مقاله انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش و فاقد منابع می باشد و دارای ۸۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان   ۱
تاریخچه انجمن های علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمان جهان   ۱
انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA)   ۳
مسئولیت انجمن   ۵
اعضای انجمن   ۷
نشریات انجمن   ۹
«نظام نامه» انجمن   ۱۰
مجلس قانونگذاری انجمن   ۱۱
حوزه اختیارات مجلس قانونگذاری   ۱۲
تعهدنامه انجمن   ۱۲
«آموزش» مدارک پزشکی در آمریکا   ۱۳
انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان»   ۱۵
اهداف انجمن   ۱۸
«پرسنل » مدارک پزشکی در انگلستان   ۱۸
اعضای انجمن   ۱۹
سطوح تحصیلات   ۲۰
انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «استرالیا» (HIMAA)   ۲۰
برنامه «آموزشی»   ۲۱
فدراسیون بین المللی سازمانهای مدارک بهداشتی (IFHRO )   ۲۳
تاریخچه   ۲۳
تاریخچه بهداشت عمومی پس از انقلاب صنعتی   ۳۳
جنبش جهانی در مورد فراهم نمودن مراقبت های بهداشتی اولیه (P.H.C )   ۳۴
تدوین مجدد بهداشت برای همه بعد از سال ۲۰۰۰   ۳۶
بهداشت عمومی (Public Health)   ۳۹
رویکرد جدید بهداشت عمومی   ۴۲
جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی بهداشت عمومی   ۴۳
عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت   ۴۴
سلامت (Health )   ۴۸
ارتقای سلامت (Health Promotion)   ۵۰
سلامت اجتماع و معیارهای مربوط به آن   ۵۲
عوامل تعیین کننده تندرستی   ۵۳
خدمات بهداشتی درمانی در ایران   ۵۴
منابع انسانی در بهداشت و درمان   ۵۷
برنامه ریزی منابع انسانی   ۶۰
آموزش نیروی انسانی بهداشت و درمان   ۶۳
تعیین نیازهای فعلی به کارکنان بهداشت و درمان   ۶۴
نیاز به کارکنان بهداشتی بر اساس نسبت کارکنان به جمعیت   ۶۵
پیش بینی نیاز بر اساس تقاضای خدمت   ۶۷
مزایای بالقوه روش مبتنی بر تقاضا   ۶۸
معایب بالقوه روش مبتنی بر تقاضا   ۶۸
امکان استفاده از روش تقاضای خدمت   ۶۹
مزایا و معایب بالقوه روش های مبتنی بر نیازها   ۶۹
مزایای بالقوه :   ۶۹
معایب بالقوه :   ۷۰
نشانه هایی برای استفاده از روش نیازهای بهداشتی   ۷۱
پیش بینی نیاز به کارکنان بر اساس هدف های خدمت   ۷۱
مزایای بالقوه در روش هدف ارائه خدمات   ۷۲
معایب بالقوه :   ۷۲
عملی بودن خاص روش   ۷۲
پیش بینی نیاز بر اساس استانداردهای کارکنان   ۷۲
اصول کلی و عمومی برای انتخاب یک روش پیش بینی نیاز به کارکنان   ۷۳
نیروی انسانی در تیم بهداشتی   ۷۴
مشکلات موجود در رابطه با نیروی انسانی بهداشت و درمان   ۷۶
اعتبارات هزینه ای بهداشتی درمانی کشور   ۷۷
سیاست های بخش بهداشت و درمان در برنامه سوم توسعه   ۷۹
مؤسسات و سازمانهای اداری فعالیتهای بهداشتی درمانی در ایران   ۸۲

 

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آخرین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ارتباطی مدرن و به روز و با سهولت هرچه تمام تر انجام پذیرد و نیز دسترسی به آنها در هر زمان و مکان به سادگی امکان پذیر باشد، لذا وجود مجامعی قوی که توانایی ایجاد بستر اطلاع رسانی صحیح، بهینه، به روز و همگام با پیشرفتهای فن آوری در سطح جهان را فراهم آورد امری بدیهی و ضروری به نظر می رسد.

