مقاله بررسی تأثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تأثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی تأثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده :. ۱

فصل اول.. ۳

کلیات  پژوهش…. ۳

مقدمه. ۳

بیان مسئله :. ۵

اهمیت و ضرورت مساله. ۱۰

اهداف پژوهش…. ۱۲

پرسشها و فرضیه‌های پژوهش…. ۱۳

فرضیه‌های تحقیق:. ۱۳

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. ۱۴

اضطراب کودکان.. ۱۵

فصل دوم.. ۱۶

ادبیات پیشینه‌ پژوهش…. ۱۶

مقدمه:. ۱۷

الف – مبانی نظری… ۱۸

اضطراب کودکی… ۱۸

تعریف و طبقه بندی… ۲۱

اضطراب… ۲۱

علائم رایج اضطراب… ۲۲

ترس…. ۲۳

انواع ترسهای دوران کودکی… ۲۴

اضطراب عادی و لازم در کودکان:. ۲۴

نوزادی… ۲۵

اوایل کودکی… ۲۵

کودک مدرسه‌ای… ۲۶

نگرانی… ۲۶

ترس در برابر اضطراب… ۲۷

علائم عمومی اضطراب در کودکان.. ۲۸

اختلال‌های اضطرابی در کودکان.. ۲۹

اختلال اضطراب جدایی:. ۳۱

اختلال وحشتزدگی… ۳۳

هراس‌ها. ۳۴

مدرسه هراسی… ۳۶

اختلال اضطراب فراگیر (GAD). 36

اختلال وسواس فکری و عملی… ۳۷

اختلال فشار روانی پس از سانحه. ۳۸

مفهوم سازی عمومی اختلال‌های اضطرابی… ۳۹

۱٫ نشانه‌های جسمانی و بدنی… ۳۹

۲٫ آشفتگی‌های ذهنی و شناختی:. ۴۰

۳٫ اجتناب‌ها و واکنش‌های رفتاری… ۴۲

همه گیر شناسی اختلال‌های اضطرابی کودکان و نوجوانی… ۴۳

دیدگاههای مختلف در مورد اضطراب… ۴۸

۱٫ دیدگاه روان پویایی… ۴۸

۲٫ دیدگاه زیست شناختی… ۴۹

دیدگاه سالیوان.. ۵۰

دیدگاه هورنای… ۵۱

دیدگاه اتو رنک…. ۵۲

دیدگاه آدلر. ۵۳

دیدگاه رفتاری… ۵۴

دیدگاه شناختی… ۵۵

دیدگاه وجودی… ۵۸

دیدگاه فرد مدار. ۵۹

دیدگاه گشتالت درمانی… ۶۰

دیدگاه سیستمی… ۶۰

شیوه‌های ارتباطی والدین و تاثیر بر اضطراب کودکان.. ۶۲

درمان شناختی- رفتاری CBT. 66

CBT چگونه عمل می‌کند.. ۶۹

چطور فردی می‌تواند این تغییرات رفتاری را بدست آورد؟. ۷۰

درمان اختلال‌های اضطرابی… ۷۱

۱٫ حساسیت زدایی منظم.. ۷۲

۲٫ غرقه سازی (درمان با غرقه سازی تجسمی). ۷۳

۳- الگو برداری… ۷۳

۴٫ کنترل اضطراب… ۷۴

خود گویی مثبت… ۷۴

کنترل هراسها. ۷۵

مداخله مرتبط با والدین.. ۷۶

مشارکت خانواده در درمان CBT. 78

دارو درمانی… ۸۰

پیشنهاداتی برای والدین با کودکان مضطرب:. ۸۰

تاثیر محیط و وراثت بر اضطراب کودکان.. ۸۲

تاثیر اضطراب بر تحصیل کودکان.. ۸۳

روش مشاوره گروهی… ۸۴

قوانین اساسی گروه. ۸۴

فرایند مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری… ۸۷

اهداف درمانی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری… ۸۸

تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج کشور. ۹۲

تحقیقات انجام گرفته در ایران.. ۹۷

جمع بندی و نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده. ۹۹

فصل سوم.. ۱۰۲

