مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی آینده انقلاب اسلامی بر اساس سه پیش‌بینی استحاله، مهار و تکامل نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
بیان مسئله   ۲
ساحت مفهومی انقلاب اسلامی   ۴
۱٫ جنبش اجتماعی   ۴
۲٫ نهضت الهی   ۴
آینده انقلاب اسلامی   ۵
آینده های ممکن و محتمل انقلاب اسلامی   ۵
عادی شدن و استحاله انقلاب   ۶
مهار و کنترل انقلاب   ۶
تداوم، توسعه و تکامل انقلاب   ۷
بررسی و ارزیابی آینده های ممکن   ۸
ارزیابی پیش بینی اول: عادی شدن و استحاله   ۸
ارزیابی پیش بینی دوم: مهار و کنترل   ۱۱
۱٫۱٫ گسترش اسلام و بیداری اسلامی   ۱۲
۲٫۲٫ صدور انقلاب   ۱۴
۳٫۳٫ توسعه روابط و گسترش نفوذ   ۱۴
ارزیابی پیش بینی سوم: تداوم، توسعه و تکامل   ۱۷
نتیجه گیری   ۲۰
منابع   ۲۱

منابع

اشتراوس، لئو (۱۳۸۱)، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمة فرهنگ رجایی، تهران، علمی فرهنگی.

افزایش دایره نفوذ ایران در کشورهای عربی، .

برینتون، کلارنس کرین (۱۳۶۲)، از انقلاب مذهبی کرمول تا انقلاب سرخ لنین، ترجمة محمد عنایت، تهران، هفته.

ـــــ (۱۳۷۰)، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، نو.

بهشتی، سیدمصطفی؛ «آیندة انقلاب اسلامی از نگاه قرآن، .

جمعی از نویسندگان (۱۳۸۲)، چالش های آیندة انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، تهران، پژوهشکده امام خمینی€ و انقلاب اسلامی.

حاجتی، میراحمدرضا (۱۳۸۱)، عصر امام خمینی€، چ پنجم، قم، بوستان کتاب.

خبرگزاری اهل بیت‰، وابسته به مجمع جهانی اهل بیت‰ ـ ابنا .

رحیم پورازغدی، حسن، جهانی سازی مهدوی و مخالفانش،.

روزنامة جمهوری اسلامی، ۸ دی ماه ۱۳۸۹٫

روزنامة کیهان، ۳ بهمن ۱۳۹۱ و ۷ شهریور ۱۳۸۹ و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱٫

سجادپور، سیدمحمدکاظم (۱۳۷۶)، «ارزیابی مهار دوگانه: چهار نگاه متفاوت، سیاست خارجی، سال ۱۱، ش ۱، ص۷٫

سعید، بابی (۱۳۷۹)، هراس بنیادین: اروپامداری و ظهور اسلام گرایی، ترجمة غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران، دانشگاه تهران.

سوری، جواد، «ایران و مصر؛ جدال رسانه ای (۲۶/۳/۱۳۸۹)، روزنامة جام جم.

ـــــ، «تقابل رسانه ای ایران و عربستان،

شجاعی زند، علیرضا (۱۳۸۱)، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.‎

طاهری، سیدمهدی، «انقلاب ایران، زمینه سازحکومت حضرت مهدی، .

عسگری، علی (۱۳۸۷)، آیندة انقلاب، چ چهارم، تهران، کانون اندیشة جوان.

عیوضی، محمدرحیم، «آیندة انقلاب اسلامی و منازعات آیندة جهان (۱۳۸۸)، مطالعات انقلاب اسلامی، ش ۱۸، ص۱۱ – ۳۲٫

فورد، پیتر، «زنان اروپایی و گرایش به اسلام (اسفند ۱۳۸۴)، سیاحت غرب، ش۳۲٫

کچوییان، حسین (۱۳۹۱)، انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ، تهران، سوره مهر.

گلشنی، مهدی (۱۳۷۷)، از علم سکولار تا علم دینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مظاهری سیف، حمیدرضا، «نسل سوم و آیندة انقلاب اسلامی، .

