مقاله اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور از طریق DRC


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور از طریق DRC مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور از طریق DRC نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
۱ . شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC)   ۳
۲ . معرفی روش اندازه‌گیری DRC   ۶
۳ . اندازه‌گیری DRC واحدهای قطعه‌سازی منتخب   ۱۰
۳ـ۱٫ انتخاب واحدهای قطعه‌ساز   ۱۰
۳ـ۲٫ جمع‌آوری آمار و اطلاعات   ۱۱
۳ـ۳٫ بررسی روند تحولات DRC در واحدهای قطعه‌سازی منتخب   ۱۱
۳ـ۴٫ بررسی مزیت نسبی محصولات تولیدی واحدهای قطعه‌سازی منتخب   ۱۶
۳ـ۵ . طبقه‌بندی واحدهای قطعه‌سازی منتخب براساس روند تغییرات DRC   ۲۰
۳ـ۶٫ مقایسه واحدهای تولیدی منتخب   ۲۱
جمع‌بندی و ملاحظات   ۲۴
منابع   ۲۷

منابع

۱٫بهکیش، محمد مهدی، هزینه منابع داخلی: شاخصی برای اندازه‌گیری مزیتهای اقتصادی و کاربرد آن در ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره ۳۶ ، سال ۱۳۷۸٫

۲٫توکلی، اکبر، اندازه‌گیری مزیت‌های نسبی بالقوه فعالیتهای صنعتی در ایران از روش DRC، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، سال ۱۳۷۹٫

۳٫توکلی، اکبر و اله مراد سیف، معیار هزینه منابع داخلی و کاربرد آن در صنایع منتخب کشور، مجله پژوهشهای بازرگانی ، شماره ۱۶، پاییز ۱۳۷۹٫

۴٫ رحیم‌زاده، حسن، بررسی مزیت نسبی صنایع کارخانه‌ای ایران براساس هزینه منابع داخلی  مزیت نسبی آشکار شده:‌ مطالعه موردی گروه صنعتی ماشین آلات و تجهیزات ، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، سال ۱۳۷۷٫

Lai, D., (1972) Adjustment for Distribution in Porject Analysis, Economic Stuff Working Paper, No. 128, March., pp. 101-1109
Tizhoosh Taban, M. H, PHO, (1987) Protection and the cost Protection,.
Leane, Edward, 1984, Sources of International Comparative Advantage , pp. 84-86
Perkins, F. C, Export Performance & Enterprise Reform in China, Coastal Provinces, Econ, Devel & Cult. Change, pp. 501-539

چکیده

این مقاله به اندازه‌گیری مزیت نسبی تولیدات شرکت‌های تولیدکننده قطعات تندمصرف خودرو طی یک دوره ۵ ساله براساس روش هزینه منابع داخلی (برمبنای روش حسابهای صنعتی) می‌پردازد. بکارگیری این رویکرد جدید در ارزیابی هزینه منابع داخلی تولیدات بنگاه‌ها ( از طریق هزینه‌های واحدهای تولیدی) به دلیل بهره‌گیری از اطلاعات به هنگام، قیمت‌های سایه‌ای و … از توانایی بیشتری نسبت به روش‌های متنوع قبلی برخوردار است. بدین منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه‌ منابع داخلی پرداخته و سپس ضمن معرفی روش شناسی رهیافت جدید DRC به اندازه‌گیری مزیت نسبی چند شرکت منتخب تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد.


مقدمه

شناخت از وضع موجود صنایع و ساختار حمایتی از آنها در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) از موضوعات مورد علاقه سیاستگذاران کشور است. تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به (WTO) نیازمند بررسی دقیق ( بر مبنای روش‌های علمی) صنایع کشور در مورد مزیت‌های نسبی و سیاست‌های حمایتی موجود در آنهاست. پس از شناخت مزیت‌های نسبی در صنایع، می‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت تخصیص مناسب منابع بین صنایع یا حتی درون صنایع استفاده نمود.

