مقاله انگلیسی همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگلیسی همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگلیسی همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده: ۱

مقدمه. ۳

همسویی استراتژیک چیست؟. ۳

تاریخچه و اهمیت موضوع.. ۴

مدل های همسویی استراتژیک…. ۵

۱- مدل کلارک…. ۵

۳-  مدل C4 همسویی… ۷

گامهای همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان.. ۹

۱-  تعیین ارزشهای سازمان.. ۹

۲-  رتبه‌بندی اولویت‌های ارزش‌های کسب و کار. ۹

۳- تخصیص مجدد منابع به اولویتها. ۹

۴- اطلاع رسانی وضعیت فعلی همسویی در سازمان و ارائه برنامه‌ای برای افزایش آن .. ۱۰

۵-  سازماندهی جهت حفظ همسویی.. ۱۰

مراحل رفع عدم همسویی… ۱۱

۱- کشف و شناسایی… ۱۱

۲- اصلاح.. ۱۲

۳ – پیشگیری… ۱۲

نتیجه گیری… ۱۴

منابع و ماخذ.. ۱۵

چکیده:

در محیط پر تلاطم کسب و کار امروز ، موفقیت سازمان ها در گرو جهت گیری همه بخشهای سازمان ، در راستای مسیر استراتژیک آن است. امروزه که بیشترین سرمایه گذاری سازمانها بر روی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد ، سازمانها در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود چاره ای جز استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک ندارند و اینجاست که مفهوم همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار (‌همسویی استراتژیک ) ، معنی پیدا می کند . همسویی استراتژیک ، به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه ای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژی ها ، اهداف و نیاز های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک ، وجود ارتباط مثبت و مؤثر بین استراتژی های رقابتی ، فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان می دهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجاد همسویی استراتژی های کسب و کار وفناوری اطلاعات شده اند، تاکید می کنند که ایجاد یکپارچگی برای بقا و موفقیت سازمانها ضروری به نظر می رسد.

اما متاسفانه باوجود اینکه واژه همسویی استراتژیک از سال ۱۹۷۰ در محافل علمی خارج از کشور مطرح بوده است و تحقیقات مختلف نشان دهنده ارتباط بین همسویی استراتژیک و عملکرد سازمانی است، تاکنون این مطلب کمتر در سازمانها و محافل علمی کشورمان مورد توجه قرار گرفته است . پس امیدواریم که با ارائه این مقاله علاوه بر بیان مفاهیم مرتبط با همسویی استراتژیک و معرفی یکی از مشهورترین مدل های ارائه شده در زمینه همسویی استراتژیک، راهکار های عملی جهت سنجش میزان همسویی استراتژیک ارائه دهیم و زمینه را برای بحث بیشتر پیرامون این مقوله فراهم آوریم .در این مقاله ابتدا تعاریفی از همسویی استراتژیک ارائه می شود و پس از بیان تاریخچه و اهمیت این موضوع به ارائه مدلهایی در زمینه همسویی استراتژیک می پردازیم.در ادامه گامهای لازم برای رسیدن به همسویی استراتژیک، چالشهای رسیدن به همسویی و در نهایت مراحل رفع همسویی نداشتن استراتژیک را بیان می کنیم.

 مقدمه

همسویی استراتژیک چیست؟

وقتی صحبت از همسویی استراتژیک می‌شود، اصطلاحاتی مانند توازن وهم آهنگی، به هم پیوستگی، ائتلاف و ترکیب ، یکپارچگی و تطابق به عنوان عباراتی مترادف با عبارت همسویی به کار می‌روند. در این قسمت با هدف آشنایی بیشتر با مفهوم همسویی استراتژیک به ارائه تعاریفی از این واژه می پردازیم.

۱- به عقیده لوفتمن همسویی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار بر بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه‌ای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژی‌ها، اهداف و نیازهای کسب و کار سازمان اشاره دارد.ضمن آنکه همسویی استراتژیک حدی است که در آن حد ، استراتژی های فناوری اطلاعات ، از استراتژی های کسب و کار حمایت می کنند و توسط استراتژی کسب و کار نیز حمایت می شوند(Luftman, 2002, P.3)

2- تالون همسویی استراتژیک را در قالب ۲ مبحث «نقصان فناوری» و «نقصان استراتژی» مورد بررسی قرار می دهد. نقصان فناوری وقتی مطرح می‌شود که قابلیتها و تواناییهای موجود فناوری اطلاعات در پشتیبانی مناسب از استراتژی کسب و کار سازمان دچار شکست می‌شوند. نقصان استراتژی زمانی مطرح می‌شود که استراتژی کسب و کار سازمان در کسب مزایای کامل از قابلیتها و تواناییهای موجود فناوری اطلاعات سازمان دچار شکست می‌شود.

