مقاله انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه 

فصل اول : تعاریف و کلیات انبار

تعریف انبارداری

تعریف کمک انباردار

تعریف جابجایی

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار

تعریف شرکت سهامی (corporations )

تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate  corpora tion )

تعریف استعلام بها

تعریف انبار

مراحل انبار داری

نمودار مراحل سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب

وظایف انباردار

عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار

عوامل تخریب کالا

انواع وسایل حمل و نقل

مکان ساخت انبار

اصلهای مهم در خرید

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مزایا و معایب سیستم

معایب نداشتن سیستم انباداری

مدارک کالا در انبار

اهمیت و سازمان انبار ها

اهمیت انبار

انواع انبار ها

انواع انبار از نظر ساختمان

خروج کالا از مؤسسه

انتقال کالا از انباری به انبار دیگر

نمودار گردش کالا

فصل سوم : روش تحقیق

مشکلات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

ویژگیهای تحقیق

محل تحقیق

مدت تحقیق

روش تحقیق 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل تحقیق

سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب

نحوه سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب

ورود کالا به انبار

در یافت کالا از طریق خرید خارجی

برگشت کالای مازاد برنیاز

نقل و انتقال کالا بین انبار ها

درخواست کالا

درخواست خرید

انواع مناقصه

آگهی مناقصه

اختیارات مناقصه گزار

مزایده

سفارشات خرید

رسید و صدور مواد انبار

درخواست کالا و مواد از انبار

حواله انبار

نمودار مسیر تنظیم فرم ( حواله انبار ) و جریان توزیع نسخ

فرم رسید انبار

فرم درخواست کالا از انبار

فرم درخواست خرید

کاردکس انبار

روش اولین صادره از اولین وارده                                  

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات 

فهرست ماخذ و منابع

 فهرست ماخذ و منابع

حسابداری ، تألیف سید محمد بهبهانی ( سال انتشار ۱۳۷۹ )
حسابداری در مدیرت ، مرحوم عرفانی ( اسمعیل ) . ( سال انتشار ۱۳۷۵ )
هزینه یابی و حسابداری صنعتی ، استاد حسن سجادی نژاد . ( سال انتشار ۱۳۷۷ . )
انبارداری ، بخشی در شماره ۱۲۶- سیستم حسابداری انبارها
جزوه اداره آب و فاضلاب ( سال انتشار ۸۱ ) .

 

مقدمه

کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط ۵۵ درصدهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد  . به همین جهت است که مؤسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد خواهد بود . موجودی های انبار با ید در محلهای محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به ان در موقع لزوم به آسانی میسر باشد. و اقدام راکد وزائد و ناباب انبار با رؤسای مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلامی که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته مطمح نظر انبار دار قرار گیرد .

مسؤلیت انبارداری را نباید در اختیار اشخاص نا وارد به انبارداری مانند سرکارگر یا سرپرست کارگاه محول نمود .

بنابراین در امور تدارکات انبارداری و امور مربوط به ذخایر و انبار کردن باید اهمیت بسیاری داده شود .

فصل اول : تعاریف و کلیات انبار 

 تعاریف

 تعریف انبارداری :

عبارت از دریافت جنس یا کالا از خارج  ( از قسمتهای مختلف شرکت ، یادیگران از خارج شرکت ) و نگهداری آنها با توجه به قوانین انبارداری که باعث سهولت در تحویل دادن  ( صدور ) و تحویل گرفتن ( ورود ) با کمترین وقت و نیروی مورد نیاز باشد و رسانیدن اجناس و کالاهای مورد نیاز قسمتها یا خریداران به آنها در حداقل وقت ممکن براساس مدارک و ضوابط قانونی .

 

تعریف کمک انباردار :

کمک انباردار کسی است که علاوه برمهارت کار انبار می تواند از عهده کنترل کالاهای ورودی به انبار ، جابجایی و چیدن آنها ، انبار گردانی ، دادن اطلاعات به واحد سفارشات و تحویل کالاهای امانی و رعایت اصول و مقررات انبارداری بر آید .

