مقاله بازیافت


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بازیافت  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بازیافت  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

بازیافت    ۵
باطرِی ها    ۵
باطری تر    ۸
باطری های خشک    ۹
باطری های دکمه ای    ۹
بازیافت باتری های فرسوده    ۱۰
۱ ) سرب    ۱۱
۲ ) ساختار باتری سرب / اسیدی    ۱۲
۳ ) بازیافت باتری سرب / اسیدی فرسوده    ۱۳
الف )خردایش و تفکیک اجزای باتری فرسوده و انجام فرآیندهای جانبی    ۱۳
ب ) استحصال سرب از ترکیبات سرب دار    ۱۷
ج ) پالایش و آلیاژسازی سرب    ۱۹
۴ ) سولفات سدیم    ۱۹
الف ) صنایع پودر شوینده    ۲۰
ب ) صنایع شیشه سازی    ۲۱
ج ) صنایع تولید کاغذ    ۲۲
۵ ) پلی پروپیلن     ۲۳
بازیافت باتری های فرسوده    ۲۴
باتری های سربی اسیدی    ۲۶
باتری های فرسوده منابع تامین سرب    ۲۸
بازیافت باتری ها    ۳۱
کنوانسیون بازل    ۳۳
نتیجه گیری    ۳۸
بررسی اثرات زیست محیطی باطری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست    ۴۰
مدیریت مصرف باتری در ایران    ۴۳
نتیجه گیری    ۴۴
ارائه پیشنهاد بمنظور بهبود کیفیت کمپوست    ۴۶
بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی    ۴۹
۱-مقدمه     ۵۰
۲-تعریف پسماند ویژه     ۵۱
۳-پسماندهای الکترونیکی     ۵۱
۲-۳ انواع تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکترونیکی     ۵۲
۴-پسماندهای الکتریکی     ۵۶
۱-۴ تعریف پسماندهای الکتریکی     ۵۶
۲-۴ تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکتریکی     ۵۶
۱-۲-۴ تجهیزات صنایع و صنعت برق     ۵۶
۲-۲-۴ تجهیزات و وسایل سرمایشی و تهویه مطبوع     ۵۶
۳-۲-۴ تجهیزات و وسایل مولد حرارتی و نوری    ۵۷
۴-۲-۴ تجهیزات و وسایل الکتریکی حمل و نقل     ۵۸
۵-۲-۴ سایر وسایل     ۵۹
۵– شیوه های مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی     ۵۹
۱-۵ روشهای استفاده مجدد     ۶۱
۱-۱-۵ بهره گیری دوباره Ruse    ۶۱
۲-۱-۵ بازگرداندن Reduce    ۶۲
۳-۱-۵ بازیافت Recycel    ۶۲
۶- آلودگی های زیست محیطی ناشی از مدیریت نادرست     ۶۲
۱-۶ فلزات غیر سمی    ۶۳
۲-۶ فلزات سمی یاسنگین     ۶۳
۱-۲-۶ سرب     ۶۴
۲-۲-۶ کادمیوم     ۶۵
۳-۲-۶ کروم ۶ ظرفیتی     ۶۶
۴-۲-۶ جیوه    ۶۷
۵-۲-۶ آسکارول     ۶۸
۶-۲-۶ آرسنیک     ۶۸
۷-۲-۶ ضد اشتعال های برم دار     ۶۹
۸-۲-۶ انواع پلاستیک و پلیمرها     ۶۹
۱-۸-۲-۶ هیدروکربورهای هالوژنه (دی اکسین ها و فوران ها )     ۷۰
۷- نتیجه گیری     ۷۱
منابع و ماخذ     ۷۳

 منابع و ماخذ :

۱- علوی مقدم محمدرضا ، مختارانی بابک ، مدیریت مواد زاید خطرناک ، انتشارات پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،۱۳۸۶

۲-عبدلی محمدعلی ،زند دریابیگی ، تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای ، مجله محیط شناسی شماره ۳۷ ، بهار ۱۳۸۴

۳- کمیته کشوری بهداشت حرفه ای ، عوامل بیماریزا و حدود تماس شغلی ، معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران ، ۱۳۸۱

۴- نقشینه نادر ، بازیافت ضایعات الکترونیکی ، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم ، ۱۴ تیر ۱۳۸۴

۵- شریعت پناهی محمد ، مبانی بهداشت محیط ، انتشارات دانشگاه تهران ، مرداد ۱۳۷۳

۶-عقیلی نژاد ماشاءا…، مصطفایی مسعود ، طب کار و بیماریهای شغلی ، با همکاری اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای ، انتشارات ارجمند،۱۶۸

بازیافت

   بازیافت یکی از اقدامات موثر و پیشگیرانه در زمینه حفظ محیط زیست است . برای بوجودآوردن چرخه بازیافت نیازمند عوامل مختلفی نظیر تلاش صاحبان صنایع ، مردم و سازمانهای مرتبط هستیم.  بازیافت باطری به دلیل وجود  فلزات سنگین درساختار آنها و نقش این فلزات در  آلودگی محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متن زیر که برگرفته از سایت سازمان EPA است. اهمیت ونقش عوامل مختلف در بازیافت را  نشان می دهد.

