مقاله بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات (با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات (با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات (با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب:

مقدمه۴
بخش اول
-طرح مسئله۷
-اهمیت موضوع۸
بخش دوم:تصادفات
-فصل اول:عامل انسانی۳۰
 -فصل دوم:عامل راه۴۰
تقاطع‌های چراغ‌دار۶۴
انحراف از راه۱۰۲
 -فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط ۱۱۶
-فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف۱۲۳   
بخش سوم:مسیر ایمن
-فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز۱۳۷
 -فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک ۱۴۵
 فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی۱۵۲
نتایج و پیشنهادات ۱۶۷
منابع و مؤاخذ۱۶۹

مقدمه:

در اعصار اخیر با تکامل جوامع انسانی، تغییراتی در تمامی جنبه‌های زندگی انسان‌ها ایجاد شده است که انسان چاره‌ای جز اینکه خود را با این تغییرات منطبق کند ندارد.

امروز تفکر انسان‌ها در مورد حمل و نقل و وسائل نقلیه تغییر کرده است. امروزه در اکثر کشورها معضلات آلودگی‌های محیط و هوا و از بین رفتن زیبایی‌ها و ایجاد سروصدا و نظایر اینها اولین مسائلی هستند که در مورد سیستم‌های حمل و نقل جلب توجه می‌کند و صد البته درصد ایت آثار سوء روز به روز حتی می‌توان گفت لحظه به لحظه در حال افزایش است.

در کنار این آثار زیست محیطی، با افزایش تعداد وسائل نقلیه شخصی و یا عمومی و در کنار آن افزایش حجم ترافیک و درنتیجه بوجود آمدن مشکلات کنترل و ساماندهی وسائل نقلیه و کمبودها و نقایص راههای ارتباطی باعث ایجاد ناراحتی‌ها و رنجش‌های روانی در افراد می‌گردد.

قرارگیری این عوامل در کنار هم باعث بوجود آمدن تصادفات با روند صعودی می‌گردد، که هزینه‌‌های گزاف اجتماعی و اقتصادی را بهمراه دارد.

اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بیشتر است چرا که آمار تصادفات و درنتیجه خسارات (جانی و مالی) ناشی از آن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. هرچند که در کشورهای توسعه یافته نیز این آمار کم نیست. جهت بهبود ایمنی راهها باید اقدام به شناخت عوامل بوجود آورندة تصادفات و تصحیح آنها نمود. اما مسلماً رسیدن به این مرحله یعنی تصحیح عوامل بوجود آورندة حوادث کار ساده و آسانی نیست که به سرعت نتیجه دهد و نیازمند تحصیات وسیع و گسترده و همچنین هزینه‌های اقتصادی و زمانی بالا می‌باشد.

با توجه به اهمیت موضوع ایمنی راهها از منظر دارا بودن کمترین میزان تصادفات در این پژوهش عوامل مؤثر در ایجاد تصادفات و تأثیر آنها بر ایمنی راه‌ها و همچنین خلاصه‌ای از روش‌های آماری مورد استفاده در شناسایی مکان‌های حادثه نیز مورد بررسی قرار گرفته، و ارائه گردیده است؛ همچنین در انتها الگوریتم‌های مربوط به یافتن ایمن‌ترین مسیر از جهت دارا بودن کمترین میزان تصادفات با در ظنر گرفتن چند عامل از مجموعه عوامل ایجاد تصادفات ارائه شده تا در جهت انجام نمونة عملی مورد استفاده قرار گیرد.

عامل انسانی:

انسان به همراه وسیله نقلیه و جاده عوامل اصلی سیستم ترافیک هستند. انسان به عنوان استفاده کننده وسیله نقلیه و جاده، نقش مهم و اصلی را در جریان ترافیک و ارجاع کیفی آن ایفا می کند. لیکن همواره تحت تاثیر عوامل مختلف و شرایط ترافیک قرار دارد. پژوهش های علمی نشان می دهد که قدرت تاثیر پذیری رانندگان و عابرین پیاده از قوانین یکسان نیست و بالطبع رفتار آنها در برخورد با شرایط ترافیک متفاوت خواهد بود.

