مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اطلاعات کلی شهرستان اردکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه    ۱
فصل اول- ویژگی های عمومی منطقه
۱-۱- شناسایی اجمالی استان یزد     ۳
۱-۲- موقعیت و وسعت استان یزد     ۳
۱-۳- زمین شناسی     ۵
۱-۴- زلزله    ۵
۱-۵- آب و هوا          ۶
۱-۶- منابع آب استان  ۶
۱-۷- پوشش گیاهی    ۸
۱-۸- وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین     ۹
۱-۹- جریانات هوایی   ۱۰
۱-۱۰- درجه حرارت   ۱۰
۱-۱۱- بارندگی         ۱۱
۱-۱۲- رطوبت نسبی  ۱۱
۱-۱۳- تبخیر            ۱۲
۱-۱۴- باد     ۱۲
۱-۱۵- طوفان شن      ۱۳
۱-۱۶- کویرهای استان یزد   ۱۳
۱-۱۷- معادن            ۱۵
۱-۱۸- ویژگی های تاریخی- اجتماعی      ۱۵
۱-۱۸-۱- سابقه تاریخی قبل از اسلام     ۱۵
۱-۱۸-۱- ۱- ناحیه فهرج تا اردکان   ۱۶
۱-۱۸-۱-۲- دریای ساوه  ۱۶
۱-۱۸-۱-۳- دشت مهریز و ناحیه فهرج     ۱۷
۱-۱۸-۲-۴- حوزه تفت       ۱۷
۱-۱۹- موقعیت و خصوصیت مناطق وآثار باستانی          ۱۷
فصل دوم- وضع موجود
۲-۱-    تصویری از وضع موجود شهرستان اردکان          ۱۹
۲-۲-    قابلیت و امکانات     ۲۷
۲-۳-    مشکلات و تنگناها   ۲۸
فصل سوم- ویژگی های عمومی شهرستان
۳-۱- ویژگی های طبیعی شهرستان اردکان          ۳۱
۳-۲-  پوشش گیاهی  ۳۱
۳-۳- ویژگی های انسانی- اقتصادی   ۳۲
۳-۴- صنعت  ۳۳
۳-۵- معدن   ۳۴
۳-۶-  خدمات           ۳۶
۳-الف- حوزه نفوذ شهر و ویژگی های آن  ۳۷
۳-الف-۱- خدمات      ۳۹
۳-الف-۲- ویژگی های تاریخی  ۴۰
۳-الف-۳- جمعیت      ۴۱
۳-الف-۴- فعالیت های اقتصادی در منطقه     ۴۲
۳-الف-۵- کشاورزی    ۴۳
۳-ب- برآورد کمبودهای اساسی در…  ۴۳
۳-ب-۱- بسط و توسعه شبکه ارتباط جاده ای وریلی            ۴۵
۳-ب-۲- توسعه شبکه انتقال نیرو وپست های تبدیل           ۴۶
۳-ب-۳-  آب وفاضلاب            ۴۶
۳-ب-۴- خدمات اجتماعی و رفاهی   ۴۷
فصل چهارم- کاربری اراضی شهرستان اردکان
ضرورت منطقه بندی    ۴۹
روش استفاده ۴۹
۱- پهنة اراضی کوهستانی۵۰
۲- پهنة اراضی مرتعی۵۱
۳- پهنة اراضی کشاورزی    ۵۲
۴- پهنة اراضی تفریحی – توریستی    ۵۳
۵- پهنة اراضی انسان ساخت    ۵۴
۶- پهنة اراضی بایر (پوشش گیاه بسیار کم)    ۵۵
۷- پهنة اراضی حفاظت شدة زیست محیطی    ۵۶
۸- محورهای ویژه    ۵۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائة پیشنهادات
۴-۱- ارائه کلیات چهارچوب پیشنهادی برای توسعه و عمران حوزه نفوذ شهر      ۶۰
۴-۲- نتایج مربوط به شهر   ۶۱
۴-۲-۱- تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود            ۶۲
۴-۲-۲- توزیع شاغلان برحسب فعالیت های اقتصادی و تحولات آن            ۶۲
۴-۲-۳- تولید ناخالص داخلی وارزش افزوده     ۶۳
۴-۳- پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده    ۶۴
۴-۴- پیش بینی احتمالات رشد وتحولات شهر در آینده               ۶۵
۴-۴-الف- باروری          ۶۶
۴-۴-ب- مرگ ومیر       ۶۷
۴-۴-ج- مهاجرت          ۷۰
۴-۴-ج-۱- سناریو اول           ۷۲
۴-۴-ج-۲- سناریو دوم           ۷۳
۴-۵- آینده نگری عرضه و تقاضای نیروی کار در شهر اردکان          ۷۴
۴-۵-الف- سناریو اول                ۷۵
۴-۵-ب- سناریو دوم      ۷۷
۴-۶- ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر، جهات، حدود منطقی و…           ۷۹
۴-۶-الف- تاریخ رشد کالبدی           ۷۹
۴-۶-ب- مراحل توسعه آتی شهر       ۸۰
۴-۶-ج-  تحقق طرح               ۸۱
۴-۷- دسته بندی و سلسله مراتب خدماتی شهر       ۸۱
۴-۸- معیارها و ضابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد نظر قرار گیرد        ۸۳
۴-۹- جمع بندی و راه حل بدست آمده برای رشد و توسعه شهر  ۸۴
منابع و مآخذ