روش اجرای پژوهش…. ۱۰۲

الف )‌ طرح پژوهش…. ۱۰۲

نمونه و نمونه گیری:. ۱۰۴

نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری… ۱۰۴

ابزارهای اندازه گیری متغیرها. ۱۰۵

پرسشنامه علائم مرضی کودک (CSI-4). 105

مقیاس‌های پرسشنامه علائم مرضی (CSI4). 107

متغیرها:. ۱۱۰

اعتبار و روایی پرسشنامه (CSI4). 111

مدت زمان اجرای پرسشنامه:. ۱۱۳

شیوه نمره گذاری… ۱۱۳

روش جمع آوری داده‌ها. ۱۱۴

فصل چهارم.. ۱۱۹

یافته‌های پژوهش…. ۱۱۹

۱٫ توصیف داده‌ها:. ۱۲۰

نمودارهای مربوط به آمار توصیفی… ۱۲۲

فصل پنجم.. ۱۳۵

بحث ونتیجه گیری… ۱۳۵

الف )‌بررسی فرضیه‌ها. ۱۳۶

پرسش اول :. ۱۳۶

پرسش دوم :. ۱۳۸

این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای :. ۱۳۸

پرسش سوم :. ۱۳۹

محدودیتها. ۱۴۰

پیشنهادات :. ۱۴۱

منابع و مأخذ :. ۱۴۳

ضمائم.. ۱۵۳

منابع و مأخذ :

اتکینسون، ریتال و اتکینسون، ریچاردس و هیلگارد، ارنست، زمینه روان شناسی ( جلد دوم )، ترجمه محمدنقی براهنی و همکاران، ( ۱۳۸۰). تهران : انتشارات رشد.

آرکراتو ،چویل و موریس، ریچارد جی، روان شناسی بالینی کودک، ترجمه محمد رضا نائینیان و همکاران، ( ۱۳۸۱). تهران : رشد .

 اشتاینبرگ، لارنس ( ۱۹۵۲). ده اصل ثابت فرزند پروری، ترجمه مهرنوش عابر (۱۳۸۷). تهران : انتشارات رشد .

انجمن روان پزشکی آمریکا ( ۲۰۰۰). متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ترجمه یاماک آوادیس یانس و محمد رضانیکخو، (۱۳۸۱). تهران : انتشارات سخن

ایسائو، پیترمن، اختلالات اضطرابی در کودکان ونوجوانان . ترجمه براتیان ، (۱۳۸۴). تهران : انتشارات رشد .

بلک برن ایوی، ماری و دیویدسون، کیت ام، شناخت درمانی افسردی و اضطراب، ترجمه حسن توزند جانی، ( ۱۳۷۴). مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی .

پروت، تامپسون و براون، داگلاس، روان درمانی و مشاوره کودکان ونوجوانان، ترجمه حسن فرهی، ( ۱۳۸۳ ). تهران : انتشارات ارجمند .

پروچاسکا، جیمزاو و نورکراس، جان سی، (۱۹۹۹). نظریه‌های روان درمانی، ترجمه یحیی سید محمدی، ( ۱۳۸۳). تهران : انتشارات رشد .

تامپسون، چارلزل و رودلف، لیندا، مشاوره با کودکان، ترجمه جوان طهوریان، (۱۳۸۴). تهران : رشد .

تروز، پاول، وانرایت، سیمون،. کنترل اضطراب و استرس ،ترجمه حسن نوزنده جانی و نسرین کمال پور، ( ۱۳۷۶). نیشابور : دانشگاه آزاد اسلامی

چانسکی ،‌تاماریی ( ۲۰۰۴) . رها از اضطراب ،ترجمه مهدی قراچه داغی، ( ۱۳۸۴) . تهران: انتشارات پیک بهار .

سازگار ، پونه. (۱۳۸۴). بررسی ارتباط میان شیوه‌های فرزند پروری با اختلال اضطراب ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی ، واحد تهران مرکز .

شرودر، کارولین و گوردان، بتی ان، سنجش ودرمان مشکلات دوران کودکی، ترجمه مهرداد فیروز بخت، ( ۱۳۸۴). تهران : دانش .

