مقاله بحران و مدیریت بحران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بحران و مدیریت بحران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بحران و مدیریت بحران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 چکیده: ۱

مقدمه:. ۲

بحران.. ۳

مدیریت.. ۳

مدیریت بحران.. ۳

بحران و مدیریت بحران.. ۳

تعریف بحران.. ۳

شناخت بحران.. ۴

انواع بحران و شرایط هر کدام به شرح زیر است:. ۴

۱- بحران نوظهور:. ۴

۲- بحران آرام:. ۴

۳- بحران تصادفی:. ۵

۴- بحران انعکاسی:. ۵

۵- بحران تعمقی:. ۵

۶- بحران های روزمره:. ۵

۷- بحران اجرایی:. ۶

سطوح مختلف بحران:. ۶

روش شناسی مدیریت بحران ( Methodology ). 6

عوامل محیط بیرونی و درونی:. ۷

عوامل تعیین کننده در مدیریت بحران.. ۸

۱- عامل انسان:. ۸

۲- فرهنگ سازمانی:. ۸

۳- ساختار سازمانی:. ۹

۴- راهبرد:. ۹

مدیریت راهبردی.. ۱۰

دیدگاه های مختلف مدیریت از بحران:. ۱۲

از دیدگاه اقتصادی:. ۱۲

از دیدگاه علوم سیاسی:. ۱۲

از دیدگاه جامعه شناسی:. ۱۲

از دیدگاه تاریخی:. ۱۳

از دیدگاه روانشناسی:. ۱۳

از دیدگاه زیست محیطی:. ۱۳

از دیدگاه مدیریت و سازمان:. ۱۳

مراحل چرخه مدیریت بحران:. ۱۴

۱) مرحله آمادگی پیش از بحران.. ۱۴

۲) مرحله آغاز بحران.. ۱۴

۳) مرحله حین بحران.. ۱۴

۴) مرحله پس از بحران.. ۱۵

۱٫ قبل از بحران.. ۱۵

وظایف مدیر بحران:. ۱۸

پس از واقعه. ۲۰

وظایف مدیریت بحران.. ۲۲

مدیر بحران و هفت نکته کلیدی.. ۲۳

مدیر بحران(Crisis Manager ) و رسانه ها. ۲۳

مدیریت عملیات.. ۲۵

روش جذب دانشجو. ۲۶

نتیجه گیری:. ۲۸

منابع و مأخذ.. ۲۹

منابع و مأخذ

دلاور، مـحمود رضـا(۱۳۸۳). سیسـتم های اطلاعات مکانی در مدیریت. فصل نامه ساخت شهر. زمستان ۱۳۸۳٫ ص ۲

شریف زاده، رضا(۱۳۸۱) . اصـول مدیریـتبحران در حوادث غیر مترقبه. ماهـنامه اطلاعات علمی. اردیبهشت ۱۳۸۱٫ ص ۲

شعاری، عبدالکریم(۱۳۸۰). راهکارهای چنـد گانه مدیـریت بحـران. ماهنامـه صنعت خودرو. ۱۳۸۰ . ص ۲-۳٫

صالحیان، علیرضا(۱۳۸۳). مدیریت در شرایط بحـران. فـصـلنامه بانـک صــادرات ایران.زمستان ۱۳۸۳٫ ص ۲-۳

صراف زاده، حسن(۱۳۸۳). مدیریت بحـران. سالنامه روش. ۱۳۸۳٫ ص۳-۴-۵٫

ناصحی فر، وحید(۱۳۸۰). نکـاتی پیرامـون مدیریت بحران. فصلنامه توسعه مدیریت. زمستان ۱۳۸۰٫ ص ۱-۲٫

نژاد، علیرضا(۱۳۷۶). مدیریت بحران در یک نگاه. فـصلـنامه عمـران شـریف. زمستـان ۱۳۷۶ . ص ۱-۲٫

چکیده:

تعریف بحران به علت اینکه تا کنون در خصوص آن توافقی میان صاحبنظران به وجود نیامده است، کارساده ای نیست. واژه بحران که معادل«Crisis » در زبان انگلیسی است، از پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است. در پزشکی وضعیت بحران به وضعیتی اطلاق می شود که بدن موجودات زنده دچار بی نظمی شود و به خطر بیافتد. برخی عقیده دارند که در زمینه مسائل اجتماعی هم، زمانی که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود، وضعیت بحرانی حاکم می گردد. در نهایت بحران به صورت زیر تعریف می گردد.