آگاهی از علل ارتکاب اعمال خطرناک توسط رانندگان در تدوین مقرارت و اقدامات اصلاحی بسیار سودمند خواهد بود برای این منظور اطلاعات بیشتری در مورد خصوصیات رانندگان و نیز آموزش های جامع رانندگان مورد نیاز می باشد.

۱-نیازمندیهای انسان:

مکانیسم حمل و نقل یک پدیده ساخت بشر از ترکیب مواد و اجزاء مطلق می باشد و برای تامین نیازهای اصلی انسان طراحی و ساخته شده است. از نقطه نظر عوامل انسانی این نیازها ممکن است در دو شاخه اصلی و فرعی در نظر گرفته شوند.

۱-۱ نیازمندیهای اصلی انسان:

 آنهایی هستند که برای توسعه توانایی های انسانی بکار می روند:

افزایش سرعت: بوسیله فراهم نمودن وسیله برای مردم که سفرهایی سریعتر از آنچه که بدون این مساعدت امکان پذیر نیست، داشته باشد. (مانند هواپیما).

افزایش حوزه نفوذ: بوسیله اجازه دادن برای کارایی بیشتر و استفاده از انرژی مربوط به یک فرد (مانند دوچرخه) یا با تکمیل این انرژی با یک مکانیزم قدرت (همچون یک اتومبیل).

افزایش ظرفیت حمل: بوسیله تطبیق و همکاری نیروی انسانی با وسایل نقلیه برای امکان حمل بارهای سنگین در فواصل طولانی (همچون حمل کننده های باری اقیانوس پیما).

۲-۱ نیازمندیهای فرعی انسانی:

علاوه بر نیازمندیهای اصلی از سیستم حمل و نقل یک مجموعه نیازمندیهای فرعی وجود دارد که مکمل مجموعه اصلی می باشند:

ایمنی بیشتر سیستم های حمل و نقل : انسانها را در محیطی بکار می گیرند که مخالف با شرایط طبیعی آنان است. بنابراین طراحی ها باید به سمت ایمنی بیشتر محیط کار سوق داده شود.

آسایش و راحتی: ناراحتی و عدم آسایش بر کارائی انسان تاثیر می گذارد و ممکن است در برابر متغیر ایمنی نادیده گرفته شوند. ارائه راه حلها باید مناسب این عوامل فرعی باشند. معمولاً دامنه نتایج وسیع می باشد. برخی از آنها زندگی انسان را تهدید می کنند (همچون موقعیت قرارگیری نامناسب یک کمربند ایمنی صندلی اتومبیل)، در صورتیکه برخی دیگر فقط کمی ناراحتی به وجود می آورند و ممکن است کاربردهای غیر مهم روی سیستم ایمنی داشته باشد (همچون طراحی محل کار و وسایل کار برای یک متصدی فروش بلیط خطوط هوایی). باید توجه داشت که توافق کلی روی تغییر از تصور کلی راحتی و آسایش وجود ندارد.

قوانین: براساس مطالعات انجام شده، نیازمندی به قوانین، تاثیر مهمی روی سیستم های حمل و نقلی اعمال نموده است. در ارائه راه حلها باید در نظر داشت که نیاز زیاد به قوانین برای استفاده کنندگان ممکن است اساسا از حوزه نیاز عمومی متفاوت باشد.

 ۲- مکانیزم انسان، عکس العمل در مقابل عوامل خارجی:

دید یا مشاهده: عبارتست است از احساس خطر کردن در موقع دیدن مانع.

انتقال و درک: عبارت است از انتقال خطر به مغز بالافاصله بعد از احساس خطر.

قضاوت یا هیجان: قضاوت کردن و تصمیم گرفتن به منظور فرار از خطر که شامل تصمیم گیری در مورد بوق زدن یا سبقت گرفتن و افزایش یا تقلیل سرعت می باشد.

عکس العمل: بروز عکس العمل به وسیله انتقال تصمیم به اجزا مختلف بدن.

زمان کل از لحظه دید تا عکس العمل عبارت است از مجموع زمانهای چهار مرحله فوق و این زمان را بطور اختصار به PIEV نشان می دهند و به اختصار به نام زمان دید و عکس العمل می نامند.

