مقاله اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت قطعه سازي خودرو كشور از طريق DRC


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت قطعه سازي خودرو كشور از طريق DRC مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 30  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اندازه گيري مزيت نسبي در صنعت قطعه سازي خودرو كشور از طريق DRC نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چكيده   1
مقدمه   2
1 . شاخص‌هاي اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي (DRC)   3
2 . معرفي روش اندازه‌گيري DRC   6
3 . اندازه‌گيري DRC واحدهاي قطعه‌سازي منتخب   10
3ـ1. انتخاب واحدهاي قطعه‌ساز   10
3ـ2. جمع‌آوري آمار و اطلاعات   11
3ـ3. بررسي روند تحولات DRC در واحدهاي قطعه‌سازي منتخب   11
3ـ4. بررسي مزيت نسبي محصولات توليدي واحدهاي قطعه‌سازي منتخب   16
3ـ5 . طبقه‌بندي واحدهاي قطعه‌سازي منتخب براساس روند تغييرات DRC   20
3ـ6. مقايسه واحدهاي توليدي منتخب   21
جمع‌بندي و ملاحظات   24
منابع   27

منابع

1.بهكيش، محمد مهدي، هزينه منابع داخلي: شاخصي براي اندازه‌گيري مزيتهاي اقتصادي و كاربرد آن در ايران، مجله برنامه و بودجه، شماره 36 ، سال 1378.

2.توكلي، اكبر، اندازه‌گيري مزيت‌هاي نسبي بالقوه فعاليتهاي صنعتي در ايران از روش DRC، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، سال 1379.

3.توكلي، اكبر و اله مراد سيف، معيار هزينه منابع داخلي و كاربرد آن در صنايع منتخب كشور، مجله پژوهشهاي بازرگاني ، شماره 16، پاييز 1379.

4. رحيم‌زاده، حسن، بررسي مزيت نسبي صنايع كارخانه‌اي ايران براساس هزينه منابع داخلي  مزيت نسبي آشكار شده:‌ مطالعه موردي گروه صنعتي ماشين آلات و تجهيزات ، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي، سال 1377.

Lai, D., (1972) Adjustment for Distribution in Porject Analysis, Economic Stuff Working Paper, No. 128, March., pp. 101-1109
Tizhoosh Taban, M. H, PHO, (1987) Protection and the cost Protection,.
Leane, Edward, 1984, Sources of International Comparative Advantage , pp. 84-86
Perkins, F. C, Export Performance & Enterprise Reform in China, Coastal Provinces, Econ, Devel & Cult. Change, pp. 501-539

چكيده

اين مقاله به اندازه‌گيري مزيت نسبي توليدات شركت‌هاي توليدكننده قطعات تندمصرف خودرو طي يك دوره 5 ساله براساس روش هزينه منابع داخلي (برمبناي روش حسابهاي صنعتي) مي‌پردازد. بكارگيري اين رويكرد جديد در ارزيابي هزينه منابع داخلي توليدات بنگاه‌ها ( از طريق هزينه‌هاي واحدهاي توليدي) به دليل بهره‌گيري از اطلاعات به هنگام، قيمت‌هاي سايه‌اي و … از توانايي بيشتري نسبت به روش‌هاي متنوع قبلي برخوردار است. بدين منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌هاي اندازه‌گيري هزينه‌ منابع داخلي پرداخته و سپس ضمن معرفي روش شناسي رهيافت جديد DRC به اندازه‌گيري مزيت نسبي چند شركت منتخب توليدكننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزيه و تحليل آن مي‌پردازد.


مقدمه

شناخت از وضع موجود صنايع و ساختار حمايتي از آنها در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) از موضوعات مورد علاقه سياستگذاران كشور است. تصميم‌گيري در خصوص پيوستن به (WTO) نيازمند بررسي دقيق ( بر مبناي روش‌هاي علمي) صنايع كشور در مورد مزيت‌هاي نسبي و سياست‌هاي حمايتي موجود در آنهاست. پس از شناخت مزيت‌هاي نسبي در صنايع، مي‌توان از آن به عنوان ابزاري جهت تخصيص مناسب منابع بين صنايع يا حتي درون صنايع استفاده نمود.