از جمله علومی که می تواند نقش ارزنده و بسزایی در امر اطلاع رسانی پزشکی ایفا نماید، علم مدارک پزشکی است و متخصصان این رشته در کشورهای مختلف جهان جهت نیل به اهداف مذکور با تشکیل انجمنهای علمی و حرفه ای مربوطه به این مهم مبادرت می ورزند. در این بخش ضمن معرفی اجمالی مهمترین انجمن های مدارک پزشکی جهان و ایران به بررسی فعالیتهای فدراسیون بین المللی سازمانهای مدارک پزشکی (IFHRO ) می پردازیم.

تاریخچه انجمن های علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمان جهان

اولین انجمن رسمی مدارک پزشکی در سال ۱۹۲۸ در آمریکا سازمان یافت. با وجودی که بسیاری از مسئولان و متصدیان مدارک پزشکی در کانادا در این انجمن عضویت داشتند، معذالک بمنظور استفاده بیشتر از یک سازمان با اهداف ملی در سال ۱۹۴۲ انجمن متصدیان و کتابداران مدارک پزشکی را در کانادا بنیاد نهادند.

پرسنل مدارک پزشکی انگلستان نیز درصدد تشکیل و ایجاد سازمانی مشابه بودند، لیکن این امر مهم در اثر جنگ جهانی دوم به تعویق افتاد و در سال ۱۹۴۸ انجمن متصدیان مدارک پزشکی بریتانیای کبیر جمعیت واحدی را ایجاد کردند.

به زودی در سال ۱۹۴۹ انجمن بیمارستانهای استرالیا با آگاهی به ارزش کادر کارآزموده مدارک پزشکی، مبادرت به تشکیل سازمان جدیدی نمود و این عمل باعث تشکیل دو سازمان، یکی انجمن متصدیان اسناد و مدارک پزشکی ولز و دیگری انجمن کتابداران اسناد و مدارک پزشکی ویکتوریا شد.

در سال ۱۹۵۲ فدراسیون کتابداران مدارک پزشکی تشکیل شد. از آنجا که مسئولیتهای متصدیان مدارک پزشکی استرالیا بسیار شبیه مسئولیتهای همکارانش در کانادا و آمریکا بود، وجود این جریان در استرالیا موجبات علاقه بیشتر در امور تحقیقی مدارک پزشکی را فراهم کرد و این امر باعث پیشرفت قابل توجهی در کیفیت مراقبتهای پزشکی شد.

به زودی کانالهای ارتباطی بین اعضای سازمان یافته برقرار گردید و همچنین برقراری روابط و متصدیان مدارک پزشکی در کشورهایی که هنوز دارای سیستم منسجم و متشکل نبودند، آغاز شد. عقیده عمومی بر این اصل استوار بود که تشریک مساعی بین کارکنان مدارک پزشکی در سطح جهان موجب پیشرفتهای سریع در ایجاد استانداردهای بین المللی در مسائلی مانند جمع آوری اطلاعات و تدوین آمارها برای بررسی و مطالعه و مقیاس های بین المللی، همچنین طبقه بندی بین المللی و اعمال جراحی بیماریها در سطح جهان را فراهم خواهد آورد.

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی آمریکا (AHMA)

در آمریکا تاریخچه مدارک پزشکی را می توان از بیمارستانها شروع نمود. یکی از اولین مراکزی که در تکمیل مدارک پزشکی نقش داشت «بیمارستان پنسیلوانیا» است (۱۷۵۲ م)، که شخصی به نام «بنجامین فرانکلین» پرونده ها را به خط خود می نوشت. آمار به جا مانده از این بیمارستان در سالهای (۱۷۷۳ – ۱۷۵۲) نشان می دهد هر سال تقریباً ۴۰۰ نفر در این بیمارستان پذیرش می شدند و میزان مرگ و میر ۱۰% پذیرشها بود. اطلاعات ثبت شده از پرونده آنها شامل : نام بیمار، اختلالات، تاریخ پذیرش، تاریخ ترخیص و شرایط بیمار در زمان ترخیص بود. این بیمارستان همچنین دفتر ثبتی داشت که راهنمایی برای یافتن پرونده بیمار بود.
در سال ۱۸۰۳ این پرونده ها کاملتر شد و ۷۰ سال طول کشید تا سال ۱۸۷۳ از پزشکان خواسته شد پرونده ها را به طور سیستماتیک و منظم بنویسند. در همین سال بود که ایندکس بیماران به صورت رسمی به وجود آمد.