۳- خصوصیات راننده:

چون راننده عامل اصلی استفاده کننده از راه به حساب می آید، بنابراین باید خصوصیات آن از نظر فیزیکی و روانی بدقت مورد مطالعه قرار گیرد و در طراحی راه منظور گردد؛ مسلماً خصوصیات رانندگان و عکس العمل آنها در مواقع گوناگون بایکدیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین برالی بدست آوردن خصوصیات مشترک که در طراحی راه می توانند مؤثر باشند ملزم به بررسی عوامل متعدد در ارزیابی آنها هستیم. که در ادامه به آن می پردازیم.

۱-۳- تمایلات راننده:

بطور کلی تمایلات راننده حاکم بر طرز رانندگی اوست. راننده و عابر پیاده معمولا به مقرارت و کنترل توجهی نمی کنند، مگر اینکه این مقرارت و کنترلها مناسب باشد.

به هرحال ممکن است بعضی قوانین از نظر راننده مناسب نباشد، در صورتی که از نظر ایمنی لازم است که معمولا باید اجرای این نوع قوانین توام با کنترل اجرا گردد.

۲-۳- قضاوت در حال حرکت:

آزمایشهائی که بر روی راننده ها، حتی راننده های تیزبین به عمل آمده معلوم گردیده که دقیقا نتوانستند در موقع حرکت سرعت وسیله نقلیه ای که از طرف مقابل حرکت می کند و یا وسیله نقلیه ای را که می خواهد از آن سبقت بگیرد، حدس بزنند و این ضعف حدس در طراحی مسافت دید سبقت تاثیر بسیار مهمی دارد که در طراحی باید مورد دقت قرار گیرد.

۳-۳- سایر خصوصیات راننده:

 خستگی مغزی راننده عامل مؤثری در پائین آوردن کنترل وسایل نقلیه می باشد در صورتی که خستگی بدنی چندان تاثیری در پائین آمدن کنترل وسیله نقلیه ندارد. ترس از تصادف و احتیاط یکی از عوامل کنترل کننده سرعت می باشد و این عامل نسبت به اشخاص مختلف فرق می کند. راننده معمولا از موانع بغل راه از جمله دیوار و نرده و پایه های علامات راهنمائی فاصله گرفته و از ناهمواریهای راه گریزان می باشد، در نتیجه شرایط مزبور به علت احتیاط راننده موجب تقلیل سرعت می باشد بطوری که مشاهده گردیده در جائی که ماشین پلیس قرار داشته، سرعت ماشینها حدود ۸ کیلومتر تقلیل یافته؛ از این نظر در شهرها سرعتها نامعقول و کارهای خلاف مقرارت راهنمائی کمتر از راه های بیابانی است.

 ۴- خطای راننده:

علت اصلی بسیاری از موقعیتهای تصادف رفتار راننده می باشد. اشتباه و خطای راننده می توانند چندین نحو باشد: عدم توجه کافی به راه و ترافیک اطراف، تخلف از حق تقدم و قوانین ترافیکی، عدم آشنایی به وضعیت راه، سرعت بالا، خواب آلودگی، نوشیدن الکل، استفاده از تلفن همراه یا دیگر عوامل ایجاد کننده حواس پرتی در حین رانندگی.

از آنجائیکه خطای راننده در نرخ تصادفات و میزان ایمنی و همچنین کارائی جریان ترافیک تاثیر زیادی دارد، بعنوان عاملی موثر باید مورد توجه و تحقیق قرار گیرد، خطاهای راننده را بطور کلی به دو گروه خطاهای شخصی و خطاهای با هدف تقسیم می کنند.

یک خطای شخصی عبارتست از اختلاف بین رفتار مشاهده شده از راننده و آنچه که راننده شخصا مایل به انجام آن است، در حالیکه یک خطای هدفدار عبارتست از اختلاف بین رفتار مشاهده شده از راننده و آنچه که راننده واقعا باید براساس مقرارت انجام دهد. هریک از انواع خطاهای فوق می تواند عمدی و یا سهوی باشد. یک خطای غیر عمدی نتیجه سوء برداشت راننده نسبت به موقعیت خود است، در حالیکه یک خطای عمدی نتیجه تصمیم وی، بدون در نظر گرفتن موقعیت خود و یا نادیده گرفتن مقرارت است.

