مقاله انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انواع قید و ضمیر در تاریخ بیهقی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه            ۲-۱
فصل اول : کلیات
زندگی‌نامه ی بیهقی           ۳
نثر بیهقی            ۴
اهمیت پژوهش دستوری در تاریخ بیهقی          ۵
روش کار            ۶
فصل دوم :
تعاریف قید         ۷
انواع قید از لحاظ ساختار            ۱۴-۸
اقسام قید از جهت معنی و مفهوم          ۲۸-۱۵
قید در تاریخ بیهقی             ۳۱-۲۹
فصل سوم :
تعاریف ضمیر          ۳۳-۳۲
انواع ضمیر              ۴۶-۳۴
فصل چهارم :
منابع و مآخذ          ۴۸

منابع و مآخذ

 ۱- ابوالقاسمی، دکتر محسن ، دستور تاریخی زبان فارسی ،  انتشارات سمت ، تهران ،       ۱۳۷۷

۲- ناتل خانلری ، دکتر پرویز ، تاریخ زبان فارسی ، جلد اول ، فرهنگ نشر نو، تهران ،  ۱۳۸۲

۳- انوری / احمدی گیوی ، دکتر حسن ، دستورزبان فارسی (۲) ، موسسه انتشارات فاطمی،  چاپ شانزدهم، ۱۳۷۷

۴- قریب / ملک الشعرای بهار/ فروزانفر/ همایی / یاسمی ، عبدالعظیم / محمد تقی / بدیع الزمان / جلال الدین /رشید، دستورزبان فارسی ( پنج استاد) چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۰

۵- سلطانی گرد فرامرزی ، دکتر علی ، از کلمه تا کلام ، انتشارات مبتکران ، چاپ پنجم ، تابستان ۱۳۷۵

۶- ارژنگ ، غلامرضا ، دستورزبان فارسی امروز، نشر قطره ، چاپ اول ۱۳۷۴

۷- سمیسا ، دکتر سیروس ، سبک شناسی نثر، نشر میترا ، چاپ دوم ، پاییز ۱۳۷۷

۸- تاریخ بیهقی ، ابوالفضل محمدبن حسین ، به کوشش خطیب رهبر، دکتر خلیل ، نشر مهتاب ، چاپ دهم ۱۳۸۵

۹- گفتارهایی درباره دستور زبان فارسی ، ترجمه ونگارش، دکتر خسرو فرشیدورد، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم ، تهران ، ۱۳۸۰

زبان چیست؟

زبان بهترین وسیله ای است که اندیشه ها را به هم پیوند می دهد وآدمی به یاری آن، راز درون خویش را باز می‌گوید و با دیگران رابطه برقرار می کند. بدین ترتیب زبان محور تمام پیشرفت‌های مادی ومعنوی جهان است، اما باید دانست که محدوده ی زبان بسی عام تر از سخن گفتن است. هر قوم و ملتی به همان اندازه که مرزهای زندگی مادی وتفکرمعنوی خود را گسترش می‌دهند، زبان خود را تواناتر وعمرآن را درازتر می سازند.

زبان را به شهر تشبیه کرده اند. اهل زبان به منزله ی  ساکنانی هستند که در شهری زندگی می‌کنند و در خانه ها و عمارات آن مامن می گزینند. عمارات این شهر همه به دست معمارانی طراحی وساخته شده است که همانا    متفکران و شعرا ونویسندگان آن زبانند. معماران زبان فارسی شاعران ونویسندگان بزرگی چون فردوسی، بیهقی،  سنایی، مولوی، حافظ وصدها شاعر ونویسنده دیگر بوده اند.

 دستور زبان

دستور زبان به توصیف ساختار صوری زبان، با توجه به ویژگیهای معنایی آن می پردازد. چگونگی ساختمان واژه ها را نشان می دهد، روابط درون گروهی  گروه های اسمی را توضیح می دهد و نقش کلمه یا گروه کلمات را در درون جامعه بیان می دارد، و بالاخره چگونگی رابطه بین جمله‌هایی را که در ساختمان یک جمله مرکب بکار رفته اند، مشخص می کند.

