مقاله انگلیسی نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی نقش نیروی انسانی در توسعه تحقیقات صنعتی با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

پژوهش یا تحقیق چه نقشی در این توسعه بازی میکند؟. ۲

* لوازم ایجاد یک دید منسجم و هماهنگ درخصوص پیش بینی، جذب،تأمین، بهسازی، نگهداشت و تعدیل نیروی انسانی مراکز تحقیق وتوسعه (R&D) در واحدهای صنعتی. ۲

* ایجاد زمینه های آشنائی پژوهشگران با مشکلات موجود در صنعت… ۴

* حضور مدیریت قوی علمی و مبتنی بر روابط انسانی در محیط های پژوهشی… ۵

* قابلیت جذب و نگهداری افراد خلاق و نوآور در زمینه های مورد نیاز تحقیقات صنعتی… ۵

* فراهم ساختن موجبات احساس مشارکت نیروی انسانی در فعالیتهای تحقیقاتی ونیز احساس مفید بودن،موفقیت وترقی در رشد و توسعه صنعت. ۶

* تخصیص محققان براساس تخصصها وتوزیع مناسب شغلی براساس طبقه بندی مشاغل صنعتی… ۶

* ایجاد نگرش وفرهنگ تعلق خاطر نیروی انسانی به بخش تحقیقات… ۷

* ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع برای دستیابی سریع به آخرین پیشرفتهای تکنولوژیکی… ۷

* توجه به تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی براساس استراتژی بلند مدت و به مقتضای نیازهای ملی صنایع   ۸

* بازنگری عمیق در شرح شغل و وظیفه نیروی انسانی محقق برای ایجاد فعالیتهای مهم و واگذاری کارهای روتین و تکراری آزمایشگاهی به سطوح تکنیسن و پائینتر.. ۹

* بازنگری در شرایط زمانبندی انجام فعالیتها با توجه به شرایط محیطی و جغرافیایی… ۱۰

* تخصیص تسهیلات و امکانات براساس قابلیتهای شغلی و پیشرفتهای حاصله ( حذف روابط غیر رسمی). ۱۰

* توجه به قدر ومنزلت محققان از طریق تدوین مقررات و ضوابط مفید و آسان.. ۱۰

* شناسایی گروههای غیر رسمی واخذ نظرات، پیشنهادات وانتقادات آنان برای بهینه سازی فعالیتها. ۱۱

* لزوم بهره وری نیروی انسانی محقق از سود حاصل از فعالیت های صنعتی ودریافت حقوق و مزایا براساس کار مفید. ۱۱

* تقویت آموزش های مورد نیاز، ارتباطات داخلی وخارجی بامراکز معتبر تحقیق وتوسعه بمنظور رشد وبهسازی منابع انسانی موجود در صنایع.. ۱۲

* توسعه تحقیقات از طریق تعمیق همکاری های صنعت و دانشگاه. ۱۲

چکیده:

مفهوم توسعه از موضوعات مورد توجه صاحب نظران در دهه های اخیر بوده است « گرانگر»   توسعه را طراحی کلی برای تغییر جامعه میداند که متضمن بازنگری در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. « برای اینکه توسعه انجام پذیرد لازم است که این ساختارها تغییر یابد تا با گسستن وابستگیهائی که زمینه توسعه نیافتگی را فراهم می سازند، شرایط لازم برای توسعه برپایه قابلیتهای موجود در هر جامعه فراهم گردد. چنین نگرشی شناسائی توانائیهای درونی هر جامعه را مبنای ارائه الگوی توسعه خاص آن جامعه فرض میکند».