«بحران شرایطی غیر عادی است که در آن مشکلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدید می آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین موسوم دیگر کار ساز نیست»

بحران ها معمولا به طور غیر منتظره ظاهر می شوند و مجموعه ای از تبعات پنهان و آشکار را به همراه دارند. از این رو مدیران همواره باید آماده باشند تا با آنها به نحو مقتضی برخورد کنند. بروز هر بحران جدید ممکن است بطور کامل امور را از دست مدیران خارج سازد. بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را مختل کرده و پایداری آن را بر هم زند.

مقدمه:

با مطالعه این مقاله با مفهوم بحران و برخی علل بوجود آمدن بحران ها آشنا می شویم. باید در نظر داشته باشیم که متأسفانه در بسیاری از موارد، مشکلاتی که بعنوان بحران مطرح می گردند، بحران نیستند، و در واقع بحران ها شرایطی هستند که غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه هستند، نه سهل انگاری و بی توجهی مدیران در بسیاری از موسسات و سازمان ها بحران های بوجود آمده از وضعیتی بحرانی از مدیران است که با تدبیر و تصمیمات صحیح قابل پیش بینی و پیش گیری بوده اند، اما بی توجهی به مورد، تبدیل به معذل شده اند. باید بدانیم که هر سازمان، باید تیمی متشکل از افرادی با خصوصیات فردی مناسب برای مدیریت شرایط بحرانی داشته باشد که این تیم از قبل تشکیل شده و در شرایط بحران به حل بحران می پردازد.

  بحران

بحران رخدادی غیر مترقبه است که به طور طبیعی یا توسط دست بشر، ترکیبات زندگی روزمره و عادی مردم را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دستخوش تحول جدی می نماید.

مدیریت

مدیریت علم و هنر به کارگیری افراد و عوامل در جهت رسیدن به اهداف سازمان است.

مدیریت بحران

مدیریت بحران، یک سری فعالیت ها و عملیات پیوسته در غالب برنامه ریزی، سازماندهی تشکیلات، رهبری، کنترل و هماهنگی جهت پیشگیری از بحران و کاهش اثرات ناشی از ان و بهبود امور و اوضاع بعد از بحران می باشد.

بحران و مدیریت بحران

تعریف بحران

تعریف بحران به علت اینکه تا کنون در خصوص آن توافقی میان صاحبنظران به وجود نیامده است، کارساده ای نیست. واژه بحران که معادل«Crisis » در زبان انگلیسی است، از پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است. در پزشکی وضعیت بحران به وضعیتی اطلاق می شود که بدن موجودات زنده دچار بی نظمی شود و به خطر بیافتد. برخی عقیده دارند که در زمینه مسائل اجتماعی هم، زمانی که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود، وضعیت بحرانی حاکم می گردد. در نهایت بحران به صورت زیر تعریف شده است:

«بحران شرایطی غیر عادی است که در آن مشکلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدید می آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین موسوم دیگر کار ساز نیست»

شناخت بحران

در بحران هدف های عمده به خطر افتاده است و فرصت برای تصمیم گیری نیز بسیار کم و حادثه پیش آمده کاملا غیر منتظره و غافلگیر کننده است. در چنین شرایطی دیگر نمی توان از روش های معمول برای نشان دادن عکس العمل استفاده کرد. مدیریت در چنین حالتی بیش از هر چیز به تجربه مهارت، سرعت، هوشمندی، خلاقیت و موقع سنجی نیاز دارد و با توجه به اطلاعات موجود باید هر چه سریع تر موضوع ارزیابی شود و در خصوص آن اقدامات  لازم به عمل آید.