در اين مقاله نيز سعي مي شود با استفاده از معيار هزينه منابع داخلي[1] (DRC) كه يكي از معيارهاي مناسب جهت نشان دادن كارايي در تخصيص منابع است، مزيت نسبي در صنعت قطعه‌سازي مورد بررسي قرار گيرد. به جهت محدوديت در آمار و اطلاعات مورد نياز تنها به هشت واحد توليدكننده قطعات تند مصرف[2] خودرو (قطعاتي هستند كه در طول عمر يك خودرو با سرعت بيشتري نسبت به ساير قطعات تعويض مي‌شوند)،‌در دوره زماني 77-1374 اكتفا شده است. بدين منظور ابتدا شاخص‌هاي اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي بررسي شده و سپس روش اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي در اين مقاله معرفي مي‌شود و در ادامه نتايج محاسبات مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و در پايان خلاصه و نتيجه‌گيري ارايه مي‌گردد.

1 . شاخص‌هاي اندازه‌گيري هزينه منابع داخلي (DRC)

مفهوم هزينه منابع داخلي، كاربردي از تحليل بازدهي عوامل بر پايه ارز خارجي است. به عبارت ديگر DRC هزينه فرصت از دست رفته واقعي منابع داخلي كه صرف توليد يك كالاي خاص بر حسب قيمت‌هاي جهاني مي‌شود، است و يا DRC نسبت ارزش سايه‌اي داده‌هاي خالص داخلي به ارزش سايه‌اي ستانده‌هاي خالص مبادله شده مي‌باشد (فين‌‌1995). اين معياراولين بار توسط برونو[3] در سال 1976 و سپس در سال 1972 مطرح شد و سپس محققين ديگري نظير كروگر (1972)، لوفسكي (1972)، گرين‌اوي و ميلز (1990)، فين (1995) و پركينز (1997) با انجام تعديلاتي، آن را مورد استفاده قرار دادند.

روش هزينه منابع داخلي بسيار مشابه روش تحليل هزينه ـ فايده است. با اين تفاوت كه روش هزينه ـ فايده، كل هزينه واقعي و سوددهي را مقايسه مي‌كند؛ در حالي كه روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزينه منابع داخلي، صرفه‌جويي در ارز خارجي را نيز محلوظ مي‌دارد. به عبارت ديگر روش هزينه منابع داخلي[4] يك معيار هزينه ـ فايده است كه براساس آن سياستگذاران و تصميم‌گيرندگان نهايي كشور، تصميم مي‌گيرند كه آن محصول را خود توليد كنند و يا آن را  از بازارهاي جهاني وارد نمايند. بدين ترتيب اگر منفعت نهايي خالص حاصل از تحليل هزينه ـ فايده مثبت باشد، طرح سرمايه‌گذاري انجام و در غير اينصورت طرح متوقف مي‌شود. پس مدل كلي DRC را مي‌توان براساس روش منفعت خالص اجتماعي[5] فرمول‌بندي و تفسير نمود.

هزينه منابع داخلي (DRC) از طريق نرخ حمايت مؤثر[6] (ERP) نيز قابل محاسبه است. كروگر ( 1972) تحت فروض خاصي ثابت نمود كه حمايت تعرفه‌اي مربوط به فعاليت j به رابطه‌اي بين دو معيار DRC و ERP منجر مي‌شود. يعني:

1 + DRCj = ERPj

استفاده از يك الگوي تعادل عمومي و حل آن به منظور يافتن ضرايب فني توليد، روشي بود كه توسط برونو و كروگر (1972) جهت محاسبه هزينه منابع داخلي بكار گرفته شد. اما اين روش به دلايلي نظير كمبود اطلاعات مورد نياز و عدم محاسبه ضرايب فني براي يك كالاي خاص امكان استفاده را محدود مي‌كرد.

ادوارد ( 1984) در مقاله‌اي تحت عنوان منابع مزيت نسبي بين‌المللي[7] فرمول DRC را به شكل ساده‌تري به صورت زير بكار گرفت:

:C هزينه توليد

:e نرخ ارز

😛w  قيمت مرزي كالا

:Ci   هزينه نهاده‌هاي وارداتي

در اين فرمول نيز چنانچه DRC كوچكتر از يك باشد، به مفهوم وجود مزيت نسبي آن كشور در توليد كالاي مورد نظر است.