به سخن دیگر، دستورزبان، کلیه قواعد ونظام های ساختمانی قالب های گفتاری گونه‌ی مشخصی از یک زبان را در دوره های خاص، بر اساس نظریه ای مشخص با نظامی هماهنگ مورد پژوهش قرار می دهد.

 

زندگی نامه ی بیهقی :

ابوالفضل بیهقی به سال ۳۸۵ هجری در حارثا باد بیهق دیده به جهان گشود. خانواده‌ی بیهقی دودمانی نژاده بود وپدرش حسین از خواجگان، به شمار می آمد وبا بزرگان عصر نشست وبرخاست داشت. از آغاز زندگی بیهقی آگاهی چندانی نداریم. پژوهندگان می گویند: در نیشابور به دانش آموزی پرداخت وچون به روزگار نوجوانی رسید در دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی که ادیب بزرگی چون بونصر مشکان ریاست آن را برعهده داشت، با سمت شاگردی به دبیری پرداخت. بونصر مشکان، استاد بیهقی، به شاگرد شایسته ی خود به دیده عنایت نگریست. بیهقی ازبخت نیک نوزده سال زیر نظر استاد خود، بونصر مشکان در دیوان رسالت به دبیری اشتغال داشته ودر این فرصت مغتنم، آداب نویسندگی را از استاد، به کمال فرا گرفته است وسرآمد همه دبیران رسالت شد. اواخر عهد غزنویان ( جانشینان مسعود وطغرل کافر نعمت) به زندان افتاد ودر دوره خانه نشینی وعزلت کتابی در مقامات محمودی ومسعودی نگاشت که به ” تاریخ بیهقی” معروف است.

وی سرانجام در سال ۴۷۰ هجری روی در نقاب خاک کشید واثری جاودانه به یادگار نهاد.

             نمیرم از این پس که من زنده ام               که تخم سخن را پراکنده ام

                                                                                                                          « فردوسی»

نثر تاریخ بیهقی:

نثر این کتاب بینابین است یعنی هم همان صلابت وفخامت وسادگی واستواری وپارسی مداری عهد سامانی و غزنوی را دارد وهم مختصاتی از نثر درحال نضج  فنی در آن است، یعنی آمیختگی نظم ونثر را دارد که درعهد قبل مرسوم نبود، شعر عربی وضروب الامثال عربی آورده است. آیه وحدیث هم دارد. تاریخ بیهقی از شاهکارهای نثر فارسی است.

یکی از محسنات تاریخ بیهقی این است که توانسته است جزئیات مطالب را بنویسد و مقصود را به خوبی بیان نماید.

سعی می کند بیان واقعه را به طریقی بیاراید که خواننده را در برابر آن واقعه قرار دهد و به تمام اجزای واقعه رهنمون کند.

تاریخ بیهقی حکایات وتمثیلها واشعاری به مناسبت تاریخ وبرای شاهد مدعا و افزونی پند وعبرت آورده است. بر خلاف نثر قدیم که ذکر مطالب خارجی از قبیل استشهاد از نظم فارسی و تازی واستدلال به آیات و تمثیل بسیار نادر وکمیاب است. در بیهقی برای پرهیز از تکرار که رسم قدیمیان بود گاه قسمتی از جمله را حذف کرد. لغات زیبای فارسی و ضرب المثل های شیرین در بیهقی بسیار است وپیداست که این لغات و مثل ها در زبان محاوره‌ی آن روز مرسوم و متداول بوده است. در تاریخ بیهقی الفاظ تازی زیادتر از صدی ده نیست. لغات تازی بر همان قاعده‌ی قدیم است یعنی لغاتی است که یا فارسی ندارد و یا لغات درباری و دولتی و علمی است یا لغات دینی است یا لغاتی است که تازی آن از فارسی روان تر و ساده تر بوده است.

 

اهمیت پژوهش دستوری در تاریخ بیهقی :

 اگرقواعد دستوری متون فارسی از جمله تاریخ بیهقی که از شاهکارهای نثر ماست جداگانه استخراج شود، فوائد بسیاری را در بر خواهد داشت. زیرا از مقایسه قواعد کتاب هایی که در یک دوره نوشته شده‌اند دستور توصیفی آن دوره و از مقایسه قواعد دستوری ادوار مختلف دستور تاریخی فارسی تدوین خواهد شد. علاوه بر این، خصوصیات سبکی و دستوری ویژه ی هرکتاب نیز روشن خواهد گردید.