شفیع آبادی، عبدالله ( ۱۳۷۵). پویایی و مشاوره گروهی، تهران : رشد

شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا، (۱۳۶۵). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، تهران : انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .

فروگات،وین  ( ۱۹۴۷). ، راهنمای غلبه بر اضطراب، ترجمه مهرداد فیروز بخت ،( ۱۳۸۵). تهران : انتشارات رسا .

کاپلا ن و سادوک، خلاصه روان پزشکی (‌جلد دوم )، ترجمه نصرت الله پور افکاری، ( ۱۳۸۲). تهران : شهر آب

کداسن، هایدی و شفر، چارلز، ( ۱۹۹۸). برگزیده‌‌ای از روش‌های بازی درمانی، ترجمه سوسن صابری و پریوش وکیلی، ( ۱۳۸۲). تهران : آگر، ارجمند .

کلارک، دیوید و فربورن، کریستوفر، دانش در روش‌های کاربردی رفتار درمانی شناختی، ترجمه حسین کاویانی، ( ۱۳۸۰). تهران : انتشارات فارس .

کندال، فیلیپرسی، روان شناسی مرضی کودک، ترجمه بهمن نجاریان و ایران داوودی، ( ۱۳۸۴). تهران : رشد .

کنرلی ،هلن، اختلالات اضطرابی، ترجمه سیروس مبینی، ( ۱۳۸۴). تهران : انتشارات رشد.

گارنر،  استیفن ( ۱۹۴۶). چگونه با کودکم رفتار کنم، مترجمان شاهین خزعلی، هومن حسینی نیکه ،احمد شریف تبریزی، ( ۱۳۸۷). تهران : انتشارات مروارید .

گراهام، فیلیپ، درمان شناختی  رفتاری برای کودکان و خانواده‌ها، ترجمه محمد رضامحمدی و هوشمند هاشمی کهن زاد، ( ۱۳۸۱). تهران : دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی .

لاست ،سینتیا ( ۲۰۰۶). چگونه بر ترس واضطراب کودکان غلبه کنیم، (‌۱۳۸۶) ،مترجم بهزاد رحمتی، تهران : نشر در دانش بهمن .

ماش، اریک جی و بارکلی، راسل ای، روان شناسی مرضی کودک (‌جلد اول ). ترجمه حسن توزنده جانی، جهانشیر توکلی زاده، نسرین کمال پور، ( ۱۳۸۳). گناباد :مرندیز.

ماناسیس، کاتارینا ( ۱۹۹۶). کلیدهای مقابله با اضطراب درکودکان و نوجوانان، ترجمه فرناز فرود ،( ۱۳۸۳). تهران : صابرین .

متین، آذر ( ۱۳۸۳). تاثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویایی کودکان با مشکلات یادگیری، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد تهران مرکز .

مهری نژاد، سید ابوالقاسم ( ۱۳۷۹). بررسی و مقایسه اثر بخشسی روان درمانی شناختی رفتاری وترکیبی در دو سطح هوش کودکان مبتلا به فزون کنشی همراه با کمبود توجه، پایان نامه دکترا دانشگاه تربیت مدرس .

نامجو،‌حسین ، بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی به شیوه شناختی                بر اختلالات خلقی مددیاران زن شاغل در مراکزتوانبخشی معلولین ذهنی بهزیستی اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان دانشکده تحصیلات تکمیلی ،( ۱۳۸۵)

نوابی نژاد، شکوه (۱۳۸۳)،  نظریه‌های مشاوره و روان درمانی گروهی  ،تهران :انتشارات سمت .

هالجین، ریچاردپی و ویتسبورن، سوزان کراس، آسیب شناسی روانی ( جلد اول)، ترجمه سید محمدی ( ۱۳۸۳). تهران : روان .

هالند، ملیسا ال و گیمل، گرچن، درمان مشکلات، عاطفی و رفتاری کودکان، ترجمه سید احمد جلالی، ( ۱۳۸۳). تهران : پادار .

هاوتون، کلاک، سالکووس ،‌کیس و کرک، جوان و کلارک، دیوید ( ۱۹۴۲). رفتار درمانی شناختی، ترجمه حبیب الله قاسم زاده ( جلد اول ). ( ۱۳۸۵) .