موسوی خلخالی، علی، عقب نشینی آمریکا از عراق و نگرانی از نفوذ بی حد و حصر ایران، .

موسوی خمینی، سیدروح الله (۱۳۷۸)، صحیفة امام، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی€.

مؤسسة پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی، حدیث ولایت، مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ویرایش دوم، تهران.

مؤسسة فرهنگی قدر ولایت (۱۳۸۰)، ویژگی های انقلاب اسلامی و راه های تداوم آن در آیینه نگاه مقام معظم رهبری، تهران.

نیچه، فردریش ویلهلم (۱۳۸۴)، چنین گفت زرتشت، ترجمة داریوش آشوری، چ بیست و دوم، تهران، آگاه.

ـــــ (۱۳۷۷)، حکمت شادان، ترجمة جمال آل احمد و همکاران، تهران، جامی.

چکیده

امروزه در بین تحلیل‌گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی‌سال به‌طور طبیعی، حدس‌های عامیانه را کنار می‌زند و زمینه را برای حدس‌های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده‌پژوهی» انقلاب مهیا می‌کند.  آیندة‌ انقلاب اسلامی را می‌توان در سه سطح آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب‌ مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم،‌ توسعه و تکامل انقلاب»، پیش‌بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته‌‌تری دارد. محتمل‌‌ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.

کلید‌واژه‌ها: انقلاب اسلامی، نهضت الهی، آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب، آینده انقلاب، تمدن اسلامی، استحاله انقلاب، مهار انقلاب.

 

بیان مسئله

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران و یکی از بزرگ ترین رخدادهای جهان معاصر، پرسش های عمیق و متعددی را در فضای اندیشه معاصر ایجاد کرده است. این انقلاب، همان گونه که در وقوع و تحقق، شگفتی ساز بود، در نتایج و آینده خود نیز پرسش های زیادی ایجاد کرده است؛ پرسش هایی که امروزه با توجه به تداوم و توسعه انقلاب اسلامی و عبور این انقلاب از مراحل وقوع، استقرار و تثبیت به صورت جدی مطرح شده اند.

هدف اصلی این مقاله، شناخت آینده انقلاب اسلامی مبتنی بر یک روش عالمانه است. در ادبیات آینده پژوهی، برای هر پدیده ای که مورد بررسی آینده پژوهی قرار می گیرد، سه گونه آینده متصور است: آینده های ممکن، آینده های محتمل و آینده های مطلوب. در این تحقیق، انقلاب اسلامی همچون روندی در نظر گرفته شده که از انقلاب آغاز شده و با پشت سر گذاشتن مراحل نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی به اوج خود می رسد.

از نظر این پژوهش، تمدن اسلامی محتمل ترین و بسط یافته ترین آینده ای است که می توان برای انقلاب اسلامی ترسیم کرد. بررسی های متعدد نشان می دهد که اسلام مهم ترین نامزد تمدن آینده است و اکنون انقلاب اسلامی تنها نماینده واقعی اسلام است.[۱]

نوع ورود به بحث در این اثر، مبتنی بر دسته بندی سه گانه آینده های ممکن، محتمل و مطلوب است که به این شکل در آثار منتشر شده در باب انقلاب اسلامی دنبال نشده است. از این جهت، پردازشی نو محسوب می شود. هرچند کمیت آثار در این زمینة مهم، نیز می تواند دلیل پرداختن به این موضوع باشد.

رویکرد کلی این پژوهش نیز از میان سه رویکرد کلی در زمینه آینده پژوهی یعنی ۱٫ آینده پژوهی تحلیلی (یا اکتشافی)، ۲٫ آینده پژوهی تصویرپرداز (یا توصیفی)، ۳٫ آینده پژوهی هنجاری توصیفی و تصویرپردازانه است.

روش این تحقیق در دو بخش بیان می شود. ابتدا روش تحقیق به نحو کلی و سپس، روش آینده شناسی و آینده پژوهی انقلاب اسلامی به طور خاص.