بدیهی است هر چه اطلاعات موجود بیشتر و نظام اطلاعاتی کاراتر و توانایی بیشتر در پردازش سریع اطلاعات باشد، تصمیممات اخذ شده می تواند بهترین نتایج ممکنه را به بار آورد. در چنین شرایطی معمولا به علت دستپاچگی و شتابزدگی و همچنین حاد بودن موضوع تصمیم گیران معمولا دستخوش اختلاف نظر شدید می شوند و میان آنها درگیری به وجود می آید که موضوع را مشکل تر می کند. لازمه رفع اختلاف آن است که تصمیم گیران در چنین شرایطی تلاش کنند با حفظ خونسردی با یکدیگر بحث و گفت و گو کنند.

انواع بحران و شرایط هر کدام به شرح زیر است:

۱- بحران نوظهور:

در این وضعیت، تهدید شدید است و بحران پیش آمده بدون سابقه و کاملا غیر منتظره است و فرصت کافی برای تصمیم گیری نیز وجود دارد.

۲- بحران آرام:

در این حالت تهدید کم است و فرصت برای تصمیم گیری زیاد، ولی حادثه غیر مترقبه است. تصمیم گیران باید از فرصت موجود برای جمع آوری اطلاعات بحث و گفت و گو کرده و بهترین تصمیم را اخذ کنند.

۳- بحران تصادفی:

در این حالت بحران به وجود آمده تهدید اساسی به وجود نیاورده است. ولی غافلگیری شدید و زمان نیز برای تصمیم گیری کوتاه است. اگر تصمیم گیری درست انجام نشود. ممکن است بحران تشدید شود و تهدید زیادی به وجود آورد. غالبا چون تهدید ها زیاد نیست. تصمیم گیران به آن اندازه کافی توجه نمی کنند و در نتیجه بعدا گرفتار می شوند.

۴- بحران انعکاسی:

در بحران تهدید شدید و زمان عکس العمل کوتاه است. ولی غافلگیری وجود ندارد. چون از قبل وقوع  چنین حادثه ای قابل پیش بینی بوده است.

۵- بحران تعمقی:

در بحران تهدید شده است. ولی هم زمان کافی برای عکس العمل وجود دارد و هم بحران قابل پیش بینی بوده است و در نتیجه تصمیم گیران هم می توانند مقدمات کار را از قبل فراهم کنند تا غافلگیر نشوند و هم فرصت کافی برای جمع آوری اطلاعات و بحث و گفت  وگو داشته باشند.

۶- بحران های روزمره:

در چنین حالتی هم تهدید کم و هم زمان برای تصمیم گیری زیاد است و بحرانی است که افراد با آن هر چند مدت یک بار با آن روبرو می شوند و معمولا روش های مقابله با این  بحران نیز از قبل مشخص می شود.

۷- بحران اجرایی:

تهدید کم. زمان عکس العمل زیاد و بحران قابل پیش بینی است. باید مقدمات کار طوری فراهم شود تا در فرصت کوتاه بحران به وجود آمده بتوان بهترین تصمیم را گرفت.

تمام موارد ذکر شده جنبه های مختلف بحران است که لازم است مدیران از قبل برنامه خاصی در خصوص نحوه برخورد با هر یک از بحران های یاد شده داشته باشند تا عامل غافلگیری نتواند تهدید و باعث تشدید بحران شود.

سطوح مختلف بحران:

 

35,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مدیریت بحران
 • مقاله مدیریت بحران
 • مقاله مدیریت در بحران
 • مقاله مدیریت بحران در بنادر
 • مقاله مدیریت راهبردی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.