منابع و مآخذ

کتاب جغرافیای استان یزد
طرح جامع شهرستان اردکان. سال۱۳۸۰
طرح جامع شهرستان اردکان . سال۱۳۷۷
کتاب چارچوب تهیه طرح توسعه اردکان
برنامه راهبردی توسعه روستایی شهرستان اردکان. سال ۱۳۸۳
سالنامه آماری استان یزد. سال ۱۳۸۲

مقدمه

به طور کلی رشد جمعیت کره زمین و افزایش پیچیدگیهای زندگی مدرن و نیازی که به شناخت منابع طبیعی و غیره وجود دارد باعث شده است که انسان محیط طبیعی و اجتماعی خود را به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار دهد اما بایستی گفت که این مطالعه بسیار متنوع می باشد و شامل موضوعاتی نظیر وضع راهها‏‏، ناهمواریهای منطقه، شبکه آب، پوشش گیاهی، وضعیت مسکونی، وضعیت آبها و غیره می شود.

یکی از راههای دسترسی به چنین اطلاعاتی تهیه نقشه از منطقه می باشد معمولاً رسم بر این است که گروههای مطالعاتی برای بررسی یک منطقه به آن منطقه رفته و از نزدیک آن را مورد مطالعه قرار می دهند اما این مطالعه و بررسی می تواند جنبه های گوناگونی مانند کشاورزی، زمین شناسی، جغرافیایی، اجتماعی و غیره داشته باشد.

تهیه نقشه با موضوعات مختلف از منطقه مورد نظر می تواند زمینه های اشاره شده را به طور نسبی نمایش داده و به علاوه اطلاعات موجود بر روی زمین را بصورت یک مدرک ثبت نمایدتا گروههای بعدی بتوانند با مراجعه به آن در هر فرصت مقتضی پژوهشهای خود را انجام دهند. اما بایستی توجه داشت که نقشه ای بزرگ مقیاس از منطقه ای کوچک که شامل کل زمین، شبکه آب، پوشش گیاهی، شبکه مسکن، جاده ها، زمین شناسی و سایر جزئیات است اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهدکه مبنای اولیه برای طرح و اجرای برنامه های عمرانی و مورد نیاز به شمار می رود.

احداث جادهٌ مسکن، سیستم کنترل سیل، سیستمهای آبی، سیستمهای فاضلاب یا تقریباً هر نوع کارهای ساختمانی و عمرانی نیاز به نقشه دارد.

