مقاله امامت و تشیّع


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله امامت و تشیّع مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله امامت و تشیّع نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

امامت و تشیع.. ۱

لزوم بحث درباره امامت و خلافت. ۲

گامی درراه تقریب. ۴

تقریب است نه تذویب. ۵

خصوصیات دو مکتب شیعه و سنی. ۶

آشنایی با خصوصیات دو مکتب. ۶

مقام امامت در مکتب تشیع. ۶

بهترین راه برای رسیدن به حقیقت. ۹

امام حافظ اصول و فروع اسلام. ۱۲

الف) رشد فکری آنان در حفظ اصول اسلام. ۱۴

ب) امام، حافظ احکام اسلام است. ۱۷

ج) امام، حافظ سنت پیامبراست. ۱۷

سیاست داخلی و خارجی اسلام. ۱۸

سیاست خارجی و داخلی اسلام. ۱۹

پایه آگاهی امت از احکام و فروع. ۲۲

منابع.  ۲۸

امامت و تشیع

امامت در مکتب تشیع، جزءاصول دین و در ردیف توحید و نبوت و معاد است. وظایف امامت در این مکتب، امتداد وظایف رسالت پیامبر است و امام به همان وظایفی که بر عهده پیامبر بوده قیام می کند و همه را انجام می دهد.

درست است که با درگذشت پیامبرگرامی اسلام باب نبوت و نزول وحی بسته شد و بعد ازوی پیامبری نمی آید و بر احدی وحی نازل نمی شود، ولی این به آن معنا نیست که امت اسلامی پس ازآن حضرت ازبیان اصول عقاید بی نیازباشد و به تشریح فروع و احکام و حکومت و حاکمیت شخصی که ازطرف خدا تعیین شده نپردازد، بلکه نیازآنان به فردی که این وظایف را انجام دهد، پیوسته باقی است و این کارها همان وظایف مقام رسالت است که پس ازدرگذشت پیامبرْ،امام آنها را بر عهده دارد و قیام به چنین وظایفى، بدون علم وسیع و گسترده و بدون عصمت و مصونیت از گناه و خطا،امکان پذیر نیست و نیزشناخت چنین فردی جز ازطریق وحی برای مردم امکان ندارد.
شیعه، مقام امامت را یک منصب الهی می داند و معتقد است که امام باید از جانب خدا، منصوب و معین گردد.

در مکتب تشیع، فلسفه بعثت پیامبران، با فلسفه نصب و تعیین امام ازطرف خدا یکی است و همان عللی که ایجاب می کند خداوند رسولی را بفرستد، همان نیز ایجاب می کند که پس از پیامبر، امامی که عهده دار وظایف رسالت باشد، ازطرف خدا منصوب گردد.
علم وسیع و گسترده و عصمت و مصونیت ازگناه و خطا از شرایط اساسی امام است و شناسایی چنین فردی جز از راه وحی امکان پذیرنیست.

ممکن است شما چنین بیندیشید که بحث درباره خلافت و امامت و این که پس از پیامبر گرامى، چه کسی لازم بود زمام امور را به دست بگیرد یک بحث تاریخی است که زمان آن سپری گردیده است و چون چرخ زمان به عقب برنمی گردد بحث در این امور جز ازجهت تاریخى، نتیجه دیگری ندارد، ولی لازم است یادآوری شود که امامت، ابعاد گوناگونی دارد که اگر زمان یک بعد آن سپری شده باشد ابعاد دیگر آن هنوز هم از بحث های مفید و سازنده است و از میان این ابعاد به دو بعد اشاره می کنیم:.
۱٫ بحث درباره امامت، بحث در ماهیت حکومت اسلام و شیوه فرمانروایی پس از درگذشت پیامبر تا عصر ماست و چنین بحثی ازبحث های مفید و سازنده است که با سرنوشت ما کاملاً ارتباط دارد؛.

۲٫ پس از درگذشت پیامبر، مرجع اخذ احکام و پناهگاه امت در مشکلات فکری و عقیدتی کیست، و باید مردم در این مسائل به کدام مقام مراجعه کنند، آیا امت باید اصول و فروع دین خود را از هر صحابی و تابعی و یا پیشوایانی مانند ابوحنیفه، شافعى، مالک و احمد بن حنبل بگیرد یا این که خود پیامبر گرامی در این موارد پناهگاهی برای امت تعیین کرده است در این اینجا، هر دو موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لزوم بحث درباره امامت و خلافت.

هر نوع بررسی که از بینش صحیح اسلامی و از وجدان و منطق الهام گیرد، اتحاد و هم بستگی را محکم تر می سازد.