هربرت ،‌مارتین، روان شناسی بالینی کودک، ترجمه مهرداد فیروز بخت، (۱۳۸۴). تهران : خدمات فرهنگی رسا .

یوسفی لویه، معصومه ( ۱۳۸۶). تاثیر قصه درمانی بر کاهش اضطراب کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد تهران مرکز .

یونسی، سید جلال و شیری، زهره، ( ۱۳۸۴). درمان نابهنجاری روانی درکودکان و نوجوانان و خانواده‌ها، تهران : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

الف – مبانی نظری

اضطراب کودکی

اضطراب پدیده‌ای طبیعی است و همگان آن را در وهله‌ای احساس می‌کنند. اضطراب پاسخی‌ضروری به‌فشار روانی است و‌فرد را به هنگام رویارویی با خطر برای فعالیت و کنش آماده می‌کند. در مواقع بسیاری، چنین پاسخی عقلانی و حتی حیاتی است (کنرلی، ترجمه مبینی، ۱۳۸۴). واکنش‌های مشهودی که در برابر ناکامی، و واکنش‌هایی که در رویارویی با شکل‌های دیگر فشار روانی ابراز می‌شوند مفهوم اضطراب را به میان آورده‌اند. فرض بر این است که هر موقعیتی که بهزیستی جاندار را به خطر می‌اندازد حالت اضطراب را به وجود می‌آورد، تعارض‌ها و گونه‌های دیگر ناکامی یکی از خاستگاه‌های اضطراب‌اند. همچنین خطر آسیب بدنی، به خطر افتادن عزت نفس و وارد آمدن فشار برای انجام کارهایی فراتر از توانمندی‌های آدمی، در وی اضطراب ایجاد کند. منظور از اضطراب، هیجان ناخوشایندی است که با اصطلاحاتی مانند «نگرانی»، «دلشوره»، «وحشت» و «ترس» بیان می‌شود و همه انسان‌ها درجاتی از آن را گاه گاه تجربه می‌کنند. (اتکینسون، ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۸۰).

اگرچه پژوهشگران چند دهه است که ترس، اضطراب و نگرانی را بررسی کرده‌اند ولی هنوز بر سر تعریف و مفهوم بندی آنها اتفاق نظر ندارند. و گاهی آنها را به جای یکدیگر به کار می‌برند. اضطراب، ترس، نگرانی سه سازه فرضی هستند که یک رشته رویدادهای‌ذهنی را‌نشان می‌دهند رویدادهایی که آنها‌را از‌نشانه‌های رفتاری، پاسخ‌های فیزیولوژیک و گزارش اشخاص استنباط می‌کنیم (شرودر وگوردان، ترجمه‌ی فیروز بخت‌، ۱۳۸۴)

ترس‌ها به پاسخ هشدار فطری و تقریبا زمینی به موقعیت خطرناک و مهلک اشاره دارد افراد «هشدارهای کاذب» احساس می‌کنند که در آنها محرک‌ها یا موقعیت‌های بی ضرر، خطرناک، پنداشته‌می‌شوند (استریت و‌بارلو ۱۹۹۴، به‌نقل از‌هالجین ویتسبورن، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳).

اضطراب برخلاف واکنش هشدار دهنده و فوری ترس نوعی هیجان یا حالت خلقی است که مشخصه آن عاطفه منفی مانند تنش و ناآرامی و بیمناکی و نگرانی است. (بارلو ۲۰۰۲، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴) اضطراب بیشتر آینده گرا و کلی است و عنصر شناختی و عاطفی دارد وقتی فرد مضطرب است احساس می‌کند اتفاق وحشتناکی روی خواهد داد که قدرت تغییر دادن آن را ندارد سپس روی نگرانی‌های درونی خود تمرکز می‌کند و درباره احتمال خطر یا تهدید گوش به زنگ یا بیش از حد مراقب می‌شود. (هالجین و ویتسبورن، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳)

کودکان در بهترین موقعیت‌ها هم مقداری اضطراب را تجربه می‌کنند به شکل نگران، بیم، ترس، و‌یا استرس‌نگرانی عادی‌و اضطرابهای‌زودگذر وقتی‌رخ می‌دهند که کودکی با یک موقعیت ناآشنا و یا استرس زا روبرو می‌شود و در واقع این اضطرابهای نرمال در طی دوران رشد کودک به طور طبیعی رخ می‌دهند.