نقشه های کوچک مقیاس از مناطق زمین که اطلاعاتی راجع به فرسایش خاک، کاربری زمین، خصوصیات جمعیت، آب و هوا وغیره را در بر دارد باعث شناخت و درک ما از امکانات موجود و اشکالات منطقه می شود نقشه هایی که تمام کره زمین را به صورت خلاصه و جنرالیزه نشان می دهند می توانند مبنایی برای مطالعه وضع کره زمین در گذشته وحال وحوادثی که احتمالاً درآینده ممکن است به وقوع بپیوندد محسوب می شود.

بدین ترتیب می بینیم که تهیه نقشه امری لازم و زیربنایی برای هر کشوری جهت شناخت محیط طبیعی اش می باشد که بایستی به تهیه نقشه مبادرت کند.

۱-۱- شناسایی اجمالی استان یزد

۱-۲- موقعیت و وسعت استان یزد

استان یزد با مساحت ۱۳۱۵۵۱ کیلومتر مربع در قسمت مرکزی فلات ایران قرار دارد این استان در ۲۹ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۳۷ دقیقه طول شرقی واقع شده است و در برگیرنده نامناسب ترین عوامل طبیعی غالب بر فلات مرکزی ایران است.

این استان در مسیر راههای تهران- کرمان، بندر عباس- تهران، زاهدان و همینطور مسیر راه آهن تهران- کرمان قرار دارد.

این استان از نظر جغرافیایی محدود می باشد که از طرف شمال به استان اصفهان و خراسان و از شرق به استانهای خراسان و کرمان ، از جنوب به استان فارس و از غرب به استانهای فارس و اصفهان محدود شده است. طبق آخرین تغییرات در تقسیمات کشوری، استان یزد، در سال ۱۳۷۹ به ۹ شهرستان، ۱۷بخش و ۴۳ دهستان تقسیم شده که ملخص نتایج تقسیمات در جدول شماره (۱) آمده است. تعداد کانونهای شهری استان در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، هفده کانون بوده که تا سال ۱۳۷۹ تعداد کانون های شهری در استان به ۱۹ کانون رسیده است.

 جدول شماره(۱): تقسیمات سیاسی-اداری استان یزد- سال۱۳۷۹

شهرستان

وسعت

(کیلومتر مربع)

بخش

دهستان

تعداد آبادیهای دارای سکنه

تعداد کانونهای شهری

ابرکوه

۵۶۴۱

۲

۴

۵۸

۲(ابرکوه-مهردشت)

اردکان

۲۳۵۲۵

۳

۵

۱۰۰

۲(اردکان-احمدآباد)

بافق

۱۵۲۸۹

۲

۶

۱۴۹

۲(بافق-بهاباد)

تفت

۵۹۴۸

۲

۱۰

۳۶۷

۲(تفت-تیر)

خاتم

۷۹۳۱

۲

۴

۸۵

۲(هرات-مروست)

صدوق

۵۴۸۶

۲

۳

۱۰۶

۳(اشکذر،خضرآباد،ندوشن)

مهریز

۶۷۱۷

۱

۵

۱۳۹

۱(مهریز)

اردکان

۱۲۷۱

۱

۲

۴۴

۱(اردکان)

یزد

۲۳۹۷

۲

۴

۹۱

 ۴(حمیدیا،زارچ،شاهدیه،یزد)

جمع استان

۷۴۲۱۴

۱۷

۴۳

۱۱۳۹

۱۹

مآخذ: آمارنامه استان یزد-سال ۱۳۷۹

۱-۳- زمین شناسی

در تشکیلات وطبقات زمین شناسی استان یزد از قدیمیترین تا جدیدترین رسوبات مشاهده می شود. بخش اعظم این رسوبات متعلق به دورانهای مزوزوئیک، سنوزوئیک است و سنگهایی از جنس آهک، گچ، سیلیس، بازالت، مرمر و جز اینها را در خود جای داده است.