  باطرِی ها

زمانی که شما به یک منبع انرژی قابل حمل و راحت نیاز دارید. می توانید به باطری ها اطمینان کنید.

باطری ها در شکل  و اندازه های  مختلف انرژی  مورد  نیاز  شما را تامین می نمایند. معمولا” باطری هادر جایی کار میکنند که ما آنها را نمی بینیم .باطری ها نوسان برق را کنترل می کنند همچنین به عنوان تامین کننده انرژی پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند. در مواقع بحرانی در بیمارستانها و عملیات نظامی کاربرد دارند. انعطاف پذیری باطری ها در مصارف گوناگون به دلیل تنوع اندازه و شکل آنهاست اما تمام باطری ها دارای دو عنصرعمومی هستند که ترکیب این دو باعث تولید انرژیمی شود. که عبارتند از محلول الکترولیت و فلزات سنگین بازیافت باطری می تواند از نشر فلزات سنگین در خاک و هوا جلوگیری نماید .

  با توجه به خاصیت تجمع پذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آنها به چرخه مواد غذایی بازیافت این فلزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین مواد بازیافتی حاصل از باطری های مستعمل می تواند در ساخت یک باطری جدید استفاده شود. باطری ها حاوی فلزات سنگینی مانند جیوه ، سرب، روی،  کادمیوم و نیکل هستند.زمانی که باطری ها به صورت نامناسب دفع یا سوزانده شود ممکن است در هوا آزاد شده یا در خاکستر تغلیظ شوند. در این رابطه قانون عدم استفاده از جیوه در برخی از باطری های قابل شارژ در اداره مدیریت تولید باطری امریکا در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید.

تقریبا” هرساله ۹۹ میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود

باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %۹۰ باطری های اسید سرب بازیافت می شوند.

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند.

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود.

به صورت معمول  ۶۰تا ۸۰ درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند.

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

باطری تر

تقریبا” هرساله ۹۹ میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود .باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %۹۰ باطری های اسید سرب بازیافت می شوند.

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند.

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود.

به صورت معمول  ۶۰تا ۸۰ درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند.

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

 باطری های خشک

  امریکاییها در سال نزدیک به ۳ بیلیون سلول باطری خشک. برای اسباب بازی ، ساعت ، لپ تاپ ، تلفن های قابل حمل، ابزار مکانیکی قابل حمل و کامپیوتر خریداری می کنند. باطری های الکالین ، زینک کربن، اکسید جیوه ، اکسید نقره ، زینک هوا، لیتیم هر امریکایی به طور متوسط در سال هشت باطری خشک مصرف می کند

  باطری های آلکالین ، هر روز در خانه ها در ریموت ( کنترل ها ) چراغ های چشمک زن و دیگر کاربردها استفاده میشوندیکی از راههای کاهش تعدا د باطری های زائد ( مستعمل ) خرید باطری های قابل شارژ است . علاوه بر دوره طولانی مصرف ( یعنی زمان نگه داشتن شارژ ) این باطری ها به اندازه یکصد باطری یکبار مصرف کار میکنند. تقریبا” از هر پنج باطری خریداری شده در امریکا یکی قابل شارژ است

باطری های دکمه ای

 این نوع باطری ها در ساعت ، وسایل کمک شنوایی استفاده میشود که جیوه ، نقره ، کادمیوم ، لیتیم ، یا دیگر فلزات سنگین محتویات اصلی این باطری ها هستند

از آنجا که محتویات این باطری ها قابل بازیافت هستند . و حجم آنها کوچک است و حمل و نقل آنها آسان است  توجه و هدف گذاری خاصی برای بازیافت آنها انجام شده است.

    بازیافت باتری های فرسوده

 جهان بطور چشمگیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فن آوری بازیافت انجام می شود. در این راستابازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده شامل سرب فلزی، ترکیبات سرب، الکترولیت و … یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد.بازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده نیازمند طراحی پلنت با توجه به مسایل زیست محیطی است. کاهش انتشار گازها و سرباره از مهمترین اهداف در بازیافت باتری های سرب- اسیدی

می باشد.

۱ ) سرب

از لحاظ کاربرد صنعتی، سرب در مقام پنجم پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی قرار دارد و در صنایع تولیدی مختلف نظیر باتری های سرب/ اسیدی، سیم و کابل، پیگمنت

های رنگی، شیشه سازی، اسلحه و مهمات، افزودنی بنزین، حفاظت در برابر اشعه و… کاربرد دارد.براساس آمار منتشره توسط انجمن بین المللی سرب

(International Lead Association) از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ میزان مصرف سرب در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است و همواره صنعت باتری با بیشترین سهم همراه بوده است، بطوریکه در سال ۲۰۱۰ ، ۸۵%سرب تولید شده در جهان در این صنعت بکار رفته است .سرب در طبیعت بصورت ترکیبات سولفیدی، کربناته و… وجود دارد

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله بازیافت مواد پلاستیکی ،تولید نایلون از زباله های شهری
 • مقاله مدیریت منابع ضایعات شهری
 • مقاله نقش بازیافت در حفظ منابع طبیعی
 • مقاله تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله ( ترموسیفون ) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن
 • برچسب ها : , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.