اضطراب کودکان بیش از آنکه بر آنچه کودک را مضطرب می‌کند متکی باشد بر این استوار است که چه‌میزان اضطراب شکل گیری‌شخصیت یک کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که نگرانی و اجتناب به صورت یک پاسخ خودکار کودک در بسیاری از موقعیت‌ها شکل گیرد وقتی آنها دائما احساس عصبی بودن می‌کنند و یا وقتی نوازش و یا اطمینان دهی به آنها در آرام کردنشان بی‌تأثیر باشد برای چنین کودکانی اضطراب حالت محافظت ندارد بلکه در شرکت در فعالیتهای مختلف روزمره مدرسه، روابط دوستانه، عملکرد تحصیلی مانع ایجاد می‌کند.

اضطراب می‌تواند در تصمیم‌های کودک مداخله کند یک کودک مضطرب نوعا غیر واقع بین است، بدبین است آنها به اطمینان بیش از حد نیاز دارند و ممکن است فکر کنند این امنیت زودگذر است. عدم اطمینان و عصبانیت هم می‌توانند علائم اضطراب باشند وقتی کودکی با استرس و نگرانی خلع سلاح می‌شود و یا از کم خوابی خسته می‌شود، و احساس متفاوت بودن از دیگر کودکان دارد می‌تواند باعث اضافه افزایش نگرانی آنها شود. (کیم برلی، ۲۰۰۷).

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کودکان مضطرب و افسرده در املاء و هجی کردن، غلطهای بیشتری نسبت به گروه کنترل (که این دو اختلال را نداشتند) داشته‌اند. لیکن در خواندن تفاوتی دیده نشده است. (پائولابونیفاسی[۱] و همکاران، ۲۰۰۸)

 تعریف و طبقه بندی

اضطراب

مشکلات زیادی در رسیدن به تعریف دقیقی از اضطراب وجود دارد که در اکثر نظریه پردازان با اظهارنظر لانگ (۱۹۸۶) توافق نظر دارند که اضطراب یک مفهوم فرضی است این مفهوم همچنین ذهنیتی است که وجود خارجی ندارد. اما ممکن است در توضیح پدیده‌های قابل مشاهده مفید باشد.

لانگ یک الگوی سه بعدی از اضطراب را پیشنهاد کرده است که در شناخت تعاریف بالقوه مختلف اضطراب کمک زیادی نموده است. اضطراب ممکن است برحسب تفکر، به عنوان مثال «من ترسیده‌ام»؛ احساس‌های جسمی یا عاطفی مانند افزایش ضربان قلب، عرق کردن، تنش یا برحسب رفتارها، نظیر اجتناب از یک موقعیت یا فرار کردن تعبیر و تفسیر شود (لانگ ۱۹۶۹ به نقل ازپاول وانرایت، ترجمه توزنده جانی و کمال‌پور، ۱۳۷۶).

علائم رایج اضطراب

اسهال، احساس سر گیجه و سبکی در سر، تعریق مفرط، تشدید رفلکس‌ها، بالا رفتن فشار‌خون، تپش قلب، احساس‌درد در قفسه سینه، اتساع مردمک، بیقراری و قدم زدن، سنکوب، مور مور شدن اندامها، لرزش، آشفتگی معده، بی خوابی، اشکال در تمرکز حواس، بی حالی، بی اشتهایی، تکرر ادرار و احساس قریب الوقوع بودن دفع ادرار علاوه بر آثار حرکتی و احشایی اضطراب، تاثیر آن در تفکر، ادراک و یادگیری نباید از نظر دور بماند، اضطراب پیدایش گیجی، کونفوزیون[۲] و دگرگونی ادراک را نه تنها در ارتباط با زمان و مکان بلکه افراد و معانی حوادث، تسهیل می‌کند. این دگرگونی‌ها با پایین آوردن سطح تمرکز، کاهش فراخوانی خاطرات و ایجاد اختلال در توانایی ربط دادن یک عبارت به عبارت دیگر (تداعی) در یادگیری ایجاد تداخل می‌کند. یک وجه مهم هیجان‌ها، تاثیر آنها بر انتخابی بودن توجه است بیمار مضطرب مستعد انتخاب بعضی از اقلام در محیط خود و چشم پوشی از اقلام دیگر بوده و به این ترتیب سعی می‌کند ثابت کند که در ترسناک تلقی نمودن یک موقعیت و ابراز واکنش متناسب با آن حق‌دارد اگر او اشتباهاً ترس‌‌های خود را توجیه‌نماید اضطراب‌های وی بوسیله واکنش انتخابی شدت خواهد یافت. به این ترتیب حلقه‌ای معیوب از اضطراب، دگرگونی ادراک، افزایش اضطراب بوجود خواهد آمد. از طرف دیگر، اگر او با فکر انتخابی اشتباها به خود اطمینان ببخشد اضطراب‌های متناسب ممکن است فروکش نموده و او را از اقدامات احتیاطی لازم باز دارد. (کاپلان ، سادوک ، ترجمه پور افکاری، ۱۳۸۲)