در سال ۱۸۸۹ این بیمارستان ۲ نفر را استخدام کرد که جداول آماری را تنظیم می کردند و تمام اموری را که طی سال با آن مواجه می شوند طبقه بندی می نمودند. در این جداول حتی «علت ترخیص» نیز ثبت می شد. بیمارستان نیویورک نیز در سال ۱۷۷۱ شروع به کار کرد دفتر ثبت خود را در سال ۱۷۹۳ به کار گرفت. جالب این که ثبت اطلاعات در این دفتر آنقدر کامل بود که آنها توانستند سیستم را کامپیوتری کنند. در این بیمارستان در سال ۱۸۶۶ برنامه ای جهت تهیه دقیق ایندکس بیماریها طراحی شد و در سال ۱۸۷۷ ایندکس بیماران را به وجود آورد که شبیه ایندکسهای الفبایی بیماران و بر اساس «نام بیمارستان» بود.
از دیگر مسائل مهم بیمارستان «نیویورک» این بود که از سال ۱۸۷۹ برای اولین بار ثبت تاریخچه فامیلی رایج شد و از سال ۱۸۸۶ نوشتن تاریخچه و نتایج معاینه جزء فعالیتهای معمول و روتین در آمد و از سال ۱۹۳۲ سیستم شماره گذاری واحد (Unit ) نیز مورد استفاده قرار گرفت.

بیمارستان دیگری که اهمیت تاریخی دارد بیمارستان چاریتی است که در «نیواورلند» در سال ۱۷۳۶ تأسیس شد و ویژگی خاص آن این است که بین سالهای ۱۹۳۷ – ۱۹۰۰ پرونده ها را بر اساس سیستم بلوبو (Belleuue) کد گذاری کردند یعنی پرونده ها را هم بر اساس «تشخیص» مشخص می کردند و هم بر اساس «شماره» هر موضوع مشخص می شد. بدین ترتیب که ابتدا بر اساس «موضوع» و بعد در هر موضوع پرونده راکد می دادند و آنها را بر اساس شماره پرونده طبقه بندی می کردند. از دیگر نکات جالب در این بیمارستان این بود که در سال ۱۹۳۷ برای کدگذاری پرونده ها از مرجع SNDo استفاده می شد.

از بیمارستانهای معروف دیگر «بیمارستان عمومی ماساچوست» در بوستون است. در این بیمارستان در سال ۱۸۵۳ دکتر ساموئل نیلند ایندکس تحلیلی از اعمال جراحی انجام شده را تهیه کرد و در سال ۱۸۹۳ نیاز به داشتن «کارت» برای هر بیمار را حس نمود و لذا اطلاعات بیمارانی را که از سال ۱۸۷۰ در آن بیمارستان توسط خانم «مایرز» در بخش مدارک پزشکی با یک سری تکنیکهای کتابداری از جمله «دفتر ثبت مراجعین» جمع آوری شده بود را به «کارت » انتقال داد.

پس از چندی نام این انجمن تبدیل به انجمن مدارک پزشکی آمریکا (AMRA) و سپس در سال ۱۹۹۲ به انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی (AHMA) تغییر کرد.

هم اکنون در سراسر آمریکا بیشتر از ۳۰ کالج و دانشگاه وجود دارد که از سوی انجمن مدارک پزشکی آمریکا واجد شرایط شناخته شده اند.

