مقاله انگور و سیب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله انگور و سیب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انگور و سیب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

سیب در دنیا   ۱
سیب و اصلاح نباتات   ۱
خصوصیات گیاهشناسی سیب   ۲
ریخت شناسی گل   ۲
سیستم گرده افشانی   ۳
تشکیل میوه   ۳
تقسیم بندی واریته های سیب   ۳
بهنژادی سیب   ۴
نونهالی   ۴
انتخاب نهال   ۵
انتخاب مقدماتی   ۵
تکامل میوه   ۵
یادداشت برداری   ۶
اصلاح سیب های پختنی   ۶
برنامه های اصلاحی پایه   ۶
پایه های سیب   ۷
مباحث نوین در اصلاح سیب   ۷
جنین زایی سوماتیک   ۷
نجات جنین   ۸
باززایی   ۸
انگور   ۹
انگور و آفرینش   ۹
تاریخچه   ۱۰
معرفی گیاه   ۱۲
ترکیبات گیاه   ۱۳
گونه‌های موجود   ۱۴
انگور فرنگی Currant   ۱۶
مبداء پیدایش و محل توسعه   ۱۶
عصاره دانه انگور   ۱۷
جمع آوری ، نگهداری و تست دانه گرده   ۱۸
سیستمهای اصلاح نژادی   ۱۹
منابع:   ۲۱

منابع:

 تالیف؛‌دکتر سید علی محمد میر محمدی با همکاری عاطفه خندان و محمد حسین اهتمام،‌ اصلاح نباتات در باغبانی (اصلاح درختان سیب)‌، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، بهار ۸۲

مشیری محمد، پرورش درختان میوه،‌ انتشارات باغبانی و کشاورزی،‌ سال ۶۸

. ۳٫ canada FirctApple breeading at AAFC

4.Breeding Apples with durable disease resistance. Markus Keller hals cornelia kesper. Brenhard Koller and Cesare Gassler

سیب در دنیا

مناطق عمده تولید سیب در جهان بین عرضهای شمالی و  جنوبی ۳۰ تا ۶۰ درجه قرار گرفته. بعنوان مثال به ترتیب در کشورهای اروپای غربی، آمریکا، اروپای شرقی،‌کانادا،‌ژاپن، استرالیا و آرژانتین کشت و تولید می شود. در سال ۲۰۰۱ در بین کشورهای جهان ده کشور هر کدام بیش از یک میلیون تن سیب تولید کرده اند که در بین آنها چین در رتبه اول قرار دارد. بر اساس همین گزارش جمهوری اسلامی ایران بعنوان دهمین تولید کننده محصولات باغی شناخته و مدعی است حدود ۴درصد از تولید سیب جهان در ایران تولید می شود و مکان ششم را در دنیا به خود اختصاص داده است.

قرنهاست سیب در کشورایران کشت می شود.مهمترین مناطق تولید سیب در ایران آذربایجان شرقی، غربی وسپس استان  خراسان وتهران می باشد.سیب وحشی ایران ازگونه پومیلا (Pumila ) است.

سیب و اصلاح نباتات

تحقیقات در زمینه دستیابی به عملکرد بالا و کیفیت مطلوب منجر به کشت تعداد کمی از واریته ها در نقاطی از دنیا که دارای شرایط اقلیمی مشابه هستند شده است.

مطلوبترین واریته های کشت شده، واریته های گلدن دلیشس، سیب قرمز (که هر دو از آمریکا منشاء گرفته اند)، واریته های موستاو ( که از ژاپن منشاء گرفته) و جرمنی اسمیت ( که از استرالیا منشاء گرفته ) در انگلستان می باشد.

به منظور انطباق با نظام های پیشرفته کشت ضرورت دارد. متخصصین نسبت به اصلاح ارقام سیب اقدام نمایند. برای این منظور باید اساس ژنتیکی تنوع سیب شناسی و مقدار وراثت پذیری صفات میوه آن تعیین شود. همچنین باید از اهداف ویژه در برنامه های اصلاحی و عملیات زراعی در ارتباط با تولید سیب آگاهی داشت. آگاهی از واریته های معمول سیب و توجه به شناخت روش و زمان مورد نیاز در اصلاح و ارزیابی نتایج بسیار حایز اهمیت است.

خصوصیات گیاهشناسی سیب

سیب از خانواده رزاسه یا فامیل رز است. برخی آن را به تیره مالوئیده و بسیار دیگر آن را در زیر خانواده پوموئیده یا میوه های پوم طبقه بندی نموده اند. سیب مهمترین میوه درختی مناطق معتدله جهان است و در شمار درختان سردسیری معتدل و برگ ریز یا خزان کننده شناخته شده است. ار تفاع درختان سیب از ۵/۱ تا ۸ متر می باشد.