 ترس

ترس یکی از‌هیجان‌های بنیادی‌است که معمولا‌به عنوان واکنشی به‌اشیا یا موقعیت‌های تهدید کننده امنیت جهانی یا بهزیستی هیجانی در نظر گرفته می‌شود (بیدل، ترنر، ۲۰۰۵).

هیجان ترس هشدار دهنده است و با فعال کردن دستگاه عصبی خود مختار که با حالت‌های فیزیولوژیک مختلفی مثل عرق کردن، لرزیدن، تنیدگی عضلانی. ناراحتی معده‌ای، روده‌ای، نفس نفس زدن، تپش قلب نمود می‌یابد. شخص را آماده‌ی پاسخ «جنگ یا‌گریز» می‌کند یعنی‌یا شخص‌می‌جنگد یا‌می‌گریزد (بارلو،‌چورپیتا و تارووسکی ۱۹۹۶، به نقل از شروردن و گوردن، ترجمه‌ی فیروز بخت، ۱۳۸۴) ترس اغلب برای اشاره به واکنش طبیعی به یک تهدید واقعی یا ادراک شده به کار برده می‌شود. برای مثال ممکن است در کودکی ترس از مطب دندان پزشکی به دلیل درد واقعی که در ضمن کشیدن دندان احساس شده بوجود آید. (چویل و موریس، ترجمه نائینیان و همکاران، ۱۳۸۱). این‌پاسخ‌ها با از‌بین رفتن‌تهدید واقعی یا‌ذهنی محو می‌شوند. ترس یک واکنش انطباقی است و شخص به تجربه یاد می‌گیرد تهدیدهای واقعی را از محرک یا وضعیت‌های بی خطر تشخیص بدهد. رشد شناختی هم بر ادراک و برداشت شخص از تهدید تاثیر می‌گذارد (شرودر و گوردون، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴). با این وجود در پیشینه اختلال رفتاری/ آسیب روانی کودک از اصطلاح ترس گاه به عنوان واکنش رشدی بهنجار و گاه به عنوان مشکلی بالینی استفاده می‌شود (کسلر[۳] ۱۹۷۲، لیپمن[۴] ۱۹۶۷، به نقل از چویلی و موریس، ترجمه نائینیان و همکاران، ۱۳۸۱). مطالعات متعددی نشان می‌دهد که بین سن و ترس از اشیا و رویدادها رابطه وجود دارد به گونه‌ای که به طور کلی به موازات افزایش سن، ترس‌های گوناگون کاهش می‌یابد. ( بیدل و ترنر، ۲۰۰۵)

انواع ترسهای دوران کودکی

اضطراب عادی و لازم در کودکان:

از نوپایی تا نوجوانی هر فردمی‌تواند با بحران‌هایی مثل تکیه بیش از اندازه بر والدین مقاومت در برابر تغییر کاهش اعتماد به نفس روبرو شود.