اما از جمله موسسات و انجمنهایی که به تشکیل انجمن علمی مدارک پزشکی در آمریکا و به تبع آن شکل گیری مدارک پزشکی به شکل امروزی آن کمک فراوانی نموده اند، می توان به انجمن بیمارستانهای آمریکا – انجمن پزشکی آمریکا – کالج جراحان آمریکا – کالج پزشکان آمریکا اشاره کرد.

مسئولیت انجمن

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا جهت بهبود بخشیدن اطلاعات بهداشتی بمنظور تسهیل امر مراقبت بهداشتی و ارتقای سطح کیفی و کمی مراقبت از بیماران به وجود آمده است. و به عبارت دیگر AHMA به انجام موارد زیر متعهد شده است:

۱-   استفاده از سیستمها و استانداردهایی برای اطمینان از کیفیت اطلاعات بهداشتی

۲-   دسترسی به اعضای برتر

۳-   توسعه یک محیط حمایتی از کارکنان مدیریت بهداشتی

۴-   فراهم نمودن منابعی جهت ارتقای این حرفه

۵-   فراهم نمودن خدماتی با کیفیت بالا به اعضا و استفاده کنندگان اطلاعات بهداشتی

۶-   تحقیق و به کارگیری فن آوری جدید برای ارتقای مدیریت اطلاعات بهداشتی

انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی پایبند اصول زیر است :

الف – برقرار کردن تعادل در حقوق پنهانی و محرمانه بیمار در زمینه اطلاعات بهداشتی با استفاده قانونی از اطلاعات.

ب – کیفیت اطلاعات بهداشتی به وسیله پیوستگی، درستی، ثبات و اعتبار

ج – کیفیت اطلاعات بهداشتی با تکیه کردن بر کیفیت ارائه مراقبت بهداشتی

 آرم مخصوص کتابداران مدارک پزشکی ایالات متحده آمریکا

اجزای تشکیل دهنده این آرم در برگیرنده مفاهیم مختلفی هستند تاریخ تشکیل این انجمن یعنی سال ۱۹۲۸ میلادی و طرح یک پرونده مبین مدارک پزشکی بر روی پیکره ای از دو مار رو به روی هم که دو یال بالای سر آنها است، تنه اصلی آن را تشکیل می دهند. پیکره موجود مورد استفاده در این آرم مربوط به کادوسئوس یکی از خدایان یونان قدیم است و در راس پیکره شعله ای که علامت روشنی ناشی از پیشرفت علم است، می سوزد. گرچه کلمه لاتین است اما در واقع این کلمه از کلمه دیگر که هرمیو یا هرمز و به معنی پیک یا  منادی است اقتباس شده که مظهر رب النوع سخنوری یا پیام رسانی خدایان یونان قدیم بوده که به وسیله دو بال پیامهای خدایان را به یکدیگر می رسانده و از اینجاست که این پیکر سمبلی برای بعضی مشاغل پزشکی است.

لذا آرم فوق که سمبول اداری و طبی است توسط مجمع عمومی این انجمن به عنوان آرم رسمی این انجمن انتخاب گردید.

اعضای انجمن

اعضای فعال : کسانی که حقوق کامل دارند و می توانند به عنوان هیئت رئیسه و عضو رای دهند و انتخاب شوند.
اعضای وابسته : اعضای فعالی هستند که حق رای دارند ولی حق انتخاب شدن ندارند.
اعضای دانشجو : حق رای و سایر حقوق را ندارند ولی حق عضویت آنها کم است.
اعضاء غیر فعال : افرادی که فعالیت قبلی داشته اند ولی اکنون فعالیت ندارند و مایلند از اتفاقاتی که در این رشته می افتد با خبر باشند. این افراد حق رای ندارند.
اعضای افتخاری : عضویت افتخاری خاص افرادی است که کار ویژه ای در این حرفه انجام داده باشند . حق رای ندارند و صلاحیت این نوع عضویت توسط مجلس قانونگذاری سنجیده می شود.
اعضای حقوقی : حق عضویتی بالاتر از اعضای فعال دارند و می توانند رای دهند ولی حق انتخاب شدن ندارند.

