مقاله بررسی حقوق بشر و ماهیت آن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی حقوق بشر و ماهیت آن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی حقوق بشر و ماهیت آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه   ۱
تاریخچه و ساختار   ۲
آئین دادرسی   ۳
اطلاعات اساسی درباره دادرسی ها   ۳
الف) کلیات   ۳
ب) شیوه قبول در خواست   ۴
پ) شیوه رسیدگی به ماهیت دعوا   ۵
ت) احکام   ۶
ث) آراء مشورتی   ۷
ج) نمودار فرآیند رسیدگی به پرونده   ۸
چ) نقش اجرایی قضات   ۸
تلاشهای مصلحان واقدامات حقوق بشری   ۹
حقوق بشربین المللی یا میراث مشترک جهانی   ۱۰
منابع بین المللی حقوق بشر   ۱۰
پیشینه اصول وموازین بین المللی حقوق بشر   ۱۱
ج) حقوق اساسی ملتهای متحد امریکاومتمم های قانون اساسی ۱۷۸۷   ۱۲
د) اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه۱۷۸۹   ۱۲
و) اعلامیه حقوق بشر ومردم کشور (فرانسه) ۱۷۹۵   ۱۳
ز)اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸   ۱۳
ح‌) ح‌) کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی مصوب۱۹۴۸   ۱۳
ی)کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی ۱۹۶۵   ۱۴
ع) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۹۶۶   ۱۴
الف )شمول قانونی موازین:   ۱۸
ب )گستره جغرافیایی موازین :   ۱۸
موازین حقوق بشراز منظر گستره جغرافیایی به دوبخش قابل تقسیم است :   ۱۸
ج ) گستره شمول اجرایی موازین :   ۱۹
اما حقوق بشر وفعالان آن در ایران   ۱۹
نتیجه گیری   ۲۱
منابع و مآخذ   ۲۲

منابع و مآخذ

 ۱- متن سخنرانی دکتر ولایتی در سمینار شناخت و مبانی حقوق بشر سایت رسمی دکتر ولایتی

۲ – دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر

۳- حقوق بشر، جیمز نیکل ترجمه امیرغلامی سایت اندیشه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۴

۴ – حقوق بشر ،اندروفاگان عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس ترجمه امیر غلامی سایت اندیشه شهریور ۱۳۸۴

۵- آشوری، داریوش، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، ۱۳۵۷

۶- روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار ۱۳۷۲

۷ – دکتر عامر الزمالی، قانون حقوق بشر، تحولات، محتوا و چالشهای درگیریهای معاصر

۸ – سرلشکر سید هاشم، مضمون تاریخی مبادی حقوق بشر،با دخل وتصرف

۹- مقدمه علم حقوق ،دکتر ناصر کاتوزیان ۱۳۴۹

۱۰ -کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز،تاریخ ۲۱ /۹/ ۱۳۸۱ حسین فراست خواه

۱۱- دکتر جعفر عبدالسلام ، مبادی قانون بین الملل

۱۲- کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۷۳

۱۳- مصطفی اعلایی،کنفرانس وین و نظارت بین المللی بر رعایت حقوق بشر؛ فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره ۳و۴، پاییز و زمستان ۱۳۷۵

۱۴- دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ساختاروصلاحیتهای جدید، دکتر طباطبایی، اندیشه حقوقی سال اول

۱۵- آزادی مذهب وعقیده در اسلام واسناد حقوق بشر محسن کدیور همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها،تهران،۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۰

۱۶- دکتر مهدی حائری یزدی‌، مقاله اسلام و اعلامیه حقوق بشر، سالنامه تشیع‌، سال چهارم‌، قم‌، ۱۳۴۱

۱۷ – فریبا علاسوند حقوق بشر ورهیافتهای جهانی ماهنامه مطالعلت وتحقیقات زنان ابان ۸۴

۱۸- دکتر مهدی حائری یزدی‌، مقاله اسلام و اعلامیه حقوق بشر، سالنامه تشیع‌، سال چهارم‌، قم‌، ۱۳۴۱

۱۹- هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسیون ها، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو

۲۰- سایت یک نهاد ملّی حقوق بشر در ایران امیر مقامی ،دانشجوی حقوق، دانشگاه اصفهان

۲۱- فرهنگ علوم سیاسی غلامرضا علی بابائی ،بهمن آقائی نشر ویس ۱۳۶۵جلد اول

۲۲ – حقوق بشر –دکتر اسدالله مبشری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۵۷حقوق بشر و هافت‏ها

۲۳ – فروغ ابدیت جعفر سبحانی دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۷۸

۲۴- دائره المعارف بریتانیکا ۲۰۰۴

۲۵- صلیب سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه دکتر محمد طاهر کنعانى ،کتایون حسین نژاد سایت اندیشه اردیبهشت ۱۳۸۴

۲۶ – دکتر محمد صفدری حقوق بین الملل عمومی جلد سوم ، صفحه ۲۳۴

۲۷ – نادر ذوالعین ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۱۵ ، از پائیز ۷۳ تا تابستان ۷۴ ، مقاله حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل ، صفحه ۴۴۰

۲۸– دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، صفحه ۸۲

۲۹- جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر دکتر هدایت الله فلسفی مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۵-۳۶انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱ ص ۹ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۰- مبانی توچیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر دکتر سید محمد قاری سید فاطمی ،مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۵-۳۶انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۱ ص ۱۱۱ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۱- تکاپوی جهان شمولی: تاملاتی بر حقوق بشر دکتر اردشیر امیر ارجمند مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۱-۲۲ نتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۷ ص۲۸۷ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۲- ملل متحد وآرمان بشریت دکتر هدایت الله فلسفی مجله تحقیقات حقوقی شماره ۱۸ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۵ ص ۲۴۴ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۳- حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل دکتر نادر ذوالعین مجله تحقیقات حقوقی شماره ۱۵ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۴ ص ۴۳۷ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۴- مسئولیت دولتها در قبال نقض حقوق بشر نوشته آمپارو سان خوزه جیل ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده مجله تحقیقات حقوقی شماره ۲۹-۳۰ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۹ ص ۲۵۷ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۵- جهان شمولی حقوق بشر وتنوع فرهنگی نوشته هکتور گروس اسپیل ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده مجله تحقیقات حقوقی شماره ۳۸ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۲ ص ۲۳۳ به بعد با تلخیص و اضافات

۳۶- معاهدات حقوق بشری دکتر سید محمد قاری سید فاطمی ،مجله حقوقی شماره ۲۸ اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقی بین المللی۱۳۸۲ ص ۵ به بعد با تلخیص و اضافات

 

مقدمه

حقوق بشر و مباحث مرتبط با آن از جمله مسائلی هستند که امروزه در سرتاسر جهان بسیار به آنها پرداخته می شود و حتی شاهد وجود مجلات تخصصی در این موضوع در دانشگاه ها معتبر جهان هستیم. در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر که شاید بتوان آن را اولین نمونه این نوع محاکم در جهان دانست، که خود سبب شکل گیری محاکمی مشابه در اروپا و افریقا شده است.

مباحث مرتبط با این دادگاه بسیار است لکن در نوشتار حاضر ما مختصری از سابقه وساختار این دادگاه به همراه آئین دادرسی آن را بیان می داریم و از پرداختن به سایر مباحث مرتبط با آن خودداری می کنیم؛ زیرا آن موارد خود موضوع مقالاتی مستقل هستند و پرداختن به آنها در نوشتار حاضر موجب سردر گمی مخاطب می شود.

تاریخچه و ساختار

تجسم خارجی دادگاه حقوق بشر اروپایی در ۱ نوامبر ۱۹۹۸ ایجاد شد که جانشینی برای ساختار اجرایی موجود، که در بردارنده کمیسیون حقوق بشر اروپایی، (که در سال ۱۹۵۴ ایجاد شده) بود، و البته پیش از آن در سال ۱۹۵۰ دادگاه حقوق بشر به طور محدود ایجاد شده بود.

دادگاه جدید نتیجه تنفیذ و اجازه مقاوله نامه شماره ۱۱ بود، و خود متمم معاهده محسوب می شد، که در نوامبر ۱۹۹۸ به تصویب رسید.متعاقبا قضات این دادگاه توسط شورای اروپا انتخاب شدند و و تقریبا ا سال پس از آن دادگاه نیز بر پا داشته شد.

تعداد قضات دادگاه برابر با تعداد دولت های عضو است و در حال حاضر ۴۶ نفر هستند. هر قاضی که انتخاب شد رابط آن کشور عضو با دادگاه است؛ علی رغم این مکاتبات و ارتباطات، در هر حال، بدین معنا نیست که نمایندگان هردولت تنها محدود به قضات با تابعیت آن کشور با شند، (به عنوان مثال آقای ویلگرکه به عنوان قاضی نماینده کشور لیختن اشتاین انتخاب شده است دارای تابعیت سویسی است). قضات به عنوان داوران بی طرف فرض شده اند و نه نمایندگان ملت ها.

دادگاه به ۵ بخش تقسیم شده است، که هریک از آن بخش ها در بردارنده یک انتخاب عادلانه از نظر تعادل جغرافیایی و جنسیتی است. اعضاء، یک رئیس را برای کل دادگاه انتخاب می کنند و پنج رئیس نیز برای بخش های پنجگانه دادگاه انتخاب می کنند، همچنین دو نفر نیز به عنوان نائب رئیس انتخاب می شوند.

کلیه شروط تنها برای مدت سه سال لازم الاجراء می باشند.هر بخش از یک هیات که شامل رئیس بخش و شش تن از سایر قضات به طور چرخشی است، تشکیل می شود. دادگاه همچنین شامل یک هیات عالی که در بردارنده هفده عضو است می باشد که شامل رئیس دادگاه، نائب رئیسان دادگاه و روسای بخش ها، به اضافه یک گروه از قضات به صورت چرخشی و متعادل است. انتخاب قضات هر نه ماه یکبار و به صورت متناوب از میان قضات گروهها صورت می گیرد.

آئین دادرسی

اطلاعات اساسی درباره دادرسی ها

الف) کلیات

۱٫هر دولت متعاهد (درخواست کننده دولتی) یا هر فرد متعاهدی که ادعا می شود قربانی نقض میثاق حقوق بشر اتحادیه اروپا است (درخواست کننده فردی) می تواند مستقیما در شهر استراسبورگ در خواستی را به دادگاه تقدیم کند و مدعی نقض حقوق قراردادی به وسیله یک دولت متعاهد شود.البته مراجعان می توانند نسخه ای از اطلاعیه مربوط به راهنمایی متقاضیان و نیز تصویرهایی از نمونه درخواست ها را از دفتر ثبت بگیرند.

۲٫آئین دادرسی در دادگاه حقوق بشر اروپا عام و ترافعی است و جلسه رسیدگی که در تعداد کمی از پرونده ها برگزار می شود به طور علنی می باشد، مگر اینکه رئیس کل شعبات دادگاه به علت استثنایی بودن شرایط آن را غیر علنی اعلام کند. یادداشت ها، لوایح و سایر اسنادی که طرفین به بایگانی دادگاه می دهند اصولا در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.

۳٫متقاضیان که شخص حقیقی هستند می توانند اصالتا در جلسات دادگاه پرونده خود حضور یابند، هر چند که بدان ها توصیه می شود که وکیل بگیرند و در واقع معمولا به محض اینکه درخواست را به دولت خوانده ابلاغ کردند این امر (داشتن وکیل) لازم می آید. هر چند که شورای اروپایی محکمه طرحی را برای معاضدت قضایی به مراجعانی که امکانات مالی لازم برای گرفتن وکیل ندارند پیش بینی کرده است.

۴٫زبان رسمی دادگاه انگلیسی و فرانسه است؛ اما تقاضا ها و درخواست ها را می توان به یکی از زبان های رسمی دول متعاهد ارائه داد. اما به محض اینکه دادگاه تقاضا را قبول کرد، آن طرف دعوا می بایست درخواست خود را به یکی از زبان های رسمی دادگاه ارائه کند؛ مگر آنکه رئیس کل شعبات دادگاه به کاربردن زبانی را که درخواست با آن ارائه شده است را تجویز نماید.

ب) شیوه قبول در خواست

۱٫ در خواست های منفرد را به بخش ارجاع فرستاده می شود، که یک نفر گزارشگر که توسط رئیس کل شعب معین گشته مسئول آن است. این گزارشگر درخواست را بررسی می کند و اوست که تصمیم می گیرد که آیا پرونده مورد نظربرای رسیدگی بیشتر و اعلام نظر نهایی به یک کمیته سه نفره فرستاده شود یا اینکه آن را مستقیما به شعبه ای از دادگاه بفرستد.

۲٫ کمیته سه نفره به اتفاق آراء می تواند اعلام کند که درخواست مردود است و آن را حذف نماید، البته این در صورتی است که نیازی به بررسی بیشتر نباشد.

۳٫ موارد ذیل در شعب رسیدگی می شوند: ۱- درخواست های منفرد افراد که کمیته آنها را مردود اعلام نکرده باشد ۲- درخواست هایی که گزارشگر آن را مستقیما به شعبه ارجاع داده است ۳- درخواست هایی که از سوی دول متعاهد ارائه می شود.

شعبات دادگاه ها در خصوص صدور قرار قبولی درخواست و نیز در ماهیت دعوا به طور جداگانه رسیدگی می کنند، گرچه اگر مناسب بدانند هر دو را توامان رسیدگی می کنند.

۴٫ جایی که شعبات دادگاه ملاحظه نمایند که پرونده ای مستلزم تفسیر جدی خود معاهده ( معاهده حقوق بشر اتحادیه اروپا) بوده یا بیم انحراف از رویه قضایی موجود برود شعبات دادگاه ها به نفع رئیس شعبه اول از خود سلب صلاحیت می کنند، مگر اینکه مگر آنکه یکی از طرفین دعوا ظرف یک ماه از تاریخ صدور قرار مذکور به آن اعتراض کند. در صورت صدور قرار عدم صلاحیت آئین دادرسی برای شعبات همان است که ذیلا درج می شود.

۵٫ اولین مرحله دادرسی به صورت کتبی است، هر چند که شعبه دادگاه اقدام به تشکیل جلسه علنی بکند، که در آن صورت دعاوی و مسائل مربوط به ماهیت شفاها نیز تکرار می شود.

۶٫ صدور قرار قبولی دعوا که به اکثریت آراء و نه به اتفاق آراء صورت می گیرد، می بایست مستدل بوده و به اطلاع عموم نیز برسد.

پ) شیوه رسیدگی به ماهیت دعوا

۱٫ به محض اینکه شعبه ای درخواست را قبول کرد از طرفین دعوت به عمل آورده تا مدارک و لوایح کتبی خود را تقدیم داشته و هرگونه ادعایی را که خود را در آن محق می دانند ارائه دهند.

چنانچه در مرحله قبول دعوا جلسه رسیدگی تحقق پیدا نکند، محاکم می توانند این جلسه را برای رسیدگی در ماهیت اتخاذ کنند.

۲٫ رئیس شعبه به منظور اجرای صحیح عدالت می تواند دولت متعاهد دیگری را که جزء اصحاب دعوا نیست دعوت بکند یا به او اجازه دهد که جلسه را ترک کند یا به هر شخص دیگری که متقاضی نیست اجازه دهد که نظرات کتبی خود را تسلیم دادگاه نموده و در موارد استثنایی در جلسه دادگاه وکیل انتخاب کند. دولت متعاهدی که ملیت آن همان ملیت متقاضی پروتده است حق دارد به عنوان وارد ثالث در جلسه شرکت کند.

۳٫ در خلال جلسات دادرسی به منظور رسیدگی به ماهیت پرونده، امر مذاکرات اصلاحی دوستانه به منظور سازش از طریق مدیر دفتر دادگاه صورت می گیرد، البته این مذاکرات محرمانه هستند.

ت) احکام

۱٫ شعبات دادگاه ها با اکثریت آراء رای می دهند، هر قاضی که در رسیدگی به پرونده شرکت می کند می تواند در رای دادن نظر منفرد و جداگانه خود را ابراز دارد. خواه نظر مخالف داشته باشد خواه نظر موافق.

۲٫ به محض آنکه شعبه ای از دادگاه ظرف سه ماه مبادرت به صدور رای نمود هر یک از طرفین می تواند تقاضا کند که پرونده به شعبه اول ارجاع شود واین در مواردی است که مسائل مهمی در خصوص تفسیر یا درخواست یا مسائل جدی که اهمیت عام دارند مطرح شوند. این درخواست ها را هیاتی مرکب از پنج قاضی شعبه اول دادگاه که رئیس دادگاه هم جزء آنها خواهد بود به اضافه روسای شعب دیگر بدون اینکه رئیس شعبه صادر کننده رای شرکت داشته باشد. به اضافه قاضی دیگری که به صورت ادواری از میان قضات غیرعضو شعبه اصلی انتخاب می شود تشکیل جلسه خواهد داد.

۳٫ رای صادره از شعبه ای از محاکم به محض انقضای مهلت سه ماهه (در صورت عدم اعتراض از سوی طرفین در مدت مذکور) و یا در کمتر از سه ماه (در صورتی که طرفین به آن اعتراض کنند و شعبه اول اعتراض آنها را رد کند) قطعی خواهد بود.

 ۴٫ اگر هیات رئیسه شعبه اول درخواست ارجاع حکم شعبه فرعی را قبول کردند، اعضای شعبه اول محکمه تصمیم خود را به صورت رای صادر خواهند کرد. رای اعضای شعبه اول به اکثریت آراء خواهد بود و این رای قطعی است.

۵٫ تمامی آراء قطعی دادگاه برای دولت های خوانده دعوا لازم الاتباع است.

۶٫ مسئولیت نظارت بر اجرای احکام بر عهده کمیته وزرای شورای مرکزی اتحادیه اروپاست.(مستفاد از پاراگراف ۲ از ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا).

این کمیته احراز می نماید که آیا دولی که مسئول نقض معاهده حقوق بشر اتحادیه اروپا شناخته شده اند اقدامات اصلاحی و ترمیمی را در اجرای تعهدات عام و به خصوص خود که ناشی از احکام دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپاست انجام داده اند یا خیر ؟

ث) آراء مشورتی

 

30,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله معزل حقوق بشر
 • مقاله دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
 • مقاله حقوق بشر در دعاوی کیفری بر اساس اسناد بین المللی و منطقه ای
 • مقاله حقوق بشر در اسلام
 • مقاله حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.