نوعاً این نگرانی‌ها حل می‌شوند وقتی که کودک یاد بگیرد که موقعیت را اداره کند (سر رشته کار را در دست بگیرد). هماهنگ کردن توانایی‌های جدید، مثل نام نویسی در یک مدرسه جدید، همسایگان جدید، امتحان دادن، مواجه با سگها، بچه‌ها از ترسهایشان فاصله می‌گیرند و دیگر احساس بد حالی نمی‌کنند (کیم برلی، ۲۰۰۷).

نوزادی

کودک هنگام مشاهده افراد نامأنوس ( افرادی جز پدر و مادر) معمولاً به والدین می‌چسبد و جیغ می‌زند. این ترس‌ها تا ۹-۷ ماهگی نهایتا یک سالگی برطرف می‌شود. (کیم برلی، ۲۰۰۷)

 اوایل کودکی

اضطراب جدا شدن از پدر و مادر (جدا کردن اتاق کودک) که علائم گریستن، اندوه، ترس از دست دادن مهر والدین و…. را دارد تا یک سال ممکن است ادامه یابد و نهایتا طی ۳ سال از بین می‌رود. همین که دنیای کودکان وسعت می‌یابد (مثلا ورود به مهد) آنها ممکن است موقعیت‌های جدید و ناآشنایی را تجربه کنند آنها ممکن است از سگها و عنکوبتها بترسند.

کودکان ۶-۳ ساله سعی می‌کنند که بفهمند چه چیزهایی واقعی و چه چیزهایی غیر واقعی‌هستند .آنها ممکن است از کمد و دستشویی، زیر تخت، تاریکی و…… بترسند( به دلیل خلق محرکهای غیر واقعی، مثل هیولا)، وقتی کودک بتواند درک کند که خیلی از چیزها وجود خارجی ندارد توانایی‌اش برای تنها خوابیدن افزایش می‌یابد (کیم برلی، ۲۰۰۷).

کودک مدرسه‌ای

هر سال کودکان دبستانی اطلاعات جدیدی را به دست می‌آورند آنها خطرات دنیای واقعی، دزدی، طوفان، بیماری یا مواد مخدر را درک و می‌فهمند که این خطرات وجود دارند ولی از او دورند . و به او نزدیک نیستند.

در مدرسه راهنمایی رشد اجتماعی آنها شکل می‌گیرد و نگرانی‌های اجتماعی هم برای جامعه پذیری در آنها بوجود می‌آید. نگرانی راجع به ادامه تحصیل، عملکرد اجتماعی و‌شناسایی گروههای‌اجتماعی، یک نگرانی‌عادی است آگاهی‌از انواع بیماریهای جسمی و روانی می‌تواند موجب نگرانی او شود نوجوانان در مورد گروههای همسالشان، دنیای بزرگتر، قوانین اخلاقی و موفقیت آینده‌شان نگران هستند.

نگرانی

سازه «نگرانی» درک دو مفهوم ترس و اضطراب را برای ما سخت‌تر می‌کند، سازه نگرانی‌از این جهت‌مهم است که نگرانی یکی از مداخله‌های اصلی اختلال‌های اضطرابی کودکان در ویراست چهارم راهنمای تشخیص و آماری اختلال‌های روانی (DSM-IV) است. نگرانی جزو مولفه‌های شناختی اضطراب است برخلاف اضطراب که پاسخ هیجانی پیچیده‌ای است و مولفه‌های شناختی، فیزیولوژیک و حرکتی دارد (بارلو ۲۰۰۲؛ واسی و دالایون ۱۹۹۴ هر دو به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴). نگرانی، افکار و تصورات، در رابطه با پیامدهای منفی و تهدید آمیز است. کنترل این افکار و تصورات سخت است و می‌تواند عذاب آور باشند، همان طور که ترس یکی از حالت‌های دستگاه هشدار شناختی است که ما را وامی‌دارد خطرات آتی را پیش بینی کنیم در نگرانی، رویدادهای آزارنده را مرور می‌کنیم و راه‌های اجتناب از آنها کنار بیاییم. این حل مساله یکی از فواید انطباقی نگرانی است چون ما را آماده می‌کند با وقایع مواجه شویم و با آنها کنار بیاییم. اما اگر در این زمینه افراط کنیم عملا فرایند مساله مختل می‌شود (میتوز، ۱۹۰، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴). مطالعات تجربی اخیر از این فرضیه که نگرانی و اضطراب کودکان دو سازه به هم مرتبط اما مستقل هستند، حمایت می‌کنند. (موریس و همکاران، ۱۹۹۸، سیلورس و همکاران ۱۹۹۵، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴).