تشکیلات آذرین گرانیتی، آندزیتی نیز تاحد زیادی در نواحی شمالی شیرکوه ، همچنین ارتفاعات ساغند و بافق گسترش دارند که گواه بر وجود فاز تکتونیتی در اغلب این نواحی بوده و باعث ایجاد کانسارهای معدنی زیادی است. بدین روی، استان یزد از نظر منابع طبیعی، بجز آب، در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.

۱-۴- زلزله

بررسی سوابق لرزه خیزی در استان با توجه به مطالعات سده بیستم، گسله های جنبا و شبکه های لرزه نگاری نشان می دهد که استان یزد بجز نواحی جنوب شرقی آن جزء مناطق کم فعال لرزه خیزی ایران است. ولی با توجه به گسله های کواترنر و رویدادهای کهلرزه ای در استان، نمی توان گفت که در آینده سایر نواحی استان از گزند زمین لرزه در امتداد گسله ها مصون خواهد بود. گسله های دهشیر- بافت، کلمرد، کوه بنان، بهاباد، چشمه رستم، پشت بادام ، چایدونی، مهریز و تفت را بعنوان گسله های عمده استان یزد می توان نام برد.

۱-۵- آب و هوا

استان یزد که در مرکز ایران قرار گرفته، به علل زیر دارای شرایط اقلیمی ویژه ای است:

این استان علاوه بر اینکه از دریا دور است، ارتفاعات زاگرس و البرز نیز مانع از نفوذ رطوبت به آن می شوند.
مجاورت با دشت کویر، عامل مؤثری در خشکی هوای آن شده است.
آبهای سطحی آن اندک است و منحصر به رودخانه کم آب مروست و هرات می شود.
تبخیر شدید، رطوبت نسبی کم، دوره گرمای طولانی و نوسانات شدید درجه حرارت، موجب گردیده استان یزد دارای آب و هوای بیابانی باشد، خاصه نوسانات شدید دما، گاهی در حدی است که گرمای زودرس درختان را به شکوفه می نشاند و به دنبال آن سرمای ناگهانی آسیب فراوانی به کشاورزی استان وارد می آورد. تنها عامل تعدیل کننده دما ارتفاعات شیرکوه است که تا شعاع نسبتاً وسیعی مناطق اطراف خود را تحت تاثیر قرار می دهد و همین امر موجب گردیده که مناطقی خوش آب و هوا در دره های آن پدید آید. در زمستان و بهار باران می بارد. بیشترین میزان بارندگی در ارتفاعات شیرکوه است (۲۰۰میلیمتر) و کمترین میزان بارندگی در نواحی پست و شهری است.

۱-۶- منابع آب استان

به علت موقعیت ویژه جغرافیایی استان یزد و نزدیکی با کویر (آب و هوای منطقه کویری) و مقدار بسیار اندک ریزشای جوی و منابع آب محدود، دشواریها و مسائل بسیاری پدید آمده که مهمترین آنها عدم گسترش و توسعه کشاورزی استان می باشد.نبود آب، بازتاب منفی فراوانی بر سایر مسائل استان نهاده که موجب فقر پوشش گیاهی، محدودیت سطح زیر کشت و کاهش بازده است. به طوری که در بخش آب و هوا گفته شد، بارش سالانه در این استان کم است، و علاوه بر میزان اندک باران، مدت و زمان ریزش آن به شدت متغیر و نامنظم است. به طوری که امکان دارد در ظرف ۲۴ ساعت ۵۰ درصد باران سالانه ببارد و بقیه سال ، خشکی بر منطقه حاکم گردد، کمی بارندگی و بی نظمی در ریزش آن موجب شده است که به استثنای رودخانه هرات و مروست، رودخانه دائمی دیگری در سطح استان جریان نداشته باشد، تنها اطراف شیرکوه، جریانهای موقتی به صورت جویبارهای فصلی دیده می شود. بدین ترتیب ، منابع آب استان یزد به آبهای زیرزمینی محدود می گردد که بیشتر از طریق قناتها و چاههای عمیق و نیمه عمیق و در بعضی مناطق از چشمه ها تامین می شود.