می‌توان همسویی استراتژیک را این‌گونه تعریف کرد:

همسویی استراتژیک عبارت است از میزان پشتیبانی استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی از استراتژی کسب و کار سازمان و میزان پشتیبانی استراتژی کسب و کار سازمان از استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی سازمان (Tallon, 1999, P.3) .

3-  «ریچ و بند بست» نیز، در تعریف همسویی استراتژیک ، دو نوع همسویی را ذکر می کنند .

۱- همسویی استراتژیک کوتاه مدت : در این نوع همسویی ، مدیران اجرایی کسب و کار و فناوری اطلاعات ، علاوه بر اینکه درک روشنی از اهداف و برنامه های یکدیگر دارند، در تدوین اهداف و برنامه های کوتاه مدت یکدیگر نیز مشارکت می کنند .

۲- همسویی استراتژیک بلند مدت : در این نوع همسویی ، مدیران اجرایی کسب و کار و فناوری اطلاعات ، در تدوین این چشم‌انداز که چگونه فناوری اطلاعات باید در موفقیت کسب و کار مشارکت کند، سهیم می شوند.(Walker,2003,p.20)

تاریخچه و اهمیت موضوع

Abstract:

In the turbulent business environment today, successful organizations in all sectors of the organization depends orientation, in line with its strategic direction. Today, most organizations invest on information technology and information systems might be based organizations to achieve their strategic objectives choice but to use IT as a strategic resource, and here are the concept of alignment of IT and business strategies work (strategic alignment), to find meaning. Strategic alignment, the use of information technology competent and timely manner and in balance with the strategy, goals and needs of the business refers to. Research done in the field of strategic alignment, effective and positive correlation between competitive strategy, information technology and organizational performance shows that managers fail to create Sazmanhayshan business alignment strategies have been information technology, emphasizing that integration necessary for survival and success of organizations appears.

Unfortunately, despite the strategic alignment of 1970 words in scientific circles abroad has been raised and several studies indicate the relationship between strategic alignment and organizational performance is far less than this in our organizations and academic circles has been considered. After offering the hope expressed in this article also related to concepts of strategic alignment and the introduction of a famous models presented in the context of strategic alignment, practical approach to measure strategic alignment and give the background for further discussion on this issue we provide . In this paper, definitions of strategic alignment is presented and then express the history and importance of this issue to provide strategic alignment models in pay. more steps needed to achieve strategic alignment, the challenges to achieve alignment and ultimately eliminate steps Lack of strategic alignment to give.

Introduction

What is strategic alignment?

When you are talking about strategic alignment, balancing both expressions like song, to the coherence, the coalition and composition, integration and adaptation as synonymous terms are used to align the words. The aim of this section to learn more about the concept of strategic alignment to provide definitions of the term pay.
-1 Lvftmn opinion between the alignment of IT strategy and business use of IT competent and timely manner and in balance with the strategies, goals and business needs of the organization refers to. While strategic alignment so that the limit, IT strategies, business strategies are supported by the business strategies are supported (Luftman, 2002, P.3)
-2 Talvn strategic alignment in the form of two topics “technology deficit” and “strategy deficit” will examine.when it comes to the deficit technology abilities available appropriate information technology in support of business strategies fail are organized. Strategy shortcoming when it comes to the business strategy of the organization’s business capabilities and abilities of the full benefits of the IT organization will fail.
the strategic alignment can be defined:
Strategic alignment is simply the amount of information systems strategy supports business strategy and how the organization supports the business strategy of the organization of information systems strategy of the organization (Tallon, 1999, P.3).
-3 “Rich and closed the ward”, too, in defining strategic alignment, the alignment of two types are mentioned.
-1 Short-term strategic alignment: In this type of alignment, business executives and information technology, in addition to being a clear understanding of each other’s goals and objectives are the development goals and other short programs also participate.
-2 Long-term strategic alignment: In this type of alignment, business executives and information technology, in developing this perspective on how IT should be successful business partnership, the shares are. (Walker, 2003, p.20 )

 

History and importance

 

55,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش فناوری اطلاعات در صنعت توریسم با ترجمه فارسی
 • مقاله بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش
 • مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
 • مقاله مدیریت استراتژیک
 • آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.