 

تعریف جابجایی :

جابجایی عبارت است از ؛ فعالیتی که از زمان ورود کالا به انبار و قرار گرفتن در جای مناسب تا زمان خروج کالا از انبار انجام می شود .

 تعریف سیستم اطلاعاتی انبار :

منظور از سیستم اطلاعاتی اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین نظارت بر کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات برطبق روش منطقی و سیستماتیک  می باشد . یا به عبارت دیگر روشی است منطقی که میتوان کالای مورد نیاز تهیه و نگهداری نمود .

تعریف شرکت سهامی (corporations ) :

طبق ماده ۱ قانون تجارت : « شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤلیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سرمایه آنها می باشد » .

تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate  corpora tion ) :

شرکتی که تمام سرمایه آنها در مواقع تأسیس توسط مؤسسین تأمین می گردد .

تعریف استعلام بها :

استعلام بها فرمی است که مأمور خرید مؤسسه با ارئه آن به چندین فروشنده ( معمولاً حداقل ۳ فروشنده ) نسبت به اخذ بهای فروش آنها اقدام می نماید . این فرم معمولاً شامل کلیه مشخصات کالا ، تعداد ، بهای واحد ، نشانی فروشنده ، مدت اعتبار استعدام ، محل مهر و امضاء فروشنده و سایر شرایط مانند نحوه محل می باشد .

 تعریف انبار :

 انبار به محل یا فضایی گفته می شود که براساس یک سیستم طبفه بندی صحیح ، مواد اولیه ، کالای نیم ساخته ، محصول ساخته شده و با فرآیند های مختلف صنعتی بازرگانی در آن نگهداری می شود .

۳-۱           چیدن کالا

۳-۲      پس از دریافت و تحویل گرفتن کالا یا اجناس و صدور رسید انبار به چیدن کالا در جای مناسب طبق اصول و روال خاصی می باشد .این اصول عبارت است :

الف – تعیین محل قرار دادن کالا ( انبار – قفسه –طبقه –ردیف )

ب – چیدن و انبار نمودن کالا

ج –تهیه کارت شناسی کالا و نصب آن بر روی اجناس .

الف – تعیین محل قرار دادن کالا ( انبار – قفسه – طبقه – ردیف )

یکی از راههای بالا بردن راندمان و ایجاد نظم و کاهش هزینه ها و ضایعات و به حداقل رساندن زمان ، چیدن صحیح کالا می باشد . به چیدن و نگهداری کالا در انبار در یک محل خاص صفافی گفته می شود .

یکی از متداولترین شیوه و تنظیم و نگهداری روش ، که کدبندی کردن محل ، قفسه ، راهرو و طبقات است ؛ که در مؤسسات بزرگ به خود انبار تعلق گرفته می شود .

 

بهترین عوامل قرار گرفتن کالا در انبار

۱-    میزان تقاضا یا مصرف کالا

۲-    محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار

۳-    وجه تشابه

۴-    امکانات و تجهیزات انبار

۵-    خصوصیات فیزیکی

۶-    خصوصیات کیفی کالا

۱-   میزان تقاضا یا مصرف کالا :

منظور از مصرف یا میزان ارسال کالامی باشد . که به طور کلی می توان به سه دسته پر مصرف ، متوسط مصرف و کم مصرف تقسیم نمود . که بهتر است کالای پر مصرف نسبت به دو نوع دیگر در دسترس باشد .

 

۲-   محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار :

هنگام قراردادن کالا در انبار باید به محل و موقعیت ساختمان انبار ، ظرفیت مفید و قابل استفاده ، وجود ستونهای داخل انبار، درب های ورودی و خروجی انبار ، تهویه و نورگیری و شکل ظاهری انبار ، ارتفاع و ابعاد مختلف انبار و غیره توجه نمود .

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انبار و انبارداری
 • مقاله سیستم انبارگردانی
 • تحقیق بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان
 • مقاله طراحی سیستم انبارداری همراه با نرم افزار ACCESS
 • مقاله طراحی یک سیستم انبارداری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.