در این استان دریاچه دائمی یا فصلی و همچنین رودخانه ای که از داخل استان سرچشمه گرفته و دائمی نیز باشد وجود ندارد. این استان از نظر منابع طبیعی تجدید شونده فقیر است و با توجه به کمبود دائمی آب، این مسئله به شکل حاد خود نمایی می کند.

مهمترین و بزرگترین سفره آب زیرزمینی استان، سفره آبی دشت یزد ـ اردکان است که آب مورد استفاده کشاورزی و صنعتی را تامین می نماید. در این منطقه، بهره برداری از آب از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق و قناتها صورت می گیرد. عمق این سفره زیاد است و تاکنون ۲۵۰ متر آن از طریق حفاری محقق گردیده و احتمالاً تا عمق ۴۰۰ متری در محور اصلی دشت ادامه دارد ( خط القعر کوههای شیرکوه و خرانق). افت سطح آب زیرزمینی استان هر ساله شدیدتر می شود و به طور متوسط در مناطق مختلف بهره برداری در سال به ۵۰ سانتیمتر می رسد. علت این مسئله حفر چاههای عمیق است، زیرا حفر چاههای عمیق باعث می شود که آخرین قطره های آبی را که در طول هزارن سال در دل زمینهای کویری استان ذخیره شده، از عمق ۳۰۰ متری و حتی بیشتر بیرون کشیده و مصرف کنند. متاسفانه قناتها رفته رفته آبدهی خود را از دست داده و خشک و متروک  می شوند.

برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی بویژه در دهه های اخیر موجب افت کیفی و کمی این منابع شده است. بطوری که در دشت یزد- اردکان طی دوره ۷۹-۱۳۵۲ سطح منابع آب تا میزان ۲۹/۱۲ متر کاهش یافته است.

۱-۷- پوشش گیاهی

با توجه به شرایط اقلیمی استان یزد، بارش اندک و نامنظم، نوسانهای زیاد درجه حرارت، تبخیر فراوان و پایین بودن سطح آبهای زیرزمینی ونامساعد بودن خاک، این استان با کمبود پوشش گیاهی مواجه است. علاوه بر شرایط نامناسب طبیعی یادشده، استفاده های بی مورد و ناهماهنگ اهالی از این پوشش ناچیز نیز هر چه فزونتر موجب نابودی و انهدام پوشش گیاهی منطقه می گردد. بوته کنی، تهیه زغال چوب، چرای مفرط و رعایت نکردن اصول صحیح کشاورزی ، از عواملی است که سبب ضعف بیش از حد پوشش گیاهی استان می شود. در کتب تاریخی یزد از جنگلهای بزرگ و متنوع گز، قیچ و تاغ و مراتع سرسبز و وسیع دامنه شیرکوه یادشده است که متاسفانه به استثنای چند منطقه، همگی آنها از بین رفته است.

گیاهان این منطقه با شرایط خشک و کویری سازگاری دارند و می توانند مدتهای دراز، بدون باران دوام بیاورند.گیاهان یکساله نیز در این بیابانها وجود دارند، که با خشکی و گرمای تابستانهای طولانی سازش یافته اند. بذر گیاهان یکساله می توانند سالها به حالت خواب به سر برده و باشروع بارندگی و فراهم شدن شرایط مساعد شروع به رشد کنند. از این رو، در سالهایی که در کویر باران فراوان می بارد، سراسر بیابان  پوشیده از گلهای وحشی می شود. تاکنون بیش از ۱۵ گونه گیاه در منطقه شناخته شده است که پوشش گیاهی عمده استان به شمار می رود.