برای عضویت لازم است فرم مربوطه را پر کرده و یک برگه تعهد اخلاق حرفه ای را امضاء کنند. این انجمن دارای مجلس قانون گذاری به نام خانه نمایندگان می باشد که از هیئت رئیسه و نمایندگان انجمن ایالتی که هر کدام حق رای را دارند و نیز همه اعضای فعال انجمن هستند، تشکیل شده است.

وظایف آن تصدیق و تأیید اخلاق حرفه ای، امتحان، راهنمای هیئت رئیسه، تعیین حق عضویت و … است. هیئت رئیسه انجمن شامل ۳ نفر قبلی ، رئیس فعلی و رئیس دوره بعد و ۶ نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر مدیر اجرایی انتخابی توسط مجلس قانونگذاری می باشد. وظایف آن :

۱-   برنامه ریزی استراتژیک

۲-   تعیین بودجه

۳-   نظارت بر حسن اجرای برنامه آموزشی

نشریات انجمن

AHIMA اطلاعاتی رایج را در مورد نتایج فعالیتهای توسعه و فن آوری جدید از طریق انتشار ژورنال به صورت ماهیانه تحت عنوان ژورنال انجمن را ارائه می دهد.

انجمن در ضمن ژورنال تحقیقاتی که توسط مدیریت اطلاعات بهداشتی تهیه می شود تحت عنوان Topic In Health Research را هر سه ماه یکبار برای کاربران مختلف انتشار می دهد. این نشریه در زمینه های مختلف مانند بهداشت و روان، مراقبتهای طولانی مدت ، پزشکی فیزیکی «فیزیوتراپی» و نوتوانی و … اطلاعات جدید را جمع آوری کرده و هر سه ماه یکبار به صورت نشریه منتشر می نماید.

انجمن کتابها، نوارهای ویدیویی و سایر اسناد فرهنگی قابل دسترس را برای مربیان منتشر می کند. آگهی هایی که در ژورنال منتشر می شود، دستاوردها و تولیددات و سرویسهای فروشندگان را به معرض نمایش گذاشته و هر ماه حدود ۳۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می دهد.

در ضمن در این آگهی ها، تبلیغ فرصتهای شغلی در خصوص مدیریت اطلاعات بهداشتی منتشر می شود.

انجمن همچنین مجمع عمومی و بزرگی از اسناد قبلی مدیریت اطلاعات بهداشتی را در یک مرکز نگهداری می کند و دسترسی به این منبع و اسناد می تواند پاداشی برای اعضای انجمن باشد.

«نظام نامه» انجمن

ماده ۱) نام انجمن است که عبارت است از انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی آمریکا (AHIMA) و ماده ۲) این ماده اهداف انجمن را توضیح می دهد.

گفته شد که انجمن، از جمله اهداف و رسالتهای خود «اشاعه هنر و علام مدیریت مدارک پزشکی» را مطرح می کند و معتقد است که بایستی کیفیت و جامعیت آن را ارتقا دهد بهر صورت با توجه به این که هدف ذکر شده را به نفع اجتماع می داند، می گوید برای رسیدن به این هدف بایستی کارهای زیر را انجام داد :

۱)     ایجاد استاندارد برای برنامه های آموزشی مدارک پزشکی.

۲)     ایجاد و نگهدای استاندارد برای تصدیق اولیه مدارک.

۳)  چاپ فهرستی از نام افرادی که امتحان را گذرانده اند، یعنی در حقیقت از نظر علمی مورد تأیید قرار گرفته اند.

۴)  اشاعه و پیشرفت حرفه ای برای کسانی که وارد حرفه مدارک پزشکی شده اند و برای آنها آموزش مکاتبه ای در نظر گرفته شده.

۵)     انتشار نشریه یا «مجله» به عنوان یک «رساله آموزشی».

اولین نشریه ای که چاپ شد تحت عنوان بولتن انجمن کتابداران آمریکای شمالی نام داشت که تا سال ۱۹۶۲ تحت همین عنوان چاپ شد. در این سال عنوان آن به خیرنامه مدارک پزشکی تغییر یافت و از سال ۱۹۸۰ تحت همین نام هر ۲ ماه یکبار منتشر گردید.