 ترس در برابر اضطراب

ترس و اضطراب هر دو با مضمون تهدید مرتبط هستند ترس یک واکنش مشخص به محرک‌های معین‌تلقی می‌شود و‌اضطراب یک‌واکنش منتشر‌تر و‌درونی‌تر است (گراهام، ترجمه‌ی محمدی و هاشمی کهن زاد، ۱۳۸۱). همچنین در ترس به جای تنیدگی و بیمناک شدن، پاسخ فیزیولوژیک واکنش هشدار را‌بروز می‌دهیم با توجه به این که ترس و اضطراب دو سازه فرضی هستند و از گزارش‌های خود شخص، باز بینی‌های فیزیولوژیک و مشاهدات رفتاری استنباط می‌شوندو و خصایص مشترک زیادی دارند، در این مورد که آیا دو سازه متفاوت هستند یا تظاهرات سازه کلی ‌تر و پراکنده‌تری به نام عاطفه منفی اختلاف نظر هست .(آلبانو، کازی و کارتر، ۲۰۰۱، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۴).

ترس و اضطراب مثل سایر هیجان‌ها سه مولفه متمایز اما بسیار مرتبط دارند: ۱) واکنش‌های حرکتی یا رفتاری مثل اجتناب، گریز، بازخورد توام با تردید، گریه، روی هم فشردن فک‌ها، کمک خواستن، مناسک قدم زدن و عدم تحرک، ۲) واکنش‌های شناختی یا ذهنی شامل افکار، تصورات، باورها و اسنادها و پیامدهایی مثل ناراحتی و وحشت، ۳) واکنش‌های فیزیولوژیک مثل افزایش ضربان قلب، زیاد عرق کردن، تند نفس کشیدن، تنیدگی عضلانی، ناآرامی، اختلال خواب و عدم تمرکز حواس (باریوس و هارتمن ۱۹۹۷، به نقل از شرودر و گوردن، ترجمه‌ی فیروز بخت، ۱۳۸۴).

علائم عمومی اضطراب در کودکان

۱٫ علائمی مثل گریستن، علائم فیزیکی، اندوه، خشم، بیچارگی، ناامیدی و شرمندگی.

۲٫ به راحتی در موقعیت‌های اضطراب‌زا مضطرب می‌شوند.

۳٫ مدام سوالاتی می‌کنند، خیالشان راحت شود مثلا چی میشه اگر……؟

۴٫ دلداری ناپذیرند.

۵٫ به بحث‌های منطقی پاسخی نمی‌دهند. بحث‌های منطقی را قبول نمی‌کنند.

۶٫ سردرد، دل درد، به طور مرتب مریضند که به مدرسه نروند.

۷٫ به طور مرتب مضطربند، ساعتها نگران هستند روزها، هفته‌ها.

۸٫ از خواب می‌پرند، به سختی به خواب می‌روند، به طور مرتب کابوس می‌بینند. به سختی قبول می‌کنند تنها بخوابند.

۹٫ کمال گرا هستند. خودشان را دائما زیر سوال می‌برند. استانداردهای خیلی بالایی دارند. طوری که هیچ چیز را کامل نمی‌دانند.

۱۰٫ با مدرسه رفتن مشکل دارند.

۱۱٫ عملکرد خودشان یا خانواده را ضعیف می‌کنند با مدرسه رفتن مشکل دارند، در رفت و آمد با دوستان و فعالیتهای روزانه، اجتماعات خانوادگی مشکل دارند.

۱۲٫ والدین‌باید وقت‌زیادی را‌برای آرامش‌دادن به کودک حتی در موقعیت‌های استرس‌زای عادی مصرف کنند باید برای انجام کارهای بهداشتی، تکالیف مدرسه، خوردن غذا، مدام نوازش کنند یا با آنها صحبت کنند (چانسکی، ۲۰۰۸).

اختلال‌های اضطرابی در کودکان

 

130,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک
 • پاورپوینت اضطراب در امتحان
 • پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
 • پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.