در بخش اول، ترکیبی از روش های شناخته شده این گونه تحقیقات، یعنی روش تبیینی، تحلیلی، توصیفی، تطبیقی و مقایسه ای استفاده شده است.

در بخش دوم، از روش های آینده پژوهی بهره می گیریم. در اینجا به سه روش شناخت آینده یک پدیده ۱٫ براساس آرمان ها و اهداف، ۲٫ براساس ظرفیت ها و توانایی ها، ۳٫ براساس روند تاریخی.

ساختار این مقاله، نخست مبتنی بر تعریفی اجمالی از انقلاب اسلامی است که از نظر ما نقش تعیین کننده در بررسی آینده انقلاب خواهد داشت. سپس، مبتنی بر دسته بندی سه گانه آینده های ممکن، محتمل و مطلوب، به بررسی آینده انقلاب می پردازیم. آینده های ممکن را مورد نقد و بررسی قرار داده و از میان آنها، محتمل ترین آینده را استخراج می کنیم. مطلوب ترین آینده انقلاب اسلامی نیز براساس تعریف ما از انقلاب و آرمان ها و اهدافش مشخص می شود.

 

ساحت مفهومی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی به عنوان یک واقعیت عینی، در دو سطح و ساحت مفهومی قابل تبیین است. سطح بندی که تا حدود زیادی در آینده شناسی انقلاب مؤثر و تعیین کننده است. البته این دو سطح مانعت الجمع نیستند، بلکه توجه به سطوح عمیق تر مد نظر است.

۱٫ جنبش اجتماعی

انقلاب اسلامی در این ساحت، از نوع جنبش های اجتماعی دانسته شده و با نگاه و معیارهای جامعه شناختی مورد بررسی و شناخت قرار می گیرد. مطابق این دیدگاه، انقلاب اسلامی واکنشی است به تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، که عمدتاً در ده، پانزده سال پایانی حکومت شاه ایجاد شده است؛ واکنشی که با جنبه های سیاسی و ایدئولوژیک هم مرتبط شد و منجر به قیام عمومی مردم و سقوط حکومت شاه شد. آسیب دیدن روحانیون از این تغییرات، آنها را هم به عرصه مبارزه کشاند. آنان به دلیل اینکه ارتباط تنگاتنگی با مردم داشتند، توانستند با بسیج توده ای مردم، رهبری مبارزه را به دست گرفته و سرانجام در بهمن ۵۷ به پیروزی برسند. تغییر ساختار سیاسی، مهم ترین دستاورد این انقلاب بود و تا به حال توانسته است با غلبه بر موانع و مشکلات نظام سیاسی خود را استقرار ببخشد و تثبیت سازد.

۲٫ نهضت الهی

در ساحت مفهومی دوم، انقلاب اسلامی از جنس نهضت های الهی، که توسط انبیا صورت گرفته، به شمار می آید. در این سطح، انقلاب اسلامی اعمال اراده الهی برای بیدارسازی انسان ها و بازگشت آنها به ارزش های دینی است. روشن است که پیش از انقلاب اسلامی، روند تاریخ بشریت در جهت بی خدایی و دور شدن از تعالیم الهی، به اوج خود رسیده بود. تا جایی که برخی اندیشمندان غربی، از مرگ خدا سخن گفتند (نیچه، ۱۳۷۷، قسمت ۱۰۸) و «تمامی جامعه شناسان کلاسیک به جز معدودی، انتظار داشتند که با برآمدن آفتاب قرن بیستم، دین نیز محو گردد (شجاعی زند، ۱۳۸۱، ص ۹۱). در مقابل، انقلاب اسلامی به تعبیر اندیشمندان غربی، نشانه بازگشت خدا به زندگی بشر بود. به اعتقاد آنها با انقلاب اسلامی، «انقلابی ساکت در تفکر و استدلال در حال وقوع است و خدا دارد برمی گردد (گلشنی، ۱۳۷۷، ص ۶۰).