در این مقاله نیز سعی می شود با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی[۱] (DRC) که یکی از معیارهای مناسب جهت نشان دادن کارایی در تخصیص منابع است، مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. به جهت محدودیت در آمار و اطلاعات مورد نیاز تنها به هشت واحد تولیدکننده قطعات تند مصرف[۲] خودرو (قطعاتی هستند که در طول عمر یک خودرو با سرعت بیشتری نسبت به سایر قطعات تعویض می‌شوند)،‌در دوره زمانی ۷۷-۱۳۷۴ اکتفا شده است. بدین منظور ابتدا شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی بررسی شده و سپس روش اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی در این مقاله معرفی می‌شود و در ادامه نتایج محاسبات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و در پایان خلاصه و نتیجه‌گیری ارایه می‌گردد.

۱ . شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC)

مفهوم هزینه منابع داخلی، کاربردی از تحلیل بازدهی عوامل بر پایه ارز خارجی است. به عبارت دیگر DRC هزینه فرصت از دست رفته واقعی منابع داخلی که صرف تولید یک کالای خاص بر حسب قیمت‌های جهانی می‌شود، است و یا DRC نسبت ارزش سایه‌ای داده‌های خالص داخلی به ارزش سایه‌ای ستانده‌های خالص مبادله شده می‌باشد (فین‌‌۱۹۹۵). این معیاراولین بار توسط برونو[۳] در سال ۱۹۷۶ و سپس در سال ۱۹۷۲ مطرح شد و سپس محققین دیگری نظیر کروگر (۱۹۷۲)، لوفسکی (۱۹۷۲)، گرین‌اوی و میلز (۱۹۹۰)، فین (۱۹۹۵) و پرکینز (۱۹۹۷) با انجام تعدیلاتی، آن را مورد استفاده قرار دادند.

روش هزینه منابع داخلی بسیار مشابه روش تحلیل هزینه ـ فایده است. با این تفاوت که روش هزینه ـ فایده، کل هزینه واقعی و سوددهی را مقایسه می‌کند؛ در حالی که روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزینه منابع داخلی، صرفه‌جویی در ارز خارجی را نیز محلوظ می‌دارد. به عبارت دیگر روش هزینه منابع داخلی[۴] یک معیار هزینه ـ فایده است که براساس آن سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان نهایی کشور، تصمیم می‌گیرند که آن محصول را خود تولید کنند و یا آن را  از بازارهای جهانی وارد نمایند. بدین ترتیب اگر منفعت نهایی خالص حاصل از تحلیل هزینه ـ فایده مثبت باشد، طرح سرمایه‌گذاری انجام و در غیر اینصورت طرح متوقف می‌شود. پس مدل کلی DRC را می‌توان براساس روش منفعت خالص اجتماعی[۵] فرمول‌بندی و تفسیر نمود.

هزینه منابع داخلی (DRC) از طریق نرخ حمایت مؤثر[۶] (ERP) نیز قابل محاسبه است. کروگر ( ۱۹۷۲) تحت فروض خاصی ثابت نمود که حمایت تعرفه‌ای مربوط به فعالیت j به رابطه‌ای بین دو معیار DRC و ERP منجر می‌شود. یعنی:

۱ + DRCj = ERPj

استفاده از یک الگوی تعادل عمومی و حل آن به منظور یافتن ضرایب فنی تولید، روشی بود که توسط برونو و کروگر (۱۹۷۲) جهت محاسبه هزینه منابع داخلی بکار گرفته شد. اما این روش به دلایلی نظیر کمبود اطلاعات مورد نیاز و عدم محاسبه ضرایب فنی برای یک کالای خاص امکان استفاده را محدود می‌کرد.

ادوارد ( ۱۹۸۴) در مقاله‌ای تحت عنوان منابع مزیت نسبی بین‌المللی[۷] فرمول DRC را به شکل ساده‌تری به صورت زیر بکار گرفت:

:C هزینه تولید

:e نرخ ارز

😛w  قیمت مرزی کالا

:Ci   هزینه نهاده‌های وارداتی

در این فرمول نیز چنانچه DRC کوچکتر از یک باشد، به مفهوم وجود مزیت نسبی آن کشور در تولید کالای مورد نظر است.