هم زمان با آن خبر نامه ای تحت عنوان Counter Point را به چاپ رساندند که اخبار مربوط به مدارک پزشکی را ارائه می داد. در سال ۱۹۸۳  این دو با هم ادغام شدند و از سال ۱۹۹۱ تحت عنوان JAMRA به صورت ماهیانه چاپ شد و از سال ۱۹۹۲ به بعد تحت عنوان JAHIMA منتشر می شود.

هم زمان با آن خبرنامه ای تحت عنوان Counter Point را به چاپ رساندند که اخبار مربوط به مدارک پزشکی را ارائه می داد. در سال ۱۹۸۳ این دو با هم ادغام شدند و از سال ۱۹۹۱ تحت عنوان JAMRA به صورت ماهیانه

چاپ شد و از سال ۱۹۹۲ به بعد تحت عنوان JAHIMA منتشر می شود.

۶- ترتیب دادن گردهمایی جهت بالا بردن کیفیت و معرفی آخرین دستاوردها و آشنا کردن کارکنان مدارک پزشکی با یکدیگر.

مجلس قانونگذاری انجمن

این مجلس شامل اعضایی است که می توان از «هیئت رئیسه انجمن» و نمایندگانی از ایالات متحده نام برد و هر ایالتی یک انجمن مربوط به خود دارد که هر کدام گردهمایی برای خود دارند و حتی برخی از آنان نشریه ای خاص خود دارند.

نمایندگان ایالات توسط «اعضای فعال» انتخاب می شوند. به ازای هر ۱۰۰ عضو فعال یک نماینده انتخاب می شود البته انتخاب نماینده به «میزان فعالیت آن ایالت» نیز بستگی دارد و حتی ممکن است ایالتی نماینده نداشته باشد.

حوزه اختیارات مجلس قانونگذاری

مجلس قانونگذاری می تواند «استاندارد»های مربوط به حرفه را تایید کند که شامل «اخلاق حرفه ای» و «استاندارد تأیید» استاندارد رسمی شدن «استاندارد جهت ادامه کار و شایستگی افراد» و «استاندارد برای برنامه ART و RRA » است.

کار دیگر مجلس قانونگذاری این است که «کمیته انتخاب» را مشخص کند. از دیگر اختیارات آن «راهنمایی هیئت رئیسه» و در اصل «ارائه طریق به هیئت رئیسه» در مورد اهداف و کارهای آینده انجمن است. «تعیین حق عضویت»، «اجازه بازرسی»، «حق ثبت نام آموزش مداوم»، «اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها».

تعهدنامه انجمن

تعهدنامه «انجمن علمی مدارک پزشکی آمریکا» اولین بار توسط خانم «مایرز» نوشته شد و قسمتی از آن مربوط به «سوگند نامه بقراط« است.

هریک از اعضا می بایست آن را امضا کنند. آرم مربوطه روی تعهدنامه گذاشته می شود و مهر می شود. در ز یر این آرم «تاریخ تأسیس» آن که ۱۹۲۹ است به همراه رنگهای «سبز» «زرد» و «سفید» که رنگهای رسمی پذیرفته شده هستند وجود دارد.

زمانی که فرد تعهدنامه را امضا کرد و تأیید شد، می تواند از این آرم استفاده کند.

«آموزش» مدارک پزشکی در آمریکا

تا زمان تأسیس انجمن مدارک پزشکی آمریکا، آموزش خاصی برای این رشته وجود نداشت و در سالهای اولیه کارکنان مشغول سر و سامان دادن بخشها بودند. شیوه تربیت نیرو بدین روش بود که تعدادی افراد را جذب کرده و در هر بخشی که نیاز داشتند متناسب با نیازهای بخش به آنها آموزشهای لازم را ارائه می دادند و نهایتاً در بخش مربوطه آنها را به خدمت می گرفتند.