 پژوهش یا تحقیق چه نقشی در این توسعه بازی میکند؟

   در برنامه ریزیهای کلان هر یک از ممالک دنیا،استراتژی توسعه تحقیقات ملحوظ شده است. این استراتژی بخصوص درکشورهای پیشرفته جایگاه ویژه ای داشته و از طریق سرمایه گذاری درامر خطیر نیروی انسانی و تلاش برای بهبود کیفی آن اجرا می گردد. هر یک از صنایع برای ایجاد، تکمیل وتوسعه سریع نیازمند سه عنصر اساسی هستند:

۱- نیروی انسانی  ۲- تجهیزات  ودستگاهها ۳- کالا ومواد

   ازمیان عوامل فوق « نیروی انسانی» مهمترین سرمایه صنعت است که نحوه بکارگیری آن برای حصول حداکثر کارآئی و بهره وری از پیچیده ترین مشکلات موجود می باشد. در واقع اگر بین اهداف فردی و سازمانی در صنعت  تطابق وجود نداشته باشد نیروی انسانی به عامل بازدارنده تبدیل خواهد شد. براین اساس لازم است با بکارگیری اصول علمی « برنامه ریزی نیروی انسانی» یا پرورش، رشد وتوسعه منابع انسانی، نیروی انسانی موجود شناسائی وتجزیه و تحلیل شده و نهایتاً راهبردهای مناسب برای این موضوع اندیشیده شود.

   راهبردهای برنامه ریزی نیروی انسانی پاره ای از روشهائی که می توانند درامر توسعه تحقیقاتی صنعتی چاره گشا باشند عبارتند از:

* لوازم ایجاد یک دید منسجم و هماهنگ درخصوص پیش بینی، جذب،تأمین، بهسازی، نگهداشت و تعدیل نیروی انسانی مراکز تحقیق وتوسعه (R&D) در واحدهای صنعتی.

 

   این امر مستلزم ایجاد واحد برنامه ریزی نیروی انسانی (HRP)   درمراکز تحقیقات صنعتی برای پیش بینی سیستماتیک نیازهای آینده این مراکز به عرضه وتقاضای نیروی انسانی است تا برنامه های پذیرش، گزینش، آموزش و پرورش استعدادهای درونی پرسنل ونهایتاً تربیت محققانی توانا، کارآمد وخلاق به نحو بهتر وموثرتری صورت پذیرد. این تخمین یا برآورد در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ( از چند ماه تا حداقل ۱۰ سال آتی) باید صورت پذیرد تا یک استراتژی فراگیر در مورد نیروی انسانی لازم ایجاد گردد.

* ایجاد تعادل هماهنگی در ساختار مراکز سیاست گذاری درامر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تحقیقات صنعتی

 

Abstract:

The concept of development issues of interest scholars in recent decades has been the “Grangr” to change the overall design of the development community knows that involve a review of the political structure, economic, social and cultural. “In order to proceed with development of these structures is necessary to change the field to break dependencies underdevelopment provide the conditions necessary to develop capabilities of times in each community be provided. Such identification approach based on capabilities within each society and provide a specific development model assumes that society. ”

 Research or research role in the development of plays?

In planning any major world countries, development strategy is Mlhvz Research. The strategy developed countries in particular have a special place and through the solemn human resources investment drummer and trying to improve its quality will be implemented. For each industry, completing a fast development requires three elements are essential:
1 – Human 2 – 3 Vdstgahha equipment – goods and materials
Azmyan above factors “manpower” is the most important investment industry how to use it to achieve maximum efficiency and productivity of the most complex problems are available. In fact, if between individual and organizational goals in the match industry, there is no human power will become a deterrent. On this basis, using scientific principles required “manpower planning” or nurturing, growth and development of human resources, the manpower Vtjzyh identification and analysis and strategies for ultimately this issue should be considered.
Manpower planning strategies some of the ways that can remedy drummer Industrial Research Development decoder include:
* Lvzm create a coherent and coordinated perspective about prediction, recruit, supply, sanitation, maintenance and modification centers, research manpower development (R & D) in industrial units.
This requires creating unit manpower planning (HRP) Drmrakz systematic industrial research to predict future needs of these centers is to supply manpower to Vtqazay accepting applications, selection, training and nurturing talent within Vnhayta personnel trained researchers capable to efficiently Vkhlaq Vmvsrtry done way better. The three levels of estimates or estimate the short term, medium term and long term (several months to at least the next 10 years) should be done until a comprehensive strategy on human resources necessary to be created.

* Balance centers in the structure of policy coordination drummer providing the required manpower and Industrial Research

 

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی
 • پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس
 • مقاله تعریف و مفهوم مدیریت
 • مقاله مدیریت
 • مقاله مدیریت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.