تدبیر و راه چاره دیگری باقی نمانده و همچنین تنبیهات مکرر و بیجا نیز مبین آن است که او به منتهای درماندگی رسیده است.

یک فرمانده موفق اطرافیان و مجریان دستور خود را از میان کسانی انتخاب می کند که قادر باشند از کوچکترین موفقیت مساعدی که بدست می آورند حداکثر استفاده را به عمل آورند. یعنی مردانی که شایستگی بهره برداری از هر نوع موفقیتی را در کسب پیروزی داشته باشند و لازمه این امر وجود یک سیستم گزینش بی غرضانه است که بر مبنای قوم و خویش بازی و آئین دوست یا بی استوار نباشد. یک فرمانده خوب برای تأمین آزادی عمل بیش از هر چیز دیگر ارزش قائل است و از اوضاع راکد و بی تحرک و یا به عبارت دیگر از درجازدن نفرت دارد.

خصائل بارز یک فرمانده موفق به شرح زیر می باشد:

۱- شجاعت ۲- خستگی ناپذیری ۳- هدایت و کنترل درست ۴- توانایی نظامی ۵- صلاحیت و شایستگی ۶- آموزش صحیح زیردست

اکنون به بررسی هر کدام از این موارد می‌پردازیم.

شجاعت:

یک فرمانده، در حکم ورای اداری، هیچ گاه نباید از افراد زیردست خود بترسد یا با آنها ارتباطی نزدیک برقرار کند. او باید افراد خود را متقاعد کند که در هنگام شکست از عواقب ناکامی و شکست خود درس گرفته، همانطور که پاداشها و جوایزی را در قبال موفقیتشان به دست می آورند. در مواقعی که مافوق با اشتیاق و حوادث نظامی دچار ضعف و خستگی می شوند، نوبت به تعویض و جایگزین کردن آنها می رسد. افراد جوان تر باید نشان دهندکه در بدست آوردن آنچه نیروهای قبلی از آن برخوردار بوده اند . آگاه و هوشیار هستند و از رویارویی با هر نوع خطر احتمالی هیچ واهمه و ترسی ندارند. چنین حوادث و اشتیاقی ارتش را به سمت آنها سوق خواهد داد.

آرزوی دسترسی و دستیابی بیشتر یا ترس از دست دادن آنچه مالک آن است باید در اختیار هر فردی باشد تا از او شخصی مفید و سودمند بسازد. آن دسته از افرادی که فقط از اصول پیروی می کنند و کار صحیح را صرفاً بدلیل آنکه درست است انجام می دهند بدون داشتن امیدی در کسب جایزه و پاداش و یا ترس از تنبیه و مجازات،‌مانند ژنرالهای بزرگ به ندرت هستند.

برای یک فرمانده موفق، سربلند شدن در تمامی موانع و مشکلات موجود یا نتایجی که ممکن است دنبال شود، تحت تأثیر قرارنگرفتن در هنگام سقوط هم سنگرها یا نابودی و انهدام دشمن، خطر جنگ یا امنیت موفقیت، ترس از شکست و یا لذت پیروزی، بی تفاوت بودن در برابر خطر، الهام شدن به کسب پیروزی هنگامیکه به شکست تهدید می‌شوید، بی گمان و بی تردید از بالاترین ویژگی و مشخص یک انسان است و تکاملی که تنها در تعداد محدودی از سربازان دلیر دوران گذشته یافت می شود.

یک فرمانده باید به قدر کافی شیفته و علاقمند به نمایشهای نظامی باشد تا نشان دهد که در تخصص و حرفه اش دارای غرور است؛ اگر اعتبار و شهرتش به خاطر شجاعت و موفقیت همه جاگیر نشد، معلوم می شود که از حد و مرزها و محدودیت ها عبور نکرده است.

یک فرمانده همیشه باید سخاوتمندانه و با گشاده دستی پذیرایی کرده، و تسهیلات و امکانات رفاهی خوبی را برای کارمندان و افسرانی که از امور اداری خسته و دلزده شده اند، فراهم نماید، چرا که بدون این امکانات و ولخرجی ها افراد تحت امر احساس ناراحتی و عدم آرامش خواهند داشت. یک فرمانده همچنین باید قدرت انتخاب شخصیت، جرأت و شجاعت اخلاقی و هوش بالا برخوردار باشد. یک فرمانده جوان که دارای شرایط فیزیکی خوبی باشد و از شجاعت و دلیری کافی برخوردار خواهد بود وهمچنین از تحمل و طاقت کافی در مشکلات نیز برخوردار خواهد بود. وی باید در تصمیم گیری و انتقال افکار سریع بوده، بدون اینکه در کارها عجولانه تصمیم بگیرد، او همچنین باید تصمیمات و نقشه هایش را به سرعت و بطور صحیح شکل داده و با اعتماد آنرا به اجرا دآورد.