پس از مدتی به این نتیجه رسیدند که کمیته ای را جهت آموزش کارکنان پزشکی تشکیل دهند. لذا در سال ۱۹۳۵ برای ذاین منظور برنامه ای را تدوین نمودند و بیمارستانهایی که تمایل داشتند می توانستند برنامه آموزشی لازم را داشته باشند. زمانی که برنامه مربوطه آماده اجرا شد ۴ بیمارستان شرایط آموزش را پیدا کردند که عبارتند بودند از :

«ماساچوست» در بوستون – «روچستر» در نیویورک – «سنت ماری» و «سنت جوزف» در شیکاگو

بهرحال تا سال ۱۹۴۲ ، انجمن این برنامه مصوب را اجرا می کرد تا این که در این سال متوجه شدند اگر برنامه آموزشی توسط «انجمنهای حرفه ای » انجام شود بهتر است. لذا برنامه آموزش مدارک پزشکی را به تصویب «شورای آموزش پزشکی و بیمارستان انجمن پزشکی آمریکا» رساندند و وظیفه «ارزیابی» را نیز این شورا برعهده داشت. در حال حاضر کار این شورا توسط کمیته ای تحت عنوان کمیته آموزش بهداشت انجمن پزشکی آمریکا CAHEA انجام می گیرد.

در سال ۱۹۶۲ مرکزی به نام موسسه آموزش مدارک FORE به وجود آمد و این موسسه وقف انجمنهای این حرفه بومد. اهداف عمده این مرکز عبارتند از :

الف: تشویق به آموزش این رشته

ب: تشویق دانشجویان مدارک پزشکی و رشته های وابسته به آن بمنظور مشارکت در برنامه های تحقیقی که به سازماندهی و پیشبرد و اشاعه اطلاعات مدارک پزشکی کمک کند.

ج : مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه علمی و آموزشی مدارک پزشکی و علوم مرتبط با آن.

اما کار دیگر FORE این است که مرکز منابع آموزشی مشتمل بر یک کتابخانه پایه دایر نموده که کلیه مدارک مرتبط با مدارک پزشکی و بودجه آن نیز از طریق منابع وقفی تأمین می شود از کارهای مهم دیگر این کتابخانه امانت دادن کتابها به وابستگان این حرفه است این کتابخانه را فردی به نام سالی مونت برای استفاده سمعی بصری وقف کرده و هزینه های آن را نیز تأمین می نماید. این کتابخانه یک شورای تحقیق دارد که مربوط به مدارک پزشکی و رشته های وابسته به آن است و خدمات مربوطه را ارائه می دهد.

برنامه دیگر مرکز FORE ، ایجاد مرکزی تحت عنوان «مرکز توسعه برنامه» است که سمینارهایی یک یا دو روزه برای کسب مهارتهای بیشتر حرفه مدارک پزشکی برگزار می کند و بدینوسیله به آموزش این رشته کمک می کند. موضوعات آن، موضوعات روز است و برای موضوعات مطرح در امتحان تأیید نیز قابل استفاده است.

به دنبال این قضیه «استاندارد نمودن مدارک پزشکی» جزو برنامه های «کالج جراحان» قرار گرفت و در ۱۱ اکتبر ۱۹۲۸ دکتر مک ایکرن دعوتنامه ای برای تمام کسانی که در بخش مدارک پزشکی کار می کردند فرستاد و یک گردهمایی تشکیل داد که بیش از یک روز به طول انجامید و موضوع بحث فقط «مدارک پزشکی: بود.

در فاصله سالهای .۰۰۲ – ۱۹۲۸ م تعداد اعضای انجمن به بیش از ۴۰۰۰۰ نفر رسید که نشان دهنده وسعت فعالیتهای آن است.

زمانی که انجمن تشکیل شد و اعضای آن انتخاب شدند یک سری اهداف در نظر گرفته و نقش افرادی که در آن کار می کردند مدام عوض می شد و اکنون این کار به وسیل کامپیوتر انجام می شود.

انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی «انگلستان»

 

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله انگلیسی ابداع فرآیند و مدیریت اطلاعات با ترجمه فارسی
 • مقاله چالش ها و تنگناهای مدیریت و بازیابی اطلاعات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.