دكتر تيزهوش تابان[8] نيز به منظور ارزيابي فعاليت‌هاي برخي صنايع ايران از DRC كمك گرفت. الگوي تعديل يافته DRC كه توسط اين محقق جهت توسعه برخي از صنايع ايران بكار گرفته شده است، عبارت است از:

 :Vsiارزش افزوده عوامل اوليه توليد داخلي كه به طور مستقيم در توليد كالاي j به هزينه فرصت يا قيمت سايه‌اي آنها بكار رفته است.

:anj ضريب داده عامل اوليه غيرقابل تجارت به ازاي هر واحد از كالاي j

:Nnارزش افزوده عوامل اوليه توليد داخلي ( كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم بكار گرفته شده) در توليد يك واحد از نهادهغيرتجاري nام كه در توليد كالاي j به قيمت سايه‌اي بكار رفته است.

😀ij قيمت سايه‌اي نهاده داخلي i ام كه به طور مستقيم در توليد كالاي jام به كار رفته است.

😛/jقيمت C.I.F.  واحد كالاي jام

:Mhj قيمت C.I.F. نهاده وارداتي است كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در توليد يك واحد از كالاي jام بكار رفته است.

:Flj قيمت نهاده‌هاي وارداتي مستقيم وغيرمستقيم بكار رفته در توليد كالاي j ام

به هر حال هزينه منابع داخلي iامين فعاليت عبارت است از نسبت هزينه‌هاي عوامل داخلي مستقيم و غيرمستقيم ارزيابي شده در هزينه فرصتشان براي توليد يك واحد از محصول iام، به تفاوت بين درآمدهاي نقدي خارجي ناشي از توليد كالاي jام و هزينه ارز خارجي نهاده‌هاي وارداتي مستقيم و غيرمستقيم.

براساس آنچه كه در مورد روش محاسبه DRC در بالا بيان شد، در محاسبات آن بايستي هزينه‌هاي فرصت داخلي كسب يك واحد ارز خارجي مورد محاسبه قرار گيرد. بنابراين در صورت كسر DRC، به منابع داخلي به كار گرفته شده در توليد يك واحد از كالاي مورد نظر توجه مي‌شود.

به علت عدم دسترسي به ضرايب فني در سطح كالايي وكمبود اطلاعات در اين زمينه، عملاً محاسبه DRC در سطح كالايي با مشكل مواجه است. لذا جهت حصول هزينه‌ منابع داخلي در سطح كالايي، نظرات به سمت هزينه‌هاي حسابداري واحدهاي توليدي سوق يافت و از اين رهگذر رهيافت جديدي حاصل آمد. اين معيار كه اطلاعات مورد نيازش به هزينه‌هاي حسابداري بنگاهها وابسته است، اولاً به ضرايب فني نيازي ندارد و ثانياً DRC در سطح كالايي را ميسر مي‌سازد[9].

ويژگي اصلي رهياف جديد بكار گرفته شده در محاسبه DRC استفاده از هزينه‌هاي حسابداري بنگاه‌هاي اقتصادي است. البته اين روش محاسبه DRC توسط گرين‌اوي و ميلنر
(1993)[10] در ماداگاسكار و پركينز (1997)[11] در چين به نوعي استفاده شده است.

2 . معرفي روش اندازه‌گيري DRC


[1]. Domestic Resource Cost (DRC)

[2]. Fast moving

[3]. Bruno. M (1972)

[4]. Lai. D (1972)

[5]. Net Social Profit

[6]. Effective Rate of Protection

[7]. Edward (1984)

[8]. Tizhoosh Taban (1987)

9. توكلي،‌اكبر، ”اندازه‌گيري مزيت‌هاي نسبي بالقوه فعاليت‌هاي صنعتي در ايران از روش DRC“، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سال 1379.

[10]. D. Greenaway & C. R. Milner (1993)

[11]. F. C. Perkins (1997)

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی