مقاله بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۶
مقدمه ۸
(سوال پژوهش) ۹
(فرضیه پژوهش) ۹
(هدف پژوهش) ۱۰
(ضرورت پژوهش) ۱۰
مفاهیم و واژه ها ۱۲
لکنت زبان ۱۲
افسردگی ۱۳
مقدمه ۱۵
یافته های پژوهش ۱۶
۱-۱ تعریف اختلالات زبانی: ۱۶
۱-۲ خصوصیات اختلالات زبانی ۱۷
۱-۳ شیوع اختلالات زبانی ۲۱
۱-۴ انواع اختلالات زبانی ۲۲
اختلالات تولیدی ۲۲
علل اختلالات تولیدی ۲۴
انواع اختلالات تولیدی ۲۷
موارد بالینی اختلالات تولیدی ۲۸
اختلالات سلیسی گفتار ۲۹
تندگویی ۳۰
لکنت زبان ۳۰
علل لکنت زبان ۳۱
نظریه دکتر نایب دونلاپ ۳۳
درمان پیشنهادی دکتر دونلاپ ۳۴
درمان پیشنهادی ۳۷
نظریه دکتربوم از لندن انگلستان ۳۷
درمان پیشنهادی دکتر بوم ۳۹
انواع لکنت زبان ۴۱
موارد بالینی لکنت زبان ۴۲
علائم هشدار دهنده ۴۵
لکنت زبان و اختلال ارتباطی NOS 50
همه گیری شناسی ۵۰
سبب شناسی ۵۱
تشخیص ۵۳
ملاکهای تشخیص لکنت زبان از DSM-IV 53
ویژگی های بالینی ۵۴
درمان (DSM-IV) 56
ماهیت افسردگی ۶۱
جامعه آماری ۶۳
نمونه آماری ۶۳
روش نمونه گیری ۶۳
روش تحقیق ۶۴
ابزار اندازه گیری ۶۴
۵-۱-۳- نمره گذاری ۶۵
۶-۱-۳- روش جمع آوری ۶۶
۷-۱-۳- روش آماری ۶۶
مقدمه ۶۹
فرضیه ۶۹
۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه مورد نظر ۷۲
خلاصه پژوهش ۷۵
بحث و نتیجه گیری ۷۵
محدودیت ها و مشکلات پژوهش ۷۶
پیشنهادات ۷۶
منابع ۷۷

 

منابع:

۱- آیزنسون، جان اختلالات زبان و گفتار در کودکان ، ترجمه حمید علی زاده ، سال ۱۳۸۱ ، انتشارات رشد .
۲- پاشا شریفی، روش های آمار در علوم رفتاری ، حسن، دکتر نجفی زند، سال ۱۳۷۶ ، انتشارات سخن .
۳- پاول هنری، سن و دیگران ، رشد شخصیت کودک ، ترجمه یاسایی، مهشید، سال ۱۳۸۳ نشر مرکز .
۴- پور افکاری ، نصرت الله ،خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی جلد سوم ، سال ۱۳۸۲ ،‌انتشارات رشد .
۵- راس میکل ، افسردگی، ترجمه غلامرضا خواجه پور، سال ۱۳۸۱ انتشارات بعثت .
۶- دهقانی، یاور ،اختلالات زبان جلد هشتم، سال ۱۳۸۰ .
۷- عظیمی راد، ناهید پیشگیری و درمان لکنت زبان، سال ۱۳۸۰ ، انتشارات ارسباران.
۸- کاپلان ، هارولد، بنیامین ، سادوک ، خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پور افکاری ، سال ۱۳۸۳ انتشارات رشد .
۹- کافمن، هالاهان، کودکان استثنایی، ترجمه مجتبی جوادیان ، سال ۱۳۸۱ انتشارات رشد .
۱۰- لامبر، اختلالات زبان در عقب ماندگی ذهنی ،ترجمه علی حسن سازمن سال ،۱۳۷۶ انتشارات بعثت.
۱۱- لیبنفورد، ریس، مختصر روانپزشکی مرکز نشر دانشگاهی ترجمه از گروه مترجمان ، سال ۱۳۸۰ .
۱۲- میلانی فر، بهروز ، کودکان و نوجوانان استثنایی، سال ۱۳۸۲ ، انتشارات سخن.
۱۳- نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم، اختلالات یادگیری، سال ۱۳۸۰ ، انتشارات بدر
۱۴- نایل، آرد، کارسون ، مبانی روانشناسی فیزیولوژیک، ترجمه مهرداد پژهان ، سال ۱۳۸۲ انتشارات اشراقی .
۱۵- نلسون، ریتا، ریچمن ، اختلالات رفتاری کودکان، ترجمه منشی توسی، سال ۱۳۸۳ ، انتشارات رشد.
۱۶- هوشنگ، امیر و مهریار ،افسردگی و برداشتها و درمان شناختی، سال ۱۳۸۱٫

 

مقدمه

زبان به معنای اعم عبارت است از وسیله  کلامی یا غیر کلامی که جهت تفاهم و تفاهیم بین موجودات زنده به کار می‌رود و غنی ترین تجارب آدمی را ایجاد می‌نماید. (بلو اشتاین ۱۶۹۹) زبان در واقع نه تنها ارتباط فرد را با درون گروه و برون گروه فراهم می سازد بلکه وسیله ای برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است به علاوه وسیله تنظیم زندگی بشر نیز می‌باشد. چه در اطراف انسان امور پراکنده وجود دارد که زبان آنها را طبقه بندی کرده و نامگذاری می‌کند (ریبو بروبیکر ۱۹۷۷ آزاد ۱۳۸۰).

گروهی از روانشناسان اندیشه را کلام صامت و زبان را فکر گویا دانسته و حتی با استفاده از وسایل فیزیکی دقیق ثابت کرده اند که هنگامی که فکر می‌کنیم در حقیقت به نوعی دستگاه تلکس خود را به کار می اندازیم (برنشتاین ۱۹۶۶ به نقل از فریاد درخشان ۱۳۸۲).

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان زبان را عامل اساسی در رشد و تکامل اجتماعی عقلانی و اخلاقی انسان دانست پژوهشهایی که توسط روانشناسان شوروی صورت گرفته حاکی است که کاربرد زبان موجب تسریع در اکتساب رفتارهای مختلف و تصمیم به جا در کودکان می‌گردد (جایخوف ۱۹۸۴ عبادی ۱۳۸۰).

همچنین بررسیهای متعدد نشان می‌دهد که کودکانی که رشد هوشی سریع دارند، سخن گفتن را زودتر شروع می‌کنند (کراوتیز ۱۹۶۶، به نقل از فریاد درخشان ۱۳۸۱).

یکی از عقب‌ماندگی ذهنی و بدنی اختلال در رشد تکلم شناخته شده است علاوه بر اهمیت رشد تکلم و تاخیر آن در سازگاری های اجتماعی افراد می‌توان از اهمیت تکلم در رابطه با وضعیت اقتصادی و میزان تحصیلات فرد نیز سخن گفت با توجه به اهمیت زیادی که برای تکلم برشمردیم اختلال در تکلم می‌تواند مشکلات زیادی در جنبه های مختلف اقتصادی تحصیلی و اجتماعی افراد مبتلا ایجاد کند (به قول پیچسمن ۱۹۸۶) لکنت زبان چیزی بیش از قطع جریان روان واژه هاست که از آن به عنوان ناروانی صحبت می‌کنیم لکنت زبان ناشی از واکنشهای عاطفی در مقابل تجربه های تلخ گفتاری است.

(سوال پژوهش)

آیا بین اختلال تکلم (لکنت زبان) و میزان افسردگی کودکان شهر تهران رابطه وجود دارد؟

آیا کودکان دچار لکنت زبان از کودکانی که روان و عادی صحبت می‌کنند افسرده تر هستند؟

(فرضیه پژوهش)

بین میزان افسردگی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی (سال سوم) دچار لکنت زبان در شهر تهران با دانش‌آموزان عادی همان سن تفاوت وجود دارد.

 

(هدف پژوهش)

هدف این  پژوهش بررسی رابطه لکنت زبان با افسردگی است بدین معنی که میزان افسردگی در بین افراد دارای لکنت زبان تا چه حد با افراد سالم (بدون لکنت) متفاوت است.

 

 (ضرورت پژوهش)

زبان وسیله تفهیم و تفاهم و وسیله ارتباط بشر است و هر نوع اختلال که در زبان و بیان به وجود بیاید خللی در روابط اجتماعی به وجود می‌آورد. توجه به این اختلال به دلیل وجود عدد نسبتاً زیاد کودکان یا افرادی که دچار این اختلالات هستند دارای اهمیت فراوان می‌باشد.

از علل دیگری که باید حتماً به افراد دارای این اختلال توجه و رسیدگی بیشتری نمود، علت عاطفی ارثی، خانوادگی و اقتصادی است و عدم توجه به افراد دارای اختلال گویایی، موجب رنجش عاطفی آنان می‌شود. و از آن جایی که این افراد همیشه در سنین کودکی باقی نخواهند ماند بلکه بزرگتر شده و وارد اجتماع می‌شوند. آن وقت است که به علت بی توجهی به وضع عاطفی در کودکی به این نقص خود پی برده اند نسبت به اجتماع در آنها کینه ایجاد می‌شود (یریس، ۱۹۷۷، داوریان، ۱۳۶۷).

همچنین بی توجهی به ناسازگاری حسی- حرکتی کودک در دوران کودکی و نوجوانی موجب سوق دادن او با ناسازگاری در دوران جوانی خواهد شد. از نظر خانوادگی هم این موضوع حائز اهمیت است که وقتی چنین فردی خود ناخواه خانواده ای تشکیل می‌دهد چگونه می‌تواند فرزندان سالم تربیت کند؟

چگونه می‌توان به فرزندانی که در دامان او لب به سخن باز می‌کنند طریقه سخن گفتن درست کلمات را بیاموزند؟ باید حداقل مرجعی باشد که پدران و مادران این کودکان بتوانند با مراجعه به آن مکانها مشکلات خود را رفع کنند. و احیاناً راهنمایی نیز بشوند. به آنها یاد داده شود که از نظر عاطفی چگونه با کودکان مبتلا به اختلالات گویایی خود رفتار کنند. تا آنها احساس حقارت نکرده و به خاطر این نقض قابل علاج، نقایص دیگری پیدا نکنند. گوشه گیر، دور از اجتماع و کینه‌توز بار نیایند. اینگونه تحقیق های اجتماعی اگر با دلسوزی و علاقه‌مندی انجام شود می‌تواند تا حدی توجه خانواده ها و اجتماع را به این موضوع جلب کند: زیرا همین امر باعث می‌شود خانواده ها زودتر به وضع کودک پی برده و در نتیجه شانس بیشتری در معالجه کودک خود داشته و بنابراین توجه به این امر چه بسا موجب تسریع معالجه فرد مبتلا نیز بشود (یریس، ۱۹۷۷، داوریان، ۱۳۶۷).

از طرف دیگر می‌توان با استناد از اطلاعات حاصل از این تحقیق برنامه ریزی های موثری جهت راهنمایی و کمک به افراد مورد مطالعه با توجه به توانمندی ها و خصوصیات آنها انجام داده و به ویژه این بررسی باعث می‌گردد که علاوه بر یافتن دیدی کمی جهت نگریستن و برخورد با این اختلال در زمینه ای یادگیری اجتماعی و سایر جنبه ها می‌توان با اختیار گزاردن این اطلاعات به خانواده ها در آموزش آنان طرز برخورد آنها با افرادی که دارای این اختلال هستند را نیز کنترل و تعلیم نمود. تا برخوردهای غلط موجب بروز احتمالی ناراحتی ها و مشکلات جنبی نشوند.

شناخت ویژگیهای بارز روانی این افراد در زمینه عاطفی- هیجانی موجب استفاده صحیح از نیرومندی های موجود در افراد دارای لکنت زبان می‌گردد.

همچنین اگر بتوان در سطح وسیعی و بطور همه جانبه به این توانمندی ها توجه کافی مبذول داشت می‌توان انتظار داشت که در پایان دوره آموزشی دبیرستان این افراد یک رضایت روانی در ارتباط با نوع و کیفیت آموزشی که دارا بودند برخوردار شوند. (یریس، ۱۹۷۷، داوریان، ۱۳۶۷).

مفاهیم و واژه ها:

لکنت زبان:

اختلال ریتم و سلامت تکلم که ممکن است بصورت سیلابها و کلمات یا انسداد در تولید آنها باشد (جانسون پورافکاری ۱۳۶۸).

تعریف عملیاتی لکنت زبان:

منظور از لکنت زبان در پژوهش حاضر افرادی هستند که با مراجعه به مراکز گفتار درمانی بنا به تشخیص متخصصان گفتار درمانی دارای لکنت زبان می‌باشند و به عنوان فرد لکنتی تشخیص داده شده‌اند.

افسردگی:

واژه افسردگی به تجربه حالات نا‌شادی گفته می‌شود که تحمل آن دشوار است.

تعریف عملیاتی افسردگی:

منظور از افسردگی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی بدست می‌آورد.

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.