قواعدی که به این ترتیب از آثاری چون تاریخ بیهقی استخراج می شود، باید هم شامل نوادر و شواذ  باشد هم شامل قواعد عام و مشترک با کتاب های دیگر. بنابراین استخراج همه‌ی قواعد دستوری بیهقی اگرچه لازم ومفید است اما آسان نیست.

 

روش کار و تحقیق:

 با توجه به این که تحقیق موردنظردرباره قید وضمیروبررسی جنبه های مختلف آن وجایگاه هریک از آن ها درتاریخ بیهقی است، ضرورت دیدم که درآغاز کارتامل اندکی درزندگی نامه ونثربیهقی داشته باشم واهمیت پژوهش دستوری درتاریخ بیهقی رابررسی کنم. بعدموضوع رااز دیدگاه دستورشناسان مورد توجه قرار دهم. برای این منظور کوشیده ام تا به منابع ومآخذ فراوانی مراجعه کنم که برخی ازاین منابع ارزش علمی بیشتری داشتند وبیشتر مورداستفاده قرار گرفته اند. اما از آن جایی که درمباحث دستوری اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد، تا تکلیف این اختلاف نظرها معلوم نشود، دشواری های دستورهم کم و بیش باقی خواهد ماند.

دراین تحقیق هم دربخش” قید”  وتقسیمات آن وهم دربخش” ضمیر” بایدتامل وتحقیق بیشتری کرد تا با دقت درتقسیمات و مفاهیم، ازچند گانگی به یک معیار واحد برسیم. امید است که این کارناچیز در پیشگاه شما استاد و پژوهنده ادب، مورد عنایت قرارگیرد.

تعاریف قید از دیدگاه های مختلف :

قید کلمه یا گروهی است که مفهومی به مفهوم فعل و نیز گاهی به مفهوم صفت یا مسند یا قید دیگر و یا مصدر می افزاید و توضیحی درباره آنها می دهد وآن ها را با مفهوم جدید مقید می کند.

                                                                              « حسن انوری/ احمدی گیوی»

قیدها کلماتی هستند که چگونگی انجام گرفتن کاری را نشان می دهند یا کلماتی که زمان، مکان، مقدار، تاکید و … را در مورد فعل روشن می سازند.

                                                                                   « سلطانی گرد فرامرزی »

قید کلمه ای است که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه ی دیگر را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و چگونگی مقید می سازد واز ارکان اصلی جمله باشد.

                                                                                                  « پنج استاد »

قید کلمه ای است که مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قید یا گروه وصفی یا قیدی یا فعلی و یا هر کلمه ی دیگر به جز اسم و جانشین اسم را مقید می کند و چیزی به معنی آن می افزاید.

                                                                                          «   فرشید ورد »

 

 تقسیم قید از لحاظ ساختار:

قیدهای فارسی دری از لحاظ ساختار بر چهار گونه اند.

۱- بسیط (ساده) : که آن را قید مفرد نیز گویند، قیدی است که از یک واژک بیشتر نیست یعنی قابل تجزیه به اجزای زبانی نیست.