۱-۴- خطاهای ناشی از نحوه عملکرد:

مطالعات سازمان بهداشت جهانی (WHO) که با همکاری اتحادیه کشورهای صنعتی جهان انجام یافته است، خطاهای مربوط به نحوه عملکرد را به خطاهای فنی (مانند سرعت غیر مجاز، سبقت نامناسب و …) و خطاهای شخصی (مانند عدم احساس مسؤلیت، بی توجه و غیر محتاط بود ن و حالت تهاجمی و…) تقسیم می نماید. از مجموع ۲۰۴۳ تصادف بررسی شده توسط سازمان فوق الذکر بیشتر خطاها فنی بودند و تنها ۲ درصد کل آنها بدلیل تهاجمات عمدی و یا رفتار غیر مسؤلانه بوده است.

در سالهای پیش (۱۹۶۷) حتی در کشورهای توسعه یافته نیاز به فرهنگ غنی تر آموزش احساس می شد. آمار پلیس فرانسه که ۰۰۰/۸۵۰ تصادفات جرحی در سال ۱۹۶۴ را شامل می شد. نشان داد که حدود ۷۵ درصد آنها به علت تخلفات عمده راهنمایی و رانندگی حادث شده بودند.

همچنین از کل مرگ و میر تصادفات کشور ایتالیا در سال ۱۹۶۵، ۸۵ درصد مربوط به سرعت زیاد و سبقت نادرست و عدم رعایت حق تقدم بوده اند. اما به مرور سهم تخلفات عمده راهنمایی و رانندگی در کشورهای پیشرفته کاهش یافته است، اما براساس آمار و ارقام میزان تخلفات عمده راهنمایی و رانندگی در کشور ما هنوز بالا است، آمار نشان می دهد که بیش از ۳۰ درصد از کل تصادفات مربوط به طرز رفتار و عمل ناصحیح رانندگان وانت بار و کامیون می باشد.

۲-۴- خطاهای حسی و ادراکی:

این خطاها شامل نگاه کردن و ندیدن، کمی توجه، اشتباه در تشخیص فاصله می باشد.

خطاهای ناشی از اختلال قوای جسمی وفکری راننده: در این نوع خطاها قوای جسمی و فکری راننده تحت عواملی صدمه می بیند. الکل، خستگی، خواب آلودگی و بیماری عواملی هستند که باعث اخلال در قوای راننده می شوند.

از اثرات مهم خواب آلودگی و خستگی می توان به کاهش دقت اشاره کرد. رانندگی در مسیرهای یکنواخت و بدون تغییر یکی از عواملی است که موجب خستگی و خواب آلودگی رانندگان می گردد.

مواردی زیادی از تصادفات در ایران گزارش شده است که صرفا از خستگی و یا به خواب رفتن رانندگان در حال رانندگی بوده است.

نقش الکل و مواد مخدر در ایران از اهمیت کمتری برخوردار است. بطوریکه درصد خیلی کمی از تصادفات به این علت است، درصورتیکه در کشورهای دیگر به علت عدم ممنوعیت استفاده از الکل مسئله رانندگان مست و تصادفات آنها از معضلات جدی به شمار می روند.

۳-۴- عدم مهارت:

عدم مهارت شامل بی تجربگی، عدم قضاوت صحیح، عمل یا تصمیم غلط می باشد.

۴-۴- سرعت:

مطالعه ملی آمریکا، آنالیزی مقایسه ای را برای بررسی تاثیر سرعت در تصادفات راههای اصلی خارج شهری ارائه می دهد. تحقیقات نشان می دهد که سرعتهای بالای مناسب، بسیار ایمن تر از سرعت پایین یا سرعت بیش از حد می باشد.