دکتر تیزهوش تابان[۸] نیز به منظور ارزیابی فعالیت‌های برخی صنایع ایران از DRC کمک گرفت. الگوی تعدیل یافته DRC که توسط این محقق جهت توسعه برخی از صنایع ایران بکار گرفته شده است، عبارت است از:

 :Vsiارزش افزوده عوامل اولیه تولید داخلی که به طور مستقیم در تولید کالای j به هزینه فرصت یا قیمت سایه‌ای آنها بکار رفته است.

:anj ضریب داده عامل اولیه غیرقابل تجارت به ازای هر واحد از کالای j

:Nnارزش افزوده عوامل اولیه تولید داخلی ( که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بکار گرفته شده) در تولید یک واحد از نهادهغیرتجاری nام که در تولید کالای j به قیمت سایه‌ای بکار رفته است.

😀ij قیمت سایه‌ای نهاده داخلی i ام که به طور مستقیم در تولید کالای jام به کار رفته است.

😛/jقیمت C.I.F.  واحد کالای jام

:Mhj قیمت C.I.F. نهاده وارداتی است که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در تولید یک واحد از کالای jام بکار رفته است.

:Flj قیمت نهاده‌های وارداتی مستقیم وغیرمستقیم بکار رفته در تولید کالای j ام

به هر حال هزینه منابع داخلی iامین فعالیت عبارت است از نسبت هزینه‌های عوامل داخلی مستقیم و غیرمستقیم ارزیابی شده در هزینه فرصتشان برای تولید یک واحد از محصول iام، به تفاوت بین درآمدهای نقدی خارجی ناشی از تولید کالای jام و هزینه ارز خارجی نهاده‌های وارداتی مستقیم و غیرمستقیم.

براساس آنچه که در مورد روش محاسبه DRC در بالا بیان شد، در محاسبات آن بایستی هزینه‌های فرصت داخلی کسب یک واحد ارز خارجی مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین در صورت کسر DRC، به منابع داخلی به کار گرفته شده در تولید یک واحد از کالای مورد نظر توجه می‌شود.

به علت عدم دسترسی به ضرایب فنی در سطح کالایی وکمبود اطلاعات در این زمینه، عملاً محاسبه DRC در سطح کالایی با مشکل مواجه است. لذا جهت حصول هزینه‌ منابع داخلی در سطح کالایی، نظرات به سمت هزینه‌های حسابداری واحدهای تولیدی سوق یافت و از این رهگذر رهیافت جدیدی حاصل آمد. این معیار که اطلاعات مورد نیازش به هزینه‌های حسابداری بنگاهها وابسته است، اولاً به ضرایب فنی نیازی ندارد و ثانیاً DRC در سطح کالایی را میسر می‌سازد[۹].

ویژگی اصلی رهیاف جدید بکار گرفته شده در محاسبه DRC استفاده از هزینه‌های حسابداری بنگاه‌های اقتصادی است. البته این روش محاسبه DRC توسط گرین‌اوی و میلنر
(۱۹۹۳)[۱۰] در ماداگاسکار و پرکینز (۱۹۹۷)[۱۱] در چین به نوعی استفاده شده است.

۲ . معرفی روش اندازه‌گیری DRC


[1]. Domestic Resource Cost (DRC)

[2]. Fast moving

[3]. Bruno. M (1972)

[4]. Lai. D (1972)

[5]. Net Social Profit

[6]. Effective Rate of Protection

[7]. Edward (1984)

[8]. Tizhoosh Taban (1987)

9. توکلی،‌اکبر، ”اندازه‌گیری مزیت‌های نسبی بالقوه فعالیت‌های صنعتی در ایران از روش DRC“، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سال ۱۳۷۹٫

[۱۰]. D. Greenaway & C. R. Milner (1993)

[11]. F. C. Perkins (1997)

30,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.