به تعبیر بابی سعید «تجدید حیات اسلامی، نمایانگر تولد مجدد خدایی است که غربیان آن را کشته بودند تا بشر بتواند بهتر زندگی کند. احیای اسلام به معنای انتقام ‏خداوند است و به بازگشت ایمان اشاره دارد (سعید، ۱۳۷۹، ص ۵). انقلاب اسلامی در بیان رهبران این انقلاب نیز دارای چنین سطح مفهومی است. حضرت امام€ معتقد بودند بیداری ملت ایران «به دست خدا پیدا شده است و بشر نمی‏تواند این طور کار را بکند (موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ج ‏۴، ص ۷۰)؛ چراکه «یک همچو قیامی سابقه ندارد در تاریخ (همان، ص ۶۲). این انقلاب، «یک نظر الهی است و «قدرتی مافوق طبیعت، در این قضیه و راهنمای این امر [است‏] (همان، ج ‏۵، ص ۲۸۷). دست خدا بود که «از متن ملت جوشیده است (همان، ج ‏۴، ص ۲۵۷).

«قیام برای خدا که یگانه موعظه خداوند به همه بشریت است، از نظر امام€، «جامع سعادت دنیا و آخرت و متضمن تمام مواعظ پیامبران عظیم الشأن و اولیای بزرگوار است (موسوی خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۵، ص ۳۴۶) و این «خودخواهی و ترک قیام برای خدا است که «ما را به این روزگار سیاه رسانده (همان، ج ۱، ص ۳).

همچنین حضرت امام€ با استناد به این آیة شریفه، خطاب به مسلمانان جهان می فرمایند:

از جای برخیزید و قرآن کریم را به دست گرفته به فرمان خدای تعالی گردن نهید تا مجد خود و عظمت اسلام عزیز را اعاده کنید. بیایید و به یک موعظه خداوند گوش فرا دهید، آنجا که می فرماید: «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادی همه قیام کنید و برای خدا قیام کنید (همان، ج ۱۰، ص ۳۳۹)

برد جهانی پیام انقلاب اسلامی در مرحله اول، نشأت گرفته از این سطح مفهومی انقلاب است و بیداری همه بشریت، که از اهداف انقلاب اسلامی است، در این ساحت مفهومی معنا پیدا می کند. انقلاب اسلامی بر این اساس، از ظرفیت و روند ویژه ای برخوردار می شود که در دو ساحت مفهومی دیگر وجود ندارد. این ظرفیت و روند، آینده انقلاب اسلامی را به مراتب روشن تر، امید وار کننده تر و موفقیت آمیز تر می کند.

آینده انقلاب اسلامی

در ادبیات آینده پژوهی، درباره هر پدیده از سه نوع آینده می توان سخن گفت. آینده های ممکن، آینده های محتمل و آینده های مطلوب. آینده ممکن عبارت است از: هر چیزی اعم از خوب یا بد، محتمل یا بعید، که می تواند در آینده رخ دهد. آینده محتمل، آنچه به احتمال بسیار زیاد مبتنی بر استمرار روندهای کنونی در آینده به وقوع خواهد پیوست و آینده های مرجّح یا مطلوب، به مطلوب ترین و مرجّح ترین رویدادهای آینده گفته می شود. در اینجا تنها به بررسی آینده های ممکن و محتمل انقلاب اسلامی می پردازیم.

آینده های ممکن و محتمل انقلاب اسلامی

روشن است که پرسش از امکان و احتمال در اینجا، رهاسازی موضوع میان انبوهی از حدس ها و گمان ها از صفر تا صد نیست، بلکه براساس یک مجموعه معیارهای اجمالی مانند دیدگاه هایی که دربارة یک پدیده مطرح می شود، می توان حدس ها و گمانه زنی ها درباره این موضوع را محدود ساخت. بر این اساس، چند گزینه را می توان درباره آینده انقلاب اسلامی مطرح ساخت:

۱٫ عادی شدن و استحاله؛ ۲٫ مهار و کنترل؛ ۳٫ تداوم، توسعه و تکامل.

عادی شدن و استحاله انقلاب

20,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۵

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایdjkalaa.irمحفوظ می باشد.