براساس این تحقیقات میزان تصادفات در ساعت روز (تعداد وسائل نقلیه تصادف کننده درصد میلیون وسیله نقلیه- مایل) در سرعت های بین ۵۵ تا ۷۰ مایل در ساعت کمترین مقدار می باشد. شدت تصادفات با افزایش سرعت به ویژه از۶۰ مایل در ساعت، به سرعت افزایش می یابد. این نتایج نباید به این نحو تعبیر شوند که یک سرعت خاص در تمامی شرایط ایمن ترین سرعت است. سرعت باید متناسب با وضعیت راه و ترافیک باشد و حتی پایین ترین سرعت می تواند شرایط ویژه غیر ایمن ترین سرعت باشد درحالیکه سرعت بالا در اکثر شرایط مطلوب راه و محیط، ایمن تر است.

BPR بر روی موضوع فوق مطالعات گسترده ای انجام داده است تا رابطه بین سرعت و میزان تصادفات را در راههای دوخطه و چهار خطه صلی تعیین کند. در طول سالها مهندسین ترافیک اصول اهنما زیر برای تعیین سرعت به کار برده اند.

۱٫ رانندگان معمولا سرعت خود را بیشتر با شرایط راه و ترافیک تنظیم می کند تا با سرعتهای مجاز.

۲٫ محدودیتهای سرعت جهت مفید بودن بایستی قابل اعمال باشند. این بدین معنی است که محدودیتهای سرعت بایستی به نحوی باشد که اکثر رانندگان آنرا به طور اختیاری و ارادی رعایت کنند.

۳٫ هر محدودیت سرعتی فقط برای شرایط راه و ترافیک محل نصب آن معقول و منطقی است.

۴٫ محدودیت سرعت براساس مطالعات انجام شده بر روی سرعتهای رایج و شرایط راه و ترافیک عی در کاهش پراندگی سرعتها دارد.

۵٫ تاثیر سرعت متوسط در میزان تصادفات بسیار کمتر از تاثیر پراندگی سرعتها بین کمترین و بیشترین مقدار سرعت می باشد.

۵- عابر پیاده

کنترل عابرین پیاده به علت مجروح و کشته شدن در تصادفات رانندگی عامل بسیار مهمی می باشد. خطرات را ممکن است با احداث پیاده روها، خط عبور عابر پیاده، چراغ عابر پیاده، تونلهای مخصوص عابر پیاده، روگذر مخصوص عابر پیاده، نور کافی در خیابانها جهت دید و تشخیص راننده تقلیل داد. معمولا در ممالک پیشرفته برای افراد کور که قصد عبور از عرض خیابان را دارند، بر روی پایه چراغ راهنمائی قفلهای مخصوصی نصب می کنند و کلید این قفلها را در میان افراد کور توزیع می نمایند، هنگامی که قفل را می چرخانند بعد از ۶ ثانیه چراغ عابر پیاده سبز می شود و همزمان زنگ مخصوص به صدا در می آید که مدت ۲۰ ثانیه طول می کشد و نتیجتا فرد کور قادر خواهد بود از عرض خیابان عبور کند.

سرعت حرکت عابر پیاده عبارت خواهد بود از ۹/۰ تا ۴۰/۱ متر بر ثانیه و زمان عکس العمل عابر پیاده برابر ۴ تا ۵ ثانیه می باشد و هردوی این عوامل در تعیین زمان بندی چراغهای راهنمائی عامل مؤثری هستند. در سال ۱۹۶۸ عابرین پیاده ۳۱ درصد کل کشته شده ها در تصادفات ترافیکی ایالات نیویورک، ۱۸ درصد کشور و ۸ درصد از کل زخمیها در نیویورک و کل ایالات متحده را تشکیل می داد که افراد مسن تر بیشترین سهم را داشتند . ۸۳ درصد از کشته شده ها در اثر تصادف در هنگام عبور از تقاطعها بود که شامل افراد ۴۵ ساله و بیشتر در ایالات نیویورک و شهر نیویورک می باشد. عابرین پیاده ۱۴ ساله یا جوانتر بیش از ۴۵ درصد از زخمیها را درحال بازی یا ایستادن در خیابان (مسیر راه) و ۶۸ درصد آنهایی بودند که از پشت ماشینهای پارک شده بیرون آمده اند.

فصل دوم: عامل راه

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.