ریخت شناسی گل

گل واریته های سیب و نهالهای بذری از نظر اندازه، شکل، گلبرگ و رنگ از سفید تا صورتی تیره بسیار متفاوت هستند. گل ها از برگ تولید می شوند و با آرایش گل آذین گرزن در روی ساقه کوچک قرار می گیرند. هر گل شامل ۵ گلبرگ سفید معطر بعرض ۵/۲ تا۴ سانتی متر یک کاسه گل شامل کاسبرگ و حدود ۲۰ پرچم و مادگی ۵ پرچه ای است.

سیستم گرده افشانی

از نظر گرده افشانی اکثر سیب ها دگرگشن هستند و لذا تمام واریته‌های آنها برای تشکیل میوه به مقداری دگر گرده افشانی نیاز دارند. در باغات این عمل توسط حشرات انجام می شود. در انجام تلاقی کنترل شده گرده توسط متخصصین اصلاح نباتات بر روی کلاله منتقل می شود.

تشکیل میوه

در میوه سیب بخش ضخیمی که شامل هیپانیتوم آبدار است. کاسبرگ و گلبرگ ها و پرچم ها از حاشیه هیپانیتوم منشاء می گیرند.

تقسیم بندی واریته های سیب

بر اساس نوع مصرف:

۱٫ دسری   ( Dessery Ranety ) 2. پختنی     (Culinary Varrety  )

بر اساس فصل برداشت:

۱٫ پاییزه            ۲٫ بهاره                  ۳٫ تابستانه

بر اساس رنگ میوه:

قرمز: رد دلیشس، مک اینتاش
سبز: گرانی اسمیت و پراملی
زرد: گلدن دلیشن
دو رنگ: کاکس، جوناگلد

بهنژادی سیب

تولید میوه های دارای کیفیت خوب و تا حد ممکن ارزان از اهداف مهم برنامه های اصلاحی است.

شروع برنامه اصلاح سیب بصورت کنترل شده به زمانی برمی گردد که نایت (۱۸۳۸-۱۷۵۹) اولین واریته های با والدین مشخص را معرف نمود. نایت ابتدا بدنبال کشف جنسیت در گیاهان بود. او در سال ۱۸۰۶ طی گزارشی اعلام کرد واریته های جدید هر گونه میوه معمولاً از طریق انتقال گرده یک واریته به گل گیاه دیگر و سپس تکثیر فرد جدیدبدست می آید.

نونهالی

درختان سیب شبیه بسیاری از درختان جنگلی بین جوانه زدن بذرها و رسیدگی میوه دارای مراحل مختلف نمو هستند. اولین مرحله نونهالی است. در این دوره گل تولید نمی شود. طی سالهای گذشته تحقیقات وسیعی در زمینه کوتاه کردن دوره نونهالی به روشهای مختلف انجام شده است. در روشی که توسط تیدمن و السترن (۱۹۶۵) ارائه شده است گفته شده که می توان از طریق پیوند زدن نهال های بذری روی پایه های پا کوتاه دوره نونهالی را به میزان زیادی کوتاه کرد.

انتخاب نهال

در این مرحله می توان برای مقاومت به برخی از بیماریهای مهم عمل انتخاب را انجام داد.

انتخاب مقدماتی

برای یافتن همبستگی بین صفات که در مرحله نونهالی قابل تشخیص هستند و صفات میوه در درخت بالغ تحقیقات خوبی انجام شده است. با این حال تا کنون هیچ همبستگی مثبتی از این نوع پیدا نشده است که بتوان از آن برای حذف نهالهای بذری دارای صفات نامطلوب در مراحل اولیه نمو استفاده کرد.

تکامل میوه

مهمترین بخش تکامل نهالهای بذری زمانی است که نهالهای بذری از مرحله نونهالی خارج و تولید گل و میوه نماید. اندازه میوه یکی از صفاتی است که براحتی قابل تشخیص است.

یادداشت برداری

مهمترین بخش برنامه یک متخصص اصلاح نباتات، نگهداری یادداشت برداری هاست. یادداشت برداری از نهال بذری می تواند در مطالعات توارث پذیری صفات و همچنین در محاسبه سهم یک والد در مقابل یک صفت به نتایج استفاده شود.

اصلاح سیب های پختنی

عملیات اصلاحی کمی روی تولید سیب های پختنی جدید صورت گرفته یا در حال انجام می باشد.

برنامه های اصلاحی پایه

جهت اصلاح یک واریته خوب متخصصین اصلاح نباتات به پایه نیاز دارد و بنابراین یکی از اهداف متخصصین اصلاح نباتات تولید پایه هایی با پتانسیل لازم رشد خوب و دارای قدرت تکثیر است.

اولین ثمره تلاش برنامه های اصلاحی برای ایجاد پایه های جدید سیب معرفی پایه های مالینگ مرتون و M.25 بود. با ردهی زیاد، القای زودباردهی، کنترل اندازه درخت، تاکید روی سازگاری پایه ها به شرایط مختلف خاک و مقاومت به آفات و بیماریها از اهداف برنامه های اصلاحی سیب بود.

پایه های سیب

25,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن
 • پاورپوینت انگور
 • پاورپوینت انگور
 • مقاله اصلاح سیب
 • مقاله انگور
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.