۱-۸- وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین

استان یزد از نظر پستی و بلندی دارای تنوع است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود ۸۵۰ متر (در اطراف کویر ریگ زرین) تا ۴۰۵۵ متر (ارتفاعات شیرکوه) تغییر می کند.تراکم ارتفاعات در سه رشته مجزا که عمدتا‏‎ً رشته جبال مرکزی ایران را دنبال می کنند. دیده می شود که روند آنها شمال غربی- جنوب شرقی و شمالی- جنوبی است. علاوه بر اینها کوههای جدامانده نیز در سطح استان به طور پراکنده وجود دارند. بلندترین ارتفاعات در جنوب غربی یزد قرار دارند وجود این ارتفاعات استان را از نظر ژئوفیزیکی تنوع بخشیده و علی رغم کویری بودن آن وجود مناطق ییلاقی در ارتفاعات استان قابل ملاحظه اند.

در شمال ( محدوده شهرستان اردکان) بلندترین نقطه، کوه خونزا با ارتفاع ۳۱۵۸ متر قرار دارد که بوسیله کوههای سفید، انجیرآوند، باغی، نیوک و حوض جعفر احاطه شده است.

۱-۹- جریانات هوایی

به طور کلی منطقه در زمستان تحت تاثیر توده های بری قطبی از شمال شرق و شمال. در زمستان و تابستان جریانهای اروپای شمال غربی، از اواسط پائیز تا اواسط بهار جریانهای مهم مدیترانه ودر تابستان توده هواهای صحرایی عربستان از جنوب غربی و جنوب قرار دارد. در تابستانها احتمال رسیدن جریان دریایی اقیانوس از طرف جنوب و جنوب شرقی وجود دارد. لیکن در ضمن عبور از خشکی نوع آن از بحری به بری تغییر می نماید.

۱-۱۰- درجه حرارت

متوسط درجه حرارت سالانه از پست ترین تا مرتفع ترین نقاط بین ۵/۶ تا۲۳ درجه سانتیگراد متغیر می باشد.

میانگین دامنه سالانه نوسان دما بر حسب ارتفاع نزولی بوده و بین ۲۶ درجه سانتیگراد در نواحی کویری تا ۱۲ درجه سانتیگراد در مناطق مرتفع تغییر می نماید. در نتیجه ضریب بری بودن این مناطق بین ۵۲ تا ۲۳ متغیر است.

میانگین سالانه دماهای حداکثر و حداقل سالانه چنین برآورد شده که پارامتر نخست در تمامی استان بین ۵/۲۹ تا ۹/۷ و پارامتر دوم بین ۱۴ تا ۸/۴- در جه سانتیگراد متغیر می باشد.

حداکثر مطلق دما در ایستگاه چغارت ۸/۴۵ و حداقل مطلق دما در حجت آباد پیشکوه واقع در ارتفاع ۱۵۰۰ متری ۵/۱۹- درجه می باشد.

بخش عمده ای از شهرستان اردکان در محدوده ای واقع شده که میانگین دمای سالانه آن ۲۰ درجه سانتیگراد است.

۱-۱۱- بارندگی

اگرچه استان یزد سالانه بطور متوسط تحت تاثیر۱۷ مرکز کم فشار بارانزا ازجهت غرب و یا شمال غرب قرار دارد،لیکن درحین عبور از خشکی های وسیع ،سیستمهای ابری فرسایش رطوبی پیدا نموده و به همین دلیل بارندگی استان چندان قابل توجه نمی باشد.

میانگین سالانه بارندگی درمناطق کویری ۴۰ میلیمتر. در یزد ۵/۵۴ میلیمتر و در ارتفاعات شیرکوه ۳۸۰ میلی متر می باشد.

حداکثر بارندگی در مناطق کم ارتفاع در فصل زمستان و در مناطق کوهستانی در فصل بهار رخ  می دهد.

تعداد سالانه روزهای بارندگی۲۰ وتعداد روزهای برفی فقط ۲روز است .

۱-۱۲- رطوبت نسبی

 

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله شهرستان اردکان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.