“آنچه تقدیر است ناچار بباشد، در غمناک بودن بس فایده نیست” ۵/۲۱

“رای خداوند سلطان به باب وی سخت خوب است” ۹/۱

“سپس مامون فرمود تا آن ملطفه ها بیاوردند و بر آتش نهادند تا تمام بسوخت” ۳۰/۳

” وایشان را ببیند ومقدمان وپیش روان نیکو خدمت کنند ” ۳۱/۱۲

” اکنون شما بهتر دانید حسن سلیمان تعبیه ای کرد سخت نیکو” ۳۵/۸

“قاضی گفت : نیک آمد وخوب می گویید وسخت به وقت است ” ۳۷/۴

” اگر رای عالی بیند، مگر صواب باشد که معتمدی بتعجیل برود” ۴۸/۱۰

گفتم:” الحق روز این صورت است” ۶۲/۱۱

” دست به خزانه ها دراز کرده و دادن گرفته و شب و روز بنشاط مشغول شده ” ۶۷/۳

“و وی از آنجا رفته است و ما هنوز به غزنین نرسیده ” ۷۴/۲۳

” هرگز دوست دشمن نشود” ۷۶/۱۷

” همیشه این دولت بزرگ پاینده باد” ۱۵۳/۲

” و پیوسته او را به نامه ها مالیدی وپندها می دادی” ۱۷۳/۱۰

” و چند بخشیدی شعر او وهم چنان ندیمان و دبیران و چاکران خویش را”  ۱۸۱/۱۷

” امیر محمود پدر من است ومن نتوانم دید که بادی تیز بر وی وزد” ۱۸۴/۲۲

” هر چند غازی شراب نخوردی و هرگز نخورده بود” ۱۹۲/۹

” کدام همت باشد برتر ازاین؟ ”  ۱۹۵/۲۰

” امیر او را گرم بپرسید و تربیت ارزانی داشت ”   ۱۹۹/۲

گفت: ” بوسهل زوزنی در میان کار است، مگر صواب باشد که بونصر مشکان نیز اندر میان باشد”  ۲۰۰/۹

۲-  قیدهای مرکب: قید مرکب قیدی است که از دویا چند واژک یا واژه ساخته شده باشد. ترکیب و نسبت آنها با یکدیگر صورت های مختلفی پیدا می کند.

“پس از این چون فرمان عالی دررسد فوج فوج قصد خدمت درگاه سلطان بزرگ، کنند.  ۳/۴

” امروز که نامه ی تمام بندگان بدو مورخ است” ۴/۹

” وسواره بایستادندی و تا چاشتگاه فراخ حدیث کردندی ” ۵/۱۳

” امیرمحمد روزی دوسه چون متحیری و غمناکی می بود” ۵/۱۸

” دیگرروز در صفه ی تاج که درمیان باغی است، بر تخت نشست” ۳۲/۶

” شما سخت بتعجیل آمده اید، بازگردید وزمانی بیاسایید” ۴۱/۱۴

” وبوده است درروزگارش خیرخیرها ووی غافل”  ۶۳/۳

” همه نفرت ها زایل گشت وقرارگرفت ومرد بشادمانگی برفت”  ۷۶/۹

” وکتب خوانده وعواقب را بدانسته، تا لاجرم جاهش برجای بماند”  ۷۸/۸

” اسکندر مردی بودکه آتش وار سلطانی وی نیرو گرفت ”    ۱۵۰/۴

” ومصلحت یکبارگی منقطع گشتی ”     ۱۵۷/۱۱

” تا نیکووزشت او بی محابا با اوبازمی نماید”     ۱۵۸/۲۴

” وبرهمه آداب ملوک سوارشد وبی همتا آمد”   ۱۶۰/۳

” امیر علامت را می فرمود تا پیشتر می بردند وخود خوش خوش بر اثرآن می راند”    ۱۷۰/۲۴

” آن بودکه غوریان دررمیدند وهزیمت شدند وآویزان آویزان می رفتند”   ۱۷۰/۴

” همه شب لشکرمنصور به غارت مشغول بودند وغنیمت یافتند”   ۱۷۰/۱۰

” جده ی تونیکو تعبیر کرد وهمچنان راست آید”  ۱۷۲/۵

” آن دیوسوار اندر وقت تازان برفت”     ۱۷۴/۶

” مسعود زمین بوسه داد وبازگشت شادکام”      ۱۸۴/۱

     ” و یک بار و دو بار معتمدان او، این محدث و یارش آمدند و شدند”       ۱۸۵/۱۵

     ” بامدادان درصفه ی بزرگ بارداد و حاجبان به رسم پیش رفتند”   ۱۹۲/۲۰

    ” امیر یک روز چاشتگاهی بونصررا بخواند”     ۱۹۴/۱۲

۳-گروه یا عبارت قیدی:

 

45,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه گفتگو در مجلد اول تاریخ بیهقی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.