یک فرمانده باید همیشه و در تمام موقعیت ها با افرادش و در کنار آنها باشد طوری که افراد احساس کنند که او تقدیر و سرنوشتشان را با آنها تقسیم کرده است. او با سرزندگی شخصی اش کاملاً بی پروا و بی احتیاط باشد تا افراد تحت امر،‌ نامحدودترین اعتماد را در شجاعتش حس کنند. او همچنین نباید هیچگاه به افراد زیردستش بگوید که مسئولیت چنین شرایطی را بر عهده نخواهد گرفت.

صلاحیت:

در ادامه به بیان یکی دیگر از ویژگیهای یک فرمانده می ‌پردازیم.

گاهی اوقات فرد به دلیل عدم صلاحیت و یا خیلی علتهای دیگر مردود شناخته شود. در چنین حالتی باید این نکته را به ذهن سپرد که در حقیقت وی فاقد مسئولیت است. اما ممکن است در موقعیت و پست دیگری واجد شرایط و ویژگیهای لازم باشد. تعویض و جایگزین کردن او به مقام دیگر که مناسب با استعداد و توانایی اش باشد، بدون اینکه لطمه‌ای به غرور او وارد شود. هنر بسیار بزرگ و با ارزش است.

خواسته و آرزوهای شخصی یک افسر شاخصهایی کافی و مناسب در تأیید صلاحیت و یا موقعیت وی نمی‌باشد. در صورتیکه آن شخص براساس عقاید افرادی که از او شناخت دارند. تأیید نشود، عدم صلاحیت و توانایی او نیز حقیقتاً اثبات خواهد شد. از اینرو رفتار زشت و ناپسند افسرانی که در جستجوی ترفیع و پیشرفت هستند، بر روی درخواستها و تقاضاهای خود پافشاری می کنند و برای اردوها و سفر و یا خطرهای احتمالی بدون اینکه از آنها خواسته شود نماینده می شوند.

در صورتیکه افسر از حمایت اختیاری و داوطلبانه مافوقها برخوردار نباشد، اولین مدرک لازم برای ترفیع و پیشرفت را بدست نخواهد آورد.

بر یک فرمانده کاملاً واجب و ضروری است تا از حالات روحی و خلق و خوی افرادش باخبر بوده و همچنین افراد باید با او احساس راحتی کنند.

همچنین یک فرمانده باید ؟؟ باشد که از علوم و تحقیقات سر رشته داشته باشد و همچنین دارای دانش کاملی از هنر نظامی باشد در حقیقت او باید تا حدی از علوم مهندسی سر رشته داشته باشد تا بدین وسیله بتواند نقاط حساس و ضعیف نیروهای دشمن را شناسائی کند.

خستگی ناپذیری:

ویژگی بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد خستگی ناپذیری یک فرمانده است.

یک فرمانده باید خود را وقف یگانش بنماید و باید شدیداً به افرادش علاقمند باشد. نسبت به یگانش بی تفاوت نباشد و به طور بی وقفه و مستمر به آنها توجه داشته باشد. از افراد یگانش محافظت کند تا شرایطی عالی را برای آنها جهت عملکردی خوب و موفقیت آمیز فراهم آورد. هنگامی که آن لحظه رسید فرمانده باید اعتماد کافی آنرا دریافت نموده و باید تنها به موفقیتش فکر کند.

فرمانده یک یگان کوچک، با وظایفی محدود و خاص که برعهده اوست، وظایف و تعهداتش را نسبت به مقام و موقعیتش درک نموده و آنرا به طور مساوی مانند فرمانده یک ارتش تجربه می‌نماید. این نظریه که در حقیقت برای فرمانده منصوب شده است. در مواقع ضروری باعث افزایش قدرت و نیرو می‌شود در شرایط معکوس، فرد زیر بار مسئولیت خم شده، مشکلات و سختیهای موقعیتش افکار او را پراکنده ساخته. از دست دادن زمان، دستورات ضد و نقیض و ترس ، ذهن و جسم او را متزلزل ساخته و قدرت و توانایی یگانش را در رویارویی با خطرات احتمالی هدر می دهد.

فرمانده هیچ آرامش و استراحتی نخواهد داشت. هنگامی که نیروهایش در راحتی بسر می‌برند، از رفاه نیروهایش لذت می برد، شبها را بی خوابی سر می کند و روزهای کاری پرمشقتی را به سر می کند. فرمانده برای رسیدن به این اهداف باید در برابر یگانش خستگی ناپذیر باشد و از هیچ تلاش و وظیفه ای کوتاهی نکند، هیچ نارسائی نباید به دلیل کوتاهی فرمانده وجود داشته باشد. او باید توانایی تربیت و تعلیم افراد مطمئن و عاشق نظامی گری را داشته باشد. و همچنین باید به طور دائم همیشه همراه یگانش بوده و خواسته هر یک از افراد یگان را برآورده نمایند.

آموزش صحیح زیردست:

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.