دانشمندان عقاید و مذاهب اتفاق نظر دارند که پس از پیامبر گرامی باید امام و رهبری در میان مردم باشد تا امور دینی و دنیوی آنان را رهبری کند، ولی در این که این امام و پیشوا باید از جانب خدا تعیین شود و یا ازطرف امت انتخاب گردد، اختلاف نظر دارند.
آیا باید خدا چنین فردی را برگزیند و ازطریق وحی به پیامبراکرم به مردم معرفی گردد یا خود مسلمانان به انتخاب امام و رهبر خویش بپردازند و او را انتخاب نمایند.
پس از درگذشت پیامبرِخدا این دو نظر، به صورت دو (مکتب) و دو (تز) در میان مسلمانان ظهورکرد و انشعابی بزرگ در میان مسلمانان پدید آورد و با مرور زمان طرف داران هر دو (تز) گفتگوهای گسترده ای انجام داده و هر کدام به گونه ای متناسب با زمان و عصر خود، از(تز) خویش دفاع کردند.

پیروان این دو مکتب، دو گروه (شیعه) و (سنى) را تشکیل می دهند. گروه نخست معتقد است که باید از امام علی بن ابی طالب (ع)و دیگر پیشوایانی که همگی از طرف پیامبر معرفی شده اند پیروی کرد و از این نظر به آنان شیعه على(ع)می گویند. گروه دوم مدعی است که از سنت پیامبر گرامی پیروی می کند و از این جهت آنان به عنوان (سنى) مشهور گردیده اند.

میان این دو گروه از نظر عقاید و اصول دین و فروع احکام، مشترکات بسیار فراوانی وجود دارد که می تواند آنان را در امور اخلاقى، فرهنگى، سیاسی و اقتصادی در مسیر واحدی قرار دهد و موضع گیری آنان را در کشمکش های بین المللی و جهانی کاملاً هماهنگ کند و با وجود یک رشته اختلافات، به همه رنگ وحدت، اتحاد و اتفاق بخشد.
گروهی از مسلمانان که به تشکیل حکومت واحد اسلامی در سرزمین های متعلق به مسلمانان علاقه شدیدی دارند، بحث و گفتگو در مسائل اختلافی را تحریم کرده و آن را مایه اختلاف و تشتت و گامی در راه عقب گرد به دوران جنگ های خونین خلفای عثمانی و سلاطین ایرانی می شمارند.

باید به این گروه یادآور شد که مسأله به این تندی و تیزی نیست که آنان می انگارند، زیرا بحث ها فرق می کند؛ هر نوع بحثی که با واقع بینى، دور از تعصب های کور و کر و متکی بر مدارک اصیل اسلامی که مورد اتفاق طرفین است انجام گیرد و عقاید اصیل اسلامی را روشن سازد، نهایت آرمان اسلام است.

گروهی که بحث در مسائل اختلافی را تحریم می کنند و نویسندگان این مسائل را عوامل اختلاف انداز و شکاف آفرین قلمداد می نمایند، باید متوجه گردند که پیروی ازچنین (تز)ی سبب می شود که قسمتی ازآیات قرآن و احادیث پیامبر و بخش اعظم تاریخ اسلام به دست فراموشی سپرده شود، نه کسی آنهارا تفسیر کند، نه درباره آن بررسی به عمل آورد و نه در بسیاری ازحوادث مبهم، پرده ها بالا برود.
بهتر آن است که به جای حربه تحریم و ترور فکر و اندیشه، حربه اصلاح و پند به دست بگیریم و به نویسندگان اسلامی سفارش کنیم هر نوع مسأله ای را با کمال بی طرفی بدون تعصب کور، بی آن که در تجزیه و تحلیل مسأله، عواطف گروه دیگر را جریحه دار سازند، مورد بررسی قراردهند و بدانند قضاوت ها و داوری ها و نوشته های آنان، در روزرستاخیز جزو پرونده اعمال آنها خواهد بود.

خلاصه از دو نظر باید مسائل عقیدتی که بنیاد فکری هر مذهبی را تشکیل می دهد، مطرح گردند:.

۱٫ اتحاد و وحدت، فرع شناسایی قدرمشترک ها و موارد اختلاف است و وحدت های کورکورانه بدون شناسایی چنین موارد، یک اتحاد سطحی و ناپایدار است؛.
۲٫ از آن جا که ما به صحت و استواری مکتب خود عقیده مندیم، فرزندان ما باید با خصوصیات این مکتب آشنا گردند و آن را با دلیل و منطق فرا گیرند و ازتقلید در عقاید بپرهیزند. در این صورت برای فرا گرفتن این افراد هم که باشد باید، مسائل مورد اختلاف را طرح و بررسی کنیم و مکتب خود را به اخلاف و جانشینان خود بیاموزیم وگرنه مکتب به دست فراموشی سپرده می شود و جزنامی ازآن باقی نمی ماند.

گامی درراه تقریب

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله امامت
 • امامت و ولایت
 • مقاله امامت و عدالت
 • مقاله امامت و خلافت
 • مقاله نظریه امامت در ترازوی نقد
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.